Truyện Thốn Mang - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thốn Mang
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thốn Mang
Nhân vật chính của truyện là Lý Dương (cháu của Lý Tầm Hoan) tinh thông tiểu lý phi đao, sống trong thời hiện đại, làm việc ở một bộ phận cao cấp của Trung Quốc, có người yêu, sau khi người yêu chết, quyết tâm trả thù.

Nhờ cơ duyên xảo hợp và được sự giúp đỡ của bá vương Hạng Vũ đã trả được thù và lên đường tìm linh hồn của người yêu nhằm giúp nàng ta sống lại, quá trình này phiêu lưu qua nhiều không gian khác nhau:

từ côn luân tiên cảnh, ma giới, yêu giới, minh giới, tiên giới, quỷ giới.

chiến đấu với nhiều tay sừng sỏ, hạnh ngộ với nhiều nhân vật quen thuộc:

Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Xi Vưu, Bàn Cổ, Lý Tầm Hoan.

cuối cùng đứng trên đỉnh cao của vũ trụ.

Nhận xét thấy truyện đánh chưởng rất hấp dẫn, tuyệt chiêu vô số, li kì, hồi hộp.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thốn Mang - Tinh La 17/12/2013
2 Chương 2 Thốn Mang - Phi đao biến hướng 17/12/2013
3 Chương 3 Thốn Mang - Tử vong thối pháp 17/12/2013
4 Chương 4 Thốn Mang - Cơ nhân dược thủy 17/12/2013
5 Chương 5 Thốn Mang - Khương Tuyết 17/12/2013
6 Chương 6 Thốn Mang - Tuyết dạ 17/12/2013
7 Chương 7 Thốn Mang - Tẩy tủy đan 17/12/2013
8 Chương 8 Thốn Mang - Thoát thai hoán cốt 17/12/2013
9 Chương 9 Thốn Mang - Đột phi mãnh tiến 17/12/2013
10 Chương 10 Thốn Mang - Khảo hạch 17/12/2013
11 Chương 11 Thốn Mang - Toản giới 17/12/2013
12 Chương 12 Thốn Mang - Lệ khí 17/12/2013
13 Chương 13 Thốn Mang - Đại nghĩa 17/12/2013
14 Chương 14 Thốn Mang - Bá Vương Hạng Vũ 17/12/2013
15 Chương 15 Thốn Mang - Thuế biến 17/12/2013
16 Chương 16 Thốn Mang - B1 cơ nhân dược thủy 17/12/2013
17 Chương 17 Thốn Mang - Tiên thiên 17/12/2013
18 Chương 18 Thốn Mang - Ám đấu 17/12/2013
19 Chương 19 Thốn Mang - Siêu cấp cao thủ 17/12/2013
20 Chương 20 Thốn Mang - Hải khoát bằng ngư dược 17/12/2013
21 Chương 21 Thốn Mang - Địa hạ quyền đàn 17/12/2013
22 Chương 22 Thốn Mang - Vũ si Điền Cương 17/12/2013
23 Chương 23 Thốn Mang - Sát thủ giới 17/12/2013
24 Chương 24 Thốn Mang - Sát thủ Tử Đạn 17/12/2013
25 Chương 25 Thốn Mang - Thập ức Mỹ kim 17/12/2013
26 Chương 26 Thốn Mang - Chiến 17/12/2013
27 Chương 27 Thốn Mang - Địa hạ thế giới 17/12/2013
28 Chương 28 Thốn Mang - Kinh hỉ 17/12/2013
29 Chương 29 Thốn Mang - Ma thần lục tuyệt 17/12/2013
30 Chương 30 Thốn Mang - Đoạn xuyên phân hải 17/12/2013
31 Chương 31 Thốn Mang - Tuyết lang nhân 17/12/2013
32 Chương 32 Thốn Mang - Hỗn độn đại la thiên đạo 17/12/2013
33 Chương 33 Thốn Mang - Thái bạch tửu lâu 17/12/2013
34 Chương 34 Thốn Mang - Thương Thủ tổ chức 17/12/2013
35 Chương 35 Thốn Mang - Sư bá 17/12/2013
36 Chương 36 Thốn Mang - Thất Diệu Tinh Cực 17/12/2013
37 Chương 37 Thốn Mang - Thu đồ 17/12/2013
38 Chương 38 Thốn Mang - Hồng Y đại giáo chủ 17/12/2013
39 Chương 39 Thốn Mang - Thiên phú 17/12/2013
40 Chương 40 Thốn Mang - Bá Vương thu đồ 17/12/2013
41 Chương 41 Thốn Mang - Lý Thạc 17/12/2013
42 Chương 42 Thốn Mang - Văn tử 17/12/2013
43 Chương 43 Thốn Mang - Thanh Bang thái thượng trưởng lão 17/12/2013
44 Chương 44 Thốn Mang - Liễu ám hoa minh 17/12/2013
45 Chương 45 Thốn Mang - Nhiệm vụ đáo thủ 17/12/2013
46 Chương 46 Thốn Mang - Lang vương 17/12/2013
47 Chương 47 Thốn Mang - Đao khí 17/12/2013
48 Chương 48 Thốn Mang - Miễu sát 17/12/2013
49 Chương 49 Thốn Mang - Thanh Bang khách khanh trưởng lão 17/12/2013
50 Chương 50 Thốn Mang - Xà hạt 17/12/2013
51 Chương 51 Thốn Mang - Huyết độn 17/12/2013
52 Chương 52 Thốn Mang - Huyết tộc tinh huyết 17/12/2013
53 Chương 53 Thốn Mang - Lâm gia chi biến 17/12/2013
54 Chương 54 Thốn Mang - Thối luyện 17/12/2013
55 Chương 55 Thốn Mang - Trùng kích Kim Đan 17/12/2013
56 Chương 56 Thốn Mang - Thập tam thị tộc đích quyền uy 17/12/2013
57 Chương 57 Thốn Mang - Ma Vương chi chiến 17/12/2013
58 Chương 58 Thốn Mang - Huynh đệ 17/12/2013
59 Chương 59 Thốn Mang - Hợp mưu 17/12/2013
60 Chương 60 Thốn Mang - Ngư ông đắc lợi 17/12/2013
61 Chương 61 Thốn Mang - Sơ vi nhân sư 17/12/2013
62 Chương 62 Thốn Mang - Huyết tộc khiêu chiến giả 17/12/2013
63 Chương 63 Thốn Mang - Cát Hân 17/12/2013
64 Chương 64 Thốn Mang - Chung cực huyền thưởng 17/12/2013
65 Chương 65 Thốn Mang - Hí sái Anthony 17/12/2013
66 Chương 66 Thốn Mang - Điên cuồng 17/12/2013
67 Chương 67 Thốn Mang - Tổng công kích 17/12/2013
68 Chương 68 Thốn Mang - Vì gia tộc 17/12/2013
69 Chương 69 Thốn Mang - An tâm mà chết 17/12/2013
70 Chương 70 Thốn Mang - Trận đấu 17/12/2013
71 Chương 71 Thốn Mang - Trở thành huyết tộc ?? 17/12/2013
72 Chương 72 Thốn Mang - Kim Đan cảnh giới 17/12/2013
73 Chương 73 Thốn Mang - Nguy cơ của NewYork 17/12/2013
74 Chương 74 Thốn Mang - Ma đạo thiên thành 17/12/2013
75 Chương 75 Thốn Mang - Vụ nổ mạnh 17/12/2013
76 Chương 76 Thốn Mang - Linh tinh 17/12/2013
77 Chương 77 Thốn Mang - Bắt đầu hành động 17/12/2013
78 Chương 78 Thốn Mang - Thắng lợi tuyệt đối 17/12/2013
79 Chương 79 Thốn Mang - Lợi dụng phế vật 17/12/2013
80 Chương 80 Thốn Mang - Chủ nhân tập đoàn Tuyết Lan 17/12/2013
81 Chương 81 Thốn Mang - Hai mươi mốt vị quyền thủ 17/12/2013
82 Chương 82 Thốn Mang - Linh hồn ấn kí 17/12/2013
83 Chương 83 Thốn Mang - Điễn Sí huyền công 17/12/2013
84 Chương 84 Thốn Mang - Cực Thối đạo 17/12/2013
85 Chương 85 Thốn Mang - Tam bộ thối pháp Cực Thối đạo 17/12/2013
86 Chương 86 Thốn Mang - Dần dần phát triển 17/12/2013
87 Chương 87 Thốn Mang - Nhất tinh cấp giáo luyện 17/12/2013
88 Chương 88 Thốn Mang - Thánh Lâm tập đoàn viếng thăm 17/12/2013
89 Chương 89 Thốn Mang - Mỏ dầu 17/12/2013
90 Chương 90 Thốn Mang - Lâm Thiên Vũ đến thăm 17/12/2013
91 Chương 91 Thốn Mang - Ngươi là .... 17/12/2013
92 Chương 92 Thốn Mang - Kí kết hợp đồng 17/12/2013
93 Chương 93 Thốn Mang - Thất đại đệ tử 17/12/2013
94 Chương 94 Thốn Mang - Kinh thiên động địa 17/12/2013
95 Chương 95 Thốn Mang - Khai nghiệp đại điển 17/12/2013
96 Chương 96 Thốn Mang - Lâm Thiên Vũ đáng thương 17/12/2013
97 Chương 97 Thốn Mang - Hương hỏa 17/12/2013
98 Chương 98 Thốn Mang - Thích quán 17/12/2013
99 Chương 99 Thốn Mang - Linh quang 17/12/2013
100 Chương 100 Thốn Mang - Thanh thế 17/12/2013
101 Chương 101 Thốn Mang - Tuyết Lan đảo 17/12/2013
102 Chương 102 Thốn Mang - Chiến đấu 17/12/2013
103 Chương 103 Thốn Mang - Hắc Hùng Grim 17/12/2013
104 Chương 104 Thốn Mang - Điền Cương xuất quan 17/12/2013
105 Chương 105 Thốn Mang - Nhập ma cuồng hóa 17/12/2013
106 Chương 106 Thốn Mang - Sát ý của Cát Lỗ Phổ 17/12/2013
107 Chương 107 Thốn Mang - Sơn vũ dục lai 17/12/2013
108 Chương 108 Thốn Mang - Tuyệt sát 17/12/2013
109 Chương 109 Thốn Mang - Vùng đất bí mật 17/12/2013
110 Chương 110 Thốn Mang - Doanh trại huấn luyện Siberia 17/12/2013
111 Chương 111 Thốn Mang - Mãi nhân 17/12/2013
112 Chương 112 Thốn Mang - Cấp nhu 17/12/2013
113 Chương 113 Thốn Mang - Băng rôn 17/12/2013
114 Chương 114 Thốn Mang - Nổi giận 17/12/2013
115 Chương 115 Thốn Mang - Ma Quỷ vực 17/12/2013
116 Chương 116 Thốn Mang - Quỷ Cốc tiên phủ 17/12/2013
117 Chương 117 Thốn Mang - Thiên Diễn bí quyển 17/12/2013
118 Chương 118 Thốn Mang - Cực tử ma sát 17/12/2013
119 Chương 119 Thốn Mang - Ngưu Ma Vương ngoại bộ tu luyện bí pháp 17/12/2013
120 Chương 120 Thốn Mang - Sáu năm 17/12/2013
121 Chương 121 Thốn Mang - Trở về 17/12/2013
122 Chương 122 Thốn Mang - Mỗi ngày một thay đổi 17/12/2013
123 Chương 123 Thốn Mang - Tích nhật huynh đệ ( huynh đệ thuở xưa ) 17/12/2013
124 Chương 124 Thốn Mang - Sư huynh Huyết Nguyệt 17/12/2013
125 Chương 125 Thốn Mang - Côn Luân tiên cảnh 17/12/2013
126 Chương 126 Thốn Mang - Tinh Cực Tông 17/12/2013
127 Chương 127 Thốn Mang - Huyễn Quang chân nhân 17/12/2013
128 Chương 128 Thốn Mang - Bí mật của Huyễn Quang chân nhân 17/12/2013
129 Chương 129 Thốn Mang - Âm Dương đao 17/12/2013
130 Chương 130 Thốn Mang - Biệt khí ( nín thở ) 17/12/2013
131 Chương 131 Thốn Mang - Thiên kiếp 17/12/2013
132 Chương 132 Thốn Mang - Thân thế chi mê 17/12/2013
133 Chương 133 Thốn Mang - Thục Sơn kiếm phái 17/12/2013
134 Chương 134 Thốn Mang - Thục Sơn đệ tử 17/12/2013
135 Chương 135 Thốn Mang - Trần Kiếm Phong 17/12/2013
136 Chương 136 Thốn Mang - Trần Kiếm Phong đích lễ vật 17/12/2013
137 Chương 137 Thốn Mang - Trùng quan nhất nộ 17/12/2013
138 Chương 138 Thốn Mang - Liệt Sơn Phá Không 17/12/2013
139 Chương 139 Thốn Mang - Tiêu Dao tán nhân 17/12/2013
140 Chương 140 Thốn Mang - Sơn trung tam niên 17/12/2013
141 Chương 141 Thốn Mang - Hồng Trần luyện tâm khúc 17/12/2013
142 Chương 142 Thốn Mang - Thất sắc hạnh linh hoa 17/12/2013
143 Chương 143 Thốn Mang - Phụ tử 17/12/2013
144 Chương 144 Thốn Mang - Cường hào đoạt thủ 17/12/2013
145 Chương 145 Thốn Mang - Cẩu thí bất thị 17/12/2013
146 Chương 146 Thốn Mang - Thâu tập 17/12/2013
147 Chương 147 Thốn Mang - Thâu tập 17/12/2013
148 Chương 148 Thốn Mang - Nhất xúc tức phát 17/12/2013
149 Chương 149 Thốn Mang - Nguyên Anh Kim Huyết 17/12/2013
150 Chương 150 Thốn Mang - Nộ Xích 17/12/2013
151 Chương 151 Thốn Mang - Đại chiến 17/12/2013
152 Chương 152 Thốn Mang - Kỵ hổ nan hạ 17/12/2013
153 Chương 153 Thốn Mang - Kiếm Chi Bi Sát 17/12/2013
154 Chương 154 Thốn Mang - Tráng đại 17/12/2013
155 Chương 155 Thốn Mang - Thân tình 17/12/2013
156 Chương 156 Thốn Mang - Tu Luyện 17/12/2013
157 Chương 157 Thốn Mang - Tiên Giới Chi Bí 17/12/2013
158 Chương 158 Thốn Mang - Độ Kiếp Kì 17/12/2013
159 Chương 159 Thốn Mang - Tầm Mịch Nhạc Chương 17/12/2013
160 Chương 160 Thốn Mang - Lục Giới 17/12/2013
161 Chương 161 Thốn Mang - Luyện Đan 17/12/2013
162 Chương 162 Thốn Mang - Âm Mai 17/12/2013
163 Chương 163 Thốn Mang - Cố Chấp 17/12/2013
164 Chương 164 Thốn Mang - Tinh Hỏa Liêu Nguyên 17/12/2013
165 Chương 165 Thốn Mang - Liên Phiên Lai Nhân 17/12/2013
166 Chương 166 Thốn Mang - Vân Vụ Sơn 17/12/2013
167 Chương 167 Thốn Mang - Độ Kiếp 17/12/2013
168 Chương 168 Thốn Mang - Khinh Tùng 17/12/2013
169 Chương 169 Thốn Mang - Huyền Bí 17/12/2013
170 Chương 170 Thốn Mang - Đao Bi Chi Sát 17/12/2013
171 Chương 171 Thốn Mang - Thiên Nhàn Ly Khứ 17/12/2013
172 Chương 172 Thốn Mang - Tiên Nhân Giáng Thế 17/12/2013
173 Chương 173 Thốn Mang - Đại Loạn 17/12/2013
174 Chương 174 Thốn Mang - Kinh Hãi 17/12/2013
175 Chương 175 Thốn Mang - Tề Tụ Vân Vụ Sơn 17/12/2013
176 Chương 176 Thốn Mang - Sấm Trận 17/12/2013
177 Chương 177 Thốn Mang - Mê huyễn sát kiếp 17/12/2013
178 Chương 178 Thốn Mang - Ngũ lôi oanh đỉnh 17/12/2013
179 Chương 179 Thốn Mang - Ngũ lôi oanh đỉnh 17/12/2013
180 Chương 180 Thốn Mang - Phúc hề họa hề 17/12/2013
181 Chương 181 Thốn Mang - Cước đạp Thanh Vân 17/12/2013
182 Chương 182 Thốn Mang - Tử vong nguy ky 17/12/2013
183 Chương 183 Thốn Mang - Nguyên thần bất diệt, tức vi bất tử 17/12/2013
184 Chương 184 Thốn Mang - Lý Dương chết rồi (thượng) 17/12/2013
185 Chương 185 Thốn Mang - Lý Dương chết rồi (hạ) 17/12/2013
186 Chương 186 Thốn Mang - Đồ Sát 17/12/2013
187 Chương 187 Thốn Mang - Độ Kiếp Trung Kì 17/12/2013
188 Chương 188 Thốn Mang - Cửu Vi Liễu 17/12/2013
189 Chương 189 Thốn Mang - Chiến Thần Ngõa 17/12/2013
190 Chương 190 Thốn Mang - Cường Thưởng 17/12/2013
191 Chương 191 Thốn Mang - Tuyết 17/12/2013
192 Chương 192 Thốn Mang - Nhất kích tất sát 17/12/2013
193 Chương 193 Thốn Mang - Truyền nhân Bá Vương 17/12/2013
194 Chương 194 Thốn Mang - Tự Thủ 17/12/2013
195 Chương 195 Thốn Mang - Nhĩ Ngu Ngã Trá 17/12/2013
196 Chương 196 Thốn Mang - Hắc Hoa Chi Tráo 17/12/2013
197 Chương 197 Thốn Mang - Hắc Diệm Linh Châu Diệu Dụng 17/12/2013
198 Chương 198 Thốn Mang - Huyết Vũ 17/12/2013
199 Chương 199 Thốn Mang - Vị trí ma cung chủ 17/12/2013
200 Chương 200 Thốn Mang - Hồi đáo thế tục 17/12/2013
201 Chương 201 Thốn Mang - Lí Thị hào môn 17/12/2013
202 Chương 202 Thốn Mang - Phục cừu hành động 17/12/2013
203 Chương 203 Thốn Mang - Đại Quân tu ma giả 17/12/2013
204 Chương 204 Thốn Mang - Đồ Sát Lệnh 17/12/2013
205 Chương 205 Thốn Mang - Sự điên cuồng của Lâm gia 17/12/2013
206 Chương 206 Thốn Mang - Đêm đen ngập máu 17/12/2013
207 Chương 207 Thốn Mang - Nhân quả tuần hoàn 17/12/2013
208 Chương 208 Thốn Mang - Sư môn Điền Cương 17/12/2013
209 Chương 209 Thốn Mang - Thánh Khí Tiên Khí 17/12/2013
210 Chương 210 Thốn Mang - Huyết Ngục nhất tộc 17/12/2013
211 Chương 211 Thốn Mang - Thần chi huyết dịch 17/12/2013
212 Chương 212 Thốn Mang - Ngộ kiến Lâm Thiên Vũ 17/12/2013
213 Chương 213 Thốn Mang - Truy Sát Lâm Thiên Vũ 17/12/2013
214 Chương 214 Thốn Mang - Thiên Đàng Tới Địa Ngục 17/12/2013
215 Chương 215 Thốn Mang - Lâm Thiên Vũ đích mạt thiên 17/12/2013
216 Chương 216 Thốn Mang - Thuế Biến 17/12/2013
217 Chương 217 Thốn Mang - Kim Sắc Huyết Dịch 17/12/2013
218 Chương 218 Thốn Mang - Hắc Long 17/12/2013
219 Chương 219 Thốn Mang - Kì đích thiên kiếp 17/12/2013
220 Chương 220 Thốn Mang - Nhất Phi Trùng THiên 17/12/2013
221 Chương 221 Thốn Mang - Trảm Long 17/12/2013
222 Chương 222 Thốn Mang - Phi Thăng Ma giới 17/12/2013
223 Chương 223 Thốn Mang - Hoa Tầm Tuyết Đích Bạn Pháp 17/12/2013
224 Chương 224 Thốn Mang - Tâm Linh Thuế Biến 17/12/2013
225 Chương 225 Thốn Mang - Bích Lan San 17/12/2013
226 Chương 226 Thốn Mang - Trúc Cơ 17/12/2013
227 Chương 227 Thốn Mang - Tình Thế Nghiêm Trọng 17/12/2013
228 Chương 228 Thốn Mang - Tế Đao 17/12/2013
229 Chương 229 Thốn Mang - Ma Nguyên Thạch 17/12/2013
230 Chương 230 Thốn Mang - Bát Phương Liên Quân 17/12/2013
231 Chương 231 Thốn Mang - Hoành Tảo 17/12/2013
232 Chương 232 Thốn Mang - Dụng Nhân Khứ Điền 17/12/2013
233 Chương 233 Thốn Mang - Cuồng oanh loạn tạc 17/12/2013
234 Chương 234 Thốn Mang - Liều Chết Đánh một trận 17/12/2013
235 Chương 235 Thốn Mang - Bá Vương Hạng Vũ 17/12/2013
236 Chương 236 Thốn Mang - Nguyên thần chi biến 17/12/2013
237 Chương 237 Thốn Mang - Bí mật lớn nhất trong Lục giới 17/12/2013
238 Chương 238 Thốn Mang - Tam Phân 17/12/2013
239 Chương 239 Thốn Mang - Thần Nữ phong 17/12/2013
240 Chương 240 Thốn Mang - Hỉ sự 17/12/2013
241 Chương 241 Thốn Mang - Uyển Linh Đan 17/12/2013
242 Chương 242 Thốn Mang - Hắc a !! ( lòng dạ đen tối ) 17/12/2013
243 Chương 243 Thốn Mang - Nguy cơ 17/12/2013
244 Chương 244 Thốn Mang - Kha Phong ma vương 17/12/2013
245 Chương 245 Thốn Mang - Kha Phong đích thị tham 17/12/2013
246 Chương 246 Thốn Mang - Hạng Vũ xuất quan 17/12/2013
247 Chương 247 Thốn Mang - Ly Biệt 17/12/2013
248 Chương 248 Thốn Mang - Thiên Linh Thạch 17/12/2013
249 Chương 249 Thốn Mang - Sát hướng Hỏa Vu sơn 17/12/2013
250 Chương 250 Thốn Mang - Cận thân chi chiến 17/12/2013
251 Chương 251 Thốn Mang - Nhất thống 17/12/2013
252 Chương 252 Thốn Mang - Phệ Tâm Trùng 17/12/2013
253 Chương 253 Thốn Mang - Xuất thế 17/12/2013
254 Chương 254 Thốn Mang - Thuế biến hậu đích Lý Dương 17/12/2013
255 Chương 255 Thốn Mang - Mị lực 17/12/2013
256 Chương 256 Thốn Mang - Bất khả nhục 17/12/2013
257 Chương 257 Thốn Mang - Hoán nhân liễu 17/12/2013
258 Chương 258 Thốn Mang - Hạng Vũ lai nhân 17/12/2013
259 Chương 259 Thốn Mang - Lâm Chiêu 17/12/2013
260 Chương 260 Thốn Mang - Huyết vụ 17/12/2013
261 Chương 261 Thốn Mang - Nhục thể bị hủy 17/12/2013
262 Chương 262 Thốn Mang - Hổ cản đường 17/12/2013
263 Chương 263 Thốn Mang - Phá trận 17/12/2013
264 Chương 264 Thốn Mang - Xích Huyết Linh Quả 17/12/2013
265 Chương 265 Thốn Mang - Thế 17/12/2013
266 Chương 266 Thốn Mang - Đã muộn một bước 17/12/2013
267 Chương 267 Thốn Mang - Sinh tử chi chiến 17/12/2013
268 Chương 268 Thốn Mang - Tình thế thay đổi 17/12/2013
269 Chương 269 Thốn Mang - Tin tức của Tuyết 17/12/2013
270 Chương 270 Thốn Mang - Đan lô 17/12/2013
271 Chương 271 Thốn Mang - Huyết Lăng Đan 17/12/2013
272 Chương 272 Thốn Mang - Ly khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch 17/12/2013
273 Chương 273 Thốn Mang - Ma Thần cung 17/12/2013
274 Chương 274 Thốn Mang - Ma Đế Li Lộc 17/12/2013
275 Chương 275 Thốn Mang - Cùng Xi Vưu đối kháng 17/12/2013
276 Chương 276 Thốn Mang - Triệu kiến 17/12/2013
277 Chương 277 Thốn Mang - Thần thức biến thái 17/12/2013
278 Chương 278 Thốn Mang - Lục giới bí tân 17/12/2013
279 Chương 279 Thốn Mang - Lôi Viêm Địa Ngục 17/12/2013
280 Chương 280 Thốn Mang - Cơ hội tốt 17/12/2013
281 Chương 281 Thốn Mang - Kịch độc 17/12/2013
282 Chương 282 Thốn Mang - Đồng tổ 17/12/2013
283 Chương 283 Thốn Mang - Chiến 17/12/2013
284 Chương 284 Thốn Mang - Quyết chiến 17/12/2013
285 Chương 285 Thốn Mang - Xá mệnh tương cứu 17/12/2013
286 Chương 286 Thốn Mang - Nhất nộ sát nhân 17/12/2013
287 Chương 287 Thốn Mang - Phản ứng của Xi Vưu 17/12/2013
288 Chương 288 Thốn Mang - Tử diễm vô hạn 17/12/2013
289 Chương 289 Thốn Mang - Thần thức diệu dụng 17/12/2013
290 Chương 290 Thốn Mang - Đao phách Ma Vương biến 17/12/2013
291 Chương 291 Thốn Mang - Chiến giáp 17/12/2013
292 Chương 292 Thốn Mang - Thanh Diệu Băng Thạch 17/12/2013
293 Chương 293 Thốn Mang - Tiên tha Hạng Vũ 17/12/2013
294 Chương 294 Thốn Mang - Trước hết giết Lý Dương 17/12/2013
295 Chương 295 Thốn Mang - Hậu diệt Hạng Vũ 17/12/2013
296 Chương 296 Thốn Mang - Không phải do ngươi 17/12/2013
297 Chương 297 Thốn Mang - Cấm vực chi biến 17/12/2013
298 Chương 298 Thốn Mang - Tối trường đich nhất mộng 17/12/2013
299 Chương 299 Thốn Mang - Kinh hoảng 17/12/2013
300 Chương 300 Thốn Mang - Trực sấm 17/12/2013
301 Chương 301 Thốn Mang - Lòng dạ đàn bà? 17/12/2013
302 Chương 302 Thốn Mang - Luyện khí 17/12/2013
303 Chương 303 Thốn Mang - Ly Khai Ma giới 17/12/2013
304 Chương 304 Thốn Mang - Đao Phách chi tốc 17/12/2013
305 Chương 305 Thốn Mang - Khó tìm Minh Đế 17/12/2013
306 Chương 306 Thốn Mang - Đế cung 17/12/2013
307 Chương 307 Thốn Mang - Hồn Băng thần bí 17/12/2013
308 Chương 308 Thốn Mang - Tích Địa Ma Phủ 17/12/2013
309 Chương 309 Thốn Mang - Linh Linh 17/12/2013
310 Chương 310 Thốn Mang - Đông Phương Minh Đế hiện tung 17/12/2013
311 Chương 311 Thốn Mang - Quỷ Đế Băng Hồn 17/12/2013
312 Chương 312 Thốn Mang - Nằm mơ 17/12/2013
313 Chương 313 Thốn Mang - Thưởng 17/12/2013
314 Chương 314 Thốn Mang - vô danh 17/12/2013
315 Chương 315 Thốn Mang - Bắt 17/12/2013
316 Chương 316 Thốn Mang - Tu Linh thảo 17/12/2013
317 Chương 317 Thốn Mang - Nhất ngôn vi định 17/12/2013
318 Chương 318 Thốn Mang - Ngưu Ma Vương 17/12/2013
319 Chương 319 Thốn Mang - Bằng Ma Vương 17/12/2013
320 Chương 320 Thốn Mang - Thiết Oa Chân Nhân 17/12/2013
321 Chương 321 Thốn Mang - Sơn nhân tự có diệu kế 17/12/2013
322 Chương 322 Thốn Mang - Yêu Đế Thạch Đông 17/12/2013
323 Chương 323 Thốn Mang - Thủ chu đãi thỏ (1) 17/12/2013
324 Chương 324 Thốn Mang - Biến hóa thuật 17/12/2013
325 Chương 325 Thốn Mang - vô danh 17/12/2013
326 Chương 326 Thốn Mang - vô danh 17/12/2013
327 Chương 327 Thốn Mang - vô danh 17/12/2013
328 Chương 328 Thốn Mang - Âm mưu 17/12/2013
329 Chương 329 Thốn Mang - Quang can ti lệnh 17/12/2013
330 Chương 330 Thốn Mang - Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể 17/12/2013
331 Chương 331 Thốn Mang - Thổ huyết 17/12/2013
332 Chương 332 Thốn Mang - Thúy Vân sơn 17/12/2013
333 Chương 333 Thốn Mang - Ta đập 17/12/2013
334 Chương 334 Thốn Mang - Hung tàn 17/12/2013
335 Chương 335 Thốn Mang - Bắt Lý Dương 17/12/2013
336 Chương 336 Thốn Mang - Cuồng nộ 17/12/2013
337 Chương 337 Thốn Mang - Ngưu giác đỉnh đầu 17/12/2013
338 Chương 338 Thốn Mang - Tân đích Đại Tôn 17/12/2013
339 Chương 339 Thốn Mang - Nửa năm chi ước 17/12/2013
340 Chương 340 Thốn Mang - Tĩnh tu 17/12/2013
341 Chương 341 Thốn Mang - Thủ xá 17/12/2013
342 Chương 342 Thốn Mang - Đang xem cuộc chiến 17/12/2013
343 Chương 343 Thốn Mang - Nhất côn phá không 17/12/2013
344 Chương 344 Thốn Mang - Cánh cửa cao 17/12/2013
345 Chương 345 Thốn Mang - Hỗn Độn sơn 17/12/2013
346 Chương 346 Thốn Mang - Ai có thể làm khó dễ được ta? 17/12/2013
347 Chương 347 Thốn Mang - Lạc cực 17/12/2013
348 Chương 348 Thốn Mang - Sanh Bi 17/12/2013
349 Chương 349 Thốn Mang - Khai Thiên Thần Phủ 17/12/2013
350 Chương 350 Thốn Mang - Một trăm mười năm 17/12/2013
351 Chương 351 Thốn Mang - Chung đắc tam thanh sạch 17/12/2013
352 Chương 352 Thốn Mang - Khởi hành 17/12/2013
353 Chương 353 Thốn Mang - Bắc Minh hải 17/12/2013
354 Chương 354 Thốn Mang - Dung luyện thần khí 17/12/2013
355 Chương 355 Thốn Mang - Kim Mao Thủy Viên 17/12/2013
356 Chương 356 Thốn Mang - Chủy thủ Đồng Loạn 17/12/2013
357 Chương 357 Thốn Mang - Côn Bằng nhi tử 17/12/2013
358 Chương 358 Thốn Mang - Thiên ý 17/12/2013
359 Chương 359 Thốn Mang - Báo thù 17/12/2013
360 Chương 360 Thốn Mang - Âm Dương Sinh Diệt huyễn cảnh 17/12/2013
361 Chương 361 Thốn Mang - Đệ tứ bổn nguyên hư vô 17/12/2013
362 Chương 362 Thốn Mang - Đánh không lại thì trốn 17/12/2013
363 Chương 363 Thốn Mang - Truy đuổi 17/12/2013
364 Chương 364 Thốn Mang - Mấu chốt thời khắc, có thể nào thất hiệu 17/12/2013
365 Chương 365 Thốn Mang - Côn Bằng thôn phệ 17/12/2013
366 Chương 366 Thốn Mang - Lục Tuyệt Đại Thành 17/12/2013
367 Chương 367 Thốn Mang - Chuẩn bị tựu tự 17/12/2013
368 Chương 368 Thốn Mang - Mới vào Quỷ giới 17/12/2013
369 Chương 369 Thốn Mang - Quỷ Đế Lý Dịch 17/12/2013
370 Chương 370 Thốn Mang - Tần Nghiễm Vương 17/12/2013
371 Chương 371 Thốn Mang - Luân Hồi Kính 17/12/2013
372 Chương 372 Thốn Mang - Kính Nguyệt Hồ 17/12/2013
373 Chương 373 Thốn Mang - Lâm Thủy Các 17/12/2013
374 Chương 374 Thốn Mang - Như thế luyện khí 17/12/2013
375 Chương 375 Thốn Mang - Cửu Trọng Điệp 17/12/2013
376 Chương 376 Thốn Mang - Chấn phúc chín bội 17/12/2013
377 Chương 377 Thốn Mang - Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa 17/12/2013
378 Chương 378 Thốn Mang - Chiêu lãm 17/12/2013
379 Chương 379 Thốn Mang - Luân Hồi Kính Tìm Kiếm 17/12/2013
380 Chương 380 Thốn Mang - Người đến từ Tiên giới 17/12/2013
381 Chương 381 Thốn Mang - Tin Tức Tiêu Diêu Tán Nhân 17/12/2013
382 Chương 382 Thốn Mang - Lại phải tìm 17/12/2013
383 Chương 383 Thốn Mang - Lý Tầm Hoan 17/12/2013
384 Chương 384 Thốn Mang - Ngũ Đức Chi Thân 17/12/2013
385 Chương 385 Thốn Mang - Tranh đoạt nhân tài 17/12/2013
386 Chương 386 Thốn Mang - Lý Dịch đại sư 17/12/2013
387 Chương 387 Thốn Mang - Tam khoả Luân Hồi Châu 17/12/2013
388 Chương 388 Thốn Mang - Giang Ngọc chi tử 17/12/2013
389 Chương 389 Thốn Mang - Thân phận nguy cơ. 17/12/2013
390 Chương 390 Thốn Mang - Sát! 17/12/2013
391 Chương 391 Thốn Mang - Thiên quân nhất phát. 17/12/2013
392 Chương 392 Thốn Mang - Là địch không phải bạn! 17/12/2013
393 Chương 393 Thốn Mang - Chân chánh chiến đấu ba! 17/12/2013
394 Chương 394 Thốn Mang - Dĩ thế áp nhân 17/12/2013
395 Chương 395 Thốn Mang - Khai khải Kính Nguyệt Hồ 17/12/2013
396 Chương 396 Thốn Mang - Lưỡng cá danh ngạch 17/12/2013
397 Chương 397 Thốn Mang - Tinh thể 17/12/2013
398 Chương 398 Thốn Mang - Song đao 17/12/2013
399 Chương 399 Thốn Mang - Bổn nguyên năng lượng đích kinh khủng 17/12/2013
400 Chương 400 Thốn Mang - Tiến vào Kính Nguyệt Hồ 17/12/2013
401 Chương 401 Thốn Mang - Thủy để Băng Phong 17/12/2013
402 Chương 402 Thốn Mang - Cầu cầu 17/12/2013
403 Chương 403 Thốn Mang - Bi tình 17/12/2013
404 Chương 404 Thốn Mang - Tiên giới phượng linh châu. 17/12/2013
405 Chương 405 Thốn Mang - Tam Tôn Tam Thanh 17/12/2013
406 Chương 406 Thốn Mang - Thánh địa phúc địa 17/12/2013
407 Chương 407 Thốn Mang - Ngộ 17/12/2013
408 Chương 408 Thốn Mang - Đại chiến 17/12/2013
409 Chương 409 Thốn Mang - La Thiên Huyễn Diệt trận 17/12/2013
410 Chương 410 Thốn Mang - Đệ ngũ tuyệt 17/12/2013
411 Chương 411 Thốn Mang - Phá trận 17/12/2013
412 Chương 412 Thốn Mang - Thị huyết giết chóc 17/12/2013
413 Chương 413 Thốn Mang - Nam Cực Tiên Ông 17/12/2013
414 Chương 414 Thốn Mang - Phá túi 17/12/2013
415 Chương 415 Thốn Mang - Hắc Linh, Xích Linh 17/12/2013
416 Chương 416 Thốn Mang - Tam Thanh pháp trận 17/12/2013
417 Chương 417 Thốn Mang - Bắc Minh Long Thôn 17/12/2013
418 Chương 418 Thốn Mang - Đánh lén 17/12/2013
419 Chương 419 Thốn Mang - Tiên Ma loạn 17/12/2013
420 Chương 420 Thốn Mang - Ngũ hành tụ 17/12/2013
421 Chương 421 Thốn Mang - Thất Tinh Cung 17/12/2013
422 Chương 422 Thốn Mang - Phá Diệt trận 17/12/2013
423 Chương 423 Thốn Mang - Thiên Nhàn Tử 17/12/2013
424 Chương 424 Thốn Mang - Lưỡng cường tương ngộ 17/12/2013
425 Chương 425 Thốn Mang - Trên Lê Sơn 17/12/2013
426 Chương 426 Thốn Mang - Hỗn Nguyên Thái Cực Giới 17/12/2013
427 Chương 427 Thốn Mang - Giao lưu 17/12/2013
428 Chương 428 Thốn Mang - Chiến Nguyên Thủy 17/12/2013
429 Chương 429 Thốn Mang - Chiến vu cửu thiên chi thượng 17/12/2013
430 Chương 430 Thốn Mang - Đại Tôn tất cánh thị Đại Tôn 17/12/2013
431 Chương 431 Thốn Mang - Thập nhị Chân tiên 17/12/2013
432 Chương 432 Thốn Mang - Tinh cực chi nan 17/12/2013
433 Chương 433 Thốn Mang - Nộ hỏa trùng thiên 17/12/2013
434 Chương 434 Thốn Mang - Nhất tuyến sanh ky 17/12/2013
435 Chương 435 Thốn Mang - Đồ lục 17/12/2013
436 Chương 436 Thốn Mang - Tử Điện hiện 17/12/2013
437 Chương 437 Thốn Mang - Nguyên lai như thử 17/12/2013
438 Chương 438 Thốn Mang - Tạp 17/12/2013
439 Chương 439 Thốn Mang - Phong hồi lộ chuyển 17/12/2013
440 Chương 440 Thốn Mang - Nguy cơ thời khắc 17/12/2013
441 Chương 441 Thốn Mang - Cực Điểm Thốn Mang - Phần 1 17/12/2013
442 Chương 442 Thốn Mang - Cực Điểm Thốn Mang - Phần 2 17/12/2013
443 Chương 443 Thốn Mang - Cực Điểm Thốn Mang - Phần cuối 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thon-mang-953.html