Truyện Hồng Đồ Ký - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Hồng Đồ Ký
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hồng Đồ Ký
Bạn đang đọc truyện Hồng Đồ Ký của tác giả Trừu Đao Ngư trên trang đọc truyện online. Truyện này nhân vật chính Khúc Nghị lên cấp có lẽ là nhanh so với các truyện thuộc trào lưu Phàm Nhân, nên có lẽ không hợp với nhiều bạn!

Nhưng bối cảnh của truyện rất rộng, có các tu chân tinh khác nhau, các tu chân tinh cũng phân cấp bậc như Thúy Mộc Tinh chỉ là một tinh cầu nhỏ bé, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh thôi, nó lại phụ thuộc vào một tinh cầu khác Thiên Phong Tinh, mà trên Thiên Phong Tinh còn có các tinh cầu cao cấp hơn.

Tu luyện đến Đại Thừa Kỳ còn độ kiếp phi thăng Tiên giới, trên Tiên Giới có Thần Giới.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồng Đồ Ký - Thần bí sơn động 09/12/2013
2 Chương 2 Hồng Đồ Ký - Bảo vật xuất thế 09/12/2013
3 Chương 3 Hồng Đồ Ký - Tinh cầu chấn động 09/12/2013
4 Chương 4 Hồng Đồ Ký - Ngọc Kiếm 09/12/2013
5 Chương 5 Hồng Đồ Ký - Nhập môn 09/12/2013
6 Chương 6 Hồng Đồ Ký - Tiên Vân Tông 09/12/2013
7 Chương 7 Hồng Đồ Ký - Đức Toàn 09/12/2013
8 Chương 8 Hồng Đồ Ký - Tàng Thư Lâu 09/12/2013
9 Chương 9 Hồng Đồ Ký - Mười năm 09/12/2013
10 Chương 10 Hồng Đồ Ký - Dẫn Khí sơ kỳ 09/12/2013
11 Chương 11 Hồng Đồ Ký - Bạch Mạn 09/12/2013
12 Chương 12 Hồng Đồ Ký - Nhuyễn Mộc thập thức 09/12/2013
13 Chương 13 Hồng Đồ Ký - Thốn Giới Cầu, Ngũ Khí Tam Hoa 09/12/2013
14 Chương 14 Hồng Đồ Ký - Ngươi đẹp nhất 09/12/2013
15 Chương 15 Hồng Đồ Ký - Dẫn Khí trung kỳ 09/12/2013
16 Chương 16 Hồng Đồ Ký - Vạn Pháp Lâu. 09/12/2013
17 Chương 17 Hồng Đồ Ký - Khang Phong. 09/12/2013
18 Chương 18 Hồng Đồ Ký - Mê Yêu sơn mạch 09/12/2013
19 Chương 19 Hồng Đồ Ký - Ba tháng 09/12/2013
20 Chương 20 Hồng Đồ Ký - Dẫn Khí hậu kỳ. 09/12/2013
21 Chương 21 Hồng Đồ Ký - Làm sao có khả năng. 09/12/2013
22 Chương 22 Hồng Đồ Ký - Đối chiến. 09/12/2013
23 Chương 23 Hồng Đồ Ký - Hồng Diễm Thiết Tinh. 09/12/2013
24 Chương 24 Hồng Đồ Ký - Trúc Cơ Đan. 09/12/2013
25 Chương 25 Hồng Đồ Ký - Trúc Cơ sơ kỳ 09/12/2013
26 Chương 26 Hồng Đồ Ký - Trận pháp. 09/12/2013
27 Chương 27 Hồng Đồ Ký - Ta van ngươi, ngươi tới luyện khí a. 09/12/2013
28 Chương 28 Hồng Đồ Ký - Bốn kiện trận bàn. 09/12/2013
29 Chương 29 Hồng Đồ Ký - Truyền thụ trận pháp. 09/12/2013
30 Chương 30 Hồng Đồ Ký - Báo danh. 09/12/2013
31 Chương 31 Hồng Đồ Ký - Vạn Yêu Thâm Uyên . 09/12/2013
32 Chương 32 Hồng Đồ Ký - Âm sát khí. 09/12/2013
33 Chương 33 Hồng Đồ Ký - Trúc Cơ trung kỳ 09/12/2013
34 Chương 34 Hồng Đồ Ký - Hoàng Sa Xích. 09/12/2013
35 Chương 35 Hồng Đồ Ký - Phệ Huyết Văn. 09/12/2013
36 Chương 36 Hồng Đồ Ký - Kim Đan hộ thể. 09/12/2013
37 Chương 37 Hồng Đồ Ký - Ta không giết chết ngươi. 09/12/2013
38 Chương 38 Hồng Đồ Ký - Tìm được sào huyệt . 09/12/2013
39 Chương 39 Hồng Đồ Ký - Tiểu tử, ngươi ám toán ta 09/12/2013
40 Chương 40 Hồng Đồ Ký - Rơi vào sào huyệt 09/12/2013
41 Chương 41 Hồng Đồ Ký - Huyết linh tinh. 09/12/2013
42 Chương 42 Hồng Đồ Ký - Thực sự là tiện nghi cho ngươi. 09/12/2013
43 Chương 43 Hồng Đồ Ký - Diệt văn. 09/12/2013
44 Chương 44 Hồng Đồ Ký - Huyền Thiên phù nê. 09/12/2013
45 Chương 45 Hồng Đồ Ký - Khúc Nghị, đã trở về. 09/12/2013
46 Chương 46 Hồng Đồ Ký - Trúc Cơ hậu kỳ. 09/12/2013
47 Chương 47 Hồng Đồ Ký - Năng lực Thốn Giới Cầu. 09/12/2013
48 Chương 48 Hồng Đồ Ký - Đào tạo Phệ Huyết Văn. Truyện Hồng Đồ Ký 09/12/2013
49 Chương 49 Hồng Đồ Ký - Chúng ta cùng đi giết người a. 09/12/2013
50 Chương 50 Hồng Đồ Ký - Vạn Năm Phục Quy 09/12/2013
51 Chương 51 Hồng Đồ Ký - Gian tế. 09/12/2013
52 Chương 52 Hồng Đồ Ký - Ta van các ngươi đừng nói 09/12/2013
53 Chương 53 Hồng Đồ Ký - Sắc bén Ngọc Kiếm. . 09/12/2013
54 Chương 54 Hồng Đồ Ký - Hải Nhãn Huyền Tinh. 09/12/2013
55 Chương 55 Hồng Đồ Ký - Lại là ngươi. 09/12/2013
56 Chương 56 Hồng Đồ Ký - Ta nhịn ngươi thật lâu rồi a. 09/12/2013
57 Chương 57 Hồng Đồ Ký - Giao dịch. 09/12/2013
58 Chương 58 Hồng Đồ Ký - Ta đem nữ nhi gả cho ngươi. 09/12/2013
59 Chương 59 Hồng Đồ Ký - Hỏa Nguyệt Điện Chủ. 09/12/2013
60 Chương 60 Hồng Đồ Ký - Truyện Hồng Đồ Ký 09/12/2013
61 Chương 61 Hồng Đồ Ký - Chính thức công kích. 09/12/2013
62 Chương 62 Hồng Đồ Ký - Kẻ phản bội. 09/12/2013
63 Chương 63 Hồng Đồ Ký - Diệt tông. 09/12/2013
64 Chương 64 Hồng Đồ Ký - Kim Đan sơ kỳ. 09/12/2013
65 Chương 65 Hồng Đồ Ký - Được Ngọc Kiếm. 09/12/2013
66 Chương 66 Hồng Đồ Ký - Trở về Tiên Vân Tông 09/12/2013
67 Chương 67 Hồng Đồ Ký - Ta cần Kim Đan. 09/12/2013
68 Chương 68 Hồng Đồ Ký - Rời khỏi. 09/12/2013
69 Chương 69 Hồng Đồ Ký - Sơ tiến Phương Mỗ Sơn. 09/12/2013
70 Chương 70 Hồng Đồ Ký - Ngũ Nguyên. 09/12/2013
71 Chương 71 Hồng Đồ Ký - Quy Giao 09/12/2013
72 Chương 72 Hồng Đồ Ký - Quy Linh Ba Văn 09/12/2013
73 Chương 73 Hồng Đồ Ký - Yêu sủng. 09/12/2013
74 Chương 74 Hồng Đồ Ký - Thiên Túc Tri Chu.. 09/12/2013
75 Chương 75 Hồng Đồ Ký - Tình Vô Quy. 09/12/2013
76 Chương 76 Hồng Đồ Ký - Ba người trao đổi. 09/12/2013
77 Chương 77 Hồng Đồ Ký - Kim Giác Hỏa Diễm Ngưu 09/12/2013
78 Chương 78 Hồng Đồ Ký - Đáy biển yêu thú. 09/12/2013
79 Chương 79 Hồng Đồ Ký - Tử Lân Hổ Sa. 09/12/2013
80 Chương 80 Hồng Đồ Ký - Còn có cơ hội đào tẩu sao 09/12/2013
81 Chương 81 Hồng Đồ Ký - Lại để hắn chạy thoát. 09/12/2013
82 Chương 82 Hồng Đồ Ký - Kim Đan trung kỳ 09/12/2013
83 Chương 83 Hồng Đồ Ký - Truyện Hồng Đồ Ký 09/12/2013
84 Chương 84 Hồng Đồ Ký - Khôi lỗi chiến sĩ. 09/12/2013
85 Chương 85 Hồng Đồ Ký - Thu lấy linh thạch quáng khu. 09/12/2013
86 Chương 86 Hồng Đồ Ký - Hải Dương yêu thú tiến công 09/12/2013
87 Chương 87 Hồng Đồ Ký - Báo thù. 09/12/2013
88 Chương 88 Hồng Đồ Ký - Phương Mỗ Sơn 09/12/2013
89 Chương 89 Hồng Đồ Ký - Bàn Hỏa Đỉnh. 09/12/2013
90 Chương 90 Hồng Đồ Ký - Linh Dược Phong. 09/12/2013
91 Chương 91 Hồng Đồ Ký - Ngươi bắt không được ta. 09/12/2013
92 Chương 92 Hồng Đồ Ký - Các ngươi còn muốn đi sao. 09/12/2013
93 Chương 93 Hồng Đồ Ký - Liên tiếp diệt tam môn (Thượng). 09/12/2013
94 Chương 94 Hồng Đồ Ký - Liên tiếp diệt tam môn (Trung). 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hong-do-ky-594.html