Truyện Chiến Thiên - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Chiến Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chiến Thiên
Bạn đang đọc truyện Chiến Thiên của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online. Một trái thiên địa thánh quả xuyên qua tạo nên kỳ tích.Hãy đọc và cảm nhận sự thú vị của truyện.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chiến Thiên - Mưa sa gió giật 10/12/2013
2 Chương 2 Chiến Thiên - Ngộ Thương 10/12/2013
3 Chương 3 Chiến Thiên - trường lực khí (khí lực dài) 10/12/2013
4 Chương 4 Chiến Thiên - Thạch đôn trăm cân. 10/12/2013
5 Chương 5 Chiến Thiên - Không biết dạy con. 10/12/2013
6 Chương 6 Chiến Thiên - Nhớ kỹ rồi. 10/12/2013
7 Chương 7 Chiến Thiên - Quyền trung khí thế.(khí thế trong quyền) 10/12/2013
8 Chương 8 Chiến Thiên - Bảo điển gia truyền. 10/12/2013
9 Chương 9 Chiến Thiên - Tác dụng của thịt lợn. 10/12/2013
10 Chương 10 Chiến Thiên - Tán thành. 10/12/2013
11 Chương 11 Chiến Thiên - Truyền thụ. 10/12/2013
12 Chương 12 Chiến Thiên - Đồ hình kỳ quái và tập trung ý niệm. 10/12/2013
13 Chương 13 Chiến Thiên - Chân khí 10/12/2013
14 Chương 14 Chiến Thiên - Trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ. 10/12/2013
15 Chương 15 Chiến Thiên - Thỉnh cầu vào núi. 10/12/2013
16 Chương 16 Chiến Thiên - Lang nha bổng 10/12/2013
17 Chương 17 Chiến Thiên - Thâm sơn 10/12/2013
18 Chương 18 Chiến Thiên - Bầy sói 10/12/2013
19 Chương 19 Chiến Thiên - Khiếp đảm 10/12/2013
20 Chương 20 Chiến Thiên - Nguy hiểm cận kề. 10/12/2013
21 Chương 21 Chiến Thiên - Nhân hình hùng vương (Vua gấu hình người) 10/12/2013
22 Chương 22 Chiến Thiên - Thiện hậu(giải quyết tốt hậu quả) 10/12/2013
23 Chương 23 Chiến Thiên - Vương Bưu 10/12/2013
24 Chương 24 Chiến Thiên - Trở mặt 10/12/2013
25 Chương 25 Chiến Thiên - Cự lực 10/12/2013
26 Chương 26 Chiến Thiên - Thâm tàng bất lộ (cao thâm không lộ ra) 10/12/2013
27 Chương 27 Chiến Thiên - Hạ sơn (xuống núi) 10/12/2013
28 Chương 28 Chiến Thiên - Cơ quan báo đầu 10/12/2013
29 Chương 29 Chiến Thiên - Hùng đảm diệu dụng (diệu dụng của mật gấu ) 10/12/2013
30 Chương 30 Chiến Thiên - Giác lượng (đánh giá) 10/12/2013
31 Chương 31 Chiến Thiên - Cổ lệ (cổ vũ) 10/12/2013
32 Chương 32 Chiến Thiên - Lang nhục đích tác dụng (tác dụng của thịt sói) 10/12/2013
33 Chương 33 Chiến Thiên - Mê trận 10/12/2013
34 Chương 34 Chiến Thiên - Chân khí ngoại phóng 10/12/2013
35 Chương 35 Chiến Thiên - Trích máu (lấy máu) 10/12/2013
36 Chương 36 Chiến Thiên - Mê cung trung tâm 10/12/2013
37 Chương 37 Chiến Thiên - Thị nhân thị quái? 10/12/2013
38 Chương 38 Chiến Thiên - Sưu hồn luyện phách 10/12/2013
39 Chương 39 Chiến Thiên - Giới chỉ (nhẫn) 10/12/2013
40 Chương 40 Chiến Thiên - Lang quần tái hiện 10/12/2013
41 Chương 41 Chiến Thiên - Địa diếu (Hầm ngầm) 10/12/2013
42 Chương 42 Chiến Thiên - Vi bối (Làm trái) 10/12/2013
43 Chương 43 Chiến Thiên - Lang vương chi uy 10/12/2013
44 Chương 44 Chiến Thiên - Hung thú (thú dữ) 10/12/2013
45 Chương 45 Chiến Thiên - Đả sát(đánh chết) 10/12/2013
46 Chương 46 Chiến Thiên - Thu thập(thu dọn) 10/12/2013
47 Chương 47 Chiến Thiên - Tống lễ (Tặng quà) 10/12/2013
48 Chương 48 Chiến Thiên - Liệp thủ (Thợ săn) 10/12/2013
49 Chương 49 Chiến Thiên - Vào thành vô tình gặp mặt 10/12/2013
50 Chương 50 Chiến Thiên - Thế Gia 10/12/2013
51 Chương 51 Chiến Thiên - Ghi danh. 10/12/2013
52 Chương 52 Chiến Thiên - Tiễn thuật. 10/12/2013
53 Chương 53 Chiến Thiên - Bản lĩnh kinh người. 10/12/2013
54 Chương 54 Chiến Thiên - Kẻ thù. 10/12/2013
55 Chương 55 Chiến Thiên - Đối thủ ngoài ý muốn. 10/12/2013
56 Chương 56 Chiến Thiên - Nhất bổng đả phi (Một bổng đánh bay) 10/12/2013
57 Chương 57 Chiến Thiên - Lời mời 10/12/2013
58 Chương 58 Chiến Thiên - Vạn Bảo Hiên 10/12/2013
59 Chương 59 Chiến Thiên - Chín ngàn lượng bạc trắng. 10/12/2013
60 Chương 60 Chiến Thiên - Bạch ngọc giới chỉ. 10/12/2013
61 Chương 61 Chiến Thiên - Chênh lệch. 10/12/2013
62 Chương 62 Chiến Thiên - Ban vĩ duật (*) . 10/12/2013
63 Chương 63 Chiến Thiên - Yêu bài . 10/12/2013
64 Chương 64 Chiến Thiên - Dị thường 10/12/2013
65 Chương 65 Chiến Thiên - Uyển Gia thôn 10/12/2013
66 Chương 66 Chiến Thiên - Chạy trốn. 10/12/2013
67 Chương 67 Chiến Thiên - Bí mật của Lâm Đình. 10/12/2013
68 Chương 68 Chiến Thiên - Đi xa 10/12/2013
69 Chương 69 Chiến Thiên - Đại ngọc quan 10/12/2013
70 Chương 70 Chiến Thiên - Tâm tình biến hóa 10/12/2013
71 Chương 71 Chiến Thiên - Cừu nhân tương kiến 10/12/2013
72 Chương 72 Chiến Thiên - Bành Gia Hổ 10/12/2013
73 Chương 73 Chiến Thiên - Ở đâu ra 10/12/2013
74 Chương 74 Chiến Thiên - Nhuyễn kiếm 10/12/2013
75 Chương 75 Chiến Thiên - Bộ phận then chốt. 10/12/2013
76 Chương 76 Chiến Thiên - Hiểu lầm. 10/12/2013
77 Chương 77 Chiến Thiên - Thân phận 10/12/2013
78 Chương 78 Chiến Thiên - Tin tức xấu 10/12/2013
79 Chương 79 Chiến Thiên - Man bất giảng lý 10/12/2013
80 Chương 80 Chiến Thiên - Phản sát 10/12/2013
81 Chương 81 Chiến Thiên - Trảm thảo trừ căn 10/12/2013
82 Chương 82 Chiến Thiên - Thịt báo 10/12/2013
83 Chương 83 Chiến Thiên - Một năm sau. 10/12/2013
84 Chương 84 Chiến Thiên - Võ quán. 10/12/2013
85 Chương 85 Chiến Thiên - Thí Công Đường 10/12/2013
86 Chương 86 Chiến Thiên - Bộc phát 10/12/2013
87 Chương 87 Chiến Thiên - Liệp sư trung giai 10/12/2013
88 Chương 88 Chiến Thiên - Lực quyền khủng bố 10/12/2013
89 Chương 89 Chiến Thiên - Lực quyền khủng bố 10/12/2013
90 Chương 90 Chiến Thiên - Hiểu lầm to lớn 10/12/2013
91 Chương 91 Chiến Thiên - Cừu gia tiểu bá vương. 10/12/2013
92 Chương 92 Chiến Thiên - Đấu thú trường. 10/12/2013
93 Chương 93 Chiến Thiên - Dị biến. 10/12/2013
94 Chương 94 Chiến Thiên - Chu diệt. 10/12/2013
95 Chương 95 Chiến Thiên - Sát khí. 10/12/2013
96 Chương 96 Chiến Thiên - Cừu Đường Cổ. 10/12/2013
97 Chương 97 Chiến Thiên - Đại thủ bút. 10/12/2013
98 Chương 98 Chiến Thiên - Đi một chuyến. 10/12/2013
99 Chương 99 Chiến Thiên - Ngươi nói bậy. 10/12/2013
100 Chương 100 Chiến Thiên - Hoàng kim. 10/12/2013
101 Chương 101 Chiến Thiên - Phá đan điền. 10/12/2013
102 Chương 102 Chiến Thiên - Một mồi lửa 10/12/2013
103 Chương 103 Chiến Thiên - Nhìn mặt trời 10/12/2013
104 Chương 104 Chiến Thiên - Có khách 10/12/2013
105 Chương 105 Chiến Thiên - Hậu đài 10/12/2013
106 Chương 106 Chiến Thiên - Chuyển tặng 10/12/2013
107 Chương 107 Chiến Thiên - Cầu viện 10/12/2013
108 Chương 108 Chiến Thiên - Biến cố 10/12/2013
