Truyện Tiên Lộ Yên Trần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Lộ Yên Trần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Lộ Yên Trần
Bạn đang đọc truyện Tiên Lộ Yên Trần của tác giả Quản Bình Triều trên trang đọc truyện online. Tiên Lộ Yên Trần lấy hai chữ “yên trần” (khói bụi) làm chủ, mô tả những chuyện phong lưu trần thế phiêu phù.

Con đường tu tiên chỉ là sự phô bày của trần thế, tiên hiệp cũng không thoát khỏi thiên địa giang hồ tự, sinh tự dưỡng.

Trong truyện, pháp bảo không nhiều, tiên thuật cũng hiếm, chỉ là cách để thôi thúc tình tiết phát triển.

Mỹ nữ cũng chỉ xuất hiện để giải quyết vấn đề sinh hoạt.

Chuyện tình giữa Trương Tỉnh Ngôn, Tư Mã Doanh Cúc, Linh Y Nhân cũng chỉ là mối tình phong lưu nhân nữ phàm trần, thể hiện rõ cái đặc điểm xã hội dạt dào đạo khí thời Tây Tấn, vừa tiếp thu Tam quốc phân tranh, Bát vương chi loạn truyền kỳ.

Phong cách của truyện là dùng cái bình dị thắng cao siêu, cái bình dân được thi vị hóa đến mức cao đẹp, truyền kỳ.

Cái thành công của Quản Bình Triều khi viết truyện này là tạo nên một cố sự đầy dẫy u tình, trầm bổng như giấc mộng, đọc truyện mà giống như đi thuyền trên mặt nước hồ thu dưới ánh trăng rằm.

Truyện đã được xuất bản dưới tên “Tiên Kiếm Vấn Tình”, được đánh giá là một bộ tiên hiệp đặc sắc, có tác dụng giải trí nhẹ nhàng, thích hợp cho những ai vừa thích mơ mộng, vừa thích hiện thực.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Lộ Yên Trần - Kiền tâm mộ đạo thùy gia tử. 16/12/2013
2 Chương 2 Tiên Lộ Yên Trần - Nhàn ngọa tiên sơn kinh nguyệt lộ. 16/12/2013
3 Chương 3 Tiên Lộ Yên Trần - Hành trình chính tại, thu thủy doanh doanh xứ 16/12/2013
4 Chương 4 Tiên Lộ Yên Trần - Kiều nhân nguyên bất giải viêm lương. 16/12/2013
5 Chương 5 Tiên Lộ Yên Trần - Hạo miểu yên ba mẫn trần tục (1). 16/12/2013
6 Chương 6 Tiên Lộ Yên Trần - Lý đại đào cương sự du kì (1) 16/12/2013
7 Chương 7 Tiên Lộ Yên Trần - Kiểm điểm nhu tràng hiệp cốt (1) 16/12/2013
8 Chương 8 Tiên Lộ Yên Trần - Tiếu tróc cường lương như thử (1) 16/12/2013
9 Chương 9 Tiên Lộ Yên Trần - Lãng tĩnh phong điềm, binh tiêu qua đảo (1) 16/12/2013
10 Chương 10 Tiên Lộ Yên Trần - Tùy khẩu lợi nha, ná quản quỷ khốc thần nộ (1) 16/12/2013
11 Chương 11 Tiên Lộ Yên Trần - Thần uy nan trắc tiên nhan lộ. 16/12/2013
12 Chương 12 Tiên Lộ Yên Trần - Tiêu hồn xứ, ly mộng trịch trục (1) 16/12/2013
13 Chương 13 Tiên Lộ Yên Trần - Can tràng mi đại thiên thiên kết. 16/12/2013
14 Chương 14 Tiên Lộ Yên Trần - Phụ hận hùng hành khởi ý khí. 16/12/2013
15 Chương 15 Tiên Lộ Yên Trần - Tửu cuồng không thiên địa. 16/12/2013
16 Chương 16 Tiên Lộ Yên Trần - Thủy long ngâm xứ phi thần tuyết. 16/12/2013
17 Chương 17 Tiên Lộ Yên Trần - Thử khúc chích ứng thiên thượng văn. 16/12/2013
18 Chương 18 Tiên Lộ Yên Trần - Mị nguyệt kiều hoa yêu địch bộ. Lâm phong địch bộ, hoa nguyệt tùy thân. 16/12/2013
19 Chương 19 Tiên Lộ Yên Trần - Hoằng đạo tâm vu thị tỉnh. 16/12/2013
20 Chương 20 Tiên Lộ Yên Trần - Hận ma chướng chi công cao. 16/12/2013
21 Chương 21 Tiên Lộ Yên Trần - Phúng nhân diệc tu lưu tam phân nhan diện. 16/12/2013
22 Chương 22 Tiên Lộ Yên Trần - Trừ ác mạc vong phòng xạ ảnh chi trùng. 16/12/2013
23 Chương 23 Tiên Lộ Yên Trần - Mỗi đáo tuyệt xử hữu kì phong. 16/12/2013
24 Chương 24 Tiên Lộ Yên Trần - Vô đoan yêu dã giai do niệm. 16/12/2013
25 Chương 25 Tiên Lộ Yên Trần - Hốt văn thế thượng hữu kì kinh. 16/12/2013
26 Chương 26 Tiên Lộ Yên Trần - Khởi kiến văn chương năng tể thế. 16/12/2013
27 Chương 27 Tiên Lộ Yên Trần - Hoa tiền nguyệt hạ đa diễm hữu. 16/12/2013
28 Chương 28 Tiên Lộ Yên Trần - Khai quyển thần du thiên tái thượng. 16/12/2013
29 Chương 29 Tiên Lộ Yên Trần - Chước tửu tâm tại vạn sơn trung. 16/12/2013
30 Chương 30 Tiên Lộ Yên Trần - Hữu nữ kiều hoàn lai nguyệt hạ. 16/12/2013
31 Chương 31 Tiên Lộ Yên Trần - Tâm tự băng ti võng, trung hữu thiên thiên kết. 16/12/2013
32 Chương 32 Tiên Lộ Yên Trần - Hiệp cốt loạn phong ba. 16/12/2013
33 Chương 33 Tiên Lộ Yên Trần - Hương nhuyễn lâu trung kinh phích lịch. 16/12/2013
34 Chương 34 Tiên Lộ Yên Trần - Tấu thiên khúc nhi hậu tri âm. 16/12/2013
35 Chương 35 Tiên Lộ Yên Trần - Khâm thấp vũ lộ, loạn hồng thâm thâm xử 16/12/2013
36 Chương 36 Tiên Lộ Yên Trần - Văn địch thanh hà xử? Hữu nhân xuy đáp nguyệt tam canh. 16/12/2013
37 Chương 37 Tiên Lộ Yên Trần - Thủy long ngâm xử, lôi bôn quỷ vũ. 16/12/2013
38 Chương 38 Tiên Lộ Yên Trần - Kiếm vũ thu lôi, tứ bích như văn quỷ khiếu. 16/12/2013
39 Chương 39 Tiên Lộ Yên Trần - Nhất kiếm thập niên tín thủ ma. 16/12/2013
40 Chương 40 Tiên Lộ Yên Trần - Thái bình thị phụ khả đàm phong. 16/12/2013
41 Chương 41 Tiên Lộ Yên Trần - Thùy nhân tâm hữu bất minh kiếm?. 16/12/2013
42 Chương 42 Tiên Lộ Yên Trần - Điểm phá vô căn luận, chính tu bán cú ngôn. 16/12/2013
43 Chương 43 Tiên Lộ Yên Trần - Lộ xảo chẩm như tàng chuyết? 16/12/2013
44 Chương 44 Tiên Lộ Yên Trần - Thùy nhân hội, vi ngâm ý. 16/12/2013
45 Chương 45 Tiên Lộ Yên Trần - Trù trướng thử tình nan kí. 16/12/2013
46 Chương 46 Tiên Lộ Yên Trần - Sương nhận kích thu phong, thùy hữu bất bình sự. 16/12/2013
47 Chương 47 Tiên Lộ Yên Trần - Thao qua thập nhất, án kiếm phục binh. 16/12/2013
48 Chương 48 Tiên Lộ Yên Trần - Tương tri do trạch kiếm. 16/12/2013
49 Chương 49 Tiên Lộ Yên Trần - Mạc tòng thế lộ ám đầu châu. 16/12/2013
50 Chương 50 Tiên Lộ Yên Trần - Trù trướng cương phong hà thái cấp. 16/12/2013
51 Chương 51 Tiên Lộ Yên Trần - Mộng đoản lạc hoa yên. 16/12/2013
52 Chương 52 Tiên Lộ Yên Trần - Nhập thủ hương chi bán thế duyên. 16/12/2013
53 Chương 53 Tiên Lộ Yên Trần - Nhất hoằng minh nguyệt điếu vô ngân. 16/12/2013
54 Chương 54 Tiên Lộ Yên Trần - Thần nữ sanh nhai nguyên thị mộng. 16/12/2013
55 Chương 55 Tiên Lộ Yên Trần - Tằng yêu minh nguyệt ẩm cao lâu. 16/12/2013
56 Chương 56 Tiên Lộ Yên Trần - Châu thần dẫn động vũ như sầu. 16/12/2013
57 Chương 57 Tiên Lộ Yên Trần - Tiểu cô cư xử bổn vô lang. 16/12/2013
58 Chương 58 Tiên Lộ Yên Trần - Tâm tình diêu động nhị châu cung. 16/12/2013
59 Chương 59 Tiên Lộ Yên Trần - Ngô phi ngư, diệc tri ngư chi nhạc. 16/12/2013
60 Chương 60 Tiên Lộ Yên Trần - Thần tư thủy để tự du long. 16/12/2013
61 Chương 61 Tiên Lộ Yên Trần - Đột ngột tiên sơn thiên vạn điệp. 16/12/2013
62 Chương 62 Tiên Lộ Yên Trần - Nghĩ điển hoang cư tức danh sơn. 16/12/2013
63 Chương 63 Tiên Lộ Yên Trần - Tịch tịch giang sơn, tẩy xuất linh kì diện mục. 16/12/2013
64 Chương 64 Tiên Lộ Yên Trần - Bần lư vân vụ, tá sơn kết đắc yên hà duyến (I). 16/12/2013
65 Chương 65 Tiên Lộ Yên Trần - Hồng kiều bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân. 16/12/2013
66 Chương 66 Tiên Lộ Yên Trần - Nhất sinh si tuyệt xứ, vô mộng đáo la phù. 16/12/2013
67 Chương 67 Tiên Lộ Yên Trần - Nhất kị tẩu yên trần, xuân sam thiếu niên hào khí. 16/12/2013
68 Chương 68 Tiên Lộ Yên Trần - Phong quá La Dương, côn ảnh như long nhân tự ngọc(I). 16/12/2013
69 Chương 69 Tiên Lộ Yên Trần - Trúc quang thủy ảnh câu không không. 16/12/2013
70 Chương 70 Tiên Lộ Yên Trần - Tạm tá linh bồ chi diệp, tiêu ngã úc kết tình hoài. 16/12/2013
71 Chương 71 Tiên Lộ Yên Trần - Trúc ảnh phù sơ, hà xử phi lai thần vật. 16/12/2013
72 Chương 72 Tiên Lộ Yên Trần - Yên sơn không thúy, thiến thùy tương hứa giang hồ. 16/12/2013
73 Chương 73 Tiên Lộ Yên Trần - Ngô thùy dữ quy? Xuân sơn nhất lộ điểu không đề(I). 16/12/2013
74 Chương 74 Tiên Lộ Yên Trần - Lãm tú la phù, can đảm hú nhược xuân phong. 16/12/2013
75 Chương 75 Tiên Lộ Yên Trần - Vân phù lộ khúc, địch diện tương phùng nhân bất thức. 16/12/2013
76 Chương 76 Tiên Lộ Yên Trần - Tuyệt đính chi đăng, chúng sơn vi tiểu. 16/12/2013
77 Chương 77 Tiên Lộ Yên Trần - Thần kiếm hốt lai, phi lạc nguyệt trung chi tuyết. 16/12/2013
78 Chương 78 Tiên Lộ Yên Trần - Nguyên linh sơ tụ, luyện hóa kiếm đảm cầm tâm. 16/12/2013
79 Chương 79 Tiên Lộ Yên Trần - Phong lưu ảnh động, ưu hỉ vô đoan thượng mi(I). 16/12/2013
80 Chương 80 Tiên Lộ Yên Trần - Phong lưu ảnh động, ưu hỉ vô đoan thượng mi(II). 16/12/2013
81 Chương 81 Tiên Lộ Yên Trần - Vân đình hoa thụy, thùy xao nguyệt hạ chi môn(I). 16/12/2013
82 Chương 82 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên lý khách lai, thảng dương nhất thân nguyệt lộ. 16/12/2013
83 Chương 83 Tiên Lộ Yên Trần - Thanh khâm ngưng viễn, đương đại kế nhi dương mi. 16/12/2013
84 Chương 84 Tiên Lộ Yên Trần - Anh phong địch đãng, tiêu tán nhất thiên vân hà(I). 16/12/2013
85 Chương 85 Tiên Lộ Yên Trần - Phi điểu vong ky, tạm an đào nhiên chi nhạc. 16/12/2013
86 Chương 86 Tiên Lộ Yên Trần - Bôi tửu bằng lan, kiểm điểm phù sanh nhàn thoại. 16/12/2013
87 Chương 87 Tiên Lộ Yên Trần - Phúc chí tâm linh, tham u vi dĩ thông huyền. 16/12/2013
88 Chương 88 Tiên Lộ Yên Trần - Băng quang huyễn diệt, chuyển thuấn yêu hồn chi ảnh. 16/12/2013
89 Chương 89 Tiên Lộ Yên Trần - Ngọc phách hàm tình, phương hồn thanh nhập cơ cốt. 16/12/2013
90 Chương 90 Tiên Lộ Yên Trần - Băng tư mị cốt, phệ thùy nhân chi thanh hồn. 16/12/2013
91 Chương 91 Tiên Lộ Yên Trần - Quyển uẩn đan hà, hoán tẫn sầu tư trần lự. 16/12/2013
92 Chương 92 Tiên Lộ Yên Trần - Ngôn tồn gia ý, hân nhiên hữu hội vô tâm(I). 16/12/2013
93 Chương 93 Tiên Lộ Yên Trần - Vân tẩm kì án, băng phân bút thượng chi hạ(I). 16/12/2013
94 Chương 94 Tiên Lộ Yên Trần - Chẩm liễu cao miên, liên ca phi nhập mộng hồn(I). 16/12/2013
95 Chương 95 Tiên Lộ Yên Trần - Y dạng hà tâm, địch hoa dung vu thủy kính(I). 16/12/2013
96 Chương 96 Tiên Lộ Yên Trần - Sương địch khoái lộng, chuyển hợp hổ long chi ngâm(I). 16/12/2013
97 Chương 97 Tiên Lộ Yên Trần - Hoa vũ linh loạn, tối thị u tình nan thổ(I). 16/12/2013
98 Chương 98 Tiên Lộ Yên Trần - Thanh dạ văn địch, mộng tùy tam canh hoa lạc. 16/12/2013
99 Chương 99 Tiên Lộ Yên Trần - Hà vật động nhân? Nhân ảnh liễu lãng y hương. 16/12/2013
100 Chương 100 Tiên Lộ Yên Trần - Thạch thượng tọa khách, chánh ỷ vô tâm chi liễu. 16/12/2013
101 Chương 101 Tiên Lộ Yên Trần - Vân phi hạc vũ, thanh khí khổ nhi thành hồng. 16/12/2013
102 Chương 102 Tiên Lộ Yên Trần - Đình không điểu ngữ, khê sơn mộng lý du tung. 16/12/2013
103 Chương 103 Tiên Lộ Yên Trần - Tam sanh hệ mộng, bồi hồi phương lộ yên trần(I). 16/12/2013
104 Chương 104 Tiên Lộ Yên Trần - Ức xảo dương chuyết, tiêu nỗi anh hùng hào khí. 16/12/2013
105 Chương 105 Tiên Lộ Yên Trần - Đại xảo vô xảo, nhàn khán nhuyễn kiếm linh phù. 16/12/2013
106 Chương 106 Tiên Lộ Yên Trần - Khí kết yên hà, hung trung tự vô băng thán. 16/12/2013
107 Chương 107 Tiên Lộ Yên Trần - Thiến ngữ vô tâm, toại khiếu bất minh chi kiếm. 16/12/2013
108 Chương 108 Tiên Lộ Yên Trần - Bình thượng diễn kì, khởi ngộ sanh sát chi ky. 16/12/2013
109 Chương 109 Tiên Lộ Yên Trần - Hồng yên xạ nhật, nhất cự tiên thành tiêu thổ. 16/12/2013
110 Chương 110 Tiên Lộ Yên Trần - Mục điện thanh lô, trường thư long ngâm hổ khiếu. 16/12/2013
111 Chương 111 Tiên Lộ Yên Trần - Trượng kiếm tòng vân,quang diệu tam quân kì cổ. 16/12/2013
112 Chương 112 Tiên Lộ Yên Trần - Cửu thiên lôi lạc, dẫn động bát hoang phong vũ. 16/12/2013
113 Chương 113 Tiên Lộ Yên Trần - Hà nhận phi thiên, hoành sát khí nhi độc vãng. 16/12/2013
114 Chương 114 Tiên Lộ Yên Trần - Tu du kiếm ngữ, kinh thùy nhân chi u hoài. 16/12/2013
115 Chương 115 Tiên Lộ Yên Trần - Dị bảo kì sâm, câu thị tất tranh chi khí. 16/12/2013
116 Chương 116 Tiên Lộ Yên Trần - Vấn thủy thính sơn, giai ngôn bất như quy khứ. 16/12/2013
117 Chương 117 Tiên Lộ Yên Trần - Tàng trân hoài bích, vị vấn thị duyên thị kiếp. 16/12/2013
118 Chương 118 Tiên Lộ Yên Trần - Hoa khai khoảng khắc, trù trướng sát na phương hoa. 16/12/2013
119 Chương 119 Tiên Lộ Yên Trần - Kiếm lãnh quang hàn, ngô vãng sát trung cầu đạo. 16/12/2013
120 Chương 120 Tiên Lộ Yên Trần - Lệ ngưng u mộng, dữ thùy thác phó hoa minh. 16/12/2013
121 Chương 121 Tiên Lộ Yên Trần - Vân phòng khải hộ, tọa khán yên nguyệt nhân uân. 16/12/2013
122 Chương 122 Tiên Lộ Yên Trần - Vũ đả bình hồ, địch khứ kỉ niên trần mộng. 16/12/2013
123 Chương 123 Tiên Lộ Yên Trần - Bằng lan khán kiếm, khuy kiến thân ngoại chi thân. 16/12/2013
124 Chương 124 Tiên Lộ Yên Trần - Bút trận sanh vân, già khước sắc thân huyễn ảnh. 16/12/2013
125 Chương 125 Tiên Lộ Yên Trần - Lộng nguyệt phóng ca, hưng lai túy đảo hoa tiền. 16/12/2013
126 Chương 126 Tiên Lộ Yên Trần - Quang phù ảnh loạn, đốn tiêu thiên thu hồn phách 16/12/2013
127 Chương 127 Tiên Lộ Yên Trần - Nguyệt vũ nghê thường, mật ni trường sanh chi ngữ. 16/12/2013
128 Chương 128 Tiên Lộ Yên Trần - Thủy nguyệt lưu hồng, ngã túy dục miên thiên phong. 16/12/2013
129 Chương 129 Tiên Lộ Yên Trần - Thân phi hồng hộc, yên tri vân lộ phiêu miểu. 16/12/2013
130 Chương 130 Tiên Lộ Yên Trần - Nộn nhị quỳnh bao, vi trán loạn vân thâm xử. 16/12/2013
131 Chương 131 Tiên Lộ Yên Trần - Tiên duyên vị hợp, hà xử niếp kì vân tung. 16/12/2013
132 Chương 132 Tiên Lộ Yên Trần - Bách trượng phong ba, khởi vu thanh bình chi mạt. 16/12/2013
133 Chương 133 Tiên Lộ Yên Trần - Cửu khúc mê tung, anh hùng mạc vấn xuất xứ. 16/12/2013
134 Chương 134 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên sơn tuyết vũ, huy diệu bích hoa linh bao. 16/12/2013
135 Chương 135 Tiên Lộ Yên Trần - Thổ nhật thôn hà, u hồn câu phó tùng phong. 16/12/2013
136 Chương 136 Tiên Lộ Yên Trần - Mộ sắc hợp minh, chuyển lệnh u hưng tiêu sơ. 16/12/2013
137 Chương 137 Tiên Lộ Yên Trần - Thốn tâm như ngọc, hồn nhất biến nhi thành hồng. 16/12/2013
138 Chương 138 Tiên Lộ Yên Trần - Tuyết ảnh diêu hồn, hoảng hốt thiên nhạ phong cuồng. 16/12/2013
139 Chương 139 Tiên Lộ Yên Trần - Quy phong tống viễn, ca tuyết bất phụ thanh minh. 16/12/2013
140 Chương 140 Tiên Lộ Yên Trần - Khứ lưu tùy ý, nhàn tham phong nguyệt giang sơn. 16/12/2013
141 Chương 141 Tiên Lộ Yên Trần - Đương trường hào cử, vi khán xuân trang lưu mị. 16/12/2013
142 Chương 142 Tiên Lộ Yên Trần - Mục mê tình yểm, thùy thức băng tâm ngọc hồ. 16/12/2013
143 Chương 143 Tiên Lộ Yên Trần - Nhàn vân trú ảnh, nhập đào nguyên nhi vấn tân. 16/12/2013
144 Chương 144 Tiên Lộ Yên Trần - Vụ tỏa trang trì, xuân quan vị hứa ngư khuy. 16/12/2013
145 Chương 145 Tiên Lộ Yên Trần - Mộng ỷ không hoa, kinh nghi bất trắc chi họa. 16/12/2013
146 Chương 146 Tiên Lộ Yên Trần - Hương nhiễu nhu hồn, phong ba táp khởi xuân đình. 16/12/2013
147 Chương 147 Tiên Lộ Yên Trần - Lãng trục phương trần, khinh chiết hợp hoan chi chi. 16/12/2013
148 Chương 148 Tiên Lộ Yên Trần - Nhâm cừ tiếu mạ, vũ tiền khởi thiểu sầu vân. 16/12/2013
149 Chương 149 Tiên Lộ Yên Trần - Xuân vũ như ca, thốn tâm phân phó mai dịch. 16/12/2013
150 Chương 150 Tiên Lộ Yên Trần - Hãi lãng linh triều, lao loạn hoa hồn chi mộng. 16/12/2013
151 Chương 151 Tiên Lộ Yên Trần - Long phi kiếm vũ, trừng bách lý chi ba quang. 16/12/2013
152 Chương 152 Tiên Lộ Yên Trần - Ngọc địch tình bất đoạn, tái kết thủy trung duyên. 16/12/2013
153 Chương 153 Tiên Lộ Yên Trần - Vân thư hà quyển, vô sự thả ngâm xuân tung. 16/12/2013
154 Chương 154 Tiên Lộ Yên Trần - U đường xuân đạm, tâm tĩnh thanh thính tự viễn. 16/12/2013
155 Chương 155 Tiên Lộ Yên Trần - Sấu phàm tẩy tục, cầu chứng trần gian tịnh thổ. 16/12/2013
156 Chương 156 Tiên Lộ Yên Trần - Hỏa nội tài liên, vô phi đoản mệnh chi hoa. 16/12/2013
157 Chương 157 Tiên Lộ Yên Trần - Hương phù ảnh động, tẩy tịnh hung khâm như tuyết. 16/12/2013
158 Chương 158 Tiên Lộ Yên Trần - Đan thực hồ tướng, kích sát ky vu lâm việt. 16/12/2013
159 Chương 159 Tiên Lộ Yên Trần - Hồn phiên phách chuyển, nhất sanh nhất tử nhược luân 16/12/2013
160 Chương 160 Tiên Lộ Yên Trần - Hóa ngọc phần hoa, yên mê sanh tử chi lộ. 16/12/2013
161 Chương 161 Tiên Lộ Yên Trần - Thiệt thượng thước kim, trớ anh hoa dĩ đương nhục 16/12/2013
162 Chương 162 Tiên Lộ Yên Trần - La phu hữu phu, thùy xuy dẫn phượng chi tiêu. 16/12/2013
163 Chương 163 Tiên Lộ Yên Trần - Hổ bộ ưng dương, tráng linh quang dĩ sát vật. 16/12/2013
164 Chương 164 Tiên Lộ Yên Trần - Quang xạ đấu ngưu, đô đạo hoành phúc thiên hàng. 16/12/2013
165 Chương 165 Tiên Lộ Yên Trần - Đỗng để quan thiên, nhận mi lộc dĩ vi mã. 16/12/2013
166 Chương 166 Tiên Lộ Yên Trần - Huyễn kính mê tung, thùy bi thất lộ chi nhân. 16/12/2013
167 Chương 167 Tiên Lộ Yên Trần - Thần quang chiếu ảnh, nghi thị mộng lý hồ điệp. 16/12/2013
168 Chương 168 Tiên Lộ Yên Trần - Dao sắt tiền trần mộng, quỳnh uyên biệt hậu duyên. 16/12/2013
169 Chương 169 Tiên Lộ Yên Trần - Xuân phong nhập mộng, yên lung thập nhị vu phong. 16/12/2013
170 Chương 170 Tiên Lộ Yên Trần - Tinh lạc bình dã, tằng khứ phong ngoại khuy vân. 16/12/2013
171 Chương 171 Tiên Lộ Yên Trần - Dạ bán tiêu thanh, thanh tuyệt hoang lộ u hồn. 16/12/2013
172 Chương 172 Tiên Lộ Yên Trần - Nguyệt lãnh ca tàn, kỉ vong u minh dị lộ 16/12/2013
173 Chương 173 Tiên Lộ Yên Trần - Dạ trắc phường gian, phóng ngã vô song quỷ phó 16/12/2013
174 Chương 174 Tiên Lộ Yên Trần - Vân ám yên minh, tín hữu bách quỷ dạ hành 16/12/2013
175 Chương 175 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên tinh chiếu đảm, ánh tiêu quản dĩ thành ca. 16/12/2013
176 Chương 176 Tiên Lộ Yên Trần - Tuệ kiếm tại tâm, hà cụ quỷ ảnh tùy hành. 16/12/2013
177 Chương 177 Tiên Lộ Yên Trần - Du sơn phạp lữ, tiên lộ tằng truyện quỷ tung. 16/12/2013
178 Chương 178 Tiên Lộ Yên Trần - Thanh kết u nhân mộng, hoa lạc ngũ canh đầu. 16/12/2013
179 Chương 179 Tiên Lộ Yên Trần - Phó phấn giai nhân, tư ỷ thiên chi tuyệt bích. 16/12/2013
180 Chương 180 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên võng khôi khôi, hiên nhất giác dĩ lậu ngư. 16/12/2013
181 Chương 181 Tiên Lộ Yên Trần - Minh nguyệt đa tình, thanh quang trường chiếu nhân miên. 16/12/2013
182 Chương 182 Tiên Lộ Yên Trần - Phi điểu lạc trần, thiệp phong ba nhi bất nghi. 16/12/2013
183 Chương 183 Tiên Lộ Yên Trần - Thủy ánh minh lâu, ức phủ thảo đường tịch chiếu. 16/12/2013
184 Chương 184 Tiên Lộ Yên Trần - Túy nhân doanh tọa, phóng khoáng nhân gian chi thế. 16/12/2013
185 Chương 185 Tiên Lộ Yên Trần - Mục trung liêu khuếch, đồ ca minh nguyệt chi thi. 16/12/2013
186 Chương 186 Tiên Lộ Yên Trần - Lăng ba bộ vấn, lãm đắc yên vân nhập mộng. 16/12/2013
187 Chương 187 Tiên Lộ Yên Trần - Hiệp khí như long, cương phong nhi phi khứ. 16/12/2013
188 Chương 188 Tiên Lộ Yên Trần - Thần phiên hồn đoạn, kinh la y chi thôi xán. 16/12/2013
189 Chương 189 Tiên Lộ Yên Trần - Bố bào trường kiếm, nhàn đối hồ ba trừng triệt. 16/12/2013
190 Chương 190 Tiên Lộ Yên Trần - Khách lai hoa ngoại, cảm quan sư nhi hảo cầu. 16/12/2013
191 Chương 191 Tiên Lộ Yên Trần - Si tai cuồng khách, phiến ngữ kinh động thần ky. 16/12/2013
192 Chương 192 Tiên Lộ Yên Trần - Thu trùng xuân điểu, tòng vô cộng sướng thiên ky. 16/12/2013
193 Chương 193 Tiên Lộ Yên Trần - Khỉ mạn tàng vân, khủng ngại nhập mạc chi tân. 16/12/2013
194 Chương 194 Tiên Lộ Yên Trần - Lâm ky xúc nộ, ngộ chân nhân nhi lạc đảm. 16/12/2013
195 Chương 195 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên lại vân trầm, kiến anh phong chi ích lộ. 16/12/2013
196 Chương 196 Tiên Lộ Yên Trần - Hoành mi sinh nhất kế, thổ khí diệt tam hồn. 16/12/2013
197 Chương 197 Tiên Lộ Yên Trần - Thiên phiên vân lãng, phi điểu nhược đăng long môn. 16/12/2013
198 Chương 198 Tiên Lộ Yên Trần - Đằng giá bích liêu, hoặc ngôn tiên lộ khả kì. 16/12/2013
199 Chương 199 Tiên Lộ Yên Trần - Thừa nguyệt bộ lâm, ngẫu nhập bất phục chi địa. 16/12/2013
200 Chương 200 Tiên Lộ Yên Trần - Kiều vũ phi dâm, nật triêu hoa nhi kết mộng. 16/12/2013
201 Chương 201 Tiên Lộ Yên Trần - Hoa khai tửu noãn, bồi quân tiện khả vong xan. 16/12/2013
202 Chương 202 Tiên Lộ Yên Trần - Tiên tra hà ngoại, lệ doanh hồng tụ thanh sam. 16/12/2013
203 Chương 203 Tiên Lộ Yên Trần - Vân hoa nhập mộng, bồi hồi tâm thủy chi gian. 16/12/2013
204 Chương 204 Tiên Lộ Yên Trần - Tương tư minh nguyệt, chiếu thu thủy dĩ hàm tình. 16/12/2013
205 Chương 205 Tiên Lộ Yên Trần - Thất tinh tụ linh, kinh phá mộng trung chi đảm. 16/12/2013
206 Chương 206 Tiên Lộ Yên Trần - Thu không kiếm lệ, hát phá mộng lý thần ky. 16/12/2013
207 Chương 207 Tiên Lộ Yên Trần - Không sơn quải vũ, mịch thần nữ kì hà tung. 16/12/2013
208 Chương 208 Tiên Lộ Yên Trần - Thu biểu tiêu sắt, cổ động chinh ba vạn lý. 16/12/2013
209 Chương 209 Tiên Lộ Yên Trần - Mạn vụ phi không, tá vân long dĩ thừa phong. 16/12/2013
210 Chương 210 Tiên Lộ Yên Trần - Hỏa vũ lưu ly, khủng nhiễm bán sanh chi kiếp. 16/12/2013
211 Chương 211 Tiên Lộ Yên Trần - Thái thanh thần thủ, huy vi khiếu hổ chi phong. 16/12/2013
212 Chương 212 Tiên Lộ Yên Trần - Đấu chuyển thiên diêu, hiểm trung ngẫu đắc lạn mạn. 16/12/2013
213 Chương 213 Tiên Lộ Yên Trần - Thừa phù phù hải, lãng lí thả bạn nhàn âu. 16/12/2013
214 Chương 214 Tiên Lộ Yên Trần - Tam thiên thần ma quỷ, nhất kiếm quy khứ lai. 16/12/2013
215 Chương 215 Tiên Lộ Yên Trần - Ám thất khi tâm, quan ngã đương đầu bổng hát. 16/12/2013
216 Chương 216 Tiên Lộ Yên Trần - Tàng kiều thảo đường, thu thập thu thủy xuân vân. 16/12/2013
217 Chương 217 Tiên Lộ Yên Trần - Kiếm khí sơ trầm, hồn dĩ tiêu vu vân phổ. 16/12/2013
218 Chương 218 Tiên Lộ Yên Trần - Ma cương phương thảo, ngộ bán mộng lí tiên lang. 16/12/2013
219 Chương 219 Tiên Lộ Yên Trần - Minh khê thùy điểu, tạm thâu nhàn vu thanh lưu. 16/12/2013
220 Chương 220 Tiên Lộ Yên Trần - Hoàng điểu đa tình, thường hướng mộng trung hô khách. 16/12/2013
221 Chương 221 Tiên Lộ Yên Trần - Hoa nghênh cựu lộ, phủ kim tích dĩ thần thương. 16/12/2013
222 Chương 222 Tiên Lộ Yên Trần - Tuệ thiệt như oanh, đề thôi vạn lý phong lôi. 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-lo-yen-tran-949.html