Truyện Gái Già Gả Lần Bảy - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Gái Già Gả Lần Bảy
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Gái Già Gả Lần Bảy
Bạn đang đọc truyện Gái già gả lần bảy của tác giả Hoa Minh trên website đọc truyện online. Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có 2 người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân.

Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có 2 người, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục khắc 6 vị hôn phu chết.

Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái già họ Chân Kỳ thật tôi cũng chưa già, xem ra thì tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng cuộc sống thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 1 09/12/2013
2 Chương 2 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 2 09/12/2013
3 Chương 3 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 3 09/12/2013
4 Chương 4 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 4 09/12/2013
5 Chương 5 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 5 09/12/2013
6 Chương 6 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 6 09/12/2013
7 Chương 7 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 7 09/12/2013
8 Chương 8 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 8 09/12/2013
9 Chương 9 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 9 09/12/2013
10 Chương 10 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 10 09/12/2013
11 Chương 11 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 11 09/12/2013
12 Chương 12 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 12 09/12/2013
13 Chương 13 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 13 09/12/2013
14 Chương 14 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 14 09/12/2013
15 Chương 15 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 15 09/12/2013
16 Chương 16 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 16 09/12/2013
17 Chương 17 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 17 09/12/2013
18 Chương 18 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 18 09/12/2013
19 Chương 19 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 19 09/12/2013
20 Chương 20 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 20 09/12/2013
21 Chương 21 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 21 09/12/2013
22 Chương 22 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 22 09/12/2013
23 Chương 23 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 23 09/12/2013
24 Chương 24 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 24 09/12/2013
25 Chương 25 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.1 - Chương 25 09/12/2013
26 Chương 26 Gái Già Gả Lần Bảy - Quyển 2 09/12/2013
27 Chương 27 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 1 09/12/2013
28 Chương 28 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 2 09/12/2013
29 Chương 29 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 3 09/12/2013
30 Chương 30 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 4 09/12/2013
31 Chương 31 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 5 09/12/2013
32 Chương 32 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 6 09/12/2013
33 Chương 33 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 7 09/12/2013
34 Chương 34 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 8 09/12/2013
35 Chương 35 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 9 09/12/2013
36 Chương 36 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 10 09/12/2013
37 Chương 37 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 11 09/12/2013
38 Chương 38 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 12 09/12/2013
39 Chương 39 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 13 09/12/2013
40 Chương 40 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 14 09/12/2013
41 Chương 41 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 15 09/12/2013
42 Chương 42 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 16 09/12/2013
43 Chương 43 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 17 09/12/2013
44 Chương 44 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 18 09/12/2013
45 Chương 45 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 19 09/12/2013
46 Chương 46 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.2 - Chương 20 09/12/2013
47 Chương 47 Gái Già Gả Lần Bảy - Quyển 3 09/12/2013
48 Chương 48 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 1 09/12/2013
49 Chương 49 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 2 09/12/2013
50 Chương 50 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 3 09/12/2013
51 Chương 51 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 4 09/12/2013
52 Chương 52 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 5 09/12/2013
53 Chương 53 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 6 09/12/2013
54 Chương 54 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 7 09/12/2013
55 Chương 55 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 8 09/12/2013
56 Chương 56 Gái Già Gả Lần Bảy - Q.3 - Chương 9 09/12/2013
57 Chương 57 Gái Già Gả Lần Bảy - end 09/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-gai-gia-ga-lan-bay-604.html