Truyện Tinh Thần Biến - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tinh Thần Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tinh Thần Biến
Bạn đang đọc truyện Tinh Thần Biến của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tinh Thần Biến - Tần Vũ 16/12/2013
2 Chương 2 Tinh Thần Biến - Quyết Tâm 16/12/2013
3 Chương 3 Tinh Thần Biến - Dạ Đàm 16/12/2013
4 Chương 4 Tinh Thần Biến - Phụ Tử 16/12/2013
5 Chương 5 Tinh Thần Biến - Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 16/12/2013
6 Chương 6 Tinh Thần Biến - Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 16/12/2013
7 Chương 7 Tinh Thần Biến - Trạch Sư 16/12/2013
8 Chương 8 Tinh Thần Biến - Triệu Vân Hưng 16/12/2013
9 Chương 9 Tinh Thần Biến - Tinh Túy 16/12/2013
10 Chương 10 Tinh Thần Biến - Cực Hạn Huấn Luyện (1) 16/12/2013
11 Chương 11 Tinh Thần Biến - Cực Hạn Huấn Luyện (2) 16/12/2013
12 Chương 12 Tinh Thần Biến - Thự Quang (1) 16/12/2013
13 Chương 13 Tinh Thần Biến - Thự Quang (2) 16/12/2013
14 Chương 14 Tinh Thần Biến - Cực Tốc Thuế Biến (1) 16/12/2013
15 Chương 15 Tinh Thần Biến - Cực Tốc Thuế Biến (2) 16/12/2013
16 Chương 16 Tinh Thần Biến - Cực Tốc Thuế Biến (3) 16/12/2013
17 Chương 17 Tinh Thần Biến - Ngư Trường Kiếm 16/12/2013
18 Chương 18 Tinh Thần Biến - Nhất Nộ Sát Nhân (1) 16/12/2013
19 Chương 19 Tinh Thần Biến - Nhất Nộ Sát Nhân (2) 16/12/2013
20 Chương 20 Tinh Thần Biến - Sinh Tử (1) 16/12/2013
21 Chương 21 Tinh Thần Biến - Sinh Tử (2) 16/12/2013
22 Chương 22 Tinh Thần Biến - Sinh Tử (3) 16/12/2013
23 Chương 23 Tinh Thần Biến - Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 16/12/2013
24 Chương 24 Tinh Thần Biến - Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 16/12/2013
25 Chương 25 Tinh Thần Biến - Bí Mật (1) 16/12/2013
26 Chương 26 Tinh Thần Biến - Bí Mật (2) 16/12/2013
27 Chương 27 Tinh Thần Biến - Lưu Tinh Lệ (1) 16/12/2013
28 Chương 28 Tinh Thần Biến - Lưu Tinh Lệ (2) 16/12/2013
29 Chương 29 Tinh Thần Biến - Nhất Phi Trùng Thiên (1) 16/12/2013
30 Chương 30 Tinh Thần Biến - Nhất Phi Trùng Thiên (2) 16/12/2013
31 Chương 31 Tinh Thần Biến - Thạch Trung Thạch (1) 16/12/2013
32 Chương 32 Tinh Thần Biến - Thạch Trung Thạch (2) 16/12/2013
33 Chương 33 Tinh Thần Biến - Luyện Khí Tông Sư (1) 16/12/2013
34 Chương 34 Tinh Thần Biến - Luyện Khí Tông Sư (2) 16/12/2013
35 Chương 35 Tinh Thần Biến - Luyện Khí Tông Sư (3) 16/12/2013
36 Chương 36 Tinh Thần Biến - Tu Chân Giới (1) 16/12/2013
37 Chương 37 Tinh Thần Biến - Tu Chân Giới (2) 16/12/2013
38 Chương 38 Tinh Thần Biến - Tu Chân Giới (3) 16/12/2013
39 Chương 39 Tinh Thần Biến - Tam Pho Đồ 16/12/2013
40 Chương 40 Tinh Thần Biến - Mưu Toán (1) 16/12/2013
41 Chương 41 Tinh Thần Biến - Mưu Toán (2) 16/12/2013
42 Chương 42 Tinh Thần Biến - Linh Khí Thành (1) 16/12/2013
43 Chương 43 Tinh Thần Biến - Linh Khí Thành (2) 16/12/2013
44 Chương 44 Tinh Thần Biến - Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 16/12/2013
45 Chương 45 Tinh Thần Biến - Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 16/12/2013
46 Chương 46 Tinh Thần Biến - Lưu Tinh Chi Danh 16/12/2013
47 Chương 47 Tinh Thần Biến - Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 16/12/2013
48 Chương 48 Tinh Thần Biến - Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 16/12/2013
49 Chương 49 Tinh Thần Biến - Tình Thiên Phích Lịch (1) 16/12/2013
50 Chương 50 Tinh Thần Biến - Tình Thiên Phích Lịch (2) 16/12/2013
51 Chương 51 Tinh Thần Biến - Tình Thiên Phích Lịch (3) 16/12/2013
52 Chương 52 Tinh Thần Biến - Bồi Táng (1) 16/12/2013
53 Chương 53 Tinh Thần Biến - Bồi Táng (2) 16/12/2013
54 Chương 54 Tinh Thần Biến - Độc Tự Nhất Nhân (1) 16/12/2013
55 Chương 55 Tinh Thần Biến - Độc Tự Nhất Nhân (2) 16/12/2013
56 Chương 56 Tinh Thần Biến - Bạo Phát (1) 16/12/2013
57 Chương 57 Tinh Thần Biến - Bạo Phát (2) 16/12/2013
58 Chương 58 Tinh Thần Biến - Bạo Phát (3) 16/12/2013
59 Chương 59 Tinh Thần Biến - Tình Cảm 16/12/2013
60 Chương 60 Tinh Thần Biến - Liễu Ám Hoa Minh (1) 16/12/2013
61 Chương 61 Tinh Thần Biến - Liễu Ám Hoa Minh (2) 16/12/2013
62 Chương 62 Tinh Thần Biến - Nguy Cơ (1) 16/12/2013
63 Chương 63 Tinh Thần Biến - Nguy Cơ (2) 16/12/2013
64 Chương 64 Tinh Thần Biến - Thanh Sơn Liên Mạch (1) 16/12/2013
65 Chương 65 Tinh Thần Biến - Thanh Sơn Liên Mạch (2) 16/12/2013
66 Chương 66 Tinh Thần Biến - Độ Kiếp Chi Chiến (1) 16/12/2013
67 Chương 67 Tinh Thần Biến - Độ Kiếp Chi Chiến (2) 16/12/2013
68 Chương 68 Tinh Thần Biến - Độ Kiếp Chi Chiến (3) 16/12/2013
69 Chương 69 Tinh Thần Biến - Thân Tử (1) 16/12/2013
70 Chương 70 Tinh Thần Biến - Thân Tử (2) 16/12/2013
71 Chương 71 Tinh Thần Biến - Tinh Thần Biến 16/12/2013
72 Chương 72 Tinh Thần Biến - Tiền đề thiên kiếp 16/12/2013
73 Chương 73 Tinh Thần Biến - Huyết chiến thiên kiếp 16/12/2013
74 Chương 74 Tinh Thần Biến - Linh thức truyền âm 16/12/2013
75 Chương 75 Tinh Thần Biến - Lôi điện chi lực 16/12/2013
76 Chương 76 Tinh Thần Biến - Tinh Thần Chân Hỏa 16/12/2013
77 Chương 77 Tinh Thần Biến - Quy đồ 16/12/2013
78 Chương 78 Tinh Thần Biến - Kim Diễm ưng 16/12/2013
79 Chương 79 Tinh Thần Biến - Tồi khô lạp hủ 16/12/2013
80 Chương 80 Tinh Thần Biến - Hình thế đẩu chuyển 16/12/2013
81 Chương 81 Tinh Thần Biến - Lão tổ tông xuất mã 16/12/2013
82 Chương 82 Tinh Thần Biến - Luyện hoá Kim Đan 16/12/2013
83 Chương 83 Tinh Thần Biến - Huyết chiến 16/12/2013
84 Chương 84 Tinh Thần Biến - Tinh thần lĩnh vực. 16/12/2013
85 Chương 85 Tinh Thần Biến - Canh tân thời gian. 16/12/2013
86 Chương 86 Tinh Thần Biến - Sinh tử nhất tuyến (Sinh tử mong manh) 16/12/2013
87 Chương 87 Tinh Thần Biến - Canh tân thời gian - Thời thế thay đổi 16/12/2013
88 Chương 88 Tinh Thần Biến - Gia nhân đoàn tụ 16/12/2013
89 Chương 89 Tinh Thần Biến - Quyết định 16/12/2013
90 Chương 90 Tinh Thần Biến - Tiêu thất 16/12/2013
91 Chương 91 Tinh Thần Biến - Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng 16/12/2013
92 Chương 92 Tinh Thần Biến - Ngũ Đức Chi Tử 16/12/2013
93 Chương 93 Tinh Thần Biến - Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng 16/12/2013
94 Chương 94 Tinh Thần Biến - Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền 16/12/2013
95 Chương 95 Tinh Thần Biến - Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền (2) 16/12/2013
96 Chương 96 Tinh Thần Biến - Mạt lộ 16/12/2013
97 Chương 97 Tinh Thần Biến - Tân đích chinh trình 16/12/2013
98 Chương 98 Tinh Thần Biến - Phiêu lưu 16/12/2013
99 Chương 99 Tinh Thần Biến - Hải để yêu thú thế giới 16/12/2013
100 Chương 100 Tinh Thần Biến - Tử Vong Nguy Ky 16/12/2013
101 Chương 101 Tinh Thần Biến - Tái kiến liễu, Tiểu Hắc 16/12/2013
102 Chương 102 Tinh Thần Biến - Vong mệnh 16/12/2013
103 Chương 103 Tinh Thần Biến - Ma thư vô danh 16/12/2013
104 Chương 104 Tinh Thần Biến - Sưu hồn 16/12/2013
105 Chương 105 Tinh Thần Biến - Vô xử khả đào 16/12/2013
106 Chương 106 Tinh Thần Biến - Sát lục đảo kế thời 16/12/2013
107 Chương 107 Tinh Thần Biến - Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng. 16/12/2013
108 Chương 108 Tinh Thần Biến - Tiểu Hắc quy lai 16/12/2013
109 Chương 109 Tinh Thần Biến - Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ. 16/12/2013
110 Chương 110 Tinh Thần Biến - Kịch độc 16/12/2013
111 Chương 111 Tinh Thần Biến - Hoán Mệnh 16/12/2013
112 Chương 112 Tinh Thần Biến - Lập Nhi cô nương 16/12/2013
113 Chương 113 Tinh Thần Biến - Nhạ họa liễu ( Rước họa ) 16/12/2013
114 Chương 114 Tinh Thần Biến - Tương tụ 16/12/2013
115 Chương 115 Tinh Thần Biến - Li Khứ 16/12/2013
116 Chương 116 Tinh Thần Biến - Hỏa tình 16/12/2013
117 Chương 117 Tinh Thần Biến - Hộ Pháp 16/12/2013
118 Chương 118 Tinh Thần Biến - Kham bỉ tế châm 16/12/2013
119 Chương 119 Tinh Thần Biến - Truy Sát Lệnh 16/12/2013
120 Chương 120 Tinh Thần Biến - Vĩ tùy 16/12/2013
121 Chương 121 Tinh Thần Biến - Phát nan 16/12/2013
122 Chương 122 Tinh Thần Biến - Trang Chung đích bí mật 16/12/2013
123 Chương 123 Tinh Thần Biến - Hầu Phí bạo nộ 16/12/2013
124 Chương 124 Tinh Thần Biến - Tra Hồng dữ Hầu Phí. 16/12/2013
125 Chương 125 Tinh Thần Biến - Tra Phách chi tử 16/12/2013
126 Chương 126 Tinh Thần Biến - Lưu Tinh Cảnh Giới 16/12/2013
127 Chương 127 Tinh Thần Biến - Đường Lang Bộ Thiền 16/12/2013
128 Chương 128 Tinh Thần Biến - Địa hạ quyết chiến 16/12/2013
129 Chương 129 Tinh Thần Biến - Sinh tử tam liên kích 16/12/2013
130 Chương 130 Tinh Thần Biến - Tán ma Liên Trùng 16/12/2013
131 Chương 131 Tinh Thần Biến - Tân đích đỗng chủ 16/12/2013
132 Chương 132 Tinh Thần Biến - Cửu Sát Chi Nộ 16/12/2013
133 Chương 133 Tinh Thần Biến - Cửu Kiếm Chi Bí 16/12/2013
134 Chương 134 Tinh Thần Biến - Nội Loạn 16/12/2013
135 Chương 135 Tinh Thần Biến - Thanh Huyền lão tổ 16/12/2013
136 Chương 136 Tinh Thần Biến - Nhất Kiếm Xuyên Hầu 16/12/2013
137 Chương 137 Tinh Thần Biến - Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc 16/12/2013
138 Chương 138 Tinh Thần Biến - Vị bốc tiên tri 16/12/2013
139 Chương 139 Tinh Thần Biến - Tần Vũ và Lập Nhi. 16/12/2013
140 Chương 140 Tinh Thần Biến - Tam Sát Lâm Môn 16/12/2013
141 Chương 141 Tinh Thần Biến - Vô ngôn đích thẩm vấn 16/12/2013
142 Chương 142 Tinh Thần Biến - Cân ngã môn tẩu ba! 16/12/2013
143 Chương 143 Tinh Thần Biến - Tử Sát lâu 16/12/2013
144 Chương 144 Tinh Thần Biến - Nhất tích huyết châu 16/12/2013
145 Chương 145 Tinh Thần Biến - Cửu Sát điện 16/12/2013
146 Chương 146 Tinh Thần Biến - Tử hình 16/12/2013
147 Chương 147 Tinh Thần Biến - Nhất oa đoan (Hốt sạch) 16/12/2013
148 Chương 148 Tinh Thần Biến - Phản mục 16/12/2013
149 Chương 149 Tinh Thần Biến - Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận 16/12/2013
150 Chương 150 Tinh Thần Biến - Hầu Phí Xuất Tràng 16/12/2013
151 Chương 151 Tinh Thần Biến - Thanh Long Cung Chủ 16/12/2013
152 Chương 152 Tinh Thần Biến - Phá Trận 16/12/2013
153 Chương 153 Tinh Thần Biến - Bạo cuồng trạng thái 16/12/2013
154 Chương 154 Tinh Thần Biến - Lưu Tinh Chàng Kích 16/12/2013
155 Chương 155 Tinh Thần Biến - Lan Thúc Chung Hiện 16/12/2013
156 Chương 156 Tinh Thần Biến - Thuỳ Chi Tội 16/12/2013
157 Chương 157 Tinh Thần Biến - Tinh Thần Các 16/12/2013
158 Chương 158 Tinh Thần Biến - Không gian tháp hãm - (Không gian sụp lở) 16/12/2013
159 Chương 159 Tinh Thần Biến - Đằng long đại lục 16/12/2013
160 Chương 160 Tinh Thần Biến - Chu Thiên tinh thần đại trận 16/12/2013
161 Chương 161 Tinh Thần Biến - Bát Phương Lai Hạ 16/12/2013
162 Chương 162 Tinh Thần Biến - Llục đại cự đầu 16/12/2013
163 Chương 163 Tinh Thần Biến - Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại 16/12/2013
164 Chương 164 Tinh Thần Biến - Hoàn hương 16/12/2013
165 Chương 165 Tinh Thần Biến - Tam huynh đệ tụ thủ. 16/12/2013
166 Chương 166 Tinh Thần Biến - Thế khởi. 16/12/2013
167 Chương 167 Tinh Thần Biến - Khi man 16/12/2013
168 Chương 168 Tinh Thần Biến - Trùng thiên sát ý. 16/12/2013
169 Chương 169 Tinh Thần Biến - Sát 16/12/2013
170 Chương 170 Tinh Thần Biến - Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh 16/12/2013
171 Chương 171 Tinh Thần Biến - Đảm thức 16/12/2013
172 Chương 172 Tinh Thần Biến - Lập nhi đích thần thông. 16/12/2013
173 Chương 173 Tinh Thần Biến - Tiểu Lộ 16/12/2013
174 Chương 174 Tinh Thần Biến - Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết 16/12/2013
175 Chương 175 Tinh Thần Biến - Thập niên. 16/12/2013
176 Chương 176 Tinh Thần Biến - Hắc sắc thành trì 16/12/2013
177 Chương 177 Tinh Thần Biến - Hiểm địa 16/12/2013
178 Chương 178 Tinh Thần Biến - Sinh tử thông đạo 16/12/2013
179 Chương 179 Tinh Thần Biến - Ðệ cửu bả ngọc kiếm đích ủng hữu giả. 16/12/2013
180 Chương 180 Tinh Thần Biến - Hồng hoang đích chân chánh thực lực 16/12/2013
181 Chương 181 Tinh Thần Biến - Huy thủ sát nhân. 16/12/2013
182 Chương 182 Tinh Thần Biến - Nguy cơ ám tàng 16/12/2013
183 Chương 183 Tinh Thần Biến - Nguy ky 16/12/2013
184 Chương 184 Tinh Thần Biến - Lược thi tiểu kế 16/12/2013
185 Chương 185 Tinh Thần Biến - Thiên kiếp đột biến 16/12/2013
186 Chương 186 Tinh Thần Biến - Ðồ sát nhất tràng. 16/12/2013
187 Chương 187 Tinh Thần Biến - Tâm tính thuế biến 16/12/2013
188 Chương 188 Tinh Thần Biến - Ðộ kiếp chi địa 16/12/2013
189 Chương 189 Tinh Thần Biến - Đệ lục đạo thiên lôi (Đạo thiên lôi thứ sáu) 16/12/2013
190 Chương 190 Tinh Thần Biến - Hộ thân pháp bảo 16/12/2013
191 Chương 191 Tinh Thần Biến - Tân đích vũ khí 16/12/2013
192 Chương 192 Tinh Thần Biến - Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú (Hung thú ở Bạo Loạn Tinh Hải) 16/12/2013
193 Chương 193 Tinh Thần Biến - Huyết nhiễm Tinh Hải (Máu loang tinh hải) 16/12/2013
194 Chương 194 Tinh Thần Biến - Huyết tiên Cửu Kiếm tiên phủ (Máu nhuộm Cửu Kiếm tiên phủ) 16/12/2013
195 Chương 195 Tinh Thần Biến - Tiên ma tề tụ 16/12/2013
196 Chương 196 Tinh Thần Biến - Y Đạt đích yếu cầu 16/12/2013
197 Chương 197 Tinh Thần Biến - Mê ảo ma cảnh. 16/12/2013
198 Chương 198 Tinh Thần Biến - Tần vũ nhập ma 16/12/2013
199 Chương 199 Tinh Thần Biến - Nguyên linh chi khí 16/12/2013
200 Chương 200 Tinh Thần Biến - Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch! 16/12/2013
201 Chương 201 Tinh Thần Biến - Trấn phủ thạch bia 16/12/2013
202 Chương 202 Tinh Thần Biến - Tư sát sở vị hà 16/12/2013
203 Chương 203 Tinh Thần Biến - Nghiên Cơ nương nương 16/12/2013
204 Chương 204 Tinh Thần Biến - Nguyên anh tiêu thất 16/12/2013
205 Chương 205 Tinh Thần Biến - Thiên Ma huyết vân 16/12/2013
206 Chương 206 Tinh Thần Biến - Tối hậu đích thủ 16/12/2013
207 Chương 207 Tinh Thần Biến - Nghịch Ương tiên đế. 16/12/2013
208 Chương 208 Tinh Thần Biến - Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ. 16/12/2013
209 Chương 209 Tinh Thần Biến - Hoàng tuyền tử vong lộ. 16/12/2013
210 Chương 210 Tinh Thần Biến - Thùy sinh thùy tử? 16/12/2013
211 Chương 211 Tinh Thần Biến - Sinh tức tử, tử tức sinh. 16/12/2013
212 Chương 212 Tinh Thần Biến - Phệ Lôi ấn phù. 16/12/2013
213 Chương 213 Tinh Thần Biến - Thủy mặc họa. 16/12/2013
214 Chương 214 Tinh Thần Biến - Li khai tiên phủ 16/12/2013
215 Chương 215 Tinh Thần Biến - Hắc Diễm Quân chi giới. 16/12/2013
216 Chương 216 Tinh Thần Biến - Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung 16/12/2013
217 Chương 217 Tinh Thần Biến - Lưu tinh lệ chi biến 16/12/2013
218 Chương 218 Tinh Thần Biến - Bất tích nhất thiết 16/12/2013
219 Chương 219 Tinh Thần Biến - Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo. 16/12/2013
220 Chương 220 Tinh Thần Biến - Tam giới bổn nhất thể 16/12/2013
221 Chương 221 Tinh Thần Biến - Chu Hiển 16/12/2013
222 Chương 222 Tinh Thần Biến - Ngã bỉ nhĩ canh đổng đắc thiên! (Ta hiểu thấu trời hơn ngươi!) 16/12/2013
223 Chương 223 Tinh Thần Biến - Kiếm tiên khôi lỗi. 16/12/2013
224 Chương 224 Tinh Thần Biến - Sinh mệnh chi nguyên lực. 16/12/2013
225 Chương 225 Tinh Thần Biến - Dao ngôn 16/12/2013
226 Chương 226 Tinh Thần Biến - Mặc Kì Lân 16/12/2013
227 Chương 227 Tinh Thần Biến - Tán ma Liên Trùng 16/12/2013
228 Chương 228 Tinh Thần Biến - Tiền Vãng Bằng Ma đảo. 16/12/2013
229 Chương 229 Tinh Thần Biến - Minh Lương chân nhân quy lai. 16/12/2013
230 Chương 230 Tinh Thần Biến - Đoạt bảo. 16/12/2013
231 Chương 231 Tinh Thần Biến - Thần thú đích đẳng cấp. 16/12/2013
232 Chương 232 Tinh Thần Biến - Tống hà lễ vật. 16/12/2013
233 Chương 233 Tinh Thần Biến - Phong khởi. 16/12/2013
234 Chương 234 Tinh Thần Biến - Độ Kiếp trung kì. 16/12/2013
235 Chương 235 Tinh Thần Biến - Huyền Băng cảnh. 16/12/2013
236 Chương 236 Tinh Thần Biến - Lĩnh vực chi chiến. 16/12/2013
237 Chương 237 Tinh Thần Biến - Hầu Phí, Hắc Vũ. 16/12/2013
238 Chương 238 Tinh Thần Biến - Chấn đãng. 16/12/2013
239 Chương 239 Tinh Thần Biến - Tử thương vô số. 16/12/2013
240 Chương 240 Tinh Thần Biến - Tiên ma tư sát. 16/12/2013
241 Chương 241 Tinh Thần Biến - Nộ hỏa trùng thiên. 16/12/2013
242 Chương 242 Tinh Thần Biến - Mục tiêu. 16/12/2013
243 Chương 243 Tinh Thần Biến - Chân Dương môn 16/12/2013
244 Chương 244 Tinh Thần Biến - Nghi hoặc 16/12/2013
245 Chương 245 Tinh Thần Biến - Xung đột bạo phát. 16/12/2013
246 Chương 246 Tinh Thần Biến - Huyết lưu thành hà. 16/12/2013
247 Chương 247 Tinh Thần Biến - Đông thiên lí đích nhất bả hỏa. 16/12/2013
248 Chương 248 Tinh Thần Biến - Thiên Hỏa chân nhân. 16/12/2013
249 Chương 249 Tinh Thần Biến - Thời khắc hỗn loạn. 16/12/2013
250 Chương 250 Tinh Thần Biến - Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu. 16/12/2013
251 Chương 251 Tinh Thần Biến - Không trung lâu các. 16/12/2013
252 Chương 252 Tinh Thần Biến - Phòng chỉ ngã thuấn di ba - Phòng ngừa ta thuấn di. 16/12/2013
253 Chương 253 Tinh Thần Biến - Liên thủ. 16/12/2013
254 Chương 254 Tinh Thần Biến - Canh mãnh liệt ta ba. 16/12/2013
255 Chương 255 Tinh Thần Biến - Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải 16/12/2013
256 Chương 256 Tinh Thần Biến - Sứ giả thượng giới. 16/12/2013
257 Chương 257 Tinh Thần Biến - Phương Điền và Tông Quật. 16/12/2013
258 Chương 258 Tinh Thần Biến - Nhị nhân phá trận. 16/12/2013
259 Chương 259 Tinh Thần Biến - Phá Thiên đồ đích quy chúc. 16/12/2013
260 Chương 260 Tinh Thần Biến - Tiên giới sứ giả hạ phàm 16/12/2013
261 Chương 261 Tinh Thần Biến - Tài Đại Khí thô 16/12/2013
262 Chương 262 Tinh Thần Biến - Bách Tê Lôi ấn phù. 16/12/2013
263 Chương 263 Tinh Thần Biến - Kiếm Tiên Đối Quyết 16/12/2013
264 Chương 264 Tinh Thần Biến - Huyết ma 16/12/2013
265 Chương 265 Tinh Thần Biến - Nhất điểu tiêu tức 16/12/2013
266 Chương 266 Tinh Thần Biến - Man càn 16/12/2013
267 Chương 267 Tinh Thần Biến - Tối cường vũ lực đích siêu thần thú 16/12/2013
268 Chương 268 Tinh Thần Biến - Thiên kiếp hàng lâm 16/12/2013
269 Chương 269 Tinh Thần Biến - Cửu cửu trọng kiếp 16/12/2013
270 Chương 270 Tinh Thần Biến - Kiếp hậu dư sinh 16/12/2013
271 Chương 271 Tinh Thần Biến - Tề tụ Tuyết Ngư đảo. 16/12/2013
272 Chương 272 Tinh Thần Biến - Ám trung tranh đấu 16/12/2013
273 Chương 273 Tinh Thần Biến - Phách mại Phá Thiên đồ. 16/12/2013
274 Chương 274 Tinh Thần Biến - Tối hậu đích doanh gia. 16/12/2013
275 Chương 275 Tinh Thần Biến - Phi thăng, vô nại. 16/12/2013
276 Chương 276 Tinh Thần Biến - Tam phương hiệp định. 16/12/2013
277 Chương 277 Tinh Thần Biến - Chân diệc giả giả diệc chân. 16/12/2013
278 Chương 278 Tinh Thần Biến - Xuất phát. 16/12/2013
279 Chương 279 Tinh Thần Biến - Man Càn chi nộ. 16/12/2013
280 Chương 280 Tinh Thần Biến - Tử vong thâm uyên. 16/12/2013
281 Chương 281 Tinh Thần Biến - Cực địa 16/12/2013
282 Chương 282 Tinh Thần Biến - Lưỡng phương hội tụ 16/12/2013
283 Chương 283 Tinh Thần Biến - Huyết Linh phù 16/12/2013
284 Chương 284 Tinh Thần Biến - Nghịch Ương Cảnh 16/12/2013
285 Chương 285 Tinh Thần Biến - Cực địa 16/12/2013
286 Chương 286 Tinh Thần Biến - Cực địa 16/12/2013
287 Chương 287 Tinh Thần Biến - Thực Lực của Tông Quật 16/12/2013
288 Chương 288 Tinh Thần Biến - Phân biệt tiền định 16/12/2013
289 Chương 289 Tinh Thần Biến - Tối hậu nhất cá 16/12/2013
290 Chương 290 Tinh Thần Biến - Biệt ly 16/12/2013
291 Chương 291 Tinh Thần Biến - Nhất miết 16/12/2013
292 Chương 292 Tinh Thần Biến - Bạch Huyền Quân 16/12/2013
293 Chương 293 Tinh Thần Biến - Thủ Quan Giả 16/12/2013
294 Chương 294 Tinh Thần Biến - Vạn Thú Phổ 16/12/2013
295 Chương 295 Tinh Thần Biến - Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ 16/12/2013
296 Chương 296 Tinh Thần Biến - Sư thúc, nhĩ chẩm yêu lai liễu? (Sư thúc, người làm sao để tới đây?) 16/12/2013
297 Chương 297 Tinh Thần Biến - Cao thủ như vân (Cao thủ như mây) 16/12/2013
298 Chương 298 Tinh Thần Biến - Hà khứ hà tòng (Đến như thế nào, đi như thế nào) 16/12/2013
299 Chương 299 Tinh Thần Biến - Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam 16/12/2013
300 Chương 300 Tinh Thần Biến - Nghịch Ương tiên đế tử chi mê 16/12/2013
301 Chương 301 Tinh Thần Biến - Lan thúc đích lễ vật (Lễ vật của Lan thúc) 16/12/2013
302 Chương 302 Tinh Thần Biến - Truyện tống 16/12/2013
303 Chương 303 Tinh Thần Biến - Nhẫn 16/12/2013
304 Chương 304 Tinh Thần Biến - Thiên ngoại (Ngoài bầu trời) 16/12/2013
305 Chương 305 Tinh Thần Biến - Khả liên (Đáng thương) 16/12/2013
306 Chương 306 Tinh Thần Biến - Hoàng Thạch tinh khổ tu (Khổ tu tại Hoàng Thạch tinh) 16/12/2013
307 Chương 307 Tinh Thần Biến - Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới 16/12/2013
308 Chương 308 Tinh Thần Biến - Thị thuấn di ma? (Là thuấn di sao?) 16/12/2013
309 Chương 309 Tinh Thần Biến - Phi thăng tiên ma yêu giới 16/12/2013
310 Chương 310 Tinh Thần Biến - Phong Nguyệt Tinh 16/12/2013
311 Chương 311 Tinh Thần Biến - Tái tạo kinh mạch 16/12/2013
312 Chương 312 Tinh Thần Biến - Tam hồn cửu luyện 16/12/2013
313 Chương 313 Tinh Thần Biến - Bái kiến 16/12/2013
314 Chương 314 Tinh Thần Biến - Truyền tấn linh châu 16/12/2013
315 Chương 315 Tinh Thần Biến - Tranh đoạt quyền khống chế 16/12/2013
316 Chương 316 Tinh Thần Biến - Hốt du 16/12/2013
317 Chương 317 Tinh Thần Biến - Tam thập lục quân 16/12/2013
318 Chương 318 Tinh Thần Biến - Sự tình hữu biến 16/12/2013
319 Chương 319 Tinh Thần Biến - Quang minh chính đại 16/12/2013
320 Chương 320 Tinh Thần Biến - Bế quan 16/12/2013
321 Chương 321 Tinh Thần Biến - Ngọc Kiếm Tông lai nhân. 16/12/2013
322 Chương 322 Tinh Thần Biến - Kiếm đãng bát phương 16/12/2013
323 Chương 323 Tinh Thần Biến - Vạn Thú phổ đệ nhị tầng 16/12/2013
324 Chương 324 Tinh Thần Biến - Cửu cấp Yêu vương. 16/12/2013
325 Chương 325 Tinh Thần Biến - Đột lai đích kinh hỉ 16/12/2013
326 Chương 326 Tinh Thần Biến - Tần Vũ này, Tần Vũ kia 16/12/2013
327 Chương 327 Tinh Thần Biến - Vũ Hoàng chi lệnh 16/12/2013
328 Chương 328 Tinh Thần Biến - Cái chết của Hàn Thư. 16/12/2013
329 Chương 329 Tinh Thần Biến - Huyết sái Phong Nguyệt Tinh (Mưa máu nơi Phong Nguyệt Tinh) 16/12/2013
330 Chương 330 Tinh Thần Biến - Bồi táng ba 16/12/2013
331 Chương 331 Tinh Thần Biến - Bỏ trốn 16/12/2013
332 Chương 332 Tinh Thần Biến - Tập sương 16/12/2013
333 Chương 333 Tinh Thần Biến - Chập phục 16/12/2013
334 Chương 334 Tinh Thần Biến - Hãm tịnh (Cạm bẫy) 16/12/2013
335 Chương 335 Tinh Thần Biến - Các phương vân tập (Các phương tụ tập) 16/12/2013
336 Chương 336 Tinh Thần Biến - Đế cấp đích đối chiến (Cuộc chiến của đế cấp) 16/12/2013
337 Chương 337 Tinh Thần Biến - Nguy cơ 16/12/2013
338 Chương 338 Tinh Thần Biến - Giảo cục nhân 16/12/2013
339 Chương 339 Tinh Thần Biến - Thần khí 'Chuyển Không' 16/12/2013
340 Chương 340 Tinh Thần Biến - Vô Danh 16/12/2013
341 Chương 341 Tinh Thần Biến - Hoàng tử 'Vô Danh' 16/12/2013
342 Chương 342 Tinh Thần Biến - Kinh thiên chi chiến 16/12/2013
343 Chương 343 Tinh Thần Biến - Túy tửu 16/12/2013
344 Chương 344 Tinh Thần Biến - Túy tửu 16/12/2013
345 Chương 345 Tinh Thần Biến - Thiên Cương 16/12/2013
346 Chương 346 Tinh Thần Biến - Phí Phí đích tấn tức. 16/12/2013
347 Chương 347 Tinh Thần Biến - Linh hồn tu luyện. 16/12/2013
348 Chương 348 Tinh Thần Biến - Hắc động chi cảnh 16/12/2013
349 Chương 349 Tinh Thần Biến - Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ. 16/12/2013
350 Chương 350 Tinh Thần Biến - Tiểu hữu thị thuỳ 16/12/2013
351 Chương 351 Tinh Thần Biến - Lục y thiếu nữ 16/12/2013
352 Chương 352 Tinh Thần Biến - Sát nhân 16/12/2013
353 Chương 353 Tinh Thần Biến - Nguyên lai thị nhĩ. 16/12/2013
354 Chương 354 Tinh Thần Biến - Bất tử 16/12/2013
355 Chương 355 Tinh Thần Biến - Tiếp liên đăng tràng 16/12/2013
356 Chương 356 Tinh Thần Biến - Tôn nữ 16/12/2013
357 Chương 357 Tinh Thần Biến - Tam Cá Yếu Cầu 16/12/2013
358 Chương 358 Tinh Thần Biến - Khương Lan Giới Nội 16/12/2013
359 Chương 359 Tinh Thần Biến - Công thành li khai 16/12/2013
360 Chương 360 Tinh Thần Biến - Song đế tiệt sát (Song đế đón giết) 16/12/2013
361 Chương 361 Tinh Thần Biến - Tiêu thất (Biến mất). 16/12/2013
362 Chương 362 Tinh Thần Biến - Tiềm Tu Thuế Biến (Tiềm phục tu luyện biến đổi) 16/12/2013
363 Chương 363 Tinh Thần Biến - Chỉ pháp. 16/12/2013
364 Chương 364 Tinh Thần Biến - Băng Phong Tông 16/12/2013
365 Chương 365 Tinh Thần Biến - Định kế 16/12/2013
366 Chương 366 Tinh Thần Biến - Nhất chỉ 16/12/2013
367 Chương 367 Tinh Thần Biến - Ám Tinh giới 16/12/2013
368 Chương 368 Tinh Thần Biến - Nguyệt Nha Loan 16/12/2013
369 Chương 369 Tinh Thần Biến - Kiến diện (Gặp mặt). 16/12/2013
370 Chương 370 Tinh Thần Biến - Lão bằng hữu môn (Những người bạn già) 16/12/2013
371 Chương 371 Tinh Thần Biến - Thương định. 16/12/2013
372 Chương 372 Tinh Thần Biến - Toả Nguyên Luyện Hoả trận. 16/12/2013
373 Chương 373 Tinh Thần Biến - Vũ Hoàng đích nộ hoả. 16/12/2013
374 Chương 374 Tinh Thần Biến - Tịch tẫn thiên hoả. 16/12/2013
375 Chương 375 Tinh Thần Biến - Khương Lan Giới đích phòng ngự. 16/12/2013
376 Chương 376 Tinh Thần Biến - Vô Song Cảnh kiếm 16/12/2013
377 Chương 377 Tinh Thần Biến - Tam Đại Yêu Đế. 16/12/2013
378 Chương 378 Tinh Thần Biến - Ốc Lam đích thừa nặc. 16/12/2013
379 Chương 379 Tinh Thần Biến - Hoành tảo. 16/12/2013
380 Chương 380 Tinh Thần Biến - Thanh danh viễn bá (Thanh danh vang vọng) 16/12/2013
381 Chương 381 Tinh Thần Biến - Chúc vu na nhất giới? (Thuộc về một giới ?) 16/12/2013
382 Chương 382 Tinh Thần Biến - Truyền tấn mật trận 16/12/2013
383 Chương 383 Tinh Thần Biến - Thủy vân tinh 16/12/2013
384 Chương 384 Tinh Thần Biến - Mê thần đỗ quyên 16/12/2013
385 Chương 385 Tinh Thần Biến - Yêu giới tam hoàng 16/12/2013
386 Chương 386 Tinh Thần Biến - Truyền thừa cấm địa 16/12/2013
387 Chương 387 Tinh Thần Biến - Thanh Tâm Phong 16/12/2013
388 Chương 388 Tinh Thần Biến - Thanh hộ vệ 16/12/2013
389 Chương 389 Tinh Thần Biến - Tương tụ 16/12/2013
390 Chương 390 Tinh Thần Biến - Huynh đệ đồng tâm 16/12/2013
391 Chương 391 Tinh Thần Biến - Tiệt sát địa điểm 16/12/2013
392 Chương 392 Tinh Thần Biến - Súc thế 16/12/2013
393 Chương 393 Tinh Thần Biến - Thần khí hủy 16/12/2013
394 Chương 394 Tinh Thần Biến - Nhất quyền 16/12/2013
395 Chương 395 Tinh Thần Biến - Màn đêm yên tĩnh 16/12/2013
396 Chương 396 Tinh Thần Biến - Nhất Lộ Hướng Bắc 16/12/2013
397 Chương 397 Tinh Thần Biến - Tam huynh đệ tương tụ 16/12/2013
398 Chương 398 Tinh Thần Biến - Biến dị siêu cấp thần thú 16/12/2013
399 Chương 399 Tinh Thần Biến - Khủng Long Công Pháp 16/12/2013
400 Chương 400 Tinh Thần Biến - Tuế Nguyệt Du Du 16/12/2013
401 Chương 401 Tinh Thần Biến - Thiên niên khổ tu 16/12/2013
402 Chương 402 Tinh Thần Biến - Hắc Ô tinh 16/12/2013
403 Chương 403 Tinh Thần Biến - Kiến Tông Quật 16/12/2013
404 Chương 404 Tinh Thần Biến - Cân tung (Theo dõi) 16/12/2013
405 Chương 405 Tinh Thần Biến - Nhất chiến 16/12/2013
406 Chương 406 Tinh Thần Biến - Tha thời gian 16/12/2013
407 Chương 407 Tinh Thần Biến - Thông cáo thiên hạ 16/12/2013
408 Chương 408 Tinh Thần Biến - Tiềm Nhập 16/12/2013
409 Chương 409 Tinh Thần Biến - Linh Hồn 16/12/2013
410 Chương 410 Tinh Thần Biến - Như Hà Đảo? 16/12/2013
411 Chương 411 Tinh Thần Biến - Hắc Vũ đích thân thế 16/12/2013
412 Chương 412 Tinh Thần Biến - Tu luyện trên thiên thạch 16/12/2013
413 Chương 413 Tinh Thần Biến - Liên hợp 16/12/2013
414 Chương 414 Tinh Thần Biến - Tinh thần không gian 16/12/2013
415 Chương 415 Tinh Thần Biến - Động xuân tâm 16/12/2013
416 Chương 416 Tinh Thần Biến - Quách Phàm 16/12/2013
417 Chương 417 Tinh Thần Biến - Thần kiếp 16/12/2013
418 Chương 418 Tinh Thần Biến - Tụ tập tại Phong Loan tinh 16/12/2013
419 Chương 419 Tinh Thần Biến - Chính diện giao thủ 16/12/2013
420 Chương 420 Tinh Thần Biến - Độ thần kiếp 16/12/2013
421 Chương 421 Tinh Thần Biến - Tam trọng thần kiếp 16/12/2013
422 Chương 422 Tinh Thần Biến - Sự trừng phạt của Thanh Đế 16/12/2013
423 Chương 423 Tinh Thần Biến - Thẹn quá hóa giận 16/12/2013
424 Chương 424 Tinh Thần Biến - Triệu tập 16/12/2013
425 Chương 425 Tinh Thần Biến - Đệ cửu cảnh giới của Tinh Thần Biến 16/12/2013
426 Chương 426 Tinh Thần Biến - Thần hỏa 16/12/2013
427 Chương 427 Tinh Thần Biến - Bị phát hiện 16/12/2013
428 Chương 428 Tinh Thần Biến - Vũ Hoàng chi tử 16/12/2013
429 Chương 429 Tinh Thần Biến - Mê Thần điện 16/12/2013
430 Chương 430 Tinh Thần Biến - Cải biến mục tiêu (Thay đổi mục tiêu) 16/12/2013
431 Chương 431 Tinh Thần Biến - Trọng Tụ tinh 16/12/2013
432 Chương 432 Tinh Thần Biến - Kim chúc thú 16/12/2013
433 Chương 433 Tinh Thần Biến - Tang Nạp thôn 16/12/2013
434 Chương 434 Tinh Thần Biến - Thí luyện Ám tinh 16/12/2013
435 Chương 435 Tinh Thần Biến - Đế cấp Kim Chúc* thú 16/12/2013
436 Chương 436 Tinh Thần Biến - Trưởng lão 16/12/2013
437 Chương 437 Tinh Thần Biến - Đản sinh chi mê 16/12/2013
438 Chương 438 Tinh Thần Biến - Thân phân kiểm nghiệm 16/12/2013
439 Chương 439 Tinh Thần Biến - Tân nhất nhâm Kim Hình Quân 16/12/2013
440 Chương 440 Tinh Thần Biến - Xuất phát, thí luyện tinh! 16/12/2013
441 Chương 441 Tinh Thần Biến - Ám tinh chi khổ tu 16/12/2013
442 Chương 442 Tinh Thần Biến - Nhất nguyên trọng thủy 16/12/2013
443 Chương 443 Tinh Thần Biến - Bách niên đích tu luyện 16/12/2013
444 Chương 444 Tinh Thần Biến - Linh hồn chi đại viên mãn 16/12/2013
445 Chương 445 Tinh Thần Biến - Tha khiếu 'tả thu mi' 16/12/2013
446 Chương 446 Tinh Thần Biến - Diễn luyện côn pháp 16/12/2013
447 Chương 447 Tinh Thần Biến - Khương Lan giới tầng thứ hai 16/12/2013
448 Chương 448 Tinh Thần Biến - Linh hồn đổng kết. 16/12/2013
449 Chương 449 Tinh Thần Biến - Tiến vào Mê Thần điện 16/12/2013
450 Chương 450 Tinh Thần Biến - Kim Hình quân Hình Viễn 16/12/2013
451 Chương 451 Tinh Thần Biến - Cư Dân Bản Địa 16/12/2013
452 Chương 452 Tinh Thần Biến - Tam đại quân chủ tề tựu. 16/12/2013
453 Chương 453 Tinh Thần Biến - Nhập Mê Thần điện. 16/12/2013
454 Chương 454 Tinh Thần Biến - Mê Thần Điện Nội Điện. 16/12/2013
455 Chương 455 Tinh Thần Biến - Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn. 16/12/2013
456 Chương 456 Tinh Thần Biến - Nhất can trường thương 16/12/2013
457 Chương 457 Tinh Thần Biến - Quản gia của Mê Thần Điện 16/12/2013
458 Chương 458 Tinh Thần Biến - Người có linh hồn không? 16/12/2013
459 Chương 459 Tinh Thần Biến - Khôi lỗi* 16/12/2013
460 Chương 460 Tinh Thần Biến - Hồi hương 16/12/2013
461 Chương 461 Tinh Thần Biến - Nhị ca Tần Chính 16/12/2013
462 Chương 462 Tinh Thần Biến - Trở về 16/12/2013
463 Chương 463 Tinh Thần Biến - Lưu Tuyền tinh hệ 16/12/2013
464 Chương 464 Tinh Thần Biến - Phụ tử đoàn tụ 16/12/2013
465 Chương 465 Tinh Thần Biến - Ân nhân 16/12/2013
466 Chương 466 Tinh Thần Biến - Huyền Hi đích tự bạch 16/12/2013
467 Chương 467 Tinh Thần Biến - Phá khai phong ấn 16/12/2013
468 Chương 468 Tinh Thần Biến - Cải tạo tiên phủ 16/12/2013
469 Chương 469 Tinh Thần Biến - Ngươi trốn được sao? 16/12/2013
470 Chương 470 Tinh Thần Biến - Đó là Tam thập lục trọng điệp lãng* à? 16/12/2013
471 Chương 471 Tinh Thần Biến - Trả lại 16/12/2013
472 Chương 472 Tinh Thần Biến - Thượng cấp thần nhân 16/12/2013
473 Chương 473 Tinh Thần Biến - Khương Nghiên đích thân phận 16/12/2013
474 Chương 474 Tinh Thần Biến - Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo 16/12/2013
475 Chương 475 Tinh Thần Biến - Lưỡng điều truyền tấn 16/12/2013
476 Chương 476 Tinh Thần Biến - Ngộ Long 16/12/2013
477 Chương 477 Tinh Thần Biến - Tân đích hy vọng 16/12/2013
478 Chương 478 Tinh Thần Biến - Cảm ứng thần kiếp 16/12/2013
479 Chương 479 Tinh Thần Biến - Hình Viễn đích thần kiếp 16/12/2013
480 Chương 480 Tinh Thần Biến - Vị trí Quân chủ 16/12/2013
481 Chương 481 Tinh Thần Biến - Kim Hình linh châu 16/12/2013
482 Chương 482 Tinh Thần Biến - Khai mở Khí Vật điện 16/12/2013
483 Chương 483 Tinh Thần Biến - Ba kiện hồng mông linh bảo 16/12/2013
484 Chương 484 Tinh Thần Biến - Chín trăm quyển Trận Đạo 16/12/2013
485 Chương 485 Tinh Thần Biến - Quay lại 16/12/2013
486 Chương 486 Tinh Thần Biến - Vật nuôi của Mê Thần Điện 16/12/2013
487 Chương 487 Tinh Thần Biến - Độ thần kiếp 16/12/2013
488 Chương 488 Tinh Thần Biến - Tối hậu nhất chiêu 16/12/2013
489 Chương 489 Tinh Thần Biến - Hoàn toàn luyện hóa 16/12/2013
490 Chương 490 Tinh Thần Biến - Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn 16/12/2013
491 Chương 491 Tinh Thần Biến - Sơ lâm thần giới 16/12/2013
492 Chương 492 Tinh Thần Biến - Như thế thần giới 16/12/2013
493 Chương 493 Tinh Thần Biến - Phúc bá đích trữ vật giới chỉ 16/12/2013
494 Chương 494 Tinh Thần Biến - Tỏa Thần tháp 16/12/2013
495 Chương 495 Tinh Thần Biến - Vô cùng thôi diễn. 16/12/2013
496 Chương 496 Tinh Thần Biến - Địa Để Huyệt Long. 16/12/2013
497 Chương 497 Tinh Thần Biến - Ba quyển trục màu vàng. 16/12/2013
498 Chương 498 Tinh Thần Biến - Tinh thần không gian đích biến hóa. 16/12/2013
499 Chương 499 Tinh Thần Biến - Phù Giác thôn đích cựu nhân. 16/12/2013
500 Chương 500 Tinh Thần Biến - Bang mang. 16/12/2013
501 Chương 501 Tinh Thần Biến - Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn. 16/12/2013
502 Chương 502 Tinh Thần Biến - Thần Bí Nam Nhân 16/12/2013
503 Chương 503 Tinh Thần Biến - Tu La hải 16/12/2013
504 Chương 504 Tinh Thần Biến - Hai sự chọn lựa 16/12/2013
505 Chương 505 Tinh Thần Biến - Nhất bộ đồng hành 16/12/2013
506 Chương 506 Tinh Thần Biến - Trận pháp bát cấp 16/12/2013
507 Chương 507 Tinh Thần Biến - Chủ nhân Mê Nhĩ sơn 16/12/2013
508 Chương 508 Tinh Thần Biến - Song ngư Mê Nhĩ sơn 16/12/2013
509 Chương 509 Tinh Thần Biến - Uy của Hùng Hắc 16/12/2013
510 Chương 510 Tinh Thần Biến - Tối cường sát trận 16/12/2013
511 Chương 511 Tinh Thần Biến - Tương trì 16/12/2013
512 Chương 512 Tinh Thần Biến - Khấu Đầu 16/12/2013
513 Chương 513 Tinh Thần Biến - Khai thiên tích địa. 16/12/2013
514 Chương 514 Tinh Thần Biến - Càn khôn chi cảnh. 16/12/2013
515 Chương 515 Tinh Thần Biến - Hỏa diễm. 16/12/2013
516 Chương 516 Tinh Thần Biến - Thần kiếm Xích Huyết 16/12/2013
517 Chương 517 Tinh Thần Biến - Độc hồn câu 16/12/2013
518 Chương 518 Tinh Thần Biến - Kinh hỷ đích phát hiện (Phát hiện đáng mừng) 16/12/2013
519 Chương 519 Tinh Thần Biến - Nhất cá,hựu nhất cá 16/12/2013
520 Chương 520 Tinh Thần Biến - Đàm Cửu 16/12/2013
521 Chương 521 Tinh Thần Biến - Bát đại gia tộc. 16/12/2013
522 Chương 522 Tinh Thần Biến - Uy hiếp 16/12/2013
523 Chương 523 Tinh Thần Biến - Tam phương thủ lĩnh 16/12/2013
524 Chương 524 Tinh Thần Biến - Quần chiến 16/12/2013
525 Chương 525 Tinh Thần Biến - Tàng nặc (Ẩn nấp) 16/12/2013
526 Chương 526 Tinh Thần Biến - Đột biến. 16/12/2013
527 Chương 527 Tinh Thần Biến - Thảm lệ 16/12/2013
528 Chương 528 Tinh Thần Biến - Tàn Tuyết thần thương. 16/12/2013
529 Chương 529 Tinh Thần Biến - Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ. 16/12/2013
530 Chương 530 Tinh Thần Biến - Lộ nhân giai tri. 16/12/2013
531 Chương 531 Tinh Thần Biến - Bắc Cực Phiêu Tuyết thành 16/12/2013
532 Chương 532 Tinh Thần Biến - Tình thế bất diệu 16/12/2013
533 Chương 533 Tinh Thần Biến - Hiện thân 16/12/2013
534 Chương 534 Tinh Thần Biến - Hiên nhiên đại ba 16/12/2013
535 Chương 535 Tinh Thần Biến - Tiền phó hậu kế 16/12/2013
536 Chương 536 Tinh Thần Biến - Cuồng thu phó nhân 16/12/2013
537 Chương 537 Tinh Thần Biến - Thượng bộ thiên thần xuất hiện 16/12/2013
538 Chương 538 Tinh Thần Biến - Trận pháp 'Càn Khôn' 16/12/2013
539 Chương 539 Tinh Thần Biến - Đạo của ta không đơn độc 16/12/2013
540 Chương 540 Tinh Thần Biến - Trận pháp tông sư 16/12/2013
541 Chương 541 Tinh Thần Biến - Các phương yêu thỉnh 16/12/2013
542 Chương 542 Tinh Thần Biến - Đông Cực Huyễn Kim Sơn 16/12/2013
543 Chương 543 Tinh Thần Biến - Điện Phủ 16/12/2013
544 Chương 544 Tinh Thần Biến - Tranh đoạt 16/12/2013
545 Chương 545 Tinh Thần Biến - Gây hấn 16/12/2013
546 Chương 546 Tinh Thần Biến - Thời gian pháp tắc? 16/12/2013
547 Chương 547 Tinh Thần Biến - Hoa Liên phân thân biến dị 16/12/2013
548 Chương 548 Tinh Thần Biến - Nhân tuyển 16/12/2013
549 Chương 549 Tinh Thần Biến - Thủ chiến 16/12/2013
550 Chương 550 Tinh Thần Biến - Người đứng đầu sau Thần Vương 16/12/2013
551 Chương 551 Tinh Thần Biến - Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới 16/12/2013
552 Chương 552 Tinh Thần Biến - Cảnh giới mới 16/12/2013
553 Chương 553 Tinh Thần Biến - Vũ trụ sơ thành 16/12/2013
554 Chương 554 Tinh Thần Biến - Khương Lan Đệ Tam Tầng 16/12/2013
555 Chương 555 Tinh Thần Biến - Tái Kiến Lan Thúc 16/12/2013
556 Chương 556 Tinh Thần Biến - Tam thiên tôn 16/12/2013
557 Chương 557 Tinh Thần Biến - Cuối cùng cũng gặp lại 16/12/2013
558 Chương 558 Tinh Thần Biến - Tuyển Trạch 16/12/2013
559 Chương 559 Tinh Thần Biến - Luyện khí chi đạo 16/12/2013
560 Chương 560 Tinh Thần Biến - Ngàn vạn lần thí nghiệm 16/12/2013
561 Chương 561 Tinh Thần Biến - Số lượng thiên thần khí khủng bố 16/12/2013
562 Chương 562 Tinh Thần Biến - Tàn Tuyết chung thành 16/12/2013
563 Chương 563 Tinh Thần Biến - Kiến nghị 16/12/2013
564 Chương 564 Tinh Thần Biến - Tranh luận 16/12/2013
565 Chương 565 Tinh Thần Biến - Phệ linh 16/12/2013
566 Chương 566 Tinh Thần Biến - Tân chủ nhân Mê Thần điện. 16/12/2013
567 Chương 567 Tinh Thần Biến - Minh ngôn. 16/12/2013
568 Chương 568 Tinh Thần Biến - Tâm kết. 16/12/2013
569 Chương 569 Tinh Thần Biến - Nhập Phiêu Tuyết thành. 16/12/2013
570 Chương 570 Tinh Thần Biến - Gặp mặt. 16/12/2013
571 Chương 571 Tinh Thần Biến - Ngày chiêu thân . 16/12/2013
572 Chương 572 Tinh Thần Biến - Tam kiện lễ vật. 16/12/2013
573 Chương 573 Tinh Thần Biến - Thụ nhân sở thác. 16/12/2013
574 Chương 574 Tinh Thần Biến - Giai thê 16/12/2013
575 Chương 575 Tinh Thần Biến - Kiên trì 16/12/2013
576 Chương 576 Tinh Thần Biến - Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn 16/12/2013
577 Chương 577 Tinh Thần Biến - Bội phục 16/12/2013
578 Chương 578 Tinh Thần Biến - Tiêu Diêu thiên tôn 16/12/2013
579 Chương 579 Tinh Thần Biến - Hạ hỷ 16/12/2013
580 Chương 580 Tinh Thần Biến - Ba kiện linh bảo 16/12/2013
581 Chương 581 Tinh Thần Biến - Bình phán 16/12/2013
582 Chương 582 Tinh Thần Biến - Phong ba 16/12/2013
583 Chương 583 Tinh Thần Biến - Mục tiêu 16/12/2013
584 Chương 584 Tinh Thần Biến - Nam Hải khu vực. 16/12/2013
585 Chương 585 Tinh Thần Biến - Trúc Lâm đảo chủ. 16/12/2013
586 Chương 586 Tinh Thần Biến - Hải để phủ để (Tòa phủ đệ dưới đáy biển). 16/12/2013
587 Chương 587 Tinh Thần Biến - Thiên địa dị biến 16/12/2013
588 Chương 588 Tinh Thần Biến - Tân đích thần vương 16/12/2013
589 Chương 589 Tinh Thần Biến - Thối xuất chiêu thân 16/12/2013
590 Chương 590 Tinh Thần Biến - Tử huyền phủ 16/12/2013
591 Chương 591 Tinh Thần Biến - Bình Phán 16/12/2013
592 Chương 592 Tinh Thần Biến - Kinh thán đích lễ vật đại 16/12/2013
593 Chương 593 Tinh Thần Biến - Biến đổi bất ngờ 16/12/2013
594 Chương 594 Tinh Thần Biến - Khảm phạt 16/12/2013
595 Chương 595 Tinh Thần Biến - Tàng khố 16/12/2013
596 Chương 596 Tinh Thần Biến - Hồng Mông linh khí? 16/12/2013
597 Chương 597 Tinh Thần Biến - Tây Bắc Lôi Phạt thành 16/12/2013
598 Chương 598 Tinh Thần Biến - Tân đích tượng thần 16/12/2013
599 Chương 599 Tinh Thần Biến - Đệ tam cá danh ngạch ( Số danh lần thứ ba) 16/12/2013
600 Chương 600 Tinh Thần Biến - Sính lễ 16/12/2013
601 Chương 601 Tinh Thần Biến - Sinh mệnh linh hồn chi lệ 16/12/2013
602 Chương 602 Tinh Thần Biến - Tuyên bố 16/12/2013
603 Chương 603 Tinh Thần Biến - Phân đạo dương tiêu 16/12/2013
604 Chương 604 Tinh Thần Biến - Thệ yếu sát chi 16/12/2013
605 Chương 605 Tinh Thần Biến - Công khai 16/12/2013
606 Chương 606 Tinh Thần Biến - Tiên ma yêu giới 16/12/2013
607 Chương 607 Tinh Thần Biến - Động phòng hoa chúc dạ 16/12/2013
608 Chương 608 Tinh Thần Biến - Thực lực đột thăng 16/12/2013
609 Chương 609 Tinh Thần Biến - Thông đạo 16/12/2013
610 Chương 610 Tinh Thần Biến - Chúc mục 16/12/2013
611 Chương 611 Tinh Thần Biến - Linh hồn công kích 16/12/2013
612 Chương 612 Tinh Thần Biến - Chu Thông 16/12/2013
613 Chương 613 Tinh Thần Biến - Tọa khán chúng thần vương 16/12/2013
614 Chương 614 Tinh Thần Biến - Bế quan 16/12/2013
615 Chương 615 Tinh Thần Biến - Bế quan (2) 16/12/2013
616 Chương 616 Tinh Thần Biến - Thủy mạc. 16/12/2013
617 Chương 617 Tinh Thần Biến - Khuyến thuyết 16/12/2013
618 Chương 618 Tinh Thần Biến - Hỏa Nguyên Linh châu 16/12/2013
619 Chương 619 Tinh Thần Biến - Vạn lí giang sơn 16/12/2013
620 Chương 620 Tinh Thần Biến - Thánh hoàng quyết liệt 16/12/2013
621 Chương 621 Tinh Thần Biến - Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm 16/12/2013
622 Chương 622 Tinh Thần Biến - Tả Thu Mi đích tả tả 16/12/2013
623 Chương 623 Tinh Thần Biến - Bắc hải chi cực 16/12/2013
624 Chương 624 Tinh Thần Biến - Băng phủ địa ngục 16/12/2013
625 Chương 625 Tinh Thần Biến - Đông hải lão quỷ 16/12/2013
626 Chương 626 Tinh Thần Biến - Sanh sanh bất tức 16/12/2013
627 Chương 627 Tinh Thần Biến - Cao thủ chân chính 16/12/2013
628 Chương 628 Tinh Thần Biến - Vũ trụ bổn nguyên 16/12/2013
629 Chương 629 Tinh Thần Biến - Thần vương cảnh 16/12/2013
630 Chương 630 Tinh Thần Biến - Kiến cơ (Làm nền) 16/12/2013
631 Chương 631 Tinh Thần Biến - Mê Vụ thành 16/12/2013
632 Chương 632 Tinh Thần Biến - Hãn Nhiên Lai Tập 16/12/2013
633 Chương 633 Tinh Thần Biến - Đống Kết 16/12/2013
634 Chương 634 Tinh Thần Biến - Thần Vương Vẫn Lạc 16/12/2013
635 Chương 635 Tinh Thần Biến - Hàng lâm 16/12/2013
636 Chương 636 Tinh Thần Biến - Địa vị 16/12/2013
637 Chương 637 Tinh Thần Biến - Phù Điêu Thông Đạo 16/12/2013
638 Chương 638 Tinh Thần Biến - Huyền phù đích thạch bản 16/12/2013
639 Chương 639 Tinh Thần Biến - Nữ hài Tử Hà. 16/12/2013
640 Chương 640 Tinh Thần Biến - Nhi tử Tần Tư. 16/12/2013
641 Chương 641 Tinh Thần Biến - Khắc Lôi Duy Cách 16/12/2013
642 Chương 642 Tinh Thần Biến - Nhị ca. 16/12/2013
643 Chương 643 Tinh Thần Biến - Phù Thế ấn 16/12/2013
644 Chương 644 Tinh Thần Biến - Thương Thiên ấn 16/12/2013
645 Chương 645 Tinh Thần Biến - Đồ lục 16/12/2013
646 Chương 646 Tinh Thần Biến - Thối nhất bộ. 16/12/2013
647 Chương 647 Tinh Thần Biến - Thệ ngôn 16/12/2013
648 Chương 648 Tinh Thần Biến - Huyết hải nữ vương. 16/12/2013
649 Chương 649 Tinh Thần Biến - Huyền thanh nhất khí côn 16/12/2013
650 Chương 650 Tinh Thần Biến - Thân thể đích chàng kích 16/12/2013
651 Chương 651 Tinh Thần Biến - Cải biến đột ngột . 16/12/2013
652 Chương 652 Tinh Thần Biến - Mười năm. 16/12/2013
653 Chương 653 Tinh Thần Biến - Hậu thổ ấn xuất thế 16/12/2013
654 Chương 654 Tinh Thần Biến - Trọng trọng kiếp sát 16/12/2013
655 Chương 655 Tinh Thần Biến - Tất cả để cho con. 16/12/2013
656 Chương 656 Tinh Thần Biến - Chấn nhiếp sát chiêu 16/12/2013
657 Chương 657 Tinh Thần Biến - Lại một Tu La thần vương 16/12/2013
658 Chương 658 Tinh Thần Biến - Tàn Sát Lạnh Lùng 16/12/2013
659 Chương 659 Tinh Thần Biến - Lạt Thủ 16/12/2013
660 Chương 660 Tinh Thần Biến - Thối Lui 16/12/2013
661 Chương 661 Tinh Thần Biến - Dò hỏi. 16/12/2013
662 Chương 662 Tinh Thần Biến - Súc thế 16/12/2013
663 Chương 663 Tinh Thần Biến - Vạn Dân Ấn xuất thế. 16/12/2013
664 Chương 664 Tinh Thần Biến - Thánh Hoàng gục ngã 16/12/2013
665 Chương 665 Tinh Thần Biến - Thiên tôn xuất thủ. 16/12/2013
666 Chương 666 Tinh Thần Biến - Thời gian đảo lưu. 16/12/2013
667 Chương 667 Tinh Thần Biến - Mộc Ngư. 16/12/2013
668 Chương 668 Tinh Thần Biến - Thông đạo màu đen 16/12/2013
669 Chương 669 Tinh Thần Biến - Ngày tàn của các thần vương. 16/12/2013
670 Chương 670 Tinh Thần Biến - Tiêu Diêu Thiên Tôn 16/12/2013
671 Chương 671 Tinh Thần Biến - Kết cục mới 16/12/2013
672 Chương 672 Tinh Thần Biến - Thanh tu lão giả 16/12/2013
673 Chương 673 Tinh Thần Biến - Xa Hầu Viên 16/12/2013
674 Chương 674 Tinh Thần Biến - Thiên Tôn Linh bảo. 16/12/2013
675 Chương 675 Tinh Thần Biến - Tặng dữ 16/12/2013
676 Chương 676 Tinh Thần Biến - Đây là số mệnh 16/12/2013
677 Chương 677 Tinh Thần Biến - Phụ thân? 16/12/2013
678 Chương 678 Tinh Thần Biến - Thiên Tôn Thị Tha 16/12/2013
679 Chương 679 Tinh Thần Biến - Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục) 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tinh-than-bien-954.html