Truyện Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vô Sỉ Đạo Tặc
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vô Sỉ Đạo Tặc
Bạn đang đọc truyện Vô Sỉ Đạo Tặc của tác giả Vô Sỉ Đạo Tặc trên trang đọc truyện online. Thông thường trong các thể loại tiên hiệp nhân vật chính thường là ma pháp sư, vũ sư hoặc ma vũ song tu. Nhưng truyện này nhân vật chính lại là đạo tặc.

Một loại nghề nghiệp bị mọi người khinh bỉ.

Một đạo tặc khi bị thất thủ thì chỉ có con đường đó là chết.

Nhân vật chính của chúng ta là Cổ Diêu.

Từ nhỏ cha mẹ mất sớm vì chiến tranh, hắn phải lưu lãng ở bên ngoài.

Lúc nhỏ phải ăn cả rễ cây để trừ cơm.

Vì kiếm sống hắn đành phải đi móc túi.

Sau này hắn làm một tiểu nhị tại một trấn nhỏ.

Mà sát bên quán trọ có một kỹ viện.

Ngày nào mà hắn không nhìn lén các kỹ nữ tắm là ngày đó bủn rủn tay chân.

Một ngày kia hắn đang tắm thì bất ngờ có một nữ nhân xông vào, cuộc đời của hắn thay đổi từ đó .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thâu Tiễn 10/12/2013
2 Chương 2 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Sinh Đạo Tặc 10/12/2013
3 Chương 3 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hỏa Côn Vô Danh 10/12/2013
4 Chương 4 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dục Thất Trung Đích Tuyệt Sắc Thiểu Nữ 10/12/2013
5 Chương 5 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hắc Ám Cân 10/12/2013
6 Chương 6 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiểu Sắc Lang 10/12/2013
7 Chương 7 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thâu Hương Thiết Ngọc 10/12/2013
8 Chương 8 Vô Sỉ Đạo Tặc - kỳ quái đích nữ khách nhân 10/12/2013
9 Chương 9 Vô Sỉ Đạo Tặc - Viễn Phương Lai Khách 10/12/2013
10 Chương 10 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dạ Lang Dong Binh Đoàn 10/12/2013
11 Chương 11 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Nghệ Sơn Mạch 10/12/2013
12 Chương 12 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thành Nhân Du Hí 10/12/2013
13 Chương 13 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiểu Ma Nữ 10/12/2013
14 Chương 14 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cửu Chuyển Phệ Hồn Đan 10/12/2013
15 Chương 15 Vô Sỉ Đạo Tặc - Biệt Ly 10/12/2013
16 Chương 16 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phiến Tử 10/12/2013
17 Chương 17 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phong Lang Quần 10/12/2013
18 Chương 18 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phá Ma Âm 10/12/2013
19 Chương 19 Vô Sỉ Đạo Tặc - Kích Liệt Đại Chiến 10/12/2013
20 Chương 20 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dong Binh Đích Mặc Khế 10/12/2013
21 Chương 21 Vô Sỉ Đạo Tặc - A Di Và Tỷ Tỷ 10/12/2013
22 Chương 22 Vô Sỉ Đạo Tặc - Linh Động 10/12/2013
23 Chương 23 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nguyên Tố Cảm ứng 10/12/2013
24 Chương 24 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thủy Nguyên Tố 10/12/2013
25 Chương 25 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nhân Yêu Khắc Lạp Khắc 10/12/2013
26 Chương 26 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Ma Quyết 10/12/2013
27 Chương 27 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khắc Lạp Khắc đích thẩm phán 10/12/2013
28 Chương 28 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đại Quỷ và Con Heo 10/12/2013
29 Chương 29 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phó Thác 10/12/2013
30 Chương 30 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Ma Giải Thể 10/12/2013
31 Chương 31 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiền Trong Túi Sao Lại Không Thấy 10/12/2013
32 Chương 32 Vô Sỉ Đạo Tặc - Sự Trừng Phạt Dành Cho Đạo Tặc 10/12/2013
33 Chương 33 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mở Khóa 10/12/2013
34 Chương 34 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiêu Dao Môn 10/12/2013
35 Chương 35 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiêu Dao Vô Ảnh 10/12/2013
36 Chương 36 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đạo Tặc Cũng Rất Thú Vị 10/12/2013
37 Chương 37 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phục Chế 10/12/2013
38 Chương 38 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiêu Dao Vô Cực Đan 10/12/2013
39 Chương 39 Vô Sỉ Đạo Tặc - Triệu Hoán Không Gian Giới Chỉ 10/12/2013
40 Chương 40 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lễ Thành Nhân 10/12/2013
41 Chương 41 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tế Phẩm Cho Lễ Thành Nhân 10/12/2013
42 Chương 42 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Thú Cổ Diêu 10/12/2013
43 Chương 43 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiểu Công Chúa Mất Tích 10/12/2013
44 Chương 44 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đoan Mộc Tình 10/12/2013
45 Chương 45 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiết Độc 10/12/2013
46 Chương 46 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bí Huyệt 10/12/2013
47 Chương 47 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đồng Dục 10/12/2013
48 Chương 48 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tâm Sự Trong Phòng 10/12/2013
49 Chương 49 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tự Do 10/12/2013
50 Chương 50 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nhẫn Giả * 10/12/2013
51 Chương 51 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Không Thành 10/12/2013
52 Chương 52 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Thánh Học Viện 10/12/2013
53 Chương 53 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thí Tập 10/12/2013
54 Chương 54 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đồng Cư 10/12/2013
55 Chương 55 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đạo Tặc - Mãng Hán - Luyện Kim Cuồng Nhân 10/12/2013
56 Chương 56 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đạo Đạn 10/12/2013
57 Chương 57 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khai Học Điển Lễ Phong Ba 10/12/2013
58 Chương 58 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyễn Kiếm Thừa Ảnh 10/12/2013
59 Chương 59 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyễn Thuật 'Chiến' Ngoại Công 10/12/2013
60 Chương 60 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lão Vu Bà 10/12/2013
61 Chương 61 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đoan Mộc Tích 10/12/2013
62 Chương 62 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khai Thác Ban 10/12/2013
63 Chương 63 Vô Sỉ Đạo Tặc - Linh Động 10/12/2013
64 Chương 64 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trắc Thí 10/12/2013
65 Chương 65 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dứu Tinh 10/12/2013
66 Chương 66 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tương Phùng Ngoài Ý Muốn 10/12/2013
67 Chương 67 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiềm Năng 10/12/2013
68 Chương 68 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vĩ Hành 10/12/2013
69 Chương 69 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nguyên Tử 10/12/2013
70 Chương 70 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lão Nhân Quét Dọn 10/12/2013
71 Chương 71 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cửu Âm Cửu Dương 10/12/2013
72 Chương 72 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thụ Ngược Cuồng 10/12/2013
73 Chương 73 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nội Tiết Mất Cân Đối 10/12/2013
74 Chương 74 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nữ Đồng 10/12/2013
75 Chương 75 Vô Sỉ Đạo Tặc - Điều Tra 10/12/2013
76 Chương 76 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thâu Tập 10/12/2013
77 Chương 77 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tam Chích Thủ 10/12/2013
78 Chương 78 Vô Sỉ Đạo Tặc - Sư Mẫu 10/12/2013
79 Chương 79 Vô Sỉ Đạo Tặc - Quỷ Bộ 10/12/2013
80 Chương 80 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tư Cách Thi Đấu 10/12/2013
81 Chương 81 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dây Dưa 10/12/2013
82 Chương 82 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hành Thi Tẩu Thịt 10/12/2013
83 Chương 83 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ám Lưu Phất Hoa Thủ 10/12/2013
84 Chương 84 Vô Sỉ Đạo Tặc - Sinh Môn 10/12/2013
85 Chương 85 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thân Tố 10/12/2013
86 Chương 86 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chênh Lệch 10/12/2013
87 Chương 87 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Thánh Tẩy Lễ 10/12/2013
88 Chương 88 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nhượng Bạo Lộ Cuồng Lai Đắc Canh Mãnh Liệt Điểm Ba 10/12/2013
89 Chương 89 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bạo Vũ Lê Hoa Châm 10/12/2013
90 Chương 90 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đàm hoa nhất hiện 10/12/2013
91 Chương 91 Vô Sỉ Đạo Tặc - U Minh Chi Vụ 10/12/2013
92 Chương 92 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mân Côi Chi Vũ 10/12/2013
93 Chương 93 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Mị Huyễn Cảnh 10/12/2013
94 Chương 94 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nguyên Tử Bạo Liệt Quyền 10/12/2013
95 Chương 95 Vô Sỉ Đạo Tặc - Sư Tỷ 10/12/2013
96 Chương 96 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tán Công 10/12/2013
97 Chương 97 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phá Nhi Hậu Lập 10/12/2013
98 Chương 98 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tổ A 10/12/2013
99 Chương 99 Vô Sỉ Đạo Tặc - Quỷ Xa 10/12/2013
100 Chương 100 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cộng Tác Ngoài Ý Muốn 10/12/2013
101 Chương 101 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nữ Quỷ 10/12/2013
102 Chương 102 Vô Sỉ Đạo Tặc - Kỳ Diệu Đích Hô Hoán 10/12/2013
103 Chương 103 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thú Liệp 10/12/2013
104 Chương 104 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mất Khống Chế 10/12/2013
105 Chương 105 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dạ Ma Bồn Địa 10/12/2013
106 Chương 106 Vô Sỉ Đạo Tặc - Xung Đột Trong Tửu Quán 10/12/2013
107 Chương 107 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hấp Huyết 10/12/2013
108 Chương 108 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Ma Chi Nữ 10/12/2013
109 Chương 109 Vô Sỉ Đạo Tặc - La Thi Mị 10/12/2013
110 Chương 110 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đại Lục Thất Lạc 10/12/2013
111 Chương 111 Vô Sỉ Đạo Tặc - Yêu Cầu Đến Từ Đoan Mộc Gia Tộc 10/12/2013
112 Chương 112 Vô Sỉ Đạo Tặc - Điển lễ tốt nghiệp 10/12/2013
113 Chương 113 Vô Sỉ Đạo Tặc - Duyên phận 10/12/2013
114 Chương 114 Vô Sỉ Đạo Tặc - Địa Hạ thành 10/12/2013
115 Chương 115 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lên liền hai cấp 10/12/2013
116 Chương 116 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dị hóa tử đản 10/12/2013
117 Chương 117 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiểu Sủng Vật Ngoan Cường 10/12/2013
118 Chương 118 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tông Giáo Tài Phán Sở 10/12/2013
119 Chương 119 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vong Linh Pháp Sư 10/12/2013
120 Chương 120 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Linh Khôi Lỗi 10/12/2013
121 Chương 121 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tái Kiến 10/12/2013
122 Chương 122 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vạn Sự Thông 10/12/2013
123 Chương 123 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cuồng Thần 10/12/2013
124 Chương 124 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyết Tẩy Thôn Trang 10/12/2013
125 Chương 125 Vô Sỉ Đạo Tặc - Sắc Dụ 10/12/2013
126 Chương 126 Vô Sỉ Đạo Tặc - Điều Giáo 10/12/2013
127 Chương 127 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trạch Đồ 10/12/2013
128 Chương 128 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chinh Phục 10/12/2013
129 Chương 129 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đấu Giá 10/12/2013
130 Chương 130 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trạm Tin Tức 10/12/2013
131 Chương 131 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tình Lang 10/12/2013
132 Chương 132 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Ma Đảo 10/12/2013
133 Chương 133 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thùy Canh Trọng Yếu 10/12/2013
134 Chương 134 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lạn đổ quỷ 10/12/2013
135 Chương 135 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Phong 10/12/2013
136 Chương 136 Vô Sỉ Đạo Tặc - Linh Vân 10/12/2013
137 Chương 137 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hải Khiếu 10/12/2013
138 Chương 138 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khủng Thuỷ Chứng 10/12/2013
139 Chương 139 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Ma Nhị Trùng Xướng 10/12/2013
140 Chương 140 Vô Sỉ Đạo Tặc - Minh Vương Trảm 10/12/2013
141 Chương 141 Vô Sỉ Đạo Tặc - Độc Hi Ác Cáp 10/12/2013
142 Chương 142 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Ma Kim Thân 10/12/2013
143 Chương 143 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thủy Doanh Châu 10/12/2013
144 Chương 144 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Ma Đảo Trong Truyền Thuyết 10/12/2013
145 Chương 145 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bất Năng Thâu Đích Đổ Cục 10/12/2013
146 Chương 146 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thất Khứ Liễu, Tài Đổng Đắc Trân Tích 10/12/2013
147 Chương 147 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chi Phối Giả 10/12/2013
148 Chương 148 Vô Sỉ Đạo Tặc - Phong Điên Nhị Quái 10/12/2013
149 Chương 149 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nhất Túy Giải Thiên Sầu 10/12/2013
150 Chương 150 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chỉ Là Một Giấc Mộng 10/12/2013
151 Chương 151 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tin Tức Tốt 10/12/2013
152 Chương 152 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bói Toán 10/12/2013
153 Chương 153 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cái Chết Của Lặc Tư 10/12/2013
154 Chương 154 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tâm Bệnh 10/12/2013
155 Chương 155 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiêu Bát Ly Gian 10/12/2013
156 Chương 156 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lĩnh Vực 10/12/2013
157 Chương 157 Vô Sỉ Đạo Tặc - Địa Tinh 10/12/2013
158 Chương 158 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mỹ Nữ Xà 10/12/2013
159 Chương 159 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Giới 10/12/2013
160 Chương 160 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hấp Huyết Quỷ 10/12/2013
161 Chương 161 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tái Ngộ Ma Nữ 10/12/2013
162 Chương 162 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thuần Vu Tuyền 10/12/2013
163 Chương 163 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đảo Hành Nghịch Thi 10/12/2013
164 Chương 164 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đồng Sàng Cộng Chẩm 10/12/2013
165 Chương 165 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tinh Linh Thiếu Nữ 10/12/2013
166 Chương 166 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Huyền Đại Trận 10/12/2013
167 Chương 167 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bá Tước Dracula 10/12/2013
168 Chương 168 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ải Nhân Thiết Tượng 10/12/2013
169 Chương 169 Vô Sỉ Đạo Tặc - Giám Định Khốn Long 10/12/2013
170 Chương 170 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tự Ngã Tu Phục 10/12/2013
171 Chương 171 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Giới Tranh Phách Chiến 10/12/2013
172 Chương 172 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Tứ Lương Ky 10/12/2013
173 Chương 173 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ánh Xạ 10/12/2013
174 Chương 174 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nhất Minh Kinh Nhân 10/12/2013
175 Chương 175 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ác Ma Nữ Tước 10/12/2013
176 Chương 176 Vô Sỉ Đạo Tặc - Xà Hạt Độc Nữ 10/12/2013
177 Chương 177 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nữ Đồng 10/12/2013
178 Chương 178 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bào Tử Phong Bạo 10/12/2013
179 Chương 179 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thân Phận Bại Lộ 10/12/2013
180 Chương 180 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thâm Uyên 10/12/2013
181 Chương 181 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Giới Đệ Nhất Mỹ Nữ 10/12/2013
182 Chương 182 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hồng Phấn Hãm Tịnh 10/12/2013
183 Chương 183 Vô Sỉ Đạo Tặc - Quái Thai 10/12/2013
184 Chương 184 Vô Sỉ Đạo Tặc - Án Sát Sử 10/12/2013
185 Chương 185 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thanh Lâu Phong Vân 10/12/2013
186 Chương 186 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thành Thủ Duy Cương 10/12/2013
187 Chương 187 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vũ Hội 10/12/2013
188 Chương 188 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khiêu Chiến 10/12/2013
189 Chương 189 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khánh Điển 10/12/2013
190 Chương 190 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyết Bảo 10/12/2013
191 Chương 191 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Vương 10/12/2013
192 Chương 192 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mật Thất 10/12/2013
193 Chương 193 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dracula Thật Giả 10/12/2013
194 Chương 194 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiểm Quang Đạn 10/12/2013
195 Chương 195 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tiềm Nhập 10/12/2013
196 Chương 196 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thân Thế Chi Mê 10/12/2013
197 Chương 197 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cô Gái Tóc Đỏ 10/12/2013
