Truyện Ngũ Thần Đại Lục - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ngũ Thần Đại Lục
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ngũ Thần Đại Lục
Bạn đang đọc truyện Ngũ Thần Đại Lục của tác giả Vãng Sự Ngã Đích Phong trên trang đọc truyện online. Ngũ thần đại lục trung có một chút từ xưa gia tộc truyền lưu thượng cổ tứ phương vị thủ hộ Thần thú đích huyết mạch, nhưng bởi vì tứ Thần thú đích ngã xuống, những gia tộc này cũng dần dần suy bại!Năm đó đích chủ thần đại chiến là vì cái gì?

Là nguyên nhân gì có thể làm cho chủ thần như vậy điên cuồng?

Ngủ say đích Thần thú huyết mạch thức tỉnh lại đại biểu cho cái gì ni?

Hoàng Hải, một cái ngũ thần gia tộc người thừa kế, hắn ở lớn con đường thượng từ từ gặp phải người một nhà sinh đích đồng bọn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trở thành Thần giới, truy cầu càng cao đích thành tựu!Theo thực lực đích tăng cường, mà hắn cũng từ từ đích phát hiện đương chủ thần đại chiến đích nguyên nhân thực sự! Nhưng mà hắn phải như thế nào khứ đối mặt ni?

Tất cả đều do diễn viên đến cho ngươi cởi ra.

Tiểu phong là một tân nhân, bất quá ta tin tưởng ta sẽ không nhượng mọi người thất vọng đích, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ủng hộ của ngươi chính là ta đích động lực! Đề cử, cất dấu, phiền phức mọi người, nếu như có chỗ nào mọi người nghĩ có chuyện đích, tất cả mọi người có thể nói đi ra, cảm tạ mọi người!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ngũ Thần Đại Lục - Lời dẫn. 10/12/2013
2 Chương 2 Ngũ Thần Đại Lục - Niên thiếu 10/12/2013
3 Chương 3 Ngũ Thần Đại Lục - Huynh đệ 10/12/2013
4 Chương 4 Ngũ Thần Đại Lục - Tam đại học viện 10/12/2013
5 Chương 5 Ngũ Thần Đại Lục - Trắc thí 10/12/2013
6 Chương 6 Ngũ Thần Đại Lục - Ly khai 10/12/2013
7 Chương 7 Ngũ Thần Đại Lục - Phong ma sâm lâm 10/12/2013
8 Chương 8 Ngũ Thần Đại Lục - Đột phá 10/12/2013
9 Chương 9 Ngũ Thần Đại Lục - Ma thú Huyết Lang 10/12/2013
10 Chương 10 Ngũ Thần Đại Lục - Tin tức. 10/12/2013
11 Chương 11 Ngũ Thần Đại Lục - Phong Thần thành 10/12/2013
12 Chương 12 Ngũ Thần Đại Lục - Thái Dương ủng binh đoàn 10/12/2013
13 Chương 13 Ngũ Thần Đại Lục - Bạch đế 10/12/2013
14 Chương 14 Ngũ Thần Đại Lục - Phong Á học viện 10/12/2013
15 Chương 15 Ngũ Thần Đại Lục - Đạo sư Ni Lặc 10/12/2013
16 Chương 16 Ngũ Thần Đại Lục - Điển lễ khai giảng. 10/12/2013
17 Chương 17 Ngũ Thần Đại Lục - Ni Lặc phẫn nộ 10/12/2013
18 Chương 18 Ngũ Thần Đại Lục - Giao đại. (Bàn giao) 10/12/2013
19 Chương 19 Ngũ Thần Đại Lục - Thần thú ‘ Huyết Hổ ’ 10/12/2013
20 Chương 20 Ngũ Thần Đại Lục - Ngồi cùng bàn ‘ Linh Phong 10/12/2013
21 Chương 21 Ngũ Thần Đại Lục - Kinh ngạc 10/12/2013
22 Chương 22 Ngũ Thần Đại Lục - Thần thú Lục vĩ! 10/12/2013
23 Chương 23 Ngũ Thần Đại Lục - Tam đại thần thú. 10/12/2013
24 Chương 24 Ngũ Thần Đại Lục - Nổi danh. 10/12/2013
25 Chương 25 Ngũ Thần Đại Lục - Ly khai học viện 10/12/2013
26 Chương 26 Ngũ Thần Đại Lục - ‘ Mặc thị ’ tam huynh đệ. 10/12/2013
27 Chương 27 Ngũ Thần Đại Lục - Phong Dương thành 10/12/2013
28 Chương 28 Ngũ Thần Đại Lục - Vũ khí Lãng phong 10/12/2013
29 Chương 29 Ngũ Thần Đại Lục - Đột phá. 10/12/2013
30 Chương 30 Ngũ Thần Đại Lục - Nguyệt vọng lâu. 10/12/2013
31 Chương 31 Ngũ Thần Đại Lục - Tứ Đại Gia tộc tụ hội 10/12/2013
32 Chương 32 Ngũ Thần Đại Lục - Gặp nhau tức là duyên 10/12/2013
33 Chương 33 Ngũ Thần Đại Lục - Phản hồi học viện. 10/12/2013
34 Chương 34 Ngũ Thần Đại Lục - Cửu giai pháp thánh. 10/12/2013
35 Chương 35 Ngũ Thần Đại Lục - Hội nghị. 10/12/2013
36 Chương 36 Ngũ Thần Đại Lục - Tứ sư huynh đệ. 10/12/2013
37 Chương 37 Ngũ Thần Đại Lục - Lục niên. 10/12/2013
38 Chương 38 Ngũ Thần Đại Lục - Cải biến 10/12/2013
39 Chương 39 Ngũ Thần Đại Lục - Ký kết ma thú. 10/12/2013
40 Chương 40 Ngũ Thần Đại Lục - Trở lại học viện. 10/12/2013
41 Chương 41 Ngũ Thần Đại Lục - Niên cấp thủ tịch bỉ tái 10/12/2013
42 Chương 42 Ngũ Thần Đại Lục - Cao thủ tập hợp. 10/12/2013
43 Chương 43 Ngũ Thần Đại Lục - Cọ xát. 10/12/2013
44 Chương 44 Ngũ Thần Đại Lục - Ban cấp bỉ tái. 10/12/2013
45 Chương 45 Ngũ Thần Đại Lục - Nhị thập ngũ tiến thập tam 10/12/2013
46 Chương 46 Ngũ Thần Đại Lục - Tiền ngũ 10/12/2013
47 Chương 47 Ngũ Thần Đại Lục - Đột phá ngũ giai. 10/12/2013
48 Chương 48 Ngũ Thần Đại Lục - Thí hắn. 10/12/2013
49 Chương 49 Ngũ Thần Đại Lục - Biết được 10/12/2013
50 Chương 50 Ngũ Thần Đại Lục - Niên cấp bỉ tái. 10/12/2013
51 Chương 51 Ngũ Thần Đại Lục - Tu luyện. 10/12/2013
52 Chương 52 Ngũ Thần Đại Lục - Khiêu chiến. 10/12/2013
53 Chương 53 Ngũ Thần Đại Lục - Ai thua người đó làm tiểu đệ 10/12/2013
54 Chương 54 Ngũ Thần Đại Lục - Tỷ thí (1) 10/12/2013
55 Chương 55 Ngũ Thần Đại Lục - Tỷ thí (2) 10/12/2013
56 Chương 56 Ngũ Thần Đại Lục - Hoàn thành lời hứa 10/12/2013
57 Chương 57 Ngũ Thần Đại Lục - Kinh ngạc. 10/12/2013
58 Chương 58 Ngũ Thần Đại Lục - Va chạm. 10/12/2013
59 Chương 59 Ngũ Thần Đại Lục - Huấn luyện 10/12/2013
60 Chương 60 Ngũ Thần Đại Lục - Nữ tử. 10/12/2013
61 Chương 61 Ngũ Thần Đại Lục - Tuyển trạch. 10/12/2013
62 Chương 62 Ngũ Thần Đại Lục - Đột biến. 10/12/2013
63 Chương 63 Ngũ Thần Đại Lục - Vượn ma < 1 >. 10/12/2013
64 Chương 64 Ngũ Thần Đại Lục - Vượn ma < 2>. 10/12/2013
65 Chương 65 Ngũ Thần Đại Lục - Vượn ma < 3 >. 10/12/2013
66 Chương 66 Ngũ Thần Đại Lục - Phong ấn 10/12/2013
67 Chương 67 Ngũ Thần Đại Lục - Biến hóa. 10/12/2013
68 Chương 68 Ngũ Thần Đại Lục - Nguyệt chi thạch. 10/12/2013
69 Chương 69 Ngũ Thần Đại Lục - Viên ma chi tử. 10/12/2013
70 Chương 70 Ngũ Thần Đại Lục - Đầy trời tiếng ma thú. 10/12/2013
71 Chương 71 Ngũ Thần Đại Lục - Chạy??? 10/12/2013
72 Chương 72 Ngũ Thần Đại Lục - Vui mừng. 10/12/2013
73 Chương 73 Ngũ Thần Đại Lục - Phân tổ hành động 10/12/2013
74 Chương 74 Ngũ Thần Đại Lục - Cười nhạo. 10/12/2013
75 Chương 75 Ngũ Thần Đại Lục - Xuất phát Chiến Thần đế quốc. 10/12/2013
76 Chương 76 Ngũ Thần Đại Lục - Chia tay. 10/12/2013
77 Chương 77 Ngũ Thần Đại Lục - Mâu thuẫn lại khởi lên 10/12/2013
78 Chương 78 Ngũ Thần Đại Lục - Hoàng Hải đấu Bàn Phùng. 10/12/2013
79 Chương 79 Ngũ Thần Đại Lục - Không biết xấu hổ. 10/12/2013
80 Chương 80 Ngũ Thần Đại Lục - Chia đường mà đi. 10/12/2013
81 Chương 81 Ngũ Thần Đại Lục - Gặp phải cường đạo 10/12/2013
82 Chương 82 Ngũ Thần Đại Lục - Nguyệt Nha thành. 10/12/2013
83 Chương 83 Ngũ Thần Đại Lục - Ra oai phủ đầu. 10/12/2013
84 Chương 84 Ngũ Thần Đại Lục - Phường thị. 10/12/2013
85 Chương 85 Ngũ Thần Đại Lục - Ma pháp quyển trục. 10/12/2013
86 Chương 86 Ngũ Thần Đại Lục - Mâu thuẫn. 10/12/2013
87 Chương 87 Ngũ Thần Đại Lục - Xuân Vũ. 10/12/2013
88 Chương 88 Ngũ Thần Đại Lục - Uy lực của dung hợp ma pháp 10/12/2013
89 Chương 89 Ngũ Thần Đại Lục - Tái kiến Mộc Phong. 10/12/2013
90 Chương 90 Ngũ Thần Đại Lục - Chiến Tâm. 10/12/2013
91 Chương 91 Ngũ Thần Đại Lục - Tâm sự của hai phía. 10/12/2013
92 Chương 92 Ngũ Thần Đại Lục - Đe dọa. 10/12/2013
93 Chương 93 Ngũ Thần Đại Lục - Phong vân tề tụ 10/12/2013
94 Chương 94 Ngũ Thần Đại Lục - Học viện liên hợp giao lưu bỉ tái bắt đầu. 10/12/2013
95 Chương 95 Ngũ Thần Đại Lục - Bỉ tái quy tắc. 10/12/2013
96 Chương 96 Ngũ Thần Đại Lục - Thương nghị. 10/12/2013
97 Chương 97 Ngũ Thần Đại Lục - Hoàng Hải, Chiến Tâm, Thủy Thừa, Hỏa Thanh cùng Hà Ý 10/12/2013
98 Chương 98 Ngũ Thần Đại Lục - Chuyện thi đấu. 10/12/2013
99 Chương 99 Ngũ Thần Đại Lục - Mười chọn ba (1). 10/12/2013
100 Chương 100 Ngũ Thần Đại Lục - Mười chọn ba (2). 10/12/2013
101 Chương 101 Ngũ Thần Đại Lục - Hoàng Hải, ta thích ngươi. 10/12/2013
102 Chương 102 Ngũ Thần Đại Lục - Tần Minh (1) 10/12/2013
103 Chương 103 Ngũ Thần Đại Lục - Tần Minh (2). 10/12/2013
104 Chương 104 Ngũ Thần Đại Lục - Trở lại học viện. 10/12/2013
105 Chương 105 Ngũ Thần Đại Lục - Oan gia ngõ hẹp. 10/12/2013
106 Chương 106 Ngũ Thần Đại Lục - Khiếp sợ. 10/12/2013
107 Chương 107 Ngũ Thần Đại Lục - Nghiêm phạt 10/12/2013
108 Chương 108 Ngũ Thần Đại Lục - Bỗng nhiên nổi tiếng. 10/12/2013
109 Chương 109 Ngũ Thần Đại Lục - Giáo huấn 10/12/2013
110 Chương 110 Ngũ Thần Đại Lục - Chiêu kiến. 10/12/2013
111 Chương 111 Ngũ Thần Đại Lục - Ly khai học viện 10/12/2013
112 Chương 112 Ngũ Thần Đại Lục - Ăn. . 10/12/2013
113 Chương 113 Ngũ Thần Đại Lục - Lang đầu ủng binh đoàn. 10/12/2013
114 Chương 114 Ngũ Thần Đại Lục - Theo dõi. 10/12/2013
115 Chương 115 Ngũ Thần Đại Lục - Còn có người. 10/12/2013
116 Chương 116 Ngũ Thần Đại Lục - Gặp lại. 10/12/2013
117 Chương 117 Ngũ Thần Đại Lục - Xuất thủ 10/12/2013
118 Chương 118 Ngũ Thần Đại Lục - Chiến đấu bắt đầu. 10/12/2013
119 Chương 119 Ngũ Thần Đại Lục - Nhận rõ bản thân. 10/12/2013
120 Chương 120 Ngũ Thần Đại Lục - Mâu thuẫn. 10/12/2013
121 Chương 121 Ngũ Thần Đại Lục - Sát 10/12/2013
122 Chương 122 Ngũ Thần Đại Lục - Tử vong uy hiếp. 10/12/2013
123 Chương 123 Ngũ Thần Đại Lục - Mời. 10/12/2013
124 Chương 124 Ngũ Thần Đại Lục - Thần bí nhân. 10/12/2013
125 Chương 125 Ngũ Thần Đại Lục - Về nhà. 10/12/2013
126 Chương 126 Ngũ Thần Đại Lục - Mẫu tử 10/12/2013
127 Chương 127 Ngũ Thần Đại Lục - Tình gia hương 10/12/2013
128 Chương 128 Ngũ Thần Đại Lục - Bức tranh. 10/12/2013
129 Chương 129 Ngũ Thần Đại Lục - Đại lục tồn tại (1). 10/12/2013
130 Chương 130 Ngũ Thần Đại Lục - Đại lục tồn tại (2) 10/12/2013
131 Chương 131 Ngũ Thần Đại Lục - Đại lục tồn tại (3) 10/12/2013
132 Chương 132 Ngũ Thần Đại Lục - Ngũ thần gia tộc 10/12/2013
133 Chương 133 Ngũ Thần Đại Lục - Trở về Gia tộc. 10/12/2013
134 Chương 134 Ngũ Thần Đại Lục - Trưởng lão gia tộc. 10/12/2013
135 Chương 135 Ngũ Thần Đại Lục - Tâm ma 10/12/2013
136 Chương 136 Ngũ Thần Đại Lục - Truyền thừa bắt đầu. 10/12/2013
137 Chương 137 Ngũ Thần Đại Lục - Hỗn loạn. 10/12/2013