109 Chương 109 Chiến Thiên - Xông vào bầy sói 10/12/2013
110 Chương 110 Chiến Thiên - Luyện yêu võ giả 10/12/2013
111 Chương 111 Chiến Thiên - Kiên nhẫn 10/12/2013
112 Chương 112 Chiến Thiên - Quang ám sơ hiện 10/12/2013
113 Chương 113 Chiến Thiên - iện binh 10/12/2013
114 Chương 114 Chiến Thiên - Hung uy 10/12/2013
115 Chương 115 Chiến Thiên - Quát lui 10/12/2013
116 Chương 116 Chiến Thiên - Buông 10/12/2013
117 Chương 117 Chiến Thiên - Linh khí thủ hộ 10/12/2013
118 Chương 118 Chiến Thiên - Yêu đan 10/12/2013
119 Chương 119 Chiến Thiên - Yêu hóa 10/12/2013
120 Chương 120 Chiến Thiên - Trầm tinh thạch 10/12/2013
121 Chương 121 Chiến Thiên - Đa mưu túc trí 10/12/2013
122 Chương 122 Chiến Thiên - Sinh mệnh phù lục 10/12/2013
123 Chương 123 Chiến Thiên - Cuồng Bạo Hùng Vương 10/12/2013
124 Chương 124 Chiến Thiên - Tàn Phách 10/12/2013
125 Chương 125 Chiến Thiên - Cắt...... cái kia? 10/12/2013
126 Chương 126 Chiến Thiên - Không gian đại 10/12/2013
127 Chương 127 Chiến Thiên - Lõa thể 10/12/2013
128 Chương 128 Chiến Thiên - Mượn y phục 10/12/2013
129 Chương 129 Chiến Thiên - Khuê danh. 10/12/2013
130 Chương 130 Chiến Thiên - Động tĩnh khắp nơi. 10/12/2013
131 Chương 131 Chiến Thiên - Một năm sau. 10/12/2013
132 Chương 132 Chiến Thiên - Linh khí sư. 10/12/2013
133 Chương 133 Chiến Thiên - Ngưng tụ khí toàn. 10/12/2013
134 Chương 134 Chiến Thiên - Quang và ám. 10/12/2013
135 Chương 135 Chiến Thiên - Giết. 10/12/2013
136 Chương 136 Chiến Thiên - Ước chiến. 10/12/2013
137 Chương 137 Chiến Thiên - Bảo khí. 10/12/2013
138 Chương 138 Chiến Thiên - Đánh ra. 10/12/2013
139 Chương 139 Chiến Thiên - quý trọng 10/12/2013
140 Chương 140 Chiến Thiên - Thực lực 10/12/2013
141 Chương 141 Chiến Thiên - y phục 10/12/2013
142 Chương 142 Chiến Thiên - Sinh tử chiến. 10/12/2013
143 Chương 143 Chiến Thiên - Tam hợp nhất. 10/12/2013
144 Chương 144 Chiến Thiên - Hắn là linh khí sư! 10/12/2013
145 Chương 145 Chiến Thiên - Tam giai thượng phẩm. 10/12/2013
146 Chương 146 Chiến Thiên - Nội mị chi thuật. 10/12/2013
147 Chương 147 Chiến Thiên - Hai Nhà trở mặt. 10/12/2013
148 Chương 148 Chiến Thiên - Bảo Khí Chi uy, một kick Tất sát 10/12/2013
149 Chương 149 Chiến Thiên - Lễ vật. 10/12/2013
150 Chương 150 Chiến Thiên - Đại, tiểu linh giới. 10/12/2013
151 Chương 151 Chiến Thiên - Quang ám phù lục. 10/12/2013
152 Chương 152 Chiến Thiên - Nô gia chiều lòng ngài. 10/12/2013
153 Chương 153 Chiến Thiên - Xa trướng. 10/12/2013
154 Chương 154 Chiến Thiên - Huân thạch. 10/12/2013
155 Chương 155 Chiến Thiên - Khí Xoáy Biến Dị. 10/12/2013
156 Chương 156 Chiến Thiên - Hoàn Mỹ. 10/12/2013
157 Chương 157 Chiến Thiên - Siêu phẩm Sinh Mệnh phù. 10/12/2013
158 Chương 158 Chiến Thiên - Giá cả ngoài dự liệu. 10/12/2013
159 Chương 159 Chiến Thiên - Liên lạc. 10/12/2013
160 Chương 160 Chiến Thiên - Giao dịch. 10/12/2013
161 Chương 161 Chiến Thiên - Bồi dưỡng. 10/12/2013
162 Chương 162 Chiến Thiên - Đại Quang Minh Thánh Linh pháp. 10/12/2013
163 Chương 163 Chiến Thiên - Mấy khí xoáy. 10/12/2013
164 Chương 164 Chiến Thiên - Mười khí xoáy - trước này chưa từng có. 10/12/2013
165 Chương 165 Chiến Thiên - Cừu Mẫu 10/12/2013
166 Chương 166 Chiến Thiên - Chủ phong một trăm hai mươi ba. 10/12/2013
167 Chương 167 Chiến Thiên - Ba Tháng Khổ Tu. 10/12/2013
168 Chương 168 Chiến Thiên - Cực phẩm luyện yêu võ giả. 10/12/2013
169 Chương 169 Chiến Thiên - Bước vào Đại Linh giới. 10/12/2013
170 Chương 170 Chiến Thiên - Rộng lớn vô biên. 10/12/2013
171 Chương 171 Chiến Thiên - Phân lưu. 10/12/2013
172 Chương 172 Chiến Thiên - Vạn Kiếm tông - Cao Thăng. 10/12/2013
173 Chương 173 Chiến Thiên - Lập uy. 10/12/2013
174 Chương 174 Chiến Thiên - Cực phẩm luyện yêu võ giả. 10/12/2013
175 Chương 175 Chiến Thiên - Một kích lôi đình. 10/12/2013
176 Chương 176 Chiến Thiên - Đại trưởng lão. 10/12/2013
177 Chương 177 Chiến Thiên - Anh Tài chi thành. 10/12/2013
178 Chương 178 Chiến Thiên - Ngọc bài. 10/12/2013
179 Chương 179 Chiến Thiên - Cực phẩm luyện yêu võ giả.. hai người? 10/12/2013
180 Chương 180 Chiến Thiên - Rung động. 10/12/2013
181 Chương 181 Chiến Thiên - Coi là trung phẩm đi. 10/12/2013
182 Chương 182 Chiến Thiên - Giá cả đan dược. 10/12/2013
183 Chương 183 Chiến Thiên - Điều kiện mời chào. 10/12/2013
184 Chương 184 Chiến Thiên - Gặp lại cố nhân. 10/12/2013
185 Chương 185 Chiến Thiên - Nội khố Anh Tài chi thành. 10/12/2013
186 Chương 186 Chiến Thiên - Thất Thải Liên Hoa và Huyết Yến chi tiên. 10/12/2013
187 Chương 187 Chiến Thiên - Giá trị siêu phẩm Tịnh Tẩy phù. 10/12/2013
188 Chương 188 Chiến Thiên - Thẳng thắn đối đãi. 10/12/2013
189 Chương 189 Chiến Thiên - Kim quang thần mục. 10/12/2013
190 Chương 190 Chiến Thiên - Tam hùng chi uy. 10/12/2013
191 Chương 191 Chiến Thiên - Văn Nhân Băng Oánh. 10/12/2013
192 Chương 192 Chiến Thiên - Thỉnh cầu. 10/12/2013
193 Chương 193 Chiến Thiên - Thi triển thần thông. 10/12/2013
194 Chương 194 Chiến Thiên - Thiên Tinh môn Ngọc Châu Tử. 10/12/2013
195 Chương 195 Chiến Thiên - Ước định. 10/12/2013
196 Chương 196 Chiến Thiên - Lựa chọn. 10/12/2013
197 Chương 197 Chiến Thiên - Vào sơn môn. 10/12/2013
198 Chương 198 Chiến Thiên - Xung đột. 10/12/2013
199 Chương 199 Chiến Thiên - Chưởng giáo pháp chỉ. 10/12/2013
200 Chương 200 Chiến Thiên - Lựa chọn tâm pháp. 10/12/2013
201 Chương 201 Chiến Thiên - Vạn Kiếm quyết. 10/12/2013
202 Chương 202 Chiến Thiên - Một tỷ kiếm quang 10/12/2013
203 Chương 203 Chiến Thiên - Đại Hắc Ám Tà Linh pháp quyết. 10/12/2013
204 Chương 204 Chiến Thiên - Quang ám cân bằng 10/12/2013
205 Chương 205 Chiến Thiên - Nhị giai Linh khí sư. 10/12/2013
206 Chương 206 Chiến Thiên - Quan Khí thuật. 10/12/2013
207 Chương 207 Chiến Thiên - Tài liệu nhị giai. 10/12/2013
208 Chương 208 Chiến Thiên - Hạt nhân và ấn ký 10/12/2013
209 Chương 209 Chiến Thiên - Trăm đạo kiếm quang. 10/12/2013
210 Chương 210 Chiến Thiên - Bày quầy. 10/12/2013
211 Chương 211 Chiến Thiên - Ta không bán. 10/12/2013
212 Chương 212 Chiến Thiên - Điên cuồng. 10/12/2013
213 Chương 213 Chiến Thiên - Mật báo. 10/12/2013
214 Chương 214 Chiến Thiên - Bốn mươi chín đạo kiếm quang đối chiến. 10/12/2013
215 Chương 215 Chiến Thiên - Hiểu lầm. 10/12/2013
216 Chương 216 Chiến Thiên - Kết thù. 10/12/2013
217 Chương 217 Chiến Thiên - Quang ám phù lục mới. 10/12/2013
218 Chương 218 Chiến Thiên - Phù lục diệu dụng. 10/12/2013
219 Chương 219 Chiến Thiên - Thử nghiệm. 10/12/2013
