Truyện Tiên Đạo Cầu Tác - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Đạo Cầu Tác
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Đạo Cầu Tác
Bạn đang đọc truyện Tiên Đạo Cầu Tác của tác giả Trùng Trĩ trên trang đọc truyện online. Thần Châu Hạo Thổ, mảnh đất này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, nơi đây yêu thú hoành hành, khí hậu khắc nghiệt, từ xưa đến nay, tồn tại vô số thế lực mạnh mẽ vì tranh đoạt tài nguyên và không gian sinh tồn mà cả ngày tranh đấu.

Nhưng ngay cả sự tồn tại cường đại đó ở trước mặt sự uy nghiêm của trời đất cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé.

Không biết từ khi nào, cũng không biết là tự nhiên tiến hóa hay là kiệt tác trong lúc vô ý của các vị tiên nhân mà loài người đã sinh ra.

Cùng so sánh với những chủng tộc và yêu thú đã tồn tại từ xa xưa đó, lực lượng của loài người thật quá nhỏ bé, nhưng năng lực học tập và sáng tạo của loài người thật đáng kinh ngạc, loài người cuối cùng đã học được cách tạo ra lửa, dệt lưới, trồng lương thực, xây dựng nhà cửa, vẫn có thể lấy lực lượng nhỏ bé không đủ để nói đến ở trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó tranh đoạt được một mảnh không gian sinh tồn.

Nhưng lòng tham của con người lại là vô cùng vô tận, sau khi đã giải quyết vấn đề sinh tồn và ăn mặc, vỗn có tinh thần nhân định thắng thiên, vô số con người tài trí cao tuyệt bắt đầu hướng đến mục tiêu mới mà nỗ lực, đó chính là --

- Trường sinh.

Con người từ sau khi sinh ra, thì vô cùng ngưỡng mộ năng lực cường đại và sinh mệnh lâu dài của những chủng tộc đã tồn tại từ xa xưa đó, trải qua kinh nghiệm dò xét và học tập hơn vạn năm, con người cuối cùng cũng có được hệ thống công pháp của chính mình, lấy thân thể của chính mình làm một thiên địa nhỏ, hấp thu nguyên khí của thiên địa để rèn luyện bản thân.

Tuy nhiên chỉ có rất ít nhân tài có đủ thiên phú để tu luyện những công pháp đó, càng không thể có được sự trường sinh, nhưng lại làm cho những người có thể tu luyện này có thể lấy trăm tuổi trở lên để làm cơ sở, biết bao sinh tồn được rất nhiều năm tháng.

Còn về năng lực của một người càng đạt đến trình độ quỷ khốc thần sầu, tu luyện đến cao nhất thậm chí có thể cùng chống lại với những chủng tộc xa xưa đó.

Tuy nhiên trong loài người có cao nhân có năng lực tu luyện công pháp chân quyết càng ngày càng nhiều, nhân loại quyết tâm độc chiếm Thần Châu Hạo Thổ cũng càng ngày càng lớn.

cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, những chủng tộc xa xưa kia, hoặc bị phong ấn, hoặc bị tru diệt, mà mảnh đại lục này cuối cùng bắt đầu là nơi chịu sự cai quản của con người.

tuy nhiên vẫn là bất cứ lúc nào cũng có vùng đất tụ tập yêu thú tấn công con người, nhưng nói tóm lại, xã hội của loài người cũng bắt đầu phát triển yên bình ổn định ở dưới sự bảo vệ của người tu luyện.

mà mảnh đất này, cũng bắt đầu từ lúc này được người ta gọi là Thần Châu Hạo Thổ.

Còn về những con người rất ít có thể tu luyện này, lại được gọi là người tu tiên, hoặc người tu ma, gọi chung là người tu đạo, nhận được sự cung phụng đời đời của người bình thường, bọn họ căn cứ sự lý giải đối với đạo lý của trời đất không giống nhau, thái độ không giống nhau, tâm tính không giống nhau, chia làm môn phái chính đạo và ma đạo và bất đồng với nhau.

Sau khi nhân loại chiếm được Thần Châu Hạo Thổ, không ngoài sự ưu sầu về chính tà lưỡng đạo thì các môn phái lớn nhỏ cũng bắt đầu nội đấu không ngừng, thê thảm vô cùng hơn rất nhiều cuộc tranh đoạt ban đầu với các chủng tộc xa xưa.

Theo thời gian trôi qua, những người tu đạo cũng dần dần lãng quên những chủng tộc thời xa xưa là cường đại như thế nào.

Mà những chủng tộc xa xưa đó, thật sự sẽ cam lòng để cho Thần Châu Hạo Thổ bị loài người độc chiếm sao?

