Truyện Ngự Đạo - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ngự Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ngự Đạo
Bạn đang đọc truyện Ngự Đạo của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Tại một kiếm cùng ma pháp đích thế giới bên trong, nhân vật chính dụng cả đời đích phát triển, diễn dịch đạo đích tồn tại, đạo đích cường đại, đạo đích chúa tể.

Tại đây

- thế giới trong, loài người cũng không phải đứng ở tối|…nhất đỉnh, tu luyện đích ma pháp, quang minh hệ đích so với bất quá thiên sử, hắc ám hệ đích so với bất quá ác ma, so với đấu khí, lại không có thú tộc đấu khí cường đại, sở hữu thần cách đích loài người sở chiếm đích so với lệ cũng là thiểu đích thương cảm, bởi vậy, loài người vẫn không bị kỳ nó chủng tộc sở trọng thị, sở nhận [nhưng| khá], thậm chí bị áp bách, lúc này nên làm cái gì bây giờ đâu?

NV9 "may mắn" có được trí nhớ của 1 tên Độ Kiếp.

Vào một ngày đẹp trời, động đất xảy ra.

Thế là vào Địa ngục, vô tình ăn "Đại quang minh phân thi quả" mà Địa tàng vương dùng để chém thi, không ngờ nv9 ăn vào lại chém ra được chấp niệm tự ngã.

Bị Địa tàng vương bắt phải trộm Thái Cực Đồ của Lão Tử.

Cuối cùng là vào dị giới.

Trong dị giới có cả đông phương thần tiên, tây phương thần nhân, cả nguyên thủy, thông thiên.

Cấp bậc tu luyện có thêm vào như chủ thần, thủy tổ, giới chủ.

