Truyện Giấc Mộng Thành Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Giấc Mộng Thành Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Giấc Mộng Thành Tiên
Bạn đang đọc truyện Giấc Mộng Thành Tiên của tác giả Chino trên trang đọc truyện online. Truyện nói về một nhân vật tên Đỗ Đăng Phong. Con của một gia đình nông dân đủ sống,tuy ko giàu có và xung túc nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.Anh ta với những ước mơ va hoài bão để có thể thoát được cảnh sống nghèo khó ở quê...hành trình của Đăng Phong bắt đầu...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Giấc Mộng Thành Tiên - Thần Bí Sơn Trang 16/12/2013
2 Chương 2 Giấc Mộng Thành Tiên - Ám sát 16/12/2013
3 Chương 3 Giấc Mộng Thành Tiên - Đỗ Đăng Phong 16/12/2013
4 Chương 4 Giấc Mộng Thành Tiên - Mai Phục 16/12/2013
5 Chương 5 Giấc Mộng Thành Tiên - Ác Chiến 16/12/2013
6 Chương 6 Giấc Mộng Thành Tiên - Thoát Khốn 16/12/2013
7 Chương 7 Giấc Mộng Thành Tiên - Trần Khắc Chung 16/12/2013
8 Chương 8 Giấc Mộng Thành Tiên - Huyền Trân công chúa 16/12/2013
9 Chương 9 Giấc Mộng Thành Tiên - Gặp gỡ 16/12/2013
10 Chương 10 Giấc Mộng Thành Tiên - Một năm 16/12/2013
11 Chương 11 Giấc Mộng Thành Tiên - Sứ đoàn cầu hôn 16/12/2013
12 Chương 12 Giấc Mộng Thành Tiên - Nghiệt duyên 16/12/2013
13 Chương 13 Giấc Mộng Thành Tiên - Đưa Tiễn ( I ) 16/12/2013
14 Chương 14 Giấc Mộng Thành Tiên - Đưa Tiễn ( II ) 16/12/2013
15 Chương 15 Giấc Mộng Thành Tiên - Hoàng hậu Paramecvari 16/12/2013
16 Chương 16 Giấc Mộng Thành Tiên - Hoàng hậu Tapasi 16/12/2013
17 Chương 17 Giấc Mộng Thành Tiên - Hạ độc 16/12/2013
18 Chương 18 Giấc Mộng Thành Tiên - Huyết chiến nơi cửa phật ( I ) 16/12/2013
19 Chương 19 Giấc Mộng Thành Tiên - Huyết chiến nơi cửa phật ( II ) 16/12/2013
20 Chương 20 Giấc Mộng Thành Tiên - Quốc vương băng hà 16/12/2013
21 Chương 21 Giấc Mộng Thành Tiên - Cướp người 16/12/2013
22 Chương 22 Giấc Mộng Thành Tiên - Tiểu kết cục 16/12/2013
23 Chương 23 Giấc Mộng Thành Tiên - Tử Phong tái hiện 16/12/2013
24 Chương 24 Giấc Mộng Thành Tiên - Nhân gian chi mộng ( I ) 16/12/2013
25 Chương 25 Giấc Mộng Thành Tiên - Nhân gian chi mộng ( II ) 16/12/2013
26 Chương 26 Giấc Mộng Thành Tiên - Ngọc giản xanh 16/12/2013
27 Chương 27 Giấc Mộng Thành Tiên - Tu Tiên Giới 16/12/2013
28 Chương 28 Giấc Mộng Thành Tiên - Hung Hiểm 16/12/2013
29 Chương 29 Giấc Mộng Thành Tiên - Thu hoạch 16/12/2013
30 Chương 30 Giấc Mộng Thành Tiên - Cổ Phong Sơn Mạch 16/12/2013
31 Chương 31 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm Môn ( I ) 16/12/2013
32 Chương 32 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm Môn ( II ) 16/12/2013
33 Chương 33 Giấc Mộng Thành Tiên - Ngũ hành linh căn 16/12/2013
34 Chương 34 Giấc Mộng Thành Tiên - Tạp vụ 16/12/2013
35 Chương 35 Giấc Mộng Thành Tiên - Mỹ nữ Phù Phong 16/12/2013
36 Chương 36 Giấc Mộng Thành Tiên - Luyện Phù Đường 16/12/2013
37 Chương 37 Giấc Mộng Thành Tiên - Lập uy 16/12/2013
38 Chương 38 Giấc Mộng Thành Tiên - Diễm Ngộ 16/12/2013
39 Chương 39 Giấc Mộng Thành Tiên - Mỹ nữ tặng đan 16/12/2013
40 Chương 40 Giấc Mộng Thành Tiên - Trùng quan 16/12/2013
41 Chương 41 Giấc Mộng Thành Tiên - Luyện khí kỳ 16/12/2013
42 Chương 42 Giấc Mộng Thành Tiên - Ngọc giản thần kỳ 16/12/2013
43 Chương 43 Giấc Mộng Thành Tiên - Phá Thiên Quyết 16/12/2013
44 Chương 44 Giấc Mộng Thành Tiên - Mở động phủ 16/12/2013
45 Chương 45 Giấc Mộng Thành Tiên - Phá thiên kiếm khí cùng thiên linh thuẫn 16/12/2013
46 Chương 46 Giấc Mộng Thành Tiên - Hồng nhan họa thủy 16/12/2013
47 Chương 47 Giấc Mộng Thành Tiên - Động thủ 16/12/2013
48 Chương 48 Giấc Mộng Thành Tiên - Khổ tu 16/12/2013
49 Chương 49 Giấc Mộng Thành Tiên - Xuất sơn 16/12/2013
50 Chương 50 Giấc Mộng Thành Tiên - Đấu pháp 16/12/2013
51 Chương 51 Giấc Mộng Thành Tiên - Động thiên phúc địa 16/12/2013
52 Chương 52 Giấc Mộng Thành Tiên - Luyện đan chi đạo 16/12/2013
53 Chương 53 Giấc Mộng Thành Tiên - Phường Thị 16/12/2013
54 Chương 54 Giấc Mộng Thành Tiên - Mua sắm 16/12/2013
55 Chương 55 Giấc Mộng Thành Tiên - Vân Ẩn Các 16/12/2013
56 Chương 56 Giấc Mộng Thành Tiên - Thượng cổ tu chân 16/12/2013
57 Chương 57 Giấc Mộng Thành Tiên - Cổ pháp khí 16/12/2013
58 Chương 58 Giấc Mộng Thành Tiên - Tế Luyện 16/12/2013
59 Chương 59 Giấc Mộng Thành Tiên - Chư Luyện phù sư ! 16/12/2013
60 Chương 60 Giấc Mộng Thành Tiên - Trận pháp sư ! 16/12/2013
61 Chương 61 Giấc Mộng Thành Tiên - Tiên thiên linh dược 16/12/2013
62 Chương 62 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( I ) 16/12/2013
63 Chương 63 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( II ) 16/12/2013
64 Chương 64 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( III ) 16/12/2013
65 Chương 65 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( V ) 16/12/2013
66 Chương 66 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( VI ) 16/12/2013
67 Chương 67 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( VII ) 16/12/2013
68 Chương 68 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( VIII ) 16/12/2013
69 Chương 69 Giấc Mộng Thành Tiên - Xích Diễm đại hội ( IX ) 16/12/2013
70 Chương 70 Giấc Mộng Thành Tiên - Đơn giản 16/12/2013
71 Chương 71 Giấc Mộng Thành Tiên - Tham gia bí thị 16/12/2013
72 Chương 72 Giấc Mộng Thành Tiên - Linh thạch không thiếu 16/12/2013
73 Chương 73 Giấc Mộng Thành Tiên - Trận chiến giữa hai ngọc giản 16/12/2013
74 Chương 74 Giấc Mộng Thành Tiên - Tán tu trúc cơ kỳ ( I ) 16/12/2013
75 Chương 75 Giấc Mộng Thành Tiên - Tán tu trúc cơ kỳ ( II ) 16/12/2013
76 Chương 76 Giấc Mộng Thành Tiên - Tán tu trúc cơ kỳ ( III ) 16/12/2013
77 Chương 77 Giấc Mộng Thành Tiên - Ngộ đạo 16/12/2013
78 Chương 78 Giấc Mộng Thành Tiên - Phàm nhân 16/12/2013
79 Chương 79 Giấc Mộng Thành Tiên - Cổ Phong Tự 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-giac-mong-thanh-tien-947.html