Truyện Tiểu Binh Truyền Kỳ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Tiểu Binh Truyền Kỳ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiểu Binh Truyền Kỳ
Bạn đang đọc truyện Tiểu Binh Truyền Kỳ của tác giả Huyễn Vũ trên trang đọc truyện online. Một giọng nói ngọt ngào do máy tính tạo ra vang lên: “Hãy đưa thẻ tham gia quân đội vào” (giống như card). Đang đứng ở trong một khối hình bầu dục chật hẹp, Đường Long lấy thẻ mời đến đưa xen vào.

“Họ tên:

Đường Long; Tuổi:

mười tám; Giới tính:

Nam; Trình độ văn hóa:

PTTH; Báo dến binh chủng:

Bộ binh.

” cùng những tư liệu xuất hiện trên máy vi tính, giọng nói tổng hợp lại vang lên:

“ chuẩn bị kiểm tra thân phận ”Đường Long vội vàng đứng im bất động, mắt mở to.

Lúc này có một tia sáng trắng quét từ đầu đến chân hắn.

“Dung mạo phù hợp, xương cốt phù hợp, nhóm máu phù hợp, AND phù hợp, đồng tử phù hợp.

Chứng minh thân phận là thật.

"

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
2 Chương 2 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
3 Chương 3 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
4 Chương 4 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
5 Chương 5 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
6 Chương 6 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
7 Chương 7 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
8 Chương 8 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Mô típ thần bí. 10/12/2013
9 Chương 9 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đột phá. 10/12/2013
10 Chương 10 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Lập công. 10/12/2013
11 Chương 11 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Phế công 10/12/2013
12 Chương 12 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tinh Linh 10/12/2013
13 Chương 13 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đám mây chiến tranh. 10/12/2013
14 Chương 14 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Dẫn binh. 10/12/2013
15 Chương 15 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Âm mưu chơi xấu. 10/12/2013
16 Chương 16 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Quần chiến. 10/12/2013
17 Chương 17 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Chiến hạm tự đi 10/12/2013
18 Chương 18 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thượng tá cấp trên. 10/12/2013
19 Chương 19 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đánh cắp bí mật. 10/12/2013
20 Chương 20 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Âm mưu mua chuộc đắc cử. 10/12/2013
21 Chương 21 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Kẻ đầy dã tâm. 10/12/2013
22 Chương 22 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Khu vực chết chóc. 10/12/2013
23 Chương 23 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Lỏng tay vồ mồi 10/12/2013
24 Chương 24 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thừa thắng xông lên 10/12/2013
25 Chương 25 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tuyến sinh tử . 10/12/2013
26 Chương 26 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Âm mưu bí mật . 10/12/2013
27 Chương 27 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vào tù . 10/12/2013
28 Chương 28 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Không thấy mặt trời . 10/12/2013
29 Chương 29 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Hủy thi diệt tích . 10/12/2013
30 Chương 30 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đuôi hồ ly . 10/12/2013
31 Chương 31 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Quên họa sau lưng . 10/12/2013
32 Chương 32 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đại loạn sắp nổ ra . 10/12/2013
33 Chương 33 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Bè phái đấu nhau . 10/12/2013
34 Chương 34 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đại đội phi hành . 10/12/2013
35 Chương 35 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tinh linh thực cảnh . 10/12/2013
36 Chương 36 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Gặp gỡ . 10/12/2013
37 Chương 37 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Rơi vào đâu đây ? 10/12/2013
38 Chương 38 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Chân tướng . 10/12/2013
39 Chương 39 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Máu nhuộm súng trường . 10/12/2013
40 Chương 40 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Cổ vũ chém giết . 10/12/2013
41 Chương 41 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
42 Chương 42 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vô danh 10/12/2013
43 Chương 43 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Nội tình . 10/12/2013
44 Chương 44 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Chuẩn bị chiến . 10/12/2013
45 Chương 45 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Chiến . 10/12/2013
46 Chương 46 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tin tức đặc biệt . 10/12/2013
47 Chương 47 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Ám sát . 10/12/2013
48 Chương 48 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Phân hóa độc lập . 10/12/2013
49 Chương 49 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Cướp vũ trụ . 10/12/2013
50 Chương 50 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Họp bàn ủ mưu . 10/12/2013
51 Chương 51 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Âm mưu . 10/12/2013
52 Chương 52 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thức tỉnh . 10/12/2013
53 Chương 53 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Giao dịch toàn thắng . 10/12/2013
54 Chương 54 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vạn La Ngân Ưng . 10/12/2013
55 Chương 55 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Bay đến hành tinh Mạn Lan . 10/12/2013
56 Chương 56 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Sự khởi đầu của cuộc gặp gỡ bất ngờ. 10/12/2013
57 Chương 57 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Điệp vũ hội. 10/12/2013
58 Chương 58 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Bắt cóc. 10/12/2013
59 Chương 59 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Cuộc chiến sắp bắt đầu . 10/12/2013
60 Chương 60 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Robot tấn công 10/12/2013
61 Chương 61 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Hành tinh rác màu đỏ. 10/12/2013
62 Chương 62 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Quan cướp cấu kết 10/12/2013
63 Chương 63 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Người đại diện bù nhìn. 10/12/2013
64 Chương 64 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đen ăn đen 10/12/2013
65 Chương 65 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thuê dong binh 10/12/2013
66 Chương 66 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Bắt đầu rồi 10/12/2013
67 Chương 67 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tinh Linh hiện thân. 10/12/2013
68 Chương 68 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tiểu Binh Truyền Kỳ 10/12/2013
69 Chương 69 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Vạch trần âm mưu. 10/12/2013
70 Chương 70 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Sai sót ngẫu nhiên. 10/12/2013
71 Chương 71 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Khúc nhạc cuối cùng. 10/12/2013
72 Chương 72 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Phân chia lợi ích. 10/12/2013
73 Chương 73 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Bóng đêm điệp huyết. 10/12/2013
74 Chương 74 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Hội nghị bí mật. 10/12/2013
75 Chương 75 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Cướp cũng có đạo của cướp. 10/12/2013
76 Chương 76 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Quân đoàn nương tử. 10/12/2013
77 Chương 77 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Phái hệ tương tranh 10/12/2013
78 Chương 78 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Ma hạt màu trắng 10/12/2013
79 Chương 79 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đế đô kinh biến 10/12/2013
80 Chương 80 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Dã tâm sài lang. 10/12/2013
81 Chương 81 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tối nguyên thủy cứ địa 10/12/2013
82 Chương 82 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thu phục trò chơi trẻ con. 10/12/2013
83 Chương 83 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Hải tặc hoành hành 10/12/2013
84 Chương 84 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Không Kích Khu Vực Thủ Đô. 10/12/2013
85 Chương 85 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Thêm Dầu Vào Lửa. 10/12/2013
86 Chương 86 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Có lý do để tạo phản 10/12/2013
87 Chương 87 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Cung đình mật tân. 10/12/2013
88 Chương 88 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Liên Bang băng bàn 10/12/2013
89 Chương 89 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Sinh nhật tuổi 20. 10/12/2013
90 Chương 90 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Tinh hệ Vô Loạn 10/12/2013
91 Chương 91 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Đương gia hành tinh Trung Châu. 10/12/2013
92 Chương 92 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Phong địa chủ công. 10/12/2013
93 Chương 93 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Hội nghị lộ thiên. 10/12/2013
94 Chương 94 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Năm người máy. 10/12/2013
95 Chương 95 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Quân bị sơ thành. 10/12/2013
96 Chương 96 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Mua bán người vượn. 10/12/2013
97 Chương 97 Tiểu Binh Truyền Kỳ - Các hoài quỷ thai. 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tieu-binh-truyen-ky-589.html