Truyện Độ Quân Kiếp - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Độ Quân Kiếp
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Độ Quân Kiếp
Bạn đang đọc truyện Độ Quân Kiếp của tác giả Lệ Hồ trên trang đọc truyện online. Hắn sinh ra khi, trời giáng dị giống, ban thưởng hắn ngôi cửu ngũ, long phượng thân thể, nhưng hắn cố tình không có sanh ở đế vương nhà.

Phụ hận mẫu quên, kiếp nạn thật mạnh, làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn cho là mình cả đời này đều đã sinh hoạt tại thê lương bên trong, lại là hắn ở trong lúc vô ý phát hiện một quyển sách, làm cho hắn trong lúc vô tình bái ở trùng dương tử môn hạ, bắt đầu rồi tu luyện con đường của.

Nhất linh chân tính, long phượng thân thể, nhập phàm trần vực, tam giới không để cho, khoáng kiếp nạn trốn.

Khán phá hư không, hành tàng yểu điệu, ngộ đạo sinh tử, Hỗn Nguyên Nhất Khí, vị Càn Khôn, đan cơ quân tí, ngộ triệt linh đài, thần long cùng tùy, dẫn quân độ thần kiếp.

Phá cửu thiên vân tiêu, bạch vân đôi lý, mặc cho say mê.

Chấn thập phương tam giới, thiên thượng thiên hạ, mặc cho tiêu dao.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Độ Quân Kiếp - Long phượng xuất thế. 10/12/2013
2 Chương 2 Độ Quân Kiếp - Phong Viễn tiêu cục. 10/12/2013
3 Chương 3 Độ Quân Kiếp - Phụ thân lên núi. 10/12/2013
4 Chương 4 Độ Quân Kiếp - Tiểu đạo sĩ. 10/12/2013
5 Chương 5 Độ Quân Kiếp - Vô bì thư. 10/12/2013
6 Chương 6 Độ Quân Kiếp - Tu chân nhập đạo. 10/12/2013
7 Chương 7 Độ Quân Kiếp - Ngất nhân 10/12/2013
8 Chương 8 Độ Quân Kiếp - Tú Trữ chi tử. 10/12/2013
9 Chương 9 Độ Quân Kiếp - Hắc sắc linh thiết. 10/12/2013
10 Chương 10 Độ Quân Kiếp - Dương Lược công tử. 10/12/2013
11 Chương 11 Độ Quân Kiếp - Luận Y Sử'. 10/12/2013
12 Chương 12 Độ Quân Kiếp - Nhị ca Liễu Đức 10/12/2013
13 Chương 13 Độ Quân Kiếp - Nộ (Giận). (Thượng) 10/12/2013
14 Chương 14 Độ Quân Kiếp - Nộ (Giận). (Hạ) 10/12/2013
15 Chương 15 Độ Quân Kiếp - Liễu phủ tương yêu 10/12/2013
16 Chương 16 Độ Quân Kiếp - Bạch Ngọc điện 10/12/2013
17 Chương 17 Độ Quân Kiếp - Bí mật (thượng) 10/12/2013
18 Chương 18 Độ Quân Kiếp - Bí mật (hạ) 10/12/2013
19 Chương 19 Độ Quân Kiếp - Kim Ngọc bảo tàng (Thượng) 10/12/2013
20 Chương 20 Độ Quân Kiếp - Kim Ngọc bảo tàng (Hạ) 10/12/2013
21 Chương 21 Độ Quân Kiếp - Trọng Dương Tử (Thượng) 10/12/2013
22 Chương 22 Độ Quân Kiếp - Trọng Dương Tử (Hạ) 10/12/2013
23 Chương 23 Độ Quân Kiếp - Hồ Ly sư huynh 10/12/2013
24 Chương 24 Độ Quân Kiếp - Huyết nhiễm đạo thanh 10/12/2013
25 Chương 25 Độ Quân Kiếp - Liễu gia chi nguy 10/12/2013
26 Chương 26 Độ Quân Kiếp - Thác Phiêu 10/12/2013
27 Chương 27 Độ Quân Kiếp - Liễu gia gặp kiếp nạn 10/12/2013
28 Chương 28 Độ Quân Kiếp - Đoạn tuyệt 10/12/2013
29 Chương 29 Độ Quân Kiếp - Lên núi tu luyện 10/12/2013
30 Chương 30 Độ Quân Kiếp - Cảnh giới? Tu trận 10/12/2013
31 Chương 31 Độ Quân Kiếp - Thủy Hỏa nhị Quân 10/12/2013
32 Chương 32 Độ Quân Kiếp - Thủy Hỏa nhị Quân (2) 10/12/2013
33 Chương 33 Độ Quân Kiếp - Đại náo kinh thành (1) 10/12/2013
34 Chương 34 Độ Quân Kiếp - Đại náo kinh thành (2) 10/12/2013
35 Chương 35 Độ Quân Kiếp - Đại náo kinh thành (3) 10/12/2013
36 Chương 36 Độ Quân Kiếp - Trùng sinh (Thượng) 10/12/2013
37 Chương 37 Độ Quân Kiếp - Trùng sinh (Trung) 10/12/2013
38 Chương 38 Độ Quân Kiếp - Trùng sinh (Hạ) 10/12/2013
39 Chương 39 Độ Quân Kiếp - Mọi việc lại bắt đầu 10/12/2013
40 Chương 40 Độ Quân Kiếp - Biển 10/12/2013
41 Chương 41 Độ Quân Kiếp - Hải tặc (2) 10/12/2013
42 Chương 42 Độ Quân Kiếp - Tâm nhãn. Thiên ngân 10/12/2013
43 Chương 43 Độ Quân Kiếp - Hải tặc (1) 10/12/2013
44 Chương 44 Độ Quân Kiếp - Tị Thủy châu của Sát La (1 2) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-do-quan-kiep-597.html