Truyện Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Truyện teen

  • Tên truyện: Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les!
Không gì bằng sở thích...Thích là nhích tới cùng...Càng cấm càng chơi...Yêu bằng tim, đừng yêu bằng giới tính....

Một câu truyện tình cảm động giữa những người ở thế  giới thứ ba.

Truyện Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! của tác giả D.

K (Devil King) là một câu truyện teen lãng mạn đã nói lên được điều đó.

Câu chuyện về một cô gái sẵn sàng từ bỏ giới tính của mình để theo đuổi một tình yêu khó khăn.

Liệu kết quả cho việc hi sinh dại dột đó là gì?

Liệu tình yêu mà cô bất chấp tất cả để có được có khiến cô cảm thấy hạnh phúc?

Hay chỉ là sự đau khổ và chờ đợi?

Để biết tất nhiên chỉ còn một cách duy nhất là đọc câu truyện này.

Hiện truyện đã full trên trang đọc truyện online.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 1 27/03/2014
2 Chương 2 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 2 27/03/2014
3 Chương 3 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 3 27/03/2014
4 Chương 4 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 4 27/03/2014
5 Chương 5 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 5 27/03/2014
6 Chương 6 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 6 27/03/2014
7 Chương 7 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 7 27/03/2014
8 Chương 8 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 8 27/03/2014
9 Chương 9 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 9 27/03/2014
10 Chương 10 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 10 27/03/2014
11 Chương 11 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 11 27/03/2014
12 Chương 12 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 12 27/03/2014
13 Chương 13 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 13 27/03/2014
14 Chương 14 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 14 27/03/2014
15 Chương 15 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 15 27/03/2014
16 Chương 16 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 16 27/03/2014
17 Chương 17 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 17 27/03/2014
18 Chương 18 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 18 27/03/2014
19 Chương 19 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 19 27/03/2014
20 Chương 20 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 20 27/03/2014
21 Chương 21 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 21 27/03/2014
22 Chương 22 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 22 27/03/2014
23 Chương 23 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 23 27/03/2014
24 Chương 24 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 24 27/03/2014
25 Chương 25 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 25 27/03/2014
26 Chương 26 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 26 27/03/2014
27 Chương 27 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 27 27/03/2014
28 Chương 28 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 28 27/03/2014
29 Chương 29 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 29 27/03/2014
30 Chương 30 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 30 27/03/2014
31 Chương 31 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 31 27/03/2014
32 Chương 32 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 32 27/03/2014
33 Chương 33 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 33 27/03/2014
34 Chương 34 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 34 27/03/2014
35 Chương 35 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 35 27/03/2014
36 Chương 36 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 36 27/03/2014
37 Chương 37 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 37 27/03/2014
38 Chương 38 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 38 27/03/2014
39 Chương 39 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 39 27/03/2014
40 Chương 40 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 40 27/03/2014
41 Chương 41 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 41 27/03/2014
42 Chương 42 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 42 27/03/2014
43 Chương 43 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 43 27/03/2014
44 Chương 44 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 44 27/03/2014
45 Chương 45 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 45 27/03/2014
46 Chương 46 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 46 27/03/2014
47 Chương 47 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 47 27/03/2014
48 Chương 48 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 48 27/03/2014
49 Chương 49 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 49 27/03/2014
50 Chương 50 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 50 27/03/2014
51 Chương 51 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 51 27/03/2014
52 Chương 52 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 52 27/03/2014
53 Chương 53 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 53 27/03/2014
54 Chương 54 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 54 27/03/2014
55 Chương 55 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 55 27/03/2014
56 Chương 56 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 56 27/03/2014
57 Chương 57 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 57 27/03/2014
58 Chương 58 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 58 27/03/2014
59 Chương 59 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 59 27/03/2014
60 Chương 60 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 60 27/03/2014
61 Chương 61 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 61 27/03/2014
62 Chương 62 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 62 27/03/2014
63 Chương 63 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 63 27/03/2014
64 Chương 64 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 64 27/03/2014
65 Chương 65 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 65 27/03/2014
66 Chương 66 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 66 27/03/2014
67 Chương 67 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 67 27/03/2014
68 Chương 68 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 68 27/03/2014
69 Chương 69 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 69 27/03/2014
70 Chương 70 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 70 27/03/2014
71 Chương 71 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 71 27/03/2014
72 Chương 72 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 72 27/03/2014
73 Chương 73 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 73 27/03/2014
74 Chương 74 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 74 27/03/2014
75 Chương 75 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 75 27/03/2014
76 Chương 76 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 76 27/03/2014
77 Chương 77 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 77 27/03/2014
78 Chương 78 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 78 27/03/2014
79 Chương 79 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 79 27/03/2014
80 Chương 80 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 80 27/03/2014
81 Chương 81 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 81 27/03/2014
82 Chương 82 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 82 27/03/2014
83 Chương 83 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 83 27/03/2014
84 Chương 84 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 84 27/03/2014
85 Chương 85 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 85 27/03/2014
86 Chương 86 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 86 27/03/2014
87 Chương 87 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 87 27/03/2014
88 Chương 88 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 88 27/03/2014
89 Chương 89 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 89 27/03/2014
90 Chương 90 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 90 27/03/2014
91 Chương 91 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 91 27/03/2014
92 Chương 92 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 92 27/03/2014
93 Chương 93 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 93 27/03/2014
94 Chương 94 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 94 27/03/2014
95 Chương 95 Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les! - Chương 95 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-anh-ay-la-gay-va-toi-se-la-les-1887.html