Truyện Trường Sinh Bất Tử - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trường Sinh Bất Tử
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trường Sinh Bất Tử
Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Bất Tử của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Tuyệt thế hung nhân , Đa mưu túc trí , Vi cầu trường sinh , Mưu đồ thiên hạ . Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới , Chung sơn luôn luôn tại cố gắng , Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi , Phàm nhân cả đời cố gắng , Không thể thành tiên . Phí thời gian cả đời , Tám mươi năm hồng trần quay cuồng , Ma luyện 了 chung sơn một viên tang thương sáng 的 tâm .

Rốt cục , Ở tóc trắng xoá , Đại nạn buông xuống 的 tám mươi tuổi tuổi , Nghênh đón 了 tiến vào tiên cánh cửa 的 cuối cùng cơ hội .

Nhập tiên cánh cửa , Tìm tiên đạo .

Vi cầu trường sinh , Mưu đồ thiên hạ .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trường Sinh Bất Tử - Đại Thọ 80 Tuổi 16/12/2013
2 Chương 2 Trường Sinh Bất Tử - Long cốc môn 16/12/2013
3 Chương 3 Trường Sinh Bất Tử - Đại Hội Tông Môn 16/12/2013
4 Chương 4 Trường Sinh Bất Tử - Cảnh Giới Tiên Thiên 16/12/2013
5 Chương 5 Trường Sinh Bất Tử - Tử Huân Tiên Tử 16/12/2013
6 Chương 6 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Loan Thiên Kinh 16/12/2013
7 Chương 7 Trường Sinh Bất Tử - Yêu Thú 16/12/2013
8 Chương 8 Trường Sinh Bất Tử - Hàn Nha Tấn Công 16/12/2013
9 Chương 9 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp 16/12/2013
10 Chương 10 Trường Sinh Bất Tử - Khai Dương Tông 16/12/2013
11 Chương 11 Trường Sinh Bất Tử - Cân Đẩu Vân 16/12/2013
12 Chương 12 Trường Sinh Bất Tử - Khổ Luyện 16/12/2013
13 Chương 13 Trường Sinh Bất Tử - Quỳ Nhi 16/12/2013
14 Chương 14 Trường Sinh Bất Tử - Hung Nhân 16/12/2013
15 Chương 15 Trường Sinh Bất Tử - Giày Truy Phong 16/12/2013
16 Chương 16 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Thiên Tần Thứ 2 16/12/2013
17 Chương 17 Trường Sinh Bất Tử - Bi Thanh Ti 16/12/2013
18 Chương 18 Trường Sinh Bất Tử - Một Màn Kiều Diễm 16/12/2013
19 Chương 19 Trường Sinh Bất Tử - Luận Võ 16/12/2013
20 Chương 20 Trường Sinh Bất Tử - Ngạc Mộng 16/12/2013
21 Chương 21 Trường Sinh Bất Tử - Thiên sát 16/12/2013
22 Chương 22 Trường Sinh Bất Tử - Ám Hoàng 16/12/2013
23 Chương 23 Trường Sinh Bất Tử - Gặp Lại Hàn Nha 16/12/2013
24 Chương 24 Trường Sinh Bất Tử - Mê Loạn 16/12/2013
25 Chương 25 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm Bức Tữ 16/12/2013
26 Chương 26 Trường Sinh Bất Tử - Triệu Sở Hướng 16/12/2013
27 Chương 27 Trường Sinh Bất Tử - Giang Hồ Một Chữ Tuyệt 16/12/2013
28 Chương 28 Trường Sinh Bất Tử - Gặp Lại Chung Địa 16/12/2013
29 Chương 29 Trường Sinh Bất Tử - Không Thể Triêu Chọc 16/12/2013
30 Chương 30 Trường Sinh Bất Tử - Giấy Và Nghiên Mực 16/12/2013
31 Chương 31 Trường Sinh Bất Tử - Bạch lang thần bí 16/12/2013
32 Chương 32 Trường Sinh Bất Tử - Trảm Thiên Bạt kiếm thuật 16/12/2013
33 Chương 33 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Linh Nhi ủy khuất 16/12/2013
34 Chương 34 Trường Sinh Bất Tử - Hỏa lang cốc 16/12/2013
35 Chương 35 Trường Sinh Bất Tử - Hỏa lang quái cử động 16/12/2013
36 Chương 36 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn tỉnh táo 16/12/2013
37 Chương 37 Trường Sinh Bất Tử - Đêm nay khó ngủ 16/12/2013
38 Chương 38 Trường Sinh Bất Tử - Huyết bồ đề 16/12/2013
39 Chương 39 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Thiên tầng thứ tư 16/12/2013
40 Chương 40 Trường Sinh Bất Tử - Lão giả khủng bố 16/12/2013
41 Chương 41 Trường Sinh Bất Tử - Nhân tâm khó lường 16/12/2013
42 Chương 42 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Loan hỏa diễm 16/12/2013
43 Chương 43 Trường Sinh Bất Tử - Bị nhốt 16/12/2013
44 Chương 44 Trường Sinh Bất Tử - Trùng Thiên nhi thượng 16/12/2013
45 Chương 45 Trường Sinh Bất Tử - Hạo Tam thái tử 16/12/2013
46 Chương 46 Trường Sinh Bất Tử - Cầu Long 16/12/2013
47 Chương 47 Trường Sinh Bất Tử - Xà động 16/12/2013
48 Chương 48 Trường Sinh Bất Tử - Bị nuốt vào bụng rắn 16/12/2013
49 Chương 49 Trường Sinh Bất Tử - Xà phúc đào sanh 16/12/2013
