Truyện Bất Tử Bất Diệt - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bất Tử Bất Diệt
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bất Tử Bất Diệt
Bạn đang đọc truyện Bất Tử Bất Diệt của tác giả Thần Đồng trên trang đọc truyện online. Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến.

Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến.

Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bất Tử Bất Diệt - Hoành Không Xuất Thế 09/12/2013
2 Chương 2 Bất Tử Bất Diệt - Như Thử Thiếu Niên 09/12/2013
3 Chương 3 Bất Tử Bất Diệt - Hoa Dạng Niên Hoa 09/12/2013
4 Chương 4 Bất Tử Bất Diệt - Vi Tan Vũ Quý 09/12/2013
5 Chương 5 Bất Tử Bất Diệt - Nan Vong Sơ Luyến 09/12/2013
6 Chương 6 Bất Tử Bất Diệt - Ảm Nhiên 09/12/2013
7 Chương 7 Bất Tử Bất Diệt - Thị Vũ Cuồng Nhân 09/12/2013
8 Chương 8 Bất Tử Bất Diệt - Hỗn Hỗn Đại Chiên 09/12/2013
9 Chương 9 Bất Tử Bất Diệt - Tuyệt Đại Giai Nhân 09/12/2013
10 Chương 10 Bất Tử Bất Diệt - Chiến Ý Thao Thiên 09/12/2013
11 Chương 11 Bất Tử Bất Diệt - Xá Thân Thành Ma 09/12/2013
12 Chương 12 Bất Tử Bất Diệt - Ma Diệc Hữu Tình 09/12/2013
13 Chương 13 Bất Tử Bất Diệt - Sinh Sinh Tử Tử 09/12/2013
14 Chương 14 Bất Tử Bất Diệt - Độc Cô Thế Gia 09/12/2013
15 Chương 15 Bất Tử Bất Diệt - Ma Tử Thân Sinh 09/12/2013
16 Chương 16 Bất Tử Bất Diệt - Chiến Thiên Di Mê 09/12/2013
17 Chương 17 Bất Tử Bất Diệt - Bất Tử Truyền Thuyết 09/12/2013
18 Chương 18 Bất Tử Bất Diệt - Hữu Nữ Điêu Man 09/12/2013
19 Chương 19 Bất Tử Bất Diệt - Dĩ Chiến Luận Vũ 09/12/2013
20 Chương 20 Bất Tử Bất Diệt - Phỏng Chế Diện Cụ 09/12/2013
21 Chương 21 Bất Tử Bất Diệt - Dạ Thám Hung Trạch 09/12/2013
22 Chương 22 Bất Tử Bất Diệt - Phong ấn ác m 09/12/2013
23 Chương 23 Bất Tử Bất Diệt - Tiên Thiên Kiếm Cương 09/12/2013
24 Chương 24 Bất Tử Bất Diệt - Thần Thức Cảm Ứng 09/12/2013
25 Chương 25 Bất Tử Bất Diệt - Nỗi buồn vô tận 09/12/2013
26 Chương 26 Bất Tử Bất Diệt - Cung điện ngầm bị phong ấn 09/12/2013
27 Chương 27 Bất Tử Bất Diệt - địa hạ cung bị phong ấn 09/12/2013
28 Chương 28 Bất Tử Bất Diệt - Ca Vũ Song Tuyệt 09/12/2013
29 Chương 29 Bất Tử Bất Diệt - Nhất Nhập Giang Hồ 09/12/2013
30 Chương 30 Bất Tử Bất Diệt - Ly Khai Thông Châu 09/12/2013
31 Chương 31 Bất Tử Bất Diệt - Ly Biệt 09/12/2013
32 Chương 32 Bất Tử Bất Diệt - Hà Trung Kích Đấu 09/12/2013
33 Chương 33 Bất Tử Bất Diệt - Phi Thiên Phi Diệp Lạc Thần Công ( Thượng ) 09/12/2013
34 Chương 34 Bất Tử Bất Diệt - Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công (hạ) 09/12/2013
35 Chương 35 Bất Tử Bất Diệt - Băng Phong 09/12/2013
36 Chương 36 Bất Tử Bất Diệt - Bạch Ngọc Hàn Băng 09/12/2013
37 Chương 37 Bất Tử Bất Diệt - Liệu Thương Côi Bảo 09/12/2013
38 Chương 38 Bất Tử Bất Diệt - Vương Cấp Cao Thủ 09/12/2013
39 Chương 39 Bất Tử Bất Diệt - Phá Băng Nhi Xuất 09/12/2013
40 Chương 40 Bất Tử Bất Diệt - kinh thiên bí sử 09/12/2013
41 Chương 41 Bất Tử Bất Diệt - Lý Phủ 09/12/2013
42 Chương 42 Bất Tử Bất Diệt - quân tử tự mạc 09/12/2013
43 Chương 43 Bất Tử Bất Diệt - Vương cấp đại chiến 09/12/2013
44 Chương 44 Bất Tử Bất Diệt - Vương chiến lạc mạc 09/12/2013
45 Chương 45 Bất Tử Bất Diệt - Thiếu nữ San Nhi 09/12/2013
46 Chương 46 Bất Tử Bất Diệt - Kết giao 09/12/2013
47 Chương 47 Bất Tử Bất Diệt - Hành tàng bại lộ 09/12/2013
48 Chương 48 Bất Tử Bất Diệt - Cửu chuyển chi Minh Vương Bất Động 09/12/2013
49 Chương 49 Bất Tử Bất Diệt - Sinh tử 09/12/2013
50 Chương 50 Bất Tử Bất Diệt - Tình chí ma tích tái hiện 09/12/2013
51 Chương 51 Bất Tử Bất Diệt - Danh động Thanh Phong 09/12/2013
52 Chương 52 Bất Tử Bất Diệt - Nhượng vãng sự phi 09/12/2013
53 Chương 53 Bất Tử Bất Diệt - Kinh thiên 09/12/2013
54 Chương 54 Bất Tử Bất Diệt - Đảo môi đích diễm ngộ 09/12/2013
55 Chương 55 Bất Tử Bất Diệt - Mĩ nữ đích truy sát (thượng) 09/12/2013
56 Chương 56 Bất Tử Bất Diệt - Mĩ nữ đích truy sát (hạ) 09/12/2013
57 Chương 57 Bất Tử Bất Diệt - Liệp diễm 09/12/2013
58 Chương 58 Bất Tử Bất Diệt - Dục 09/12/2013
59 Chương 59 Bất Tử Bất Diệt - Ác ma đích dụ hoặc 09/12/2013
60 Chương 60 Bất Tử Bất Diệt - Đại sự kiện 09/12/2013
61 Chương 61 Bất Tử Bất Diệt - Hồi Hán Đường 09/12/2013
62 Chương 62 Bất Tử Bất Diệt - Lão phiến tử 09/12/2013
63 Chương 63 Bất Tử Bất Diệt - Tiên Thiên Chi Cảnh 09/12/2013
64 Chương 64 Bất Tử Bất Diệt - Ngộ Cố 09/12/2013
65 Chương 65 Bất Tử Bất Diệt - Giai Nhân Thoại Ma 09/12/2013
66 Chương 66 Bất Tử Bất Diệt - Nữ phẫn nam trang 09/12/2013
67 Chương 67 Bất Tử Bất Diệt - Vụ ẩn phong môn nhân 09/12/2013
68 Chương 68 Bất Tử Bất Diệt - Ám triều 09/12/2013
69 Chương 69 Bất Tử Bất Diệt - Tinh nguyên thạch đại hội (thượng) 09/12/2013
70 Chương 70 Bất Tử Bất Diệt - Tinh nguyên thạch đại hội (hạ) 09/12/2013
71 Chương 71 Bất Tử Bất Diệt - Hựu kiến huyên huyên 09/12/2013
72 Chương 72 Bất Tử Bất Diệt - Thần kiếm tử điện 09/12/2013
73 Chương 73 Bất Tử Bất Diệt - Thất cường 09/12/2013
74 Chương 74 Bất Tử Bất Diệt - Thủ sơn tiên linh 09/12/2013
75 Chương 75 Bất Tử Bất Diệt - Chiến hồn vĩnh sinh 09/12/2013
76 Chương 76 Bất Tử Bất Diệt - Linh thánh kinh thế biến 09/12/2013
77 Chương 77 Bất Tử Bất Diệt - khung cảnh 09/12/2013
78 Chương 78 Bất Tử Bất Diệt - Phong Vân Khởi Dũng 09/12/2013
79 Chương 79 Bất Tử Bất Diệt - Điên đảo chúng sinh 09/12/2013
80 Chương 80 Bất Tử Bất Diệt - Đế cảnh 09/12/2013
81 Chương 81 Bất Tử Bất Diệt - Đế cảnh (Hạ) 09/12/2013
82 Chương 82 Bất Tử Bất Diệt - Mê Thất 09/12/2013
83 Chương 83 Bất Tử Bất Diệt - Dục Vọng 09/12/2013
84 Chương 84 Bất Tử Bất Diệt - Truy sát Nam Cung Tiên Nhi 09/12/2013
85 Chương 85 Bất Tử Bất Diệt - Truy tập 09/12/2013
86 Chương 86 Bất Tử Bất Diệt - Nguyên Khởi 09/12/2013
87 Chương 87 Bất Tử Bất Diệt - Mộng Điệp 09/12/2013
88 Chương 88 Bất Tử Bất Diệt - Dữ hội 09/12/2013
89 Chương 89 Bất Tử Bất Diệt - Chí Ái 09/12/2013
90 Chương 90 Bất Tử Bất Diệt - Thử Tình Khả Đãi Thành Truy Ức 09/12/2013
91 Chương 91 Bất Tử Bất Diệt - Ngã Dục Thành Ma 09/12/2013
92 Chương 92 Bất Tử Bất Diệt - Đại chiên Vân Sơn chi điện (thượng) 09/12/2013
93 Chương 93 Bất Tử Bất Diệt - Đại chiến vân sơn (trung) 09/12/2013
94 Chương 94 Bất Tử Bất Diệt - Đại chiến Vân Sơn ( hạ ) 09/12/2013
95 Chương 95 Bất Tử Bất Diệt - Huyết chiến 09/12/2013
96 Chương 96 Bất Tử Bất Diệt - Tuyệt tình - Lệ tinh 09/12/2013
97 Chương 97 Bất Tử Bất Diệt - Kiếp hậu 09/12/2013
98 Chương 98 Bất Tử Bất Diệt - Bất diệt kim thân 09/12/2013
99 Chương 99 Bất Tử Bất Diệt - Độc Cô Bại Thiên tiếu ý 09/12/2013
100 Chương 100 Bất Tử Bất Diệt - Tru sát thiên vương 09/12/2013
101 Chương 101 Bất Tử Bất Diệt - Dữ ma cộng vũ 09/12/2013
102 Chương 102 Bất Tử Bất Diệt - Định kế 09/12/2013
103 Chương 103 Bất Tử Bất Diệt - Ta không phải thiên sử 09/12/2013
104 Chương 104 Bất Tử Bất Diệt - Hiểm trung cầu sanh 09/12/2013
105 Chương 105 Bất Tử Bất Diệt - Hoả thiêu Nam Cung 09/12/2013
106 Chương 106 Bất Tử Bất Diệt - Đại mạ Nam Cung Vô Địch 09/12/2013
107 Chương 107 Bất Tử Bất Diệt - Sơ khuy bất tử 09/12/2013
108 Chương 108 Bất Tử Bất Diệt - Thần bí đế cảnh cao thủ 09/12/2013
109 Chương 109 Bất Tử Bất Diệt - Sát khí tận trời 09/12/2013
110 Chương 110 Bất Tử Bất Diệt - Nguyên dã đại chiến 09/12/2013
111 Chương 111 Bất Tử Bất Diệt - Tàng thân 09/12/2013
112 Chương 112 Bất Tử Bất Diệt - Lang quần 09/12/2013
113 Chương 113 Bất Tử Bất Diệt - Lưu huyết đích dạ vãn 09/12/2013
114 Chương 114 Bất Tử Bất Diệt - Bất tử tà thuyết 09/12/2013
115 Chương 115 Bất Tử Bất Diệt - Ma vực truyền thuyết 09/12/2013
116 Chương 116 Bất Tử Bất Diệt - Quyết trạch 09/12/2013
117 Chương 117 Bất Tử Bất Diệt - Lộ kiến bất bình 09/12/2013
118 Chương 118 Bất Tử Bất Diệt - Vũ dạ Khiếu Thiên 09/12/2013
119 Chương 119 Bất Tử Bất Diệt - Tứ tự kiếm ý 09/12/2013
120 Chương 120 Bất Tử Bất Diệt - Tiến quân sa mạc 09/12/2013
121 Chương 121 Bất Tử Bất Diệt - Ma vực 09/12/2013
122 Chương 122 Bất Tử Bất Diệt - Quyết chiến lai lâm 09/12/2013
123 Chương 123 Bất Tử Bất Diệt - Lưu huyết ma vực 09/12/2013
124 Chương 124 Bất Tử Bất Diệt - Hô hoán 09/12/2013
125 Chương 125 Bất Tử Bất Diệt - Tình lệ 09/12/2013
126 Chương 126 Bất Tử Bất Diệt - Hồi phản 09/12/2013
127 Chương 127 Bất Tử Bất Diệt - Vi ái hạ địa ngục 09/12/2013
128 Chương 128 Bất Tử Bất Diệt - Sinh tử cảm ngộ 09/12/2013
129 Chương 129 Bất Tử Bất Diệt - Tiêu thệ 09/12/2013
130 Chương 130 Bất Tử Bất Diệt - Ngũ vương 09/12/2013
131 Chương 131 Bất Tử Bất Diệt - Tuyệt địa 09/12/2013
132 Chương 132 Bất Tử Bất Diệt - Phương hồn vĩnh thệ 09/12/2013
133 Chương 133 Bất Tử Bất Diệt - Tổ tôn tam đại 09/12/2013
134 Chương 134 Bất Tử Bất Diệt - Thái cổ di trận 09/12/2013
135 Chương 135 Bất Tử Bất Diệt - Thâu thiên đoạt nhật 09/12/2013
136 Chương 136 Bất Tử Bất Diệt - Thánh cấp đại chiến 09/12/2013
137 Chương 137 Bất Tử Bất Diệt - Táng tinh 09/12/2013
138 Chương 138 Bất Tử Bất Diệt - Phong khởi vân dũng 09/12/2013
139 Chương 139 Bất Tử Bất Diệt - Sát thủ 09/12/2013
140 Chương 140 Bất Tử Bất Diệt - Loạn thế tiểu ma tiên 09/12/2013
141 Chương 141 Bất Tử Bất Diệt - Tiến phát Thiên Ma cốc 09/12/2013
142 Chương 142 Bất Tử Bất Diệt - Thiên Ma cốc 09/12/2013
143 Chương 143 Bất Tử Bất Diệt - Ẩn Ma động 09/12/2013
144 Chương 144 Bất Tử Bất Diệt - Ma nữ trọng thương 09/12/2013
145 Chương 145 Bất Tử Bất Diệt - Ma giáo chi bí (thượng) 09/12/2013
146 Chương 146 Bất Tử Bất Diệt - Ma giáo chi bí (hạ) 09/12/2013
147 Chương 147 Bất Tử Bất Diệt - Ti bỉ vô sỉ. 09/12/2013
148 Chương 148 Bất Tử Bất Diệt - Đối sách 09/12/2013
149 Chương 149 Bất Tử Bất Diệt - Đế cảnh đại chiến 09/12/2013
150 Chương 150 Bất Tử Bất Diệt - Trưởng lão điều đình 09/12/2013
151 Chương 151 Bất Tử Bất Diệt - Linh ma tái hiện (thượng) 09/12/2013
152 Chương 152 Bất Tử Bất Diệt - Linh ma tái hiện (hạ) 09/12/2013
153 Chương 153 Bất Tử Bất Diệt - Phong ấn đích lực lượng 09/12/2013
154 Chương 154 Bất Tử Bất Diệt - Phong ma ấn đại khai 09/12/2013
155 Chương 155 Bất Tử Bất Diệt - Huyết Ma? Đệ nhất mỹ nữ? 09/12/2013
156 Chương 156 Bất Tử Bất Diệt - Tiểu ma nữ vs Huyết Ma 09/12/2013
157 Chương 157 Bất Tử Bất Diệt - Ma nữ di họa 09/12/2013
158 Chương 158 Bất Tử Bất Diệt - Ngạo Thiên ma nữ 09/12/2013
159 Chương 159 Bất Tử Bất Diệt - Bá tuyệt thiên địa 09/12/2013
160 Chương 160 Bất Tử Bất Diệt - Huyên Huyên tẩu liễu 09/12/2013
161 Chương 161 Bất Tử Bất Diệt - Huyên Huyên chi sư 09/12/2013
162 Chương 162 Bất Tử Bất Diệt - Thần công ma luyện 09/12/2013
163 Chương 163 Bất Tử Bất Diệt - Đột lai đích hôn nhân 09/12/2013
164 Chương 164 Bất Tử Bất Diệt - Ma thành 09/12/2013
165 Chương 165 Bất Tử Bất Diệt - Ma lão thành Phật 09/12/2013
166 Chương 166 Bất Tử Bất Diệt - Cáo biệt Thiên Ma cốc 09/12/2013
167 Chương 167 Bất Tử Bất Diệt - Giang hồ chi loạn (Thượng) 09/12/2013
168 Chương 168 Bất Tử Bất Diệt - Giang hồ chi loạn (Hạ) 09/12/2013
169 Chương 169 Bất Tử Bất Diệt - Trường Sinh Cốc chi ước (Hạ). 09/12/2013
170 Chương 170 Bất Tử Bất Diệt - Lãnh huyết tàn khốc. 09/12/2013
171 Chương 171 Bất Tử Bất Diệt - Ma đạo. 09/12/2013
172 Chương 172 Bất Tử Bất Diệt - Huyết lưu thành hà 09/12/2013
173 Chương 173 Bất Tử Bất Diệt - Huyết thuỷ mạn thiên. 09/12/2013
174 Chương 174 Bất Tử Bất Diệt - Lạc Thiên Phong. 09/12/2013
175 Chương 175 Bất Tử Bất Diệt - Lạc Thiên động. 09/12/2013
176 Chương 176 Bất Tử Bất Diệt - Băng điện. 09/12/2013
177 Chương 177 Bất Tử Bất Diệt - Kinh biến. 09/12/2013
178 Chương 178 Bất Tử Bất Diệt - Cừu tiêu hận tán 09/12/2013
179 Chương 179 Bất Tử Bất Diệt - Ma Đế quy lai. 09/12/2013
180 Chương 180 Bất Tử Bất Diệt - Bại đế. 09/12/2013
181 Chương 181 Bất Tử Bất Diệt - Hiêu trương bạt hỗ. 09/12/2013
182 Chương 182 Bất Tử Bất Diệt - Ma tính. 09/12/2013
183 Chương 183 Bất Tử Bất Diệt - Bát đế lai tập. 09/12/2013
184 Chương 184 Bất Tử Bất Diệt - Đế chiến. 09/12/2013
185 Chương 185 Bất Tử Bất Diệt - Dạ chiến bát đế. 09/12/2013
186 Chương 186 Bất Tử Bất Diệt - Uy chấn thiên hạ 09/12/2013
187 Chương 187 Bất Tử Bất Diệt - Vấn thiên hạ anh hùng thuỳ dữ tranh phong. 09/12/2013
188 Chương 188 Bất Tử Bất Diệt - Viễn phó Tần Minh. 09/12/2013
189 Chương 189 Bất Tử Bất Diệt - Tân Minh đế đô. 09/12/2013
190 Chương 190 Bất Tử Bất Diệt - Thánh nữ. 09/12/2013
191 Chương 191 Bất Tử Bất Diệt - Đảo môi đích thánh nữ. 09/12/2013
192 Chương 192 Bất Tử Bất Diệt - Nguyệt dạ đàm tâm. 09/12/2013
193 Chương 193 Bất Tử Bất Diệt - Thủy Thiên Ngân. 09/12/2013
194 Chương 194 Bất Tử Bất Diệt - Vạn sự cụ bị. 09/12/2013
195 Chương 195 Bất Tử Bất Diệt - Dạ tập sát thủ. 09/12/2013
196 Chương 196 Bất Tử Bất Diệt - Sát thủ tổ chức phúc diệt. 09/12/2013
197 Chương 197 Bất Tử Bất Diệt - Sát thần. 09/12/2013
198 Chương 198 Bất Tử Bất Diệt - Ma Phong thoái thánh. 09/12/2013
199 Chương 199 Bất Tử Bất Diệt - Tang Khoản. 09/12/2013
200 Chương 200 Bất Tử Bất Diệt - Dao ngôn. 09/12/2013
201 Chương 201 Bất Tử Bất Diệt - Tuyệt thế cường giả. 09/12/2013
202 Chương 202 Bất Tử Bất Diệt - Nguyệt tung. 09/12/2013
203 Chương 203 Bất Tử Bất Diệt - Đế chiến tự mạc. 09/12/2013
204 Chương 204 Bất Tử Bất Diệt - Đế cảnh đại chiến. 09/12/2013
205 Chương 205 Bất Tử Bất Diệt - Đế chiến. 09/12/2013
206 Chương 206 Bất Tử Bất Diệt - Ma Thiên chi bí. 09/12/2013
207 Chương 207 Bất Tử Bất Diệt - Khiếu thiên. 09/12/2013
208 Chương 208 Bất Tử Bất Diệt - Diệt thánh. 09/12/2013
209 Chương 209 Bất Tử Bất Diệt - Ma khiếu thiên hạ,bách thánh xuất. 09/12/2013
210 Chương 210 Bất Tử Bất Diệt - Thiên địa ma hồn. 09/12/2013
211 Chương 211 Bất Tử Bất Diệt - Tuần thiên sứ giả vong. 09/12/2013
212 Chương 212 Bất Tử Bất Diệt - Bôn phó Ngọc Hư phủ. 09/12/2013
213 Chương 213 Bất Tử Bất Diệt - Thánh giả xuất. 09/12/2013
214 Chương 214 Bất Tử Bất Diệt - Chuyển thế Võ thánh. 09/12/2013
215 Chương 215 Bất Tử Bất Diệt - Thánh cảnh chi ma. 09/12/2013
216 Chương 216 Bất Tử Bất Diệt - Ma động. 09/12/2013
217 Chương 217 Bất Tử Bất Diệt - Ma hồn. 09/12/2013
218 Chương 218 Bất Tử Bất Diệt - Ngọc hư phúc diệt. 09/12/2013
219 Chương 219 Bất Tử Bất Diệt - Tái nhập địa hạ cung điện. 09/12/2013
220 Chương 220 Bất Tử Bất Diệt - Ma tổ xuất thế. 09/12/2013
221 Chương 221 Bất Tử Bất Diệt - Điện hạ điện - Nguyệt Thần Cung. 09/12/2013
222 Chương 222 Bất Tử Bất Diệt - Bồi hồi vu thần ma chi gian. 09/12/2013
223 Chương 223 Bất Tử Bất Diệt - Đạo phi đạo, ma phi ma. 09/12/2013
224 Chương 224 Bất Tử Bất Diệt - Cường giả chi gian đích giác lượng. 09/12/2013
225 Chương 225 Bất Tử Bất Diệt - Tân trật tự. 09/12/2013
226 Chương 226 Bất Tử Bất Diệt - Bát thế truyền nhân (thượng). 09/12/2013
227 Chương 227 Bất Tử Bất Diệt - Bát thế truyền nhân (hạ). 09/12/2013
228 Chương 228 Bất Tử Bất Diệt - Ma vương. 09/12/2013
229 Chương 229 Bất Tử Bất Diệt - Cường giả hình thế. 09/12/2013
230 Chương 230 Bất Tử Bất Diệt - Viễn cổ Võ thánh 09/12/2013
231 Chương 231 Bất Tử Bất Diệt - Khả phạ thôi đoạn 09/12/2013
232 Chương 232 Bất Tử Bất Diệt - Ma Tổ đích thệ ngôn 09/12/2013
233 Chương 233 Bất Tử Bất Diệt - Cáo biệt gia nhân 09/12/2013
234 Chương 234 Bất Tử Bất Diệt - Đông Hải 09/12/2013
235 Chương 235 Bất Tử Bất Diệt - Quang ám lưỡng diện 09/12/2013
236 Chương 236 Bất Tử Bất Diệt - Đại Ma Thiên Vương 09/12/2013
237 Chương 237 Bất Tử Bất Diệt - Tiến quân Bỉ Ngạn 09/12/2013
238 Chương 238 Bất Tử Bất Diệt - Đại chiến 09/12/2013
239 Chương 239 Bất Tử Bất Diệt - Sinh tử bình hành 09/12/2013
240 Chương 240 Bất Tử Bất Diệt - Điên phong chi chiến 09/12/2013
241 Chương 241 Bất Tử Bất Diệt - Kết cục 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bat-tu-bat-diet-579.html