Truyện Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tinh Phong Truyền Thuyết
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tinh Phong Truyền Thuyết
Bạn đang đọc truyện Tinh Phong Truyền Thuyết của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Đây là bộ truyện đầu tay của Ngã Cật Tây Hồng Thị, tác giả của Thốn Mang, Tinh Thần Biến, Bàn Long... Bộ truyện này có hai phần, phần đầu gồm tám quyển, phần hai gồm sáu quyển. Ban đầu truyện được viết dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất (nhân vật chính tự xưng là ta), nhưng đến quyển 3 thì sẽ chuyển thành góc nhìn của ngôi thứ ba.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trùng Sinh 16/12/2013
2 Chương 2 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hài Tử Vương 16/12/2013
3 Chương 3 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lang Phong 16/12/2013
4 Chương 4 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kết Nghĩa 16/12/2013
5 Chương 5 Tinh Phong Truyền Thuyết - Vấn Tội 16/12/2013
6 Chương 6 Tinh Phong Truyền Thuyết - Gia Pháp 16/12/2013
7 Chương 7 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kim Đan 16/12/2013
8 Chương 8 Tinh Phong Truyền Thuyết - Quyết Định 16/12/2013
9 Chương 9 Tinh Phong Truyền Thuyết - Viễn Tẩu 16/12/2013
10 Chương 10 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kiếm Thần Toái Vũ 16/12/2013
11 Chương 11 Tinh Phong Truyền Thuyết - Vô Hạ Bích Ngọc (thượng) 16/12/2013
12 Chương 12 Tinh Phong Truyền Thuyết - Vô Hạ Bích Ngọc (hạ) 16/12/2013
13 Chương 13 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tinh Phong Trang Viên (thượng) 16/12/2013
14 Chương 14 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tinh Phong Trang Viên (hạ) 16/12/2013
15 Chương 15 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tuyệt Thế Bảo Vật 16/12/2013
16 Chương 16 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tẩy tinh phạt tủy 16/12/2013
17 Chương 17 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bích Ngọc Xuất Thế 16/12/2013
18 Chương 18 Tinh Phong Truyền Thuyết - Long Đằng 16/12/2013
19 Chương 19 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phách Mại Hội (nhất) 16/12/2013
20 Chương 20 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phách Mại Hội (nhị) 16/12/2013
21 Chương 21 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thần Bí Bảo Vật 16/12/2013
22 Chương 22 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngữ Kinh Tứ Tọa 16/12/2013
23 Chương 23 Tinh Phong Truyền Thuyết - Khiêu Lương Tiểu Sửu 16/12/2013
24 Chương 24 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thương Nghiệp Lam Đồ 16/12/2013
25 Chương 25 Tinh Phong Truyền Thuyết - Long Đằng Ngọc Khí Điếm 16/12/2013
26 Chương 26 Tinh Phong Truyền Thuyết - Báo Danh 16/12/2013
27 Chương 27 Tinh Phong Truyền Thuyết - Xi Thị Tam Huynh Đệ 16/12/2013
28 Chương 28 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phong Ngữ Yên (nhất) 16/12/2013
29 Chương 29 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phong Ngữ Yên (nhị) 16/12/2013
30 Chương 30 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tinh Phong Truyền Thuyết 16/12/2013
31 Chương 31 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phục Ma Kim Cương Quyết 16/12/2013
32 Chương 32 Tinh Phong Truyền Thuyết - Sinh và Tử 16/12/2013
33 Chương 33 Tinh Phong Truyền Thuyết - Xuất quan 16/12/2013
34 Chương 34 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chịu Nhục 16/12/2013
35 Chương 35 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chịu nhục 16/12/2013
36 Chương 36 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phẫn Nộ 16/12/2013
37 Chương 37 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiệt Sát Đao Quyết 16/12/2013
38 Chương 38 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiểu hiện thân thủ 16/12/2013
39 Chương 39 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiểu Trừng 16/12/2013
40 Chương 40 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bí Thiên Thạch (Phần 1) 16/12/2013
41 Chương 41 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bí Thiên Thạch (Phần 2) 16/12/2013
42 Chương 42 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bế Quan 16/12/2013
43 Chương 43 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thập Niên 16/12/2013
44 Chương 44 Tinh Phong Truyền Thuyết - Gia 16/12/2013
45 Chương 45 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nhu 16/12/2013
46 Chương 46 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ái 16/12/2013
47 Chương 47 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chiến 16/12/2013
48 Chương 48 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Hoảng 16/12/2013
49 Chương 49 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đề Thân (Phần 1) 16/12/2013
50 Chương 50 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đề Thân (Phần 2) 16/12/2013
51 Chương 51 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Toái (Phần 1) 16/12/2013
52 Chương 52 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Toái (Phần 2) 16/12/2013
53 Chương 53 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Toái (Phần 3) 16/12/2013
54 Chương 54 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nộ Hỏa (Phần 1) 16/12/2013
55 Chương 55 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nộ Hỏa (Phần 2) 16/12/2013
56 Chương 56 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nộ Hỏa (Phần 3) 16/12/2013
57 Chương 57 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tình Thương (Phần 1) 16/12/2013
58 Chương 58 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tình Thương (Phần 2) 16/12/2013
59 Chương 59 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tình thế (Phần 1) 16/12/2013
60 Chương 60 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tình Thế (Phần 2) 16/12/2013
61 Chương 61 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thụ Phong 16/12/2013
62 Chương 62 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phụ Mẫu 16/12/2013
63 Chương 63 Tinh Phong Truyền Thuyết - Linh Đan 16/12/2013
64 Chương 64 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hoàng Cung 16/12/2013
65 Chương 65 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đại Hôn 16/12/2013
66 Chương 66 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm 16/12/2013
67 Chương 67 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Biến 16/12/2013
68 Chương 68 Tinh Phong Truyền Thuyết - Quyển Tử 16/12/2013
69 Chương 69 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiền Vãng Thiên Nhai San Mạch 16/12/2013
70 Chương 70 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tái Ngộ Xi Thị Tam Huynh Đệ 16/12/2013
71 Chương 71 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiêu Lâm 16/12/2013
72 Chương 72 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lục Chuyển Huyền Thân Quyết (Phần 1) 16/12/2013
73 Chương 73 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lục Chuyển Huyền Thân Quyết (Phần 2) 16/12/2013
74 Chương 74 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiết Huyết Sơ Hiện (Phần 1) 16/12/2013
75 Chương 75 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiết Huyết Sơ Hiện (Phần 2) 16/12/2013
76 Chương 76 Tinh Phong Truyền Thuyết - Mật Tông Sát Thủ (Phần 1) 16/12/2013
77 Chương 77 Tinh Phong Truyền Thuyết - Mật Tông Sát Thủ (Phần 2) 16/12/2013
78 Chương 78 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thượng Quan Hương Vũ (Phần 1) 16/12/2013
79 Chương 79 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thượng Quan Hương Vũ (Phần 2) 16/12/2013
80 Chương 80 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lý Thị Thần Vệ 16/12/2013
81 Chương 81 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Phong Đổ Trang 16/12/2013
82 Chương 82 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chấn Kinh!!! 16/12/2013
83 Chương 83 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trữ Vật Thủ Trạc 16/12/2013
84 Chương 84 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Nhận Chi Biến 16/12/2013
85 Chương 85 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thác Tống Phức Tạp 16/12/2013
86 Chương 86 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bích Lăng Đan 16/12/2013
87 Chương 87 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phong Sát Khởi 16/12/2013
88 Chương 88 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cường Giả Như Vân 16/12/2013
89 Chương 89 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bình Đạm Đích Tâm 16/12/2013
90 Chương 90 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phiên Nhiên Ly Khứ 16/12/2013
91 Chương 91 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tàng Bảo Đồ 16/12/2013
92 Chương 92 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nhất Thiết Thuận Lợi 16/12/2013
93 Chương 93 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngư Ông Chi Ý (Phần 1) 16/12/2013
94 Chương 94 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngư Ông Chi Ý (Phần 2) 16/12/2013
95 Chương 95 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nhân Khí Song Tu 16/12/2013
96 Chương 96 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tấn Tốc Cường Đại 16/12/2013
97 Chương 97 Tinh Phong Truyền Thuyết - Sơn Vũ Dục Lai 16/12/2013
98 Chương 98 Tinh Phong Truyền Thuyết - Độc Tự Tiền Khứ 16/12/2013
99 Chương 99 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thái Hành Sơn 16/12/2013
100 Chương 100 Tinh Phong Truyền Thuyết - Địa Hạ Kinh Hồn 16/12/2013
101 Chương 101 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hoan Dục Yên Mộng 16/12/2013
102 Chương 102 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tối Hậu Đích Trở Ngại 16/12/2013
103 Chương 103 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kinh Thiên Đối Quyết 16/12/2013
104 Chương 104 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ức Lượng Hoàng Kim 16/12/2013
105 Chương 105 Tinh Phong Truyền Thuyết - Quan Quân Tặc Quân 16/12/2013
106 Chương 106 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tinh Phong Xuất Thủ 16/12/2013
107 Chương 107 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thực Lực (Phần 1) 16/12/2013
108 Chương 108 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thực Lực (Phần 2) 16/12/2013
109 Chương 109 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiết Huyết Quân Đoàn 16/12/2013
110 Chương 110 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Lượng Trảo Tử 16/12/2013
111 Chương 111 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyết Chi Dạ (Phần 1) 16/12/2013
112 Chương 112 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyết Chi Dạ (Phần 2) 16/12/2013
113 Chương 113 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phong Vân Khởi Dũng 16/12/2013
114 Chương 114 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nhạc Nguyệt 16/12/2013
115 Chương 115 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lang Phong Đích Quyết Định 16/12/2013
116 Chương 116 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phúc Tinh Tiêu Lâm 16/12/2013
117 Chương 117 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyết Trái Huyết Thường (Thượng) 16/12/2013
118 Chương 118 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lang Phong Đích Đao (Thượng) 16/12/2013
119 Chương 119 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phong Cuồng (Thượng) 16/12/2013
120 Chương 120 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tâm Quý (Thượng) 16/12/2013
121 Chương 121 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phẫn Nộ Bạo Phát (Phần 1) 16/12/2013
122 Chương 122 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phẫn Nộ Bạo Phát (Phần 2) 16/12/2013
123 Chương 123 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hoàng Thượng Đích Ân Tứ 16/12/2013
124 Chương 124 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tá Đao Sát Nhân 16/12/2013
125 Chương 125 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tọa Ngoạn Quan Hỏa 16/12/2013
126 Chương 126 Tinh Phong Truyền Thuyết - Vi Tiếu 16/12/2013
127 Chương 127 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trương Tinh Phong Đích Biến Hóa 16/12/2013
128 Chương 128 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thống Khoái! 16/12/2013
129 Chương 129 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phổ Thiên Đồng Khánh 16/12/2013
130 Chương 130 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lang Phong Thú Thê 16/12/2013
131 Chương 131 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trọng Huyền Tạm 16/12/2013
132 Chương 132 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nội Đan 16/12/2013
133 Chương 133 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Đế Bí Cảnh (Phần 1) 16/12/2013
134 Chương 134 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Đế Bí Cảnh (Phần 2) 16/12/2013
135 Chương 135 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chân Hỏa Luyện Khu 16/12/2013
136 Chương 136 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Đế 16/12/2013
137 Chương 137 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỗn Loạn Y Thủy 16/12/2013
138 Chương 138 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trương Tinh Phong Đích Tối Đại Mộng Tưởng 16/12/2013
139 Chương 139 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trương Tinh Phong Đích Kỳ Tích 16/12/2013
140 Chương 140 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tề Tụ Hồng Hoang 16/12/2013
141 Chương 141 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Đường? Địa Ngục? 16/12/2013
142 Chương 142 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cường Thế Xuất Tràng 16/12/2013
143 Chương 143 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngạo Thị Thiên Hạ 16/12/2013
144 Chương 144 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trương Tinh Phong Đích Nguy Cơ 16/12/2013
145 Chương 145 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hòa Lý Thiên Tường Đích Tối Chung Đối Quyết (Phần 1) 16/12/2013
146 Chương 146 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hòa Lý Thiên Tường Đích Tối Chung Đối Quyết (Phần 2) 16/12/2013
147 Chương 147 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thanh Nhiên Khách Sạn 16/12/2013
148 Chương 148 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chân Tình Cáo Bạch (Phần 1) 16/12/2013
149 Chương 149 Tinh Phong Truyền Thuyết - Chân Tình Cáo Bạch (Phần 2) 16/12/2013
150 Chương 150 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngã Bất Yếu Di Hám 16/12/2013
151 Chương 151 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngã Ái Nhĩ 16/12/2013
152 Chương 152 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thịnh Thế Hôn Lễ 16/12/2013
153 Chương 153 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nhu? 16/12/2013
154 Chương 154 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thế Gia Quyết Chiến 16/12/2013
155 Chương 155 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thần Hỏa Xạ Nhật 16/12/2013
156 Chương 156 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Niên Chi Chiến 16/12/2013
157 Chương 157 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phù Vân Tiên Phủ 16/12/2013
158 Chương 158 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngã Yếu Đương Phụ Thân 16/12/2013
159 Chương 159 Tinh Phong Truyền Thuyết - Âm Hồn Bất Tán Sát 16/12/2013
160 Chương 160 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lý Gia Mạt Nhật 16/12/2013
161 Chương 161 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyền Vũ Chi Thân 16/12/2013
162 Chương 162 Tinh Phong Truyền Thuyết - Lục Sắc Khí Đỉnh 16/12/2013
163 Chương 163 Tinh Phong Truyền Thuyết - Độ Kiếp 16/12/2013
164 Chương 164 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tái Sấm Ma Đế Bí Cảnh 16/12/2013
165 Chương 165 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hàn Nhiệt Giao Thối 16/12/2013
166 Chương 166 Tinh Phong Truyền Thuyết - Long Linh Huyết Trì 16/12/2013
167 Chương 167 Tinh Phong Truyền Thuyết - Giảo Hoạt Nhất Thứ 16/12/2013
168 Chương 168 Tinh Phong Truyền Thuyết - Sinh Chi Nguyên Cực 16/12/2013
169 Chương 169 Tinh Phong Truyền Thuyết - Quy Đồ 16/12/2013
170 Chương 170 Tinh Phong Truyền Thuyết - Truyền Tống Thông Đạo 16/12/2013
171 Chương 171 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đệ Ngũ Khu Vực 16/12/2013
172 Chương 172 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ngũ Trảo Thần Long. 16/12/2013
173 Chương 173 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiền Vãng Tu Chân Giới 16/12/2013
174 Chương 174 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tu Chân Giới 16/12/2013
175 Chương 175 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Tâm Chi Mộng 16/12/2013
176 Chương 176 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ô Nghiễn Chi Nhẫn 16/12/2013
177 Chương 177 Tinh Phong Truyền Thuyết - Minh Dương Chi Yêu 16/12/2013
178 Chương 178 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Vực 16/12/2013
179 Chương 179 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Tâm Kiếp Nạn 16/12/2013
180 Chương 180 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nộ Hỏa Trùng Thiên 16/12/2013
181 Chương 181 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bát Tiên Tụ Thủ (Phần 1) 16/12/2013
182 Chương 182 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cửu Thiên Huyền Tiên Lệnh 16/12/2013
183 Chương 183 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Tâm Tông Quật Khởi 16/12/2013
184 Chương 184 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Phong 16/12/2013
185 Chương 185 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Hà Chi Uy 16/12/2013
186 Chương 186 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hãn Nhiên Khiếu Mại 16/12/2013
187 Chương 187 Tinh Phong Truyền Thuyết - Quỷ Dị Lực Lượng 16/12/2013
188 Chương 188 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiên Nhân Cung Phụng Đoàn 16/12/2013
189 Chương 189 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Hà Cường Đạo 16/12/2013
190 Chương 190 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiểu Long Trọng Thương (Phần 1) 16/12/2013
191 Chương 191 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tinh Phong Chi Ngoan 16/12/2013
192 Chương 192 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyết Bính Huyền Tiên 16/12/2013
193 Chương 193 Tinh Phong Truyền Thuyết - Xạ Nhật Tam Tiễn 16/12/2013
194 Chương 194 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Hà Thỏa Hiệp 16/12/2013
195 Chương 195 Tinh Phong Truyền Thuyết - Càn Phong 16/12/2013
196 Chương 196 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kiếm Tiên Lục 16/12/2013
197 Chương 197 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thượng Đẳng Tiên Nhân 16/12/2013
198 Chương 198 Tinh Phong Truyền Thuyết - Trọng Huyền Hộ Tý 16/12/2013
