Truyện Thiên Hồng Ma Đạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thiên Hồng Ma Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Hồng Ma Đạo
Bạn đang đọc truyện Thiên Hồng Ma Đạo của tác giả Tiểu Tiểu Vũ trên trang đọc truyện online. Đây là một bộ tiểu thuyết kỳ ảo tu chân có bối cảnh khổng lồ, khí thế hoành tráng.Lâm Phong, nhân vật chính của truyện, là con thứ tư của Lâm gia, một phân chi tại nhân gian giới của Lâm gia.

Tổ truyền đến năm 10 tuổi phải đi nhận thử thách để bước vào con đường tu chân.

Trong lúc thí luyện nhặt được một kiện Ma thần khí tàn phế (cái này giống Thiệu hỏa côn của Tru Tiên, nó cũng khá giống Tinh Thần Biến) từ đó bước vào con đường tu chân, tu ngoại công không phải tu tiên tu nguyên anh và câu chuyện bắt đầu chính là từ khi hắn lấy được một kiện tàn phá ma thần khí là một trong 10 phụ kiện ghép thành thanh đao của Ma Thần Khảm Phổ.

Tu ma, tu tiên bất quá từ tâm mà thôi.

Một người thiếu niên trên đường báo thù, xen vào ái hận tình cừu, kinh tâm động phách .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Hồng Ma Đạo - Lâm Phong 16/12/2013
2 Chương 2 Thiên Hồng Ma Đạo - Ác ma 16/12/2013
3 Chương 3 Thiên Hồng Ma Đạo - Săn thú 16/12/2013
4 Chương 4 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiết Giáp Long 16/12/2013
5 Chương 5 Thiên Hồng Ma Đạo - Sứ mạng 16/12/2013
6 Chương 6 Thiên Hồng Ma Đạo - Tượng Phật 16/12/2013
7 Chương 7 Thiên Hồng Ma Đạo - Ngân lang 16/12/2013
8 Chương 8 Thiên Hồng Ma Đạo - Ngoan đấu quần lang 16/12/2013
9 Chương 9 Thiên Hồng Ma Đạo - Vượt qua 16/12/2013
10 Chương 10 Thiên Hồng Ma Đạo - Lâm Nguyên 16/12/2013
11 Chương 11 Thiên Hồng Ma Đạo - Lâm Thị Gia Tộc 16/12/2013
12 Chương 12 Thiên Hồng Ma Đạo - Lại thấy Nhược Tuyết 16/12/2013
13 Chương 13 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma thần điện 16/12/2013
14 Chương 14 Thiên Hồng Ma Đạo - Vũ Mang sơn 16/12/2013
15 Chương 15 Thiên Hồng Ma Đạo - Chân chính đích sát thần 16/12/2013
16 Chương 16 Thiên Hồng Ma Đạo - Danh sách tu luyện 16/12/2013
17 Chương 17 Thiên Hồng Ma Đạo - Tám năm 16/12/2013
18 Chương 18 Thiên Hồng Ma Đạo - Xuất Phát 16/12/2013
19 Chương 19 Thiên Hồng Ma Đạo - Trấn Gia Chi Bảo 16/12/2013
20 Chương 20 Thiên Hồng Ma Đạo - Trọng Lực Không Gian 16/12/2013
21 Chương 21 Thiên Hồng Ma Đạo - Tụ Nguyên Trận (Thượng) 16/12/2013
22 Chương 22 Thiên Hồng Ma Đạo - Tụ Nguyên Trận (Hạ) 16/12/2013
23 Chương 23 Thiên Hồng Ma Đạo - Kết Thúc Tu Luyện 16/12/2013
24 Chương 24 Thiên Hồng Ma Đạo - Bạo Loạn 16/12/2013
25 Chương 25 Thiên Hồng Ma Đạo - Lo Lắng 16/12/2013
26 Chương 26 Thiên Hồng Ma Đạo - Nguy Cơ Của Đại Lục Thiên Hồng 16/12/2013
27 Chương 27 Thiên Hồng Ma Đạo - Gặp Địch 16/12/2013
28 Chương 28 Thiên Hồng Ma Đạo - Giết Người 16/12/2013
29 Chương 29 Thiên Hồng Ma Đạo - Biến Hóa Của Thiết Côn 16/12/2013
30 Chương 30 Thiên Hồng Ma Đạo - Huyết Hải Thâm Thù 16/12/2013
31 Chương 31 Thiên Hồng Ma Đạo - Mồi Nhử 16/12/2013
32 Chương 32 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiết Côn, Linh Khí 16/12/2013
33 Chương 33 Thiên Hồng Ma Đạo - Mồi Nhử Thật Lớn 16/12/2013
34 Chương 34 Thiên Hồng Ma Đạo - Kích Chiến 16/12/2013
35 Chương 35 Thiên Hồng Ma Đạo - Hỗn Chiến 16/12/2013
36 Chương 36 Thiên Hồng Ma Đạo - Lai Lịch Của Thiết Côn 16/12/2013
37 Chương 37 Thiên Hồng Ma Đạo - Động Tĩnh Lớn 16/12/2013
38 Chương 38 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiên Hồng Đạo 16/12/2013
39 Chương 39 Thiên Hồng Ma Đạo - Thực Lực Đề Cao 16/12/2013
40 Chương 40 Thiên Hồng Ma Đạo - Bắt Đầu Phục Thù 16/12/2013
41 Chương 41 Thiên Hồng Ma Đạo - Chấp Nhận Xử Phạt 16/12/2013
42 Chương 42 Thiên Hồng Ma Đạo - Trưởng Lão Mới 16/12/2013
43 Chương 43 Thiên Hồng Ma Đạo - Xung Đột Ngoài Ý Muốn 16/12/2013
44 Chương 44 Thiên Hồng Ma Đạo - Cảnh Giới Tu Chân 16/12/2013
45 Chương 45 Thiên Hồng Ma Đạo - Vô Cực Thông Đạo 16/12/2013
46 Chương 46 Thiên Hồng Ma Đạo - Ngọn Lửa Đá 16/12/2013
47 Chương 47 Thiên Hồng Ma Đạo - Thử Nghiệm Của Cửa Thứ Hai 16/12/2013
48 Chương 48 Thiên Hồng Ma Đạo - Sự Xấu Hổ Của Lâm Phong 16/12/2013
49 Chương 49 Thiên Hồng Ma Đạo - Vô Cực Tinh 16/12/2013
50 Chương 50 Thiên Hồng Ma Đạo - Sư Phụ Mới 16/12/2013
51 Chương 51 Thiên Hồng Ma Đạo - Phong Ảnh Quyết 16/12/2013
52 Chương 52 Thiên Hồng Ma Đạo - Luyện Hồn Chi Cảnh 16/12/2013
53 Chương 53 Thiên Hồng Ma Đạo - Gặp Lại Nhược Tuyết 16/12/2013
54 Chương 54 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Thần Điện 16/12/2013
55 Chương 55 Thiên Hồng Ma Đạo - Vũ Mang Sơn 16/12/2013
56 Chương 56 Thiên Hồng Ma Đạo - Sát Thần Chính Thức 16/12/2013
57 Chương 57 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiên Tuyệt 16/12/2013
58 Chương 58 Thiên Hồng Ma Đạo - Tỉ Võ 16/12/2013
59 Chương 59 Thiên Hồng Ma Đạo - Phiêu Diêu Thần Điện 16/12/2013
60 Chương 60 Thiên Hồng Ma Đạo - Đàm Thanh (Thượng) 16/12/2013
61 Chương 61 Thiên Hồng Ma Đạo - Đàm Thanh (Hạ) 16/12/2013
62 Chương 62 Thiên Hồng Ma Đạo - Bụi Phủ Chuyện Cũ 16/12/2013
63 Chương 63 Thiên Hồng Ma Đạo - Thất Huyền Thiên 16/12/2013
64 Chương 64 Thiên Hồng Ma Đạo - Vũ Sát 16/12/2013
65 Chương 65 Thiên Hồng Ma Đạo - Huyền Vũ Chi Trận (Thượng) 16/12/2013
66 Chương 66 Thiên Hồng Ma Đạo - Huyền Vũ Chi Trận (Hạ) 16/12/2013
67 Chương 67 Thiên Hồng Ma Đạo - Sát Phá Lang (Thượng) 16/12/2013
68 Chương 68 Thiên Hồng Ma Đạo - Sát Phá Lang[ Hạ ] 16/12/2013
69 Chương 69 Thiên Hồng Ma Đạo - Nụ Hôn Đính Ứớc 16/12/2013
70 Chương 70 Thiên Hồng Ma Đạo - Trận Chiến Tiên Ma[ Trên ] 16/12/2013
71 Chương 71 Thiên Hồng Ma Đạo - Trận Chiến Tiên Ma (Hạ) 16/12/2013
72 Chương 72 Thiên Hồng Ma Đạo - Tuyệt Hồn Ấn 16/12/2013
73 Chương 73 Thiên Hồng Ma Đạo - Mặc Kỳ Lân 16/12/2013
74 Chương 74 Thiên Hồng Ma Đạo - Viêm Long Sát Trận 16/12/2013
75 Chương 75 Thiên Hồng Ma Đạo - Nhân Họa Đắc Phúc 16/12/2013
76 Chương 76 Thiên Hồng Ma Đạo - Phong Vân Động 16/12/2013
77 Chương 77 Thiên Hồng Ma Đạo - Hỗn độn thần chú 16/12/2013
78 Chương 78 Thiên Hồng Ma Đạo - Viễn Cổ Hồng Hoang 16/12/2013
79 Chương 79 Thiên Hồng Ma Đạo - Độ Kiếp Phi Thăng 16/12/2013
80 Chương 80 Thiên Hồng Ma Đạo - Tâm Sự Của Nhược Tuyết 16/12/2013
81 Chương 81 Thiên Hồng Ma Đạo - Mật Thất Giết Người 16/12/2013
82 Chương 82 Thiên Hồng Ma Đạo - Thảm Chịu Diệt Môn 16/12/2013
83 Chương 83 Thiên Hồng Ma Đạo - Tinh Thần Chán Nản 16/12/2013
84 Chương 84 Thiên Hồng Ma Đạo - Bích Du Tiên Phủ 16/12/2013
85 Chương 85 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Thần Hiện Thân 16/12/2013
86 Chương 86 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Thần Độn 16/12/2013
87 Chương 87 Thiên Hồng Ma Đạo - Phục Tịch 16/12/2013
88 Chương 88 Thiên Hồng Ma Đạo - Lần Thứ Hai Dung Hợp 16/12/2013
89 Chương 89 Thiên Hồng Ma Đạo - Động Phủ Gặp Nạn 16/12/2013
90 Chương 90 Thiên Hồng Ma Đạo - Chí Tôn Phân Thân 16/12/2013
91 Chương 91 Thiên Hồng Ma Đạo - Giác Ngộ 16/12/2013
92 Chương 92 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Vương Tụ Linh. 16/12/2013
93 Chương 93 Thiên Hồng Ma Đạo - Hồng Hoang Bí Động. 16/12/2013
94 Chương 94 Thiên Hồng Ma Đạo - Bàn Thạch Chiến Giáp 16/12/2013
95 Chương 95 Thiên Hồng Ma Đạo - Hình Khôn 16/12/2013
96 Chương 96 Thiên Hồng Ma Đạo - Truy Binh Hiện Thân 16/12/2013
97 Chương 97 Thiên Hồng Ma Đạo - Tụ Nguyên Trận 16/12/2013
98 Chương 98 Thiên Hồng Ma Đạo - Lâm Sâu Vòng Vây 16/12/2013
