Truyện Chứng Hồn Đạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Chứng Hồn Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chứng Hồn Đạo
Bạn đang đọc truyện Chứng Hồn Đạo của tác giả Tam Nguyệt Mộng Khê trên trang đọc truyện online.Một khi đã bước lên con đường tu tiên thì phải là người tuyệt đoạn nhân tình, lãnh khốc với nhân thế?Thiên tài đích thật là như thế nào? Là người có tu vi cảnh giới cao hơn những người khác. Vậy thì danh xưng Siêu cấp thiên tài là như thế nào? Chính là một người điên không ngừng cố gắng đi theo con đường của riêng mình.

Đại ma đầu là như thế nào?

Là người tàn sát sinh linh vô tội.

Vậy người rút kiếm chém đại ma đầu là người như thế nào?

Là một anh hùng trượng nghĩa?

Không, rút kiếm tương trợ chỉ vì muốn bảo vệ sinh linh trong thiên hạ, chỉ vì muốn bảo vệ những người thân cận.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chứng Hồn Đạo - Tiếp Dẫn 16/12/2013
2 Chương 2 Chứng Hồn Đạo - Nghị Luận 16/12/2013
3 Chương 3 Chứng Hồn Đạo - Chuyện Năm Xưa 16/12/2013
4 Chương 4 Chứng Hồn Đạo - Lệnh Hồ 16/12/2013
5 Chương 5 Chứng Hồn Đạo - Thần Niệm 16/12/2013
6 Chương 6 Chứng Hồn Đạo - Thiên Tài! 16/12/2013
7 Chương 7 Chứng Hồn Đạo - Rời Núi 16/12/2013
8 Chương 8 Chứng Hồn Đạo - Lý Thiên Mạc 16/12/2013
9 Chương 9 Chứng Hồn Đạo - Dẫn Kiến 16/12/2013
10 Chương 10 Chứng Hồn Đạo - Giải Thích 16/12/2013
11 Chương 11 Chứng Hồn Đạo - Kết Anh 16/12/2013
12 Chương 12 Chứng Hồn Đạo - Phật Duyên 16/12/2013
13 Chương 13 Chứng Hồn Đạo - Bi Thương 16/12/2013
14 Chương 14 Chứng Hồn Đạo - Tỷ Đấu 16/12/2013
15 Chương 15 Chứng Hồn Đạo - Vũ Tu 16/12/2013
16 Chương 16 Chứng Hồn Đạo - Lại Thắng 16/12/2013
17 Chương 17 Chứng Hồn Đạo - Ly Biệt 16/12/2013
18 Chương 18 Chứng Hồn Đạo - Ô Tư Quốc 16/12/2013
19 Chương 19 Chứng Hồn Đạo - Săn Hổ 16/12/2013
20 Chương 20 Chứng Hồn Đạo - Phong Ba 16/12/2013
21 Chương 21 Chứng Hồn Đạo - Trả Thù 16/12/2013
22 Chương 22 Chứng Hồn Đạo - Linh Vật 16/12/2013
23 Chương 23 Chứng Hồn Đạo - Giết Hết 16/12/2013
24 Chương 24 Chứng Hồn Đạo - Tế Điện (Cúng Tế) 16/12/2013
25 Chương 25 Chứng Hồn Đạo - Hậu Hoạn 16/12/2013
26 Chương 26 Chứng Hồn Đạo - Hỏa Tuyệt 16/12/2013
27 Chương 27 Chứng Hồn Đạo - Cổ Bảo 16/12/2013
28 Chương 28 Chứng Hồn Đạo - Tung Tích 16/12/2013
29 Chương 29 Chứng Hồn Đạo - Độ Hư 16/12/2013
30 Chương 30 Chứng Hồn Đạo - Thanh Thành 16/12/2013
31 Chương 31 Chứng Hồn Đạo - Bát Quái 16/12/2013
32 Chương 32 Chứng Hồn Đạo - Tạo Hóa 16/12/2013
33 Chương 33 Chứng Hồn Đạo - Phân Thần 16/12/2013
34 Chương 34 Chứng Hồn Đạo - Nạp Lan 16/12/2013
35 Chương 35 Chứng Hồn Đạo - Sát Vai 16/12/2013
36 Chương 36 Chứng Hồn Đạo - Linh Túy* 16/12/2013
37 Chương 37 Chứng Hồn Đạo - Cạnh Tranh 16/12/2013
38 Chương 38 Chứng Hồn Đạo - Đồng Ý 16/12/2013
39 Chương 39 Chứng Hồn Đạo - Xung Đột 16/12/2013
40 Chương 40 Chứng Hồn Đạo - Tỏ Tình 16/12/2013
41 Chương 41 Chứng Hồn Đạo - Luận Đạo 16/12/2013
42 Chương 42 Chứng Hồn Đạo - Coi Rẻ 16/12/2013
43 Chương 43 Chứng Hồn Đạo - Rút Kiếm 16/12/2013
44 Chương 44 Chứng Hồn Đạo - Khai Mạc 16/12/2013
45 Chương 45 Chứng Hồn Đạo - Uẩn Thần Giản 16/12/2013
46 Chương 46 Chứng Hồn Đạo - Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh) 16/12/2013
47 Chương 47 Chứng Hồn Đạo - Tế Luyện 16/12/2013
48 Chương 48 Chứng Hồn Đạo - Thức Hải 16/12/2013
49 Chương 49 Chứng Hồn Đạo - Tâm Hợp 16/12/2013
50 Chương 50 Chứng Hồn Đạo - Đính Ước 16/12/2013
51 Chương 51 Chứng Hồn Đạo - Tranh Nhau 16/12/2013
52 Chương 52 Chứng Hồn Đạo - Pháp Chiến 16/12/2013
53 Chương 53 Chứng Hồn Đạo - Kiếm Vũ 16/12/2013
54 Chương 54 Chứng Hồn Đạo - Chúng Tu 16/12/2013
55 Chương 55 Chứng Hồn Đạo - Thần Uy 16/12/2013
56 Chương 56 Chứng Hồn Đạo - Uy Năng 16/12/2013
57 Chương 57 Chứng Hồn Đạo - Ước Đoán 16/12/2013
58 Chương 58 Chứng Hồn Đạo - Do Dự 16/12/2013
59 Chương 59 Chứng Hồn Đạo - Kỳ Thạch 16/12/2013
60 Chương 60 Chứng Hồn Đạo - Tửu Tiên 16/12/2013
61 Chương 61 Chứng Hồn Đạo - Bức Họa 16/12/2013
62 Chương 62 Chứng Hồn Đạo - Cửu Trận Đồ 16/12/2013
63 Chương 63 Chứng Hồn Đạo - Âm Mưu Của Ba Yêu 16/12/2013
64 Chương 64 Chứng Hồn Đạo - Quỷ Kế 16/12/2013
65 Chương 65 Chứng Hồn Đạo - Chết Hết 16/12/2013
66 Chương 66 Chứng Hồn Đạo - Kinh Biến 16/12/2013
67 Chương 67 Chứng Hồn Đạo - Bàn Phúc 16/12/2013
68 Chương 68 Chứng Hồn Đạo - Truy Tung 16/12/2013
69 Chương 69 Chứng Hồn Đạo - Tai Họa 16/12/2013
70 Chương 70 Chứng Hồn Đạo - Cơ Duyên 16/12/2013
71 Chương 71 Chứng Hồn Đạo - Thiên Kiếp 16/12/2013
72 Chương 72 Chứng Hồn Đạo - Thần Châu 16/12/2013
73 Chương 73 Chứng Hồn Đạo - Lui Bước 16/12/2013
74 Chương 74 Chứng Hồn Đạo - Quả Đắng 16/12/2013
75 Chương 75 Chứng Hồn Đạo - Đông Hành 16/12/2013
76 Chương 76 Chứng Hồn Đạo - Bái Phỏng 16/12/2013
77 Chương 77 Chứng Hồn Đạo - Luyện Khí 16/12/2013
78 Chương 78 Chứng Hồn Đạo - Sơ Kiếp 16/12/2013
79 Chương 79 Chứng Hồn Đạo - Vô Tình Gặp Gỡ 16/12/2013
80 Chương 80 Chứng Hồn Đạo - Bàn Luận Về Rượu 16/12/2013
81 Chương 81 Chứng Hồn Đạo - Ba Động 16/12/2013
82 Chương 82 Chứng Hồn Đạo - Bắt Bảo 16/12/2013
83 Chương 83 Chứng Hồn Đạo - Ân Thần 16/12/2013
84 Chương 84 Chứng Hồn Đạo - Tâm Kiếp 16/12/2013
85 Chương 85 Chứng Hồn Đạo - Chúng Tu Vây Công 16/12/2013
86 Chương 86 Chứng Hồn Đạo - Đại Chiến Diễn Ra 16/12/2013
87 Chương 87 Chứng Hồn Đạo - Thiên Phách 16/12/2013
88 Chương 88 Chứng Hồn Đạo - Kinh Sợ 16/12/2013
89 Chương 89 Chứng Hồn Đạo - Tu Sĩ Đỉnh Giai 16/12/2013
90 Chương 90 Chứng Hồn Đạo - Chất Vấn 16/12/2013
91 Chương 91 Chứng Hồn Đạo - Phong Mang 16/12/2013
92 Chương 92 Chứng Hồn Đạo - Hồn Uy 16/12/2013
93 Chương 93 Chứng Hồn Đạo - Oai Thanh Y Hầu 16/12/2013
94 Chương 94 Chứng Hồn Đạo - Làm Loạn 16/12/2013
95 Chương 95 Chứng Hồn Đạo - Phật Sĩ 16/12/2013
96 Chương 96 Chứng Hồn Đạo - Bốn Đan 16/12/2013
97 Chương 97 Chứng Hồn Đạo - Thi Sĩ 16/12/2013
98 Chương 98 Chứng Hồn Đạo - Nghi Trượng 16/12/2013
99 Chương 99 Chứng Hồn Đạo - Uy Danh 16/12/2013
100 Chương 100 Chứng Hồn Đạo - Gặp Nhau 16/12/2013
101 Chương 101 Chứng Hồn Đạo - Hồn, Phách! 16/12/2013
102 Chương 102 Chứng Hồn Đạo - Bi Thương 16/12/2013
103 Chương 103 Chứng Hồn Đạo - Quy Y 16/12/2013
104 Chương 104 Chứng Hồn Đạo - Ngụy Phật Nhãn 16/12/2013
105 Chương 105 Chứng Hồn Đạo - Cường Địch 16/12/2013
106 Chương 106 Chứng Hồn Đạo - Tiên Khí 16/12/2013
107 Chương 107 Chứng Hồn Đạo - Kịch Chiến 16/12/2013
108 Chương 108 Chứng Hồn Đạo - Yêu Thân 16/12/2013
109 Chương 109 Chứng Hồn Đạo - Bắt Được 16/12/2013
110 Chương 110 Chứng Hồn Đạo - Dịch Hồn 16/12/2013
111 Chương 111 Chứng Hồn Đạo - Nắm Trong Tay! 16/12/2013
112 Chương 112 Chứng Hồn Đạo - Nhu Tình 16/12/2013
113 Chương 113 Chứng Hồn Đạo - Luyện Đan 16/12/2013
114 Chương 114 Chứng Hồn Đạo - Tuyên Danh 16/12/2013
115 Chương 115 Chứng Hồn Đạo - Thần Du 16/12/2013
116 Chương 116 Chứng Hồn Đạo - Âm Hồn Châu 16/12/2013
117 Chương 117 Chứng Hồn Đạo - Xuất Hiện 16/12/2013
118 Chương 118 Chứng Hồn Đạo - Yêu Xà 16/12/2013
119 Chương 119 Chứng Hồn Đạo - Hồn Chiến 16/12/2013
120 Chương 120 Chứng Hồn Đạo - Thi Hồn 16/12/2013
121 Chương 121 Chứng Hồn Đạo - Lui Yêu 16/12/2013
122 Chương 122 Chứng Hồn Đạo - Vạn Thông Cảng 16/12/2013
123 Chương 123 Chứng Hồn Đạo - Đầu Cơ 16/12/2013
124 Chương 124 Chứng Hồn Đạo - Dạy Dỗ 16/12/2013
125 Chương 125 Chứng Hồn Đạo - Để Lộ Nội Tình 16/12/2013
126 Chương 126 Chứng Hồn Đạo - Định Giới Đỉnh 16/12/2013
127 Chương 127 Chứng Hồn Đạo - Cửu Lê Minh Hội 16/12/2013
128 Chương 128 Chứng Hồn Đạo - Lên Thuyền 16/12/2013
129 Chương 129 Chứng Hồn Đạo - Rời Cảng 16/12/2013
130 Chương 130 Chứng Hồn Đạo - Gây Thù 16/12/2013
131 Chương 131 Chứng Hồn Đạo - Trui Luyện 16/12/2013
132 Chương 132 Chứng Hồn Đạo - Lê Lạc 16/12/2013
133 Chương 133 Chứng Hồn Đạo - Đoạt Bảo 16/12/2013
134 Chương 134 Chứng Hồn Đạo - Nguyệt Vũ 16/12/2013
135 Chương 135 Chứng Hồn Đạo - Truyền Kỳ 16/12/2013
136 Chương 136 Chứng Hồn Đạo - Đàm Phán Không Thành! 16/12/2013
137 Chương 137 Chứng Hồn Đạo - Bế Quan 16/12/2013
138 Chương 138 Chứng Hồn Đạo - Lôi Quang Đại Đế! 16/12/2013
139 Chương 139 Chứng Hồn Đạo - Phân Thần Kỳ! 16/12/2013
140 Chương 140 Chứng Hồn Đạo - Đông Thắng Châu 16/12/2013
141 Chương 141 Chứng Hồn Đạo - Phù Vân Thành 16/12/2013
142 Chương 142 Chứng Hồn Đạo - Hồ Đan 16/12/2013
143 Chương 143 Chứng Hồn Đạo - Vào Thành 16/12/2013
144 Chương 144 Chứng Hồn Đạo - Phủ Thành Chủ 16/12/2013
145 Chương 145 Chứng Hồn Đạo - Ký Phát 16/12/2013
146 Chương 146 Chứng Hồn Đạo - Bán Đấu Giá 16/12/2013
147 Chương 147 Chứng Hồn Đạo - Yêu Linh 16/12/2013
148 Chương 148 Chứng Hồn Đạo - Xuất Hành 16/12/2013
149 Chương 149 Chứng Hồn Đạo - Dò Yêu 16/12/2013
150 Chương 150 Chứng Hồn Đạo - Cửu Yêu Sơn 16/12/2013
151 Chương 151 Chứng Hồn Đạo - Câu Phá Thiên 16/12/2013
152 Chương 152 Chứng Hồn Đạo - Chọc Giận 16/12/2013
153 Chương 153 Chứng Hồn Đạo - Thu Yêu 16/12/2013
154 Chương 154 Chứng Hồn Đạo - Tôi Tớ Thứ Hai 16/12/2013
155 Chương 155 Chứng Hồn Đạo - Giác Ngưu Thánh 16/12/2013
156 Chương 156 Chứng Hồn Đạo - Đấu Bò 16/12/2013
157 Chương 157 Chứng Hồn Đạo - Thủ Đoạn 16/12/2013
158 Chương 158 Chứng Hồn Đạo - Phần Thưởng 16/12/2013
160 Chương 160 Chứng Hồn Đạo - Thần Phục 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chung-hon-dao-944.html