199 Chương 199 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tranh Bảo 16/12/2013
200 Chương 200 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hoa Tiền Như Thủy 16/12/2013
201 Chương 201 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Giới Đê Giới 16/12/2013
202 Chương 202 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tán Tiên Chi Kiếp 16/12/2013
203 Chương 203 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Lôi Nại Hà 16/12/2013
204 Chương 204 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hộ Tông Đại Trận 16/12/2013
205 Chương 205 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Huyết Chi Lực 16/12/2013
206 Chương 206 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cực Bắc Hiểm Vực 16/12/2013
207 Chương 207 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Vực 16/12/2013
208 Chương 208 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Thú Chi Cường? 16/12/2013
209 Chương 209 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nguyên Thạch 16/12/2013
210 Chương 210 Tinh Phong Truyền Thuyết - Kiên Dục Tinh Bổng 16/12/2013
211 Chương 211 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cổ Thạch Ngọc Nhũ 16/12/2013
212 Chương 212 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ly Dực 16/12/2013
213 Chương 213 Tinh Phong Truyền Thuyết - Bát Bộ Thiên Long 16/12/2013
214 Chương 214 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỏa Cực Bắc Đẩu 16/12/2013
215 Chương 215 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Tâm Chi Lộ 16/12/2013
216 Chương 216 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tử Vực Chi Hành 16/12/2013
217 Chương 217 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phản Phệ 16/12/2013
218 Chương 218 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hắc Nhật Lão Tổ 16/12/2013
219 Chương 219 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Tiệm Thành 16/12/2013
220 Chương 220 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hắc Nhật Sát Lai 16/12/2013
221 Chương 221 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Thần Tử 16/12/2013
222 Chương 222 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đạo Lữ 16/12/2013
223 Chương 223 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỗn Loạn Thủy Khởi 16/12/2013
224 Chương 224 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huyết Tiên Phi Tiên Lâu 16/12/2013
225 Chương 225 Tinh Phong Truyền Thuyết - Sát Nhĩ Hựu Như Hà 16/12/2013
226 Chương 226 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cổ Thần Cấm Vực 16/12/2013
227 Chương 227 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hắc Nhật Phong Cuồng 16/12/2013
228 Chương 228 Tinh Phong Truyền Thuyết - Nguy Cơ Sơ Hiện 16/12/2013
229 Chương 229 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thanh Yên Tuyền Sa 16/12/2013
230 Chương 230 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tuyền Qua Lưu 16/12/2013
231 Chương 231 Tinh Phong Truyền Thuyết - Đan Thành 16/12/2013
232 Chương 232 Tinh Phong Truyền Thuyết - Cấm Vực Chi Nguyên 16/12/2013
233 Chương 233 Tinh Phong Truyền Thuyết - Phá Không 16/12/2013
234 Chương 234 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thần Nhân Liêu Thiên 16/12/2013
235 Chương 235 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thanh Đế 16/12/2013
236 Chương 236 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ly Khai Cấm Vực 16/12/2013
237 Chương 237 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiền Vãng Ma Giới 16/12/2013
238 Chương 238 Tinh Phong Truyền Thuyết - Ma Giới Chi Loạn 16/12/2013
239 Chương 239 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hắc Ngục Chi Chủ 16/12/2013
240 Chương 240 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hắc Nhật Lai Lâm 16/12/2013
241 Chương 241 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Diễm Thỉ Phong 16/12/2013
242 Chương 242 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỏa Linh Chi Thân 16/12/2013
243 Chương 243 Tinh Phong Truyền Thuyết - Thiên Hỏa Kình Giáp 16/12/2013
244 Chương 244 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỏa Chi Cực Tinh 16/12/2013
245 Chương 245 Tinh Phong Truyền Thuyết - Xích Uẩn Đan Thành 16/12/2013
246 Chương 246 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiệt Sát Đao Trận 16/12/2013
247 Chương 247 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hỏa Vân Thú 16/12/2013
248 Chương 248 Tinh Phong Truyền Thuyết - Tiêu Dao Ma Đế 16/12/2013
249 Chương 249 Tinh Phong Truyền Thuyết - Hồng Tiêu 16/12/2013
250 Chương 250 Tinh Phong Truyền Thuyết - Huynh Đệ Tương Phùng 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tinh-phong-truyen-thuyet-938.html