Pháp bảo cũng hơi khác, hồng mông linh bảo=tiên thiên chí bảo,.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ngự Đạo - Ngọc bội. 09/12/2013
2 Chương 2 Ngự Đạo - Số mệnh. 09/12/2013
3 Chương 3 Ngự Đạo - Ác quỷ 09/12/2013
4 Chương 4 Ngự Đạo - Đế Thính 09/12/2013
5 Chương 5 Ngự Đạo - Đại Âm Dương Cách Tuyệt trận 09/12/2013
6 Chương 6 Ngự Đạo - Địa Tạng Vương 09/12/2013
7 Chương 7 Ngự Đạo - Đại Quang Minh Phân Thi quả 09/12/2013
8 Chương 8 Ngự Đạo - Cấm chế 09/12/2013
9 Chương 9 Ngự Đạo - Trộm 09/12/2013
10 Chương 10 Ngự Đạo - Trốn 09/12/2013
11 Chương 11 Ngự Đạo - Lão sư 09/12/2013
12 Chương 12 Ngự Đạo - Đa tạ phu nhân 09/12/2013
13 Chương 13 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 2 09/12/2013
14 Chương 14 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 3 09/12/2013
15 Chương 15 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 4 09/12/2013
16 Chương 16 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 5 09/12/2013
17 Chương 17 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 6 09/12/2013
18 Chương 18 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 7 09/12/2013
19 Chương 19 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 8 09/12/2013
20 Chương 20 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 9 09/12/2013
21 Chương 21 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 10 09/12/2013
22 Chương 22 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 11 09/12/2013
23 Chương 23 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 12 09/12/2013
24 Chương 24 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 13 09/12/2013
25 Chương 25 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 14 09/12/2013
26 Chương 26 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 15 09/12/2013
27 Chương 27 Ngự Đạo - Điểm huyệt 09/12/2013
28 Chương 28 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 17 09/12/2013
29 Chương 29 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 18 09/12/2013
30 Chương 30 Ngự Đạo - Q.2 - Chương 19 09/12/2013
31 Chương 31 Ngự Đạo - chế dược. 09/12/2013
32 Chương 32 Ngự Đạo - Cáo biệt. 09/12/2013
33 Chương 33 Ngự Đạo - Kiếm. 09/12/2013
34 Chương 34 Ngự Đạo - dong binh công hội. 09/12/2013
35 Chương 35 Ngự Đạo - xuất phát 09/12/2013
36 Chương 36 Ngự Đạo - Nhìn xem. 09/12/2013
37 Chương 37 Ngự Đạo - địa hành long. 09/12/2013
38 Chương 38 Ngự Đạo - thấy chết không cứu. 09/12/2013
39 Chương 39 Ngự Đạo - trở mặt. 09/12/2013
40 Chương 40 Ngự Đạo - Báo ân. 09/12/2013
41 Chương 41 Ngự Đạo - ngưng thần quả. 09/12/2013
42 Chương 42 Ngự Đạo - xích đồng. 09/12/2013
43 Chương 43 Ngự Đạo - Áo Đinh. 09/12/2013
44 Chương 44 Ngự Đạo - Tụ Tinh thành. 09/12/2013
45 Chương 45 Ngự Đạo - Ải nhân. 09/12/2013
46 Chương 46 Ngự Đạo - về nhà. 09/12/2013
47 Chương 47 Ngự Đạo - tinh thần lực. 09/12/2013
48 Chương 48 Ngự Đạo - hàn ngư 09/12/2013
49 Chương 49 Ngự Đạo - Lâm Phong kiếm pháp 09/12/2013
50 Chương 50 Ngự Đạo - khốn tiên thằng 09/12/2013
51 Chương 51 Ngự Đạo - Tư Thản dong binh đoàn 09/12/2013
52 Chương 52 Ngự Đạo - Tử tinh tệ 09/12/2013
53 Chương 53 Ngự Đạo - Câu lũ nhất tộc 09/12/2013
54 Chương 54 Ngự Đạo - đầu xà 09/12/2013
55 Chương 55 Ngự Đạo - Thực lực mỗi người 09/12/2013
56 Chương 56 Ngự Đạo - cứu giúp 09/12/2013
57 Chương 57 Ngự Đạo - Lạc Nhật 09/12/2013
58 Chương 58 Ngự Đạo - ma pháp quyển trục 09/12/2013
59 Chương 59 Ngự Đạo - áo đặc ngõa loại 09/12/2013
