Truyện Hoàng Tử Của Tôi - Truyện teen

  • Tên truyện: Hoàng Tử Của Tôi
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 23/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hoàng Tử Của Tôi
1. Nó : Lê Bảo An con nhà vỏ, bề ngoài hotboy nhưng là girl 100%.mạnh mẽ giỏi vỏ (con nhà vỏ mà lại)

2.

Hắn :

Phạm Hoàng Thái , hotboy lạnh lùng,không đễ ý đến con gái (nghi quá).

con trai của tập đoàn thời trang FL lớn nhất nước,có vài chi nhánh ở nước ngoài.

Trần khôi Nguyên:

bạn thân của nó.

có nước da rám nắng,cùng nụ cười chết người.

chuyên gây chuyện là đại ca trường.

lúc đầu tưởng nó là boy nên gây chuyện.

cuối cùng lại thích nó.

Mỹ Mỹ :

tiểu thư nhà giàu người hứa hôn với hắn.

thủ đoạn ,chảnh chọe .

luôn tìm cách hại nó.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hoàng Tử Của Tôi - MỐI TÌNH ĐẦU 23/03/2014
2 Chương 2 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 2 23/03/2014
3 Chương 3 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 3 23/03/2014
4 Chương 4 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 4 23/03/2014
5 Chương 5 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 5 23/03/2014
6 Chương 6 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 6 23/03/2014
7 Chương 7 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 7 23/03/2014
8 Chương 8 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 8 23/03/2014
9 Chương 9 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 9 23/03/2014
10 Chương 10 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 10 23/03/2014
11 Chương 11 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 11 23/03/2014
12 Chương 12 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 12 23/03/2014
13 Chương 13 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 13 23/03/2014
14 Chương 14 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 14 23/03/2014
15 Chương 15 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 15 23/03/2014
16 Chương 16 Hoàng Tử Của Tôi - Chương 16 23/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hoang-tu-cua-toi-1780.html