Câu chuyện của chúng ta chính là bắt đầu từ trong một môn phái tu tiên có tên gọi là Cửu Hoa Môn.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Đạo Cầu Tác - Tinh Mộc Yêu Quái 16/12/2013
2 Chương 2 Tiên Đạo Cầu Tác - Đoạt Xá 16/12/2013
3 Chương 3 Tiên Đạo Cầu Tác - Tiên Duyên 16/12/2013
4 Chương 4 Tiên Đạo Cầu Tác - Bái Sư 16/12/2013
5 Chương 5 Tiên Đạo Cầu Tác - Cửu Hoa 16/12/2013
6 Chương 6 Tiên Đạo Cầu Tác - Khô Vinh 16/12/2013
7 Chương 7 Tiên Đạo Cầu Tác - Mười năm 16/12/2013
8 Chương 8 Tiên Đạo Cầu Tác - Quan Chiến 16/12/2013
9 Chương 9 Tiên Đạo Cầu Tác - Quen nhau 16/12/2013
10 Chương 10 Tiên Đạo Cầu Tác - Tích Cốc 16/12/2013
11 Chương 11 Tiên Đạo Cầu Tác - Pháp Khí 16/12/2013
12 Chương 12 Tiên Đạo Cầu Tác - Cưỡi Hạc Tây Thiên 16/12/2013
13 Chương 13 Tiên Đạo Cầu Tác - Hậu sự 16/12/2013
14 Chương 14 Tiên Đạo Cầu Tác - Quyết Liệt 16/12/2013
15 Chương 15 Tiên Đạo Cầu Tác - Di Cư 16/12/2013
16 Chương 16 Tiên Đạo Cầu Tác - Cân Nhắc 16/12/2013
17 Chương 17 Tiên Đạo Cầu Tác - Đạo Pháp 16/12/2013
18 Chương 18 Tiên Đạo Cầu Tác - Dính Hoa 16/12/2013
19 Chương 19 Tiên Đạo Cầu Tác - Nhã Thảo 16/12/2013
20 Chương 20 Tiên Đạo Cầu Tác - Thi Đấu 16/12/2013
21 Chương 21 Tiên Đạo Cầu Tác - Ám Lưu 16/12/2013
22 Chương 22 Tiên Đạo Cầu Tác - Trước Trận Đấu 16/12/2013
23 Chương 23 Tiên Đạo Cầu Tác - Sơ Minh 16/12/2013
24 Chương 24 Tiên Đạo Cầu Tác - Khổ Chiến 16/12/2013
25 Chương 25 Tiên Đạo Cầu Tác - Toái Thạch 16/12/2013
26 Chương 26 Tiên Đạo Cầu Tác - Kinh Sợ 16/12/2013
27 Chương 27 Tiên Đạo Cầu Tác - Thương Thệ 16/12/2013
28 Chương 28 Tiên Đạo Cầu Tác - Thanh Linh 16/12/2013
29 Chương 29 Tiên Đạo Cầu Tác - Danh Hiển 16/12/2013
30 Chương 30 Tiên Đạo Cầu Tác - Cô Đơn 16/12/2013
31 Chương 31 Tiên Đạo Cầu Tác - Thần thông 16/12/2013
32 Chương 32 Tiên Đạo Cầu Tác - Vận mệnh 16/12/2013
33 Chương 33 Tiên Đạo Cầu Tác - Âm ảnh 16/12/2013
34 Chương 34 Tiên Đạo Cầu Tác - Thắng hiểm 16/12/2013
35 Chương 35 Tiên Đạo Cầu Tác - Thủy Hỏa 16/12/2013
36 Chương 36 Tiên Đạo Cầu Tác - Tứ cường 16/12/2013
37 Chương 37 Tiên Đạo Cầu Tác - Lựa chọn 16/12/2013
38 Chương 38 Tiên Đạo Cầu Tác - Kịch đấu 16/12/2013
39 Chương 39 Tiên Đạo Cầu Tác - Huyết chiến 16/12/2013
40 Chương 40 Tiên Đạo Cầu Tác - Như nguyện 16/12/2013
41 Chương 41 Tiên Đạo Cầu Tác - Quyết chiến 16/12/2013
42 Chương 42 Tiên Đạo Cầu Tác - Kim Hỏa 16/12/2013
43 Chương 43 Tiên Đạo Cầu Tác - Thắng bại (1) 16/12/2013
44 Chương 44 Tiên Đạo Cầu Tác - Trần duyên 16/12/2013
45 Chương 45 Tiên Đạo Cầu Tác - Tiểu trấn 16/12/2013
46 Chương 46 Tiên Đạo Cầu Tác - Cầu sư 16/12/2013
47 Chương 47 Tiên Đạo Cầu Tác - Tiên sư 16/12/2013
48 Chương 48 Tiên Đạo Cầu Tác - Đoán 16/12/2013
49 Chương 49 Tiên Đạo Cầu Tác - Dạ tham 16/12/2013
50 Chương 50 Tiên Đạo Cầu Tác - Nguyên nhân 16/12/2013
51 Chương 51 Tiên Đạo Cầu Tác - Hóa linh 16/12/2013
52 Chương 52 Tiên Đạo Cầu Tác - Ly khai 16/12/2013
53 Chương 53 Tiên Đạo Cầu Tác - Nam Hoang 16/12/2013