99 Chương 99 Thiên Hồng Ma Đạo - Sánh Vai Chống Địch. 16/12/2013
100 Chương 100 Thiên Hồng Ma Đạo - Mãn Thú Bổn Tôn 16/12/2013
101 Chương 101 Thiên Hồng Ma Đạo - Dã Mâu Đao 16/12/2013
102 Chương 102 Thiên Hồng Ma Đạo - Uy Chấn Hồng Hoang 16/12/2013
103 Chương 103 Thiên Hồng Ma Đạo - Nguyên Anh Tự Nổ 16/12/2013
104 Chương 104 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiên Hồng Nhận 16/12/2013
105 Chương 105 Thiên Hồng Ma Đạo - Đoan Mộc Khuất Sùng 16/12/2013
106 Chương 106 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Thần Nổi Giận 16/12/2013
107 Chương 107 Thiên Hồng Ma Đạo - Huyết Độn 16/12/2013
108 Chương 108 Thiên Hồng Ma Đạo - Ngộ Đạo 16/12/2013
109 Chương 109 Thiên Hồng Ma Đạo - Vạn Dặm Truy Địch 16/12/2013
110 Chương 110 Thiên Hồng Ma Đạo - Chuyện Ngoài Ý Muốn 16/12/2013
111 Chương 111 Thiên Hồng Ma Đạo - Thiên Kiếp Giáng Xuống 16/12/2013
112 Chương 112 Thiên Hồng Ma Đạo - Tâm Ma 16/12/2013
113 Chương 113 Thiên Hồng Ma Đạo - Quận Lan Tinh 16/12/2013
114 Chương 114 Thiên Hồng Ma Đạo - Tầm Tích Hồ 16/12/2013
115 Chương 115 Thiên Hồng Ma Đạo - Mạc Vũ Hồn 16/12/2013
116 Chương 116 Thiên Hồng Ma Đạo - Vũ Thần Tháp 16/12/2013
117 Chương 117 Thiên Hồng Ma Đạo - Huynh Đệ Gặp Lại 16/12/2013
118 Chương 118 Thiên Hồng Ma Đạo - Bắt Đầu Phục Thù 16/12/2013
119 Chương 119 Thiên Hồng Ma Đạo - Thành Công Xuất Quan 16/12/2013
120 Chương 120 Thiên Hồng Ma Đạo - Lẫn Vào Doanh Trại Địch 16/12/2013
121 Chương 121 Thiên Hồng Ma Đạo - Sơn Vũ Dục Lại Phong Mãn Lâu 16/12/2013
122 Chương 122 Thiên Hồng Ma Đạo - Dương Điển Giáp 16/12/2013
123 Chương 123 Thiên Hồng Ma Đạo - Ma Đế Sơ Hiện 16/12/2013
124 Chương 124 Thiên Hồng Ma Đạo - Sát Cơ Tứ Phía 16/12/2013
125 Chương 125 Thiên Hồng Ma Đạo - Thanh Long Chi Trận 16/12/2013
126 Chương 126 Thiên Hồng Ma Đạo - Sát Ý Vô Cùng 16/12/2013
127 Chương 127 Thiên Hồng Ma Đạo - Mông Trì ( Thượng) 16/12/2013
128 Chương 128 Thiên Hồng Ma Đạo - Mông Trì (Hạ) 16/12/2013
129 Chương 129 Thiên Hồng Ma Đạo - Cường Địch Đến Phạm( Thượng ) 16/12/2013
130 Chương 130 Thiên Hồng Ma Đạo - Cường Địch Đến Phạm( Trung ) 16/12/2013
131 Chương 131 Thiên Hồng Ma Đạo - Cường Địch Đến Phạm( Hạ ) 16/12/2013
132 Chương 132 Thiên Hồng Ma Đạo - Li Hồn Phiên. 16/12/2013
133 Chương 133 Thiên Hồng Ma Đạo - Nguyên Anh Hóa Hình 16/12/2013
134 Chương 134 Thiên Hồng Ma Đạo - Phản Bội 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-hong-ma-dao-943.html