Truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tà Đạo Tu Tiên Lục
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tà Đạo Tu Tiên Lục
Bạn đang đọc truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục của tác giả Thần Khê Băng Phong trên trang đọc truyện online. Tà đạo đa tình mà si tình Tu tiên không phải cấm kị chi Nắm tay mĩ nhân đi đến chân trời Tung hoành tự tại giữa đất trời Vũ trụ rộng khôn cùng, chuyện trên đời không gì không thể có.Việc đời thiên biến vạn hóa, không biết phải tìm từ đâu.

Thần tiên vốn là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không biết "thần tiên" có từ khi nào, nhưng con người luôn tin rằng thần thực sự tồn tại.

Tu chân thành tiên, mục đính chính là nghịch thiên, là có thể trường tồn cùng thiên địa, bất tử bất diệt, theo đuổi sự hoàn mỹ.

Tuy vậy thế tục hồng trần, thất tình lục dục, từ xưa đến nay luôn là những trở ngại chính của các bậc tu chân giả.

Tình là căn bổn, dục là bổn tính, đó là thứ mà mỗi kiếp người đều có, chỉ thánh nhân mới có thể vô dục vô cầu, trên thế gian liệu ai là thánh nhân?

Chính vì vậy, con đường tu tiên tu chân cực kỳ khó khăn.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thanh Phong đạo quán 16/12/2013
2 Chương 2 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thánh sơn chi mật 16/12/2013
3 Chương 3 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chuyến tình chi biến 16/12/2013
4 Chương 4 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chân thị đảo môi 16/12/2013
5 Chương 5 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần hồn điên đảo 16/12/2013
6 Chương 6 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Uyên ương hí thủy 16/12/2013
7 Chương 7 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ác nhân cáo trạng 16/12/2013
8 Chương 8 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô tâm chi quá 16/12/2013
9 Chương 9 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khẩn cấp tập hội 16/12/2013
10 Chương 10 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tặc tử chi nhân 16/12/2013
11 Chương 11 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tha đích bổn tính 16/12/2013
12 Chương 12 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mỹ sự lạc không 16/12/2013
13 Chương 13 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lộng giả thành chân 16/12/2013
14 Chương 14 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kinh lật chi thanh 16/12/2013
15 Chương 15 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh Vương chi nữ 16/12/2013
16 Chương 16 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kim phi tích bỉ 16/12/2013
17 Chương 17 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh yêu Thanh Mâu 16/12/2013
18 Chương 18 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bị bức tạo nghiệt 16/12/2013
19 Chương 19 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiểu thôn kiếp nạn 16/12/2013
20 Chương 20 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hoang mậu diễm ngộ 16/12/2013
21 Chương 21 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiên tử ngộ nạn 16/12/2013
22 Chương 22 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần chi bổn ý 16/12/2013
23 Chương 23 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh Vương uy thế 16/12/2013
24 Chương 24 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh tộc quỷ nô 16/12/2013
25 Chương 25 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tẩu đầu vô lộ 16/12/2013
26 Chương 26 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ám tự tranh đấu 16/12/2013
27 Chương 27 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tẩy não ma chú 16/12/2013
28 Chương 28 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nguy kỵ hàng lâm 16/12/2013
29 Chương 29 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Liệt diễm luyện ngục 16/12/2013
30 Chương 30 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hư ảo thân thế 16/12/2013
31 Chương 31 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hư kinh nhất tràng 16/12/2013
32 Chương 32 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Luyện ngục phong ba 16/12/2013
33 Chương 33 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tâm tư thậm mật 16/12/2013
34 Chương 34 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thâu khuy mỹ nữ (Rình trộm người đẹp) 16/12/2013
35 Chương 35 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thế tội cao dương 16/12/2013
36 Chương 36 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghị hoặc đam ưu 16/12/2013
37 Chương 37 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh tộc giới bị 16/12/2013
38 Chương 38 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Sự thái khẩn cấp 16/12/2013
39 Chương 39 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hí lộng yêu xà 16/12/2013
40 Chương 40 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dục hỏa phần thân 16/12/2013
41 Chương 41 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nan ngao chi dạ 16/12/2013
42 Chương 42 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tình ý miên miên 16/12/2013
43 Chương 43 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tập nhân hàn ý 16/12/2013
44 Chương 44 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Giang hồ thuật sĩ 16/12/2013
45 Chương 45 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Túp lều bí ẩn 16/12/2013
46 Chương 46 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mang nhiên vô thố 16/12/2013
47 Chương 47 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nguy kỵ hàng lâm 16/12/2013
48 Chương 48 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Pháp khí thị uy 16/12/2013
49 Chương 49 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kỳ tẩu hiểm chiêu 16/12/2013
50 Chương 50 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bức bất đắc dĩ 16/12/2013
51 Chương 51 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tâm như dao cắt 16/12/2013
52 Chương 52 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Minh Yêu trở lại 16/12/2013
53 Chương 53 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tự bạo tà thuật 16/12/2013
54 Chương 54 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ý ngoại kinh hỷ 16/12/2013
55 Chương 55 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Địch thanh khu thú 16/12/2013
56 Chương 56 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nam đào nữ vá. 16/12/2013
57 Chương 57 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thân mật tiếp xúc 16/12/2013
58 Chương 58 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mãnh thú đột chí 16/12/2013
59 Chương 59 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hoang ngôn trợ hiệu 16/12/2013
60 Chương 60 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhu tình tương ủng 16/12/2013
61 Chương 61 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghiêu hạnh đào thoát(1) 16/12/2013
62 Chương 62 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghiêu hạnh đào thoát (2) 16/12/2013
63 Chương 63 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghiêu hạnh đào thoát (3) 16/12/2013
64 Chương 64 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghiêu hạnh đào thoát (4) 16/12/2013
65 Chương 65 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ý ngoại phong ba (1) 16/12/2013
66 Chương 66 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ý ngoại phong ba (2) 16/12/2013
67 Chương 67 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ý ngoại phong ba (3) 16/12/2013
68 Chương 68 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ý ngoại phong ba (4) 16/12/2013
69 Chương 69 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mỹ nữ thương tâm 16/12/2013
70 Chương 70 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thố ý trùng trùng 16/12/2013
71 Chương 71 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Si tâm tình ý 16/12/2013
72 Chương 72 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khổ mệnh uyên ương 16/12/2013
73 Chương 73 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huề mỹ đồng phi 16/12/2013
74 Chương 74 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bá hành kính 16/12/2013
75 Chương 75 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Điềm mật nhất vẫn 16/12/2013
76 Chương 76 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tố hồi bái thủ 16/12/2013
77 Chương 77 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ám ám thâu tiếu 16/12/2013
78 Chương 78 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Túy tửu hồ ngôn 16/12/2013
79 Chương 79 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kích tình chi dạ 16/12/2013
80 Chương 80 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Y Quán khai trương 16/12/2013
81 Chương 81 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất cảm vọng động 16/12/2013
82 Chương 82 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thông linh kỳ thú 16/12/2013
83 Chương 83 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lang Nhân đột chí 16/12/2013
84 Chương 84 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tam đại thánh tăng 16/12/2013
85 Chương 85 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khu động chú ngữ 16/12/2013
86 Chương 86 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nữ hiệp nhiêu mệnh 16/12/2013
87 Chương 87 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bệnh nhân chi mê 16/12/2013
88 Chương 88 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dụng tâm lương khổ 16/12/2013
89 Chương 89 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hoảng nhiên đại ngộ 16/12/2013
90 Chương 90 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Cường địch đáo lai 16/12/2013
91 Chương 91 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ứng phó cường địch (1) 16/12/2013
92 Chương 92 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ứng phó cường địch (2) 16/12/2013
93 Chương 93 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Diện đối cường địch (3) 16/12/2013
94 Chương 94 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Diện đối cường địch (4) 16/12/2013
95 Chương 95 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mạo hiểm chi cử. 16/12/2013
96 Chương 96 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lực lượng toàn qua (1).(Cơn lốc năng lượng) 16/12/2013
97 Chương 97 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lực lượng toàn qua (2) 16/12/2013
98 Chương 98 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thương tâm lạc lệ. 16/12/2013
99 Chương 99 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Quyết định từ bỏ 16/12/2013
100 Chương 100 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngũ cá tiểu đạo sĩ. 16/12/2013
101 Chương 101 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bị bức vô nại . 16/12/2013
102 Chương 102 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chung nan đào thoát 16/12/2013
103 Chương 103 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chung nan ngự địch. 16/12/2013
104 Chương 104 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngạc háo truyền lai 16/12/2013
105 Chương 105 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất hoài hảo ý. 16/12/2013
106 Chương 106 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô lực chiêu giá. 16/12/2013
107 Chương 107 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tẩu cẩu hình tượng. 16/12/2013
108 Chương 108 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất tường dự cảm. 16/12/2013
109 Chương 109 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Quỷ dị địa lao 16/12/2013
110 Chương 110 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Sát nhân diệt khẩu 16/12/2013
111 Chương 111 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô liêu chi cử. 16/12/2013
112 Chương 112 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngôn ngữ thiêu hấn. 16/12/2013
113 Chương 113 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khổ mệnh nhân nhi 16/12/2013
114 Chương 114 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hữu tâm vô lực. 16/12/2013
115 Chương 115 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kỳ diệu cảm giác. 16/12/2013
116 Chương 116 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiểu tả tì tính. 16/12/2013
117 Chương 117 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhược như mộng ảo. 16/12/2013
118 Chương 118 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kinh hồn nhất khắc 16/12/2013
119 Chương 119 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thoát đào hữu phương. 16/12/2013
120 Chương 120 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất tốc chi khách. 16/12/2013
121 Chương 121 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tư tưởng tranh đấu. 16/12/2013
122 Chương 122 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Cộng đồng tiến thối. 16/12/2013
123 Chương 123 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Quyền nghi chi kế. 16/12/2013
124 Chương 124 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hoành sanh sự đoan. 16/12/2013
125 Chương 125 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tà ác niệm đầu 16/12/2013
126 Chương 126 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyết tinh đồ sát. 16/12/2013
127 Chương 127 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Các hoài quỷ thai. 16/12/2013
128 Chương 128 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyết tinh khí tức. 16/12/2013
129 Chương 129 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Oan hồn nộ khí. 16/12/2013
130 Chương 130 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hắc sắc vụ khí. 16/12/2013
131 Chương 131 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Phụ thân vị quả 16/12/2013
132 Chương 132 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đồ trung ngẫu ngộ 16/12/2013
133 Chương 133 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đa quản nhàn sự 16/12/2013
134 Chương 134 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tặc nhân thượng đương. 16/12/2013
135 Chương 135 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Y kế hành sự. 16/12/2013
136 Chương 136 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thất khứ tín tâm 16/12/2013
137 Chương 137 Tà Đạo Tu Tiên Lục - ân tung địch nhân 16/12/2013
138 Chương 138 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bí mật động thính 16/12/2013
139 Chương 139 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tỉnh để chi oa 16/12/2013
140 Chương 140 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tàng thân thâu thính 16/12/2013
141 Chương 141 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dẫn xà xuất động 16/12/2013
142 Chương 142 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Xảo thiệt như hoàng 16/12/2013
143 Chương 143 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lang nhân giảo cục. 16/12/2013
144 Chương 144 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vĩ tùy địch nhân 16/12/2013
145 Chương 145 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất kích tễ mệnh. 16/12/2013
146 Chương 146 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bào thi tầm bảo 16/12/2013
147 Chương 147 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất kham nhất kích. 16/12/2013
148 Chương 148 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nan ngao thì khắc 16/12/2013
149 Chương 149 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chân tình lưu lộ 16/12/2013
150 Chương 150 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngẫu ngộ mãnh thú 16/12/2013
151 Chương 151 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thủ huyết sung cơ 16/12/2013
152 Chương 152 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hấp Huyết quái thú. 16/12/2013
153 Chương 153 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mãnh thú quần ẩu. 16/12/2013
154 Chương 154 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Chích hữu đối phương 16/12/2013
155 Chương 155 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tuyết vực lưu tình 16/12/2013
156 Chương 156 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Xuất hồ ý liêu 16/12/2013
157 Chương 157 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đoạt lộ chi đào 16/12/2013
158 Chương 158 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đại đảm cử thố 16/12/2013
159 Chương 159 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nghiêu hạnh thối địch 16/12/2013
160 Chương 160 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tha duyên thời gian 16/12/2013
161 Chương 161 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bất nguyện khuất phục 16/12/2013
162 Chương 162 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bị địch truy tung 16/12/2013
163 Chương 163 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dĩ thế thủ thắng 16/12/2013
164 Chương 164 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hạ định quyết tâm 16/12/2013