220 Chương 220 Chiến Thiên - Phong Ma phù. 10/12/2013
221 Chương 221 Chiến Thiên - Khôi phục khí phách. 10/12/2013
222 Chương 222 Chiến Thiên - Nhị giai cực phẩm. 10/12/2013
223 Chương 223 Chiến Thiên - Toàn bộ cực phẩm. 10/12/2013
224 Chương 224 Chiến Thiên - Vạn Phong tề tụ. 10/12/2013
225 Chương 225 Chiến Thiên - Ý đồ chân chính 10/12/2013
226 Chương 226 Chiến Thiên - Tỷ muội Vân gia. 10/12/2013
227 Chương 227 Chiến Thiên - Kiếm quang đối quyết. 10/12/2013
228 Chương 228 Chiến Thiên - Ba lựa chọn. 10/12/2013
229 Chương 229 Chiến Thiên - Khô Vinh phong. 10/12/2013
230 Chương 230 Chiến Thiên - Bạch Thảo vô danh. 10/12/2013
231 Chương 231 Chiến Thiên - Bụi rơi xuống đất. 10/12/2013
232 Chương 232 Chiến Thiên - Trấn Ma tháp và Luyện Yêu động. 10/12/2013
233 Chương 233 Chiến Thiên - Kết minh 10/12/2013
234 Chương 234 Chiến Thiên - Kiếm trận 10/12/2013
235 Chương 235 Chiến Thiên - Chân khí pháp quyết 10/12/2013
236 Chương 236 Chiến Thiên - Luyện yêu võ giả nhị giai...tam giai ? 10/12/2013
237 Chương 237 Chiến Thiên - Tam giai yêu hóa chi lực ? 10/12/2013
238 Chương 238 Chiến Thiên - Thí luyện. 10/12/2013
239 Chương 239 Chiến Thiên - Nơi này là ...rừng rậm? 10/12/2013
240 Chương 240 Chiến Thiên - Đột nhiên hạ độc thủ. 10/12/2013
241 Chương 241 Chiến Thiên - Kiếm trận hiển uy. 10/12/2013
242 Chương 242 Chiến Thiên - Khách từ Bá Vương phong. 10/12/2013
243 Chương 243 Chiến Thiên - Bại lộ. 10/12/2013
244 Chương 244 Chiến Thiên - Cự tuyệt. 10/12/2013
245 Chương 245 Chiến Thiên - Trăm con thương long. 10/12/2013
246 Chương 246 Chiến Thiên - Chiến giáp. 10/12/2013
247 Chương 247 Chiến Thiên - Biến cố. 10/12/2013
248 Chương 248 Chiến Thiên - Chân trưởng lão. 10/12/2013
249 Chương 249 Chiến Thiên - Phản công. 10/12/2013
250 Chương 250 Chiến Thiên - Yêu đan thiên bằng. 10/12/2013
251 Chương 251 Chiến Thiên - Thiên bằng biến thân. 10/12/2013
252 Chương 252 Chiến Thiên - Tốc độ cực hạn. 10/12/2013
253 Chương 253 Chiến Thiên - Thiên bằng tung hoành quyết. 10/12/2013
254 Chương 254 Chiến Thiên - Quang ám mất cân bằng. 10/12/2013
255 Chương 255 Chiến Thiên - Ba mươi khí xoáy. 10/12/2013
256 Chương 256 Chiến Thiên - Ngộ trung. 10/12/2013
257 Chương 257 Chiến Thiên - Một tháng sau. 10/12/2013
258 Chương 258 Chiến Thiên - Ngẫu ngộ. 10/12/2013
259 Chương 259 Chiến Thiên - Nhất tảo nhi diệt. 10/12/2013
260 Chương 260 Chiến Thiên - Thông Linh mộc. 10/12/2013
261 Chương 261 Chiến Thiên - Xung đột. 10/12/2013
262 Chương 262 Chiến Thiên - Ngoại tông môn. 10/12/2013
263 Chương 263 Chiến Thiên - Sinh tử lôi đài. 10/12/2013
264 Chương 264 Chiến Thiên - Cực phẩm chi uy. 10/12/2013
265 Chương 265 Chiến Thiên - Huyết thân. 10/12/2013
266 Chương 266 Chiến Thiên - Ngươi giết nhầm người rồi! 10/12/2013
267 Chương 267 Chiến Thiên - Ngưng kiếm trảm sát. 10/12/2013
268 Chương 268 Chiến Thiên - Phong khẩu lãng tiêm. 10/12/2013
269 Chương 269 Chiến Thiên - Phong nhi lệ chí 10/12/2013
270 Chương 270 Chiến Thiên - Lỗ đại sư. 10/12/2013
271 Chương 271 Chiến Thiên - Ôn Dưỡng hồ lô. 10/12/2013
272 Chương 272 Chiến Thiên - Tâm đầu chi hoạn. 10/12/2013
273 Chương 273 Chiến Thiên - Tái nhập vụ cốc. 10/12/2013
274 Chương 274 Chiến Thiên - Tam giai phù lục. 10/12/2013
275 Chương 275 Chiến Thiên - Bồi dưỡng thương long. 10/12/2013
276 Chương 276 Chiến Thiên - Hai tháng sau. 10/12/2013
277 Chương 277 Chiến Thiên - Ước định. 10/12/2013
278 Chương 278 Chiến Thiên - Tái tụ đỉnh núi. 10/12/2013
279 Chương 279 Chiến Thiên - Phi Thiên phong. 10/12/2013
280 Chương 280 Chiến Thiên - Ức vạn kiếm hải. 10/12/2013
281 Chương 281 Chiến Thiên - Kim Cương Bạt Sơn. 10/12/2013
282 Chương 282 Chiến Thiên - Nghe chỉ. 10/12/2013
283 Chương 283 Chiến Thiên - Lần sáu. 10/12/2013
284 Chương 284 Chiến Thiên - Chút thành tựu của Ngưng Kiếm thuật. 10/12/2013
285 Chương 285 Chiến Thiên - Tiểu kiếm hải. 10/12/2013
286 Chương 286 Chiến Thiên - Thất bại sao? 10/12/2013
287 Chương 287 Chiến Thiên - Bảo khí muôn màu. 10/12/2013
288 Chương 288 Chiến Thiên - Linh lực tứ giai. 10/12/2013
289 Chương 289 Chiến Thiên - Lập thể khí toàn. 10/12/2013
290 Chương 290 Chiến Thiên - Trang Mạt Mạt. 10/12/2013
291 Chương 291 Chiến Thiên - Mị hoặc thân thể. 10/12/2013
292 Chương 292 Chiến Thiên - Phụ tử. 10/12/2013
293 Chương 293 Chiến Thiên - Tuyên chỉ. 10/12/2013
294 Chương 294 Chiến Thiên - Thiên thượng điệu hãm bính. 10/12/2013
295 Chương 295 Chiến Thiên - Trấn Hải thành. 10/12/2013
296 Chương 296 Chiến Thiên - Ngự kiếm thuật. 10/12/2013
297 Chương 297 Chiến Thiên - Bồi dưỡng hạch tâm và tứ giai phù? 10/12/2013
298 Chương 298 Chiến Thiên - Phi tiễn ngư. 10/12/2013
299 Chương 299 Chiến Thiên - Tiễn. 10/12/2013
300 Chương 300 Chiến Thiên - Cường giả ngư nhân. 10/12/2013
301 Chương 301 Chiến Thiên - Thần tiễn vô địch. 10/12/2013
302 Chương 302 Chiến Thiên - Lâm trận cảm ngộ. 10/12/2013
303 Chương 303 Chiến Thiên - Uy phong thất giai. 10/12/2013
304 Chương 304 Chiến Thiên - Truy sát. 10/12/2013
305 Chương 305 Chiến Thiên - Quyết chiến trên đỉnh núi. 10/12/2013
306 Chương 306 Chiến Thiên - Trang Mạt Mạt vô địch. 10/12/2013
307 Chương 307 Chiến Thiên - Hai kiện bảo khí. 10/12/2013
308 Chương 308 Chiến Thiên - Thần tiễn tái hiện. 10/12/2013
309 Chương 309 Chiến Thiên - Cự Hình thú. 10/12/2013
310 Chương 310 Chiến Thiên - Nam nhân điên cuồng. 10/12/2013
311 Chương 311 Chiến Thiên - Hai mũi thần tiễn. 10/12/2013
312 Chương 312 Chiến Thiên - Ngư nhân ca. 10/12/2013
313 Chương 313 Chiến Thiên - Nộ hống chân khí tứ giai. 10/12/2013
314 Chương 314 Chiến Thiên - Trấn Hải Hổ Phách Thiên. 10/12/2013
315 Chương 315 Chiến Thiên - Hậu quả. 10/12/2013
316 Chương 316 Chiến Thiên - Quyết không phụ đệ. 10/12/2013
317 Chương 317 Chiến Thiên - Tuyệt không tha cho ngươi 10/12/2013
318 Chương 318 Chiến Thiên - Hổ Vương Khiếu Thiên Hống. 10/12/2013
319 Chương 319 Chiến Thiên - Truy tùy giả. 10/12/2013
320 Chương 320 Chiến Thiên - Tin tức khiếp sợ. 10/12/2013
321 Chương 321 Chiến Thiên - Tiểu Linh giới tiêu thất. 10/12/2013
322 Chương 322 Chiến Thiên - Ba ngày sau. 10/12/2013
323 Chương 323 Chiến Thiên - Phù triện bạo liệt. 10/12/2013
324 Chương 324 Chiến Thiên - Siêu cấp phù triện thất giai. 10/12/2013
325 Chương 325 Chiến Thiên - Linh bảo điểm sổ. 10/12/2013
326 Chương 326 Chiến Thiên - Khí linh. 10/12/2013
327 Chương 327 Chiến Thiên - Giám định. 10/12/2013
328 Chương 328 Chiến Thiên - Vòng giao dịch nhỏ. 10/12/2013
329 Chương 329 Chiến Thiên - Pháp khí phi hành 10/12/2013
330 Chương 330 Chiến Thiên - Trầm Hương Mộc. 10/12/2013
331 Chương 331 Chiến Thiên - Đấu giá phù triện. 10/12/2013
332 Chương 332 Chiến Thiên - Chiến giáp. 10/12/2013
333 Chương 333 Chiến Thiên - Khẩn cầu. 10/12/2013
334 Chương 334 Chiến Thiên - Bằng hữu chân chính. 10/12/2013
335 Chương 335 Chiến Thiên - Thuần phục. 10/12/2013
336 Chương 336 Chiến Thiên - Bảo vật và chiến giáp. 10/12/2013
337 Chương 337 Chiến Thiên - Tàn phách nhân ma 10/12/2013
338 Chương 338 Chiến Thiên - Hai tháng tu luyện. 10/12/2013
339 Chương 339 Chiến Thiên - Mỗi người một ngã. 10/12/2013
340 Chương 340 Chiến Thiên - Thôn xóm viên nhân 10/12/2013
341 Chương 341 Chiến Thiên - Kim Cương vương tộc. 10/12/2013
342 Chương 342 Chiến Thiên - Chém giết. 10/12/2013
343 Chương 343 Chiến Thiên - Huyễn hóa Kim Cương 10/12/2013
344 Chương 344 Chiến Thiên - Ma Lâm. 10/12/2013
345 Chương 345 Chiến Thiên - Ma Thạch. 10/12/2013
346 Chương 346 Chiến Thiên - Thực lực đại tăng. 10/12/2013
347 Chương 347 Chiến Thiên - Môn phái truyền tin. 10/12/2013
348 Chương 348 Chiến Thiên - Các phương tụ hợp. 10/12/2013
349 Chương 349 Chiến Thiên - Bạch Thảo Phong, Trịnh Hạo Thiên 10/12/2013
350 Chương 350 Chiến Thiên - Phá thành. 10/12/2013
351 Chương 351 Chiến Thiên - Chém tướng đoạt cờ 10/12/2013
352 Chương 352 Chiến Thiên - Lòng tham. 10/12/2013
353 Chương 353 Chiến Thiên - Kim cương lai khách. 10/12/2013
354 Chương 354 Chiến Thiên - Thái thượng trưởng lão truyền tin. 10/12/2013
355 Chương 355 Chiến Thiên - Thạch Vương. 10/12/2013
356 Chương 356 Chiến Thiên - Ân oán. 10/12/2013
357 Chương 357 Chiến Thiên - Kim cương thất giai. 10/12/2013
358 Chương 358 Chiến Thiên - Phiên Giang Đảo Hải côn. 10/12/2013
359 Chương 359 Chiến Thiên - Kim cương pháp mục. 10/12/2013
360 Chương 360 Chiến Thiên - Ngũ? Lục? Thất giai? 10/12/2013
361 Chương 361 Chiến Thiên - Yêu Phách. 10/12/2013
362 Chương 362 Chiến Thiên - Pháp mục truyền thừa. 10/12/2013
363 Chương 363 Chiến Thiên - Ta muốn sức mạnh. 10/12/2013
364 Chương 364 Chiến Thiên - Bảo khí vô địch. 10/12/2013
365 Chương 365 Chiến Thiên - Càn quét. 10/12/2013
366 Chương 366 Chiến Thiên - Viện quân tới chậm. 10/12/2013
367 Chương 367 Chiến Thiên - Lấy ít đánh nhiều. 10/12/2013
368 Chương 368 Chiến Thiên - Nhục nhã. 10/12/2013
369 Chương 369 Chiến Thiên - Dị biến. 10/12/2013
370 Chương 370 Chiến Thiên - Kẻ vượt giới tuyến, giết 10/12/2013
371 Chương 371 Chiến Thiên - Giao dịch quỷ dị. 10/12/2013
372 Chương 372 Chiến Thiên - Phiên Thiên Đảo Hải quyết. 10/12/2013
373 Chương 373 Chiến Thiên - Tứ giai hay là thất giai? 10/12/2013
374 Chương 374 Chiến Thiên - Trực tiếp thôn phệ. 10/12/2013
375 Chương 375 Chiến Thiên - Vương thành đoạt kỳ. 10/12/2013
376 Chương 376 Chiến Thiên - Chiến kỳ cuối cùng. 10/12/2013
377 Chương 377 Chiến Thiên - Quyết chiến chỉ địa. 10/12/2013
378 Chương 378 Chiến Thiên - Quyền nặng như sơn. 10/12/2013
379 Chương 379 Chiến Thiên - Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch. 10/12/2013
380 Chương 380 Chiến Thiên - Thương long chỉ uy. 10/12/2013
381 Chương 381 Chiến Thiên - Tái kiến Cổ Vũ. 10/12/2013
382 Chương 382 Chiến Thiên - Tặng công pháp. 10/12/2013
383 Chương 383 Chiến Thiên - Doanh địa nhân tộc. 10/12/2013
384 Chương 384 Chiến Thiên - Đốn ngộ biến hóa. 10/12/2013
385 Chương 385 Chiến Thiên - Ngũ giai yêu đan. 10/12/2013
386 Chương 386 Chiến Thiên - Khí phách khôi phục. 10/12/2013
387 Chương 387 Chiến Thiên - Một côn diệt sát. 10/12/2013
388 Chương 388 Chiến Thiên - Tiếng tăm vang xa. 10/12/2013
389 Chương 389 Chiến Thiên - Nhận sai. 10/12/2013
390 Chương 390 Chiến Thiên - Hoàng tộc xuất hiện. 10/12/2013
391 Chương 391 Chiến Thiên - Chung tay kháng địch. 10/12/2013
392 Chương 392 Chiến Thiên - Đại quân. 10/12/2013
393 Chương 393 Chiến Thiên - Cứu viện cố nhân. 10/12/2013
394 Chương 394 Chiến Thiên - Quang minh đại đạo. 10/12/2013
395 Chương 395 Chiến Thiên - Ý niệm tương liên, trao đổi tuyệt kỹ. 10/12/2013
396 Chương 396 Chiến Thiên - Cảm kích. 10/12/2013
397 Chương 397 Chiến Thiên - Trận pháp sư. 10/12/2013
398 Chương 398 Chiến Thiên - Báo ứng. 10/12/2013
399 Chương 399 Chiến Thiên - Mất tích. 10/12/2013
400 Chương 400 Chiến Thiên - Xâm chiếm quy mô. 10/12/2013
401 Chương 401 Chiến Thiên - Uy năng lớn nhất của Vạn Kiếm Quyết. 10/12/2013
402 Chương 402 Chiến Thiên - Hoàng. 10/12/2013
403 Chương 403 Chiến Thiên - Một quyền. 10/12/2013
404 Chương 404 Chiến Thiên - Ước định bốn quyền. 10/12/2013
405 Chương 405 Chiến Thiên - Ngũ giai. 10/12/2013
406 Chương 406 Chiến Thiên - Kẻ mạnh nhất? 10/12/2013
407 Chương 407 Chiến Thiên - Âm dương bí quyết. 10/12/2013
408 Chương 408 Chiến Thiên - Ta muốn làm hoàng trong nhân tộc! 10/12/2013
409 Chương 409 Chiến Thiên - Hoàng, ta tới! 10/12/2013
410 Chương 410 Chiến Thiên - Siêu phẩm mười vạn. 10/12/2013
411 Chương 411 Chiến Thiên - Một quyền tối cường vs Vạn Kiếm quyết tối cường. 10/12/2013
412 Chương 412 Chiến Thiên - Thương Long Bạo Kiếm thuật. 10/12/2013
413 Chương 413 Chiến Thiên - Cự chưởng khủng bố. 10/12/2013
414 Chương 414 Chiến Thiên - Cường giả linh thể. 10/12/2013
415 Chương 415 Chiến Thiên - Thiên hạ đệ nhất dưới thất giai 10/12/2013
416 Chương 416 Chiến Thiên - Vân thái thượng trưởng lão. 10/12/2013
417 Chương 417 Chiến Thiên - Bí mật của lực lượng ý chí. 10/12/2013
418 Chương 418 Chiến Thiên - Lời hứa của Vân Bột Hải. 10/12/2013
419 Chương 419 Chiến Thiên - Ngũ giai phù lục. 10/12/2013
420 Chương 420 Chiến Thiên - Hoạn Dưỡng (*) phù khủng bố. 10/12/2013
421 Chương 421 Chiến Thiên - Trấn Ma tháp. 10/12/2013
422 Chương 422 Chiến Thiên - Viện thủ. 10/12/2013
423 Chương 423 Chiến Thiên - Lấy oán trả ơn. 10/12/2013
424 Chương 424 Chiến Thiên - Mộng Yểm. 10/12/2013
425 Chương 425 Chiến Thiên - Điều kiện hà khắc. 10/12/2013
426 Chương 426 Chiến Thiên - Mộng Yểm... màu đen? 10/12/2013
427 Chương 427 Chiến Thiên - Hai lần phá ảo cảnh. 10/12/2013
428 Chương 428 Chiến Thiên - Thật thật giả giả. 10/12/2013
429 Chương 429 Chiến Thiên - Thương long cùng bạo. 10/12/2013
430 Chương 430 Chiến Thiên - Mộng yểm huyễn hóa thuật. 10/12/2013
431 Chương 431 Chiến Thiên - Người thủ vệ tầng năm. 10/12/2013
432 Chương 432 Chiến Thiên - Tâm ngoan thủ lạt. 10/12/2013
433 Chương 433 Chiến Thiên - Ngụy pháp khí. 10/12/2013
434 Chương 434 Chiến Thiên - Phong 10/12/2013
435 Chương 435 Chiến Thiên - Gặp rồi chạy. 10/12/2013
436 Chương 436 Chiến Thiên - Hắc ám cứu trị. 10/12/2013
437 Chương 437 Chiến Thiên - Khảo nghiệm khế ước. 10/12/2013
438 Chương 438 Chiến Thiên - Liên tục kinh hỉ. 10/12/2013
439 Chương 439 Chiến Thiên - Tùy ngươi làm chủ. 10/12/2013
440 Chương 440 Chiến Thiên - Phân phối danh ngạch. 10/12/2013
441 Chương 441 Chiến Thiên - Phiêu Miểu Vân Hải. 10/12/2013
442 Chương 442 Chiến Thiên - Đột biến. 10/12/2013
443 Chương 443 Chiến Thiên - Linh thú thủ sơn. 10/12/2013
444 Chương 444 Chiến Thiên - Đại Quang Minh phù? 10/12/2013
445 Chương 445 Chiến Thiên - Hút khô bọn chúng. 10/12/2013
446 Chương 446 Chiến Thiên - Thông đạo. 10/12/2013
447 Chương 447 Chiến Thiên - Truyền thừa. 10/12/2013
448 Chương 448 Chiến Thiên - Thiên Ma Khôi Lỗi thuật. 10/12/2013
449 Chương 449 Chiến Thiên - Linh khí sư lục giai 10/12/2013
450 Chương 450 Chiến Thiên - Quầng sáng. 10/12/2013
451 Chương 451 Chiến Thiên - Lâm Đình chi biến. 10/12/2013
452 Chương 452 Chiến Thiên - Cửa ải cuối cùng. 10/12/2013
453 Chương 453 Chiến Thiên - Khiêu chiến. 10/12/2013
454 Chương 454 Chiến Thiên - Điểm Danh Đường. 10/12/2013
455 Chương 455 Chiến Thiên - Trăm vạn kiếm quang 10/12/2013
456 Chương 456 Chiến Thiên - Xuất quan khiêu chiến. 10/12/2013
457 Chương 457 Chiến Thiên - Tranh giành thiên hạ đệ nhất nhân. 10/12/2013
458 Chương 458 Chiến Thiên - Bát Phương Thai. 10/12/2013
459 Chương 459 Chiến Thiên - Thất đại phân thân. 10/12/2013
460 Chương 460 Chiến Thiên - Ảnh Sát thuật. 10/12/2013
461 Chương 461 Chiến Thiên - Vô Tận Kiếm Hải. 10/12/2013
462 Chương 462 Chiến Thiên - Lựa chọn phần thưởng. 10/12/2013
463 Chương 463 Chiến Thiên - Nửa năm 10/12/2013
464 Chương 464 Chiến Thiên - Thiên ý. 10/12/2013
465 Chương 465 Chiến Thiên - Phản mưu. 10/12/2013
466 Chương 466 Chiến Thiên - Ngoài Vân Hải. 10/12/2013
467 Chương 467 Chiến Thiên - Tương kế tựu kế. 10/12/2013
468 Chương 468 Chiến Thiên - Hảo tâm hảo báo. 10/12/2013
469 Chương 469 Chiến Thiên - Tung tích. 10/12/2013
470 Chương 470 Chiến Thiên - Tập sát. 10/12/2013
471 Chương 471 Chiến Thiên - Khí phách chỉ linh. 10/12/2013
472 Chương 472 Chiến Thiên - Luyện hóa. 10/12/2013
473 Chương 473 Chiến Thiên - Nghiêm Lôi Minh. 10/12/2013
474 Chương 474 Chiến Thiên - Bàn mạng tinh chỉ thệ.(*) 10/12/2013
475 Chương 475 Chiến Thiên - Linh khí thất giai 10/12/2013
476 Chương 476 Chiến Thiên - Hiểu Lầm 10/12/2013
477 Chương 477 Chiến Thiên - Thực lực biến hóa 10/12/2013
478 Chương 478 Chiến Thiên - Thất giai phù triện 10/12/2013
479 Chương 479 Chiến Thiên - Thí luyện 10/12/2013
480 Chương 480 Chiến Thiên - Bốc thăm 10/12/2013
481 Chương 481 Chiến Thiên - Trở về đại hải 10/12/2013
482 Chương 482 Chiến Thiên - Bột hãi vực 10/12/2013
483 Chương 483 Chiến Thiên - Hải tộc xâm chiếm 10/12/2013
484 Chương 484 Chiến Thiên - Kiếm hãi chỉ uy 10/12/2013
485 Chương 485 Chiến Thiên - Thanh danh hiển hách 10/12/2013
486 Chương 486 Chiến Thiên - Siêu cấp Thủy Quang tráo 10/12/2013
487 Chương 487 Chiến Thiên - Thiếu nữ sát thủ 10/12/2013
488 Chương 488 Chiến Thiên - Cường giả thập giai 10/12/2013
489 Chương 489 Chiến Thiên - Chạy 10/12/2013
490 Chương 490 Chiến Thiên - Truyền thừa Thiên Bằng 10/12/2013
491 Chương 491 Chiến Thiên - Cường giả thâm hải 10/12/2013
492 Chương 492 Chiến Thiên - Điên cuồng đuổi giết 10/12/2013
493 Chương 493 Chiến Thiên - Hợp tác sinh tử 10/12/2013
494 Chương 494 Chiến Thiên - Phá linh chi quan 10/12/2013
495 Chương 495 Chiến Thiên - Hải để thần lực 10/12/2013
496 Chương 496 Chiến Thiên - Ngư nhân Cường giả 10/12/2013
497 Chương 497 Chiến Thiên - Thí luyện chỉ động 10/12/2013
498 Chương 498 Chiến Thiên - Phục dụng yêu đan 10/12/2013
499 Chương 499 Chiến Thiên - Ngư nhân yêu đan 10/12/2013
500 Chương 500 Chiến Thiên - Tẩn chức bát giai luyện yêu vũ giả 10/12/2013
501 Chương 501 Chiến Thiên - Định Thân thuật 10/12/2013
502 Chương 502 Chiến Thiên - Biến thân tinh linh 10/12/2013
503 Chương 503 Chiến Thiên - Bí ẩn 10/12/2013
504 Chương 504 Chiến Thiên - Thập giai yêu thú 10/12/2013
505 Chương 505 Chiến Thiên - Ngư nhân tinh huyết 10/12/2013
506 Chương 506 Chiến Thiên - Trai sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi 10/12/2013
507 Chương 507 Chiến Thiên - Kiếm lớn 10/12/2013
508 Chương 508 Chiến Thiên - Mật thuật trên thạch bích 10/12/2013
509 Chương 509 Chiến Thiên - Q.5 - Chương 160 10/12/2013
510 Chương 510 Chiến Thiên - Thiên địa biến sắc 10/12/2013
511 Chương 511 Chiến Thiên - Linh thể và ngụy pháp khí 10/12/2013
512 Chương 512 Chiến Thiên - Hấp huyến tấn chức 10/12/2013
513 Chương 513 Chiến Thiên - Hai đại ngụy pháp khí 10/12/2013
514 Chương 514 Chiến Thiên - Xé rách không gian 10/12/2013
515 Chương 515 Chiến Thiên - Chân lý kiếm hãi 10/12/2013
516 Chương 516 Chiến Thiên - Chân khí linh lực dung họp 10/12/2013
517 Chương 517 Chiến Thiên - Độc chiến thập giai 10/12/2013
518 Chương 518 Chiến Thiên - Thiên ma biến dị 10/12/2013
519 Chương 519 Chiến Thiên - Mật mưu ở bờ biển 10/12/2013
520 Chương 520 Chiến Thiên - Hổ Vương, Khiếu Thiên hống. 10/12/2013
521 Chương 521 Chiến Thiên - Ma vương hiện. 10/12/2013
522 Chương 522 Chiến Thiên - Cường giả linh thể. 10/12/2013
523 Chương 523 Chiến Thiên - Yêu cầu. 10/12/2013
524 Chương 524 Chiến Thiên - Khí xoáy cường hãn 10/12/2013
525 Chương 525 Chiến Thiên - Hoang Vu thần điện 10/12/2013
526 Chương 526 Chiến Thiên - Thiên ma hóa kén. 10/12/2013
527 Chương 527 Chiến Thiên - Định Bang thành 10/12/2013
528 Chương 528 Chiến Thiên - Ngư lân. 10/12/2013
529 Chương 529 Chiến Thiên - Đại bỉ diễn ra. 10/12/2013
530 Chương 530 Chiến Thiên - Linh lực bát giai 10/12/2013
531 Chương 531 Chiến Thiên - Lỗ đại sư đến thăm. 10/12/2013
532 Chương 532 Chiến Thiên - Ức vạn linh đạo. 10/12/2013
533 Chương 533 Chiến Thiên - Ba tháng sau 10/12/2013
534 Chương 534 Chiến Thiên - Ban đề cùng phù lục. 10/12/2013
535 Chương 535 Chiến Thiên - Vạn phong bốc thăm. 10/12/2013
536 Chương 536 Chiến Thiên - Đại bỉ bắt đầu. 10/12/2013
537 Chương 537 Chiến Thiên - Siêu phẩm chi uy 10/12/2013
538 Chương 538 Chiến Thiên - Một côn. 10/12/2013
539 Chương 539 Chiến Thiên - Cường viện đã đến. 10/12/2013
540 Chương 540 Chiến Thiên - Ngày thứ tư. 10/12/2013
541 Chương 541 Chiến Thiên - Kiếm quang hạch tâm. 10/12/2013
542 Chương 542 Chiến Thiên - Nhất minh kinh nhân. 10/12/2013
543 Chương 543 Chiến Thiên - Phiền toái. 10/12/2013
544 Chương 544 Chiến Thiên - Chín ngày sau. 10/12/2013
545 Chương 545 Chiến Thiên - Đường Phẩm tam kiệt. 10/12/2013
546 Chương 546 Chiến Thiên - Kiên Thể đại thành. 10/12/2013
547 Chương 547 Chiến Thiên - Bách kiếm hợp nhất. 10/12/2013
548 Chương 548 Chiến Thiên - Giết người đương trường. 10/12/2013
549 Chương 549 Chiến Thiên - Lưỡng ức bát thiên vạn kiếm hải. 10/12/2013
550 Chương 550 Chiến Thiên - Cố hết khả năng. 10/12/2013
551 Chương 551 Chiến Thiên - Vòng kế tiếp. 10/12/2013
552 Chương 552 Chiến Thiên - Hai mươi hai phong. 10/12/2013
553 Chương 553 Chiến Thiên - Hảo tâm hảo báo. 10/12/2013
554 Chương 554 Chiến Thiên - Đạo ứng đối. 10/12/2013
555 Chương 555 Chiến Thiên - Tạ Đằng Man. 10/12/2013
556 Chương 556 Chiến Thiên - Phù lục. 10/12/2013
557 Chương 557 Chiến Thiên - Ngụy pháp khí. 10/12/2013
558 Chương 558 Chiến Thiên - Diệt sát khí linh. 10/12/2013
559 Chương 559 Chiến Thiên - Trận chiến cuối cùng. 10/12/2013
560 Chương 560 Chiến Thiên - Hạ phong. 10/12/2013
561 Chương 561 Chiến Thiên - Miêu Kiếm Cương. 10/12/2013
562 Chương 562 Chiến Thiên - Phong thủy chi chuyển. 10/12/2013
563 Chương 563 Chiến Thiên - Quỷ dị. 10/12/2013
564 Chương 564 Chiến Thiên - Liệp sát Ma vương. 10/12/2013
565 Chương 565 Chiến Thiên - Loan đao. 10/12/2013
566 Chương 566 Chiến Thiên - Mảnh hài cốt. 10/12/2013
567 Chương 567 Chiến Thiên - Mười vạn mảnh nhỏ 10/12/2013
568 Chương 568 Chiến Thiên - Ngờ vực vô căn cứ. 10/12/2013
569 Chương 569 Chiến Thiên - Trở về Hàn Lâm. 10/12/2013
570 Chương 570 Chiến Thiên - Bạo động. 10/12/2013
571 Chương 571 Chiến Thiên - Ức vạn kiếm hải. 10/12/2013
572 Chương 572 Chiến Thiên - Reo hò. 10/12/2013
573 Chương 573 Chiến Thiên - Tin dữ. 10/12/2013
574 Chương 574 Chiến Thiên - Cự lang đột biến 10/12/2013
575 Chương 575 Chiến Thiên - Lang Vu Sư. 10/12/2013
576 Chương 576 Chiến Thiên - Viện binh. 10/12/2013
577 Chương 577 Chiến Thiên - Đuổi tận giết tuyệt. 10/12/2013
578 Chương 578 Chiến Thiên - Gặp lại thân nhân. 10/12/2013
579 Chương 579 Chiến Thiên - Nơi hạ lạc của Lang Vương. 10/12/2013
580 Chương 580 Chiến Thiên - Nhân lang thập giai. 10/12/2013
581 Chương 581 Chiến Thiên - Trận đồ chi uy. 10/12/2013
582 Chương 582 Chiến Thiên - Cửu giai đỉnh phong. 10/12/2013
583 Chương 583 Chiến Thiên - Trở về đại linh giới. 10/12/2013
584 Chương 584 Chiến Thiên - Hồi sơn. 10/12/2013
585 Chương 585 Chiến Thiên - Ba tháng sau. 10/12/2013
586 Chương 586 Chiến Thiên - Đề nghị 10/12/2013
587 Chương 587 Chiến Thiên - Cửu giai phù lục. 10/12/2013
588 Chương 588 Chiến Thiên - Ngọc không mài không thành báu vật. 10/12/2013
589 Chương 589 Chiến Thiên - Trần tông sư. 10/12/2013
590 Chương 590 Chiến Thiên - Chiến trường bách tộc. 10/12/2013
591 Chương 591 Chiến Thiên - Công pháp dị tộc. 10/12/2013
592 Chương 592 Chiến Thiên - Ngưng kiếm tam bách. 10/12/2013
593 Chương 593 Chiến Thiên - Dị hình tộc. 10/12/2013
594 Chương 594 Chiến Thiên - Siêu phẩm chi uy. 10/12/2013
595 Chương 595 Chiến Thiên - Tin tức của Hoàng. 10/12/2013
596 Chương 596 Chiến Thiên - Ngũ bách kiếm hợp nhất . 10/12/2013
597 Chương 597 Chiến Thiên - Giết gà mổ vịt . 10/12/2013
598 Chương 598 Chiến Thiên - Bế quan. 10/12/2013
599 Chương 599 Chiến Thiên - Dụ địch. 10/12/2013
600 Chương 600 Chiến Thiên - Săn thú. 10/12/2013
601 Chương 601 Chiến Thiên - Thạch ma nhân. 10/12/2013
602 Chương 602 Chiến Thiên - Thiên kiếm hợp nhất. 10/12/2013
603 Chương 603 Chiến Thiên - Hỏa linh. 10/12/2013
604 Chương 604 Chiến Thiên - Một chọi một. 10/12/2013
605 Chương 605 Chiến Thiên - Hỏa bạo. 10/12/2013
606 Chương 606 Chiến Thiên - Cự kiếm 10/12/2013
607 Chương 607 Chiến Thiên - Dục hỏa trùng sinh. 10/12/2013
608 Chương 608 Chiến Thiên - Phượng tủy. 10/12/2013
609 Chương 609 Chiến Thiên - Kết minh. 10/12/2013
610 Chương 610 Chiến Thiên - Địa bàn. 10/12/2013
611 Chương 611 Chiến Thiên - Ngô Đồng trưởng thành 10/12/2013
612 Chương 612 Chiến Thiên - Ấn ký 10/12/2013
613 Chương 613 Chiến Thiên - Bại lộ 10/12/2013
614 Chương 614 Chiến Thiên - Tiếng chuông tế thiên bái tổ 10/12/2013
615 Chương 615 Chiến Thiên - Ba tháng sau 10/12/2013
616 Chương 616 Chiến Thiên - Đối đãi khác nhau 10/12/2013
617 Chương 617 Chiến Thiên - Tặng bảo. 10/12/2013
618 Chương 618 Chiến Thiên - Dương Đông Thắng. 10/12/2013
619 Chương 619 Chiến Thiên - Cửu tinh linh giả 10/12/2013
620 Chương 620 Chiến Thiên - Ngụy pháp khí linh thể 10/12/2013
621 Chương 621 Chiến Thiên - Triệu kiến. 10/12/2013
622 Chương 622 Chiến Thiên - Lời khuyên của chân nhân. 10/12/2013
623 Chương 623 Chiến Thiên - Mỗi người một ngả 10/12/2013
624 Chương 624 Chiến Thiên - Phục kích 10/12/2013
625 Chương 625 Chiến Thiên - Dễ dàng chém giết 10/12/2013
626 Chương 626 Chiến Thiên - Bị nhốt 10/12/2013
627 Chương 627 Chiến Thiên - Cuồng vọng? 10/12/2013
628 Chương 628 Chiến Thiên - Huyết Quang tái hiện 10/12/2013
629 Chương 629 Chiến Thiên - Khách tới từ Thương Khung 10/12/2013
630 Chương 630 Chiến Thiên - Cải trang 10/12/2013
631 Chương 631 Chiến Thiên - Doanh địa yêu tộc. 10/12/2013
632 Chương 632 Chiến Thiên - Hoàng thiên tài. 10/12/2013
633 Chương 633 Chiến Thiên - Nại Tư Nạp Đức 10/12/2013
634 Chương 634 Chiến Thiên - Tên là Tranh Vanh 10/12/2013
635 Chương 635 Chiến Thiên - Quần ẩu 10/12/2013
636 Chương 636 Chiến Thiên - Điều kiện hà khắc 10/12/2013
637 Chương 637 Chiến Thiên - Bảo tàng. 10/12/2013
638 Chương 638 Chiến Thiên - Bộ xương. 10/12/2013
639 Chương 639 Chiến Thiên - Lấy nhiều hiếp ít 10/12/2013
640 Chương 640 Chiến Thiên - Tự bạo 10/12/2013
641 Chương 641 Chiến Thiên - Huyết Quang kích linh thể. 10/12/2013
642 Chương 642 Chiến Thiên - Cường 10/12/2013
643 Chương 643 Chiến Thiên - Linh giả một sao. 10/12/2013
644 Chương 644 Chiến Thiên - Đã lâu không gặp. 10/12/2013
645 Chương 645 Chiến Thiên - Mười ngày. 10/12/2013
646 Chương 646 Chiến Thiên - Ra đây chịu chết. 10/12/2013
647 Chương 647 Chiến Thiên - Trực tiếp oanh sát 10/12/2013
648 Chương 648 Chiến Thiên - Mục tiêu thứ hai 10/12/2013
649 Chương 649 Chiến Thiên - Tự lực cánh sinh 10/12/2013
650 Chương 650 Chiến Thiên - Gặp cố nhân 10/12/2013
651 Chương 651 Chiến Thiên - Nhân mã cường giả. 10/12/2013
652 Chương 652 Chiến Thiên - Bạch hổ biến thân. 10/12/2013
653 Chương 653 Chiến Thiên - Thông Thiên sáo trang. 10/12/2013
654 Chương 654 Chiến Thiên - Chiến thuyền cường đại. 10/12/2013
655 Chương 655 Chiến Thiên - Thế như chẻ tre. 10/12/2013
656 Chương 656 Chiến Thiên - Hiểu lầm 10/12/2013
657 Chương 657 Chiến Thiên - Lựa chọn. 10/12/2013
658 Chương 658 Chiến Thiên - Doanh địa nhân tộc 10/12/2013
659 Chương 659 Chiến Thiên - Liệp sát bảng 10/12/2013
660 Chương 660 Chiến Thiên - Chi nhánh Vạn Bảo Hiên. 10/12/2013
661 Chương 661 Chiến Thiên - Bạn thân. 10/12/2013
662 Chương 662 Chiến Thiên - Bán. 10/12/2013
663 Chương 663 Chiến Thiên - Ngọc bia. 10/12/2013
664 Chương 664 Chiến Thiên - Chiến tích. 10/12/2013
665 Chương 665 Chiến Thiên - Hào ngôn. 10/12/2013
666 Chương 666 Chiến Thiên - Xung đột. 10/12/2013
667 Chương 667 Chiến Thiên - Khiêu chiến. 10/12/2013
668 Chương 668 Chiến Thiên - Mười hơi thở, phân thắng bại. 10/12/2013
669 Chương 669 Chiến Thiên - Linh giả năm sao. 10/12/2013
670 Chương 670 Chiến Thiên - Tỏa sáng. 10/12/2013
671 Chương 671 Chiến Thiên - Thập nhị tỏa không đại trận 10/12/2013
672 Chương 672 Chiến Thiên - Kiếm trận. 10/12/2013
673 Chương 673 Chiến Thiên - Ngưng Kiếm thuật tái hiện. 10/12/2013
674 Chương 674 Chiến Thiên - Bàn tay khổng lồ 10/12/2013
675 Chương 675 Chiến Thiên - Đồn đại 10/12/2013
676 Chương 676 Chiến Thiên - Bảo khố 10/12/2013
677 Chương 677 Chiến Thiên - Hổ trảo. 10/12/2013
678 Chương 678 Chiến Thiên - Kiện Thông Thiên sáo trang thứ hai. 10/12/2013
679 Chương 679 Chiến Thiên - Tốc độ cực hạn. 10/12/2013
680 Chương 680 Chiến Thiên - Cửu U hiện thân. 10/12/2013
681 Chương 681 Chiến Thiên - Mộng Yểm thiếu sót. 10/12/2013
682 Chương 682 Chiến Thiên - Môn phái triệu tập lệnh. 10/12/2013
683 Chương 683 Chiến Thiên - Giao dịch. 10/12/2013
684 Chương 684 Chiến Thiên - Đại quang minh Kim Thủ Chỉ phù lục. 10/12/2013
685 Chương 685 Chiến Thiên - Ảo trận. 10/12/2013
686 Chương 686 Chiến Thiên - Cướp đoạt. 10/12/2013
687 Chương 687 Chiến Thiên - Thiên Tru Không Tỏa đại trận. 10/12/2013
688 Chương 688 Chiến Thiên - Vị khách đột xuất. 10/12/2013
689 Chương 689 Chiến Thiên - Tam cường hỗn chiến. 10/12/2013
690 Chương 690 Chiến Thiên - Mộng Yểm muốn chiến. 10/12/2013
691 Chương 691 Chiến Thiên - Chủng tộc chiến đấu. 10/12/2013
692 Chương 692 Chiến Thiên - Thôn phệ. 10/12/2013
693 Chương 693 Chiến Thiên - Thuật bói toán. 10/12/2013
694 Chương 694 Chiến Thiên - Thể diện. 10/12/2013
695 Chương 695 Chiến Thiên - Biến cố. 10/12/2013
696 Chương 696 Chiến Thiên - Doanh địa yêu tộc 10/12/2013
697 Chương 697 Chiến Thiên - Mục tiêu. 10/12/2013
698 Chương 698 Chiến Thiên - Biết chết liền. 10/12/2013
699 Chương 699 Chiến Thiên - Biết chết liền. 10/12/2013
700 Chương 700 Chiến Thiên - Mồi 10/12/2013
701 Chương 701 Chiến Thiên - Khói độc. 10/12/2013
702 Chương 702 Chiến Thiên - Bốn sao 10/12/2013
703 Chương 703 Chiến Thiên - Náo động. 10/12/2013
704 Chương 704 Chiến Thiên - Hồi doanh 10/12/2013
705 Chương 705 Chiến Thiên - Thanh danh lên cao. 10/12/2013
706 Chương 706 Chiến Thiên - Thỉnh cầu. 10/12/2013
707 Chương 707 Chiến Thiên - Nghi ngờ. 10/12/2013
708 Chương 708 Chiến Thiên - Tin tức. 10/12/2013
709 Chương 709 Chiến Thiên - Tặng phù 10/12/2013
710 Chương 710 Chiến Thiên - Thính lâu giữa hồ. 10/12/2013
711 Chương 711 Chiến Thiên - Khí đạo linh giả. 10/12/2013
712 Chương 712 Chiến Thiên - Chiến giáp. 10/12/2013
713 Chương 713 Chiến Thiên - Đấu giá 10/12/2013
714 Chương 714 Chiến Thiên - Thỉnh cầu của Mộng Yểm 10/12/2013
715 Chương 715 Chiến Thiên - Quấy rối 10/12/2013
716 Chương 716 Chiến Thiên - Luận bàn. 10/12/2013
717 Chương 717 Chiến Thiên - Ba cuộc so tài. 10/12/2013
718 Chương 718 Chiến Thiên - Kích động. 10/12/2013
719 Chương 719 Chiến Thiên - Phù đạo thiên địa. 10/12/2013
720 Chương 720 Chiến Thiên - Hai tấm phù triện. 10/12/2013
721 Chương 721 Chiến Thiên - Đại quang minh Thiên Luân phù triện 10/12/2013
722 Chương 722 Chiến Thiên - Thượng cổ phù triện. 10/12/2013
723 Chương 723 Chiến Thiên - Trái ngược. 10/12/2013
724 Chương 724 Chiến Thiên - Phượng hoàng thôn thổ. 10/12/2013
725 Chương 725 Chiến Thiên - Đại quang minh Niết Bàn phù lục 10/12/2013
726 Chương 726 Chiến Thiên - Mượn cớ. 10/12/2013
727 Chương 727 Chiến Thiên - Tranh đoạt. 10/12/2013
728 Chương 728 Chiến Thiên - Nghi hoặc. 10/12/2013
729 Chương 729 Chiến Thiên - Phù triện gì? 10/12/2013
730 Chương 730 Chiến Thiên - Hắc ám Thôn phệ phù lục. 10/12/2013
731 Chương 731 Chiến Thiên - Phù trận dung hợp 10/12/2013
732 Chương 732 Chiến Thiên - Một viên ngọc thạch. 10/12/2013
733 Chương 733 Chiến Thiên - Mồi. 10/12/2013
734 Chương 734 Chiến Thiên - Song linh thể. 10/12/2013
735 Chương 735 Chiến Thiên - Lưỡng đại thất tinh. 10/12/2013
736 Chương 736 Chiến Thiên - Các triển thần thông. 10/12/2013
737 Chương 737 Chiến Thiên - Tử đấu. 10/12/2013
738 Chương 738 Chiến Thiên - Thôn phệ lực lượng 10/12/2013
739 Chương 739 Chiến Thiên - Tru diệt lang yêu. 10/12/2013
740 Chương 740 Chiến Thiên - Biến mất. 10/12/2013
741 Chương 741 Chiến Thiên - Một đoạn tương lai. 10/12/2013
742 Chương 742 Chiến Thiên - Pháp khí? 10/12/2013
743 Chương 743 Chiến Thiên - Sào huyệt hắc ám. 10/12/2013
744 Chương 744 Chiến Thiên - Ma thần cung điện. 10/12/2013
745 Chương 745 Chiến Thiên - Nước cờ đầu. 10/12/2013
746 Chương 746 Chiến Thiên - Phù đạo đại sư. 10/12/2013
747 Chương 747 Chiến Thiên - Khảo nghiệm. 10/12/2013
748 Chương 748 Chiến Thiên - Ma Huyễn phù triện. 10/12/2013
749 Chương 749 Chiến Thiên - Cung điện ma thần. 10/12/2013
750 Chương 750 Chiến Thiên - Hành tung. 10/12/2013
751 Chương 751 Chiến Thiên - Mưu đồ bí mật. 10/12/2013
752 Chương 752 Chiến Thiên - Sát khí 10/12/2013
753 Chương 753 Chiến Thiên - Long tinh. 10/12/2013
754 Chương 754 Chiến Thiên - Thiên vị. 10/12/2013
755 Chương 755 Chiến Thiên - Ngôi đầu. 10/12/2013
756 Chương 756 Chiến Thiên - Thủ vệ giả 10/12/2013
757 Chương 757 Chiến Thiên - Nội khố. 10/12/2013
758 Chương 758 Chiến Thiên - Trân quý. 10/12/2013
759 Chương 759 Chiến Thiên - Nhất oa sủy. 10/12/2013
760 Chương 760 Chiến Thiên - Vây thú chi đấu (Thượng) 10/12/2013
761 Chương 761 Chiến Thiên - Vây thú chi đấu (Hạ) 10/12/2013
762 Chương 762 Chiến Thiên - Đại ma vương. 10/12/2013
763 Chương 763 Chiến Thiên - Ngụy pháp khí đỉnh phong tự bạo. 10/12/2013
764 Chương 764 Chiến Thiên - Tam mục phá địch. 10/12/2013
765 Chương 765 Chiến Thiên - Trùng sinh. 10/12/2013
766 Chương 766 Chiến Thiên - Thiên kiếp. 10/12/2013
767 Chương 767 Chiến Thiên - Bí mật về tinh giai. 10/12/2013
768 Chương 768 Chiến Thiên - Phân thân Thiên ma đại vương. 10/12/2013
769 Chương 769 Chiến Thiên - Bảo khố trống rỗng. 10/12/2013
770 Chương 770 Chiến Thiên - Hộ tí. 10/12/2013
771 Chương 771 Chiến Thiên - Phù triện biến dị. 10/12/2013
772 Chương 772 Chiến Thiên - Mẫn diệt chi hỏa. 10/12/2013
773 Chương 773 Chiến Thiên - Kế hoạch ôm cây đợi thỏ 10/12/2013
774 Chương 774 Chiến Thiên - Ma thần nổi giận. 10/12/2013
775 Chương 775 Chiến Thiên - Viễn độn. 10/12/2013
776 Chương 776 Chiến Thiên - Ma thần. 10/12/2013
777 Chương 777 Chiến Thiên - Trận pháp thoát thai hoán cốt. 10/12/2013
778 Chương 778 Chiến Thiên - Mục tiêu mới 10/12/2013
779 Chương 779 Chiến Thiên - Cá cược 10/12/2013
780 Chương 780 Chiến Thiên - Bày mưu đặt kế 10/12/2013
781 Chương 781 Chiến Thiên - Chấn động 10/12/2013
782 Chương 782 Chiến Thiên - Chờ đợi 10/12/2013
783 Chương 783 Chiến Thiên - Thắng bại. 10/12/2013
784 Chương 784 Chiến Thiên - Hách Liên Diệc. 10/12/2013
785 Chương 785 Chiến Thiên - Thượng phẩm và cực phẩm. 10/12/2013
786 Chương 786 Chiến Thiên - Song tinh phù triện. 10/12/2013
787 Chương 787 Chiến Thiên - Hồng nhật hóa hỏa. 10/12/2013
788 Chương 788 Chiến Thiên - Trừng phạt. 10/12/2013
789 Chương 789 Chiến Thiên - Ba tháng sau. 10/12/2013
790 Chương 790 Chiến Thiên - Vô Biên Chi Hải. 10/12/2013
791 Chương 791 Chiến Thiên - Dị biến dưới đáy biển. 10/12/2013
792 Chương 792 Chiến Thiên - Ngư triều. 10/12/2013
793 Chương 793 Chiến Thiên - Tám sao điên cuồng. 10/12/2013
794 Chương 794 Chiến Thiên - Trung tâm hải vực. 10/12/2013
795 Chương 795 Chiến Thiên - Điên cuồng cướp đoạt 10/12/2013
796 Chương 796 Chiến Thiên - Khống chế phía sau 10/12/2013
797 Chương 797 Chiến Thiên - Thân phận 10/12/2013
798 Chương 798 Chiến Thiên - Thánh khí 10/12/2013
799 Chương 799 Chiến Thiên - Hủy diệt. 10/12/2013
800 Chương 800 Chiến Thiên - Chín sao. 10/12/2013
801 Chương 801 Chiến Thiên - Toàn lực ứng phó. 10/12/2013
802 Chương 802 Chiến Thiên - Thần binh luyện thể. 10/12/2013
803 Chương 803 Chiến Thiên - Tam mục thần công đại thành 10/12/2013
804 Chương 804 Chiến Thiên - Thu hoạch. 10/12/2013
805 Chương 805 Chiến Thiên - Giết chóc tứ phía. 10/12/2013
806 Chương 806 Chiến Thiên - Hiểu lầm. 10/12/2013
807 Chương 807 Chiến Thiên - Hồi doanh 10/12/2013
808 Chương 808 Chiến Thiên - Rời đi. 10/12/2013
809 Chương 809 Chiến Thiên - Thanh danh (thượng) 10/12/2013
810 Chương 810 Chiến Thiên - Thanh danh (hạ) 10/12/2013
811 Chương 811 Chiến Thiên - Thành An Lâm. 10/12/2013
812 Chương 812 Chiến Thiên - Nội đường trưởng lão hội. 10/12/2013
813 Chương 813 Chiến Thiên - Chân nhân hạ lạc. 10/12/2013
814 Chương 814 Chiến Thiên - Áo gấm về nhà. 10/12/2013
815 Chương 815 Chiến Thiên - Đại thủ bút. 10/12/2013
816 Chương 816 Chiến Thiên - Chiến linh. 10/12/2013
817 Chương 817 Chiến Thiên - Phong Chi Tinh. 10/12/2013
818 Chương 818 Chiến Thiên - Mẫu Chỉ quần ngư 10/12/2013
819 Chương 819 Chiến Thiên - Công pháp thần kỳ. 10/12/2013
820 Chương 820 Chiến Thiên - Bột hải thất tộc 10/12/2013
821 Chương 821 Chiến Thiên - Đại chiến (Thượng) 10/12/2013
822 Chương 822 Chiến Thiên - Đại chiến ( Hạ ) 10/12/2013
823 Chương 823 Chiến Thiên - Cấm địa. 10/12/2013
824 Chương 824 Chiến Thiên - Thông Thiên chi tâm 10/12/2013
825 Chương 825 Chiến Thiên - Hóa thân tông sư. 10/12/2013
826 Chương 826 Chiến Thiên - Thần binh luyện thể. 10/12/2013
827 Chương 827 Chiến Thiên - Tá hỏa thối luyện. 10/12/2013
828 Chương 828 Chiến Thiên - Thiên lôi oanh đỉnh 10/12/2013
829 Chương 829 Chiến Thiên - Ngư nhân cường giả 10/12/2013
830 Chương 830 Chiến Thiên - đánh đủ chưa? Đến lượt ta.... 10/12/2013
831 Chương 831 Chiến Thiên - Ngươi là nhân tộc Trịnh Hạo Thiên? 10/12/2013
832 Chương 832 Chiến Thiên - Về với cát bụi. 10/12/2013
833 Chương 833 Chiến Thiên - Trở về sơn môn 10/12/2013
834 Chương 834 Chiến Thiên - Đột phá rồi sao.... 10/12/2013
835 Chương 835 Chiến Thiên - Khí thế linh áp. 10/12/2013
836 Chương 836 Chiến Thiên - Phi Thiên chân nhân 10/12/2013
837 Chương 837 Chiến Thiên - Mừng rỡ như điên.... 10/12/2013
838 Chương 838 Chiến Thiên - Phi kiếm huyễn ảnh 10/12/2013
839 Chương 839 Chiến Thiên - Song Tinh Điệp Gia bí pháp 10/12/2013
840 Chương 840 Chiến Thiên - Ba năm tĩnh tu. 10/12/2013
841 Chương 841 Chiến Thiên - Tiểu ốc huyền diệu 10/12/2013
842 Chương 842 Chiến Thiên - Thân phận của Mạt Mạt. 10/12/2013
843 Chương 843 Chiến Thiên - Túy chân nhân. 10/12/2013
844 Chương 844 Chiến Thiên - Bộ kiện cuối cùng. 10/12/2013
845 Chương 845 Chiến Thiên - Thông Thiên chân nhân. 10/12/2013
846 Chương 846 Chiến Thiên - Điều kiện nhận chủ. 10/12/2013
847 Chương 847 Chiến Thiên - Dụ rắn ra khỏi hang. 10/12/2013
848 Chương 848 Chiến Thiên - Thần đan tông sư. 10/12/2013
849 Chương 849 Chiến Thiên - Đối đầu tông sư. 10/12/2013
850 Chương 850 Chiến Thiên - Niết bàn chi hỏa. 10/12/2013
851 Chương 851 Chiến Thiên - Thôn phệ Thất Sắc hoa, trạng thái đỉnh phong... 10/12/2013
852 Chương 852 Chiến Thiên - Hỏa phượng hiện thế 10/12/2013
853 Chương 853 Chiến Thiên - Thông Thiên nhận chủ. 10/12/2013
854 Chương 854 Chiến Thiên - Nghênh đón. 10/12/2013
855 Chương 855 Chiến Thiên - Trách nhiệm. 10/12/2013
856 Chương 856 Chiến Thiên - Trịnh chân nhân. 10/12/2013
857 Chương 857 Chiến Thiên - Đồng môn tranh tài. 10/12/2013
858 Chương 858 Chiến Thiên - Gặp lại cố nhân. 10/12/2013
859 Chương 859 Chiến Thiên - Mời. 10/12/2013
860 Chương 860 Chiến Thiên - Âm Mị chân nhân. 10/12/2013
861 Chương 861 Chiến Thiên - Tiền căn hậu quả. 10/12/2013
862 Chương 862 Chiến Thiên - Tông sư tương kiến. 10/12/2013
863 Chương 863 Chiến Thiên - Âm Mị hiện thân. 10/12/2013
864 Chương 864 Chiến Thiên - Cảnh giới cao hơn. 10/12/2013
865 Chương 865 Chiến Thiên - Tái nhập chiến trường. 10/12/2013
866 Chương 866 Chiến Thiên - Hung tàn diệt sát. 10/12/2013
867 Chương 867 Chiến Thiên - Viễn cổ mộ phần. 10/12/2013
868 Chương 868 Chiến Thiên - Mộng Long chân nhân. 10/12/2013
869 Chương 869 Chiến Thiên - Thập đại cấm địa chi chủ ( Thượng ). 10/12/2013
870 Chương 870 Chiến Thiên - Thập đại cấm địa chi chủ ( Trung ). 10/12/2013
871 Chương 871 Chiến Thiên - Thập đại cấm địa chi chủ ( Hạ ) 10/12/2013
872 Chương 872 Chiến Thiên - Đế Vương lăng chân chính 10/12/2013
873 Chương 873 Chiến Thiên - Thế giới quang minh. 10/12/2013
874 Chương 874 Chiến Thiên - Tàn phách tông sư. 10/12/2013
875 Chương 875 Chiến Thiên - Đều phải chết. 10/12/2013
876 Chương 876 Chiến Thiên - Long phượng chi chủ. 10/12/2013
877 Chương 877 Chiến Thiên - Thoát khỏi bàn cờ ( Đại kết cục ) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chien-thien-591.html