50 Chương 50 Trường Sinh Bất Tử - Chú Thiên đình 16/12/2013
51 Chương 51 Trường Sinh Bất Tử - Thiên triều 16/12/2013
52 Chương 52 Trường Sinh Bất Tử - Nhấc chén ngắm minh nguyệt 16/12/2013
53 Chương 53 Trường Sinh Bất Tử - Hồi gia ngự địch 16/12/2013
54 Chương 54 Trường Sinh Bất Tử - Anh Lan 16/12/2013
55 Chương 55 Trường Sinh Bất Tử - Anh Lan trở về 16/12/2013
56 Chương 56 Trường Sinh Bất Tử - Đón khách 16/12/2013
57 Chương 57 Trường Sinh Bất Tử - Cửu Long Phương Thiên Ngọc 16/12/2013
58 Chương 58 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn đáng sợ 16/12/2013
59 Chương 59 Trường Sinh Bất Tử - Tính toán không hề lộ chút sơ hở 16/12/2013
60 Chương 60 Trường Sinh Bất Tử - Ba hạt Không Linh Châu 16/12/2013
61 Chương 61 Trường Sinh Bất Tử - Cương thi 16/12/2013
62 Chương 62 Trường Sinh Bất Tử - Chạy trốn cương thi 16/12/2013
63 Chương 63 Trường Sinh Bất Tử - Diệu tiên nhân 16/12/2013
64 Chương 64 Trường Sinh Bất Tử - Sát khí Chung Sơn 16/12/2013
65 Chương 65 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm cương 16/12/2013
66 Chương 66 Trường Sinh Bất Tử - Ngân thi độn thổ 16/12/2013
67 Chương 67 Trường Sinh Bất Tử - Cuối cùng là Chung Sơn. 16/12/2013
68 Chương 68 Trường Sinh Bất Tử - Lật ngược tình thế 16/12/2013
69 Chương 69 Trường Sinh Bất Tử - Cửu Thải Long Tàm 16/12/2013
70 Chương 70 Trường Sinh Bất Tử - Bát Sơn môn hỗn loạn 16/12/2013
71 Chương 71 Trường Sinh Bất Tử - Chém giết bọn đạo chích 16/12/2013
72 Chương 72 Trường Sinh Bất Tử - Anh hùng cũng có lúc thất thế 16/12/2013
73 Chương 73 Trường Sinh Bất Tử - Cổ Thiên U 16/12/2013
74 Chương 74 Trường Sinh Bất Tử - Tĩnh trận cùng chiến trận. 16/12/2013
75 Chương 75 Trường Sinh Bất Tử - Xông trận. 16/12/2013
76 Chương 76 Trường Sinh Bất Tử - Trông gà hóa cuốc 16/12/2013
77 Chương 77 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh tốt 16/12/2013
78 Chương 78 Trường Sinh Bất Tử - Quáng Tâm bảo ngọc 16/12/2013
79 Chương 79 Trường Sinh Bất Tử - Long nhãn 16/12/2013
80 Chương 80 Trường Sinh Bất Tử - Thái Hư tử 16/12/2013
81 Chương 81 Trường Sinh Bất Tử - Lôi hoa 16/12/2013
82 Chương 82 Trường Sinh Bất Tử - Thỉnh kiếm 16/12/2013
83 Chương 83 Trường Sinh Bất Tử - Kinh thiên đại nghịch chuyển 16/12/2013
84 Chương 84 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng có chỉ 16/12/2013
85 Chương 85 Trường Sinh Bất Tử - Gặp lại Thi Tiên Sinh 16/12/2013
86 Chương 86 Trường Sinh Bất Tử - Lôi hạt 16/12/2013
87 Chương 87 Trường Sinh Bất Tử - Âm Nguyệt hoàng triều 16/12/2013
88 Chương 88 Trường Sinh Bất Tử - Quế Hoa Cao 16/12/2013
89 Chương 89 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Loan 16/12/2013
90 Chương 90 Trường Sinh Bất Tử - Nguy cấp 16/12/2013
91 Chương 91 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn tỉnh lại 16/12/2013
92 Chương 92 Trường Sinh Bất Tử - Ta quan trọng hay là Đại Côn quốc quan trọng? 16/12/2013
93 Chương 93 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi Thật To Gan 16/12/2013
94 Chương 94 Trường Sinh Bất Tử - Thay đổi càn khôn 16/12/2013
95 Chương 95 Trường Sinh Bất Tử - Cưỡng chế công thành 16/12/2013
96 Chương 96 Trường Sinh Bất Tử - Năm đó 16/12/2013
97 Chương 97 Trường Sinh Bất Tử - Nhất kế liên hoàn khấu 16/12/2013
98 Chương 98 Trường Sinh Bất Tử - Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế 16/12/2013
99 Chương 99 Trường Sinh Bất Tử - Phương Thiên Ngọc Tỷ 16/12/2013
100 Chương 100 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tình vương triều 16/12/2013
101 Chương 101 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thần Bảng 16/12/2013
102 Chương 102 Trường Sinh Bất Tử - Linh Nhi kích động 16/12/2013
103 Chương 103 Trường Sinh Bất Tử - Ăn mừng 16/12/2013
104 Chương 104 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát 16/12/2013
105 Chương 105 Trường Sinh Bất Tử - Lần đầu phi hành 16/12/2013
106 Chương 106 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn và Nam Phách Thiên. 16/12/2013
107 Chương 107 Trường Sinh Bất Tử - Thiết Thương Môn. 16/12/2013
108 Chương 108 Trường Sinh Bất Tử - Đại trượng phu phải chết cho xứng đáng. 16/12/2013
109 Chương 109 Trường Sinh Bất Tử - Khả năng của Bi Thanh Ti. 16/12/2013
110 Chương 110 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Sát phiền muộn 16/12/2013
111 Chương 111 Trường Sinh Bất Tử - Trên đường đi gặp Lang Tương 16/12/2013
112 Chương 112 Trường Sinh Bất Tử - Lang Tương kinh ngạc 16/12/2013
113 Chương 113 Trường Sinh Bất Tử - Phá cương tiễn . 16/12/2013
114 Chương 114 Trường Sinh Bất Tử - Bách nhật túy. 16/12/2013
115 Chương 115 Trường Sinh Bất Tử - Chữa thương. 16/12/2013
116 Chương 116 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Ti cử động. 16/12/2013
117 Chương 117 Trường Sinh Bất Tử - Hậu duệ tiên nhân. 16/12/2013
118 Chương 118 Trường Sinh Bất Tử - Tơ tình. 16/12/2013
119 Chương 119 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát thần bí. 16/12/2013
120 Chương 120 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu lang tái hiện 16/12/2013
121 Chương 121 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Vân lang tướng. 16/12/2013
122 Chương 122 Trường Sinh Bất Tử - Vô địch! 16/12/2013
123 Chương 123 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu lang gặp họa 16/12/2013
124 Chương 124 Trường Sinh Bất Tử - Vạn lang bôn 16/12/2013
125 Chương 125 Trường Sinh Bất Tử - Nhất tràng không 16/12/2013
126 Chương 126 Trường Sinh Bất Tử - Lang tộc chí tôn 16/12/2013
127 Chương 127 Trường Sinh Bất Tử - Triệu hoán Càn Khôn 16/12/2013
128 Chương 128 Trường Sinh Bất Tử - Đế Huyền Sát 16/12/2013
129 Chương 129 Trường Sinh Bất Tử - Thủ Sơn cường hãn 16/12/2013
130 Chương 130 Trường Sinh Bất Tử - Niết hỏa trọng sanh 16/12/2013
131 Chương 131 Trường Sinh Bất Tử - Truy cầu thiên hạ. 16/12/2013
132 Chương 132 Trường Sinh Bất Tử - Hồng vân trấn. 16/12/2013
133 Chương 133 Trường Sinh Bất Tử - Ầm ầm ầm 16/12/2013
134 Chương 134 Trường Sinh Bất Tử - Lôi Đình tướng quân chết 16/12/2013
135 Chương 135 Trường Sinh Bất Tử - Phê ngữ 16/12/2013
136 Chương 136 Trường Sinh Bất Tử - Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy tứ tích âm đức 16/12/2013
137 Chương 137 Trường Sinh Bất Tử - Bóng dáng Bảo Nhi 16/12/2013
138 Chương 138 Trường Sinh Bất Tử - Thái Đan tông 16/12/2013
139 Chương 139 Trường Sinh Bất Tử - Tà ma kinh dị 16/12/2013
140 Chương 140 Trường Sinh Bất Tử - Trời nếu có tình trời cũng già 16/12/2013
141 Chương 141 Trường Sinh Bất Tử - Vạn ảnh thiên kinh 16/12/2013
142 Chương 142 Trường Sinh Bất Tử - Tịnh thế tuyết liên 16/12/2013
143 Chương 143 Trường Sinh Bất Tử - Ảnh phân thân 16/12/2013
144 Chương 144 Trường Sinh Bất Tử - Đánh cuộc 16/12/2013
145 Chương 145 Trường Sinh Bất Tử - Dặn dò 16/12/2013
146 Chương 146 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Nguyên Thần Đan 16/12/2013
147 Chương 147 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Ngưu 16/12/2013
148 Chương 148 Trường Sinh Bất Tử - Đả kích linh triều 16/12/2013
149 Chương 149 Trường Sinh Bất Tử - Tử Huân tái hiện 16/12/2013
150 Chương 150 Trường Sinh Bất Tử - Mười năm gặp lại 16/12/2013
151 Chương 151 Trường Sinh Bất Tử - Lại là ngươi 16/12/2013
152 Chương 152 Trường Sinh Bất Tử - Sức mạnh của Tử Huân 16/12/2013
153 Chương 153 Trường Sinh Bất Tử - Long 16/12/2013
154 Chương 154 Trường Sinh Bất Tử - Thiết Huyết 16/12/2013
155 Chương 155 Trường Sinh Bất Tử - Vô Song thành 16/12/2013
156 Chương 156 Trường Sinh Bất Tử - Cửa hàng 16/12/2013
157 Chương 157 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi đắc tội không nổi với ta 16/12/2013
158 Chương 158 Trường Sinh Bất Tử - Hù chết người 16/12/2013
159 Chương 159 Trường Sinh Bất Tử - Phương Sơn hội đàm 16/12/2013
160 Chương 160 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn 16/12/2013
161 Chương 161 Trường Sinh Bất Tử - Mạc Ngôn Băng phản kích 16/12/2013
162 Chương 162 Trường Sinh Bất Tử - Bắt đầu dùng Chung Sơn 16/12/2013
163 Chương 163 Trường Sinh Bất Tử - Hai đạo đề 16/12/2013
164 Chương 164 Trường Sinh Bất Tử - Thư hứa hẹn 16/12/2013
165 Chương 165 Trường Sinh Bất Tử - Người người đều biết được 16/12/2013
166 Chương 166 Trường Sinh Bất Tử - Tiên sinh 16/12/2013
167 Chương 167 Trường Sinh Bất Tử - Tranh đấu chức thành chủ 16/12/2013
168 Chương 168 Trường Sinh Bất Tử - Nguy cơ chiến tranh 16/12/2013
