Truyện Thất Trọng Biến - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thất Trọng Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thất Trọng Biến
Bạn đang đọc truyện Thất Trọng Biến của tác giả Nhân Viên Thái Sơn trên trang đọc truyện online. Một cô nhi, phải đi móc túi kiếm sống. 15 tuổi nhờ móc được kim tệ của 1 linh giả mới có tiền đi thức tỉnh linh nguyên, bắt đầu con đường trở thành cường giả.

Hắn sẽ làm thế nào khi biết thân thế bản thân, làm sao trả thù được cho phụ thân rồi còn ái tình vướng bận.

mọi chi tiết có trong Thất trọng biến.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thất Trọng Biến - Luyện Kiếm 10/12/2013
2 Chương 2 Thất Trọng Biến - Chia phần 10/12/2013
3 Chương 3 Thất Trọng Biến - Chanh cấp linh kỹ 10/12/2013
4 Chương 4 Thất Trọng Biến - Dẫn phát linh nguyên 10/12/2013
5 Chương 5 Thất Trọng Biến - Thiên phú kinh người 10/12/2013
6 Chương 6 Thất Trọng Biến - Thuộc tính nguyên tố 10/12/2013
7 Chương 7 Thất Trọng Biến - Chiếc khăn gấm thần bí 10/12/2013
8 Chương 8 Thất Trọng Biến - Safin tu linh học viện 10/12/2013
9 Chương 9 Thất Trọng Biến - Dâng hoa hiến phật 10/12/2013
10 Chương 10 Thất Trọng Biến - Stanley 10/12/2013
11 Chương 11 Thất Trọng Biến - Một Tả Nham khác 10/12/2013
12 Chương 12 Thất Trọng Biến - Tinh luyện hỏa chủng 10/12/2013
13 Chương 13 Thất Trọng Biến - Bù đắp thiên phú 10/12/2013
14 Chương 14 Thất Trọng Biến - Âm mưu và báo thù(1) 10/12/2013
15 Chương 15 Thất Trọng Biến - Cơn ác mộng 10/12/2013
16 Chương 16 Thất Trọng Biến - Xét đoán của Morb 10/12/2013
17 Chương 17 Thất Trọng Biến - Tinh luyện lần nữa 10/12/2013
18 Chương 18 Thất Trọng Biến - Dị năng thức tỉnh 10/12/2013
19 Chương 19 Thất Trọng Biến - Ước định trước lúc biệt ly 10/12/2013
20 Chương 20 Thất Trọng Biến - Thử chiêu 10/12/2013
21 Chương 21 Thất Trọng Biến - Rốt cuộc bị bắt 10/12/2013
22 Chương 22 Thất Trọng Biến - Sống và chết 10/12/2013
23 Chương 23 Thất Trọng Biến - Tam tinh Linh ẩn giả - Craw 10/12/2013
24 Chương 24 Thất Trọng Biến - Ai cũng có tâm tư 10/12/2013
25 Chương 25 Thất Trọng Biến - Chạy trốn 10/12/2013
26 Chương 26 Thất Trọng Biến - Nhảy xuống vực 10/12/2013
27 Chương 27 Thất Trọng Biến - Long Huyết dịch 10/12/2013
28 Chương 28 Thất Trọng Biến - Sơn động thần bí 10/12/2013
29 Chương 29 Thất Trọng Biến - Thải Hồng quyết 10/12/2013
30 Chương 30 Thất Trọng Biến - Ba năm! 10/12/2013
31 Chương 31 Thất Trọng Biến - Xử lý ma hạch 10/12/2013
32 Chương 32 Thất Trọng Biến - Ban ngày gặp nạn 10/12/2013
33 Chương 33 Thất Trọng Biến - Thực lực sơ hiện 10/12/2013
34 Chương 34 Thất Trọng Biến - Kiểm tra thăng cấp 10/12/2013
35 Chương 35 Thất Trọng Biến - Kiểm tra thăng cấp (2) 10/12/2013
36 Chương 36 Thất Trọng Biến - Kiểm tra thăng cấp (3) 10/12/2013
37 Chương 37 Thất Trọng Biến - Nhất cấp đấu giá sư 10/12/2013
38 Chương 38 Thất Trọng Biến - Món đấu giá cuối cùng 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-that-trong-bien-583.html