Tâm sự hôm nay

2021-2025: Kon Tum hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo

Kon Tum đặt mục tiêu đến hết năm 2025 thực hiện hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh. Tổng số vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) thực hiện là 32,604 tỷ đồng.

Giai đoạn 2023-2025: Xây dựng hơn 10.100 nhà cho người nghèo, người khó khăn ở Nghệ An Giai đoạn 2023-2025: Xây dựng hơn 10.100 nhà cho người nghèo, người khó khăn ở Nghệ An

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023

Việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tại địa phương đã được thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ về ngày công của cộng đồng dân cư, hỗ trợ kinh phí từ quỹ “vì người nghèo”, sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp và việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết... từ đó đã góp phần giảm số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

2021-2025: Kon Tum hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo
Nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ người nghèo từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững - (Ảnh minh hoạ).

Kon tum đặt mục tiêu đến hết năm 2025 thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo với 876 hộ (xây dựng mới nhà ở cho 606 hộ và sửa chữa nhà ở cho 270 hộ), gồm: huyện kon plông 173 hộ (xây dựng nhà mới cho 151 hộ, sửa chữa nhà ở cho 22 hộ); huyện tu mơ rông 536 hộ (xây dựng nhà mới cho 384 hộ, sửa chữa nhà ở 152 hộ); huyện ia h’drai 167 hộ (xây dựng nhà mới cho 71 hộ, sửa chữa nhà ở cho 96 hộ). trong đó, các hộ nghèo dân tộc thiểu số (785 hộ) và một số hộ nghèo, hộ cận nghèo (91 hộ).

2021-2025: Kon Tum hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 876 hộ nghèo và cận nghèo
Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tại địa phương đã được thực hiện kết hợp, lồng ghép với các hình thức hỗ trợ khác góp phần giảm số lượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở - (Ảnh minh hoạ).

Tổng số vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương (ngân sách cấp huyện) thực hiện là 32,604 tỷ đồng (xây dựng mới nhà ở 26,664 tỷ đồng và sửa chữa nhà ở 5,940 tỷ đồng). trong đó, vốn ngân sách trung ương 29,640 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2,964 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. định mức hỗ trợ đối với nhà ở xây mới 44 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương 40 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương 4 triệu đồng/hộ), sửa chữa nhà ở 22 triệu đồng/hộ (ngân sách trung ương 20 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương 2 triệu đồng/hộ).

Đặt mục tiêu hỗ trợ gần 2.200 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện biên giới A LướiĐặt mục tiêu hỗ trợ gần 2.200 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện biên giới A Lưới

Cam kết ủng hộ 1.500 căn nhà cho hộ nghèo qua chương trình xóa nhà tạm do tỉnh Phú Yên phát độngCam kết ủng hộ 1.500 căn nhà cho hộ nghèo qua chương trình xóa nhà tạm do tỉnh Phú Yên phát động

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/2021-2025-kon-tum-ho-tro-xay-moi-sua-chua-nha-o-cho-876-ho-ngheo-va-can-ngheo-183227.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY