Truyện Mỹ Nhân Phu Quân - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Mỹ Nhân Phu Quân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mỹ Nhân Phu Quân
Bạn đang đọc truyện MỸ NHÂN Phu Quân của tác giả Lạc Thần Hoa trên website đọc truyện online. Nàng, là mỹ nữ thần y oanh động võ lâm kinh động vạn giáo, luôn luôn tự do tự tại, như mây như khói phiêu du giữa vòm trời rộng lớn, chưa bao giờ nghĩ cũng có một ngày mình sẽ phải thành thân, vẫn là bị bắt buộc.

Mà càng đáng buồn thay chính là, trong ngày bái đường, căn bản không thấy bóng dáng tướng công của nàng đâu… Xem ra, vị tướng công này cũng thật đáng nói đây! Tuy nhiên để chừa cho Hoàng thượng chút mặt mũi, nàng đành an phận cùng tiểu thúc bài đường tạm vậy, chờ vui đùa chán rồi sẽ tìm cách thoát thân… Hưu phu sao?

! Bị hưu sao?

! Để xem mỹ nữ thần y của chúng ta lựa chọn ra sao.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mỹ Nhân Phu Quân - Gặp được MỸ NHÂN (1) 10/12/2013
2 Chương 2 Mỹ Nhân Phu Quân - Gặp được MỸ NHÂN (2) 10/12/2013
3 Chương 3 Mỹ Nhân Phu Quân - Gặp được MỸ NHÂN (3) 10/12/2013
4 Chương 4 Mỹ Nhân Phu Quân - Một tờ HƯU THƯ (1) 10/12/2013
5 Chương 5 Mỹ Nhân Phu Quân - Một tờ HƯU THƯ (2) 10/12/2013
6 Chương 6 Mỹ Nhân Phu Quân - Một tờ HƯU THƯ (3) 10/12/2013
7 Chương 7 Mỹ Nhân Phu Quân - Lần đầu lên bảo sơn 10/12/2013
8 Chương 8 Mỹ Nhân Phu Quân - Lần đầu lên bảo sơn (2) 10/12/2013
9 Chương 9 Mỹ Nhân Phu Quân - Lần đầu lên bảo sơn (3) 10/12/2013
10 Chương 10 Mỹ Nhân Phu Quân - Mị lực khó đỡ (1) 10/12/2013
11 Chương 11 Mỹ Nhân Phu Quân - Mị lực khó đỡ (2) 10/12/2013
12 Chương 12 Mỹ Nhân Phu Quân - Mị lực khó đỡ (3) 10/12/2013
13 Chương 13 Mỹ Nhân Phu Quân - Chân tướng thế nào (1) 10/12/2013
14 Chương 14 Mỹ Nhân Phu Quân - Chân tướng thế nào (2) 10/12/2013
15 Chương 15 Mỹ Nhân Phu Quân - Chân tướng thế nào (3) 10/12/2013
16 Chương 16 Mỹ Nhân Phu Quân - Tình ý gợn sóng (1) 10/12/2013
17 Chương 17 Mỹ Nhân Phu Quân - Tình ý gợn sóng (2) 10/12/2013
18 Chương 18 Mỹ Nhân Phu Quân - Tình ý gợn sóng (3) 10/12/2013
19 Chương 19 Mỹ Nhân Phu Quân - Duyên phận như thế (1) 10/12/2013
20 Chương 20 Mỹ Nhân Phu Quân - Duyên phận như thế (2) 10/12/2013
21 Chương 21 Mỹ Nhân Phu Quân - Chuyện gì cũng có nhân quả (1) 10/12/2013
22 Chương 22 Mỹ Nhân Phu Quân - Chuyện gì cũng có nhân quả (2) 10/12/2013
23 Chương 23 Mỹ Nhân Phu Quân - Chuyện gì cũng có nhân quả (3) 10/12/2013
24 Chương 24 Mỹ Nhân Phu Quân - Chuyện gì cũng có nhân quả (4) 10/12/2013
25 Chương 25 Mỹ Nhân Phu Quân - Vẻ đẹp động trời (1) 10/12/2013
26 Chương 26 Mỹ Nhân Phu Quân - Vẻ đẹp động trời (2) 10/12/2013
27 Chương 27 Mỹ Nhân Phu Quân - Băng ngọc kỳ hương 10/12/2013
28 Chương 28 Mỹ Nhân Phu Quân - Gắt gao theo đuổi 10/12/2013
29 Chương 29 Mỹ Nhân Phu Quân - Duyên phận trời định (1) 10/12/2013
30 Chương 30 Mỹ Nhân Phu Quân - Duyên phận trời định (2) 10/12/2013
31 Chương 31 Mỹ Nhân Phu Quân - Bụng dạ khó lường (1) 10/12/2013
32 Chương 32 Mỹ Nhân Phu Quân - Bụng dạ khó lường (2) 10/12/2013
33 Chương 33 Mỹ Nhân Phu Quân - Mông lung xuân sắc 10/12/2013
34 Chương 34 Mỹ Nhân Phu Quân - Xấu tính thế chứ 10/12/2013
35 Chương 35 Mỹ Nhân Phu Quân - Xấu tính thế chứ (2) 10/12/2013
36 Chương 36 Mỹ Nhân Phu Quân - Một mảnh lạnh lùng 10/12/2013
37 Chương 37 Mỹ Nhân Phu Quân - Sắc dụ MỸ QUÂN 10/12/2013
38 Chương 38 Mỹ Nhân Phu Quân - Lấy thân thử nghiệm (1) 10/12/2013
39 Chương 39 Mỹ Nhân Phu Quân - Lấy thân thử nghiệm (2) 10/12/2013
40 Chương 40 Mỹ Nhân Phu Quân - Lấy thân thử nghiệm (3) 10/12/2013
41 Chương 41 Mỹ Nhân Phu Quân - Chơi cờ cùng người đẹp 10/12/2013
42 Chương 42 Mỹ Nhân Phu Quân - Tỷ muội như thế (1) 10/12/2013
43 Chương 43 Mỹ Nhân Phu Quân - Tỷ muội như thế (2) 10/12/2013
44 Chương 44 Mỹ Nhân Phu Quân - Mị lực ở đâu (1) 10/12/2013
45 Chương 45 Mỹ Nhân Phu Quân - Mị lực ở đâu (2) 10/12/2013
46 Chương 46 Mỹ Nhân Phu Quân - Phá trận Mạc Bắc (1) 10/12/2013
47 Chương 47 Mỹ Nhân Phu Quân - Phá trận Mạc Bắc (2) 10/12/2013
48 Chương 48 Mỹ Nhân Phu Quân - Phá trận Mạc Bắc (3) 10/12/2013
49 Chương 49 Mỹ Nhân Phu Quân - Điệu múa tuyệt trần 10/12/2013
50 Chương 50 Mỹ Nhân Phu Quân - Ám hương lững lờ 10/12/2013
51 Chương 51 Mỹ Nhân Phu Quân - Thử lòng vì ghen 10/12/2013
52 Chương 52 Mỹ Nhân Phu Quân - Hoài nghi của HOÀNG ĐẾ 10/12/2013
53 Chương 53 Mỹ Nhân Phu Quân - MẠC LỤC trở về 10/12/2013
54 Chương 54 Mỹ Nhân Phu Quân - Yêu thương nhung nhớ 10/12/2013
55 Chương 55 Mỹ Nhân Phu Quân - Đại Bá đến thăm (1) 10/12/2013
56 Chương 56 Mỹ Nhân Phu Quân - Đại Bá đến thăm (2) 10/12/2013
57 Chương 57 Mỹ Nhân Phu Quân - Đại bá đến thăm (3) 10/12/2013
58 Chương 58 Mỹ Nhân Phu Quân - Hẹn hò bên hồ 10/12/2013
59 Chương 59 Mỹ Nhân Phu Quân - Tuyệt diệu tiên tư 10/12/2013
60 Chương 60 Mỹ Nhân Phu Quân - Lòng chàng khó dò! 10/12/2013
61 Chương 61 Mỹ Nhân Phu Quân - Tin mừng 10/12/2013
62 Chương 62 Mỹ Nhân Phu Quân - Ý định quậy phá 10/12/2013
63 Chương 63 Mỹ Nhân Phu Quân - Biển xanh tình thiên (1) 10/12/2013
64 Chương 64 Mỹ Nhân Phu Quân - Biển xanh tình thiên (2) 10/12/2013
65 Chương 65 Mỹ Nhân Phu Quân - SONG MA gặp nhau 10/12/2013
66 Chương 66 Mỹ Nhân Phu Quân - KIỀN HOÀNG chi tâm 10/12/2013
67 Chương 67 Mỹ Nhân Phu Quân - Nàng thật ngốc 10/12/2013
68 Chương 68 Mỹ Nhân Phu Quân - Khúc nhạc bày tỏ nỗi lòng 10/12/2013
69 Chương 69 Mỹ Nhân Phu Quân - Tình ý đã lâu 10/12/2013
70 Chương 70 Mỹ Nhân Phu Quân - Bất ngờ 10/12/2013
71 Chương 71 Mỹ Nhân Phu Quân - Trách nhiệm của ai 10/12/2013
72 Chương 72 Mỹ Nhân Phu Quân - Cao nhân ở rừng trúc 10/12/2013
73 Chương 73 Mỹ Nhân Phu Quân - NGỌC LONG đại giá 10/12/2013
74 Chương 74 Mỹ Nhân Phu Quân - HUYỀN U (1) 10/12/2013
75 Chương 75 Mỹ Nhân Phu Quân - HUYỀN U (2) 10/12/2013
76 Chương 76 Mỹ Nhân Phu Quân - VÔ CỰC ĐIỆN 10/12/2013
77 Chương 77 Mỹ Nhân Phu Quân - PHỤ NỮ CÓ THAI VĨ ĐẠI (1) 10/12/2013
78 Chương 78 Mỹ Nhân Phu Quân - PHỤ NỮ CÓ THAI VĨ ĐẠI (2) 10/12/2013
79 Chương 79 Mỹ Nhân Phu Quân - HIÊN VIÊN KHỞI MINH (1) 10/12/2013
80 Chương 80 Mỹ Nhân Phu Quân - HIÊN VIÊN KHỞI MINH (2) 10/12/2013
81 Chương 81 Mỹ Nhân Phu Quân - BẢO BỐI THẦN BÍ (1) 10/12/2013
82 Chương 82 Mỹ Nhân Phu Quân - BẢO BỐI THẦN BÍ (2) 10/12/2013
83 Chương 83 Mỹ Nhân Phu Quân - MỸ NHÂN SƯ PHỤ (1) 10/12/2013
84 Chương 84 Mỹ Nhân Phu Quân - MỸ NHÂN SƯ PHỤ (2) 10/12/2013
85 Chương 85 Mỹ Nhân Phu Quân - TÌNH CHÀNG Ý THIẾP (1) 10/12/2013
86 Chương 86 Mỹ Nhân Phu Quân - TÌNH CHÀNG Ý THIẾP (2) 10/12/2013
87 Chương 87 Mỹ Nhân Phu Quân - Tâm tình ảm đạm 10/12/2013
88 Chương 88 Mỹ Nhân Phu Quân - Lạc Thần biến dạng 10/12/2013
89 Chương 89 Mỹ Nhân Phu Quân - NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA (1) 10/12/2013
90 Chương 90 Mỹ Nhân Phu Quân - NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA (2) 10/12/2013
91 Chương 91 Mỹ Nhân Phu Quân - NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA (3) 10/12/2013
92 Chương 92 Mỹ Nhân Phu Quân - Rất mất mặt 10/12/2013
93 Chương 93 Mỹ Nhân Phu Quân - Sư phụ biến thành tỷ tỷ 10/12/2013
94 Chương 94 Mỹ Nhân Phu Quân - Khao khát tình cảm 10/12/2013
95 Chương 95 Mỹ Nhân Phu Quân - Trời khi dễ người 10/12/2013
96 Chương 96 Mỹ Nhân Phu Quân - Làm như bạn cũ 10/12/2013
97 Chương 97 Mỹ Nhân Phu Quân - Ai giống ai 10/12/2013
98 Chương 98 Mỹ Nhân Phu Quân - Vũ Nguyệt Lâu (1) 10/12/2013
99 Chương 99 Mỹ Nhân Phu Quân - Vũ Nguyệt Lâu (2) 10/12/2013
100 Chương 100 Mỹ Nhân Phu Quân - Ma mỵ bảo bối (1) 10/12/2013
101 Chương 101 Mỹ Nhân Phu Quân - Ma mỵ bảo bối (2) 10/12/2013
102 Chương 102 Mỹ Nhân Phu Quân - Được đền bù mong muốn 10/12/2013
103 Chương 103 Mỹ Nhân Phu Quân - Như thể quái thai (1) 10/12/2013
104 Chương 104 Mỹ Nhân Phu Quân - Như thể quái thai (2) 10/12/2013
105 Chương 105 Mỹ Nhân Phu Quân - MÂY BAY VỀ PHỐ (1) 10/12/2013
106 Chương 106 Mỹ Nhân Phu Quân - MÂY BAY VỀ PHỐ (2) 10/12/2013
107 Chương 107 Mỹ Nhân Phu Quân - Thanh Nhi đã đến (1) 10/12/2013
108 Chương 108 Mỹ Nhân Phu Quân - Thanh Nhi đã đến (2) 10/12/2013
109 Chương 109 Mỹ Nhân Phu Quân - HẠ LỄ (1) 10/12/2013
110 Chương 110 Mỹ Nhân Phu Quân - HẠ LỄ (2) 10/12/2013
111 Chương 111 Mỹ Nhân Phu Quân - Hôn lễ Mạc Lục (1) 10/12/2013
112 Chương 112 Mỹ Nhân Phu Quân - Hôn lễ Mạc Lục (2) 10/12/2013
113 Chương 113 Mỹ Nhân Phu Quân - Hai mươi năm tương tư 10/12/2013
114 Chương 114 Mỹ Nhân Phu Quân - Chú rể mất tích 10/12/2013
115 Chương 115 Mỹ Nhân Phu Quân - Đêm động phòng 10/12/2013
116 Chương 116 Mỹ Nhân Phu Quân - Hoàng tước ở phía sau 10/12/2013
117 Chương 117 Mỹ Nhân Phu Quân - Mỹ nhân như ngọc 10/12/2013
118 Chương 118 Mỹ Nhân Phu Quân - Hắn ghen tị 10/12/2013
119 Chương 119 Mỹ Nhân Phu Quân - Thức ăn của Huyền U (1) 10/12/2013
120 Chương 120 Mỹ Nhân Phu Quân - Thức ăn của Huyền U (2) 10/12/2013
121 Chương 121 Mỹ Nhân Phu Quân - Mỗi người đều có tâm bao che khuyết điểm 10/12/2013
122 Chương 122 Mỹ Nhân Phu Quân - Dục tố u hoài 10/12/2013
123 Chương 123 Mỹ Nhân Phu Quân - Tiêu dao cốc chủ 10/12/2013
124 Chương 124 Mỹ Nhân Phu Quân - Mưa phùn như tơ (1) 10/12/2013
125 Chương 125 Mỹ Nhân Phu Quân - Mưa phùn như tơ (2) 10/12/2013
126 Chương 126 Mỹ Nhân Phu Quân - Kì như nhân sinh (1) 10/12/2013
127 Chương 127 Mỹ Nhân Phu Quân - Kì như nhân sinh (2) 10/12/2013
128 Chương 128 Mỹ Nhân Phu Quân - Lão bản nương xinh đẹp 10/12/2013
129 Chương 129 Mỹ Nhân Phu Quân - Đôi mắt màu thật sâu 10/12/2013
130 Chương 130 Mỹ Nhân Phu Quân - Thiên địa một đôi 10/12/2013
131 Chương 131 Mỹ Nhân Phu Quân - Tàn mạch 10/12/2013
132 Chương 132 Mỹ Nhân Phu Quân - Một chút hoa vân 10/12/2013
133 Chương 133 Mỹ Nhân Phu Quân - Cảnh trong mơ 10/12/2013
134 Chương 134 Mỹ Nhân Phu Quân - Thật hay là mộng 10/12/2013
135 Chương 135 Mỹ Nhân Phu Quân - Tranh giành thể diện 10/12/2013
136 Chương 136 Mỹ Nhân Phu Quân - Thanh Ba hữu tình 10/12/2013
137 Chương 137 Mỹ Nhân Phu Quân - Ngoài ý muốn 10/12/2013
138 Chương 138 Mỹ Nhân Phu Quân - Ông Tế 10/12/2013
139 Chương 139 Mỹ Nhân Phu Quân - Định nghĩa của thẹn thùng 10/12/2013
140 Chương 140 Mỹ Nhân Phu Quân - Thu quang thấm thoát hưu cô phụ 10/12/2013
141 Chương 141 Mỹ Nhân Phu Quân - Ngân giao truy hồn 10/12/2013
142 Chương 142 Mỹ Nhân Phu Quân - Bàng quan 10/12/2013
143 Chương 143 Mỹ Nhân Phu Quân - Nàng ghen! 10/12/2013
144 Chương 144 Mỹ Nhân Phu Quân - Vũ xuất hiện 10/12/2013
145 Chương 145 Mỹ Nhân Phu Quân - Chương 145 10/12/2013
146 Chương 146 Mỹ Nhân Phu Quân - Ghen cùng tín nhiệm 10/12/2013
147 Chương 147 Mỹ Nhân Phu Quân - Tiến dần từng bước 10/12/2013
148 Chương 148 Mỹ Nhân Phu Quân - Không buông tay 10/12/2013
149 Chương 149 Mỹ Nhân Phu Quân - Sủng thê 10/12/2013
150 Chương 150 Mỹ Nhân Phu Quân - Cử chỉ nhàm chán 10/12/2013
151 Chương 151 Mỹ Nhân Phu Quân - Là nàng ngu ngốc! 10/12/2013
152 Chương 152 Mỹ Nhân Phu Quân - Sư tử Hà Đông rống! 10/12/2013
153 Chương 153 Mỹ Nhân Phu Quân - NGHI HOẶC 10/12/2013
154 Chương 154 Mỹ Nhân Phu Quân - CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG 10/12/2013
155 Chương 155 Mỹ Nhân Phu Quân - LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT 10/12/2013
156 Chương 156 Mỹ Nhân Phu Quân - KHÚC ĐẠI NHÂN 10/12/2013
157 Chương 157 Mỹ Nhân Phu Quân - BAN BỐ HÔN LỄ 10/12/2013
158 Chương 158 Mỹ Nhân Phu Quân - XAO ĐỊNH 10/12/2013
159 Chương 159 Mỹ Nhân Phu Quân - BỎ ĐI 10/12/2013
160 Chương 160 Mỹ Nhân Phu Quân - BỊ MA QUỶ ÁM ẢNH 10/12/2013
161 Chương 161 Mỹ Nhân Phu Quân - SỰ VIỆC TRƯỚC KHI BÁI ĐƯỜNG 10/12/2013
162 Chương 162 Mỹ Nhân Phu Quân - HỒNG Y MỊ HOẶC 10/12/2013
163 Chương 163 Mỹ Nhân Phu Quân - CÓ THÙ TẤT BÁO 10/12/2013
164 Chương 164 Mỹ Nhân Phu Quân - CÓ THỂ TRỞ THÀNH THÂN THÍCH 10/12/2013
165 Chương 165 Mỹ Nhân Phu Quân - CÔNG CHÚA QUỲNH HOA 10/12/2013
166 Chương 166 Mỹ Nhân Phu Quân - BỊ ĐÈ ÉP 10/12/2013
167 Chương 167 Mỹ Nhân Phu Quân - Chương 167 10/12/2013
168 Chương 168 Mỹ Nhân Phu Quân - MƯA GIÓ SẮP ĐẾN 10/12/2013
169 Chương 169 Mỹ Nhân Phu Quân - ĐỨA NHỎ 10/12/2013
170 Chương 170 Mỹ Nhân Phu Quân - MỘT KHẮC KINH TÂM 10/12/2013
171 Chương 171 Mỹ Nhân Phu Quân - NỖI ĐAU MẤT CON 10/12/2013
172 Chương 172 Mỹ Nhân Phu Quân - KẾT CỤC NHƯ THẾ (ĐẠI KẾT CỤC) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-my-nhan-phu-quan-606.html