Truyện Vai Diễn Định Mệnh - Truyện teen

  • Tên truyện: Vai Diễn Định Mệnh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Vai Diễn Định Mệnh
Có những bức màn khi ta kéo rộng ra mới thực sự biết được trắng đen phải trái và có những sự việc sẽ làm thay đổi vận mệnh con người. Cô gái trong truyện Vai Diễn Định Mệnh đã đi quá xa trên con đường tìm kiếm sự thật để rồi làm thay đổi chính số phận của mình.

Truyện kể về Cô gái Cao Khiết Sam

- một cô gái trầm tĩnh, lạnh lùng.

Sau cái chết của cha mẹ, cô và người anh trai song sinh trở thành trẻ mồ côi, tính cách mỗi lúc lại càng khó gần, chỉ có mỗi Cao Gia Nguyên (anh trai) là thấu hiểu và yêu thương cô.

Đối với Sam, Gia Nguyên chính là lí do duy nhất cô tồn tại trên đời này.

Năm 10 tuổi, có người nhận nuôi và đưa Sam sang Anh.

Cô xa rời anh trai để thử sống độc lập, tồn tại độc lập rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ và gai góc.

Năm 19 tuổi,  trở về quê thăm anh nhưng cuối cùng chỉ là tin dữ đánh sụp tâm trí cô

- cái chết bí ẩn của Cao Gia Nguyên.

Cô quyết định diễn vai anh trai để tìm ra kẻ sát nhân, nhưng để sống dưới lớp vỏ này cô đã phải thay đổi rất nhiều, lúc ấy cô mới nhận ra, đây chính là vai diễn định mệnh của đời mình.

Khiết Sam đã nhận ra những đổi khác của cuộc sống, dần dần có những hạt mầm mới được ươm lên trong cô, làm biển đổi tâm hồn một cách kì diệu.

Cùng đọc truyện teen đầy ý nghĩa này nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 1 27/03/2014
2 Chương 2 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 2 27/03/2014
3 Chương 3 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 3 27/03/2014
4 Chương 4 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 4 27/03/2014
5 Chương 5 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 5 27/03/2014
6 Chương 6 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 6 27/03/2014
7 Chương 7 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 7 27/03/2014
8 Chương 8 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 8 27/03/2014
9 Chương 9 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 9 27/03/2014
10 Chương 10 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 10 27/03/2014
11 Chương 11 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 11 27/03/2014
12 Chương 12 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 12 27/03/2014
13 Chương 13 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 13 27/03/2014
15 Chương 15 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 15 27/03/2014
16 Chương 16 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 16 27/03/2014
17 Chương 17 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 17 27/03/2014
18 Chương 18 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 18 27/03/2014
19 Chương 19 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 19 27/03/2014
20 Chương 20 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 20 27/03/2014
21 Chương 21 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 21 27/03/2014
22 Chương 22 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 22 27/03/2014
23 Chương 23 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 23 27/03/2014
24 Chương 24 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 24 27/03/2014
25 Chương 25 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 25 27/03/2014
26 Chương 26 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 26 27/03/2014
27 Chương 27 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 27 27/03/2014
28 Chương 28 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 28 27/03/2014
29 Chương 29 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 29 27/03/2014
30 Chương 30 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 30 27/03/2014
31 Chương 31 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 31 27/03/2014
32 Chương 32 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 32 27/03/2014
33 Chương 33 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 33 27/03/2014
34 Chương 34 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 34 27/03/2014
35 Chương 35 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 35 27/03/2014
36 Chương 36 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 36 27/03/2014
37 Chương 37 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 37 27/03/2014
38 Chương 38 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 38 27/03/2014
39 Chương 39 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 39 27/03/2014
40 Chương 40 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 40 27/03/2014
41 Chương 41 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 41 27/03/2014
42 Chương 42 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 42 27/03/2014
43 Chương 43 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 43 27/03/2014
44 Chương 44 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 44 27/03/2014
45 Chương 45 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 45 27/03/2014
46 Chương 46 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 46 27/03/2014
47 Chương 47 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 47 27/03/2014
48 Chương 48 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 48 27/03/2014
49 Chương 49 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 49 27/03/2014
50 Chương 50 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 50 27/03/2014
51 Chương 51 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 51 27/03/2014
52 Chương 52 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 52 27/03/2014
53 Chương 53 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 53 27/03/2014
54 Chương 54 Vai Diễn Định Mệnh - chương 54 27/03/2014
55 Chương 55 Vai Diễn Định Mệnh - chương 55 27/03/2014
56 Chương 56 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 56 27/03/2014
57 Chương 57 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 57 27/03/2014
58 Chương 58 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 58 27/03/2014
59 Chương 59 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 59 27/03/2014
60 Chương 60 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 60 27/03/2014
61 Chương 61 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 61 27/03/2014
62 Chương 62 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 62 27/03/2014
63 Chương 63 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 63 27/03/2014
64 Chương 64 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 64 27/03/2014
65 Chương 65 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 65 27/03/2014
66 Chương 66 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 66 27/03/2014
67 Chương 67 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 67 27/03/2014
68 Chương 68 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 68 27/03/2014
69 Chương 69 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 69 27/03/2014
70 Chương 70 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 70 27/03/2014
71 Chương 71 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 71 27/03/2014
72 Chương 72 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 72 27/03/2014
73 Chương 73 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 73 27/03/2014
74 Chương 74 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 74 27/03/2014
75 Chương 75 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 75 27/03/2014
76 Chương 76 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 76 27/03/2014
77 Chương 77 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 77 27/03/2014
78 Chương 78 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 78 27/03/2014
79 Chương 79 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 79 27/03/2014
80 Chương 80 Vai Diễn Định Mệnh - Chương 80 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vai-dien-dinh-menh-1915.html