Truyện Nước Mắt Của Em - Truyện teen

  • Tên truyện: Nước Mắt Của Em
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Nước Mắt Của Em
Thế giới học trò thật phong phú nhưng cũng thật phức tạp, tưởng chừng làm cậu ấm cô chiêu, là người đẹp trai xinh gái thì sẽ thuận lợi. Nhưng thực sự khi bước vào thế giới ta chợt nhận ra rằng, ai cũng như nhau, và họ càng có lý do để muốn mình nổi bật.

Những nhân vật trong truyện thật khiến người ta ghen tị với điều kiện của họ nhưng họ thì lại rất khác.

2 chị em xinh đẹp Nhã Kỳ và Nhã Kim với 2 tính cách khác nhau nhưng điểm chung dễ thấy là vẻ ngoài nổi bật.

Hoàng Thiên Bảo, Đình Gia Huy, Vương Hoàng Nam là những cậu bạn thân gia thế vững vàng.

Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.

Thế giới của họ ra sao?

Khác biệt thế nào?

Cùng tìm đọc Nước Mắt Của Em để hiểu thêm nhé !

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nước Mắt Của Em - Chương 1 26/03/2014
2 Chương 2 Nước Mắt Của Em - Chương 2 26/03/2014
3 Chương 3 Nước Mắt Của Em - Chương 3 26/03/2014
4 Chương 4 Nước Mắt Của Em - Chương 4 26/03/2014
5 Chương 5 Nước Mắt Của Em - Chương 5 26/03/2014
6 Chương 6 Nước Mắt Của Em - Chương 6 26/03/2014
7 Chương 7 Nước Mắt Của Em - Chương 7 26/03/2014
8 Chương 8 Nước Mắt Của Em - Chương 8 26/03/2014
9 Chương 9 Nước Mắt Của Em - Chương 9 26/03/2014
10 Chương 10 Nước Mắt Của Em - Chương 10 26/03/2014
11 Chương 11 Nước Mắt Của Em - Chương 11 26/03/2014
12 Chương 12 Nước Mắt Của Em - Chương 12 26/03/2014
13 Chương 13 Nước Mắt Của Em - Chương 13 26/03/2014
14 Chương 14 Nước Mắt Của Em - Chương 14 26/03/2014
15 Chương 15 Nước Mắt Của Em - Chương 15 26/03/2014
16 Chương 16 Nước Mắt Của Em - Chương 16 26/03/2014
17 Chương 17 Nước Mắt Của Em - Chương 17 26/03/2014
18 Chương 18 Nước Mắt Của Em - Chương 18 26/03/2014
19 Chương 19 Nước Mắt Của Em - Chương 19 26/03/2014
20 Chương 20 Nước Mắt Của Em - Chương 20 26/03/2014
21 Chương 21 Nước Mắt Của Em - Chương 21 26/03/2014
22 Chương 22 Nước Mắt Của Em - Chương 22 26/03/2014
23 Chương 23 Nước Mắt Của Em - Chương 23 26/03/2014
24 Chương 24 Nước Mắt Của Em - Chương 24 26/03/2014
25 Chương 25 Nước Mắt Của Em - Chương 25 26/03/2014
26 Chương 26 Nước Mắt Của Em - Chương 26 26/03/2014
27 Chương 27 Nước Mắt Của Em - Chương 27 26/03/2014
28 Chương 28 Nước Mắt Của Em - Chương 28 26/03/2014
29 Chương 29 Nước Mắt Của Em - Chương 29 26/03/2014
30 Chương 30 Nước Mắt Của Em - Chương 30 26/03/2014
31 Chương 31 Nước Mắt Của Em - Chương 31 26/03/2014
32 Chương 32 Nước Mắt Của Em - Chương 32 26/03/2014
33 Chương 33 Nước Mắt Của Em - Chương 33 26/03/2014
34 Chương 34 Nước Mắt Của Em - Chương 34 26/03/2014
35 Chương 35 Nước Mắt Của Em - Chương 35 26/03/2014
36 Chương 36 Nước Mắt Của Em - Chương 36 26/03/2014
37 Chương 37 Nước Mắt Của Em - Chương 37 26/03/2014
38 Chương 38 Nước Mắt Của Em - Chương 38 26/03/2014
39 Chương 39 Nước Mắt Của Em - Chương 39 26/03/2014
40 Chương 40 Nước Mắt Của Em - Chương 40 26/03/2014
41 Chương 41 Nước Mắt Của Em - Chương 41 26/03/2014
42 Chương 42 Nước Mắt Của Em - Chương 42 26/03/2014
43 Chương 43 Nước Mắt Của Em - Chương 43 26/03/2014
44 Chương 44 Nước Mắt Của Em - Chương 44 26/03/2014
45 Chương 45 Nước Mắt Của Em - Chương 45 26/03/2014
46 Chương 46 Nước Mắt Của Em - Chương 46 26/03/2014
47 Chương 47 Nước Mắt Của Em - Chương 47 26/03/2014
48 Chương 48 Nước Mắt Của Em - Chương 48 26/03/2014
49 Chương 49 Nước Mắt Của Em - Chương 49 26/03/2014
50 Chương 50 Nước Mắt Của Em - Chương 50 26/03/2014
51 Chương 51 Nước Mắt Của Em - Chương 51 26/03/2014
52 Chương 52 Nước Mắt Của Em - Chương 52 26/03/2014
53 Chương 53 Nước Mắt Của Em - Chương 53 26/03/2014
54 Chương 54 Nước Mắt Của Em - Chương 54 26/03/2014
55 Chương 55 Nước Mắt Của Em - Chương 55 26/03/2014
56 Chương 56 Nước Mắt Của Em - Chương 56 26/03/2014
57 Chương 57 Nước Mắt Của Em - Chương 57 26/03/2014
58 Chương 58 Nước Mắt Của Em - Chương 58 26/03/2014
59 Chương 59 Nước Mắt Của Em - Chương 59 26/03/2014
60 Chương 60 Nước Mắt Của Em - Chương 60 26/03/2014
61 Chương 61 Nước Mắt Của Em - Chương 61 26/03/2014
62 Chương 62 Nước Mắt Của Em - Chương 62 26/03/2014
63 Chương 63 Nước Mắt Của Em - Chương 63 26/03/2014
64 Chương 64 Nước Mắt Của Em - Chương 64 26/03/2014
65 Chương 65 Nước Mắt Của Em - Chương 65 26/03/2014
66 Chương 66 Nước Mắt Của Em - Chương 66 26/03/2014
67 Chương 67 Nước Mắt Của Em - Chương 67 26/03/2014
68 Chương 68 Nước Mắt Của Em - Chương 68 26/03/2014
69 Chương 69 Nước Mắt Của Em - Chương 69 26/03/2014
70 Chương 70 Nước Mắt Của Em - Chương 70 26/03/2014
71 Chương 71 Nước Mắt Của Em - Chương 71 26/03/2014
72 Chương 72 Nước Mắt Của Em - Chương 72 26/03/2014
73 Chương 73 Nước Mắt Của Em - Chương 73 26/03/2014
74 Chương 74 Nước Mắt Của Em - Chương 74 26/03/2014
75 Chương 75 Nước Mắt Của Em - Chương 75 26/03/2014
76 Chương 76 Nước Mắt Của Em - Chương 76 26/03/2014
77 Chương 77 Nước Mắt Của Em - Chương 77 26/03/2014
78 Chương 78 Nước Mắt Của Em - Chương 78 26/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nuoc-mat-cua-em-1825.html