Truyện Thiên Ngân - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thiên Ngân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Ngân
Bạn đang đọc truyện Thiên Ngân của tác giả Yến Minh trên trang đọc truyện online. Tại Hà Dương trấn dưới chân núi Côn Lôn, thiếu niên Dương Chân đã bỏ mạng trong một trận đại chiến. Nhưng bảy ngày sau khi chết lại có thể gặp kỳ tích phá mộ chui ra.

Từ đó gia nhập vào chi phái Ngọc Tiêu Phong của Côn Lôn đại phái.

Một năm sau, bởi vì thể chất cổ quái không thể luyện khí, lại thêm có người mật cáo rằng sư phụ hắn đã thu nhận đồ đệ trái quy định, rốt cục là hắn cùng sư phụ phải định ra một ước hẹn năm năm.

Câu chuyện bắt đầu từ Vạn Thanh cốc, con đường tu luyện thành tiên gian nan trắc trở không dễ vượt qua, bởi vậy nó còn có một cái tên khác là "đường xuống hoàng tuyền".

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Ngân - Huyết Yêu 16/12/2013
2 Chương 2 Thiên Ngân - Dương Chân 16/12/2013
3 Chương 3 Thiên Ngân - Nhập Môn 16/12/2013
4 Chương 4 Thiên Ngân - Quái Thai 16/12/2013
5 Chương 5 Thiên Ngân - Sinh Phi (*) 16/12/2013
6 Chương 6 Thiên Ngân - Vạn Thanh Cốc 16/12/2013
7 Chương 7 Thiên Ngân - Luyện thần (1) 16/12/2013
8 Chương 8 Thiên Ngân - Chuyển chiết 16/12/2013
9 Chương 9 Thiên Ngân - Cố Nhân 16/12/2013
10 Chương 10 Thiên Ngân - Hồi Sơn 16/12/2013
11 Chương 11 Thiên Ngân - Ngũ Hành Quyết 16/12/2013
12 Chương 12 Thiên Ngân - Tâm Chúc 16/12/2013
13 Chương 13 Thiên Ngân - Suy tư 16/12/2013
14 Chương 14 Thiên Ngân - Bất Tử Thụ (1) 16/12/2013
15 Chương 15 Thiên Ngân - Quy Tông (1) 16/12/2013
16 Chương 16 Thiên Ngân - Thiên Kiếp (1) 16/12/2013
17 Chương 17 Thiên Ngân - Trưởng Lão 16/12/2013
18 Chương 18 Thiên Ngân - Dương Kỳ Sơn (1) 16/12/2013
19 Chương 19 Thiên Ngân - Hỏa Quật (1) 16/12/2013
20 Chương 20 Thiên Ngân - Xạ Dương Quật (1) 16/12/2013
21 Chương 21 Thiên Ngân - Khuynh Tố (bày tỏ) (1) 16/12/2013
22 Chương 22 Thiên Ngân - Tình Kiếp 16/12/2013
23 Chương 23 Thiên Ngân - Hốt Luân (trọn vẹn) (1) 16/12/2013
24 Chương 24 Thiên Ngân - Phong ấn (1) 16/12/2013
25 Chương 25 Thiên Ngân - Vạn Yêu Cuồng (1) 16/12/2013
26 Chương 26 Thiên Ngân - Vấn Thiên (1) 16/12/2013
27 Chương 27 Thiên Ngân - Quyết Tâm (1) 16/12/2013
28 Chương 28 Thiên Ngân - Yêu Hoàng 16/12/2013
29 Chương 29 Thiên Ngân - Sinh Thiên (1) 16/12/2013
30 Chương 30 Thiên Ngân - Chẳng biết là sao (1) 16/12/2013
31 Chương 31 Thiên Ngân - Đấu trí (1) 16/12/2013
32 Chương 32 Thiên Ngân - Đấu trận (1) 16/12/2013
33 Chương 33 Thiên Ngân - Hoành hành (1) 16/12/2013
34 Chương 34 Thiên Ngân - Lưỡng tông (1) 16/12/2013
35 Chương 35 Thiên Ngân - Vô Tội (1) 16/12/2013
36 Chương 36 Thiên Ngân - Diện Bích (1) 16/12/2013
37 Chương 37 Thiên Ngân - Luân Hồi (1) 16/12/2013
38 Chương 38 Thiên Ngân - Tiến Thoái 16/12/2013
39 Chương 39 Thiên Ngân - Thịnh Hội 16/12/2013
40 Chương 40 Thiên Ngân - Đệ Nhất 16/12/2013
41 Chương 41 Thiên Ngân - Hiểm Thắng 16/12/2013
42 Chương 42 Thiên Ngân - Tỷ Muội 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-ngan-951.html