198 Chương 198 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ước Định Của Dracula 10/12/2013
199 Chương 199 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huyết Chi Lĩnh Vực 10/12/2013
200 Chương 200 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vô Chiêu 10/12/2013
201 Chương 201 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huỳnh Quang Phong 10/12/2013
202 Chương 202 Vô Sỉ Đạo Tặc - Bức Tường Không Gian 10/12/2013
203 Chương 203 Vô Sỉ Đạo Tặc - Không Gian Lữ Hành Kì Dị 10/12/2013
204 Chương 204 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cửu Tinh Liên Châu 10/12/2013
205 Chương 205 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Thần 10/12/2013
206 Chương 206 Vô Sỉ Đạo Tặc - Linh Hồn Khế Ước 10/12/2013
207 Chương 207 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Thuật 10/12/2013
208 Chương 208 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Thần Phụ Thân 10/12/2013
209 Chương 209 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trở về 10/12/2013
210 Chương 210 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lòng Tham 10/12/2013
211 Chương 211 Vô Sỉ Đạo Tặc - Huynh Đệ Tương Kiến 10/12/2013
212 Chương 212 Vô Sỉ Đạo Tặc - Đàm Thoại 10/12/2013
213 Chương 213 Vô Sỉ Đạo Tặc - Biến Tương Đích Vãn Lưu 10/12/2013
214 Chương 214 Vô Sỉ Đạo Tặc - Yên Diệt 10/12/2013
215 Chương 215 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ma Quỷ Đích Dụ Hoặc 10/12/2013
216 Chương 216 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Cách 10/12/2013
217 Chương 217 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trọng Phản Đạo Tặc Công Hội 10/12/2013
218 Chương 218 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nghịch Thiên Giáo 10/12/2013
219 Chương 219 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tổ Chức Tà Giáo 10/12/2013
220 Chương 220 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khả Năng 10/12/2013
221 Chương 221 Vô Sỉ Đạo Tặc - Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu 10/12/2013
222 Chương 222 Vô Sỉ Đạo Tặc - Dị Đoan 10/12/2013
223 Chương 223 Vô Sỉ Đạo Tặc - Yêu Nữ 10/12/2013
224 Chương 224 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thánh Nữ Nghịch Thiên Giáo 10/12/2013
225 Chương 225 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tử Hình 10/12/2013
226 Chương 226 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thâu Thiên Hoán Nhật 10/12/2013
227 Chương 227 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trọng Kiến Nhân Yêu 10/12/2013
228 Chương 228 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trò Chơi Của Clark 10/12/2013
229 Chương 229 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thế Giới Trò Chơi 10/12/2013
230 Chương 230 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thí Thê 10/12/2013
231 Chương 231 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nữ Vi Duyệt Kỷ Giả Dung 10/12/2013
232 Chương 232 Vô Sỉ Đạo Tặc - Khi Phiến 10/12/2013
233 Chương 233 Vô Sỉ Đạo Tặc - Trà Lâu Phong Vân 10/12/2013
234 Chương 234 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thân Thể Của Ma Thần 10/12/2013
235 Chương 235 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hắc Ám Cân Tái Hiện 10/12/2013
236 Chương 236 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thiên Ngoại Thiên 10/12/2013
237 Chương 237 Vô Sỉ Đạo Tặc - La Địch Mộ Dung 10/12/2013
238 Chương 238 Vô Sỉ Đạo Tặc - Mối Nguy Của Gia Tộc Thuần Vu 10/12/2013
239 Chương 239 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hồng Hài Nhi 10/12/2013
240 Chương 240 Vô Sỉ Đạo Tặc - Ngọn Lửa Bất Diệt 10/12/2013
241 Chương 241 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chính Biến 10/12/2013
242 Chương 242 Vô Sỉ Đạo Tặc - Công Trình Sinh Hóa 10/12/2013
243 Chương 243 Vô Sỉ Đạo Tặc - Virus 10/12/2013
244 Chương 244 Vô Sỉ Đạo Tặc - Lôi Minh Pha 10/12/2013
245 Chương 245 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thế ngoại đào viên 10/12/2013
246 Chương 246 Vô Sỉ Đạo Tặc - Chân Thần Tàn Hồn 10/12/2013
247 Chương 247 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cảnh Giới Mới 10/12/2013
248 Chương 248 Vô Sỉ Đạo Tặc - Thần Thệ - Lời Thề của Thần 10/12/2013
249 Chương 249 Vô Sỉ Đạo Tặc - Tâm Nguyện 10/12/2013
250 Chương 250 Vô Sỉ Đạo Tặc - Nghịch Tập 10/12/2013
251 Chương 251 Vô Sỉ Đạo Tặc - Hỗn Độn 10/12/2013
252 Chương 252 Vô Sỉ Đạo Tặc - Giáo Hoàng 10/12/2013
253 Chương 253 Vô Sỉ Đạo Tặc - Cướp lấy thần cách 10/12/2013
254 Chương 254 Vô Sỉ Đạo Tặc - Liên minh thần thánh 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-si-dao-tac-576.html