Truyện Cực Đạo Tinh Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cực Đạo Tinh Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cực Đạo Tinh Thần
Bạn đang đọc truyện Cực Đạo Tinh Thần của tác giả Dực Phong Trảm trên trang đọc truyện online. Tân thần giới, trải qua hơn vạn ức năm phát triển, nơi này đã là sơ khối quy mô, mặc dù so với thần giới Lâm Mông vũ trụ mà nói, vẫn đang kém hơn không ít, nhưng Tần Vũ cũng không chuẩn bị chiếu phương pháp của Lâm Mông để thành lập vũ trụ.

Bởi vì không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc của tân thần giới cùng Lâm Mông thần giới cũng không giống nhau, Lâm Mông thần giới có rất nhiều thần nhân có tu vị nhất định cũng không nguyện ý ở lại, một lần nữa tu luyện lĩnh ngộ tân pháp tắc.

Người tới tân vũ trụ, đều là có một chút quen biết với Tần Vũ ở tiên ma yêu giới, cùng với một ít thanh niên ở thần giới sùng bái Tần Vũ, đến tận đây bọn họ đều cấu thành cả bản thổ thể lực của thần giới, mà tân thần giới trải qua hơn vạn triệu năm phát triển, thế lực phi thăng giả nhất phương cũng đủ để cùng bản thổ thế lực chống đỡ.

Nhưng cả tân thần giới so với thần giới mà nói, dân cư thật sự là ít hơn nhiều lắm.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cực Đạo Tinh Thần - KHỞI ĐẦU MỚI 09/12/2013
2 Chương 2 Cực Đạo Tinh Thần - HỒNG MÔNG THAM THẢO 09/12/2013
3 Chương 3 Cực Đạo Tinh Thần - KIM BẢNG HUYỀN HƯ 09/12/2013
4 Chương 4 Cực Đạo Tinh Thần - HỖN ĐỘN THIÊN CHÂU 09/12/2013
5 Chương 5 Cực Đạo Tinh Thần - KIM BẢNG CHI BIẾN 09/12/2013
6 Chương 6 Cực Đạo Tinh Thần - THIÊN CHÂU HÓA VĂN 09/12/2013
7 Chương 7 Cực Đạo Tinh Thần - HUYNH ĐỆ ĐÀM TÂM 09/12/2013
8 Chương 8 Cực Đạo Tinh Thần - VỤ TRUNG MÔNG MÔN 09/12/2013
9 Chương 9 Cực Đạo Tinh Thần - THƯỢNG CỔ THIÊN LỘ 09/12/2013
10 Chương 10 Cực Đạo Tinh Thần - TRỜI ĐẤT MỚI 09/12/2013
11 Chương 11 Cực Đạo Tinh Thần - KỲ QUÁI LÃO ĐẦU 09/12/2013
12 Chương 12 Cực Đạo Tinh Thần - HIỂU BIẾT MỚI 09/12/2013
13 Chương 13 Cực Đạo Tinh Thần - DIỄN GIỚI CHI LỰC 09/12/2013
14 Chương 14 Cực Đạo Tinh Thần - GIỚI TÂM THÔNG MINH 09/12/2013
15 Chương 15 Cực Đạo Tinh Thần - TỬ TÀN GIỚI ẤN 09/12/2013
16 Chương 16 Cực Đạo Tinh Thần - THẦN BÍ CỔ ĐỘNG 09/12/2013
17 Chương 17 Cực Đạo Tinh Thần - GIỚI DIỄN LINH THÚ 09/12/2013
18 Chương 18 Cực Đạo Tinh Thần - TÔN GIỚI THIÊN THƯƠNG 09/12/2013
19 Chương 19 Cực Đạo Tinh Thần - GIỚI ẤN TINH VŨ 09/12/2013
20 Chương 20 Cực Đạo Tinh Thần - THIÊN CHI TRUYỀN THUYẾT 09/12/2013
21 Chương 21 Cực Đạo Tinh Thần - HUYỀN GIỚI ĐẠI LỤC 09/12/2013
22 Chương 22 Cực Đạo Tinh Thần - SÁNG GIỚI THÁNH THÀNH 09/12/2013
23 Chương 23 Cực Đạo Tinh Thần - ĐOẠN BÍCH TÀN VIÊN 09/12/2013
24 Chương 24 Cực Đạo Tinh Thần - BI TRUNG THẾ GIỚI 09/12/2013
25 Chương 25 Cực Đạo Tinh Thần - HUYỀN GIỚI SƠ CHIẾN 09/12/2013
26 Chương 26 Cực Đạo Tinh Thần - GIỚI GIẢ HOẢ VIỆT 09/12/2013
27 Chương 27 Cực Đạo Tinh Thần - SÁNG GIỚI THƯ PHỦ 09/12/2013
28 Chương 28 Cực Đạo Tinh Thần - TIN TỨC VỀ TÀN BI 09/12/2013
29 Chương 29 Cực Đạo Tinh Thần - ĐẠO DIỄN THƯƠNG KHUNG 09/12/2013
30 Chương 30 Cực Đạo Tinh Thần - GẶP LẠI THIÊN THƯƠNG 09/12/2013
31 Chương 31 Cực Đạo Tinh Thần - PHÀM NHÂN QUỐC ĐỘ 09/12/2013
32 Chương 32 Cực Đạo Tinh Thần - ÂM MỘC THƯỢNG NHÂN 09/12/2013
33 Chương 33 Cực Đạo Tinh Thần - TRẬN PHÁP CHI UY 09/12/2013
34 Chương 34 Cực Đạo Tinh Thần - ĐỊA CHỈ CỦA HUYỀN HỎA TÔNG 09/12/2013
35 Chương 35 Cực Đạo Tinh Thần - U NHIÊN HOẢ TOÀN 09/12/2013
36 Chương 36 Cực Đạo Tinh Thần - TOÀN NHÃN NGỘ TẬP 09/12/2013
37 Chương 37 Cực Đạo Tinh Thần - LINH NGUYỆT CHIẾN HƯ 09/12/2013
38 Chương 38 Cực Đạo Tinh Thần - TẦN VŨ PHÁ TRẬN (thượng) 09/12/2013
39 Chương 39 Cực Đạo Tinh Thần - HUYNH ĐỆ TỤ THỦ 09/12/2013
40 Chương 40 Cực Đạo Tinh Thần - HỎA CHI BẢN NGUYÊN 09/12/2013
41 Chương 41 Cực Đạo Tinh Thần - HẦU PHÍ HẮC VŨ 09/12/2013
42 Chương 42 Cực Đạo Tinh Thần - HUYNH ĐỆ LOẠN CHIẾN 09/12/2013
43 Chương 43 Cực Đạo Tinh Thần - Hư không tàn trận 09/12/2013
44 Chương 44 Cực Đạo Tinh Thần - Tinh thần chi gian 09/12/2013
45 Chương 45 Cực Đạo Tinh Thần - Hư không loạn lưu 09/12/2013
46 Chương 46 Cực Đạo Tinh Thần - Linh Nguyệt chi tâm 09/12/2013
47 Chương 47 Cực Đạo Tinh Thần - U Long tứ tướng 09/12/2013
48 Chương 48 Cực Đạo Tinh Thần - Vũ trụ chi gian 09/12/2013
49 Chương 49 Cực Đạo Tinh Thần - Tự nhiên chi trận 09/12/2013
50 Chương 50 Cực Đạo Tinh Thần - Thu thủ thiên bi 09/12/2013
51 Chương 51 Cực Đạo Tinh Thần - Thiên bi hoàn bích 09/12/2013
52 Chương 52 Cực Đạo Tinh Thần - Sáng Giới tam tôn 09/12/2013
53 Chương 53 Cực Đạo Tinh Thần - Sơ chiến tôn giới. 09/12/2013
54 Chương 54 Cực Đạo Tinh Thần - Tầm phóng u ám 09/12/2013
55 Chương 55 Cực Đạo Tinh Thần - Toàn lực tử chiến 09/12/2013
56 Chương 56 Cực Đạo Tinh Thần - Long Nhất vẫn lạc 09/12/2013
57 Chương 57 Cực Đạo Tinh Thần - NHẤT LỘ TRUY SÁT (THƯỢNG)‎ 09/12/2013
58 Chương 58 Cực Đạo Tinh Thần - NHẤT LỘ TRUY SÁT (HẠ)‎‎ 09/12/2013
59 Chương 59 Cực Đạo Tinh Thần - TẦN VŨ TÁI CHIẾN‎‎ 09/12/2013
60 Chương 60 Cực Đạo Tinh Thần - HƯ GIẢ THƯƠNG ĐỊNH‎‎ 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cuc-dao-tinh-than-585.html