Truyện Thiên Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thiên Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Thần
Bạn đang đọc truyện Thiên Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực trên trang đọc truyện online. Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần.Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung.

Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu?

Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ.

Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào?

"Thiên Thần"

- kể lại chính là một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Thần - Diệp Vô Thần. 09/12/2013
2 Chương 2 Thiên Thần - Thiếu nữ tóc trắng. 09/12/2013
3 Chương 3 Thiên Thần - Diệp Ngưng Tuyết. 09/12/2013
4 Chương 4 Thiên Thần - Trừng phạt nhỏ 09/12/2013
5 Chương 5 Thiên Thần - Thiên Phạt Chi Nữ trong truyền thuyết. 09/12/2013
6 Chương 6 Thiên Thần - Vô Thần quyết. 09/12/2013
7 Chương 7 Thiên Thần - Hỏa Diễm Sư Tử. 09/12/2013
8 Chương 8 Thiên Thần - Nam Hoàng Kiếm. 09/12/2013
9 Chương 9 Thiên Thần - Giao long xuất hải. 09/12/2013
10 Chương 10 Thiên Thần - Đêm trăng tròn. 09/12/2013
11 Chương 11 Thiên Thần - Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi ư? 09/12/2013
12 Chương 12 Thiên Thần - Long lão gia tử. 09/12/2013
13 Chương 13 Thiên Thần - Năm năm luyện tâm. 09/12/2013
14 Chương 14 Thiên Thần - Vì ca ca 09/12/2013
15 Chương 15 Thiên Thần - Trứng Thiên thú. 09/12/2013
16 Chương 16 Thiên Thần - Hồi phục 09/12/2013
17 Chương 17 Thiên Thần - Ai làm muội đau nữa, ta ắt sẽ khiến hắn hối hận cả đời. 09/12/2013
18 Chương 18 Thiên Thần - Thủy Mộng Thiền (Thượng). 09/12/2013
19 Chương 19 Thiên Thần - Thủy Mộng Thiền (Hạ). 09/12/2013
20 Chương 20 Thiên Thần - Nam Hoàng Tông. 09/12/2013
21 Chương 21 Thiên Thần - Ba đại Cấm Đoạn Chi Khí. 09/12/2013
22 Chương 22 Thiên Thần - Diệp gia Thủy Dao, Hoa gia Thủy Nhu 09/12/2013
23 Chương 23 Thiên Thần - Bắt cóc công chúa (Thượng). 09/12/2013
24 Chương 24 Thiên Thần - Bắt cóc công chúa (Hạ). 09/12/2013
25 Chương 25 Thiên Thần - Thiên Long Diệp gia. 09/12/2013
26 Chương 26 Thiên Thần - Con trai Diệp gia (Thượng) 09/12/2013
27 Chương 27 Thiên Thần - Con trai Diệp gia (Trung) 09/12/2013
28 Chương 28 Thiên Thần - Con trai Diệp gia (Hạ) 09/12/2013
29 Chương 29 Thiên Thần - Nhỏ máu nhận thân 09/12/2013
30 Chương 30 Thiên Thần - Kiếm Thần Chỉ Hoàn 09/12/2013
31 Chương 31 Thiên Thần - Một cái bạt tai 09/12/2013
32 Chương 32 Thiên Thần - Âm mưu 09/12/2013
33 Chương 33 Thiên Thần - Dự cảm - Linh Hồn lực 09/12/2013
34 Chương 34 Thiên Thần - Diệp gia Diệp Thủy Dao 09/12/2013
35 Chương 35 Thiên Thần - Nỗi lòng của Thủy Dao 09/12/2013
36 Chương 36 Thiên Thần - Diệp Thất Diệp Bát 09/12/2013
37 Chương 37 Thiên Thần - Thiên Thần bốn Thần 09/12/2013
38 Chương 38 Thiên Thần - Tiểu Lục 09/12/2013
39 Chương 39 Thiên Thần - Do thám trong đêm 09/12/2013
40 Chương 40 Thiên Thần - Ngoài ý muốn! 09/12/2013
41 Chương 41 Thiên Thần - Tản bộ 09/12/2013
42 Chương 42 Thiên Thần - Lang băm 09/12/2013
43 Chương 43 Thiên Thần - Đá ra ngoài 09/12/2013
44 Chương 44 Thiên Thần - Não ngươi nhúng xuống nước đi! 09/12/2013
45 Chương 45 Thiên Thần - Học viện hoàng gia Thiên Long 09/12/2013
46 Chương 46 Thiên Thần - Lãnh Nhai 09/12/2013
47 Chương 47 Thiên Thần - Lâm gia Lâm Khiếu 09/12/2013
48 Chương 48 Thiên Thần - Phá Phong Nhận 09/12/2013
49 Chương 49 Thiên Thần - Đối đầu (Thượng) 09/12/2013
50 Chương 50 Thiên Thần - Đối đầu (Hạ) 09/12/2013
51 Chương 51 Thiên Thần - Võ đấu 09/12/2013
52 Chương 52 Thiên Thần - Rạch mặt 09/12/2013
53 Chương 53 Thiên Thần - Hoa Chấn Thiên 09/12/2013
54 Chương 54 Thiên Thần - Tiểu tử khá lắm, có tiền đồ! 09/12/2013
55 Chương 55 Thiên Thần - Hoàn mỹ ngăn cản 09/12/2013
56 Chương 56 Thiên Thần - Thân thể không sợ ngũ hành 09/12/2013
57 Chương 57 Thiên Thần - Nộ Diễm - Phần Tẫn Bát Hoang 09/12/2013
58 Chương 58 Thiên Thần - Quái vật! Yêu nghiệt! 09/12/2013
59 Chương 59 Thiên Thần - Toàn thể Lâm gia đều là cháu 09/12/2013
60 Chương 60 Thiên Thần - Đấu văn - tự diễn 09/12/2013
61 Chương 61 Thiên Thần - Đấu văn – “bên hồ Thanh Thủy” 09/12/2013
62 Chương 62 Thiên Thần - Đấu văn - Đỉnh cao họa kỹ 09/12/2013
63 Chương 63 Thiên Thần - Đấu văn – tịnh đế liên hoa (Thượng) 09/12/2013
64 Chương 64 Thiên Thần - Tịnh đế liên hoa (Trung) 09/12/2013
65 Chương 65 Thiên Thần - Tịnh đế liên hoa (Hạ) 09/12/2013
66 Chương 66 Thiên Thần - Đấu văn - Đế sư Vương Bác. 09/12/2013
67 Chương 67 Thiên Thần - Văn đấu – Tự vả mặt 09/12/2013
68 Chương 68 Thiên Thần - Đấu văn – Linh hồn ám thị. 09/12/2013
69 Chương 69 Thiên Thần - Đấu văn – Hồng Trần Nhất Mộng 09/12/2013
70 Chương 70 Thiên Thần - Tiền Trần Ức Mộng (Thượng). 09/12/2013
71 Chương 71 Thiên Thần - Đấu văn – Tiền Trần Ức Mộng (Trung). 09/12/2013
72 Chương 72 Thiên Thần - Đấu văn – Tiền Trần Ức Mộng (Hạ). 09/12/2013
73 Chương 73 Thiên Thần - Ban hôn. 09/12/2013
74 Chương 74 Thiên Thần - Ta không phải quân tử. 09/12/2013
75 Chương 75 Thiên Thần - Ngươi vẫn còn quá non nớt. 09/12/2013
76 Chương 76 Thiên Thần - Mười năm trung thành. 09/12/2013
77 Chương 77 Thiên Thần - Cái gọi là ‘Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp’ (Thượng). 09/12/2013
78 Chương 78 Thiên Thần - Cái gọi là ‘Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp’ (Hạ). 09/12/2013
79 Chương 79 Thiên Thần - Sát thủ Đào Bạch Bạch. 09/12/2013
80 Chương 80 Thiên Thần - Chạy vắt giò lên cổ. 09/12/2013
81 Chương 81 Thiên Thần - Dạy tỷ tỷ vẽ tranh. 09/12/2013
82 Chương 82 Thiên Thần - Âm mưu. 09/12/2013
83 Chương 83 Thiên Thần - Nói thế nào cũng là một Thần nhân. 09/12/2013
84 Chương 84 Thiên Thần - Không quỳ thiên địa, càng không quỳ hoàng đế. 09/12/2013
85 Chương 85 Thiên Thần - Mẹ con Lãnh Nhai. 09/12/2013
86 Chương 86 Thiên Thần - Hắc Thụ Lâm. 09/12/2013
87 Chương 87 Thiên Thần - Thăm dò. 09/12/2013
88 Chương 88 Thiên Thần - Đôi mắt khủng bố 09/12/2013
89 Chương 89 Thiên Thần - Thiên Long Hoa gia. 09/12/2013
90 Chương 90 Thiên Thần - Tâm của Thủy Nhu. 09/12/2013
91 Chương 91 Thiên Thần - Xâm phạm. 09/12/2013
92 Chương 92 Thiên Thần - Không ẩm (uống rượu chay). 09/12/2013
93 Chương 93 Thiên Thần - Quá đã.(1 2) 09/12/2013
94 Chương 94 Thiên Thần - Thành thật khai báo 09/12/2013
95 Chương 95 Thiên Thần - Kiêu căng, mới là ẩn nhẫn hoàn mỹ nhất. 09/12/2013
96 Chương 96 Thiên Thần - Kích tâm. 09/12/2013
97 Chương 97 Thiên Thần - Sát Thần tương lai. 09/12/2013
98 Chương 98 Thiên Thần - Tà ma dục tâm. 09/12/2013
99 Chương 99 Thiên Thần - Tuyệt đại giai nhân (Thượng). 09/12/2013
100 Chương 100 Thiên Thần - Tuyệt đại giai nhân (Hạ). 09/12/2013
101 Chương 101 Thiên Thần - Hủy hôn (Thượng). 09/12/2013
102 Chương 102 Thiên Thần - Hủy hôn (Hạ). 09/12/2013
103 Chương 103 Thiên Thần - Long Dận, Lâm gia. 09/12/2013
104 Chương 104 Thiên Thần - Lật tẩy. 09/12/2013
105 Chương 105 Thiên Thần - Giao dịch. 09/12/2013
106 Chương 106 Thiên Thần - Sát thủ mạnh nhất. 09/12/2013
107 Chương 107 Thiên Thần - Đùa bỡn (Thượng). 09/12/2013
108 Chương 108 Thiên Thần - Đùa bỡn (Hạ). 09/12/2013
109 Chương 109 Thiên Thần - Vụ nổ. 09/12/2013
110 Chương 110 Thiên Thần - Đường lui cuối cùng. 09/12/2013
111 Chương 111 Thiên Thần - Thiên Phạt Chi Đồng. 09/12/2013
112 Chương 112 Thiên Thần - Thiên Phạt Chi Nữ. 09/12/2013
113 Chương 113 Thiên Thần - Đồng Tâm. 09/12/2013
114 Chương 114 Thiên Thần - Vực sâu vạn trượng. 09/12/2013
115 Chương 115 Thiên Thần - Yêu cầu của Long Hoàng Nhi. 09/12/2013
116 Chương 116 Thiên Thần - Bừng tỉnh. 09/12/2013
117 Chương 117 Thiên Thần - Tiêu diệt Thiên Sát Các. 09/12/2013
118 Chương 118 Thiên Thần - Một đêm không thuần khiết. 09/12/2013
119 Chương 119 Thiên Thần - Hoàng Nhi đáng thương. 09/12/2013
120 Chương 120 Thiên Thần - Ngươi ôm ta đi! 09/12/2013
121 Chương 121 Thiên Thần - Lão sư mới của lớp họa kỹ. 09/12/2013
122 Chương 122 Thiên Thần - Một ngày cùng Long Hoàng Nhi (Thượng). 09/12/2013
123 Chương 123 Thiên Thần - Một ngày cùng Long Hoàng Nhi (Hạ). 09/12/2013
124 Chương 124 Thiên Thần - Gia Cát Tiểu Vũ. 09/12/2013
125 Chương 125 Thiên Thần - Khi nào chúng ta thành thân đây? 09/12/2013
126 Chương 126 Thiên Thần - Hoàng hậu bạo bệnh. 09/12/2013
127 Chương 127 Thiên Thần - Cô gái thần bí. 09/12/2013
128 Chương 128 Thiên Thần - Dược Tiên. 09/12/2013
129 Chương 129 Thiên Thần - Thần y Diệp công tử 09/12/2013
130 Chương 130 Thiên Thần - Phế Lâm Hu. 09/12/2013
131 Chương 131 Thiên Thần - Diễn xuất hoàn mỹ. 09/12/2013
132 Chương 132 Thiên Thần - Hoàng thượng, ngài cũng trúng độc rồi! 09/12/2013
133 Chương 133 Thiên Thần - Ai cũng không thể hạ nhục Diệp gia ta! 09/12/2013
134 Chương 134 Thiên Thần - Chương 0134 09/12/2013
135 Chương 135 Thiên Thần - Một mình rời đi. 09/12/2013
136 Chương 136 Thiên Thần - Phiền toái không lớn không nhỏ. 09/12/2013
137 Chương 137 Thiên Thần - Thanh âm xa xôi 09/12/2013
138 Chương 138 Thiên Thần - Tuyết Cơ Kiếm. 09/12/2013
139 Chương 139 Thiên Thần - Đính hôn 09/12/2013
140 Chương 140 Thiên Thần - Ngươi cứ chờ đấy, chờ đấy! 09/12/2013
141 Chương 141 Thiên Thần - Sự trả thù của Diệp Vô Thần. 09/12/2013
142 Chương 142 Thiên Thần - Lãnh Nhai – con sói cô đơn. 09/12/2013
143 Chương 143 Thiên Thần - Mị Âm Chi Nữ. 09/12/2013
144 Chương 144 Thiên Thần - Lần đầu gặp gỡ. 09/12/2013
145 Chương 145 Thiên Thần - Bí mật của thiết kiếm 09/12/2013
146 Chương 146 Thiên Thần - Gặp lại. 09/12/2013
147 Chương 147 Thiên Thần - Câu chuyện về tiên nữ. 09/12/2013
148 Chương 148 Thiên Thần - Thiên Huyễn Trận. 09/12/2013
149 Chương 149 Thiên Thần - Huyết Phong Cự Lang. 09/12/2013
150 Chương 150 Thiên Thần - Hủy trận, cơn giận của Đồng Tâm. 09/12/2013
151 Chương 151 Thiên Thần - Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. 09/12/2013
152 Chương 152 Thiên Thần - Chim liền cánh và cây liền cành 09/12/2013
153 Chương 153 Thiên Thần - Thái tử Phong Lăng. 09/12/2013
154 Chương 154 Thiên Thần - Chiến Thần Phong Triêu Dương (Thượng). 09/12/2013
155 Chương 155 Thiên Thần - Chiến Thần Phong Triêu Dương (Hạ). 09/12/2013
156 Chương 156 Thiên Thần - Tái Y Hội, không hẹn mà gặp. 09/12/2013
157 Chương 157 Thiên Thần - Yêu nữ 09/12/2013
158 Chương 158 Thiên Thần - Ai là con mồi. 09/12/2013
159 Chương 159 Thiên Thần - Dụng cụ thi đấu đưa đến cửa 09/12/2013
160 Chương 160 Thiên Thần - Không thể tin nổi 09/12/2013
161 Chương 161 Thiên Thần - Lột mặt nạ của cô xuống cho ta! 09/12/2013
162 Chương 162 Thiên Thần - Cô tốt hơn là đeo mặt nạ lên đi. 09/12/2013
163 Chương 163 Thiên Thần - Tiên nữ và ma nữ. 09/12/2013
164 Chương 164 Thiên Thần - Buổi tiệc tối trong hoàng cung. 09/12/2013
165 Chương 165 Thiên Thần - Nguy nan và bước ngoặt. 09/12/2013
166 Chương 166 Thiên Thần - Lửa giận 09/12/2013
167 Chương 167 Thiên Thần - Đáng... giá... 09/12/2013
168 Chương 168 Thiên Thần - Con đồng ý. 09/12/2013
169 Chương 169 Thiên Thần - Sự quật cường của Gia Cát Tiểu Vũ. 09/12/2013
170 Chương 170 Thiên Thần - Yêu nữ, hồ ly tinh! 09/12/2013
171 Chương 171 Thiên Thần - Xâm phạm. 09/12/2013
172 Chương 172 Thiên Thần - Mê Tâm Hàm Ngọc (Thượng). 09/12/2013
173 Chương 173 Thiên Thần - Mê Tâm Hàm Ngọc (Hạ). 09/12/2013
174 Chương 174 Thiên Thần - Đi rồi, vẫn là đi rồi. 09/12/2013
175 Chương 175 Thiên Thần - Tuyết bay ngập trời (Thượng). 09/12/2013
176 Chương 176 Thiên Thần - Tuyết bay ngập trời (Hạ). 09/12/2013
177 Chương 177 Thiên Thần - Thiên Diệt Hỏa Sơn. 09/12/2013
178 Chương 178 Thiên Thần - Biển màu tím. 09/12/2013
179 Chương 179 Thiên Thần - Cực Viêm Thiên Long. 09/12/2013
180 Chương 180 Thiên Thần - Mê Thất Chi Địa. 09/12/2013
181 Chương 181 Thiên Thần - Thần Điện bị mất tích. 09/12/2013
182 Chương 182 Thiên Thần - Thế giới linh hồn. 09/12/2013
183 Chương 183 Thiên Thần - Thiếu nữ bé nhỏ - Hương Hương. 09/12/2013
184 Chương 184 Thiên Thần - Đột phá cực nhanh. 09/12/2013
185 Chương 185 Thiên Thần - Cấm khí mạnh nhất. 09/12/2013
186 Chương 186 Thiên Thần - Long Hồ biến thành vô dụng. 09/12/2013
187 Chương 187 Thiên Thần - Tiêu vong, Cực Viêm Thiên Long (Thượng). 09/12/2013
188 Chương 188 Thiên Thần - Tiêu vong, Cực Viêm Thiên Long (Hạ). 09/12/2013
189 Chương 189 Thiên Thần - Ai cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của nàng! (Thượng) 09/12/2013
190 Chương 190 Thiên Thần - Ai cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của nàng! (Hạ) 09/12/2013
191 Chương 191 Thiên Thần - Một ngày một đêm 09/12/2013
192 Chương 192 Thiên Thần - Ai cản, kẻ đó chết! 09/12/2013
193 Chương 193 Thiên Thần - Sự xúc động trong nháy mắt ấy 09/12/2013
194 Chương 194 Thiên Thần - Bắt cóc 09/12/2013
195 Chương 195 Thiên Thần - Rời đi. 09/12/2013
196 Chương 196 Thiên Thần - Vì chàng, cởi xuống áo cưới (Thượng) 09/12/2013
197 Chương 197 Thiên Thần - Vì chàng, cởi xuống áo cưới (Hạ) 09/12/2013
198 Chương 198 Thiên Thần - Điềm báo nổi điên 09/12/2013
199 Chương 199 Thiên Thần - Là… ai… đánh!!! 09/12/2013
200 Chương 200 Thiên Thần - Vấy máu 09/12/2013
201 Chương 201 Thiên Thần - Đan xen giữa vàng và đỏ 09/12/2013
202 Chương 202 Thiên Thần - Thiên Địa Liệt, Chiến Thần diệt (Thượng) 09/12/2013
203 Chương 203 Thiên Thần - Thiên Địa Liệt, Chiến Thần diệt (Hạ) 09/12/2013
204 Chương 204 Thiên Thần - Mở đường máu 09/12/2013
205 Chương 205 Thiên Thần - Đâm xuyên 09/12/2013
206 Chương 206 Thiên Thần - Kiếm khí như cầu vồng 09/12/2013
207 Chương 207 Thiên Thần - Vạn quân tiêu diệt, cơn mưa sao băng cuối cùng (Thượng) 09/12/2013
208 Chương 208 Thiên Thần - Vạn quân tiêu diệt, cơn mưa sao băng cuối cùng (Hạ) 09/12/2013
209 Chương 209 Thiên Thần - Nỗi hận của Đồng Tâm, Hắc Ngục Thuấn Sát 09/12/2013
210 Chương 210 Thiên Thần - Đưa tỷ tỷ về nhà 09/12/2013
211 Chương 211 Thiên Thần - Con trai Chiến Thần. 09/12/2013
212 Chương 212 Thiên Thần - Thiên Thần chấn động. 09/12/2013
213 Chương 213 Thiên Thần - Một đêm gió lạnh 09/12/2013
214 Chương 214 Thiên Thần - Cút ra ngoài! 09/12/2013
215 Chương 215 Thiên Thần - Con gái ngốc nghếch (Thượng) 09/12/2013
216 Chương 216 Thiên Thần - Con gái ngốc nghếch (Hạ). 09/12/2013
217 Chương 217 Thiên Thần - Nữ quân thần tương lai. 09/12/2013
218 Chương 218 Thiên Thần - Nước mắt Chỉ Mộng. 09/12/2013
219 Chương 219 Thiên Thần - Hôn biến. 09/12/2013
220 Chương 220 Thiên Thần - Trốn... 09/12/2013
221 Chương 221 Thiên Thần - Trời giáng Tuyết Nữ. 09/12/2013
222 Chương 222 Thiên Thần - Vực sâu, khờ dại canh giữ. 09/12/2013
223 Chương 223 Thiên Thần - Tỉnh mộng 09/12/2013
224 Chương 224 Thiên Thần - Tiểu thiên sứ 09/12/2013
225 Chương 225 Thiên Thần - Món quà nho nhỏ 09/12/2013
226 Chương 226 Thiên Thần - Kỳ tích 09/12/2013
227 Chương 227 Thiên Thần - Ấy thế mà có người! 09/12/2013
228 Chương 228 Thiên Thần - Cung Lạc. 09/12/2013
229 Chương 229 Thiên Thần - Một thế giới khác 09/12/2013
230 Chương 230 Thiên Thần - Ấm lòng 09/12/2013
231 Chương 231 Thiên Thần - Nhị Nha. 09/12/2013
232 Chương 232 Thiên Thần - Xe lăn. 09/12/2013
233 Chương 233 Thiên Thần - Gây họa rồi 09/12/2013
234 Chương 234 Thiên Thần - Kinh diễm, Tứ Nha 09/12/2013
235 Chương 235 Thiên Thần - Bắc Đế Cung – Tai Ách! 09/12/2013
236 Chương 236 Thiên Thần - Người xấu 09/12/2013
237 Chương 237 Thiên Thần - Tâm của thiếu nữ 09/12/2013
238 Chương 238 Thiên Thần - Nhị Nha tuyển phu 09/12/2013
239 Chương 239 Thiên Thần - Cô không đùa thật đấy chứ? 09/12/2013
240 Chương 240 Thiên Thần - Thạch phá thiên kinh 09/12/2013
241 Chương 241 Thiên Thần - Bắc Đế Thánh Chủ 09/12/2013
242 Chương 242 Thiên Thần - Bắc Đế tông chân chính 09/12/2013
243 Chương 243 Thiên Thần - Cấm địa, Phong 09/12/2013
244 Chương 244 Thiên Thần - Làm Thiên Thần đại lục run rẩy vì chúng ta!!! 09/12/2013
245 Chương 245 Thiên Thần - Liên hợp tối cường 09/12/2013
246 Chương 246 Thiên Thần - Thiên Trọng phẫn nộ 09/12/2013
247 Chương 247 Thiên Thần - Thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế 09/12/2013
248 Chương 248 Thiên Thần - Thà chọc Diêm Vương, chớ chọc Tà Đế 09/12/2013
249 Chương 249 Thiên Thần - Thiên Thần ma võ đại hội 09/12/2013
250 Chương 250 Thiên Thần - Tà Đế 09/12/2013
251 Chương 251 Thiên Thần - Về nhà (1) 09/12/2013
252 Chương 252 Thiên Thần - Về nhà (2) 09/12/2013
253 Chương 253 Thiên Thần - Về nhà (3) 09/12/2013
254 Chương 254 Thiên Thần - Về nhà (4) 09/12/2013
255 Chương 255 Thiên Thần - Tâm của Thủy Nhu (Thượng) 09/12/2013
256 Chương 256 Thiên Thần - Tâm của Thủy Nhu (Trung) 09/12/2013
257 Chương 257 Thiên Thần - Tâm của Thủy Nhu (Hạ) 09/12/2013
258 Chương 258 Thiên Thần - Mỉa mai 09/12/2013
259 Chương 259 Thiên Thần - Uy hiếp 09/12/2013
260 Chương 260 Thiên Thần - Ta tên Hắc Hùng (Thượng) 09/12/2013
261 Chương 261 Thiên Thần - Ta tên Hắc Hùng (Trung) 09/12/2013
262 Chương 262 Thiên Thần - Ta tên Hắc Hùng (Hạ) 09/12/2013
263 Chương 263 Thiên Thần - Nước mắt nam nhi (Thượng) 09/12/2013
264 Chương 264 Thiên Thần - Nước mắt nam nhi (Hạ) 09/12/2013
265 Chương 265 Thiên Thần - Thỉnh cầu và lời thề 09/12/2013
266 Chương 266 Thiên Thần - Độc thủ 09/12/2013
267 Chương 267 Thiên Thần - Diệp Vô Thần, ngươi ác thật! 09/12/2013
268 Chương 268 Thiên Thần - Cơ hội của Diệp Vô Vân 09/12/2013
269 Chương 269 Thiên Thần - Hí hửng đắc ý 09/12/2013
270 Chương 270 Thiên Thần - Lạnh lòng và giải thoát 09/12/2013
271 Chương 271 Thiên Thần - Xê dịch thời không 09/12/2013
272 Chương 272 Thiên Thần - Túc trực bên linh cữu 09/12/2013
273 Chương 273 Thiên Thần - Nhục nhã 09/12/2013
274 Chương 274 Thiên Thần - Long Hoàng Nhi đã lớn 09/12/2013
275 Chương 275 Thiên Thần - Cướp ngục 09/12/2013
276 Chương 276 Thiên Thần - Đào vong 09/12/2013
277 Chương 277 Thiên Thần - Thị vệ cùng cường đạo 09/12/2013
278 Chương 278 Thiên Thần - Lâm Khiếu chết 09/12/2013
279 Chương 279 Thiên Thần - Mộng Thiền đêm tới 09/12/2013
280 Chương 280 Thiên Thần - Ban chết 09/12/2013
281 Chương 281 Thiên Thần - Lâm Chiến chết 09/12/2013
282 Chương 282 Thiên Thần - Bức hỏi 09/12/2013
283 Chương 283 Thiên Thần - Lòng như tro tàn 09/12/2013
284 Chương 284 Thiên Thần - Sống không bằng chết 09/12/2013
285 Chương 285 Thiên Thần - Hoàng đế Đại Phong bên bờ sụp đổ 09/12/2013
286 Chương 286 Thiên Thần - Tà Đế trời giáng 09/12/2013
287 Chương 287 Thiên Thần - Giẫm lên tôn nghiêm 09/12/2013
288 Chương 288 Thiên Thần - Tư Kỳ 09/12/2013
289 Chương 289 Thiên Thần - Lạc thần chi nhai 09/12/2013
290 Chương 290 Thiên Thần - Truyền thuyết Thông Thần tháp 09/12/2013
291 Chương 291 Thiên Thần - Thiên Thần Ma Vũ đại hội 09/12/2013
292 Chương 292 Thiên Thần - Con Huyễn thần 09/12/2013
293 Chương 293 Thiên Thần - Lãnh Nhai vs Viêm Chính 09/12/2013
294 Chương 294 Thiên Thần - Sát tâm, cơn giận kinh thiên 09/12/2013
295 Chương 295 Thiên Thần - Trở lại, kiêu ngạo lang 09/12/2013
296 Chương 296 Thiên Thần - Huyết Sát Ma Đồng 09/12/2013
297 Chương 297 Thiên Thần - Miểu sát! Nhất Tuyến Thiên! 09/12/2013
298 Chương 298 Thiên Thần - Bắc Đế áo nghĩa, hóa khí thành tên 09/12/2013
299 Chương 299 Thiên Thần - Hoàn thắng 09/12/2013
300 Chương 300 Thiên Thần - Kinh sợ, Viêm Đoạn Thương 09/12/2013
301 Chương 301 Thiên Thần - Kiếm Thần Sở Thương Minh 09/12/2013
302 Chương 302 Thiên Thần - Đạo thần đỉnh phong 09/12/2013
303 Chương 303 Thiên Thần - Mũi tên màu đỏ 09/12/2013
304 Chương 304 Thiên Thần - Tà Đế, một mũi tên kinh thiên (Thượng) 09/12/2013
305 Chương 305 Thiên Thần - Tà Đế, một mũi tên kinh thiên (Hạ) 09/12/2013
306 Chương 306 Thiên Thần - Kẻ mạo phạm chủ ta – Chết 09/12/2013
307 Chương 307 Thiên Thần - Tà Đế chân tư 09/12/2013
308 Chương 308 Thiên Thần - Kiếm đạo đỉnh phong 09/12/2013
309 Chương 309 Thiên Thần - Long hồ không gian lực 09/12/2013
310 Chương 310 Thiên Thần - Sống lại trong phong linh 09/12/2013
311 Chương 311 Thiên Thần - Thiên Long mây khói 09/12/2013
312 Chương 312 Thiên Thần - Xúc động 09/12/2013
313 Chương 313 Thiên Thần - Bức phản 09/12/2013
314 Chương 314 Thiên Thần - Tiểu Mạt 09/12/2013
315 Chương 315 Thiên Thần - Dương mưu 09/12/2013
316 Chương 316 Thiên Thần - “Thủy Vân Thiên” 09/12/2013
317 Chương 317 Thiên Thần - Ngươi là ai 09/12/2013
318 Chương 318 Thiên Thần - Cha con 09/12/2013
319 Chương 319 Thiên Thần - Hận chi căn nguyên 09/12/2013
320 Chương 320 Thiên Thần - Độc 09/12/2013
321 Chương 321 Thiên Thần - Nam Hoàng kiếm chủ 09/12/2013
322 Chương 322 Thiên Thần - Thủy Vô Khuyết 09/12/2013
323 Chương 323 Thiên Thần - Đánh bạc (Thượng) 09/12/2013
324 Chương 324 Thiên Thần - Đánh bạc (Hạ) 09/12/2013
325 Chương 325 Thiên Thần - Bị bắt 09/12/2013
326 Chương 326 Thiên Thần - Thủy ngọc độc vụ 09/12/2013
327 Chương 327 Thiên Thần - Nam Hoàng Tông 09/12/2013
328 Chương 328 Thiên Thần - Cường xông Nam Hoàng Tông 09/12/2013
329 Chương 329 Thiên Thần - Thủy Vân Lan 09/12/2013
330 Chương 330 Thiên Thần - Bốn người mạnh nhất Nam Hoàng Tông 09/12/2013
331 Chương 331 Thiên Thần - Chiến đi, Đồng Tâm! 09/12/2013
332 Chương 332 Thiên Thần - Va chạm! Thủy ngọc cùng hắc ám chi long! 09/12/2013
333 Chương 333 Thiên Thần - Giằng co 09/12/2013
334 Chương 334 Thiên Thần - Chặt tay 09/12/2013
335 Chương 335 Thiên Thần - Hắc ám nhất kích 09/12/2013
336 Chương 336 Thiên Thần - Tử vong nhất kích 09/12/2013
337 Chương 337 Thiên Thần - Bình yên trở về nhà 09/12/2013
338 Chương 338 Thiên Thần - Nơi ký ức ban đầu 09/12/2013
339 Chương 339 Thiên Thần - Sáng sớm ấm lòng 09/12/2013
340 Chương 340 Thiên Thần - Chuyện xưa không tính xa xôi 09/12/2013
341 Chương 341 Thiên Thần - Phong Sát Châu 09/12/2013
342 Chương 342 Thiên Thần - Mối hận Sở Thương Minh, Hình Thiên 09/12/2013
343 Chương 343 Thiên Thần - Loạn tâm 09/12/2013
344 Chương 344 Thiên Thần - Quyết ý 09/12/2013
345 Chương 345 Thiên Thần - Tái nhập Mê Thất Chi Địa 09/12/2013
346 Chương 346 Thiên Thần - Truyền thuyết Mê Thất Chi Địa 09/12/2013
347 Chương 347 Thiên Thần - Tái ngộ Nhất tuyến đoạt hồn 09/12/2013
348 Chương 348 Thiên Thần - Bộ bộ kinh tâm 09/12/2013
349 Chương 349 Thiên Thần - Bại lộ 09/12/2013
350 Chương 350 Thiên Thần - Phá thiên nhất tiễn (Thượng) 09/12/2013
351 Chương 351 Thiên Thần - Phá thiên nhất tiễn (Hạ) 09/12/2013
352 Chương 352 Thiên Thần - Viêm Bình Nhi. 09/12/2013
353 Chương 353 Thiên Thần - Viêm Bình Nhi. 09/12/2013
354 Chương 354 Thiên Thần - Tử vong chi địa (Thượng) 09/12/2013
355 Chương 355 Thiên Thần - Tử vong chi địa (Hạ) 09/12/2013
356 Chương 356 Thiên Thần - Linh hồn không gian (Thượng) 09/12/2013
357 Chương 357 Thiên Thần - Linh hồn không gian (Hạ) 09/12/2013
358 Chương 358 Thiên Thần - Thời gian cùng không gian trớ chú 09/12/2013
359 Chương 359 Thiên Thần - Ta muốn ngươi là phụ thân của ta! 09/12/2013
360 Chương 360 Thiên Thần - “Cha con” 09/12/2013
361 Chương 361 Thiên Thần - Tương liên 09/12/2013
362 Chương 362 Thiên Thần - Ta đưa cô đi ra ngoài! 09/12/2013
363 Chương 363 Thiên Thần - Thoát đi 09/12/2013
364 Chương 364 Thiên Thần - Tuyệt cảnh 09/12/2013
365 Chương 365 Thiên Thần - Liều mạng mà lên! 09/12/2013
366 Chương 366 Thiên Thần - Ma hóa! Phá diệt sát đồng (Thượng) 09/12/2013
367 Chương 367 Thiên Thần - Ma hóa! Phá diệt sát đồng (Trung) 09/12/2013
368 Chương 368 Thiên Thần - Ma hóa! Phá diệt sát đồng (Hạ) 09/12/2013
369 Chương 369 Thiên Thần - Là nàng! 09/12/2013
370 Chương 370 Thiên Thần - Nguy cơ tới gần 09/12/2013
371 Chương 371 Thiên Thần - Nam Hoàng Thánh chủ 09/12/2013
372 Chương 372 Thiên Thần - Tuyệt Thiên (Thượng) 09/12/2013
373 Chương 373 Thiên Thần - Tuyệt Thiên (Hạ) 09/12/2013
374 Chương 374 Thiên Thần - Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận (Thượng) 09/12/2013
375 Chương 375 Thiên Thần - Thủy Ngọc Loạn Hoàn Trận (Hạ) 09/12/2013
376 Chương 376 Thiên Thần - Thí Thần Thuẫn 09/12/2013
377 Chương 377 Thiên Thần - Tuyệt Thiên nổi giận 09/12/2013
378 Chương 378 Thiên Thần - Thần uy 09/12/2013
379 Chương 379 Thiên Thần - Lôi thần phụ thể 09/12/2013
380 Chương 380 Thiên Thần - Bị thương nặng! Thiên Địa Liệt! 09/12/2013
381 Chương 381 Thiên Thần - Nghĩa vô phản cố 09/12/2013
382 Chương 382 Thiên Thần - Huyết minh truy hồn (1) 09/12/2013
383 Chương 383 Thiên Thần - Thần đế 09/12/2013
384 Chương 384 Thiên Thần - Đánh mất ánh sáng 09/12/2013
385 Chương 385 Thiên Thần - Mật thất 09/12/2013
386 Chương 386 Thiên Thần - Khẩn cấp 09/12/2013
387 Chương 387 Thiên Thần - Trước khi tới Thương Lan 09/12/2013
388 Chương 388 Thiên Thần - Tuyết trắng ngời ngời 09/12/2013
389 Chương 389 Thiên Thần - Tuyết Nữ cung bị đóng băng (Thượng) 09/12/2013
390 Chương 390 Thiên Thần - Tuyết Nữ cung bị đóng băng (Hạ) 09/12/2013
391 Chương 391 Thiên Thần - Tư Thần 09/12/2013
392 Chương 392 Thiên Thần - Tuyết Nữ 09/12/2013
393 Chương 393 Thiên Thần - Cô gái bị vận mệnh vứt bỏ 09/12/2013
394 Chương 394 Thiên Thần - “Ba ba”, “mụ mụ” 09/12/2013
395 Chương 395 Thiên Thần - Kỳ tích cha con 09/12/2013
396 Chương 396 Thiên Thần - Tuyết Nữ dụ hoặc 09/12/2013
397 Chương 397 Thiên Thần - Tuyết Phi Nhan “trừng phạt” 09/12/2013
398 Chương 398 Thiên Thần - Tuyết Thần ngọc 09/12/2013
399 Chương 399 Thiên Thần - Thế giới băng 09/12/2013
400 Chương 400 Thiên Thần - Căn nguyên băng lạnh - Thủy Thánh châu 09/12/2013
401 Chương 401 Thiên Thần - Vĩnh viễn là phụ thân 09/12/2013
402 Chương 402 Thiên Thần - Hỏa Thánh châu 09/12/2013
403 Chương 403 Thiên Thần - Lâm gia làm phản 09/12/2013
404 Chương 404 Thiên Thần - Ám sát 09/12/2013
405 Chương 405 Thiên Thần - Nát lòng 09/12/2013
406 Chương 406 Thiên Thần - Cái chết của Long Dận 09/12/2013
407 Chương 407 Thiên Thần - Định loạn 09/12/2013
408 Chương 408 Thiên Thần - Ba chết một phế 09/12/2013
409 Chương 409 Thiên Thần - Vì ta là Tà Đế 09/12/2013
410 Chương 410 Thiên Thần - Cưỡng bức dụ dỗ 09/12/2013
411 Chương 411 Thiên Thần - Người đáng chết 09/12/2013
412 Chương 412 Thiên Thần - Thí con 09/12/2013
413 Chương 413 Thiên Thần - Thần thuật thủy chi hàng 09/12/2013
414 Chương 414 Thiên Thần - Hàng thần thuật tứ trọng 09/12/2013
415 Chương 415 Thiên Thần - Thái tử thoái vị 09/12/2013
416 Chương 416 Thiên Thần - Phi Hoàng nữ hoàng 09/12/2013
417 Chương 417 Thiên Thần - Chiến tranh tự tấu 09/12/2013
418 Chương 418 Thiên Thần - Tiểu Vũ, nước mắt 09/12/2013
419 Chương 419 Thiên Thần - Tiêu Nhược 09/12/2013
420 Chương 420 Thiên Thần - Thủy Vân Lan, Thủy Vân Thiên 09/12/2013
421 Chương 421 Thiên Thần - Chân tướng 09/12/2013
422 Chương 422 Thiên Thần - Ân oán 09/12/2013
423 Chương 423 Thiên Thần - Nam Hoàng chi kiếm 09/12/2013
424 Chương 424 Thiên Thần - Chấm dứt 09/12/2013
425 Chương 425 Thiên Thần - Tàng bảo đồ 09/12/2013
426 Chương 426 Thiên Thần - Bán đấu giá - điêu long huyền đàn châu 09/12/2013
427 Chương 427 Thiên Thần - Tây hải lam giáng ngọc 09/12/2013
428 Chương 428 Thiên Thần - Giá trên trời 09/12/2013
429 Chương 429 Thiên Thần - Thuộc về 09/12/2013
430 Chương 430 Thiên Thần - Đem tặng 09/12/2013
431 Chương 431 Thiên Thần - Cướp trắng trợn 09/12/2013
432 Chương 432 Thiên Thần - Tai ương ngập đầu 09/12/2013
433 Chương 433 Thiên Thần - Bình Vân đại tướng quân 09/12/2013
434 Chương 434 Thiên Thần - Nơi tàng bảo 09/12/2013
435 Chương 435 Thiên Thần - Bảo tàng 09/12/2013
436 Chương 436 Thiên Thần - Nổ mạnh 09/12/2013
437 Chương 437 Thiên Thần - Hôi phi yên diệt 09/12/2013
438 Chương 438 Thiên Thần - Giết người giữa đường 09/12/2013
439 Chương 439 Thiên Thần - Một kiếm kinh thiên 09/12/2013
440 Chương 440 Thiên Thần - Gặp lại, xa cách 09/12/2013
441 Chương 441 Thiên Thần - Huyền Vũ 09/12/2013
442 Chương 442 Thiên Thần - Siêu thần uy áp, Tử tinh nghiệt long 09/12/2013
443 Chương 443 Thiên Thần - Siêu thần uy áp, Tử tinh nghiệt long (hạ) 09/12/2013
444 Chương 444 Thiên Thần - Thương khung phá 09/12/2013
445 Chương 445 Thiên Thần - Huyền Vũ thần uy 09/12/2013
446 Chương 446 Thiên Thần - Huyền Vũ thần uy (hạ) 09/12/2013
447 Chương 447 Thiên Thần - Ấu long 09/12/2013
448 Chương 448 Thiên Thần - Long tinh 09/12/2013
449 Chương 449 Thiên Thần - Tiểu Tử 09/12/2013
450 Chương 450 Thiên Thần - Nhập bộ 09/12/2013
451 Chương 451 Thiên Thần - Tiêu diệt hoàn toàn 09/12/2013
452 Chương 452 Thiên Thần - Ngoại viện, Tà tông 09/12/2013
453 Chương 453 Thiên Thần - Chiến cuộc 09/12/2013
454 Chương 454 Thiên Thần - Hôn kỳ 09/12/2013
455 Chương 455 Thiên Thần - Ám độ Trần Thương 09/12/2013
456 Chương 456 Thiên Thần - Thiên Phong hãm lạc 09/12/2013
457 Chương 457 Thiên Thần - Uy hiếp 09/12/2013
458 Chương 458 Thiên Thần - Công tâm! 09/12/2013
459 Chương 459 Thiên Thần - Mặt thật của Tà đế 09/12/2013
460 Chương 460 Thiên Thần - Hàng! 09/12/2013
461 Chương 461 Thiên Thần - Tiểu Vũ quy túc 09/12/2013
462 Chương 462 Thiên Thần - Đại mạc phong sa 09/12/2013
463 Chương 463 Thiên Thần - Thổ thánh châu 09/12/2013
464 Chương 464 Thiên Thần - Tây chi hải dương 09/12/2013
465 Chương 465 Thiên Thần - Ly hồn 09/12/2013
466 Chương 466 Thiên Thần - Diệp Uy hoài nghi. 09/12/2013
467 Chương 467 Thiên Thần - Thiếu nữ Hương Hương. 09/12/2013
468 Chương 468 Thiên Thần - Hoàn thành khảo nghiệm 09/12/2013
469 Chương 469 Thiên Thần - Trở lại! 09/12/2013
470 Chương 470 Thiên Thần - Bão cát bình tĩnh 09/12/2013
471 Chương 471 Thiên Thần - Đại hôn bắt đầu 09/12/2013
472 Chương 472 Thiên Thần - Đại hôn (Thượng) 09/12/2013
473 Chương 473 Thiên Thần - Đại hôn (Trung) 09/12/2013
474 Chương 474 Thiên Thần - Đại hôn (Hạ) 09/12/2013
475 Chương 475 Thiên Thần - Vô khuyết chi dạ (Thượng) 09/12/2013
476 Chương 476 Thiên Thần - Vô khuyết chi dạ (Hạ) 09/12/2013
477 Chương 477 Thiên Thần - Dị biến 09/12/2013
478 Chương 478 Thiên Thần - Bùng nổ (Thượng) 09/12/2013
479 Chương 479 Thiên Thần - Bùng nổ (Hạ) 09/12/2013
480 Chương 480 Thiên Thần - Ly biệt 09/12/2013
481 Chương 481 Thiên Thần - Tâm ưu! 09/12/2013
482 Chương 482 Thiên Thần - Bình tĩnh cuối cùng (Thượng) 09/12/2013
483 Chương 483 Thiên Thần - Bình tĩnh cuối cùng (Trung) 09/12/2013
484 Chương 484 Thiên Thần - Bình tĩnh cuối cùng (Hạ) 09/12/2013
485 Chương 485 Thiên Thần - Thần chi thánh tướng - Dạ Minh (Thượng) 09/12/2013
486 Chương 486 Thiên Thần - Thần chi thánh tướng - Dạ Minh (Hạ) 09/12/2013
487 Chương 487 Thiên Thần - Kẻ địch không thể chiến thắng 09/12/2013
488 Chương 488 Thiên Thần - Tinh thần diệt (Thượng) 09/12/2013
489 Chương 489 Thiên Thần - Tinh Thần Diệt (Hạ) 09/12/2013
490 Chương 490 Thiên Thần - Bạch Dực công chúa 09/12/2013
491 Chương 491 Thiên Thần - Phân ly (Thượng) 09/12/2013
492 Chương 492 Thiên Thần - Phân ly (Hạ) 09/12/2013
493 Chương 493 Thiên Thần - Sở Kinh Thiên trở về 09/12/2013
494 Chương 494 Thiên Thần - Quyết ý 09/12/2013
495 Chương 495 Thiên Thần - Tung tích Lãnh Nhai 09/12/2013
496 Chương 496 Thiên Thần - Giao phong 09/12/2013
497 Chương 497 Thiên Thần - Con Ma Hoàng 09/12/2013
498 Chương 498 Thiên Thần - Để cho ta chết đi! 09/12/2013
499 Chương 499 Thiên Thần - Huyền thần tế phẩm 09/12/2013
500 Chương 500 Thiên Thần - Dung hợp 09/12/2013
501 Chương 501 Thiên Thần - Lặng yên rời đi 09/12/2013
502 Chương 502 Thiên Thần - Đỉnh Thông Thần tháp 09/12/2013
503 Chương 503 Thiên Thần - Người áo đen thần bí 09/12/2013
504 Chương 504 Thiên Thần - Điều kiện 09/12/2013
505 Chương 505 Thiên Thần - Thành toàn 09/12/2013
506 Chương 506 Thiên Thần - Hợp lực! 09/12/2013
507 Chương 507 Thiên Thần - Phá! 09/12/2013
508 Chương 508 Thiên Thần - Tam thánh châu thần phục 09/12/2013
509 Chương 509 Thiên Thần - Bạch Dực tao nhã 09/12/2013
510 Chương 510 Thiên Thần - Hắc cùng bạch Nhân ngẫu Huyền thần 09/12/2013
511 Chương 511 Thiên Thần - Thần chi đại lục 09/12/2013
512 Chương 512 Thiên Thần - Thiên vực cung thành 09/12/2013
513 Chương 513 Thiên Thần - Cường sấm cấm Thiên môn. 09/12/2013
514 Chương 514 Thiên Thần - Lục thần tướng. 09/12/2013
515 Chương 515 Thiên Thần - Trường Bạch bị tổn thương nghiêm trọng. 09/12/2013
516 Chương 516 Thiên Thần - Hắc Thổ giải tán. 09/12/2013
517 Chương 517 Thiên Thần - Quyết chiến Hắc Thổ 09/12/2013
518 Chương 518 Thiên Thần - Cấm chế thượng cổ. 09/12/2013
519 Chương 519 Thiên Thần - Diệt trừ Hắc Thổ. 09/12/2013
520 Chương 520 Thiên Thần - Quyết chiến Kiếm tu. 09/12/2013
521 Chương 521 Thiên Thần - Thiên Trọng, lực lượng va chạm. 09/12/2013
522 Chương 522 Thiên Thần - Độc chiến Tam thánh tướng 09/12/2013
523 Chương 523 Thiên Thần - Huyết Luân Hồi Vũ 09/12/2013
524 Chương 524 Thiên Thần - Viêm Dương Cấm Hỏa 09/12/2013
525 Chương 525 Thiên Thần - Thiên Trọng cầu xin 09/12/2013
526 Chương 526 Thiên Thần - Trong tai nạn gặp lại (1,2) 09/12/2013
527 Chương 527 Thiên Thần - Màu trắng tuyệt vọng (Thượng) (1,2) 09/12/2013
528 Chương 528 Thiên Thần - Màu trắng tuyệt vọng (Trung) (1,2) 09/12/2013
529 Chương 529 Thiên Thần - Màu trắng tuyệt vọng (Hạ) 09/12/2013
530 Chương 530 Thiên Thần - Định cách thời gian, hi vọng tinh mang 09/12/2013
531 Chương 531 Thiên Thần - Ma đại lục, Lôi thánh châu 09/12/2013
532 Chương 532 Thiên Thần - Lôi cương châu 09/12/2013
533 Chương 533 Thiên Thần - Quyết ý 09/12/2013
534 Chương 534 Thiên Thần - Dự đoán đáng sợ 09/12/2013
535 Chương 535 Thiên Thần - Sa Hầu 09/12/2013
536 Chương 536 Thiên Thần - Cộng đồng nữ nhi 09/12/2013
537 Chương 537 Thiên Thần - Liên hợp tối cường 09/12/2013
538 Chương 538 Thiên Thần - Thiên Trọng phẫn nộ 09/12/2013
539 Chương 539 Thiên Thần - Linh hồn chi viêm 09/12/2013
540 Chương 540 Thiên Thần - Dự cảm đáng sợ 09/12/2013
541 Chương 541 Thiên Thần - Ma vương thức tỉnh 09/12/2013
542 Chương 542 Thiên Thần - Nghịch lưu, sinh mệnh thời gian 09/12/2013
543 Chương 543 Thiên Thần - Hỗn độn vương 09/12/2013
544 Chương 544 Thiên Thần - Sống lại 09/12/2013
545 Chương 545 Thiên Thần - Thần chân chính 09/12/2013
546 Chương 546 Thiên Thần - Trêu đùa 09/12/2013
547 Chương 547 Thiên Thần - Cấm khí cực mạnh 09/12/2013
548 Chương 548 Thiên Thần - Hủy diệt! 09/12/2013
549 Chương 549 Thiên Thần - Nam Nhi chân thân 09/12/2013
550 Chương 550 Thiên Thần - Chỉ Mộng tỉnh lại 09/12/2013
551 Chương 551 Thiên Thần - Một mặt tà ác (thượng) 09/12/2013
552 Chương 552 Thiên Thần - Một mặt tà ác (hạ) 09/12/2013
553 Chương 553 Thiên Thần - Hậu nhân Diệp gia 09/12/2013
554 Chương 554 Thiên Thần - Va chạm cuối cùng (Thượng) 09/12/2013
555 Chương 555 Thiên Thần - Va chạm cuối cùng (Trung) 09/12/2013
556 Chương 556 Thiên Thần - Va chạm cuối cùng (Hạ) 09/12/2013
557 Chương 557 Thiên Thần - Ký ức bị mất đi 09/12/2013
558 Chương 558 Thiên Thần - Trùng hợp quỹ tích (Đại Kết Cuộc) 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-than-598.html