169 Chương 169 Trường Sinh Bất Tử - Tam nhân thành hổ 16/12/2013
170 Chương 170 Trường Sinh Bất Tử - Hô lớn lên 16/12/2013
171 Chương 171 Trường Sinh Bất Tử - Thế tử 16/12/2013
172 Chương 172 Trường Sinh Bất Tử - Thủy Kính tiên sinh xuất thủ 16/12/2013
173 Chương 173 Trường Sinh Bất Tử - Công thủ 16/12/2013
174 Chương 174 Trường Sinh Bất Tử - Bày ra âm mưu cho người ta phá 16/12/2013
175 Chương 175 Trường Sinh Bất Tử - Ai càng không biết xấu hổ 16/12/2013
176 Chương 176 Trường Sinh Bất Tử - Hiệu ứng bi tình 16/12/2013
177 Chương 177 Trường Sinh Bất Tử - Vô đề 16/12/2013
178 Chương 178 Trường Sinh Bất Tử - Kế thứ tư 16/12/2013
179 Chương 179 Trường Sinh Bất Tử - Nạp Lan Phiêu Huyết 16/12/2013
180 Chương 180 Trường Sinh Bất Tử - Lên đường 16/12/2013
181 Chương 181 Trường Sinh Bất Tử - Ngọc Hành Tông 16/12/2013
182 Chương 182 Trường Sinh Bất Tử - Một người, ba tấc lưỡi 16/12/2013
183 Chương 183 Trường Sinh Bất Tử - Sói cùng với chó khác biệt với nhau 16/12/2013
184 Chương 184 Trường Sinh Bất Tử - Lấy chân thành đối đãi chân thành 16/12/2013
185 Chương 185 Trường Sinh Bất Tử - Ngọc tỷ thiên triều 16/12/2013
186 Chương 186 Trường Sinh Bất Tử - Vũ quá quy sào không thành chi kế 16/12/2013
187 Chương 187 Trường Sinh Bất Tử - Huyệt Danh Thiên Kiếp 16/12/2013
188 Chương 188 Trường Sinh Bất Tử - Thánh địa 16/12/2013
189 Chương 189 Trường Sinh Bất Tử - Thi quỷ tung hoành 16/12/2013
190 Chương 190 Trường Sinh Bất Tử - Phong Đô Quỷ Thành 16/12/2013
191 Chương 191 Trường Sinh Bất Tử - Phong Đô Quỷ Thành 16/12/2013
192 Chương 192 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng sống lại 16/12/2013
193 Chương 193 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Không Chi thành 16/12/2013
194 Chương 194 Trường Sinh Bất Tử - Gan rồng tim phượng 16/12/2013
195 Chương 195 Trường Sinh Bất Tử - Niệm Du Du phượng 16/12/2013
196 Chương 196 Trường Sinh Bất Tử - Thủy hỏa chuyển đổi 16/12/2013
197 Chương 197 Trường Sinh Bất Tử - Nô tỳ sau này sẽ là người của chủ nhân 16/12/2013
198 Chương 198 Trường Sinh Bất Tử - Tru sát 16/12/2013
199 Chương 199 Trường Sinh Bất Tử - Nhất khí chiến trận 16/12/2013
200 Chương 200 Trường Sinh Bất Tử - Pháp bất dung tình 16/12/2013
201 Chương 201 Trường Sinh Bất Tử - Thiệp mời 16/12/2013
202 Chương 202 Trường Sinh Bất Tử - Hủy sơn hợp địa 16/12/2013
203 Chương 203 Trường Sinh Bất Tử - Tùy thuộc vào ý trời! 16/12/2013
204 Chương 204 Trường Sinh Bất Tử - Đối chất 16/12/2013
205 Chương 205 Trường Sinh Bất Tử - So sánh thiên hạ 16/12/2013
206 Chương 206 Trường Sinh Bất Tử - Trí tuệ của Cổ Lâm 16/12/2013
207 Chương 207 Trường Sinh Bất Tử - Lục phủ 16/12/2013
208 Chương 208 Trường Sinh Bất Tử - Thu phục Lục gia 16/12/2013
209 Chương 209 Trường Sinh Bất Tử - Tấm lòng cường giả 16/12/2013
210 Chương 210 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn thiết yến bày tử cục 16/12/2013
211 Chương 211 Trường Sinh Bất Tử - Đại La Yên Vân 16/12/2013
212 Chương 212 Trường Sinh Bất Tử - Không biết xấu hổ 16/12/2013
213 Chương 213 Trường Sinh Bất Tử - Xuyên việt đàm phán 16/12/2013
214 Chương 214 Trường Sinh Bất Tử - Kinh thế đại chiến bắt đầu 16/12/2013
215 Chương 215 Trường Sinh Bất Tử - Phong quang 16/12/2013
216 Chương 216 Trường Sinh Bất Tử - Trí tuệ về với Cổ Lâm 16/12/2013
217 Chương 217 Trường Sinh Bất Tử - Lưới trời tuy thưa 16/12/2013
218 Chương 218 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn dĩ kiếm *** đao 16/12/2013
219 Chương 219 Trường Sinh Bất Tử - Thiên điều! Trạm lãng! 16/12/2013
220 Chương 220 Trường Sinh Bất Tử - Cáo lão hồi hương 16/12/2013
221 Chương 221 Trường Sinh Bất Tử - Phiền toái, càng nhiều phiền toái 16/12/2013
222 Chương 222 Trường Sinh Bất Tử - Bắt đầu phát điên 16/12/2013
223 Chương 223 Trường Sinh Bất Tử - Tịch Mịch đến đáng sợ 16/12/2013
224 Chương 224 Trường Sinh Bất Tử - Biết thêm một thứ tiếng thật tốt 16/12/2013
225 Chương 225 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thủy Ngư 16/12/2013
226 Chương 226 Trường Sinh Bất Tử - Khát nước 16/12/2013
227 Chương 227 Trường Sinh Bất Tử - Chờ đợi ngàn năm 16/12/2013
228 Chương 228 Trường Sinh Bất Tử - Một lũ chuột nhắt 16/12/2013
