Truyện Hãy Nhớ Đến Anh - Truyện teen

  • Tên truyện: Hãy Nhớ Đến Anh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hãy Nhớ Đến Anh
Đời không phải là một trò chơi do ta làm chủ, mà nó là một câu đố do số phận tạo ra buộc tất cả mọi người phải đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Những người đi theo con đường đúng đắn, họ sẽ thấy được ánh sáng. Còn những kẻ sa chân vào ngõ cụt sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó. Đó là lời nhắn gửi của Hãy Nhớ Đến Anh

Là anh đã sa chân vào ngõ cụt, anh đã từng giết người, buôn ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho những kẻ lạc lối vào con đường của quỷ dữ.


Bây giờ, anh đi tìm lại ánh sáng của đời mình trong chuỗi ngày đen tối.Cô là người con gái lạc lõng giữa dòng đời hối hả, luôn không còn tin vào bất kỳ điều gì trong cuộc sống, đánh mất đi chính bản thân mình vì một quá khứ.


Em gặp anh khi chỉ mới là một cô bé.Nhưng cũng từ giây phút đó, ta đã thuộc về nhau.Đây là truyên tình yêu của hai con người dựa vào nhau làm lẽ sống suốt đường đời

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hãy Nhớ Đến Anh - Mùa hè năm 2010 26/03/2014
2 Chương 2 Hãy Nhớ Đến Anh - Bình minh đã đến 26/03/2014
3 Chương 3 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 3 26/03/2014
4 Chương 4 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 4 26/03/2014
5 Chương 5 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 5 26/03/2014
6 Chương 6 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 6 26/03/2014
9 Chương 9 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 9 26/03/2014
10 Chương 10 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 10 26/03/2014
11 Chương 11 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 11 26/03/2014
12 Chương 12 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 12 26/03/2014
13 Chương 13 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 13 26/03/2014
14 Chương 14 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 14 26/03/2014
15 Chương 15 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 15 26/03/2014
16 Chương 16 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 16 26/03/2014
17 Chương 17 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 17 26/03/2014
18 Chương 18 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 18 26/03/2014
19 Chương 19 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 19 26/03/2014
20 Chương 20 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 20 26/03/2014
21 Chương 21 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 21 26/03/2014
22 Chương 22 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 22 26/03/2014
23 Chương 23 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 23 26/03/2014
24 Chương 24 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 24 26/03/2014
25 Chương 25 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 25 26/03/2014
26 Chương 26 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 26 26/03/2014
27 Chương 27 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 27 26/03/2014
28 Chương 28 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 28 26/03/2014
29 Chương 29 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 29 26/03/2014
30 Chương 30 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 30 26/03/2014
31 Chương 31 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 31 26/03/2014
32 Chương 32 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 32 26/03/2014
33 Chương 33 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 33 26/03/2014
34 Chương 34 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 34 26/03/2014
35 Chương 35 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 35 26/03/2014
36 Chương 36 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 36 26/03/2014
37 Chương 37 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 37 26/03/2014
38 Chương 38 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 38 26/03/2014
39 Chương 39 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 39 26/03/2014
40 Chương 40 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 40 26/03/2014
41 Chương 41 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 41 26/03/2014
42 Chương 42 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 42 26/03/2014
43 Chương 43 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 43 26/03/2014
44 Chương 44 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 44 26/03/2014
45 Chương 45 Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 45 26/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hay-nho-den-anh-1823.html