54 Chương 54 Tiên Đạo Cầu Tác - Ma tung 16/12/2013
55 Chương 55 Tiên Đạo Cầu Tác - Ra tay 16/12/2013
56 Chương 56 Tiên Đạo Cầu Tác - Quen biết 16/12/2013
57 Chương 57 Tiên Đạo Cầu Tác - Lão giả 16/12/2013
58 Chương 58 Tiên Đạo Cầu Tác - Truyền Thuyết 16/12/2013
59 Chương 59 Tiên Đạo Cầu Tác - Quyết định 16/12/2013
60 Chương 60 Tiên Đạo Cầu Tác - Man trại 16/12/2013
61 Chương 61 Tiên Đạo Cầu Tác - Quỷ dị 16/12/2013
62 Chương 62 Tiên Đạo Cầu Tác - Huyền Tu 16/12/2013
63 Chương 63 Tiên Đạo Cầu Tác - Chiến ma 16/12/2013
64 Chương 64 Tiên Đạo Cầu Tác - Dị biến 16/12/2013
65 Chương 65 Tiên Đạo Cầu Tác - Đẫm máu 16/12/2013
66 Chương 66 Tiên Đạo Cầu Tác - Kinh biến 16/12/2013
67 Chương 67 Tiên Đạo Cầu Tác - Huyết chiến 16/12/2013
68 Chương 68 Tiên Đạo Cầu Tác - Tuyệt cảnh 16/12/2013
69 Chương 69 Tiên Đạo Cầu Tác - Kinh biến 16/12/2013
70 Chương 70 Tiên Đạo Cầu Tác - Kết cục 16/12/2013
71 Chương 71 Tiên Đạo Cầu Tác - Nhân Tình 16/12/2013
72 Chương 72 Tiên Đạo Cầu Tác - Đúng sai 16/12/2013
73 Chương 73 Tiên Đạo Cầu Tác - Hậu sự 16/12/2013
74 Chương 74 Tiên Đạo Cầu Tác - Đình Nhi 16/12/2013
75 Chương 75 Tiên Đạo Cầu Tác - Cáo biệt 16/12/2013
76 Chương 76 Tiên Đạo Cầu Tác - Dư âm 16/12/2013
77 Chương 77 Tiên Đạo Cầu Tác - Cố địa 16/12/2013
78 Chương 78 Tiên Đạo Cầu Tác - Chiến thú 16/12/2013
79 Chương 79 Tiên Đạo Cầu Tác - Ấu thú 16/12/2013
80 Chương 80 Tiên Đạo Cầu Tác - Rời đi 16/12/2013
81 Chương 81 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngẫu nhiên 16/12/2013
82 Chương 82 Tiên Đạo Cầu Tác - Phường thị 16/12/2013
83 Chương 83 Tiên Đạo Cầu Tác - Trao đổi 16/12/2013
84 Chương 84 Tiên Đạo Cầu Tác - Luyện khí 16/12/2013
85 Chương 85 Tiên Đạo Cầu Tác - Xuất khí 16/12/2013
86 Chương 86 Tiên Đạo Cầu Tác - Hồi sơn 16/12/2013
87 Chương 87 Tiên Đạo Cầu Tác - Gia ý 16/12/2013
88 Chương 88 Tiên Đạo Cầu Tác - Hỏa diễm 16/12/2013
89 Chương 89 Tiên Đạo Cầu Tác - Bày trận 16/12/2013
90 Chương 90 Tiên Đạo Cầu Tác - Bái phỏng 16/12/2013
91 Chương 91 Tiên Đạo Cầu Tác - Kinh ngạc 16/12/2013
92 Chương 92 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngô Đồng 16/12/2013
93 Chương 93 Tiên Đạo Cầu Tác - Tâm tư 16/12/2013
94 Chương 94 Tiên Đạo Cầu Tác - Thời gian 16/12/2013
95 Chương 95 Tiên Đạo Cầu Tác - Xuất phát 16/12/2013
96 Chương 96 Tiên Đạo Cầu Tác - Tử ngân 16/12/2013
97 Chương 97 Tiên Đạo Cầu Tác - Chiêm Bàn (1) 16/12/2013
98 Chương 98 Tiên Đạo Cầu Tác - Nội dung 16/12/2013
99 Chương 99 Tiên Đạo Cầu Tác - Dàn xếp 16/12/2013
100 Chương 100 Tiên Đạo Cầu Tác - Hoàn đảo 16/12/2013
101 Chương 101 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngày đầu tiên 16/12/2013
102 Chương 102 Tiên Đạo Cầu Tác - Ban đêm (1) 16/12/2013
103 Chương 103 Tiên Đạo Cầu Tác - Kính Tượng Thuật 16/12/2013
104 Chương 104 Tiên Đạo Cầu Tác - Ban đêm (2) 16/12/2013
105 Chương 105 Tiên Đạo Cầu Tác - Ban đêm 16/12/2013
106 Chương 106 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngày thứ hai (1) 16/12/2013