165 Chương 165 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thừa nhân chi nguy 16/12/2013
166 Chương 166 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lục sắc nữ nhân 16/12/2013
167 Chương 167 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thi pháp Sưu yêu. 16/12/2013
168 Chương 168 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tương hỗ y ôi 16/12/2013
169 Chương 169 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần tốc khôi phục. 16/12/2013
170 Chương 170 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khôi phục ký ức. 16/12/2013
171 Chương 171 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Trùng Xuất Trọng Vây 16/12/2013
172 Chương 172 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần Thạch Uy Lực 16/12/2013
173 Chương 173 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Từ Bi Vi Hoài 16/12/2013
174 Chương 174 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tẩu Tiến Hãm Tịnh 16/12/2013
175 Chương 175 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kì xảo chi sự 16/12/2013
176 Chương 176 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Bị khốn chi nhân 16/12/2013
177 Chương 177 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Pháp thuật chi kính 16/12/2013
178 Chương 178 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hung tàn sát chiêu 16/12/2013
179 Chương 179 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ám trung giác kính 16/12/2013
180 Chương 180 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Trùng xuất thạch động 16/12/2013
181 Chương 181 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dữ quang tái bào 16/12/2013
182 Chương 182 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đẳng đãi thì ky 16/12/2013
183 Chương 183 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhĩ gian ngã trá 16/12/2013
184 Chương 184 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hải biên lãng mạn 16/12/2013
185 Chương 185 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Cảnh tượng đặc biệt. 16/12/2013
186 Chương 186 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Khí tẩu mĩ nữ 16/12/2013
187 Chương 187 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tự tương tàn sát (1) 16/12/2013
188 Chương 188 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tự tương tàn sát (2) 16/12/2013
189 Chương 189 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Điêu Trùng Tiểu Kĩ 16/12/2013
190 Chương 190 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thiên khí đột biến 16/12/2013
191 Chương 191 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ban lai viện binh 16/12/2013
192 Chương 192 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hiển thực lực 16/12/2013
193 Chương 193 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đạo nhân áo tím 16/12/2013
194 Chương 194 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tuyển định mục tiêu 16/12/2013
195 Chương 195 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lên núi bị ngăn 16/12/2013
196 Chương 196 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Gặp lại người thân 16/12/2013
197 Chương 197 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ra vẻ thần bí 16/12/2013
198 Chương 198 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tình thiên phích lịch 16/12/2013
199 Chương 199 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thân Trúng Kịch Độc 16/12/2013
200 Chương 200 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Một tia hi vọng 16/12/2013
201 Chương 201 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dị trang nữ tử 16/12/2013
202 Chương 202 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Phong ấn linh kính 16/12/2013
203 Chương 203 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngự độc chi châu 16/12/2013
204 Chương 204 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thảm khiếu chi thanh 16/12/2013
205 Chương 205 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngốc lăng đương tràng. 16/12/2013
206 Chương 206 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thân tiền bối hậu. 16/12/2013
207 Chương 207 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Linh kính thất tung. 16/12/2013
208 Chương 208 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Sát kê cảnh hầu. 16/12/2013
209 Chương 209 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dự liệu chi ngoại. 16/12/2013
210 Chương 210 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thuyết xuất thật tình. 16/12/2013
211 Chương 211 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyền diệu bố cục. 16/12/2013
212 Chương 212 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ma đầu chi uy. 16/12/2013
213 Chương 213 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kinh hiện kỳ tích. 16/12/2013
214 Chương 214 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đối thác dữ phủ 16/12/2013
215 Chương 215 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô tư dụng tâm 16/12/2013
216 Chương 216 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Sái lộng tặc đầu. 16/12/2013
217 Chương 217 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tâm sinh từ bi. 16/12/2013
218 Chương 218 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Yêu thú đáo lai. 16/12/2013
219 Chương 219 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hựu tăng sổ địch 16/12/2013
220 Chương 220 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kế thượng tâm đầu. 16/12/2013
221 Chương 221 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiên gia nghị sự. 16/12/2013
222 Chương 222 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tái sinh dị biến 16/12/2013
