Truyện Yêu Hồ Loạn Thế - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Yêu Hồ Loạn Thế
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Yêu Hồ Loạn Thế
Bạn đang đọc truyện Yêu Hồ Loạn Thế của tác giả Khát Trí trên trang đọc truyện online. Người thì như thế nào? Yêu thì như thế nào?Trời đất đã sinh ra yêu quái nhất tộc, tại sao một đám tiên nhân và con người lại không bằng lòng, chẳng lẽ yêu thì không có quyền lợi sinh tồn sao?

Nếu trời đã mù, ta đây nghịch thiên!Nếu nhân tiên vô đạo, ta đây thí thần! Tru tiên!Như thế thì thế nào?

Ta đây là yêu! Ta muốn tất cả sinh linh trên tam giới lục đạo phải mở to mắt ra nhìn, yêu cũng có tôn nghiêm của yêu, yêu tuyệt đối không chịu khi nhục!Ta sẽ mang tinh phong huyết vũ đến cho tam giới lục đạo, ta muốn cái thế giới này huyết lãng đào thiên!Ta sẽ để cho toàn thiên hạ đời đời nhớ kỹ tên ta!---Yêu Hồ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Yêu Hồ Loạn Thế - Cô độc thiếu niên 10/12/2013
2 Chương 2 Yêu Hồ Loạn Thế - Thân thế chi mê 10/12/2013
3 Chương 3 Yêu Hồ Loạn Thế - Tử Vũ đích dị biến 10/12/2013
4 Chương 4 Yêu Hồ Loạn Thế - Huynh đệ tình nghĩa 10/12/2013
5 Chương 5 Yêu Hồ Loạn Thế - Tai họa bất ngờ 10/12/2013
6 Chương 6 Yêu Hồ Loạn Thế - Lạp tháp đạo sĩ 10/12/2013
7 Chương 7 Yêu Hồ Loạn Thế - Côn Lôn Ngọc Hư 10/12/2013
8 Chương 8 Yêu Hồ Loạn Thế - Thu đồ phong ba 10/12/2013
9 Chương 9 Yêu Hồ Loạn Thế - Bái sư học nghệ 10/12/2013
10 Chương 10 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại sư truyền công 10/12/2013
11 Chương 11 Yêu Hồ Loạn Thế - Côn Lôn tu chân 10/12/2013
12 Chương 12 Yêu Hồ Loạn Thế - Tiến bộ thần tốc 10/12/2013
13 Chương 13 Yêu Hồ Loạn Thế - Sơ ngộ Tử Huyên 10/12/2013
14 Chương 14 Yêu Hồ Loạn Thế - Anh hùng cứu mỹ nhân 10/12/2013
15 Chương 15 Yêu Hồ Loạn Thế - Kỳ dị hồng châu 10/12/2013
16 Chương 16 Yêu Hồ Loạn Thế - Kinh kiến cự mãng 10/12/2013
17 Chương 17 Yêu Hồ Loạn Thế - Nguyên anh chi kỳ 10/12/2013
18 Chương 18 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngự kiếm phi hành 10/12/2013
19 Chương 19 Yêu Hồ Loạn Thế - Âm mưa đen tối 10/12/2013
20 Chương 20 Yêu Hồ Loạn Thế - Băng tuyền kì ngộ 10/12/2013
21 Chương 21 Yêu Hồ Loạn Thế - Phúc diệc thị họa 10/12/2013
22 Chương 22 Yêu Hồ Loạn Thế - Ma Đao xuất thế 10/12/2013
23 Chương 23 Yêu Hồ Loạn Thế - Thế giới của thần 10/12/2013
24 Chương 24 Yêu Hồ Loạn Thế - Tử Vũ trở về 10/12/2013
25 Chương 25 Yêu Hồ Loạn Thế - Chân tướng đại bạch 10/12/2013
26 Chương 26 Yêu Hồ Loạn Thế - Xúc tất trường đàm 10/12/2013
27 Chương 27 Yêu Hồ Loạn Thế - Sư môn khổ trung 10/12/2013
28 Chương 28 Yêu Hồ Loạn Thế - Hung hiểm ám chiến 10/12/2013
29 Chương 29 Yêu Hồ Loạn Thế - Ma Đao bạo phát 10/12/2013
30 Chương 30 Yêu Hồ Loạn Thế - Tả hữu lưỡng nan 10/12/2013
31 Chương 31 Yêu Hồ Loạn Thế - Thương trọng nan dũ 10/12/2013
32 Chương 32 Yêu Hồ Loạn Thế - Hạo Nhiên di ngôn 10/12/2013
33 Chương 33 Yêu Hồ Loạn Thế - Hồi thủ vãng sự 10/12/2013
34 Chương 34 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiếu nữ tâm phi 10/12/2013
35 Chương 35 Yêu Hồ Loạn Thế - Phê mệnh 10/12/2013
36 Chương 36 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngọc Hư tàng thư các ( Thượng ) 10/12/2013
37 Chương 37 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngọc Hư tàng thư các (Hạ ) 10/12/2013
38 Chương 38 Yêu Hồ Loạn Thế - Sơ luyện chưởng quyết 10/12/2013
39 Chương 39 Yêu Hồ Loạn Thế - Thần bí Bách Linh 10/12/2013
40 Chương 40 Yêu Hồ Loạn Thế - Sơ ngộ võ đạo 10/12/2013
41 Chương 41 Yêu Hồ Loạn Thế - Nhập thế danh đan 10/12/2013
42 Chương 42 Yêu Hồ Loạn Thế - Hữu tình như tửu 10/12/2013
43 Chương 43 Yêu Hồ Loạn Thế - Ý ngoại cứu viện 10/12/2013
44 Chương 44 Yêu Hồ Loạn Thế - Chiến tranh bắt đầu 10/12/2013
45 Chương 45 Yêu Hồ Loạn Thế - Huyết chiến nơi hẻm núi 10/12/2013
46 Chương 46 Yêu Hồ Loạn Thế - Cầu sinh đối sách 10/12/2013
47 Chương 47 Yêu Hồ Loạn Thế - Ám sát kế hoạch 10/12/2013
48 Chương 48 Yêu Hồ Loạn Thế - Dạ tập 10/12/2013
49 Chương 49 Yêu Hồ Loạn Thế - Thế lực quật khởi 10/12/2013
50 Chương 50 Yêu Hồ Loạn Thế - Sơn trại nguy cơ 10/12/2013
51 Chương 51 Yêu Hồ Loạn Thế - Hỏa thiêu lương thảo 10/12/2013
52 Chương 52 Yêu Hồ Loạn Thế - Hư hư thật thật 10/12/2013
53 Chương 53 Yêu Hồ Loạn Thế - Kê khuyến bất lưu 10/12/2013
54 Chương 54 Yêu Hồ Loạn Thế - Dự định quân sư 10/12/2013
55 Chương 55 Yêu Hồ Loạn Thế - Nội hồng phân kì 10/12/2013
56 Chương 56 Yêu Hồ Loạn Thế - Mẫu thân của Tử Vũ 10/12/2013
57 Chương 57 Yêu Hồ Loạn Thế - Tiến thoái lưỡng nan 10/12/2013
58 Chương 58 Yêu Hồ Loạn Thế - Công vi tâm thượng 10/12/2013
59 Chương 59 Yêu Hồ Loạn Thế - Kế trung hữ kế 10/12/2013
60 Chương 60 Yêu Hồ Loạn Thế - Vô Tâm quy hàng 10/12/2013
61 Chương 61 Yêu Hồ Loạn Thế - Xuất quân động hải 10/12/2013
62 Chương 62 Yêu Hồ Loạn Thế - Đông hải chi chiến 10/12/2013
63 Chương 63 Yêu Hồ Loạn Thế - Phòng ngự chi chiến 10/12/2013
64 Chương 64 Yêu Hồ Loạn Thế - Thế bất khả đáng 10/12/2013
65 Chương 65 Yêu Hồ Loạn Thế - Phong cuồng đích Tử Vũ 10/12/2013
66 Chương 66 Yêu Hồ Loạn Thế - Toàn dân giai binh 10/12/2013
67 Chương 67 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngạo Thiên nguy cấp 10/12/2013
68 Chương 68 Yêu Hồ Loạn Thế - Đao tôn kiếm hoàng 10/12/2013
69 Chương 69 Yêu Hồ Loạn Thế - Đao tôn ngộ Tần vương 10/12/2013
70 Chương 70 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngọc Hàn băng phách 10/12/2013
71 Chương 71 Yêu Hồ Loạn Thế - Huyết nhiễm Thiên Sơn 10/12/2013
72 Chương 72 Yêu Hồ Loạn Thế - Huyết nhiễm Thiên Sơn ( Thượng ) 10/12/2013
73 Chương 73 Yêu Hồ Loạn Thế - Sinh tử nhất tuyến 10/12/2013
74 Chương 74 Yêu Hồ Loạn Thế - Mao sơn đạo thuật 10/12/2013
75 Chương 75 Yêu Hồ Loạn Thế - Địa Phủ Dã Yếu Sấm 10/12/2013
76 Chương 76 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại náo Địa Phủ (Thượng) 10/12/2013
77 Chương 77 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại náo Địa Phủ (Trung) 10/12/2013
78 Chương 78 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại náo Địa Phủ (Hạ) 10/12/2013
79 Chương 79 Yêu Hồ Loạn Thế - Cùng Diêm Vương đàm phán 10/12/2013
80 Chương 80 Yêu Hồ Loạn Thế - Mười tám tầng địa ngục 10/12/2013
81 Chương 81 Yêu Hồ Loạn Thế - Đao sơn địa ngục 10/12/2013
82 Chương 82 Yêu Hồ Loạn Thế - Vô tận sát ý 10/12/2013
83 Chương 83 Yêu Hồ Loạn Thế - Thức tỉnh, Yêu Hồ chân thân (Thượng) 10/12/2013
84 Chương 84 Yêu Hồ Loạn Thế - Thức tỉnh, Yêu Hồ chân thân (Hạ) 10/12/2013
85 Chương 85 Yêu Hồ Loạn Thế - Huyết Trì địa ngục 10/12/2013
86 Chương 86 Yêu Hồ Loạn Thế - Trở lại nhân gian 10/12/2013
87 Chương 87 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiên Hạ Chi Loạn 10/12/2013
88 Chương 88 Yêu Hồ Loạn Thế - Chuyện xưa của Tử Vũ 10/12/2013
89 Chương 89 Yêu Hồ Loạn Thế - Hắn đi rồi 10/12/2013
90 Chương 90 Yêu Hồ Loạn Thế - Bắt đầu truy kích 10/12/2013
91 Chương 91 Yêu Hồ Loạn Thế - Gặp lại Tử Huyên (Thượng) 10/12/2013
92 Chương 92 Yêu Hồ Loạn Thế - Gặp lại Tử Huyên (Hạ) 10/12/2013
93 Chương 93 Yêu Hồ Loạn Thế - Ma tôn, Phương Tử Vũ (Thượng) 10/12/2013
94 Chương 94 Yêu Hồ Loạn Thế - Ma tôn, Phương Tử Vũ (Hạ) 10/12/2013
95 Chương 95 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiên cao nhâm long du 10/12/2013
96 Chương 96 Yêu Hồ Loạn Thế - Chuyện cũ của nửa năm 10/12/2013
97 Chương 97 Yêu Hồ Loạn Thế - Ý ngoại đích tương ngộ 10/12/2013
98 Chương 98 Yêu Hồ Loạn Thế - Hầu vương truyền công 10/12/2013
99 Chương 99 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiên hạ mệnh vận đích giao dịch (Thượng) 10/12/2013
100 Chương 100 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiên hạ mệnh vận đích giao dịch (Hạ) 10/12/2013
101 Chương 101 Yêu Hồ Loạn Thế - Lưỡng cá quái vật 10/12/2013
102 Chương 102 Yêu Hồ Loạn Thế - Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Thượng) 10/12/2013
103 Chương 103 Yêu Hồ Loạn Thế - Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Hạ) 10/12/2013
104 Chương 104 Yêu Hồ Loạn Thế - Bồng lai tiên cảnh 10/12/2013
105 Chương 105 Yêu Hồ Loạn Thế - Tu chân vân tập 10/12/2013
106 Chương 106 Yêu Hồ Loạn Thế - Tối cảm nhân đích cố sự 10/12/2013
107 Chương 107 Yêu Hồ Loạn Thế - Tử Vũ tái hiện, chấn nhiếp thiên hạ 10/12/2013
108 Chương 108 Yêu Hồ Loạn Thế - Tử Vũ và Tiên Ngữ (Thượng) 10/12/2013
109 Chương 109 Yêu Hồ Loạn Thế - Tử Vũ và Tiên Ngữ (Hạ) 10/12/2013
110 Chương 110 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại chiến tán tiên 10/12/2013
111 Chương 111 Yêu Hồ Loạn Thế - Yêu Hồ, huyết tẩy tu chân giới (Thượng) 10/12/2013
112 Chương 112 Yêu Hồ Loạn Thế - Yêu Hồ, huyết tẩy tu chân giới (Hạ) 10/12/2013
113 Chương 113 Yêu Hồ Loạn Thế - Phật tâm Huyền Trang (Thượng) 10/12/2013
114 Chương 114 Yêu Hồ Loạn Thế - Phật tâm Huyền Trang (Trung) 10/12/2013
115 Chương 115 Yêu Hồ Loạn Thế - Phật tâm Huyền Trang (Hạ) 10/12/2013
116 Chương 116 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại loạn chi sơ 10/12/2013
117 Chương 117 Yêu Hồ Loạn Thế - Dẫn lang nhập thế 10/12/2013
118 Chương 118 Yêu Hồ Loạn Thế - Bát nỗ kiếm trương 10/12/2013
119 Chương 119 Yêu Hồ Loạn Thế - Quyết liệt 10/12/2013
120 Chương 120 Yêu Hồ Loạn Thế - Mười một cỗ quan tài 10/12/2013
121 Chương 121 Yêu Hồ Loạn Thế - Tán tiên đích quái dị 10/12/2013
122 Chương 122 Yêu Hồ Loạn Thế - Huyết tẩy Côn Lôn 10/12/2013
123 Chương 123 Yêu Hồ Loạn Thế - Tôn chủ xuất quan 10/12/2013
124 Chương 124 Yêu Hồ Loạn Thế - Mại xuất tự kỷ đích giao dịch 10/12/2013
125 Chương 125 Yêu Hồ Loạn Thế - Thiên Thượng Nhân Gian 10/12/2013
126 Chương 126 Yêu Hồ Loạn Thế - Ngọc thạch chi mê 10/12/2013
127 Chương 127 Yêu Hồ Loạn Thế - Mộ của ai 10/12/2013
128 Chương 128 Yêu Hồ Loạn Thế - Phá toái hư không 10/12/2013
129 Chương 129 Yêu Hồ Loạn Thế - Bí mật của thần thạch 10/12/2013
130 Chương 130 Yêu Hồ Loạn Thế - Cổ thần đích huấn luyện 10/12/2013
131 Chương 131 Yêu Hồ Loạn Thế - Diệt môn chân tướng 10/12/2013
132 Chương 132 Yêu Hồ Loạn Thế - Xuất phát, tiên giới 10/12/2013
133 Chương 133 Yêu Hồ Loạn Thế - Diện kiến Dạ Quân 10/12/2013
134 Chương 134 Yêu Hồ Loạn Thế - Kết minh 10/12/2013
135 Chương 135 Yêu Hồ Loạn Thế - Đại hoạch toàn thắng 10/12/2013
136 Chương 136 Yêu Hồ Loạn Thế - Du Kích Chiến 10/12/2013
137 Chương 137 Yêu Hồ Loạn Thế - Vô Địch Đích Yêu Hồ 10/12/2013
138 Chương 138 Yêu Hồ Loạn Thế - Đồ Tiên 10/12/2013
139 Chương 139 Yêu Hồ Loạn Thế - Phá Thiên 10/12/2013
140 Chương 140 Yêu Hồ Loạn Thế - Thần Mộ 10/12/2013
141 Chương 141 Yêu Hồ Loạn Thế - Lưu Tinh Vũ 10/12/2013
142 Chương 142 Yêu Hồ Loạn Thế - Chí Tôn ( Đại Kết Cục) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-yeu-ho-loan-the-578.html