Truyện Vô Cực Kiếm Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vô Cực Kiếm Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vô Cực Kiếm Tiên
Bạn đang đọc truyện Vô Cực Kiếm Tiên của tác giả Đồi Phế Đích Yên trên trang đọc truyện online. Người khác tu luyện, ký muốn tu thân vừa muốn tu tâm, lâm dật bay ngẫu đắc Thần bí quyết, cũng không cần tu tâm, tiếc rằng không hiểu tu luyện hắn nhưng vẫn bạo Kim Đan, đến nỗi tu luyện làm lỗi! nhưng mà, cơ duyên xảo hợp hạ, lại mời hắn tu thành nghịch thiên pháp quyết, từ nay về sau thiên đạo từ từ, mặc dù ngàn vạn lần nhân ngô hướng hĩ!cừu nhân rất mạnh đại? chê cười, ta trong nháy mắt nhưng diệt! luyện đan luyện khí rất khó? nói bậy, đó không phải là ăn cơm uống nước sao! cảm động của ta nữ nhân, vậy cho ngươi hình Thần câu diệt! bằng vào biến dị trời cao bí quyết cùng trời cao kiếm, lâm dật bay tựu dám ngạo cười trời cao!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vô Cực Kiếm Tiên - Bảy năm 16/12/2013
2 Chương 2 Vô Cực Kiếm Tiên - Bảy năm. 16/12/2013
3 Chương 3 Vô Cực Kiếm Tiên - Hồi hương. 16/12/2013
4 Chương 4 Vô Cực Kiếm Tiên - Giết Kiếm Thần. 16/12/2013
5 Chương 5 Vô Cực Kiếm Tiên - Đầu mối. 16/12/2013
6 Chương 6 Vô Cực Kiếm Tiên - Cung biến. 16/12/2013
7 Chương 7 Vô Cực Kiếm Tiên - Tiểu lục kiếm huyền bí. 16/12/2013
8 Chương 8 Vô Cực Kiếm Tiên - Thương Khung Quyết. 16/12/2013
9 Chương 9 Vô Cực Kiếm Tiên - Mới gặp gỡ. 16/12/2013
10 Chương 10 Vô Cực Kiếm Tiên - Nhập Tu Chân Giới. 16/12/2013
11 Chương 11 Vô Cực Kiếm Tiên - Thanh Phong Tán Nhân. 16/12/2013
12 Chương 12 Vô Cực Kiếm Tiên - Gia nhập vào Thanh Phong Các. 16/12/2013
13 Chương 13 Vô Cực Kiếm Tiên - Thanh Tâm Bí Quyết 16/12/2013
14 Chương 14 Vô Cực Kiếm Tiên - Đột biến. 16/12/2013
15 Chương 15 Vô Cực Kiếm Tiên - Nguyên Anh Kỳ ? 16/12/2013
16 Chương 16 Vô Cực Kiếm Tiên - Lịch lãm. 16/12/2013
17 Chương 17 Vô Cực Kiếm Tiên - Trên đường đi gặp. 16/12/2013
18 Chương 18 Vô Cực Kiếm Tiên - Trịnh Long. 16/12/2013
19 Chương 19 Vô Cực Kiếm Tiên - Lễ gặp mặt. 16/12/2013
20 Chương 20 Vô Cực Kiếm Tiên - Đan Trần Tử 16/12/2013
21 Chương 21 Vô Cực Kiếm Tiên - Lần đầu luyện đan. 16/12/2013
22 Chương 22 Vô Cực Kiếm Tiên - Thiên tài là như thế này luyện thành ( thượng ). 16/12/2013
23 Chương 23 Vô Cực Kiếm Tiên - Thiên tài là như thế này luyện thành ( hạ ). 16/12/2013
24 Chương 24 Vô Cực Kiếm Tiên - Luyện chế Linh Khí. 16/12/2013
25 Chương 25 Vô Cực Kiếm Tiên - Thời gian? Không gian? 16/12/2013
26 Chương 26 Vô Cực Kiếm Tiên - Vào núi 16/12/2013
27 Chương 27 Vô Cực Kiếm Tiên - Dị biến. 16/12/2013
28 Chương 28 Vô Cực Kiếm Tiên - Tính sai. 16/12/2013
29 Chương 29 Vô Cực Kiếm Tiên - Ngoài dự đoán mọi người. 16/12/2013
30 Chương 30 Vô Cực Kiếm Tiên - Giao dịch. 16/12/2013
31 Chương 31 Vô Cực Kiếm Tiên - Đan điền cực mạnh. 16/12/2013
32 Chương 32 Vô Cực Kiếm Tiên - Yêu khí. 16/12/2013
33 Chương 33 Vô Cực Kiếm Tiên - Liễm Tức Thuật 16/12/2013
34 Chương 34 Vô Cực Kiếm Tiên - Phi thăng ngoài ý muốn . 16/12/2013
35 Chương 35 Vô Cực Kiếm Tiên - Vận may bắt đầu. 16/12/2013
36 Chương 36 Vô Cực Kiếm Tiên - Ngọc Tháp không gian. 16/12/2013
37 Chương 37 Vô Cực Kiếm Tiên - Tái luyện Linh Khí. 16/12/2013
38 Chương 38 Vô Cực Kiếm Tiên - Chào từ biệt. 16/12/2013
39 Chương 39 Vô Cực Kiếm Tiên - Q.2 - Chương 39 16/12/2013
40 Chương 40 Vô Cực Kiếm Tiên - Ngộ kiếm. 16/12/2013
41 Chương 41 Vô Cực Kiếm Tiên - Tuyết Nhi xuất quan. 16/12/2013
42 Chương 42 Vô Cực Kiếm Tiên - Ngọc Tháp gặp gỡ khách mới. 16/12/2013
43 Chương 43 Vô Cực Kiếm Tiên - Khiêu chiến 16/12/2013
44 Chương 44 Vô Cực Kiếm Tiên - Đối chiến Dịch Thủy Băng. 16/12/2013
45 Chương 45 Vô Cực Kiếm Tiên - Từ biệt Thanh Phong. 16/12/2013
46 Chương 46 Vô Cực Kiếm Tiên - Cùng nhau tầm bảo. 16/12/2013
47 Chương 47 Vô Cực Kiếm Tiên - Cốc trong cốc. 16/12/2013
48 Chương 48 Vô Cực Kiếm Tiên - Luyện chế cực phẩm đan. 16/12/2013
49 Chương 49 Vô Cực Kiếm Tiên - Xuất phát, Côn Lôn phái. 16/12/2013
50 Chương 50 Vô Cực Kiếm Tiên - Tu Chân Giới đệ nhất đại phái. 16/12/2013
51 Chương 51 Vô Cực Kiếm Tiên - Tề tụ Côn Lôn. 16/12/2013
52 Chương 52 Vô Cực Kiếm Tiên - Đại điện nghị sự. 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-cuc-kiem-tien-942.html