Truyện Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thanh Phong Tu Tiên Lục
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thanh Phong Tu Tiên Lục
Bạn đang đọc truyện Thanh Phong Tu Tiên Lục của tác giả Khoái Nhạc Đích Bi Kịch trên trang đọc truyện online. Nhậm Thanh Phong từ nhỏ gặp binh loạn mà tan nát nhà cửa, cất bước du nhập giang hồ.

Nhờ kỳ ngộ mà lấy đươc Thanh Phong cổ kiếm, công lực tiến vào tiên thiên.

Sau đó trả thù được cho gia đình thì vô tình gặp gỡ Tiểu Kiếm mà được dẫn dắt bước vào tu chân giới.

Phân chia cảnh giới, phương thức tu luyện:

Phân chia cảnh giới:

luyện khí, trúc cơ, linh tịch, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa.

Tu sĩ dưới phân thần kỳ chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính trong số ngũ hành thuộc tính :

kim, mộc, thủy, hỏa , thổ tương ứng với thân linh căn của mình.

Và cũng do nguyên nhân của công pháp mà chỉ có thể hấp thu luyện hóa được linh khí của một thuộc tính.

Tu sĩ dưới kim đan kỳ thân thể tử vong là hoàn toàn tử vong vì linh hồn còn quá yếu chưa thể đoạt xá được.

Thiên địa linh khí chia làm kim, mộc, thủy, thủy, thổ, ngũ hành thuộc tính.

Thiên địa linh khí và đa số linh mạch linh khí đều là ngũ hành hỗn hợp làm một thể cho nên thiên địa linh thạch đa số đều là linh thạch hỗn hợp ngũ đại thuộc tính.

Linh mạch, linh thạch có thuộc tính đơn hệ cực kỳ thưa thớt nên tương đối trân quý.

Tu sĩ tu chân giới ngự pháp khí, pháp bảo, phần lớn đều không xem trọng chiêu số.

Cảnh giới tu sĩ càng cao thì tốc độ, uy lực của pháp khí, pháp bảo cũng được đề thăng.

Mặt khác pháp khí, pháp bảo cũng có rất nhiều biến hóa và công năng đặc thù.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Loạn thế tiểu thôn 16/12/2013
2 Chương 2 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Viễn phó đại đô 16/12/2013
3 Chương 3 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Lưu lạc giang hồ 16/12/2013
4 Chương 4 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Hành trình Tuyết Sơn 16/12/2013
5 Chương 5 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tuyệt thế kiếm khách 16/12/2013
6 Chương 6 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Hàn đàm trảm quái 16/12/2013
7 Chương 7 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thiên Ngoại Phi Tiên 16/12/2013
8 Chương 8 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Hành trình mới 16/12/2013
9 Chương 9 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ước hẹn ba năm 16/12/2013
10 Chương 10 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ông lão đáng thương 16/12/2013
11 Chương 11 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tảng đá Huyền Dương 16/12/2013
12 Chương 12 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đại hội bắt đầu 16/12/2013
13 Chương 13 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ý nghĩ quái đản 16/12/2013
14 Chương 14 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ngũ hành linh căn biến dị 16/12/2013
15 Chương 15 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Nhập môn 16/12/2013
16 Chương 16 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thích nghi với hoàn cảnh mới 16/12/2013
17 Chương 17 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Bình cảnh đầu tiên 16/12/2013
18 Chương 18 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tàng kinh kí kỹ 16/12/2013
19 Chương 19 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Công pháp kỳ lạ 16/12/2013
20 Chương 20 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Linh mạch hỗn loạn 16/12/2013
21 Chương 21 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Trúc Cơ đan 16/12/2013
22 Chương 22 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Trùng kích Trúc Cơ 16/12/2013
23 Chương 23 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Oan gia đối đầu 16/12/2013
24 Chương 24 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đồng môn tương tàn 16/12/2013
25 Chương 25 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ngàn cân treo sợi tóc 16/12/2013
26 Chương 26 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Kiếm phá Mã Đằng 16/12/2013
27 Chương 27 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thay đổi tính cách 16/12/2013
28 Chương 28 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Truyền âm thần thức 16/12/2013
29 Chương 29 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Huyền Dương trưởng lão 16/12/2013
30 Chương 30 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Bên bờ sinh tử 16/12/2013
31 Chương 31 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Mày lừa tao gạt 16/12/2013
32 Chương 32 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Luyện hóa cổ kiếm 16/12/2013
33 Chương 33 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Sư tỷ xinh đẹp 16/12/2013
34 Chương 34 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Mầm họa tiềm ẩn 16/12/2013
35 Chương 35 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Pháp trận thần kỳ 16/12/2013
36 Chương 36 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Giao dịch 16/12/2013
37 Chương 37 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Cuộc sống khổ tu 16/12/2013
38 Chương 38 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Một công đôi việc 16/12/2013
39 Chương 39 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Hiểu ra một chút 16/12/2013
40 Chương 40 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Quan tài treo nơi vực sâu 16/12/2013
41 Chương 41 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Quái trận phong linh 16/12/2013
42 Chương 42 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Trong động âm hàn 16/12/2013
43 Chương 43 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ngũ Hành Linh Thạch 16/12/2013
44 Chương 44 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thai Châu Trú Địa 16/12/2013
45 Chương 45 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thay đổi ý niệm 16/12/2013
46 Chương 46 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Bị tập kích trên đường. 16/12/2013
47 Chương 47 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Chia nhau chạy trốn 16/12/2013
48 Chương 48 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Linh phù giết địch 16/12/2013
49 Chương 49 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Kiểm tra thu hoạch 16/12/2013
50 Chương 50 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Việc lạ ở tiểu trấn 16/12/2013
51 Chương 51 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thỉnh cầu của thiếu niên 16/12/2013
52 Chương 52 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Kinh hiện cương thi 16/12/2013
53 Chương 53 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Du long quy hải 16/12/2013
54 Chương 54 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đại phá cương thi 16/12/2013
55 Chương 55 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đốt thi sơn 16/12/2013
56 Chương 56 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Lại dò xét rừng cây 16/12/2013
57 Chương 57 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Diệt sát ma tu 16/12/2013
58 Chương 58 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Chiến lợi phẩm 16/12/2013
59 Chương 59 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Mua rượu 16/12/2013
60 Chương 60 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tranh cãi ở phường thị 16/12/2013
61 Chương 61 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Chủ trì công đạo 16/12/2013
62 Chương 62 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Luyện Thần Thuật 16/12/2013
63 Chương 63 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Hồn phách xuất khiếu 16/12/2013
64 Chương 64 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Chữa trị thần thức 16/12/2013
65 Chương 65 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tiểu Ưng mạnh mẽ 16/12/2013
66 Chương 66 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Huynh đệ nhường nhau 16/12/2013
67 Chương 67 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Nướng cá bên hồ 16/12/2013
68 Chương 68 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Phần thưởng cho nhiệm vụ 16/12/2013
69 Chương 69 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đại điện Tàng Thư 16/12/2013
70 Chương 70 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Ngân ti nhuyễn giáp 16/12/2013
71 Chương 71 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Liễm Linh kỳ thuật 16/12/2013
72 Chương 72 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Giao dịch ngọc đồng 16/12/2013
73 Chương 73 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thuật Luyện Thần 16/12/2013
74 Chương 74 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Huynh đệ họ Hoàng 16/12/2013
75 Chương 75 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Tranh giành Hoàng Tinh 16/12/2013
76 Chương 76 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thực lực làm vua 16/12/2013
77 Chương 77 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Huyết hồn đan 16/12/2013
78 Chương 78 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Luyện khí 16/12/2013
79 Chương 79 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Mặt nạ ám ngân 16/12/2013
80 Chương 80 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Linh thú cấp một 16/12/2013
81 Chương 81 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Phương thuốc cổ xưa 16/12/2013
82 Chương 82 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Lại gặp bình cảnh 16/12/2013
83 Chương 83 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đêm trăng trộm rượu 16/12/2013
84 Chương 84 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đỗ gia suy tàn 16/12/2013
85 Chương 85 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Rượu linh lực 16/12/2013
86 Chương 86 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Phường thị Bạch Thủy 16/12/2013
87 Chương 87 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thiếu chủ Lý Gia 16/12/2013
88 Chương 88 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Cảm giác thất vọng 16/12/2013
89 Chương 89 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Đấu giá giá cao 16/12/2013
90 Chương 90 Thanh Phong Tu Tiên Lục - Thuê động phủ 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thanh-phong-tu-tien-luc-941.html