Truyện Phi Thăng Chi Hậu - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Phi Thăng Chi Hậu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Phi Thăng Chi Hậu
Bạn đang đọc truyện Phi Thăng Chi Hậu của tác giả Hoàng Phủ Kì trên trang đọc truyện online.Truyện mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ với các truyện huyễn hoặc tiên hiệp trước đây, đem lại cảm giác mới lạ cho người đọc.

Thế giới trong truyện theo từng chương truyện mở dần ra trước mắt người đọc.

Trong truyện, mỗi một hành tinh có con người sinh sống là một vị diện, chỉ khi phi thăng con người mới bước chân vào thế giới Thái Cổ, ở đó, con người dần hiểu về mối quan hệ giữa Yêu ma

- Huyết tộc

- Thiên đường

- Con người.

Mỗi một thế giới đều có các tầng cấp biệt khác nhau, thứ nhìn thấy ở mỗi thế giới chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

Đứng đầu Thái Cổ:

4 vị Chí Tôn.

Đứng đầu Huyết tộc:

Không rõ.

Đứng đầu Thiên đường:

13 vị Quang Minh chủ thần.

Đứng đầu Ma tộc:

13 vị Hắc Ám chủ thần.

Các thế giới này tư sát chiếm đánh lẫn nhau nhằm giành quyền kiểm soát các vị diện để hoàn toàn chưởng ác cả vũ trụ.

Theo bước chân của nhân vật chính Phong Vân Vô Kị, một tuyệt thế kì tài, chúng ta cùng theo ngòi bút tác giả khám phá dần thế giới của 'Phi Thăng Chi Hậu'.

Nhân sinh như mộng ảo, mỗi người đều trong giấc mộng nhân sinh ấy mà tìm cho mình một lý tưởng, một mục đich để tồn tại, để phấn đấu, truyện đi theo từng bước chân của Phong Vân Vô Kị để cùng đạt tới giấc mơ ấy.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phi Thăng Chi Hậu - Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì 10/12/2013
2 Chương 2 Phi Thăng Chi Hậu - Nhân tộc thánh địa 10/12/2013
3 Chương 3 Phi Thăng Chi Hậu - Ý niệm kiếm thể đại pháp 10/12/2013
4 Chương 4 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ hiệp nghị 10/12/2013
5 Chương 5 Phi Thăng Chi Hậu - chí tôn yết ngữ 10/12/2013
6 Chương 6 Phi Thăng Chi Hậu - huyền minh quyển 10/12/2013
7 Chương 7 Phi Thăng Chi Hậu - thần vực 10/12/2013
8 Chương 8 Phi Thăng Chi Hậu - Ẩn cốc 10/12/2013
9 Chương 9 Phi Thăng Chi Hậu - Ẩn cốc tu hành giả 10/12/2013
10 Chương 10 Phi Thăng Chi Hậu - Bất tốc chi khách 10/12/2013
11 Chương 11 Phi Thăng Chi Hậu - Điêu linh yêu thú 10/12/2013
12 Chương 12 Phi Thăng Chi Hậu - Oan gia lộ trách 10/12/2013
13 Chương 13 Phi Thăng Chi Hậu - Tà đạo thánh địa u minh phong 10/12/2013
14 Chương 14 Phi Thăng Chi Hậu - Địa ma kiếm 10/12/2013
15 Chương 15 Phi Thăng Chi Hậu - Phá diệt đạo chủ 10/12/2013
16 Chương 16 Phi Thăng Chi Hậu - Hư không phá diệt điện 10/12/2013
17 Chương 17 Phi Thăng Chi Hậu - Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu 10/12/2013
18 Chương 18 Phi Thăng Chi Hậu - Quán đỉnh, bách vạn niên công lực. 10/12/2013
19 Chương 19 Phi Thăng Chi Hậu - Đao vực tuần la sứ 10/12/2013
20 Chương 20 Phi Thăng Chi Hậu - Tây Môn Y Bắc 10/12/2013
21 Chương 21 Phi Thăng Chi Hậu - Nhất chiêu, nhất kiếm 10/12/2013
22 Chương 22 Phi Thăng Chi Hậu - Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp 10/12/2013
23 Chương 23 Phi Thăng Chi Hậu - Đại tự tại bất động căn bổn ấn 10/12/2013
24 Chương 24 Phi Thăng Chi Hậu - Nam thăng bắc đẩu kiếm phái 10/12/2013
25 Chương 25 Phi Thăng Chi Hậu - Tranh đoạt 10/12/2013
26 Chương 26 Phi Thăng Chi Hậu - Vong ngã sát cảnh 10/12/2013
27 Chương 27 Phi Thăng Chi Hậu - Đốn ngộ 10/12/2013
28 Chương 28 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên Ma kiếm 10/12/2013
29 Chương 29 Phi Thăng Chi Hậu - Tự sang đao pháp, tả đạo! 10/12/2013
30 Chương 30 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ Ngũ Kiếm Đảm 10/12/2013
31 Chương 31 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm Đảm nhận chủ. 10/12/2013
32 Chương 32 Phi Thăng Chi Hậu - Mục tí dục liệt 10/12/2013
33 Chương 33 Phi Thăng Chi Hậu - Đao vực dương kiếm 10/12/2013
34 Chương 34 Phi Thăng Chi Hậu - Danh động thiên hạ 10/12/2013
35 Chương 35 Phi Thăng Chi Hậu - Linh hồn đích kinh quý 10/12/2013
36 Chương 36 Phi Thăng Chi Hậu - Ma thần điêu tượng 10/12/2013
37 Chương 37 Phi Thăng Chi Hậu - Hựu nhất cá biến dị giả 10/12/2013
38 Chương 38 Phi Thăng Chi Hậu - Chấn hám đích địa hạ mộ huyệt 10/12/2013
39 Chương 39 Phi Thăng Chi Hậu - Cường đại đích thần thức 10/12/2013
40 Chương 40 Phi Thăng Chi Hậu - Dị dạng đích lạt kích 10/12/2013
41 Chương 41 Phi Thăng Chi Hậu - Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc 10/12/2013
42 Chương 42 Phi Thăng Chi Hậu - Lai tự ma tộc đích quan chú 10/12/2013
43 Chương 43 Phi Thăng Chi Hậu - Thâm dạ 10/12/2013
44 Chương 44 Phi Thăng Chi Hậu - Phát tiết, Hấp Tinh đại pháp 10/12/2013
45 Chương 45 Phi Thăng Chi Hậu - Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử 10/12/2013
46 Chương 46 Phi Thăng Chi Hậu - Đại pháp sư Mai Lâm đích quyền trượng 10/12/2013
47 Chương 47 Phi Thăng Chi Hậu - Đào xuất sanh thiên 10/12/2013
48 Chương 48 Phi Thăng Chi Hậu - Côn bằng 10/12/2013
49 Chương 49 Phi Thăng Chi Hậu - Hí sái Côn Bằng 10/12/2013
50 Chương 50 Phi Thăng Chi Hậu - Trọng hồi Thái Cổ 10/12/2013
51 Chương 51 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ Ma Viên 10/12/2013
52 Chương 52 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm Hoàng chi cảnh 10/12/2013
53 Chương 53 Phi Thăng Chi Hậu - Ngã khiếu Trì Thương 10/12/2013
55 Chương 55 Phi Thăng Chi Hậu - Thân thể dị biến 10/12/2013
56 Chương 56 Phi Thăng Chi Hậu - Sát cơ (1) 10/12/2013
57 Chương 57 Phi Thăng Chi Hậu - Sát cơ (2) 10/12/2013
58 Chương 58 Phi Thăng Chi Hậu - Sát Cơ (3) 10/12/2013
59 Chương 59 Phi Thăng Chi Hậu - Sát cơ (4) 10/12/2013
60 Chương 60 Phi Thăng Chi Hậu - Sát cơ (5) 10/12/2013
61 Chương 61 Phi Thăng Chi Hậu - Đáng thương 10/12/2013
62 Chương 62 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm của Độc Cô Phiêu 10/12/2013
63 Chương 63 Phi Thăng Chi Hậu - Tả đạo truyện thừa 10/12/2013
64 Chương 64 Phi Thăng Chi Hậu - Tây môn y bắc đích tửu tế 10/12/2013
65 Chương 65 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại 10/12/2013
66 Chương 66 Phi Thăng Chi Hậu - Đại sự khả kì 10/12/2013
67 Chương 67 Phi Thăng Chi Hậu - Nam Thăng Bắc Đẩu chưởng môn công cáo 10/12/2013
68 Chương 68 Phi Thăng Chi Hậu - Ám vực ma quân 10/12/2013
69 Chương 69 Phi Thăng Chi Hậu - Nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi 10/12/2013
70 Chương 70 Phi Thăng Chi Hậu - Tuyệt cảnh 10/12/2013
71 Chương 71 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm ma lai viên 10/12/2013
72 Chương 72 Phi Thăng Chi Hậu - Bát phương lai viên 10/12/2013
72 Chương 72 Phi Thăng Chi Hậu - Ám triều 10/12/2013
74 Chương 74 Phi Thăng Chi Hậu - Thỏa hiệp 10/12/2013
75 Chương 75 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm vực tam hoàng 10/12/2013
76 Chương 76 Phi Thăng Chi Hậu - Người đến từ Thánh điện 10/12/2013
77 Chương 77 Phi Thăng Chi Hậu - Tam tộc chiếu hội 10/12/2013
78 Chương 78 Phi Thăng Chi Hậu - Không gian thông đạo 10/12/2013
79 Chương 79 Phi Thăng Chi Hậu - Vận toán dữ thôi diễn 10/12/2013
80 Chương 80 Phi Thăng Chi Hậu - Điên cuồng tu luyện 10/12/2013
81 Chương 81 Phi Thăng Chi Hậu - Hồi quy dữ chiến tràng 10/12/2013
82 Chương 82 Phi Thăng Chi Hậu - Thảm án Sơn trang 10/12/2013
83 Chương 83 Phi Thăng Chi Hậu - Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn 10/12/2013
84 Chương 84 Phi Thăng Chi Hậu - Khoái kiếm môn di cô 10/12/2013
85 Chương 85 Phi Thăng Chi Hậu - Phi thăng giả thứ nhất 10/12/2013
86 Chương 86 Phi Thăng Chi Hậu - Thân Đồ Ma Quân 10/12/2013
87 Chương 87 Phi Thăng Chi Hậu - Dịch biến trửu sinh 10/12/2013
88 Chương 88 Phi Thăng Chi Hậu - Huých tường chi loạn 10/12/2013
89 Chương 89 Phi Thăng Chi Hậu - Xảo ngộ Nguyệt Thiên 10/12/2013
90 Chương 90 Phi Thăng Chi Hậu - Bất diệu đích cảm giác 10/12/2013
91 Chương 91 Phi Thăng Chi Hậu - Lạt khách truyền tin 10/12/2013
92 Chương 92 Phi Thăng Chi Hậu - Manh mối sơ lộ 10/12/2013
93 Chương 93 Phi Thăng Chi Hậu - Chu thiên đại diễn kiếm trận 10/12/2013
94 Chương 94 Phi Thăng Chi Hậu - thần y Quỷ Kiến Sầu 10/12/2013
95 Chương 95 Phi Thăng Chi Hậu - Độc dược cổ quái 10/12/2013
96 Chương 96 Phi Thăng Chi Hậu - Phá cục 10/12/2013
97 Chương 97 Phi Thăng Chi Hậu - Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế 10/12/2013
98 Chương 98 Phi Thăng Chi Hậu - Thần Phi Thần 10/12/2013
99 Chương 99 Phi Thăng Chi Hậu - “Ngươi nhường ngai vàng cho người khác!” 10/12/2013
100 Chương 100 Phi Thăng Chi Hậu - Triều đình cấm lệnh 10/12/2013
101 Chương 101 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên hạ đại loạn 10/12/2013
102 Chương 102 Phi Thăng Chi Hậu - Hồng Hoang Dị Chủng 10/12/2013
103 Chương 103 Phi Thăng Chi Hậu - Quỷ quyệt thanh ảnh 10/12/2013
104 Chương 104 Phi Thăng Chi Hậu - Hồi kinh 10/12/2013
105 Chương 105 Phi Thăng Chi Hậu - Chân thật diện mục 10/12/2013
106 Chương 106 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ ngũ thiên ma vương 10/12/2013
107 Chương 107 Phi Thăng Chi Hậu - Bạo tăng đích ma khí 10/12/2013
108 Chương 108 Phi Thăng Chi Hậu - Đỉnh Thái Sơn (nhất) 10/12/2013
109 Chương 109 Phi Thăng Chi Hậu - Thái sơn chi điên (nhị) 10/12/2013
110 Chương 110 Phi Thăng Chi Hậu - Cuối cùng chiến tranh cũng thống nhất (nhất) 10/12/2013
111 Chương 111 Phi Thăng Chi Hậu - Tối hậu đích chiến tràng dữ thống nhất (nhị) 10/12/2013
112 Chương 112 Phi Thăng Chi Hậu - Cuối cùng chiến tranh cũng thống nhất (tam) 10/12/2013
113 Chương 113 Phi Thăng Chi Hậu - Tối hậu đích chiến tràng dữ thống nhất (tứ) 10/12/2013
114 Chương 114 Phi Thăng Chi Hậu - Ngũ thập vạn giáp sĩ 10/12/2013
115 Chương 115 Phi Thăng Chi Hậu - Bách vạn phi thăng giả 10/12/2013
116 Chương 116 Phi Thăng Chi Hậu - Trọng hồi thái cổ 10/12/2013
117 Chương 117 Phi Thăng Chi Hậu - Bạn cũ phương xa tới thăm 10/12/2013
118 Chương 118 Phi Thăng Chi Hậu - Thương mang vu thuật 10/12/2013
119 Chương 119 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng kim chiến quyết 10/12/2013
120 Chương 120 Phi Thăng Chi Hậu - Đông Hải 10/12/2013
121 Chương 121 Phi Thăng Chi Hậu - Du du vạn tái 10/12/2013
122 Chương 122 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm vực trọng hiện 10/12/2013
123 Chương 123 Phi Thăng Chi Hậu - Nam Thăng Bắc Đẩu chi loạn 10/12/2013
124 Chương 124 Phi Thăng Chi Hậu - Đao đế 10/12/2013
125 Chương 125 Phi Thăng Chi Hậu - Hủy kỳ vũ dực 10/12/2013
126 Chương 126 Phi Thăng Chi Hậu - Xoay chuyển thế cục 10/12/2013
127 Chương 127 Phi Thăng Chi Hậu - Quân lâm thiên hạ quyết 10/12/2013
128 Chương 128 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng Kim Giáp Sĩ 10/12/2013
129 Chương 129 Phi Thăng Chi Hậu - Phá vọng ngân mâu 10/12/2013
130 Chương 130 Phi Thăng Chi Hậu - Đế, Hoàng cách biệt 10/12/2013
131 Chương 131 Phi Thăng Chi Hậu - Nhất kiếm quang hoa kia 10/12/2013
132 Chương 132 Phi Thăng Chi Hậu - Đoạt xá trọng sinh 10/12/2013
133 Chương 133 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu chuyển sinh tử huyền công – Sơ hở 10/12/2013
134 Chương 134 Phi Thăng Chi Hậu - Đông Hải cao thủ 10/12/2013
135 Chương 135 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu Nghi Vu Tộc 10/12/2013
136 Chương 136 Phi Thăng Chi Hậu - Tuyệt thế cầm ma 10/12/2013
137 Chương 137 Phi Thăng Chi Hậu - Ám Hắc Đế Quân 10/12/2013
138 Chương 138 Phi Thăng Chi Hậu - Binh khí — bố bạch (vải trắng) 10/12/2013
139 Chương 139 Phi Thăng Chi Hậu - Quỳ Hoa hoàng hậu 10/12/2013
140 Chương 140 Phi Thăng Chi Hậu - Quỳ hoa sính uy 10/12/2013
141 Chương 141 Phi Thăng Chi Hậu - Truy sát 10/12/2013
142 Chương 142 Phi Thăng Chi Hậu - Ý ngoại 10/12/2013
143 Chương 143 Phi Thăng Chi Hậu - Sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh 10/12/2013
144 Chương 144 Phi Thăng Chi Hậu - Vạn niên cố nhân 10/12/2013
145 Chương 145 Phi Thăng Chi Hậu - Dị biến lúc nửa đêm 10/12/2013
146 Chương 146 Phi Thăng Chi Hậu - Bắc hải Hiên Viên Khâu 10/12/2013
147 Chương 147 Phi Thăng Chi Hậu - Triêu thánh, Hiên viên khâu, Hoàng đế mộ 10/12/2013
148 Chương 148 Phi Thăng Chi Hậu - Bắc Hải Tù Đồ 10/12/2013
149 Chương 149 Phi Thăng Chi Hậu - Nội Mạc 10/12/2013
150 Chương 150 Phi Thăng Chi Hậu - Đế cấp 10/12/2013
151 Chương 151 Phi Thăng Chi Hậu - Thân phận Hắc bào nam nhân 10/12/2013
152 Chương 152 Phi Thăng Chi Hậu - Ác Ma 10/12/2013
153 Chương 153 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên địa dị biến 10/12/2013
154 Chương 154 Phi Thăng Chi Hậu - Thái huyền 10/12/2013
155 Chương 155 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực oan hồn 10/12/2013
156 Chương 156 Phi Thăng Chi Hậu - Thất sát đao pháp 10/12/2013
157 Chương 157 Phi Thăng Chi Hậu - Thất sát đao pháp cực mạnh 10/12/2013
158 Chương 158 Phi Thăng Chi Hậu - Phá Ma nhất quyền 10/12/2013
159 Chương 159 Phi Thăng Chi Hậu - Cường viện bất ngờ 10/12/2013
160 Chương 160 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Huyền Thất Thức 10/12/2013
161 Chương 161 Phi Thăng Chi Hậu - Cuộc chiến đấu thảm liệt 10/12/2013
162 Chương 162 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật của Cửu Chuyển 10/12/2013
163 Chương 163 Phi Thăng Chi Hậu - Đường lang bộ thiền, Hoàng tước tại hậu 10/12/2013
164 Chương 164 Phi Thăng Chi Hậu - Đào xuất lĩnh vực 10/12/2013
165 Chương 165 Phi Thăng Chi Hậu - Lên thánh sơn một lần nữa 10/12/2013
166 Chương 166 Phi Thăng Chi Hậu - Hấp Tinh hung danh 10/12/2013
167 Chương 167 Phi Thăng Chi Hậu - Ám Hắc Lục Phân Thân 10/12/2013
168 Chương 168 Phi Thăng Chi Hậu - Đao Vực chi chủ 10/12/2013
169 Chương 169 Phi Thăng Chi Hậu - Sơ lâm địa cầu 10/12/2013
170 Chương 170 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên sứ hàng lâm 10/12/2013
171 Chương 171 Phi Thăng Chi Hậu - Cổ thi vạn năm 10/12/2013
172 Chương 172 Phi Thăng Chi Hậu - Tin tức (1) 10/12/2013
173 Chương 173 Phi Thăng Chi Hậu - Lam dực thiên sứ 10/12/2013
174 Chương 174 Phi Thăng Chi Hậu - Huyết tộc phó lĩnh chủ 10/12/2013
175 Chương 175 Phi Thăng Chi Hậu - Tạp Nhĩ lĩnh chủ (thượng -1) 10/12/2013
176 Chương 176 Phi Thăng Chi Hậu - Tạp Nhĩ lĩnh chủ 10/12/2013
177 Chương 177 Phi Thăng Chi Hậu - Phá chướng 10/12/2013
178 Chương 178 Phi Thăng Chi Hậu - Tọa thiên sứ Mặc Đa Lí Tư 10/12/2013
179 Chương 179 Phi Thăng Chi Hậu - Thánh thương Long Cơ Nỗ Tư 10/12/2013
180 Chương 180 Phi Thăng Chi Hậu - Cái chết của Mặc Đa Lí Tư 10/12/2013
181 Chương 181 Phi Thăng Chi Hậu - Ai thương 10/12/2013
182 Chương 182 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ kinh biến 10/12/2013
183 Chương 183 Phi Thăng Chi Hậu - Loạn 10/12/2013
184 Chương 184 Phi Thăng Chi Hậu - Tán công trọng tu 10/12/2013
185 Chương 185 Phi Thăng Chi Hậu - Xuất quan 10/12/2013
186 Chương 186 Phi Thăng Chi Hậu - Mê hoặc 10/12/2013
187 Chương 187 Phi Thăng Chi Hậu - Thật giả 10/12/2013
188 Chương 188 Phi Thăng Chi Hậu - Đều là giả! 10/12/2013
189 Chương 189 Phi Thăng Chi Hậu - Biến trong biến! 10/12/2013
190 Chương 190 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng Kin Giáp Sĩ 10/12/2013
191 Chương 191 Phi Thăng Chi Hậu - Ma thần lĩnh vực (thượng) 10/12/2013
193 Chương 193 Phi Thăng Chi Hậu - Năm loại kiếm ý 10/12/2013
194 Chương 194 Phi Thăng Chi Hậu - thần ma chiến trường 10/12/2013
195 Chương 195 Phi Thăng Chi Hậu - ma thần mã cổ tư 10/12/2013
196 Chương 196 Phi Thăng Chi Hậu - thiên sứ không đầu 10/12/2013
197 Chương 197 Phi Thăng Chi Hậu - Cảm ứng 10/12/2013
198 Chương 198 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu Mệnh Chiến Giáp 10/12/2013
199 Chương 199 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu Chuyển Huyền Công đệ lục chuyển 10/12/2013
200 Chương 200 Phi Thăng Chi Hậu - Thần cấp! 10/12/2013
201 Chương 201 Phi Thăng Chi Hậu - Tổ vu 10/12/2013
202 Chương 202 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật của Vu 10/12/2013
203 Chương 203 Phi Thăng Chi Hậu - Thời Không Nguyên Địa 10/12/2013
204 Chương 204 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực của Phong Vân Vô Kị 10/12/2013
205 Chương 205 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng của mảnh đất thần ma 10/12/2013
206 Chương 206 Phi Thăng Chi Hậu - Thu phục Thái Cổ Ma Viên 10/12/2013
207 Chương 207 Phi Thăng Chi Hậu - Nguy cơ cực đại!!! 10/12/2013
208 Chương 208 Phi Thăng Chi Hậu - Tuyết Vực Chi Hành 10/12/2013
209 Chương 209 Phi Thăng Chi Hậu - Vực ngoại thiên ma 10/12/2013
210 Chương 210 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên ma ngoại tướng 10/12/2013
211 Chương 211 Phi Thăng Chi Hậu - Vực Ngoại Thiên Ma Thiên 10/12/2013
212 Chương 212 Phi Thăng Chi Hậu - Xuất thủ 10/12/2013
213 Chương 213 Phi Thăng Chi Hậu - Hợp lại làm một 10/12/2013
214 Chương 214 Phi Thăng Chi Hậu - Bế quan lần nữa! 10/12/2013
215 Chương 215 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ thất trọng thiên tâm pháp và chuyển biến 10/12/2013
216 Chương 216 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ nhất phân thần – Ma Giới 10/12/2013
217 Chương 217 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ nhị phân thần – Bổn tôn 10/12/2013
218 Chương 218 Phi Thăng Chi Hậu - Trầm miên 10/12/2013
219 Chương 219 Phi Thăng Chi Hậu - Vạn năm 10/12/2013
220 Chương 220 Phi Thăng Chi Hậu - Tân nhiệm đại ma quân 10/12/2013
221 Chương 221 Phi Thăng Chi Hậu - Sát Lục chiến giáp 10/12/2013
222 Chương 222 Phi Thăng Chi Hậu - Chinh chiến 10/12/2013
223 Chương 223 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ Thất Thiên Ma Vương 10/12/2013
224 Chương 224 Phi Thăng Chi Hậu - Tinh hồng 10/12/2013
225 Chương 225 Phi Thăng Chi Hậu - Quỷ Dị 10/12/2013
226 Chương 226 Phi Thăng Chi Hậu - Linh hồn 10/12/2013
227 Chương 227 Phi Thăng Chi Hậu - Một truyền thuyết 10/12/2013
228 Chương 228 Phi Thăng Chi Hậu - Ma đế 10/12/2013
229 Chương 229 Phi Thăng Chi Hậu - Cáp Lạp Mỗ 10/12/2013
230 Chương 230 Phi Thăng Chi Hậu - Sống hay chết? 10/12/2013
231 Chương 231 Phi Thăng Chi Hậu - Sát Lục ma quyết 10/12/2013
232 Chương 232 Phi Thăng Chi Hậu - Vũ dạ ! 10/12/2013
233 Chương 233 Phi Thăng Chi Hậu - Hắc Thiên đại ma đế 10/12/2013
234 Chương 234 Phi Thăng Chi Hậu - Hắc Thiên ma công 10/12/2013
235 Chương 235 Phi Thăng Chi Hậu - Tát Cáp Lạp vương triều 10/12/2013
236 Chương 236 Phi Thăng Chi Hậu - Hắc ám kim tự tháp 10/12/2013
237 Chương 237 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến trường cổ Tư Đề Lạp 10/12/2013
238 Chương 238 Phi Thăng Chi Hậu - Phá đất bay lên 10/12/2013
239 Chương 239 Phi Thăng Chi Hậu - Hắc ám kim tự tháp và xích sắt 10/12/2013
240 Chương 240 Phi Thăng Chi Hậu - Yêu cầu của bổn tôn 10/12/2013
241 Chương 241 Phi Thăng Chi Hậu - Một đoạn tơ nhỏ 10/12/2013
242 Chương 242 Phi Thăng Chi Hậu - Hấp tinh đại pháp tầng thứ tám 10/12/2013
243 Chương 243 Phi Thăng Chi Hậu - Tuần thú giả 10/12/2013
244 Chương 244 Phi Thăng Chi Hậu - Tín ngưỡng chi liêu 10/12/2013
245 Chương 245 Phi Thăng Chi Hậu - Được một kẻ mạnh trợ giúp 10/12/2013
246 Chương 246 Phi Thăng Chi Hậu - Tuần thú 10/12/2013
247 Chương 247 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếp ma đạo 10/12/2013
248 Chương 248 Phi Thăng Chi Hậu - Sát Lục chi hồn lại thức tỉnh 10/12/2013
249 Chương 249 Phi Thăng Chi Hậu - Hóa thân thiên ma, phá giới bay đi 10/12/2013
250 Chương 250 Phi Thăng Chi Hậu - Trọc thế ma trì 10/12/2013
251 Chương 251 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ tứ ma sơn 10/12/2013
252 Chương 252 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếp Ma Đạo đệ nhất chiêu - Quần Ma Loạn Vũ ! 10/12/2013
253 Chương 253 Phi Thăng Chi Hậu - Ma thức của Thiên Ma Đế 10/12/2013
254 Chương 254 Phi Thăng Chi Hậu - Nhân giáp phân ly 10/12/2013
255 Chương 255 Phi Thăng Chi Hậu - Con mắt của A Bố La Địch và Chiến tộc 10/12/2013
256 Chương 256 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến đế cô tịch 10/12/2013
257 Chương 257 Phi Thăng Chi Hậu - Quan tài thủy tinh dưới lòng đất và Phượng Phi 10/12/2013
258 Chương 258 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến tộc xuất động 10/12/2013
259 Chương 259 Phi Thăng Chi Hậu - Phong vân biến sắc 10/12/2013
260 Chương 260 Phi Thăng Chi Hậu - Thực lực của Đao vực 10/12/2013
261 Chương 261 Phi Thăng Chi Hậu - Bội Lý Tư 10/12/2013
262 Chương 262 Phi Thăng Chi Hậu - Lần đầu giao thiệp 10/12/2013
263 Chương 263 Phi Thăng Chi Hậu - Quân Thiên Thương 10/12/2013
264 Chương 264 Phi Thăng Chi Hậu - Thức tỉnh 10/12/2013
265 Chương 265 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ tam phân thần 10/12/2013
266 Chương 266 Phi Thăng Chi Hậu - Thái cổ chân chính 10/12/2013
267 Chương 267 Phi Thăng Chi Hậu - Là người quen cũ 10/12/2013
268 Chương 268 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến Ma 10/12/2013
269 Chương 269 Phi Thăng Chi Hậu - Luân Hồi quyết 10/12/2013
270 Chương 270 Phi Thăng Chi Hậu - Sơ hở của Luân Hồi 10/12/2013
271 Chương 271 Phi Thăng Chi Hậu - Đế quân cho mời 10/12/2013
272 Chương 272 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm trung chi thần 10/12/2013
273 Chương 273 Phi Thăng Chi Hậu - Vạn kiếm triều tông 10/12/2013
274 Chương 274 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến ý và sát khí 10/12/2013
275 Chương 275 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến Ma! 10/12/2013
276 Chương 276 Phi Thăng Chi Hậu - Tây Môn trọng thương 10/12/2013
277 Chương 277 Phi Thăng Chi Hậu - Khốn cảnh của Tây Môn 10/12/2013
278 Chương 278 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ Ma Viên trưởng thành 10/12/2013
279 Chương 279 Phi Thăng Chi Hậu - Ma Viên độ kiếp 10/12/2013
280 Chương 280 Phi Thăng Chi Hậu - Bổn Tôn 10/12/2013
281 Chương 281 Phi Thăng Chi Hậu - Đây là quy tắc? 10/12/2013
282 Chương 282 Phi Thăng Chi Hậu - Dùng kiếm thôi diễn 10/12/2013
283 Chương 283 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến Đế và Bổn Tôn 10/12/2013
284 Chương 284 Phi Thăng Chi Hậu - Tiến triển của Sát Lục ma quyết 10/12/2013
285 Chương 285 Phi Thăng Chi Hậu - Ám Tài thẩm phán giả 10/12/2013
286 Chương 286 Phi Thăng Chi Hậu - Mảnh đất lưu đày 10/12/2013
287 Chương 287 Phi Thăng Chi Hậu - Thần thức hàng lâm Đao vực 10/12/2013
288 Chương 288 Phi Thăng Chi Hậu - Quay về chốn cũ 10/12/2013
289 Chương 289 Phi Thăng Chi Hậu - Ngõ hẹp tương phùng 10/12/2013
290 Chương 290 Phi Thăng Chi Hậu - Phá Ma thần phục 10/12/2013
291 Chương 291 Phi Thăng Chi Hậu - Ta là Thái Huyền 10/12/2013
292 Chương 292 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến Đế ra tay 10/12/2013
293 Chương 293 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến tộc tổng tấn công 10/12/2013
294 Chương 294 Phi Thăng Chi Hậu - Cuộc chiến của lĩnh vực 10/12/2013
295 Chương 295 Phi Thăng Chi Hậu - Luân Hồi lĩnh vực 10/12/2013
296 Chương 296 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực của Chiến Ma 10/12/2013
297 Chương 297 Phi Thăng Chi Hậu - Bức màn của Chiến Đế 10/12/2013
298 Chương 298 Phi Thăng Chi Hậu - Đao Thần 10/12/2013
299 Chương 299 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực của Chiến Tâm 10/12/2013
300 Chương 300 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực và kỹ xảo 10/12/2013
301 Chương 301 Phi Thăng Chi Hậu - Ưu thế của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa 10/12/2013
302 Chương 302 Phi Thăng Chi Hậu - Bổn Tôn xuất thủ 10/12/2013
303 Chương 303 Phi Thăng Chi Hậu - Trì Thương đến tìm 10/12/2013
304 Chương 304 Phi Thăng Chi Hậu - Phía sau bức màn 10/12/2013
305 Chương 305 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến Đế bá đạo 10/12/2013
306 Chương 306 Phi Thăng Chi Hậu - Hàn Băng quyết cứu mạng 10/12/2013
307 Chương 307 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết định của Quân Thiên Thương 10/12/2013
308 Chương 308 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ rất lớn 10/12/2013
309 Chương 309 Phi Thăng Chi Hậu - Phượng Phi xuất quan 10/12/2013
310 Chương 310 Phi Thăng Chi Hậu - Ma vực tuyết bay 10/12/2013
311 Chương 311 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ đệ nhất đao 10/12/2013
312 Chương 312 Phi Thăng Chi Hậu - Ý niệm mô phỏng 10/12/2013
313 Chương 313 Phi Thăng Chi Hậu - Hoành không xuất thế 10/12/2013
314 Chương 314 Phi Thăng Chi Hậu - Thì ra là thế 10/12/2013
315 Chương 315 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công 10/12/2013
316 Chương 316 Phi Thăng Chi Hậu - Đỉnh Kiếm các, ba người uống rượu 10/12/2013
317 Chương 317 Phi Thăng Chi Hậu - Quân Thiên Thương rời đi 10/12/2013
318 Chương 318 Phi Thăng Chi Hậu - Chém giết tại cực tây 10/12/2013
319 Chương 319 Phi Thăng Chi Hậu - Gặp gỡ định mệnh 10/12/2013
320 Chương 320 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm Thần và Phượng Phi 10/12/2013
321 Chương 321 Phi Thăng Chi Hậu - Lôi Uyên Tàn Sư 10/12/2013
322 Chương 322 Phi Thăng Chi Hậu - loạn chiến 10/12/2013
323 Chương 323 Phi Thăng Chi Hậu - Dùng kiếm ngăn địch 10/12/2013
324 Chương 324 Phi Thăng Chi Hậu - Sách cổ Hiên Viên bị mất 10/12/2013
325 Chương 325 Phi Thăng Chi Hậu - Viêm tộc 10/12/2013
326 Chương 326 Phi Thăng Chi Hậu - Nguy cơ của Quân Thiên Thương 10/12/2013
327 Chương 327 Phi Thăng Chi Hậu - Quân, Phong, Chiến 10/12/2013
328 Chương 328 Phi Thăng Chi Hậu - Luân hồi vô tình (phần 1) 10/12/2013
329 Chương 329 Phi Thăng Chi Hậu - Luân hồi vô tình (phần 2) 10/12/2013
330 Chương 330 Phi Thăng Chi Hậu - Luân hồi vô tình (phần 3) 10/12/2013
331 Chương 331 Phi Thăng Chi Hậu - Lần đầu giao thủ 10/12/2013
332 Chương 332 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết đấu đỉnh cao 10/12/2013
333 Chương 333 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến bia cô độc 10/12/2013
334 Chương 334 Phi Thăng Chi Hậu - “keng keng keng!” 10/12/2013
335 Chương 335 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực màu bạc 10/12/2013
336 Chương 336 Phi Thăng Chi Hậu - Độc Cô xuất quan (phần 1) 10/12/2013
337 Chương 337 Phi Thăng Chi Hậu - Độc Cô xuất quan (phần 2) 10/12/2013
338 Chương 338 Phi Thăng Chi Hậu - Cảnh báo của Thái Huyền 10/12/2013
339 Chương 339 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên hàng Ma Viên 10/12/2013
340 Chương 340 Phi Thăng Chi Hậu - Trấn phục Phá Ma 10/12/2013
341 Chương 341 Phi Thăng Chi Hậu - Bổn Tôn cộng hưởng 10/12/2013
342 Chương 342 Phi Thăng Chi Hậu - Cấu tạo của lĩnh vực. 10/12/2013
343 Chương 343 Phi Thăng Chi Hậu - Thất đỉnh 10/12/2013
344 Chương 344 Phi Thăng Chi Hậu - Giao dịch giữa hư không 10/12/2013
345 Chương 345 Phi Thăng Chi Hậu - Kinh sợ thối lui 10/12/2013
346 Chương 346 Phi Thăng Chi Hậu - Nam nhi phải đội trời đạp đất 10/12/2013
347 Chương 347 Phi Thăng Chi Hậu - Tháp nghiêng Bắc Hải 10/12/2013
348 Chương 348 Phi Thăng Chi Hậu - Pháp tổ Phục Hy 10/12/2013
349 Chương 349 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ ngũ tộc 10/12/2013
350 Chương 350 Phi Thăng Chi Hậu - Phong tộc 10/12/2013
351 Chương 351 Phi Thăng Chi Hậu - Cường giả gặp mặt 10/12/2013
352 Chương 352 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm chi lĩnh vực 10/12/2013
353 Chương 353 Phi Thăng Chi Hậu - Chân tướng (phần 1) 10/12/2013
354 Chương 354 Phi Thăng Chi Hậu - Chân tướng (phần 2) 10/12/2013
355 Chương 355 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ hỗn loạn 10/12/2013
356 Chương 356 Phi Thăng Chi Hậu - Bước ngoặt 10/12/2013
357 Chương 357 Phi Thăng Chi Hậu - Ám các 10/12/2013
358 Chương 358 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ Ma Viên biến mất 10/12/2013
359 Chương 359 Phi Thăng Chi Hậu - Ẩn cốc 10/12/2013
360 Chương 360 Phi Thăng Chi Hậu - Ngộ thương 10/12/2013
361 Chương 361 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm các trong bóng tối 10/12/2013
362 Chương 362 Phi Thăng Chi Hậu - Pháp nhãn nhìn ma 10/12/2013
363 Chương 363 Phi Thăng Chi Hậu - Dấu vết 10/12/2013
364 Chương 364 Phi Thăng Chi Hậu - Sự khiêu khích của Phong tộc 10/12/2013
365 Chương 365 Phi Thăng Chi Hậu - Một lưới bắt gọn (phần 1) 10/12/2013
366 Chương 366 Phi Thăng Chi Hậu - Một lưới bắt gọn (phần 2) 10/12/2013
367 Chương 367 Phi Thăng Chi Hậu - Khẩn cấp 10/12/2013
368 Chương 368 Phi Thăng Chi Hậu - Người và thần đều phẫn nộ 10/12/2013
369 Chương 369 Phi Thăng Chi Hậu - Đao tên Phong Liễm 10/12/2013
370 Chương 370 Phi Thăng Chi Hậu - Mục đích 10/12/2013
371 Chương 371 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm vực lại biến mất lần nữa 10/12/2013
372 Chương 372 Phi Thăng Chi Hậu - Hỏa Ma hiện thế, đất cằn ngàn dặm 10/12/2013
373 Chương 373 Phi Thăng Chi Hậu - Số mệnh luân hồi 10/12/2013
374 Chương 374 Phi Thăng Chi Hậu - Phong tộc dưới lòng đất 10/12/2013
375 Chương 375 Phi Thăng Chi Hậu - Thiếu nữ U Nhược 10/12/2013
376 Chương 376 Phi Thăng Chi Hậu - Gieo gió gặt bão 10/12/2013
377 Chương 377 Phi Thăng Chi Hậu - Bờ Bắc hải, Trì Thương ngộ đạo 10/12/2013
378 Chương 378 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ đệ nhất đao quyết đấu Viêm Ma 10/12/2013
379 Chương 379 Phi Thăng Chi Hậu - A Khách La cường hãn 10/12/2013
380 Chương 380 Phi Thăng Chi Hậu - Chạy trốn 10/12/2013
381 Chương 381 Phi Thăng Chi Hậu - Phá rồi lại lập 10/12/2013
382 Chương 382 Phi Thăng Chi Hậu - Dùng kiếm ngự nhân 10/12/2013
383 Chương 383 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm vực tam chủ, bình nguyên tụ họp 10/12/2013
384 Chương 384 Phi Thăng Chi Hậu - Vị diện nguy cơ 10/12/2013
385 Chương 385 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật trăm triệu năm 10/12/2013
386 Chương 386 Phi Thăng Chi Hậu - Evil invade 10/12/2013
387 Chương 387 Phi Thăng Chi Hậu - Attack & defend 10/12/2013
388 Chương 388 Phi Thăng Chi Hậu - Ác ma lĩnh chủ 10/12/2013
389 Chương 389 Phi Thăng Chi Hậu - Không thể không tàn nhẫn 10/12/2013
390 Chương 390 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 1) 10/12/2013
391 Chương 391 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 2) 10/12/2013
392 Chương 392 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 3) 10/12/2013
393 Chương 393 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 4) 10/12/2013
394 Chương 394 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 5) 10/12/2013
395 Chương 395 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 6) 10/12/2013
396 Chương 396 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 7) 10/12/2013
397 Chương 397 Phi Thăng Chi Hậu - Chỉ chiến chi thương (phần 8) 10/12/2013
398 Chương 398 Phi Thăng Chi Hậu - Âm mưu của Hình Thiên 10/12/2013
399 Chương 399 Phi Thăng Chi Hậu - Biến hóa bất ngờ 10/12/2013
400 Chương 400 Phi Thăng Chi Hậu - Lối đi của Bổn Tôn 10/12/2013
401 Chương 401 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ 10/12/2013
402 Chương 402 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng Kim thành 10/12/2013
403 Chương 403 Phi Thăng Chi Hậu - Bày bát quái, pháp tổ muốn thành thần 10/12/2013
404 Chương 404 Phi Thăng Chi Hậu - Thân tâm tiều tụy, một lời phá thiên cơ 10/12/2013
405 Chương 405 Phi Thăng Chi Hậu - Ngươi là ai… 10/12/2013
406 Chương 406 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ 10/12/2013
407 Chương 407 Phi Thăng Chi Hậu - Vô Kỵ bày trận, ngũ kiếm bức Thánh sơn 10/12/2013
408 Chương 408 Phi Thăng Chi Hậu - Biến trong biến, Huỳnh Hoặc rút lui 10/12/2013
409 Chương 409 Phi Thăng Chi Hậu - Gặp cao tầng, Vô Kỵ biện huyền cơ 10/12/2013
410 Chương 410 Phi Thăng Chi Hậu - Lên Thánh sơn, khó bề phân biệt 10/12/2013
411 Chương 411 Phi Thăng Chi Hậu - Thủ hộ tộc, nói rõ huyền cơ Đóng Kiếm các, cửu tinh mới xuất 10/12/2013
412 Chương 412 Phi Thăng Chi Hậu - Lén nhìn tín ngưỡng, khống chế thời gian Mặt phẳng vũ trụ, pháp tắc sơ hiện 10/12/2013
413 Chương 413 Phi Thăng Chi Hậu - Vẫn lạc thần, dựng tháp tập trung thần lực Nơi bỏ hoang, Vô Kỵ gặp thủ hạ xưa 10/12/2013
414 Chương 414 Phi Thăng Chi Hậu - Tích nhật di tòng, Sát Lục chi phó Di khí chi địa, thần cách chi loạn. 10/12/2013
415 Chương 415 Phi Thăng Chi Hậu - Tập hợp bộ hạ, Sát Lục hiện chân thân. Chinh chiến tứ phương, danh chấn chốn bỏ hoang. 10/12/2013
418 Chương 418 Phi Thăng Chi Hậu - Tiến hóa, thôn phệ làm đạo Sát Lục, Kiếp Ma xưng danh 10/12/2013
420 Chương 420 Phi Thăng Chi Hậu - Dùng một địch trăm, vạn ma triều tông Thân của ma trùng, đạo của cường giả 10/12/2013
421 Chương 421 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếp Ma, Vạn Ma Triều Tông Sát Lục, Hấp Tinh phá vực 10/12/2013
422 Chương 422 Phi Thăng Chi Hậu - Chinh chiến vì danh, vương triều Sát Lục Con đường công phạt, biến hóa bất ngờ 10/12/2013
423 Chương 423 Phi Thăng Chi Hậu - Chủ Thần tạo ra 10/12/2013
424 Chương 424 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếp Ma 10/12/2013
425 Chương 425 Phi Thăng Chi Hậu - Phong Vân Vô Kỵ 10/12/2013
426 Chương 426 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếp Ma đao 10/12/2013
427 Chương 427 Phi Thăng Chi Hậu - Tế đàn bỏ hoang, Ngải Âu Lý Á Lĩnh vực quỷ dị, một cảnh giới khác 10/12/2013
428 Chương 428 Phi Thăng Chi Hậu - Ngải Âu Lý Á 10/12/2013
429 Chương 429 Phi Thăng Chi Hậu - Kết minh, nghịch thần truyền đạo Lĩnh vực, cấp bậc ba tầng 10/12/2013
430 Chương 430 Phi Thăng Chi Hậu - Muốn thoát thân, chủ nhân Luyện Ngục Vì thần cách, song ma lập ước 10/12/2013
431 Chương 431 Phi Thăng Chi Hậu - Trở mặt vô tình, chủ tớ đối đầu Vô Tướng Thiên Ma, bí mật Sát Lục 10/12/2013
432 Chương 432 Phi Thăng Chi Hậu - Diệu vận Thiên Ma, nhìn thấu huyền cơ Ý thức tồn tại, bức máu hủy ước 10/12/2013
433 Chương 433 Phi Thăng Chi Hậu - Nghi điểm trùng trùng, Sát Lục là ai Vạn ma thành tiệc, con người lưu lạc 10/12/2013
434 Chương 434 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu tinh ngôi thứ nhất, Thanh Minh 10/12/2013
435 Chương 435 Phi Thăng Chi Hậu - Thanh Minh trên cao, quần sao lui tránh 10/12/2013
436 Chương 436 Phi Thăng Chi Hậu - Vùng đất hỗn độn 10/12/2013
437 Chương 437 Phi Thăng Chi Hậu - Thái Cổ đệ nhất cao thủ 10/12/2013
438 Chương 438 Phi Thăng Chi Hậu - Truyền thuyết hệ phái tự do, Huyền Vũ lĩnh vực 10/12/2013
439 Chương 439 Phi Thăng Chi Hậu - Yêu long ba đầu 10/12/2013
440 Chương 440 Phi Thăng Chi Hậu - Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp 10/12/2013
441 Chương 441 Phi Thăng Chi Hậu - Quy tắc hình chiếu. 10/12/2013
442 Chương 442 Phi Thăng Chi Hậu - Cánh cổng thiên đường 10/12/2013
443 Chương 443 Phi Thăng Chi Hậu - Lĩnh vực màu bạc 10/12/2013
444 Chương 444 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên Đường triệu hoán 10/12/2013
445 Chương 445 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên Đường triệu hoán (1 2) 10/12/2013
446 Chương 446 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên tài ma tộc 10/12/2013
447 Chương 447 Phi Thăng Chi Hậu - Sự báo thù của Thiên Đường 10/12/2013
448 Chương 448 Phi Thăng Chi Hậu - Ma Giới pháp tắc 10/12/2013
449 Chương 449 Phi Thăng Chi Hậu - Cửu tinh ngôi thứ hai, Nhật Quỹ 10/12/2013
450 Chương 450 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến 10/12/2013
451 Chương 451 Phi Thăng Chi Hậu - Truyền thuyết và truyền thuyết 10/12/2013
452 Chương 452 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng và Bổn Tôn 10/12/2013
453 Chương 453 Phi Thăng Chi Hậu - Thời Gian chi kiếm 10/12/2013
454 Chương 454 Phi Thăng Chi Hậu - Thập Phương Câu Diệt 10/12/2013
455 Chương 455 Phi Thăng Chi Hậu - Trở về Kiếm các 10/12/2013
456 Chương 456 Phi Thăng Chi Hậu - Mạt Lệ chi kiếp (phần 1) 10/12/2013
457 Chương 457 Phi Thăng Chi Hậu - Mạt Lệ chi kiếp (phần 2) 10/12/2013
458 Chương 458 Phi Thăng Chi Hậu - Mạt Lệ chi kiếp (phần 3) 10/12/2013
459 Chương 459 Phi Thăng Chi Hậu - Thế giới (phần 1) 10/12/2013
461 Chương 461 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên hạ luận võ (phần 1) 10/12/2013
463 Chương 463 Phi Thăng Chi Hậu - Con của Phong Vân Vô Kỵ 10/12/2013
464 Chương 464 Phi Thăng Chi Hậu - Ban tên cho ma nghiệt 10/12/2013
465 Chương 465 Phi Thăng Chi Hậu - Kế hoạch của đệ nhất phân thần 10/12/2013
466 Chương 466 Phi Thăng Chi Hậu - Ma Giới chuyển sinh 10/12/2013
467 Chương 467 Phi Thăng Chi Hậu - Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế 10/12/2013
468 Chương 468 Phi Thăng Chi Hậu - Thần phục 10/12/2013
469 Chương 469 Phi Thăng Chi Hậu - Vương triều Trung Ương 10/12/2013
470 Chương 470 Phi Thăng Chi Hậu - Ma Viên Ma Giới 10/12/2013
471 Chương 471 Phi Thăng Chi Hậu - Thao Thiết 10/12/2013
472 Chương 472 Phi Thăng Chi Hậu - Hoàng giáng lâm 10/12/2013
473 Chương 473 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến tộc đổi chủ 10/12/2013
474 Chương 474 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến phần huyền bí 10/12/2013
476 Chương 476 Phi Thăng Chi Hậu - Giấc mộng (phần 2) 10/12/2013
477 Chương 477 Phi Thăng Chi Hậu - Giấc mộng (phần 3) 10/12/2013
478 Chương 478 Phi Thăng Chi Hậu - Vương triều đại đế, Ma Đế Hoàng 10/12/2013
479 Chương 479 Phi Thăng Chi Hậu - Kinh biến (phần 1) 10/12/2013
480 Chương 480 Phi Thăng Chi Hậu - Kinh biến (phần 2) 10/12/2013
481 Chương 481 Phi Thăng Chi Hậu - Xi Vưu chiến giáp 10/12/2013
482 Chương 482 Phi Thăng Chi Hậu - Truyền thuyết của Thiên Ma tộc 10/12/2013
483 Chương 483 Phi Thăng Chi Hậu - Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ 10/12/2013
485 Chương 485 Phi Thăng Chi Hậu - Cái chết của Chiến Đế 10/12/2013
486 Chương 486 Phi Thăng Chi Hậu - Nơi phong ấn của Thái Cổ đệ nhất tà ác 10/12/2013
487 Chương 487 Phi Thăng Chi Hậu - Vô thượng thiên ma 10/12/2013
488 Chương 488 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật của Đông Hải 10/12/2013
489 Chương 489 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ Ngũ Chí Tôn 10/12/2013
490 Chương 490 Phi Thăng Chi Hậu - Kiếm Thần sống hay chết? 10/12/2013
490 Chương 490 Phi Thăng Chi Hậu - Phá Diệt Đạo Chủ 10/12/2013
491 Chương 491 Phi Thăng Chi Hậu - Vạn Ma Diễn Sinh quyết 10/12/2013
492 Chương 492 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết định của Phong Vân Vô Kỵ 10/12/2013
493 Chương 493 Phi Thăng Chi Hậu - Xi Vưu xuất thế 10/12/2013
494 Chương 494 Phi Thăng Chi Hậu - Độc Cô và Tây Môn rời đi. 10/12/2013
495 Chương 495 Phi Thăng Chi Hậu - Sự khiêu chiến của vương triều Ni Cổ Lạp Tư 10/12/2013
496 Chương 496 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến tranh vương triều. 10/12/2013
497 Chương 497 Phi Thăng Chi Hậu - Sự quật khởi của vương triều Trung Ương 10/12/2013
498 Chương 498 Phi Thăng Chi Hậu - Ngũ tinh luyện thể 10/12/2013
499 Chương 499 Phi Thăng Chi Hậu - Nghịch chuyển cửu tinh 10/12/2013
500 Chương 500 Phi Thăng Chi Hậu - Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, Sát Lục Chi Chủ 10/12/2013
501 Chương 501 Phi Thăng Chi Hậu - Cơn giận của các Hắc Ám Quân Chủ 10/12/2013
502 Chương 502 Phi Thăng Chi Hậu - Chúng ta không sợ bị lãng quên 10/12/2013
503 Chương 503 Phi Thăng Chi Hậu - Người sáng tạo Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp 10/12/2013
504 Chương 504 Phi Thăng Chi Hậu - Tầng thứ mười của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp 10/12/2013
505 Chương 505 Phi Thăng Chi Hậu - Sự kết hợp của Sát Lục Chi Chủ và Kiếp Ma Đạo 10/12/2013
506 Chương 506 Phi Thăng Chi Hậu - Hủy Diệt Chi Chủ 10/12/2013
507 Chương 507 Phi Thăng Chi Hậu - Bí mật của Ma vực 10/12/2013
508 Chương 508 Phi Thăng Chi Hậu - Món quà của ma thần Xi Vưu 10/12/2013
509 Chương 509 Phi Thăng Chi Hậu - Đệ tử thứ hai của Phong Vân Vô Kỵ 10/12/2013
510 Chương 510 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết chiến Xi Vưu (phần 1) 10/12/2013
512 Chương 512 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết chiến Xi Vưu (phần 3) 10/12/2013
513 Chương 513 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết chiến Xi Vưu (phần 4) 10/12/2013
514 Chương 514 Phi Thăng Chi Hậu - Thiên địa là kiếm 10/12/2013
515 Chương 515 Phi Thăng Chi Hậu - Quyết tâm của Ma Đế Hoàng. 10/12/2013
516 Chương 516 Phi Thăng Chi Hậu - Hai Thế Giới của Bổn Tôn 10/12/2013
517 Chương 517 Phi Thăng Chi Hậu - An Đức Liệt rời đi và kế hoạch của tà hồn 10/12/2013
518 Chương 518 Phi Thăng Chi Hậu - Thế lực hợp nhất 10/12/2013
519 Chương 519 Phi Thăng Chi Hậu - Hắc Ám viễn chinh quân và Hư Vô Chi Quân 10/12/2013
520 Chương 520 Phi Thăng Chi Hậu - Thủ hạ cũ của Xi Vưu 10/12/2013
521 Chương 521 Phi Thăng Chi Hậu - Quân đoàn ma tộc Thái Cổ 10/12/2013
522 Chương 522 Phi Thăng Chi Hậu - A Tu La ma tộc (1) 10/12/2013
523 Chương 523 Phi Thăng Chi Hậu - A Tu La ma tộc (2) 10/12/2013
524 Chương 524 Phi Thăng Chi Hậu - Ám Hắc ma long 10/12/2013
525 Chương 525 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 1) 10/12/2013
526 Chương 526 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 2) 10/12/2013
527 Chương 527 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 3) 10/12/2013
528 Chương 528 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 4) 10/12/2013
529 Chương 529 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 5) 10/12/2013
530 Chương 530 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 6) 10/12/2013
531 Chương 531 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 7) 10/12/2013
532 Chương 532 Phi Thăng Chi Hậu - Hỗn loạn kéo dài (phần 8) 10/12/2013
533 Chương 533 Phi Thăng Chi Hậu - Ván cờ lớn nhất 10/12/2013
534 Chương 534 Phi Thăng Chi Hậu - Chí tôn xuất hiện 10/12/2013
535 Chương 535 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 1) 10/12/2013
536 Chương 536 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 2) 10/12/2013
537 Chương 537 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 3) 10/12/2013
538 Chương 538 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 4) 10/12/2013
539 Chương 539 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 5) 10/12/2013
540 Chương 540 Phi Thăng Chi Hậu - Chiến cuộc (phần 6) 10/12/2013
541 Chương 541 Phi Thăng Chi Hậu - Sự thật của cuộc chiến thần ma và tình cảnh khó khăn của Thái Cổ 10/12/2013
542 Chương 542 Phi Thăng Chi Hậu - Chí Tôn lộ ra bí mật. 10/12/2013
543 Chương 543 Phi Thăng Chi Hậu - Khách đến từ đại thứ nguyên 10/12/2013
544 Chương 544 Phi Thăng Chi Hậu - Hai chủ nhân Sát Lục. 10/12/2013
545 Chương 545 Phi Thăng Chi Hậu - Thầy trò 10/12/2013
546 Chương 546 Phi Thăng Chi Hậu - Vạn Ma Diễn Sinh quyết. 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phi-thang-chi-hau-590.html