223 Chương 223 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất tràng huyết vũ 16/12/2013
224 Chương 224 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Xá thân chức thủ. 16/12/2013
225 Chương 225 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Cục thế đột biến 16/12/2013
226 Chương 226 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lưu tinh quần vũ 16/12/2013
227 Chương 227 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất đoạn bi tình. 16/12/2013
228 Chương 228 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thâm hải ba lan. 16/12/2013
229 Chương 229 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Long tộc thái tử 16/12/2013
230 Chương 230 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hiểm ta tang mệnh. 16/12/2013
231 Chương 231 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thuấn gian vĩnh hằng. 16/12/2013
232 Chương 232 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Là liên lụy sao 16/12/2013
233 Chương 233 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ma lực chi châu 16/12/2013
234 Chương 234 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đột phá cầm cố. 16/12/2013
235 Chương 235 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hung thú Ngao Du (1) 16/12/2013
236 Chương 236 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hung thú Ngao Du (3) 16/12/2013
237 Chương 237 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Phệ năng chi châu 16/12/2013
238 Chương 238 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tha đích tâm tư. 16/12/2013
239 Chương 239 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất thanh thảm khiếu. 16/12/2013
240 Chương 240 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lỵ Bảnh tiên thú. 16/12/2013
241 Chương 241 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất kiến chung tình. 16/12/2013
242 Chương 242 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thụ thương đích tâm. 16/12/2013
243 Chương 243 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đại động can qua. 16/12/2013
244 Chương 244 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lâm nguy bất loạn. 16/12/2013
245 Chương 245 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mê hoặc địch nhân 16/12/2013
246 Chương 246 Tà Đạo Tu Tiên Lục - (Bổ sung sau). 16/12/2013
247 Chương 247 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tâm tồn nghi hoặc. 16/12/2013
248 Chương 248 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Lệ thương tâm. 16/12/2013
249 Chương 249 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Trở lại thôn nhỏ. 16/12/2013
250 Chương 250 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Yêu Linh đột chí. 16/12/2013
251 Chương 251 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần tiên kinh hãi. 16/12/2013
252 Chương 252 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyết vụ phiêu phiêu 16/12/2013
253 Chương 253 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Dự ngôn chi thạch. 16/12/2013
254 Chương 254 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Không muốn mạo hiểm . 16/12/2013
255 Chương 255 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Miểu sát thần tiên. 16/12/2013
256 Chương 256 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nguy hiểm đến tính mạng. 16/12/2013
257 Chương 257 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô tận oán hận. 16/12/2013
258 Chương 258 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Canh vi kinh hãi. 16/12/2013
259 Chương 259 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Vô tư chi tâm 16/12/2013
260 Chương 260 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiểu Hà biến thân. 16/12/2013
261 Chương 261 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nộ hống chi uy. 16/12/2013
262 Chương 262 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hóa giải nguy cơ 16/12/2013
263 Chương 263 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thâm cảm vô nại. 16/12/2013
264 Chương 264 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyết sái sơn đầu. 16/12/2013
265 Chương 265 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Đổ ước kỳ sự. 16/12/2013
266 Chương 266 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Cự đại áp lực. 16/12/2013
267 Chương 267 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Nhất chích cự thủ. 16/12/2013
268 Chương 268 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Kỳ dị cảnh tượng 16/12/2013
269 Chương 269 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Huyết nhiễm đại đại 16/12/2013
270 Chương 270 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Mộng đích tẫn đầu 16/12/2013
271 Chương 271 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Trấn trụ cường địch 16/12/2013
272 Chương 272 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thiên hàng kinh hỉ. 16/12/2013
273 Chương 273 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Phụ tử tương ngộ. 16/12/2013
274 Chương 274 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Phát giác dị thường 16/12/2013
275 Chương 275 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thảm bại rút lui. 16/12/2013
276 Chương 276 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Ngũ linh tinh trận. 16/12/2013
277 Chương 277 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Tiếp tục mắc mưu. 16/12/2013
278 Chương 278 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Linh Cơ chi tử. 16/12/2013
279 Chương 279 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Quái dị chi phong. 16/12/2013
280 Chương 280 Tà Đạo Tu Tiên Lục - Hoàn thành sứ mệnh 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ta-dao-tu-tien-luc-935.html