229 Chương 229 Trường Sinh Bất Tử - Đoạn Trường vì khúc nghìn năm 16/12/2013
230 Chương 230 Trường Sinh Bất Tử - Thương hội Đại Vinh 16/12/2013
231 Chương 231 Trường Sinh Bất Tử - Lại Gặp Niệm Du Du 16/12/2013
232 Chương 232 Trường Sinh Bất Tử - Huyền Nguyên 16/12/2013
233 Chương 233 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát tái hiện 16/12/2013
234 Chương 234 Trường Sinh Bất Tử - Ba nghìn đóa hồng 16/12/2013
235 Chương 235 Trường Sinh Bất Tử - Phá phong ấn 16/12/2013
236 Chương 236 Trường Sinh Bất Tử - Ăn, ăn, ăn 16/12/2013
237 Chương 237 Trường Sinh Bất Tử - Tàn ảnh đại phong thiên địa 16/12/2013
238 Chương 238 Trường Sinh Bất Tử - Phá vọng chi thủy 16/12/2013
239 Chương 239 Trường Sinh Bất Tử - Thái cổ thánh đô 16/12/2013
240 Chương 240 Trường Sinh Bất Tử - Tập phàm trai 16/12/2013
241 Chương 241 Trường Sinh Bất Tử - Bữa tiệc thị giác 16/12/2013
242 Chương 242 Trường Sinh Bất Tử - Đại Quang, Đại Vũ liên minh 16/12/2013
243 Chương 243 Trường Sinh Bất Tử - Ưu thế của Chung Sơn 16/12/2013
244 Chương 244 Trường Sinh Bất Tử - Chiến 16/12/2013
245 Chương 245 Trường Sinh Bất Tử - Thiên lôi đánh xuống 16/12/2013
246 Chương 246 Trường Sinh Bất Tử - Một chưởng phá nát 16/12/2013
247 Chương 247 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng có chỉ 16/12/2013
248 Chương 248 Trường Sinh Bất Tử - Làm thống suất 16/12/2013
249 Chương 249 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Điều 16/12/2013
250 Chương 250 Trường Sinh Bất Tử - Thế cục trước mắt 16/12/2013
251 Chương 251 Trường Sinh Bất Tử - Đối kháng yếu thế 16/12/2013
252 Chương 252 Trường Sinh Bất Tử - Người này bất bại, thiên lý bất dung 16/12/2013
253 Chương 253 Trường Sinh Bất Tử - Túng dân vi phỉ 16/12/2013
254 Chương 254 Trường Sinh Bất Tử - Tứ diện mai phục 16/12/2013
255 Chương 255 Trường Sinh Bất Tử - Tứ diện khai hoa 16/12/2013
256 Chương 256 Trường Sinh Bất Tử - Bình định Vô Song thành 16/12/2013
257 Chương 257 Trường Sinh Bất Tử - Chung đại soái 16/12/2013
258 Chương 258 Trường Sinh Bất Tử - Chích Hỏa lang tướng 16/12/2013
259 Chương 259 Trường Sinh Bất Tử - Mua chuộc 16/12/2013
260 Chương 260 Trường Sinh Bất Tử - Tái ngộ Tử Huân 16/12/2013
261 Chương 261 Trường Sinh Bất Tử - Vết chân tiên nhân 16/12/2013
262 Chương 262 Trường Sinh Bất Tử - Chúng cường giả tụ tập 16/12/2013
263 Chương 263 Trường Sinh Bất Tử - Quá quỷ dị 16/12/2013
264 Chương 264 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Nhân 16/12/2013
265 Chương 265 Trường Sinh Bất Tử - Trung ương quyết 16/12/2013
266 Chương 266 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Tiên trưởng thành 16/12/2013
267 Chương 267 Trường Sinh Bất Tử - Giáo huấn Chích Hỏa 16/12/2013
268 Chương 268 Trường Sinh Bất Tử - Đông Phương Hầu! 16/12/2013
269 Chương 269 Trường Sinh Bất Tử - Lâm hải thập nhị thành. 16/12/2013
270 Chương 270 Trường Sinh Bất Tử - Tây Độc Hoàng. 16/12/2013
271 Chương 271 Trường Sinh Bất Tử - Bảy mươi hai tấm Bất Hủ Phong Bi. 16/12/2013
272 Chương 272 Trường Sinh Bất Tử - Dò xét Thập Nhị thành. 16/12/2013
273 Chương 273 Trường Sinh Bất Tử - Cô nương xinh đẹp họ Hạo.. 16/12/2013
274 Chương 274 Trường Sinh Bất Tử - Khởi thiên trọng lãng.. 16/12/2013
275 Chương 275 Trường Sinh Bất Tử - Thái Tà môn.. 16/12/2013
276 Chương 276 Trường Sinh Bất Tử - Vạn Tà thân thể 16/12/2013
277 Chương 277 Trường Sinh Bất Tử - Dã tâm 16/12/2013
278 Chương 278 Trường Sinh Bất Tử - Lời tâm tình của Chung Sơn 16/12/2013
279 Chương 279 Trường Sinh Bất Tử - Xuất chinh 16/12/2013
280 Chương 280 Trường Sinh Bất Tử - Chiến Thiên cổ khởi 16/12/2013
281 Chương 281 Trường Sinh Bất Tử - Phá thành 16/12/2013
282 Chương 282 Trường Sinh Bất Tử - Liên phá Thập nhị thành 16/12/2013
283 Chương 283 Trường Sinh Bất Tử - Bốn phương tĩnh lặng 16/12/2013
284 Chương 284 Trường Sinh Bất Tử - Tiến vào Đại Quang 16/12/2013
285 Chương 285 Trường Sinh Bất Tử - Chiến trường luyện ngục 16/12/2013
286 Chương 286 Trường Sinh Bất Tử - Hồi mã thương 16/12/2013
287 Chương 287 Trường Sinh Bất Tử - Mị cốt 16/12/2013
288 Chương 288 Trường Sinh Bất Tử - Cửu phẩm hung đao 16/12/2013
289 Chương 289 Trường Sinh Bất Tử - Tất cả đều vĩ đại 16/12/2013
