Truyện Sở Thị Xuân Thu - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Sở Thị Xuân Thu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Sở Thị Xuân Thu
Bạn đang đọc truyện Sở Thị Xuân Thu của tác giả Ninh Trí Viễn trên trang đọc truyện online. Nhân vật chính xuyên việt vào Sở Tranh là con út trong gia đình họ Sở, một trong những đại thế gia của Bắc Triệu quốc.

Cha hắn là người tài giỏi, nhưng lại không phải là con cháu có cùng huyết thống của Sở gia, cũng may Sở gia tông chủ có ánh mắt thức thời quyết tâm để cho người này thành người đứng đầu của gia tộc.

Triệu Tranh bị bệnh lúc còn bé, học võ chữa bệnh, dấn thân vào Ma môn, Thánh môn nhưng lại học phật môn công pháp.

Hắn đấu trí, đấu tài, đấu mưu, đấu võ.

Có mối tình ngang trái với trưởng công chúa Triệu quốc, nhưng vì hiềm khích giữa hoàng thất nước Triệu và thế gia đại tộc mà mối tình này có nhiều đắng cay.

Cũng may hắn có một vài hồng nhan tri kỷ tương trợ.

Trong gia đình thì lại vướng vào đấu tranh quyền lực giữa anh em ruột, ngoài thì với các thế gia đại tộc, với hiểm nguy từ các nước xung quanh mang tới.

Truyện này có đủ:

mưu, sử, trí, dũng, võ, tình.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Sở Thị Xuân Thu - Bắc triệu sở thị. 10/12/2013
2 Chương 2 Sở Thị Xuân Thu - Chuyển thể sống lại. 10/12/2013
3 Chương 3 Sở Thị Xuân Thu - Điên đảo Càn khôn 10/12/2013
4 Chương 4 Sở Thị Xuân Thu - Mưa gió trong kinh thành 10/12/2013
5 Chương 5 Sở Thị Xuân Thu - Nhận tổ quy tông 10/12/2013
6 Chương 6 Sở Thị Xuân Thu - Trốn nhà đi chơi 10/12/2013
7 Chương 7 Sở Thị Xuân Thu - Ân đền oán trả 10/12/2013
8 Chương 8 Sở Thị Xuân Thu - Hắc kỵ hùng phong 10/12/2013
9 Chương 9 Sở Thị Xuân Thu - Hắc kỵ hùng phong(2) 10/12/2013
10 Chương 10 Sở Thị Xuân Thu - Vị vũ trù mâu (lo trước tính sau) 10/12/2013
11 Chương 11 Sở Thị Xuân Thu - Vị vũ trù mâu (lo trước tính sau) II 10/12/2013
12 Chương 12 Sở Thị Xuân Thu - Mã đáo thành công 10/12/2013
13 Chương 13 Sở Thị Xuân Thu - Mã đáo thành côngII 10/12/2013
14 Chương 14 Sở Thị Xuân Thu - Đại xuất phong đầu (Huênh hoang trổ tài) 10/12/2013
15 Chương 15 Sở Thị Xuân Thu - Đại xuất phong đầu (Huênh hoang trổ tài) II 10/12/2013
16 Chương 16 Sở Thị Xuân Thu - Thị cường lăng nhược (Ỷ mạnh hiếp yếu) 10/12/2013
17 Chương 17 Sở Thị Xuân Thu - Thị cường lăng nhược (Ỷ mạnh hiếp yếu) II 10/12/2013
18 Chương 18 Sở Thị Xuân Thu - Công thành danh toại (1 2) 10/12/2013
19 Chương 19 Sở Thị Xuân Thu - Thái Bình Triển gia (1) 10/12/2013
20 Chương 20 Sở Thị Xuân Thu - Thái Bình Triển gia (2) 10/12/2013
21 Chương 21 Sở Thị Xuân Thu - Trở về kinh thành. 10/12/2013
22 Chương 22 Sở Thị Xuân Thu - Trở về kinh thành.II 10/12/2013
23 Chương 23 Sở Thị Xuân Thu - Tông chủ Sở thị 10/12/2013
24 Chương 24 Sở Thị Xuân Thu - Đối chọi gay gắt (1) 10/12/2013
25 Chương 25 Sở Thị Xuân Thu - Tông chủ Sở thị (2) 10/12/2013
26 Chương 26 Sở Thị Xuân Thu - Đối chọi gay gắt (2) 10/12/2013
27 Chương 27 Sở Thị Xuân Thu - Hoài nghi (1). 10/12/2013
28 Chương 28 Sở Thị Xuân Thu - Hoài nghi (2). 10/12/2013
29 Chương 29 Sở Thị Xuân Thu - Trấn Viễn Hầu phủ (1) 10/12/2013
30 Chương 30 Sở Thị Xuân Thu - Trấn Viễn Hầu phủ (2) 10/12/2013
31 Chương 31 Sở Thị Xuân Thu - Hỏa Vân thần câu (1) 10/12/2013
32 Chương 32 Sở Thị Xuân Thu - Hỏa Vân thần câu (2) 10/12/2013
33 Chương 33 Sở Thị Xuân Thu - Thái tử Đại Triệu (1) 10/12/2013
34 Chương 34 Sở Thị Xuân Thu - Thái tử Đại Triệu (2) 10/12/2013
35 Chương 35 Sở Thị Xuân Thu - Cắt bào đoạn nghĩa (1) 10/12/2013
36 Chương 36 Sở Thị Xuân Thu - Cắt bào đoạn nghĩa (2) 10/12/2013
37 Chương 37 Sở Thị Xuân Thu - Sở gia Ưng đường (1) 10/12/2013
38 Chương 38 Sở Thị Xuân Thu - Sở gia Ưng đường (2) 10/12/2013
39 Chương 39 Sở Thị Xuân Thu - Vị thê tiên thiếp (Chính thê chưa cưới đã nạp thiếp) (1) 10/12/2013
40 Chương 40 Sở Thị Xuân Thu - Vị thê tiên thiếp (Chính thê chưa cưới đã nạp thiếp) (2) 10/12/2013
41 Chương 41 Sở Thị Xuân Thu - Có nhu có cương (1) 10/12/2013
42 Chương 42 Sở Thị Xuân Thu - Có nhu có cương (2) 10/12/2013
43 Chương 43 Sở Thị Xuân Thu - Tính toán kế sách (1) 10/12/2013
44 Chương 44 Sở Thị Xuân Thu - Tính toán kế sách (2) 10/12/2013
45 Chương 45 Sở Thị Xuân Thu - Phế trưởng lập ấu (1) 10/12/2013
46 Chương 46 Sở Thị Xuân Thu - Phế trưởng lập ấu (2) 10/12/2013
47 Chương 47 Sở Thị Xuân Thu - Sư tử Hà Đông rống (1) 10/12/2013
48 Chương 48 Sở Thị Xuân Thu - Sư tử Hà Đông rống (2) 10/12/2013
49 Chương 49 Sở Thị Xuân Thu - Thiên Mị môn (1) 10/12/2013
50 Chương 50 Sở Thị Xuân Thu - Thiên Mị môn (2) 10/12/2013
51 Chương 51 Sở Thị Xuân Thu - Lần thứ hai vào cung (1). 10/12/2013
52 Chương 52 Sở Thị Xuân Thu - Lần thứ hai vào cung (2). 10/12/2013
53 Chương 53 Sở Thị Xuân Thu - Đại Triệu Nhất Diệp(1). 10/12/2013
54 Chương 54 Sở Thị Xuân Thu - Đại Triệu Nhất Diệp(2). 10/12/2013
55 Chương 55 Sở Thị Xuân Thu - Hậu thế danh nhân (1). 10/12/2013
56 Chương 56 Sở Thị Xuân Thu - Hậu thế danh nhân (2). 10/12/2013
57 Chương 57 Sở Thị Xuân Thu - Củng cố quyền lực(1). 10/12/2013
58 Chương 58 Sở Thị Xuân Thu - Củng cố quyền lực(2). 10/12/2013
59 Chương 59 Sở Thị Xuân Thu - Ba nhà liên minh(1). 10/12/2013
60 Chương 60 Sở Thị Xuân Thu - Ba nhà liên minh(2) 10/12/2013
61 Chương 61 Sở Thị Xuân Thu - Cực kỳ nguy hiểm (1). 10/12/2013
62 Chương 62 Sở Thị Xuân Thu - Cực kỳ nguy hiểm (2). 10/12/2013
63 Chương 63 Sở Thị Xuân Thu - Sóng gió nổi lên (1) 10/12/2013
64 Chương 64 Sở Thị Xuân Thu - Sóng gió nổi lên (2) 10/12/2013
65 Chương 65 Sở Thị Xuân Thu - Cơ hội trời cho (1) 10/12/2013
66 Chương 66 Sở Thị Xuân Thu - Cơ hội trời cho (2) 10/12/2013
67 Chương 67 Sở Thị Xuân Thu - Dấu vết để lại (1) 10/12/2013
68 Chương 68 Sở Thị Xuân Thu - Dấu vết để lại (2) 10/12/2013
69 Chương 69 Sở Thị Xuân Thu - Loại bỏ đối lập (1) 10/12/2013
70 Chương 70 Sở Thị Xuân Thu - Loại bỏ đối lập (2) 10/12/2013
71 Chương 71 Sở Thị Xuân Thu - Trồi lên mặt nước(1). 10/12/2013
72 Chương 72 Sở Thị Xuân Thu - Trồi lên mặt nước(2). 10/12/2013
73 Chương 73 Sở Thị Xuân Thu - Lại gặp mặt lần nữa (1). 10/12/2013
74 Chương 74 Sở Thị Xuân Thu - Lại gặp mặt lần nữa (2). 10/12/2013
75 Chương 75 Sở Thị Xuân Thu - Một mẻ lưới bắt gọn(1) 10/12/2013
76 Chương 76 Sở Thị Xuân Thu - Một mẻ lưới bắt gọn (2) 10/12/2013
77 Chương 77 Sở Thị Xuân Thu - Ra tay cứu mạng(1). 10/12/2013
78 Chương 78 Sở Thị Xuân Thu - Ra tay cứu mạng(2). 10/12/2013
79 Chương 79 Sở Thị Xuân Thu - Có công cứu giá(1). 10/12/2013
80 Chương 80 Sở Thị Xuân Thu - Có công cứu giá(2). 10/12/2013
81 Chương 81 Sở Thị Xuân Thu - Thưởng phạt phân minh(1). 10/12/2013
82 Chương 82 Sở Thị Xuân Thu - Thưởng phạt phân minh(2). 10/12/2013
83 Chương 83 Sở Thị Xuân Thu - Đi nhậm chức (1). 10/12/2013
84 Chương 84 Sở Thị Xuân Thu - Đi nhậm chức (2) 10/12/2013
85 Chương 85 Sở Thị Xuân Thu - Lần đầu đi thanh lâu (1). 10/12/2013
86 Chương 86 Sở Thị Xuân Thu - Lần đầu đi thanh lâu (2). 10/12/2013
87 Chương 87 Sở Thị Xuân Thu - Lần thứ ba vào cung (1). 10/12/2013
88 Chương 88 Sở Thị Xuân Thu - Lần thứ ba vào cung (2). 10/12/2013
89 Chương 89 Sở Thị Xuân Thu - Huynh đệ bất hòa(1). 10/12/2013
90 Chương 90 Sở Thị Xuân Thu - Huynh đệ bất hòa(2) 10/12/2013
91 Chương 91 Sở Thị Xuân Thu - Ngầm cài người nằm vùng(1). 10/12/2013
92 Chương 92 Sở Thị Xuân Thu - Ngầm cài người nằm vùng(2). 10/12/2013
93 Chương 93 Sở Thị Xuân Thu - Đại hôn tại Sở phủ (1). 10/12/2013
94 Chương 94 Sở Thị Xuân Thu - Đại hôn tại Sở phủ (2). 10/12/2013
95 Chương 95 Sở Thị Xuân Thu - Hàm Dương Tây Tần(1). 10/12/2013
96 Chương 96 Sở Thị Xuân Thu - Hàm Dương Tây Tần(2). 10/12/2013
97 Chương 97 Sở Thị Xuân Thu - Tương phùng vô thường(1). 10/12/2013
98 Chương 98 Sở Thị Xuân Thu - Tương phùng vô thường(2). 10/12/2013
99 Chương 99 Sở Thị Xuân Thu - Lại Bộ Thị Lang (1). 10/12/2013
100 Chương 100 Sở Thị Xuân Thu - Lại Bộ Thị Lang (2). 10/12/2013
101 Chương 101 Sở Thị Xuân Thu - Đành chịu (1). 10/12/2013
102 Chương 102 Sở Thị Xuân Thu - Đành chịu (2). 10/12/2013
103 Chương 103 Sở Thị Xuân Thu - Gặp mặt ở tửu Điếm (1). 10/12/2013
104 Chương 104 Sở Thị Xuân Thu - Gặp mặt ở tửu Điếm (2). 10/12/2013
105 Chương 105 Sở Thị Xuân Thu - Từ kinh ngạc tới vui mừng (1) 10/12/2013
106 Chương 106 Sở Thị Xuân Thu - Từ kinh ngạc tới vui mừng (2). 10/12/2013
107 Chương 107 Sở Thị Xuân Thu - Vận dụng tất cả tâm cơ (1). 10/12/2013
108 Chương 108 Sở Thị Xuân Thu - Vận dụng tất cả tâm cơ (2). 10/12/2013
109 Chương 109 Sở Thị Xuân Thu - Đăng môn bái phỏng (1). 10/12/2013
110 Chương 110 Sở Thị Xuân Thu - Đăng môn bái phỏng (2). 10/12/2013
111 Chương 111 Sở Thị Xuân Thu - Phật, Ma nhị môn (1). 10/12/2013
112 Chương 112 Sở Thị Xuân Thu - Phật, Ma nhị môn (2). 10/12/2013
113 Chương 113 Sở Thị Xuân Thu - Đau lòng quá đỗi (1). 10/12/2013
114 Chương 114 Sở Thị Xuân Thu - Đau lòng quá đỗi (2). 10/12/2013
115 Chương 115 Sở Thị Xuân Thu - Sự lựa chọn có lợi giữa hai thế lực(1). 10/12/2013
116 Chương 116 Sở Thị Xuân Thu - Sự lựa chọn có lợi giữa hai thế lực (2). 10/12/2013
117 Chương 117 Sở Thị Xuân Thu - Đe dọa dụ hàng (1). 10/12/2013
118 Chương 118 Sở Thị Xuân Thu - Đe dọa dụ hàng (2). 10/12/2013
119 Chương 119 Sở Thị Xuân Thu - Ngõ nhỏ Tả gia (1) . 10/12/2013
120 Chương 120 Sở Thị Xuân Thu - Ngõ nhỏ Tả gia (2) . 10/12/2013
121 Chương 121 Sở Thị Xuân Thu - Liên thủ phục kích (1) . 10/12/2013
122 Chương 122 Sở Thị Xuân Thu - Liên thủ phục kích (2) . 10/12/2013
123 Chương 123 Sở Thị Xuân Thu - Đúng là cố nhân (1). 10/12/2013
124 Chương 124 Sở Thị Xuân Thu - Đúng là cố nhân (2). 10/12/2013
125 Chương 125 Sở Thị Xuân Thu - Ma môn huyết tế (1). 10/12/2013
126 Chương 126 Sở Thị Xuân Thu - Ma môn huyết tế (2). 10/12/2013
127 Chương 127 Sở Thị Xuân Thu - Tề nhân phi phúc 1 2 10/12/2013
128 Chương 128 Sở Thị Xuân Thu - Hối hận không kịp 10/12/2013
129 Chương 129 Sở Thị Xuân Thu - Hối hận không kịp(2). 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-so-thi-xuan-thu-588.html