Truyện Long Thái Tử Báo Ân - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Long Thái Tử Báo Ân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Long Thái Tử Báo Ân
Bạn đang đọc truyện Long thái tử báo ân của tác giả Tú Cẩm trên website đọc truyện online. Khi Ngao Du hạ phàm, Long vương nắm tay anh dặn dò lần nữa: “Con chịu ơn sâu nặng của người này, lần này hạ phàm con nhất định đem hết khả năng thoả mãn hết thảy mọi nguyện vọng của nàng nhé”

Ngao Du kinh hãi:

“Thế nếu nàng cứ muốn con lấy thân báo đáp thì phải làm sao đây?

” Long Vương, “….

” Thằng bé này cũng kiêu ngạo quá đi… Đây là một câu chuyện xưa kể về vị Long Thái tử vô cùng kiêu ngạo, sĩ diện, rất ngây thơ nhưng lại cố cho mình là kẻ chững chạc có mị lực hạ phàm báo ân.

Nhưng Ngao Du lại không ngờ rằng nữ nhân hiện đại lại vô cùng phiền toái, trông anh anh tuấn, nhiều tiền, dũng mãnh thế này, không gì không làm nổi, vậy mà nàng vẫn không thích anh…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 1 10/12/2013
2 Chương 2 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 2 10/12/2013
3 Chương 3 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 3 10/12/2013
4 Chương 4 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 4 10/12/2013
5 Chương 5 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 5 10/12/2013
6 Chương 6 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 6 10/12/2013
7 Chương 7 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 7 10/12/2013
8 Chương 8 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 8 10/12/2013
9 Chương 9 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 9 10/12/2013
10 Chương 10 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 10 10/12/2013
11 Chương 11 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 11 10/12/2013
12 Chương 12 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 12 10/12/2013
13 Chương 13 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 13 10/12/2013
14 Chương 14 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 14 10/12/2013
15 Chương 15 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 15 10/12/2013
16 Chương 16 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 16 10/12/2013
17 Chương 17 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 17 10/12/2013
18 Chương 18 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 18 10/12/2013
19 Chương 19 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 19 10/12/2013
20 Chương 20 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 20 10/12/2013
21 Chương 21 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 21 10/12/2013
22 Chương 22 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 22 10/12/2013
23 Chương 23 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 23 10/12/2013
24 Chương 24 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 24 10/12/2013
25 Chương 25 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 25 10/12/2013
26 Chương 26 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 26 10/12/2013
27 Chương 27 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 27 10/12/2013
28 Chương 28 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 28 10/12/2013
29 Chương 29 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 29 10/12/2013
30 Chương 30 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 30 10/12/2013
31 Chương 31 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 31 10/12/2013
32 Chương 32 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 32 10/12/2013
33 Chương 33 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 33 10/12/2013
34 Chương 34 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 34 10/12/2013
35 Chương 35 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 35 10/12/2013
36 Chương 36 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 36 10/12/2013
37 Chương 37 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 37 10/12/2013
38 Chương 38 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 38 10/12/2013
39 Chương 39 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 39 10/12/2013
40 Chương 40 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 40 10/12/2013
41 Chương 41 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 41 10/12/2013
42 Chương 42 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 42 10/12/2013
43 Chương 43 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 43 10/12/2013
44 Chương 44 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 44 10/12/2013
45 Chương 45 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 45 10/12/2013
46 Chương 46 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 46 10/12/2013
47 Chương 47 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 47 10/12/2013
48 Chương 48 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 48 10/12/2013
49 Chương 49 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 49 10/12/2013
50 Chương 50 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 50 10/12/2013
51 Chương 51 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 51 10/12/2013
52 Chương 52 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 52 10/12/2013
53 Chương 53 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 53 10/12/2013
54 Chương 54 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 54 10/12/2013
55 Chương 55 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 55 10/12/2013
56 Chương 56 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 56 10/12/2013
57 Chương 57 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 57 10/12/2013
58 Chương 58 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 58 10/12/2013
59 Chương 59 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 59 10/12/2013
60 Chương 60 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 60 10/12/2013
61 Chương 61 Long Thái Tử Báo Ân - Chương 61 10/12/2013
62 Chương 62 Long Thái Tử Báo Ân - Phiên ngoại về Ngao Du 10/12/2013
63 Chương 63 Long Thái Tử Báo Ân - Phiên ngoại về Tử Vân 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-long-thai-tu-bao-an-600.html