290 Chương 290 Trường Sinh Bất Tử - Kim thiền bức bách 16/12/2013
291 Chương 291 Trường Sinh Bất Tử - Trí nhớ kiếp trước 16/12/2013
292 Chương 292 Trường Sinh Bất Tử - Phong Chiến Lệnh. 16/12/2013
293 Chương 293 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn trở về. 16/12/2013
294 Chương 294 Trường Sinh Bất Tử - Thuận thế bố cục. 16/12/2013
295 Chương 295 Trường Sinh Bất Tử - Nghiệt ma mạnh mẽ. 16/12/2013
296 Chương 296 Trường Sinh Bất Tử - Uy lực hung đao cửu phẩm 16/12/2013
297 Chương 297 Trường Sinh Bất Tử - Uy lực hung đao cửu phẩm (2) 16/12/2013
298 Chương 298 Trường Sinh Bất Tử - Một chén trà xanh 16/12/2013
299 Chương 299 Trường Sinh Bất Tử - Đổ ước Tuyết phong 16/12/2013
300 Chương 300 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch Thiên băng 16/12/2013
301 Chương 301 Trường Sinh Bất Tử - Biển gầm của Chung Sơn. 16/12/2013
302 Chương 302 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch Thiên Băng khởi động 16/12/2013
303 Chương 303 Trường Sinh Bất Tử - Tuyết thượng gia sương . 16/12/2013
304 Chương 304 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Băng tầng thứ hai 16/12/2013
305 Chương 305 Trường Sinh Bất Tử - Nhân tâm loạn lạc chết chóc 16/12/2013
306 Chương 306 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Băng bước thứ ba 16/12/2013
307 Chương 307 Trường Sinh Bất Tử - Trong đại trướng 16/12/2013
308 Chương 308 Trường Sinh Bất Tử - Rơi vào tay giặc 16/12/2013
309 Chương 309 Trường Sinh Bất Tử - Thần châu trừ danh 16/12/2013
310 Chương 310 Trường Sinh Bất Tử - Đại trận Tru Thiên tinh đấu 16/12/2013
311 Chương 311 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm Hồng chi cừu 16/12/2013
312 Chương 312 Trường Sinh Bất Tử - Vạn Viên cốc 16/12/2013
313 Chương 313 Trường Sinh Bất Tử - Thế giới tinh thần 16/12/2013
314 Chương 314 Trường Sinh Bất Tử - Đế Cực Cảnh 16/12/2013
315 Chương 315 Trường Sinh Bất Tử - U phủ chuyển luân điện 16/12/2013
316 Chương 316 Trường Sinh Bất Tử - Thiên lão 16/12/2013
317 Chương 317 Trường Sinh Bất Tử - Điện chuyển luân 16/12/2013
318 Chương 318 Trường Sinh Bất Tử - Hai giới âm dương 16/12/2013
319 Chương 319 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh trọc 16/12/2013
320 Chương 320 Trường Sinh Bất Tử - Lại gặp Nê Bồ Tát 16/12/2013
321 Chương 321 Trường Sinh Bất Tử - Ban sư hồi triều 16/12/2013
322 Chương 322 Trường Sinh Bất Tử - Gặp mặt thánh 16/12/2013
323 Chương 323 Trường Sinh Bất Tử - Quân công chất áp 16/12/2013
324 Chương 324 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thần Cung – Phong Thần Tiễn! 16/12/2013
325 Chương 325 Trường Sinh Bất Tử - Hung thủ tính toán cẩn thận 16/12/2013
326 Chương 326 Trường Sinh Bất Tử - Thượng sách công tâm, trung sách công thể, hạ sách công tội. 16/12/2013
327 Chương 327 Trường Sinh Bất Tử - Ưu thế thực sự mạnh nhất của Chung Sơn 16/12/2013
328 Chương 328 Trường Sinh Bất Tử - Ngày phán xét 16/12/2013
329 Chương 329 Trường Sinh Bất Tử - Lừa đảo Tề Thiên Hầu 16/12/2013
330 Chương 330 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn bức ra hung thủ 16/12/2013
331 Chương 331 Trường Sinh Bất Tử - Đông phương hầu công 16/12/2013
332 Chương 332 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch hoàng triều. 16/12/2013
333 Chương 333 Trường Sinh Bất Tử - Lục Đạo 16/12/2013
334 Chương 334 Trường Sinh Bất Tử - Củ cải hoa tâm 16/12/2013
335 Chương 335 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn phá trận 16/12/2013
336 Chương 336 Trường Sinh Bất Tử - Trong vòng tử vong 16/12/2013
337 Chương 337 Trường Sinh Bất Tử - Thu phục Thi tiên sinh 16/12/2013
338 Chương 338 Trường Sinh Bất Tử - Kim Lăng Thành 16/12/2013
339 Chương 339 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn hung mãnh. 16/12/2013
340 Chương 340 Trường Sinh Bất Tử - Phân Thân . 16/12/2013
341 Chương 341 Trường Sinh Bất Tử - Một đám Chung Sơn 16/12/2013
342 Chương 342 Trường Sinh Bất Tử - Đối mặt Đế Cực Cảnh 16/12/2013
343 Chương 343 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn điên cuồng 16/12/2013
344 Chương 344 Trường Sinh Bất Tử - Phong thiện hoàng thiên 16/12/2013
345 Chương 345 Trường Sinh Bất Tử - Xây dựng Lăng Tiêu bảo điện 16/12/2013
346 Chương 346 Trường Sinh Bất Tử - Đoạt công chúa 16/12/2013
347 Chương 347 Trường Sinh Bất Tử - Đi sứ Đại Ly Thiên Triều 16/12/2013
348 Chương 348 Trường Sinh Bất Tử - Gặp lại Kiếm Ngạo 16/12/2013
349 Chương 349 Trường Sinh Bất Tử - Ma yểm quân đoàn 16/12/2013
350 Chương 350 Trường Sinh Bất Tử - Khí phách tùng sanh. 16/12/2013
351 Chương 351 Trường Sinh Bất Tử - Sắc không. 16/12/2013
352 Chương 352 Trường Sinh Bất Tử - Thần ấn . 16/12/2013
353 Chương 353 Trường Sinh Bất Tử - Tổ Chức Thần Bí 16/12/2013
354 Chương 354 Trường Sinh Bất Tử - Cực Lạc Niết Bàn. 16/12/2013
355 Chương 355 Trường Sinh Bất Tử - Nhi tử của ta. 16/12/2013
356 Chương 356 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn thất thố. 16/12/2013
357 Chương 357 Trường Sinh Bất Tử - Kim ô thái tử. 16/12/2013
358 Chương 358 Trường Sinh Bất Tử - Nổ súng. 16/12/2013
359 Chương 359 Trường Sinh Bất Tử - Tế Điện. 16/12/2013
360 Chương 360 Trường Sinh Bất Tử - Giấc mộng 16/12/2013
361 Chương 361 Trường Sinh Bất Tử - Cho Hứa Tiên 16/12/2013
362 Chương 362 Trường Sinh Bất Tử - Hứa Tiên nam nhân đích thực 16/12/2013
363 Chương 363 Trường Sinh Bất Tử - Chọc giận đầy trời chư phật 16/12/2013
364 Chương 364 Trường Sinh Bất Tử - Tổ Thần 16/12/2013
365 Chương 365 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu Thanh 16/12/2013
366 Chương 366 Trường Sinh Bất Tử - Đại tịch diệt thịnh hội 16/12/2013
367 Chương 367 Trường Sinh Bất Tử - Phật tổ 16/12/2013
368 Chương 368 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tần thiên triều 16/12/2013
369 Chương 369 Trường Sinh Bất Tử - Hoàng Tuyền lộ 16/12/2013
370 Chương 370 Trường Sinh Bất Tử - Thái Thượng Vong Tình Quyết 16/12/2013
371 Chương 371 Trường Sinh Bất Tử - Vì Thanh Ti. 16/12/2013
372 Chương 372 Trường Sinh Bất Tử - Đóng băng ba nghìn dặm 16/12/2013
373 Chương 373 Trường Sinh Bất Tử - Kiến diện 16/12/2013
374 Chương 374 Trường Sinh Bất Tử - Quái Thú 16/12/2013
375 Chương 375 Trường Sinh Bất Tử - Quái Thú 16/12/2013
376 Chương 376 Trường Sinh Bất Tử - Trời đầy sao 16/12/2013
377 Chương 377 Trường Sinh Bất Tử - Trời đầy sao 16/12/2013
378 Chương 378 Trường Sinh Bất Tử - Tà ác Tế đàn 16/12/2013
379 Chương 379 Trường Sinh Bất Tử - Nhân Sâm Quả 16/12/2013
380 Chương 380 Trường Sinh Bất Tử - Quyết đấu trong thế giới tinh thần 16/12/2013
381 Chương 381 Trường Sinh Bất Tử - Sai lầm rồi sao? 16/12/2013
382 Chương 382 Trường Sinh Bất Tử - Quỳ xuống xin lỗi 16/12/2013
383 Chương 383 Trường Sinh Bất Tử - Trường sinh bất tử dược 16/12/2013
384 Chương 384 Trường Sinh Bất Tử - Nghiêm Phi hầu 16/12/2013
385 Chương 385 Trường Sinh Bất Tử - Mưu Đồ Yêu Nghiệt 16/12/2013
386 Chương 386 Trường Sinh Bất Tử - Niết Phàm Trần 16/12/2013
387 Chương 387 Trường Sinh Bất Tử - Phu Thê tương kiến không nhận nhau 16/12/2013
388 Chương 388 Trường Sinh Bất Tử - Câu nữ 16/12/2013
389 Chương 389 Trường Sinh Bất Tử - Ác nhân đều có ác nhân trị 16/12/2013
390 Chương 390 Trường Sinh Bất Tử - Trên triều đình 16/12/2013
391 Chương 391 Trường Sinh Bất Tử - Tứ nam nhất nữ 16/12/2013
392 Chương 392 Trường Sinh Bất Tử - Khởi phong 16/12/2013
393 Chương 393 Trường Sinh Bất Tử - Ức chúc giáo lý 16/12/2013
394 Chương 394 Trường Sinh Bất Tử - Biển khơi thả câu 16/12/2013
395 Chương 395 Trường Sinh Bất Tử - Đối diện 16/12/2013
396 Chương 396 Trường Sinh Bất Tử - Tứ nhân đấu pháp 16/12/2013
397 Chương 397 Trường Sinh Bất Tử - Ngư vũ điên cuồng 16/12/2013
398 Chương 398 Trường Sinh Bất Tử - Dối trá 16/12/2013
399 Chương 399 Trường Sinh Bất Tử - Văn thí 16/12/2013
400 Chương 400 Trường Sinh Bất Tử - Một lần cuối cùng không công bình 16/12/2013
401 Chương 401 Trường Sinh Bất Tử - Đảo Phượng Hoàng 16/12/2013
402 Chương 402 Trường Sinh Bất Tử - Chỉ điểm 16/12/2013
403 Chương 403 Trường Sinh Bất Tử - Vũ Cửu Thiên. 16/12/2013
404 Chương 404 Trường Sinh Bất Tử - Bạo Loạn. 16/12/2013
405 Chương 405 Trường Sinh Bất Tử - Bốn phương hỗn loạn đoạt Trường Sinh 16/12/2013
406 Chương 406 Trường Sinh Bất Tử - Chuyện đại sự thứ hai 16/12/2013
407 Chương 407 Trường Sinh Bất Tử - Đừng trông mặt mà bắt hình dong 16/12/2013
408 Chương 408 Trường Sinh Bất Tử - Ân là ân 16/12/2013
409 Chương 409 Trường Sinh Bất Tử - Khai mạc Võ thí 16/12/2013
410 Chương 410 Trường Sinh Bất Tử - Lâm Khiếu cực kỳ tài giỏi 16/12/2013
411 Chương 411 Trường Sinh Bất Tử - Kết quả võ thí 16/12/2013
412 Chương 412 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn như thần giáng trần 16/12/2013
413 Chương 413 Trường Sinh Bất Tử - Long trọng! 16/12/2013
414 Chương 414 Trường Sinh Bất Tử - Bất cứ phiền phức gì! 16/12/2013
415 Chương 415 Trường Sinh Bất Tử - Dùng mệnh áp mệnh! 16/12/2013
416 Chương 416 Trường Sinh Bất Tử - Lừa Quy Nguyên Phật thổ huyết 16/12/2013
417 Chương 417 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Lệnh! 16/12/2013
418 Chương 418 Trường Sinh Bất Tử - Tin tức động trời! 16/12/2013
419 Chương 419 Trường Sinh Bất Tử - Chức vị trung phẩm! 16/12/2013
420 Chương 420 Trường Sinh Bất Tử - Nghiệp chướng a! 16/12/2013
421 Chương 421 Trường Sinh Bất Tử - Hịch văn thảo phạt! 16/12/2013
422 Chương 422 Trường Sinh Bất Tử - Chu Kiến 16/12/2013
423 Chương 423 Trường Sinh Bất Tử - Ngày thư ba lại xuất binh 16/12/2013
424 Chương 424 Trường Sinh Bất Tử - Diệt sát Phiêu hương 16/12/2013
425 Chương 425 Trường Sinh Bất Tử - Ngao Long Sấm vương 16/12/2013
426 Chương 426 Trường Sinh Bất Tử - Đại chiến nổ ra 16/12/2013
427 Chương 427 Trường Sinh Bất Tử - Tam đại thánh thượng 16/12/2013
428 Chương 428 Trường Sinh Bất Tử - Phiên thiên chi ấn 16/12/2013
429 Chương 429 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát cường thế 16/12/2013
430 Chương 430 Trường Sinh Bất Tử - Hoan Hỉ Phật 16/12/2013
431 Chương 431 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn hữu tiền khoa 16/12/2013
432 Chương 432 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh kiếp 16/12/2013
433 Chương 433 Trường Sinh Bất Tử - Ngôi khí 16/12/2013
434 Chương 434 Trường Sinh Bất Tử - Kim sắc đồng khổng 16/12/2013
435 Chương 435 Trường Sinh Bất Tử - Hoa hồng bảy màu 16/12/2013
436 Chương 436 Trường Sinh Bất Tử - Dã tâm của Cổ Thần Thông 16/12/2013
437 Chương 437 Trường Sinh Bất Tử - Khai thiên lập địa 16/12/2013
438 Chương 438 Trường Sinh Bất Tử - Khâm thiên thái giám. 16/12/2013
439 Chương 439 Trường Sinh Bất Tử - U Tuyền Khổng Lồ 16/12/2013
440 Chương 440 Trường Sinh Bất Tử - Lại rắc rối 16/12/2013
441 Chương 441 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
442 Chương 442 Trường Sinh Bất Tử - Nô Thanh Huệ 16/12/2013
443 Chương 443 Trường Sinh Bất Tử - Độc ác quá 16/12/2013
444 Chương 444 Trường Sinh Bất Tử - Khúc nhạc khai thiên 16/12/2013
445 Chương 445 Trường Sinh Bất Tử - Trảm Tiên phi đao 16/12/2013
446 Chương 446 Trường Sinh Bất Tử - Nhất ấn tán thiên 16/12/2013
447 Chương 447 Trường Sinh Bất Tử - Con mắt trời xanh 16/12/2013
448 Chương 448 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
449 Chương 449 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
450 Chương 450 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
451 Chương 451 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
452 Chương 452 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 16/12/2013
453 Chương 453 Trường Sinh Bất Tử - Đại trí giả ngốc. 16/12/2013
454 Chương 454 Trường Sinh Bất Tử - đòn cuối cùng 16/12/2013
455 Chương 455 Trường Sinh Bất Tử - Bạch ngọc sơn 16/12/2013
456 Chương 456 Trường Sinh Bất Tử - Một vùng đất 16/12/2013
457 Chương 457 Trường Sinh Bất Tử - Lương hỏa truyền thừa. 16/12/2013
458 Chương 458 Trường Sinh Bất Tử - U Minh Thiên. 16/12/2013
459 Chương 459 Trường Sinh Bất Tử - Ao đầm lan tỏa mọi nơi. 16/12/2013
460 Chương 460 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi mới chết ấy 16/12/2013
461 Chương 461 Trường Sinh Bất Tử - Lâm trận 16/12/2013
462 Chương 462 Trường Sinh Bất Tử - Chung sơn tà môn! 16/12/2013
463 Chương 463 Trường Sinh Bất Tử - Quá độc ác! 16/12/2013
464 Chương 464 Trường Sinh Bất Tử - Cây cỏ đều có thể thành kiếm. 16/12/2013
465 Chương 465 Trường Sinh Bất Tử - Chung sơn có được ma kiếm 16/12/2013
466 Chương 466 Trường Sinh Bất Tử - rõ ràng 16/12/2013
467 Chương 467 Trường Sinh Bất Tử - dẫn dắt 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truong-sinh-bat-tu-933.html