Vận động trị liệu hôm nay

Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng mọi biện pháp y học, tâm lý học, kỹ thuật phục hồi kết hợp với giáo dục, xã hội,... nhằm làm cho người tàn tật có thể thực hiện được tối đa những chức năng đã bị giảm hoặc mất đi do khiếm khuyết và suy giảm khả năng, do hậu chứng sau những bệnh lý như tai biến mạch máu não, tổn thương tủy sống, bệnh lý về cơ, viêm dây thần kinh tọa… Các bệnh trạng thường gặp tại khoa Vận động trị liệu như: tai biến mạch máu não, tổn thương tủy sống, bệnh lý về cơ, viêm dây thần kinh tọa…

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, qua đó đã vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
Trong 5 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, ban, ngành tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành “Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể lựa chọn hình thức tổ chức lấy ý kiến phù hợp, bảo đảm phát huy dân chủ, rộng rãi và hiệu quả. Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, từ đó góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị và trong mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo đã phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. trong 5 tháng đầu năm 2020, ủy ban mttq tỉnh thái nguyên đã chủ trì phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy, ubnd tỉnh thái nguyên tham mưu triển khai thực hiện chương trình “tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2020”. việc triển khai “tuần cao điểm tết vì người nghèo” đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân. thông qua chương trình, đã vận động, ủng hộ, hỗ trợ số tiền lên đến hơn 34 tỷ đồng. từ nguồn kinh phí này, ủy ban mttq tỉnh đã trao tặng hơn 24 nghìn suất quà, hỗ trợ làm mới 407 nhà nhà tình nghĩa, tặng 220 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, 03 sổ tiết kiệm, 27 tivi, 13 máy lọc nước, 02 bộ máy vi tính và máy in, hơn 6 nghìn tấn gạo, trên 3.800 lượt khám chữa bệnh, cấp Thu*c miễn phí, trên 1.000 quần áo, chăn ấm các loại.

Song song với công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, ủy ban mttq tỉnh thái nguyên đã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch số 28/kh-mttq-btt ngày 03/02/2020 đã ban hành. hiện nay, ban thường trực ủy ban mttq tỉnh thái nguyên đang triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên.

Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh covid-19 và thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ủy, ubnd tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh thái nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viện đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. ban thường trực ủy ban mttq tỉnh thái nguyên đã kịp thời triển khai chỉ đạo, hướng dẫn tới mttq các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch covid-19, tuyên truyền, vận động, nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong triển khai phòng, chống dịch covid-19 trong tỉnh. hưởng ứng lời kêu gọi “toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid-19” của đoàn chủ tịch uỷ ban trung ương mttq việt nam và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. tính đến ngày 26/5/2020, toàn tỉnh thái nguyên đã tiếp nhận sự ủng hộ, đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật đạt trên 37 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh đạt hơn 22 tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 15 tỷ đồng).

 Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách
Trong thời gian tới công tác mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch và phối hợp đề xuất phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Triển khai thực hiện hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND theo kế hoạch, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trình Quốc hội và HĐND tỉnh. Chủ trì xây dựng Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động một cách rộng khắp, hiệu quả. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tham gia giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở… Cùng với đó, tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ 3 và lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Phối hợp chuẩn bị tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Với quyết tâm của cả hệ thống mttq từ tỉnh xuống cơ sở đã tạo thành khối đoàn kết thống nhất, cùng với những thành quả trong những tháng đầu năm 2020. đây sẽ là tiền đề để ủy ban mttq tỉnh thái nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Trọng Tài

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/uy-ban-mttq-tinh-thai-nguyen-trien-khai-cac-phong-trao-cuoc-van-dong-voi-nhieu-cach-lam-moi-sang-tao-89039.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY