Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Khám chữa bệnh BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

Đây là yêu cầu được Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù
Đây là yêu cầu được Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù

Việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu về BHYT toàn dân, đến hết 2015 ít nhất 75% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020 ít nhất 80% người dân tham gia BHYT.

Để thực hiện mục tiêu về BHYT toàn dân đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan khẩn trương, rà soát, bổ sung cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý đối tượng tham gia BHYT, cần tập trung thực hiện đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đang tại ngũ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, người làm công tác cơ yếu và thân nhân tham gia bảo hiểm y tế 100%. Học sinh, sinh viên quy định bắt buộc tham gia BHYT. Với hộ gia đình cận nghèo, Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT. Với người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình, Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm 100% người lao động tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội.

Kết quả triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến hết năm 2014 đã đạt tỷ lệ bao phủ 71,6% dân số, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2015 có trên 70% dân số tham gia BHYT, nhưng chưa đạt mục tiêu Quốc hội giao (75%). Quỹ BHYT đã thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với nhiều đối tượng như người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn… góp phần trực tiếp giảm tỷ lệ chi tiền túi của người dân khi đi khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận các dịch vụ y tế

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh của hệ thống y tế, chú trọng nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới; tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, nhất là cho các bệnh viện tuyến dưới, tạo thuận lợi cho nhân dân và giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện chuyên khoa.

Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đẩy mạnh việc tự chủ của các cơ sở y tế công lập, trong đó có tính đủ các yếu tố cấu thành giá viện phí. Trước mắt sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh của hệ thống y tế, chú trọng nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới; tăng cường hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, nhất là cho các bệnh viện tuyến dưới, tạo thuận lợi cho nhân dân và giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện chuyên khoa

Trước đó, tại cuộc họp về kết quả hai năm thực hiện Đề án giảm tải BV, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tăng thêm số giường bệnh tại các BV tuyến Trung ương chuyên khoa nhi, ung bướu, sản, chấn thương chỉnh hình và tim mạch.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp và cơ chế thu viện phí để khuyến khích đẩy mạnh đầu tư xây dựng các BV tuyến TW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Y tế được giao phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ các BV tuyến TW, BV tuyến cuối cần đầu tư xây dựng mới trong giai đoạn 2016-2020 gắn với tính toán, xác định rõ nguồn vốn và phân kỳ đầu tư, không chỉ góp phần giải quyết tình trạng quá tải BV mà còn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của người dân và trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho BV tuyến dưới.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương dứt khoát phải phát triển mạnh hơn các BV hạt nhân, BV vệ tinh, khoa vệ tinh gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường hoạt động đào tạo tại chỗ, đưa bác sỹ về cơ cở, tăng thêm bàn khám bệnh, đẩy mạnh triển khai đề án bác sỹ gia đình, hoàn thiện mạng lưới y tế xã trong cả nước, đồng thời tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

vắc xin có chất lượng

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển sản xuất Thu*c và vắc xin trong nước, tiến tới chủ động cung cấp đủ Thu*c, vắc xin có chất lượng, giá thành hợp lý cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-kham-chua-benh-bhyt-ca-trong-ngay-le-ngay-nghi-4078.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY