Quy chế bệnh viện hôm nay

Quy chế công tác khoa dược

Tên Thu*c trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp Thu*c nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy định chung

Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng Thu*c thông thường và Thu*c chuyên khoa, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lí.

Pha chế một số Thu*c dùng trong bệnh viện.

Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng Thu*c an toàn, hợp lí trong toàn bệnh viện. Trưởng khoa dược và dược sĩ được uỷ nhiệm có quyền thay thế Thu*c cùng chủng loại.

Tham gia quản lí kinh phí Thu*c, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.

Là cơ sở thực hành của các trường đại học y dược, khoa y trong các trường đại học và các trường trung học y tế.

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về Thu*c.

Quy chế cụ thể

Tổ chức của khoa

Khoa được bố trí ở địa điểm thuận tiện, có đủ điều kiện làm việc, hệ thống kho, buồng pha chế, nơi sản xuất chế biến Thu*c cổ truyền, tới buồng cấp phát.

Việc xây dựng phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát và an toàn.

Tuỳ theo tính chất công việc các buồng được xây dựng và trang bị phương tiện làm việc thích hợp.

Công tác cung ứng và quản lí Thu*c

Dự trù, mua, vận chuyển và kiểm nghiệm Thu*c:

Lập kế hoạch Thu*c, hoá chất vật  dụng y tế tiêu  hao hàng năm phải đúng thời gian quy định; phải sát với nhu cầu và định mức của bệnh viện; phải làm theo đúng mẫu quy định; trưởng khoa dược tổng hợp, giám đốc bệnh viện kí duyệt sau khi đã có ý kiến tư vấn của hội đồng Thu*c và điều trị bệnh viện.

Khi nhu cầu Thu*c tăng vọt xuất phải làm dự trù bổ sung.

Tên Thu*c trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp Thu*c nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Mua Thu*c:

Mua Thu*c chủ yếu tại doanh nghiệp Nhà nước.

Phải bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng kế hoạch.

Thực hiện đúng các quy định hiện hành về mua sắm của Nhà nước.

Thu*c phải nguyên trong bao bì đóng gói, si nút kín.

Thu*c phải được bảo quản ở điều kiện theo đúng yêu cầu kĩ thuật, cả trong lúc vận chuyển.

Vận chuyển:

Xe chở Thu*c phải đi thẳng từ nơi mua về bệnh viện.

Người đi mua Thu*c phải là dược sĩ.

Kiểm nhập:

Mọi nguồn Thu*c trong bệnh viện: mua, viện trợ đều phải kiểm nhập.

Thu*c mua về trong 24 giờ phải kiểm nhập hàng nguyên đai nguyên kiện, trong vòng một tuần lễ phải tiến hành kiểm nhập toàn bộ, do hội đồng kiểm nhập thực hiện.

Thành lập hội đồng kiểm nhập gồm: giám đốc bệnh viện là chủ tịch, trưởng khoa dược là thư kí, trưởng phòng tài chính kế toán, kế toán dược người đi mua Thu*c và thủ kho là uỷ viên.

Việc kiểm nhập tiến hành đối chiếu hoá đơn, phiếu báo với số lượng thực tế hãng sản xuất, quy cách đóng gói hàm lượng, số lượng, nơi sản xuất, số đăng kí, số kiểm soát, hạn dùng và nguyên nhân hư hao, thừa thiếu.

Biên bản kiểm nhập gồm các nội dung trên và có chữ kí của hội đồng.

Hàng nguyên đai, nguyên kiện bị thiếu phải thông báo cho cơ sở cung cấp để bổ sung.

Thu*c độc bảng A-B, Thu*c gây nghiện phải làm biên bản kiểm nhập riêng theo quy chế Thu*c độc.

Các lô Thu*c nhập có tác dụng sinh học mạnh phải có giấy báo lô sản xuất và hạn dùng kèm theo.

Quản lí Thu*c, hóa chất và vận dụng y tế tiêu hao tại các khoa

Thu*c theo y lệnh lĩnh về phải được dùng trong ngày; riêng ngày lễ và chủ nhật Thu*c được lĩnh vào hôm trước ngày nghỉ. Khoa dược tổ chức thường trực phát Thu*c cấp cứu 24 giờ trong ngày.

Phiếu lĩnh Thu*c thường phải theo đúng mẫu quy định; Thu*c độc bảng A-B, Thu*c gây nghiện có phiếu riêng theo quy chế Thu*c độc.

Bông, băng, vật dụng y tế tiêu hao, lĩnh hàng tuần.

Hoá chất chuyên khoa, lĩnh hàng tháng hoặc hàng quý. Không được san lẻ các hoá chất tinh khiết và hoá chất tinh khiết kiểm nghiệm.

Thu*c cấp phát theo đơn ở khoa khám bệnh cuối tháng sẽ thanh toán với phòng tài chính kế toán bệnh viện.

Trưởng khoa điều trị có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi bảo quản, sử dụng Thu*c hoá chất, vật dụng theo dõi tiêu hao trong khoa.

Tuỳ nhiệm vụ và yêu cầu cấp cứu được giao, các khoá điều trị, cận lâm sàng có tủ Thu*c trực, cấp cứu, việc sử dụng và bảo quản phải theo đúng quy chế sử dụng Thu*c.

Hoá chất độc tại kho dược do dược sĩ giữ, tại các khoa khác người giữ hoá chất độc ít nhất phải có trình độ từ trung học trở lên, giám đốc bệnh viện có văn bản quyết định phân công người giữ .

Thực hiện đúng quy chế nhãn về nội dung và hình thức.

Thu*c dư ra trong ngày phải thực hiện theo quy chế sử dụng Thu*c .

Nghiêm cấm mọi hình thức tư nhân, khoa phòng bán Thu*c trong bệnh viện.

Kiểm kê Thu*c, hoá chất, dụng cụ y tế tiêu hao

Thực hiện việc kiểm kê định kì theo quy định: hàng tháng đối với khoa dược, 2 lần trong năm đối với các khoa, kiểm kê đột xuất khi có xảy ra vụ việc mất Thu*c.

Thành lập hội đồng kiểm kê bệnh viện:

Kiểm kê tháng gồm: Trưởng khoa dược, kế toán dược, thủ kho dược và phòng tài chính kế toán.

Kiểm kê cuối năm gồm: giám đốc bệnh viện là chủ tịch hội đồng; trưởng khoa dược là thư kí hội đồng; trưởng phòng tài chính kế toán, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, trưởng phòng y tá (điều dưỡng), kế toán dược là uỷ viên.

Khoa điều trị, khoa cận lâm sàng thành lập tổ kiểm kê, ít nhất có 3 người do trưởng khoa làm tổ trưởng, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, kĩ thuật viên trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) chăm sóc và kĩ thuật viên.

Nội dung kiểm kê tại khoa dược:

Đối chiếu sổ xuất, sổ nhập với chứng từ.

Đối chiếu sổ sách với hiện vật về số lượng và chất lượng.

Đánh giá lại Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao; tìm nguyên nhân chênh lệch, hư hao. Nếu chất lượng không đạt yêu cầu, hội đồng làm biên bản xác định trách nhiệm và đề nghị cho xử lí.

Mở sổ sách cho năm tới.

Nội dung kiểm kê của hội đồng kiểm kê bệnh viện, các uỷ viên xuống từng khoa:

Xác định lại số lượng, chất lượng và nguyên nhân thừa thiếu.

Xử lí Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao cần huỷ bỏ .

Điều hoà Thu*c, hoá chất thừa thiếu.

Tổng kết công tác kiểm kê toàn bệnh viện.

Lập sổ sách, thanhh toán, thống kê báo cáo, bàn giao và kiểm tra:

 Mở sổ sách theo dõi xuất nhập Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc: lưu trữ chứng từ, đơn Thu*c theo quy định.

Thanh toán Thu*c:

Khoa dược thống kê và tổng hợp số lượng Thu*c kể cả Thu*c pha chế, hoá chất, dụng cụ y tế tiêu hao đã phát ra; số liêu phải phù hợp với các chứng từ xuất nhập và chuyển phòng tài chính kế toán quyết toán.

 Khoa điều trị tổng hợp Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao sử dụng cho từng người bệnh theo quy chế ra viện, rồi chuyển phòng tài chính kế toán thanh toán viện phí.

Phòng tài chính kế toán tổng hợp các chứng từ, hoá đơn, báo cáo sử dụng Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao để thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế, cơ quan lao động thương binh xã hội...

Thống kê, báo cáo sử dụng Thu*c:

Khoa dược có nhiệm vụ thực hiện báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng theo quy định và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

Báo cáo gửi lên cấp trên phải được giám đốc bệnh viện thông qua và kí duyệt.

Phải ghi đầy đủ cột mục đúng quy định từng mẫu báo cáo.

Thống kê báo cáo nhầm lẫn và tai biến dùng Thu*c thực hiện hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp nghiêm trọng phải báo cáo đột xuất theo quy định.

Bàn giao:

Khi viên chức trực tiếp giữ Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao thay đổi công tác phải tiến hành bàn giao theo quy định.

Trước khi bàn giao, viên chức giao phải vào sổ đầy đủ và khoá sổ, số liệu phải khớp với chứng từ xuất, nhập ghi rõ các khoản thừa thiếu, hư hao.

Người bàn giao là trưởng khoa dược phải có sự chứng kiến và kí duyệt biên bản bàn giao của giám đốc bệnh viện; là viên chức khoa dược phải có sự chứng kiến và kí duyệt biên bản bàn giao của trưởng khoa dược.

Nội dung bàn giao bao gồm các sổ sách, giấy tờ, chứng từ đã khoá sổ, đối chiếu với hiện vật về số lượng và chất lượng, những việc cần theo dõi và hoàn thành tiếp.

Tất cả mọi tài liệu bàn giao phải rõ ràng, lưu trữ theo quy định.

Công tác kiểm tra:

Trưởng khoa dược có trách nhiệm xây dựng lịch, nội dung và tổ chức kiểm tra.

Kiểm tra tại các khoa điều trị có sự phối hợp của trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và trưởng phòng y tá (điền dưỡng); khi cần thiết có sự chủ trì của giám đốc bệnh viện.

Kho và công tác bảo quản, cấp phát

Kho phải được thiết kế theo đúng quy định chuyên môn theo từng chủng loại, bảo đảm cao ráo, thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, đủ phương tiện bảo quản và an toàn chống mất trộm.

Việc sắp xếp trong kho phải bảo đảm ngăn nắp, có đủ giá, kệ; xếp theo chủng loại dễ thấy dễ lấy.

Phải thực hiện 5 năm chống:

Nhầm lẫn.

Quá hạn

Mối, mọt, chuột, dán.

Trộm cắp.

Thảm hoạ (cháy, nổ, ngập lụt).

Phải có thẻ kho riêng cho từng loại Thu*c, có ghi sổ kiểm soát của Thu*c.

Về tổ chức chia thành kho chính và kho cấp phát lẻ

Kho chính, trưởng kho phải là dược sĩ giúp trưởng khoa làm dự trù mua Thu*c, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao, phải nắm vững tình hình tồn kho, cấp phát Thu*c cho các kho phát lẻ và buồng pha chế.

Kho cấp phát lẻ: Cấp phát cho các khoa điều trị, khoa cận lâm sàng, khoa khám bệnh.

Thu*c pha chế trong bệnh viện phải bàn giao cho kho cấp phát lẻ, trường hợp hai cơ sở ở xa nhau, sẽ cấp phát ngay tại phòng pha chế.

Thu*c độc bảng A-B, Thu*c gây nghiện thực hiện cấp phát đúng theo quy chế Thu*c độc.

Phiếu lĩnh Thu*c ghi sai hoặc phải thay Thu*c sau khi có ý kiến của dược sĩ khoa dược, bác sĩ điều trị sửa lại và kí xác nhận vào phiếu.

Phiếu lĩnh Thu*c phải được trưởng khoa dược hoặc dược sĩ được uỷ nhiệm duyệt và kí tên.

Các loại Thu*c bột, Thu*c nước phải được đóng gói thành liều nhỏ cho từng người bệnh; các loại Thu*c độc bảng A-B, Thu*c gây nghiện dạng bột, nước phải do dược sĩ tự đóng gói thành liều nhỏ.

Trước khi giao Thu*c dược sĩ phải thực hiện 3 kiểm tra, 3 đối chiếu theo quy chế sử dụng Thu*c.

Khoa dược chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng Thu*c do khoa dược phát ra.

Công tác pha chế và sản xuất chế biến Thu*c

Pha chế Thu*c:

Phòng pha chế phải bảo đảm dây chuyền một chiều, bảo đảm quy chế vệ sinh vô khuẩn; có phòng pha chế Thu*c thường và phòng pha chế Thu*c vô khuẩn.

Viên chức làm công tác pha chế phải đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ và chuyên môn theo quy định; khi vào phòng pha chế vô khuẩn phải thực hiện quy định vô khuẩn tuyệt đối.

Pha chế Thu*c thường:

Có khu vực hoặc bàn pha chế riêng cho các dạng Thu*c khác nhau.

Có trang bị tủ lạnh, các tủ đựng Thu*c độc, Thu*c thường, nguyên liệu và thành phẩm

Nước cất phải đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam để pha chế cho từng loại Thu*c; phải có buồng cất nước và hứng nước cất riêng.

Hoá chất phải bảo đảm chất lượng, có phiếu kiểm nghiệm kèm theo.

Chai, lọ, nút phải đạt tiêu chuẩn của ngành, xử lí đúng kĩ thuật.

Trước khi pha chế phải kiểm soát lại đơn Thu*c, công thức, chai và nhãn Thu*c, vào sổ pha chế theo đúng quy định. Khi thay đổi nguyên liệu pha chế dược sĩ phải báo cho bác sĩ kê đơn biết.

Sau khi pha chế phải đối chiếu lại đơn, kiểm tra liều lượng, tên hoá chất đã dùng và phải dán nhãn ngay.

Đơn Thu*c cấp cứu phải pha ngay, pha xong ghi thời gian vào đơn và giao Thu*c ngay.

Pha chế Thu*c vô khuẩn:

Ngoài những quy định của buồng pha chế Thu*c thường cần chú ý:

Trong phòng chỉ để máy và dụng cụ cần thiết.

Mặt bàn phải lát gạch men chịu acid hoặc bằng thép inox.

Có thiết bị khử khuẩn không khí bằng phương pháp vật lí hay hoá học.

Tủ đựng nguyên liệu, bàn cân Thu*c bố trí ở buồng tiền vô khuẩn.

Người pha chế, dụng cụ pha chế phải bảo đảm vệ sinh vô khuẩn nghiêm ngặt theo quy định.

Khi pha chế xong phải kiểm nghiệm thành phẩm theo quy định của từng loại Thu*c.

Nghiêm cấm pha chế nhiều thứ Thu*c trong cùng một thời gian hoặc cùng một thứ Thu*c nhưng nhiều nồng độ khác nhau tại một buồng pha chế.

Sản xuất và bào chế Thu*c y học cổ truyền:

Phải có đủ cơ sở và phương tiện chế biến sao tẩm Thu*c; được bố trí khu vực riêng hợp lý, vệ sinh vô khuẩn.

Dược liệu phải đảm bảo chất lượng, không bị mối mọt, nấm mốc.

Có cơ sở sắc Thu*c cho người bệnh nội trú.

Công tác thông tin và tư vấn về sử dụng Thu*c

Trưởng khoa đựợc giám sát việc sử dụng Thu*c an toàn, hợp lí và hiệu quả.

 Thực hiện dược lâm sàng trong bệnh viên, dược sĩ khoa dựơc tư vấn cùng bác sĩ điều trị tham gia chọn Thu*c điều trị đối với một số người bệnh nặng, mạn tính cụ thể.

Khoa dược chịu trách nhiệm thông tin về Thu*c, triển khai mạng lý theo dõi phản ứng có hại của Thu*c (ADR: adverse dung reactions), giới thiệu Thu*c mới.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/quyche/quy-che-cong-tac-khoa-duoc/)

Tin cùng nội dung

  • Cháu 15 tuổi, cao 1m45 mà nặng tới 40 kg. Đùi, mông và bắp chân cháu rất to, bạn bè thường trêu là béo lùn nhưng mẹ cháu lại an ủi là không béo.
  • (Mangyte) - Tôi vừa đọc bài báo: “Nam sinh Tu vong vì tự sướng 42 lần trong 1 đêm” mà rùng mình…
  • Em thường sử dụng Thuốc nhuộm tóc và da đầu em rất hay bị dị ứng.
  • Tính khí thất thường là một biểu hiện khá bình thường ở trẻ em, nhưng đôi khi sự thất thường ấy lại là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Liệu đứa trẻ ấy có hư và cha mẹ chúng nên làm gì?
  • Nhồi máu cơ tim (còn được gọi là cơn đau tim) xảy ra khi một phần của cơ tim bị phá hủy hoặc ch*t vì nó không nhận được đủ oxy. Nhồi máu cơ tim thường có thể điều trị được khi được chẩn đoán sớm. Tuy nhiên, nếu không điều trị nhồi máu cơ tim có thể gây Tu vong.
  • Chứng đau đầu không đơn giản là do tinh thần căng thẳng, hay do cảm cúm. Dọn dẹp nhà cửa, hay ngủ muộn cũng có thể gây ra đau đầu.
  • Nếu bạn cũng giống như hầu hết các phụ nữ khác, cơn đau trong lúc chuyển dạ và sinh nở sẽ là một trong những điều làm bạn lo lắng khi dự định có con. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hầu hết phụ nữ đều bị đau khi sinh.
  • Chuyển dạ là quá trình giúp tống thai và nhau ra khỏi tử cung và bắt đầu một cuộc sống mới bên ngoài tử cung của bé. Đôi khi, chuyển dạ không tự khởi phát được, trong trường hợp này các bác sĩ phải sử dụng Thu*c giúp khởi động quá trình chuyển dạ để người mẹ có thể sinh ngả *m đ*o. Quá trình này được gọi là “khởi phát chuyển dạ” hay còn gọi là giục sanh.
  • Sau phẫu thuật, trẻ thường gặp vấn đề với các cơn đau nhưng thật may là có nhiều phương pháp để làm dịu các cơn đau này. Vậy phương pháp nào là hiệu quả, tốt nhất cho trẻ
  • Làm thế nào để bé có thể chuẩn bị được tin thần, và sẵn sàng cho việc phải thực hiện thủ thuật y khoa
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY