Truyện Dịch Cân Kinh - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Dịch Cân Kinh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Dịch Cân Kinh
Bạn đang đọc truyện Dịch Cân Kinh của tác giả Mị Nam trên trang đọc truyện online. Tần Thứ, một cái chất phác thiếu niên theo gia gia ẩn cư tại Đông Bắc thâm sơn trung tu tập Thiên Xà xạ tức luyện khí thuật. Sau khi gia gia tạ thế, theo di ngôn của gia gia trở lại Thiên Xà tộc nhất mạch để nhận tổ quy tông, thì bị tộc trưởng ám hại, phế bỏ nội đan trở thành phế nhân không thể tiếp tục tu luyện khí thuật.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Dịch Cân Kinh - Thiên Xà Xạ Tức 16/12/2013
2 Chương 2 Dịch Cân Kinh - Thiếu niên thiên tài 16/12/2013
3 Chương 3 Dịch Cân Kinh - Vào núi hái thuốc 16/12/2013
4 Chương 4 Dịch Cân Kinh - Lai giả bất thiện 16/12/2013
5 Chương 5 Dịch Cân Kinh - Bảo khố quân Nhật lưu lại 16/12/2013
6 Chương 6 Dịch Cân Kinh - Huyệt động trên vách núi 16/12/2013
7 Chương 7 Dịch Cân Kinh - Huyền táng mộ thất 16/12/2013
8 Chương 8 Dịch Cân Kinh - Nhân mã 16/12/2013
9 Chương 9 Dịch Cân Kinh - Nội chiến trong bảo khố 16/12/2013
10 Chương 10 Dịch Cân Kinh - Quái nhân trong thạch quan 16/12/2013
11 Chương 11 Dịch Cân Kinh - Giết đich bị trọng thương 16/12/2013
12 Chương 12 Dịch Cân Kinh - Linh dược giải độc 16/12/2013
13 Chương 13 Dịch Cân Kinh - Thân thế bí mật 16/12/2013
14 Chương 14 Dịch Cân Kinh - Đột phá tiên thiên 16/12/2013
15 Chương 15 Dịch Cân Kinh - Tần Thứ rời núi 16/12/2013
16 Chương 16 Dịch Cân Kinh - Tiền tài không lộ ra ngoài 16/12/2013
17 Chương 17 Dịch Cân Kinh - Giết người! 16/12/2013
18 Chương 18 Dịch Cân Kinh - Nhẹ nhàng lấy du thuyền 16/12/2013
19 Chương 19 Dịch Cân Kinh - Thiên Xà Mật Cảnh 16/12/2013
20 Chương 20 Dịch Cân Kinh - Tiểu Nhu cô nương 16/12/2013
21 Chương 21 Dịch Cân Kinh - Thiên Xà tộc trưởng 16/12/2013
22 Chương 22 Dịch Cân Kinh - Bất hoan nhi tán 16/12/2013
23 Chương 23 Dịch Cân Kinh - Thanh mai trúc mã 16/12/2013
24 Chương 24 Dịch Cân Kinh - Huyết mạch truyền thừa 16/12/2013
25 Chương 25 Dịch Cân Kinh - Âm hiểm tộc trưởng 16/12/2013
26 Chương 26 Dịch Cân Kinh - Trở thành phế nhân 16/12/2013
27 Chương 27 Dịch Cân Kinh - Tái ngộ Vũ Phỉ 16/12/2013
28 Chương 28 Dịch Cân Kinh - Có thù tất báo 16/12/2013
29 Chương 29 Dịch Cân Kinh - Da thú sinh dị biến 16/12/2013
30 Chương 30 Dịch Cân Kinh - Luyện Thể Thuật 16/12/2013
31 Chương 31 Dịch Cân Kinh - Đồ giả! 16/12/2013
32 Chương 32 Dịch Cân Kinh - Lần đầu tu luyện 16/12/2013
33 Chương 33 Dịch Cân Kinh - Môi mềm chuyền nước 16/12/2013
34 Chương 34 Dịch Cân Kinh - Hải tặc đột kích 16/12/2013
35 Chương 35 Dịch Cân Kinh - Long thiếu gia 16/12/2013
36 Chương 36 Dịch Cân Kinh - Động thân cứu người 16/12/2013
37 Chương 37 Dịch Cân Kinh - Cơ nhân chiến sĩ 16/12/2013
38 Chương 38 Dịch Cân Kinh - Chín khối thạch bia 16/12/2013
39 Chương 39 Dịch Cân Kinh - Vòng đồng kỳ diệu 16/12/2013
40 Chương 40 Dịch Cân Kinh - Nguyên lực tiêu chuẩn 16/12/2013
41 Chương 41 Dịch Cân Kinh - Truyền công thụ kỹ 16/12/2013
42 Chương 42 Dịch Cân Kinh - Sơ điểm linh thần 16/12/2013
43 Chương 43 Dịch Cân Kinh - Không gian giới chỉ 16/12/2013
44 Chương 44 Dịch Cân Kinh - Bá chủ Nam Hải 16/12/2013
45 Chương 45 Dịch Cân Kinh - Luyện Nhục bình cảnh 16/12/2013
46 Chương 46 Dịch Cân Kinh - Nhất súc nhất phóng 16/12/2013
47 Chương 47 Dịch Cân Kinh - Đáy biển khổ tu 16/12/2013
48 Chương 48 Dịch Cân Kinh - Hô hấp bằng lỗ chân lông 16/12/2013
49 Chương 49 Dịch Cân Kinh - Thiên Thử nhất mạch 16/12/2013
50 Chương 50 Dịch Cân Kinh - Thánh Tiếu thần thú 16/12/2013
51 Chương 51 Dịch Cân Kinh - Giết người đoạt bảo 16/12/2013
52 Chương 52 Dịch Cân Kinh - Sát ý của Tần Thứ 16/12/2013
53 Chương 53 Dịch Cân Kinh - Thân thể cường hãn 16/12/2013
54 Chương 54 Dịch Cân Kinh - Tử tước huyết tộc 16/12/2013
55 Chương 55 Dịch Cân Kinh - Linh thần xâm thể 16/12/2013
56 Chương 56 Dịch Cân Kinh - Hấp thu huyết hạch 16/12/2013
57 Chương 57 Dịch Cân Kinh - Long gia sinh biến 16/12/2013
58 Chương 58 Dịch Cân Kinh - Bị phục kích 16/12/2013
59 Chương 59 Dịch Cân Kinh - Linh Nhi 16/12/2013
60 Chương 60 Dịch Cân Kinh - Hội quán quý tộc 16/12/2013
61 Chương 61 Dịch Cân Kinh - Địa hạ bác kích 16/12/2013
62 Chương 62 Dịch Cân Kinh - Cái bẫy tiền đặt cược 16/12/2013
63 Chương 63 Dịch Cân Kinh - Người không thể nhục 16/12/2013
64 Chương 64 Dịch Cân Kinh - Kỹ thuật bi-a thăng lên 16/12/2013
65 Chương 65 Dịch Cân Kinh - Chặt một cánh tay 16/12/2013
66 Chương 66 Dịch Cân Kinh - Thiếu Lâm nhu kình 16/12/2013
67 Chương 67 Dịch Cân Kinh - Lực khắc võ tăng 16/12/2013
68 Chương 68 Dịch Cân Kinh - Bắt cóc (1) 16/12/2013
70 Chương 70 Dịch Cân Kinh - Luyện Cân sinh kình 16/12/2013
71 Chương 71 Dịch Cân Kinh - Đi học (1) 16/12/2013
74 Chương 74 Dịch Cân Kinh - Khách từ Nhật Bản 16/12/2013
75 Chương 75 Dịch Cân Kinh - Đều có tâm cơ 16/12/2013
76 Chương 76 Dịch Cân Kinh - Tai nạn quỷ dị 16/12/2013
77 Chương 77 Dịch Cân Kinh - Hồng hoang dị thú 16/12/2013
78 Chương 78 Dịch Cân Kinh - Tầng tầng sương mù 16/12/2013
79 Chương 79 Dịch Cân Kinh - Trai cò tranh nhau 16/12/2013
80 Chương 80 Dịch Cân Kinh - Hoang thú biến dị 16/12/2013
81 Chương 81 Dịch Cân Kinh - Ngọc thử hiển uy 16/12/2013
82 Chương 82 Dịch Cân Kinh - Thập nhị thần tướng 16/12/2013
83 Chương 83 Dịch Cân Kinh - Mất tích quỷ dị 16/12/2013
84 Chương 84 Dịch Cân Kinh - Sát thủ bảng đan 16/12/2013
85 Chương 85 Dịch Cân Kinh - Long lão trúng hàng 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dich-can-kinh-934.html