107 Chương 107 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngày thứ hai (2-3) 16/12/2013
108 Chương 108 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngày thứ hai (4-5) 16/12/2013
109 Chương 109 Tiên Đạo Cầu Tác - Ngày thứ hai (6) 16/12/2013
110 Chương 110 Tiên Đạo Cầu Tác - Chấp niệm. 16/12/2013
111 Chương 111 Tiên Đạo Cầu Tác - Cấm kị 16/12/2013
112 Chương 112 Tiên Đạo Cầu Tác - Dị biến 16/12/2013
113 Chương 113 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (1) - Tâm kinh 16/12/2013
114 Chương 114 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (2) - Kinh nghi 16/12/2013
115 Chương 115 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (3) - Sai kị 16/12/2013
116 Chương 116 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (4) - Dạ đàm 16/12/2013
117 Chương 117 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (5) - Xà mãng 16/12/2013
118 Chương 118 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (6) - Vẫn lạc (rơi xuống) 16/12/2013
119 Chương 119 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (7) - Sát xà 16/12/2013
120 Chương 120 Tiên Đạo Cầu Tác - Thứ dạ (cuối) - Tử thương 16/12/2013
121 Chương 121 Tiên Đạo Cầu Tác - Vĩ nhật (1) - Ảm nhiên 16/12/2013
122 Chương 122 Tiên Đạo Cầu Tác - Vĩ nhật (2) - Niết bàn 16/12/2013
123 Chương 123 Tiên Đạo Cầu Tác - Vĩ nhật (3) - Sống lại 16/12/2013
124 Chương 124 Tiên Đạo Cầu Tác - Vĩ Nhật - Người đến (1) 16/12/2013
125 Chương 125 Tiên Đạo Cầu Tác - Hạo kiếp 16/12/2013
126 Chương 126 Tiên Đạo Cầu Tác - Băng hàn 16/12/2013
127 Chương 127 Tiên Đạo Cầu Tác - Cừu hận 16/12/2013
128 Chương 128 Tiên Đạo Cầu Tác - Chất vấn (1) 16/12/2013
129 Chương 129 Tiên Đạo Cầu Tác - Cục diện khó khăn(1) 16/12/2013
130 Chương 130 Tiên Đạo Cầu Tác - Quyết liệt 16/12/2013
131 Chương 131 Tiên Đạo Cầu Tác - Mưu đồ 16/12/2013
132 Chương 132 Tiên Đạo Cầu Tác - Âm mưu triệt để 16/12/2013
133 Chương 133 Tiên Đạo Cầu Tác - Gặp gỡ 16/12/2013
134 Chương 134 Tiên Đạo Cầu Tác - Không hối hận 16/12/2013
135 Chương 135 Tiên Đạo Cầu Tác - Phá trận (1) 16/12/2013
136 Chương 136 Tiên Đạo Cầu Tác - Phá trận 16/12/2013
137 Chương 137 Tiên Đạo Cầu Tác - Đột phá vòng vây 16/12/2013
138 Chương 138 Tiên Đạo Cầu Tác - Ân oán cũ 16/12/2013
139 Chương 139 Tiên Đạo Cầu Tác - Hậu sơn 16/12/2013
140 Chương 140 Tiên Đạo Cầu Tác - Song đấu 16/12/2013
141 Chương 141 Tiên Đạo Cầu Tác - Đối yêu 16/12/2013
142 Chương 142 Tiên Đạo Cầu Tác - Tam vĩ 16/12/2013
143 Chương 143 Tiên Đạo Cầu Tác - vô danh 16/12/2013
144 Chương 144 Tiên Đạo Cầu Tác - Kết thúc 16/12/2013
145 Chương 145 Tiên Đạo Cầu Tác - Đại Thiên 16/12/2013
146 Chương 146 Tiên Đạo Cầu Tác - Yêu Ma 16/12/2013
147 Chương 147 Tiên Đạo Cầu Tác - Loạn Chiến 16/12/2013
148 Chương 148 Tiên Đạo Cầu Tác - Kinh Hiện 16/12/2013
149 Chương 149 Tiên Đạo Cầu Tác - Trương Hư Thánh (1) 16/12/2013
150 Chương 150 Tiên Đạo Cầu Tác - Chung Hiện 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-dao-cau-tac-940.html