138 Chương 138 Ngũ Thần Đại Lục - Truyền thừa kết thúc. 10/12/2013
139 Chương 139 Ngũ Thần Đại Lục - Hổ Thần Quyết cùng Hổ Thần Thương. 10/12/2013
140 Chương 140 Ngũ Thần Đại Lục - Gặp lại Đan Tuyết 10/12/2013
141 Chương 141 Ngũ Thần Đại Lục - Theo dõi. 10/12/2013
142 Chương 142 Ngũ Thần Đại Lục - Xấu hổ. 10/12/2013
143 Chương 143 Ngũ Thần Đại Lục - Lại bị hãm hại. 10/12/2013
144 Chương 144 Ngũ Thần Đại Lục - Ước định. 10/12/2013
145 Chương 145 Ngũ Thần Đại Lục - Tình địch. 10/12/2013
146 Chương 146 Ngũ Thần Đại Lục - Đánh nhau. 10/12/2013
147 Chương 147 Ngũ Thần Đại Lục - Quay về học viện. 10/12/2013
148 Chương 148 Ngũ Thần Đại Lục - Lại đến Phong Dương. 10/12/2013
149 Chương 149 Ngũ Thần Đại Lục - Xin lỗi? 10/12/2013
150 Chương 150 Ngũ Thần Đại Lục - Động thủ. 10/12/2013
151 Chương 151 Ngũ Thần Đại Lục - Việc hôn nhân. 10/12/2013
152 Chương 152 Ngũ Thần Đại Lục - Gặp mặt.. 10/12/2013
153 Chương 153 Ngũ Thần Đại Lục - Chặn giết 10/12/2013
154 Chương 154 Ngũ Thần Đại Lục - Ngươi không phải muốn giết ta sao? 10/12/2013
155 Chương 155 Ngũ Thần Đại Lục - Giải quyết phiền phức 10/12/2013
156 Chương 156 Ngũ Thần Đại Lục - Phân tích. 10/12/2013
157 Chương 157 Ngũ Thần Đại Lục - Lão nhân. 10/12/2013
158 Chương 158 Ngũ Thần Đại Lục - Trở lại niên cấp. 10/12/2013
159 Chương 159 Ngũ Thần Đại Lục - Bày tỏ nỗi lòng. 10/12/2013
160 Chương 160 Ngũ Thần Đại Lục - Trước khi rời đi. 10/12/2013
161 Chương 161 Ngũ Thần Đại Lục - Đi tới Ma Thú Chi Sâm. 10/12/2013
162 Chương 162 Ngũ Thần Đại Lục - Hội tụ Ma Thú Chi Sâm. 10/12/2013
163 Chương 163 Ngũ Thần Đại Lục - Tuyển trạch 10/12/2013
164 Chương 164 Ngũ Thần Đại Lục - Tiến nhập Vạn Ma Quật 10/12/2013
165 Chương 165 Ngũ Thần Đại Lục - Chiến Chi Ngũ Ưng. 10/12/2013
166 Chương 166 Ngũ Thần Đại Lục - Hỏa. 10/12/2013
167 Chương 167 Ngũ Thần Đại Lục - Náo động. 10/12/2013
168 Chương 168 Ngũ Thần Đại Lục - Tinh Hỏa Thành . 10/12/2013
169 Chương 169 Ngũ Thần Đại Lục - Hoa Thư.. 10/12/2013
170 Chương 170 Ngũ Thần Đại Lục - Vạn Ma Quật tầng thứ nhất. 10/12/2013
171 Chương 171 Ngũ Thần Đại Lục - Phân ba đường. 10/12/2013
172 Chương 172 Ngũ Thần Đại Lục - Thọ báo. 10/12/2013
173 Chương 173 Ngũ Thần Đại Lục - Thiên Ngọc Thạch.. 10/12/2013
174 Chương 174 Ngũ Thần Đại Lục - Thương nghị. 10/12/2013
175 Chương 175 Ngũ Thần Đại Lục - Tình cảm 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ngu-than-dai-luc-586.html