Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Đặt mục tiêu hỗ trợ gần 2.200 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện biên giới A Lưới

Ngày 28/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Với mục tiêu trong năm 2022, trên địa bàn huyện A Lưới triển khai hỗ trợ 903 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tổng số 2.184 hộ.

gia lai đặt mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho gần 650 hộ nghèo, cận nghèo tại huyện kông chro

Xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo vùng biên giới Phong Thổ, Lai Châu

Theo báo cáo của ubnd huyện a lưới, trong năm 2022, trên địa bàn huyện a lưới triển khai hỗ trợ 903 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trong đó: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 437 căn nhà (325 nhà xây mới và 112 nhà sửa chữa). chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 466 căn nhà (310 nhà xây mới và 156 nhà sửa chữa). ubnd huyện a lưới đã xây dựng phương án triển khai thực hiện tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm việc với huyện A Lưới về tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo - (Ảnh: www.thuathienhue.gov.vn).

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành và địa phương đã có những trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện a lưới. đồng thời kiến nghị về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án 5 - về chương trình nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. ban hành quy định cụ thể định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất... thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, uvtv tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh nguyễn thanh bình đề nghị, huyện a lưới cần tập trung kiểm tra hỗ trợ cho bà con để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. huyện cần tăng cường kiểm tra về vật liệu xây dựng để đảm bảo vật liệu trong thi công xây dựng. phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội để thẩm định và giải ngân cho bà con theo đúng quy định. đồng thời, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách để bà con nắm rõ theo từng đối tượng thụ hưởng cụ thể. bên cạnh đó, huyện rà soát chặt chẽ để các hộ nghèo được hưởng chế độ chính sách theo các quyết định của trung ương và tỉnh đã phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, các sở, ngành chuyên môn có hướng dẫn, hỗ trợ để huyện A Lưới xây dựng dự án triển khai để huyện triển khai các thủ tục của dự án theo quy định. Huyện cần làm việc với ngân hàng để hỗ trợ xây dựng nhà ở chương trình giảm nghèo để phê duyệt theo quy định, giải ngân sớm để hỗ trợ cho người dân.

Tình hình triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện a lưới, theo báo cáo sở lao động – thương binh và xã hội, căn cứ quyết định số 2634/qđ-ubnd ngày 31/10/2022 của ubnd tỉnh về việc phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc tỉnh thừa thiên huế theo quyết định số 90/qđ-ttg ngày 18/01/2022 của thủ tướng chính phủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tham gia khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Hồng Kim, A Lưới vào ngày 25/10 - (Ảnh: www.thuathienhue.gov.vn).

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 2.184 hộ, trong đó: 1.623 hộ được xây mới; 561 hộ sửa chữa.

Định mức hỗ trợ: Xây mới: 60 triệu đồng/hộ, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng; ngân sách địa phương đối ứng 15%: 06 triệu đồng; phần còn lại là do ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa: 14 triệu đồng; Sửa chữa: 30 triệu đồng/hộ, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 triệu đồng; ngân sách địa phương đối ứng 15%: 03 triệu đồng; phần còn lại là do ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa: 07 triệu đồng.

Năm 2022, trên địa bàn huyện A Lưới được hỗ trợ 437 nhà, trong đó 325 nhà xây mới và 112 nhà sửa chữa với kinh phí 22.842 triệu đồng (trung ương: 15.228 triệu đồng; địa phương: 7.614 triệu đồng).

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.345 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh

Nguồn: Internet
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY