Truyện Tà Lâm Thiên Hạ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tà Lâm Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tà Lâm Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Tà Lâm Thiên Hạ của tác giả daijune trên trang đọc truyện online. Từ xưa đến nay, người đời thường hay có câu: “Tà bất thắng chính”, nay thỉnh các vị xem qua sách này, để thấy tà cũng có thể thắng chính.

Y vốn là lừng lẫy thiên hạ thiếu bảo chủ, lại bởi vì cùng phụ thân bất hòa mà từ đó về sau lạc bước giang hồ.

Nhiều lần trải qua sinh tử, nếm tận đau khổ, thấu triệt hiểm ác nóng lạnh của nhân gian, khinh thường bọn danh môn chính phái, ra vẻ đạo mạo nhưng lại giấu dao sau lưng, thế nên y giận dữ lánh đời, lại bởi vì thế mà cải biển cả đời…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tà Lâm Thiên Hạ - Cửu Long khí tử 16/12/2013
2 Chương 2 Tà Lâm Thiên Hạ - Lạc phách giang hồ 16/12/2013
3 Chương 3 Tà Lâm Thiên Hạ - ửu lâu hào khách 16/12/2013
4 Chương 4 Tà Lâm Thiên Hạ - Tiểu thí ngưu đao 16/12/2013
5 Chương 5 Tà Lâm Thiên Hạ - Tam Sửu đoạn hồn 16/12/2013
6 Chương 6 Tà Lâm Thiên Hạ - Tiêu cục sính cơ(*) 16/12/2013
7 Chương 7 Tà Lâm Thiên Hạ - Kỹ chấn Long Uy 16/12/2013
8 Chương 8 Tà Lâm Thiên Hạ - Thiên nhai tầm tung 16/12/2013
9 Chương 9 Tà Lâm Thiên Hạ - Động Đình cứu Anh 16/12/2013
10 Chương 10 Tà Lâm Thiên Hạ - Bạch Vân thế gia 16/12/2013
11 Chương 11 Tà Lâm Thiên Hạ - Bạch y Như Tuyết(*) 16/12/2013
12 Chương 12 Tà Lâm Thiên Hạ - Âm mưu nhưỡng sinh(*) 16/12/2013
13 Chương 13 Tà Lâm Thiên Hạ - Âm mưu tiền tịch(*) 16/12/2013
14 Chương 14 Tà Lâm Thiên Hạ - Kinh thiên âm mưu 16/12/2013
15 Chương 15 Tà Lâm Thiên Hạ - Cửu đại chưởng môn 16/12/2013
16 Chương 16 Tà Lâm Thiên Hạ - Thân hãm linh ngữ(*) 16/12/2013
17 Chương 17 Tà Lâm Thiên Hạ - Đồ cùng chủy kiến(*) 16/12/2013
18 Chương 18 Tà Lâm Thiên Hạ - Lao lý lao ngoại(*) 16/12/2013
19 Chương 19 Tà Lâm Thiên Hạ - Bạch Vân diệt môn 16/12/2013
20 Chương 20 Tà Lâm Thiên Hạ - Tuyệt xử phùng sinh(*) 16/12/2013
21 Chương 21 Tà Lâm Thiên Hạ - Đào xuất sinh thiên 16/12/2013
22 Chương 22 Tà Lâm Thiên Hạ - Bất tri khứ hướng(*) 16/12/2013
23 Chương 23 Tà Lâm Thiên Hạ - Nông gia thiếu niên 16/12/2013
24 Chương 24 Tà Lâm Thiên Hạ - Đạo thính đồ thuyết(*) 16/12/2013
25 Chương 25 Tà Lâm Thiên Hạ - Nga My cẩm tú 16/12/2013
26 Chương 26 Tà Lâm Thiên Hạ - Kim Đỉnh phong ba 16/12/2013
27 Chương 27 Tà Lâm Thiên Hạ - Tọa tham vãng sự(*) 16/12/2013
28 Chương 28 Tà Lâm Thiên Hạ - Thảm án tái khởi 16/12/2013
29 Chương 29 Tà Lâm Thiên Hạ - Nga My Tuyệt Duyên 16/12/2013
30 Chương 30 Tà Lâm Thiên Hạ - Thiên Cơ dự ngôn 16/12/2013
31 Chương 31 Tà Lâm Thiên Hạ - Động Đình lão nhân 16/12/2013
32 Chương 32 Tà Lâm Thiên Hạ - Động trung huyền cơ(*) 16/12/2013
33 Chương 33 Tà Lâm Thiên Hạ - Cổ Bối Diệp Kinh 16/12/2013
34 Chương 34 Tà Lâm Thiên Hạ - Bích thượng hiện tự(*) 16/12/2013
35 Chương 35 Tà Lâm Thiên Hạ - Cổ Bối Diệp Kinh 16/12/2013
36 Chương 36 Tà Lâm Thiên Hạ - Đạo phá cơ mật 16/12/2013
37 Chương 37 Tà Lâm Thiên Hạ - Đại chiến Tuyệt Duyên 16/12/2013
38 Chương 38 Tà Lâm Thiên Hạ - Võ Đang Thái Hư 16/12/2013
39 Chương 39 Tà Lâm Thiên Hạ - Hắc y mông diện(*) 16/12/2013
40 Chương 40 Tà Lâm Thiên Hạ - Nhất lộ truy tung 16/12/2013
41 Chương 41 Tà Lâm Thiên Hạ - Thước sào cưu chiêm(*) 16/12/2013
42 Chương 42 Tà Lâm Thiên Hạ - Nam Hải biên thượng(*) 16/12/2013
43 Chương 43 Tà Lâm Thiên Hạ - Truyền ngôn khả khi(*) 16/12/2013
44 Chương 44 Tà Lâm Thiên Hạ - Khuynh tâm tương đàm(*) 16/12/2013
45 Chương 45 Tà Lâm Thiên Hạ - Nghênh tân khách thuyền(*) 16/12/2013
46 Chương 46 Tà Lâm Thiên Hạ - huyền thượng tiên ngao(*) 16/12/2013
47 Chương 47 Tà Lâm Thiên Hạ - Cửu Long đảo thượng 16/12/2013
48 Chương 48 Tà Lâm Thiên Hạ - Hiên Viên Thanh Phong 16/12/2013
49 Chương 49 Tà Lâm Thiên Hạ - Quyết đấu Thanh Phong 16/12/2013
50 Chương 50 Tà Lâm Thiên Hạ - Biến sinh trửu địch(*) 16/12/2013
51 Chương 51 Tà Lâm Thiên Hạ - Tử thần lâm thế(*) 16/12/2013
52 Chương 52 Tà Lâm Thiên Hạ - Hải thượng quái tẩu(*) 16/12/2013
53 Chương 53 Tà Lâm Thiên Hạ - Tư Kỳ ly khứ 16/12/2013
54 Chương 54 Tà Lâm Thiên Hạ - Tiêu Dao thư sinh 16/12/2013
55 Chương 55 Tà Lâm Thiên Hạ - Thần bí trang viên 16/12/2013
56 Chương 56 Tà Lâm Thiên Hạ - Dạ đàm kinh tâm(*) 16/12/2013
57 Chương 57 Tà Lâm Thiên Hạ - Tư Kỳ thân vong 16/12/2013
58 Chương 58 Tà Lâm Thiên Hạ - Ảm nhiên thần thương(*) 16/12/2013
59 Chương 59 Tà Lâm Thiên Hạ - Tiểu trấn tầm hung(*) 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ta-lam-thien-ha-945.html