60 Chương 60 Ngự Đạo - vây đấu 09/12/2013
61 Chương 61 Ngự Đạo - trảm 09/12/2013
62 Chương 62 Ngự Đạo - Trốn 09/12/2013
63 Chương 63 Ngự Đạo - lạc nhật 09/12/2013
64 Chương 64 Ngự Đạo - kẻ nhà quê 09/12/2013
65 Chương 65 Ngự Đạo - Đế đô 09/12/2013
66 Chương 66 Ngự Đạo - Thiên Tinh kiếm tông 09/12/2013
67 Chương 67 Ngự Đạo - so đấu 09/12/2013
68 Chương 68 Ngự Đạo - Hiệp Khách Hành 09/12/2013
69 Chương 69 Ngự Đạo - tam cấp 09/12/2013
70 Chương 70 Ngự Đạo - độ hải 09/12/2013
71 Chương 71 Ngự Đạo - Nhất lau độ hải. 09/12/2013
72 Chương 72 Ngự Đạo - đại phá hoại 09/12/2013
73 Chương 73 Ngự Đạo - Bài thi thứ hai 09/12/2013
74 Chương 74 Ngự Đạo - Khôi lỗi ma pháp. 09/12/2013
75 Chương 75 Ngự Đạo - Niêm Hoa chỉ 09/12/2013
76 Chương 76 Ngự Đạo - Hoặc Âm kết giới 09/12/2013
77 Chương 77 Ngự Đạo - Phân tổ 09/12/2013
78 Chương 78 Ngự Đạo - Dạ Anh thần bí 09/12/2013
79 Chương 79 Ngự Đạo - lão đầu 09/12/2013
80 Chương 80 Ngự Đạo - câu cá 09/12/2013
81 Chương 81 Ngự Đạo - tinh linh 09/12/2013
82 Chương 82 Ngự Đạo - Địch Nhi 09/12/2013
83 Chương 83 Ngự Đạo - lão gia 09/12/2013
84 Chương 84 Ngự Đạo - linh giác của Địch Nhi 09/12/2013
85 Chương 85 Ngự Đạo - cự ngạc thú 09/12/2013
86 Chương 86 Ngự Đạo - Vạn Huyết trì 09/12/2013
87 Chương 87 Ngự Đạo - tử phủ 09/12/2013
88 Chương 88 Ngự Đạo - Chân nguyên 09/12/2013
89 Chương 89 Ngự Đạo - bí mật của Dạ Anh 09/12/2013
90 Chương 90 Ngự Đạo - Theo chân. 09/12/2013
91 Chương 91 Ngự Đạo - huyết tộc 09/12/2013
92 Chương 92 Ngự Đạo - Thần huyết 09/12/2013
93 Chương 93 Ngự Đạo - Mảnh vải đen 09/12/2013
94 Chương 94 Ngự Đạo - Ai mới là hậu duệ? 09/12/2013
95 Chương 95 Ngự Đạo - Vạn Quỷ U Hồn phiên 09/12/2013
96 Chương 96 Ngự Đạo - thuế phàm băng tinh 09/12/2013
97 Chương 97 Ngự Đạo - Dụ hoặc 09/12/2013
98 Chương 98 Ngự Đạo - Băng Tằm sơn mạch 09/12/2013
99 Chương 99 Ngự Đạo - Lên đường 09/12/2013
100 Chương 100 Ngự Đạo - thằn lằn nhân 09/12/2013
101 Chương 101 Ngự Đạo - Xương khô 09/12/2013
102 Chương 102 Ngự Đạo - ác niệm 09/12/2013
103 Chương 103 Ngự Đạo - Đại bản doanh 09/12/2013
104 Chương 104 Ngự Đạo - mê tung trận. 09/12/2013
105 Chương 105 Ngự Đạo - đồ sát. 09/12/2013
106 Chương 106 Ngự Đạo - ác thi sơ hiện. 09/12/2013
107 Chương 107 Ngự Đạo - liệt tinh. 09/12/2013
108 Chương 108 Ngự Đạo - nhất phẩm 09/12/2013
109 Chương 109 Ngự Đạo - đấu khí chi toàn 09/12/2013
110 Chương 110 Ngự Đạo - gặp lại Áo Đình 09/12/2013
111 Chương 111 Ngự Đạo - dực nhân 09/12/2013
112 Chương 112 Ngự Đạo - đại sơn 09/12/2013
113 Chương 113 Ngự Đạo - Quang Minh giáo đình 09/12/2013
114 Chương 114 Ngự Đạo - Tù Thần Điện 09/12/2013
115 Chương 115 Ngự Đạo - thiên sứ sống lại 09/12/2013
116 Chương 116 Ngự Đạo - tro cốt 09/12/2013
117 Chương 117 Ngự Đạo - ma quỷ 09/12/2013
118 Chương 118 Ngự Đạo - là địch 09/12/2013
119 Chương 119 Ngự Đạo - gia chủ chi lệnh 09/12/2013
120 Chương 120 Ngự Đạo - kinh biến 09/12/2013
121 Chương 121 Ngự Đạo - biến thành tuyết sơn 09/12/2013
122 Chương 122 Ngự Đạo - đoạn 09/12/2013
123 Chương 123 Ngự Đạo - Băng tinh cung điện 09/12/2013
124 Chương 124 Ngự Đạo - Phù quang lược ảnh 09/12/2013
125 Chương 125 Ngự Đạo - Thiên tằm di thuế 09/12/2013
126 Chương 126 Ngự Đạo - Thiên Tinh Tông 09/12/2013
127 Chương 127 Ngự Đạo - Đoạt tinh 09/12/2013
128 Chương 128 Ngự Đạo - Tam giới 09/12/2013
129 Chương 129 Ngự Đạo - Kim sinh thủy 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ngu-dao-577.html