Truyện Hậu Tinh Thần Biến - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hậu Tinh Thần Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hậu Tinh Thần Biến
Bạn đang đọc truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online.Tinh thần biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hậu Tinh Thần Biến - Tám đại Thánh hoàng. 16/12/2013
2 Chương 2 Hậu Tinh Thần Biến - Tả Thu Mi sống lại. 16/12/2013
3 Chương 3 Hậu Tinh Thần Biến - Yến Hội. 16/12/2013
4 Chương 4 Hậu Tinh Thần Biến - Con người giới - Cổ Bàn 16/12/2013
5 Chương 5 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Mông không gian chấn động. 16/12/2013
6 Chương 6 Hậu Tinh Thần Biến - Hầu Phí nhận đồ đệ. 16/12/2013
7 Chương 7 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân hành phủ 16/12/2013
8 Chương 8 Hậu Tinh Thần Biến - Phong Thần Bảng biến hóa. 16/12/2013
9 Chương 9 Hậu Tinh Thần Biến - Bắt đầu cái mới. 16/12/2013
10 Chương 10 Hậu Tinh Thần Biến - Bạo lực bất ngờ. 16/12/2013
11 Chương 11 Hậu Tinh Thần Biến - Tứ cửu thiên kiếp. 16/12/2013
12 Chương 12 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân. 16/12/2013
13 Chương 13 Hậu Tinh Thần Biến - Tinh Thần Các. 16/12/2013
14 Chương 14 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Dương Môn. 16/12/2013
15 Chương 15 Hậu Tinh Thần Biến - Chém giết liên miên. 16/12/2013
16 Chương 16 Hậu Tinh Thần Biến - Bảo tàng Tần gia. 16/12/2013
17 Chương 17 Hậu Tinh Thần Biến - Ám triều nổi sóng (thượng) 16/12/2013
18 Chương 18 Hậu Tinh Thần Biến - Ám triều nổi sóng (hạ). 16/12/2013
19 Chương 19 Hậu Tinh Thần Biến - Bảo tàng xuất hiện. 16/12/2013
20 Chương 20 Hậu Tinh Thần Biến - Máu của Tần gia. 16/12/2013
21 Chương 21 Hậu Tinh Thần Biến - Bắt đầu giết chóc. 16/12/2013
22 Chương 22 Hậu Tinh Thần Biến - Trận Pháp Giết Địch 16/12/2013
23 Chương 23 Hậu Tinh Thần Biến - Mở ra bảo tàng 16/12/2013
24 Chương 24 Hậu Tinh Thần Biến - Gặp lại Tề Vân 16/12/2013
25 Chương 25 Hậu Tinh Thần Biến - Cùng nhau độ kiếp 16/12/2013
26 Chương 26 Hậu Tinh Thần Biến - La bàn của Cổ Bàn 16/12/2013
27 Chương 27 Hậu Tinh Thần Biến - Tu Nhã 16/12/2013
28 Chương 28 Hậu Tinh Thần Biến - Thế Lực Phân Hoà 16/12/2013
29 Chương 29 Hậu Tinh Thần Biến - Đoạt bảo 16/12/2013
30 Chương 30 Hậu Tinh Thần Biến - Kiếm tiên khôi lỗi. 16/12/2013
31 Chương 31 Hậu Tinh Thần Biến - Chém giết tiên đế 16/12/2013
32 Chương 32 Hậu Tinh Thần Biến - Tông Quật cùng Nghê Minh 16/12/2013
33 Chương 33 Hậu Tinh Thần Biến - Hoàng Phủ Tĩnh. 16/12/2013
34 Chương 34 Hậu Tinh Thần Biến - Thân thế Tôn Ngộ Không 16/12/2013
35 Chương 35 Hậu Tinh Thần Biến - Ra tay . 16/12/2013
36 Chương 36 Hậu Tinh Thần Biến - Lâm Lâm nổi giận. 16/12/2013
37 Chương 37 Hậu Tinh Thần Biến - Vô Danh 16/12/2013
38 Chương 38 Hậu Tinh Thần Biến - Sự tình đột biến 16/12/2013
39 Chương 39 Hậu Tinh Thần Biến - Kim Hình Quân Văn Phong 16/12/2013
40 Chương 40 Hậu Tinh Thần Biến - Đỉnh Phong Đối Quyết 16/12/2013
41 Chương 41 Hậu Tinh Thần Biến - Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm 16/12/2013
42 Chương 42 Hậu Tinh Thần Biến - Cái chết của Lâm Lâm 16/12/2013
43 Chương 43 Hậu Tinh Thần Biến - Ngộ Không lập lôi đài 16/12/2013
44 Chương 44 Hậu Tinh Thần Biến - Kinh thiên côn pháp 16/12/2013
45 Chương 45 Hậu Tinh Thần Biến - Âu nghiệp Vu 16/12/2013
46 Chương 46 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Giới 16/12/2013
47 Chương 47 Hậu Tinh Thần Biến - Cương Thi 16/12/2013
48 Chương 48 Hậu Tinh Thần Biến - Lục Nhãn Cương Thi 16/12/2013
49 Chương 49 Hậu Tinh Thần Biến - Năm Trăm Năm 16/12/2013
50 Chương 50 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân sinh trước … trời sinh sau 16/12/2013
51 Chương 51 Hậu Tinh Thần Biến - Đại chiến 16/12/2013
52 Chương 52 Hậu Tinh Thần Biến - Tử nhãn cương thi 16/12/2013
53 Chương 53 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân đạo tầng thứ nhất. 16/12/2013
54 Chương 54 Hậu Tinh Thần Biến - Mộ Dung Tuyết. 16/12/2013
55 Chương 55 Hậu Tinh Thần Biến - Triệu kiến 16/12/2013
56 Chương 56 Hậu Tinh Thần Biến - Thân phận bại lộ 16/12/2013
57 Chương 57 Hậu Tinh Thần Biến - Âu Dương Phạm 16/12/2013
58 Chương 58 Hậu Tinh Thần Biến - Trở lại chiến trường 16/12/2013
59 Chương 59 Hậu Tinh Thần Biến - La Băng 16/12/2013
60 Chương 60 Hậu Tinh Thần Biến - Kinh thiên tam côn 16/12/2013
61 Chương 61 Hậu Tinh Thần Biến - Không thể bình tĩnh 16/12/2013
62 Chương 62 Hậu Tinh Thần Biến - Chấn Động Toàn Trường 16/12/2013
63 Chương 63 Hậu Tinh Thần Biến - Tranh đoạt 16/12/2013
64 Chương 64 Hậu Tinh Thần Biến - Nguyên Anh biến mất 16/12/2013
65 Chương 65 Hậu Tinh Thần Biến - Hạ Nhị Nhập Ông 16/12/2013
66 Chương 66 Hậu Tinh Thần Biến - Chung Cực biến thân 16/12/2013
67 Chương 67 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Tư Xuất Quan 16/12/2013
68 Chương 68 Hậu Tinh Thần Biến - Tái Chiến 16/12/2013
69 Chương 69 Hậu Tinh Thần Biến - Công phá Thiên Sinh tinh 16/12/2013
70 Chương 70 Hậu Tinh Thần Biến - Trận chiến cuối cùng 16/12/2013
71 Chương 71 Hậu Tinh Thần Biến - Kim Nhãn cương thần 16/12/2013
72 Chương 72 Hậu Tinh Thần Biến - Tứ đại giết hại 16/12/2013
73 Chương 73 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Tư hiện thân 16/12/2013
74 Chương 74 Hậu Tinh Thần Biến - Toàn bộ biến mất 16/12/2013
75 Chương 75 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Thành 16/12/2013
76 Chương 76 Hậu Tinh Thần Biến - Liên tục phi thăng 16/12/2013
77 Chương 77 Hậu Tinh Thần Biến - Dùng binh khí đánh nhau 16/12/2013
78 Chương 78 Hậu Tinh Thần Biến - Đáp cứu 16/12/2013
79 Chương 79 Hậu Tinh Thần Biến - Gặp lại Tả Thu Mi 16/12/2013
80 Chương 80 Hậu Tinh Thần Biến - Ta không chết 16/12/2013
81 Chương 81 Hậu Tinh Thần Biến - Một đường tìm kiếm 16/12/2013
82 Chương 82 Hậu Tinh Thần Biến - Khổng Lâm 16/12/2013
83 Chương 83 Hậu Tinh Thần Biến - Không gian pháp tắc 16/12/2013
84 Chương 84 Hậu Tinh Thần Biến - Tôn Ngộ Không phát uy 16/12/2013
85 Chương 85 Hậu Tinh Thần Biến - Triển Tử Phong 16/12/2013
86 Chương 86 Hậu Tinh Thần Biến - Triển Tử Phong(tiếp) 16/12/2013
87 Chương 87 Hậu Tinh Thần Biến - Mạnh mẽ chiêu lãm 16/12/2013
88 Chương 88 Hậu Tinh Thần Biến - Quy Hàng 16/12/2013
89 Chương 89 Hậu Tinh Thần Biến - Sơ bước kế hoạch 16/12/2013
90 Chương 90 Hậu Tinh Thần Biến - Lặng lẽ phát triển 16/12/2013
91 Chương 91 Hậu Tinh Thần Biến - Triệu Vân Hưng 16/12/2013
92 Chương 92 Hậu Tinh Thần Biến - Hợp Tác Thành Công 16/12/2013
93 Chương 93 Hậu Tinh Thần Biến - Chính là đi gây chuyện 16/12/2013
94 Chương 94 Hậu Tinh Thần Biến - Tống thượng môn lai 16/12/2013
95 Chương 95 Hậu Tinh Thần Biến - Đánh cuộc sát đấu 16/12/2013
96 Chương 96 Hậu Tinh Thần Biến - Kết quả ngoài ý muốn 16/12/2013
97 Chương 97 Hậu Tinh Thần Biến - Bạch Vạn Kiếm 16/12/2013
98 Chương 98 Hậu Tinh Thần Biến - Cường hãn Ám Tinh giới nhân 16/12/2013
99 Chương 99 Hậu Tinh Thần Biến - Kích sát 16/12/2013
100 Chương 100 Hậu Tinh Thần Biến - Phi thăng 16/12/2013
101 Chương 101 Hậu Tinh Thần Biến - Hai Thần giới 16/12/2013
102 Chương 102 Hậu Tinh Thần Biến - Quả nhiên là hắn 16/12/2013
103 Chương 103 Hậu Tinh Thần Biến - Chính là Ngịch Ương 16/12/2013
104 Chương 104 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện chế Thần Khí 16/12/2013
105 Chương 105 Hậu Tinh Thần Biến - Phá thiên kiếm pháp 16/12/2013
106 Chương 106 Hậu Tinh Thần Biến - Nghịch thiên nhất kiếm 16/12/2013
107 Chương 107 Hậu Tinh Thần Biến - Đấu 16/12/2013
108 Chương 108 Hậu Tinh Thần Biến - Thắng lợi 16/12/2013
109 Chương 109 Hậu Tinh Thần Biến - Phát uy 16/12/2013
110 Chương 110 Hậu Tinh Thần Biến - Thu Trái 16/12/2013
111 Chương 111 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên la địa võng 16/12/2013
112 Chương 112 Hậu Tinh Thần Biến - Sát 16/12/2013
113 Chương 113 Hậu Tinh Thần Biến - Đồ thành 16/12/2013
114 Chương 114 Hậu Tinh Thần Biến - Lâm Lâm – Liễu Hàn Thư 16/12/2013
115 Chương 115 Hậu Tinh Thần Biến - Tự cựu 16/12/2013
116 Chương 116 Hậu Tinh Thần Biến - Tìm được La Băng 16/12/2013
117 Chương 117 Hậu Tinh Thần Biến - Khuynh tố 16/12/2013
118 Chương 118 Hậu Tinh Thần Biến - Huyền tinh thiết quáng 16/12/2013
119 Chương 119 Hậu Tinh Thần Biến - Tố Hí 16/12/2013
120 Chương 120 Hậu Tinh Thần Biến - Trúng khế 16/12/2013
121 Chương 121 Hậu Tinh Thần Biến - Nhập Ông 16/12/2013
122 Chương 122 Hậu Tinh Thần Biến - Bị diệt 16/12/2013
123 Chương 123 Hậu Tinh Thần Biến - Vô Danh 16/12/2013
124 Chương 124 Hậu Tinh Thần Biến - Bế Quan 16/12/2013
125 Chương 125 Hậu Tinh Thần Biến - Thương nghị 16/12/2013
126 Chương 126 Hậu Tinh Thần Biến - Trận đạo cao thủ. 16/12/2013
127 Chương 127 Hậu Tinh Thần Biến - Thần giới thứ nhất phản công.. 16/12/2013
128 Chương 128 Hậu Tinh Thần Biến - Phá trận 16/12/2013
129 Chương 129 Hậu Tinh Thần Biến - Dụ địch 16/12/2013
130 Chương 130 Hậu Tinh Thần Biến - Tam đối thiên vạn 16/12/2013
131 Chương 131 Hậu Tinh Thần Biến - Ba kiện Thiên thần khí 16/12/2013
132 Chương 132 Hậu Tinh Thần Biến - Phong Vũ Lôi đoàn 16/12/2013
133 Chương 133 Hậu Tinh Thần Biến - Bại lui 16/12/2013
134 Chương 134 Hậu Tinh Thần Biến - Liên hoàn trận pháp 16/12/2013
135 Chương 135 Hậu Tinh Thần Biến - Người Chu gia đến 16/12/2013
136 Chương 136 Hậu Tinh Thần Biến - Chiêu lãm ta? … Đổi họ ngươi trước đi! 16/12/2013
137 Chương 137 Hậu Tinh Thần Biến - Bất diệt kết ấn 16/12/2013
138 Chương 138 Hậu Tinh Thần Biến - Dụ địch 16/12/2013
139 Chương 139 Hậu Tinh Thần Biến - Băn khoăn của Ma Đa 16/12/2013
140 Chương 140 Hậu Tinh Thần Biến - Tử chiến 16/12/2013
141 Chương 141 Hậu Tinh Thần Biến - Bầu trời dị biến 16/12/2013
142 Chương 142 Hậu Tinh Thần Biến - Tứ đại thủ hộ thú tộc 16/12/2013
143 Chương 143 Hậu Tinh Thần Biến - Tuẫn tình 16/12/2013
144 Chương 144 Hậu Tinh Thần Biến - Tiếp tục đoạt thành 16/12/2013
145 Chương 145 Hậu Tinh Thần Biến - Xuất quan 16/12/2013
146 Chương 146 Hậu Tinh Thần Biến - Tôn Ngộ Không đến 16/12/2013
147 Chương 147 Hậu Tinh Thần Biến - Tiểu xung đột 16/12/2013
148 Chương 148 Hậu Tinh Thần Biến - Tranh đấu 16/12/2013
149 Chương 149 Hậu Tinh Thần Biến - Chu Gia điều tra 16/12/2013
150 Chương 150 Hậu Tinh Thần Biến - Chu Lam 16/12/2013
151 Chương 151 Hậu Tinh Thần Biến - Thẩm vấn 16/12/2013
152 Chương 152 Hậu Tinh Thần Biến - Kim nhãn Cương thần 16/12/2013
153 Chương 153 Hậu Tinh Thần Biến - Vạn hỏa ấn quyết 16/12/2013
154 Chương 154 Hậu Tinh Thần Biến - Đồ sát 16/12/2013
155 Chương 155 Hậu Tinh Thần Biến - Phát triển 16/12/2013
156 Chương 156 Hậu Tinh Thần Biến - Bí mật Tứ đại hộ vệ thú tộc 16/12/2013
157 Chương 157 Hậu Tinh Thần Biến - Nghiệm chứng 16/12/2013
158 Chương 158 Hậu Tinh Thần Biến - Ngoại tùng bên trong khẩn 16/12/2013
159 Chương 159 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến Tiền ( Trước trận chiến) 16/12/2013
160 Chương 160 Hậu Tinh Thần Biến - Tám Người 16/12/2013
161 Chương 161 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn chiến 16/12/2013
162 Chương 162 Hậu Tinh Thần Biến - Yêu Vương 16/12/2013
163 Chương 163 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân đã chết 16/12/2013
164 Chương 164 Hậu Tinh Thần Biến - Đệ tứ vũ trụ 16/12/2013
165 Chương 165 Hậu Tinh Thần Biến - Quyết tâm của La Băng 16/12/2013
166 Chương 166 Hậu Tinh Thần Biến - Giải Trừ Phong Ấn 16/12/2013
167 Chương 167 Hậu Tinh Thần Biến - Bại thối 16/12/2013
168 Chương 168 Hậu Tinh Thần Biến - Tân đích cách cục 16/12/2013
169 Chương 169 Hậu Tinh Thần Biến - Huynh Đệ 16/12/2013
170 Chương 170 Hậu Tinh Thần Biến - Đuổi giết (Thượng) 16/12/2013
171 Chương 171 Hậu Tinh Thần Biến - Tứ phương dũng động 16/12/2013
172 Chương 172 Hậu Tinh Thần Biến - Đệ tam nhâm kim hình quân 16/12/2013
173 Chương 173 Hậu Tinh Thần Biến - Ám Tinh giới chi mê 16/12/2013
174 Chương 174 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗ sanh tình tố 16/12/2013
175 Chương 175 Hậu Tinh Thần Biến - Lục đạo luân hồi 16/12/2013
176 Chương 176 Hậu Tinh Thần Biến - Hai người Chu gia 16/12/2013
177 Chương 177 Hậu Tinh Thần Biến - Băng Nghiên đích cố sự 16/12/2013
178 Chương 178 Hậu Tinh Thần Biến - Lưu Quang đại đế 16/12/2013
179 Chương 179 Hậu Tinh Thần Biến - Lai tập (Đến tập kích) 16/12/2013
180 Chương 180 Hậu Tinh Thần Biến - Chu Viêm đích bí mật 16/12/2013
181 Chương 181 Hậu Tinh Thần Biến - Huynh đệ gặp mặt 16/12/2013
182 Chương 182 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ đích tâm 16/12/2013
183 Chương 183 Hậu Tinh Thần Biến - Hoa tra 16/12/2013
184 Chương 184 Hậu Tinh Thần Biến - Thời Gian Tĩnh Chỉ 16/12/2013
185 Chương 185 Hậu Tinh Thần Biến - Chu Viêm đích kế hoạch 16/12/2013
186 Chương 186 Hậu Tinh Thần Biến - Tân đích phát hiện 16/12/2013
187 Chương 187 Hậu Tinh Thần Biến - Lưu Quang báo thù 16/12/2013
188 Chương 188 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn chiến 16/12/2013
189 Chương 189 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân đích nhược điểm 16/12/2013
190 Chương 190 Hậu Tinh Thần Biến - Người địa cầu Lôi Vệ 16/12/2013
191 Chương 191 Hậu Tinh Thần Biến - Lĩnh Vực Tinh Thần 16/12/2013
192 Chương 192 Hậu Tinh Thần Biến - Năm lần biến thân 16/12/2013
193 Chương 193 Hậu Tinh Thần Biến - Ngũ biến cương thi đích cường hãn 16/12/2013
194 Chương 194 Hậu Tinh Thần Biến - Giải quyết ma phiền 16/12/2013
195 Chương 195 Hậu Tinh Thần Biến - Cường thế 16/12/2013
196 Chương 196 Hậu Tinh Thần Biến - Tông Quân đích thực lực 16/12/2013
197 Chương 197 Hậu Tinh Thần Biến - Sát lục 16/12/2013
198 Chương 198 Hậu Tinh Thần Biến - Cương thi Thần vương 16/12/2013
199 Chương 199 Hậu Tinh Thần Biến - Linh hồn bất đồng 16/12/2013
200 Chương 200 Hậu Tinh Thần Biến - Linh hồn không trọn vẹn 16/12/2013
201 Chương 201 Hậu Tinh Thần Biến - Liệt Phùng 16/12/2013
202 Chương 202 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện khí đích quan kiện 16/12/2013
203 Chương 203 Hậu Tinh Thần Biến - Khí phôi 16/12/2013
204 Chương 204 Hậu Tinh Thần Biến - Hảo đông tây a 16/12/2013
205 Chương 205 Hậu Tinh Thần Biến - Nghịch Thiên nhất thương 16/12/2013
206 Chương 206 Hậu Tinh Thần Biến - Dung hợp 16/12/2013
207 Chương 207 Hậu Tinh Thần Biến - Nghịch Ương Vũ Hoàng 16/12/2013
208 Chương 208 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến 16/12/2013
209 Chương 209 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên Tôn linh bảo 16/12/2013
210 Chương 210 Hậu Tinh Thần Biến - Chưởng khống giả của vô danh không gian 16/12/2013
211 Chương 211 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên đạo 16/12/2013
212 Chương 212 Hậu Tinh Thần Biến - Hành tích bại lộ 16/12/2013
213 Chương 213 Hậu Tinh Thần Biến - Ngạnh hám Thiên Tôn 16/12/2013
214 Chương 214 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Tư chết 16/12/2013
215 Chương 215 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên mệnh 16/12/2013
216 Chương 216 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ tới 16/12/2013
217 Chương 217 Hậu Tinh Thần Biến - Liên Gia Gia 16/12/2013
218 Chương 218 Hậu Tinh Thần Biến - Bắc Phủ 16/12/2013
219 Chương 219 Hậu Tinh Thần Biến - Trở về tầng thứ chín 16/12/2013
220 Chương 220 Hậu Tinh Thần Biến - Sư phụ Triệu Vân Hưng 16/12/2013
221 Chương 221 Hậu Tinh Thần Biến - Kinh văn Nghịch Ương 16/12/2013
222 Chương 222 Hậu Tinh Thần Biến - Chu Viêm xuất quan 16/12/2013
223 Chương 223 Hậu Tinh Thần Biến - Truyền thuyết cương thi 16/12/2013
224 Chương 224 Hậu Tinh Thần Biến - Linh hồn hoàn chỉnh 16/12/2013
225 Chương 225 Hậu Tinh Thần Biến - Người tên Thiên Mông 16/12/2013
226 Chương 226 Hậu Tinh Thần Biến - Tinh Thần Biến bao phủ 16/12/2013
227 Chương 227 Hậu Tinh Thần Biến - Có thể trở lại Nhân gian giới 16/12/2013
228 Chương 228 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Tư cùng Băng Nghiên 16/12/2013
229 Chương 229 Hậu Tinh Thần Biến - Huống Thiên Minh báo thù 16/12/2013
230 Chương 230 Hậu Tinh Thần Biến - Na quần Huống Thiên Minh 16/12/2013
231 Chương 231 Hậu Tinh Thần Biến - Hựu tự bạo liễu 16/12/2013
232 Chương 232 Hậu Tinh Thần Biến - Hai Thần Vương 16/12/2013
233 Chương 233 Hậu Tinh Thần Biến - Giải đáp nghi vấn 16/12/2013
234 Chương 234 Hậu Tinh Thần Biến - Người Tu La Huống Thiên Minh 16/12/2013
235 Chương 235 Hậu Tinh Thần Biến - Hoá thân thông đạo 16/12/2013
236 Chương 236 Hậu Tinh Thần Biến - Chưởng khống giả 16/12/2013
237 Chương 237 Hậu Tinh Thần Biến - Thăm dò lẫn nhau 16/12/2013
238 Chương 238 Hậu Tinh Thần Biến - Không có liêm sỉ 16/12/2013
239 Chương 239 Hậu Tinh Thần Biến - Thoả hiệp? Không! 16/12/2013
240 Chương 240 Hậu Tinh Thần Biến - Chưởng khống giả tự bạo 16/12/2013
241 Chương 241 Hậu Tinh Thần Biến - Nguy cơ 16/12/2013
242 Chương 242 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân xuất quan 16/12/2013
243 Chương 243 Hậu Tinh Thần Biến - Chân linh 16/12/2013
244 Chương 244 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Tư đã chết 16/12/2013
245 Chương 245 Hậu Tinh Thần Biến - Ta đi luân hồi 16/12/2013
246 Chương 246 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ chuyển thế 16/12/2013
247 Chương 247 Hậu Tinh Thần Biến - Thuỷ tinh Thiên liên 16/12/2013
248 Chương 248 Hậu Tinh Thần Biến - Tiên Thiên Hỗn Độn nguyên thần 16/12/2013
249 Chương 249 Hậu Tinh Thần Biến - Ta gọi là Tần Vũ 16/12/2013
250 Chương 250 Hậu Tinh Thần Biến - Ân tình 16/12/2013
251 Chương 251 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn Độn Lĩnh vực Tinh thần 16/12/2013
252 Chương 252 Hậu Tinh Thần Biến - Ly biệt 16/12/2013
253 Chương 253 Hậu Tinh Thần Biến - Giết người 16/12/2013
254 Chương 254 Hậu Tinh Thần Biến - Yêu thú tập kích 16/12/2013
255 Chương 255 Hậu Tinh Thần Biến - Kim mao băng thú 16/12/2013
256 Chương 256 Hậu Tinh Thần Biến - Đột phá 16/12/2013
257 Chương 257 Hậu Tinh Thần Biến - Qui phục 16/12/2013
258 Chương 258 Hậu Tinh Thần Biến - Đạo pháp tự nhiên 16/12/2013
259 Chương 259 Hậu Tinh Thần Biến - Rối loạn thân phận 16/12/2013
260 Chương 260 Hậu Tinh Thần Biến - Vách ngăn tâm tư 16/12/2013
261 Chương 261 Hậu Tinh Thần Biến - Đẳng cấp vũ khí 16/12/2013
262 Chương 262 Hậu Tinh Thần Biến - Thanh kiếm có linh tính 16/12/2013
263 Chương 263 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Dực thành 16/12/2013
264 Chương 264 Hậu Tinh Thần Biến - Ta đi đào khoáng 16/12/2013
265 Chương 265 Hậu Tinh Thần Biến - Kim phát đế vương Thiên Hồn 16/12/2013
266 Chương 266 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên khanh 16/12/2013
267 Chương 267 Hậu Tinh Thần Biến - Quáng động Thiên nguyên thạch 16/12/2013
268 Chương 268 Hậu Tinh Thần Biến - Truyền thuyết Thiên Khanh 16/12/2013
269 Chương 269 Hậu Tinh Thần Biến - Băng Băng 16/12/2013
270 Chương 270 Hậu Tinh Thần Biến - Cơn lốc trước chập tối 16/12/2013
271 Chương 271 Hậu Tinh Thần Biến - Giết 16/12/2013
272 Chương 272 Hậu Tinh Thần Biến - Mạo phạm huynh đệ ta, giết! 16/12/2013
273 Chương 273 Hậu Tinh Thần Biến - Loại cảm giác này... không sai! 16/12/2013
274 Chương 274 Hậu Tinh Thần Biến - Tinh Thần công pháp biến hoá 16/12/2013
275 Chương 275 Hậu Tinh Thần Biến - Toàn lực đánh một trận , giao ước 16/12/2013
276 Chương 276 Hậu Tinh Thần Biến - Thu phục hùng binh 16/12/2013
277 Chương 277 Hậu Tinh Thần Biến - Thệ ước biến hoá 16/12/2013
278 Chương 278 Hậu Tinh Thần Biến - Đến Thiên Khanh 16/12/2013
279 Chương 279 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên đạo đích môn hạm 16/12/2013
280 Chương 280 Hậu Tinh Thần Biến - Đăng đường nhập thất 16/12/2013
281 Chương 281 Hậu Tinh Thần Biến - Lĩnh vực Hỗn độn Tinh thần đích biến hóa 16/12/2013
282 Chương 282 Hậu Tinh Thần Biến - Nguy hiểm, giằng co! 16/12/2013
283 Chương 283 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên nhân sáu cánh 16/12/2013
284 Chương 284 Hậu Tinh Thần Biến - Đế Tuyết Phong háo sắc 16/12/2013
285 Chương 285 Hậu Tinh Thần Biến - Cửu Tinh liên châu 16/12/2013
286 Chương 286 Hậu Tinh Thần Biến - Lưu lại một ít 16/12/2013
287 Chương 287 Hậu Tinh Thần Biến - Luân hồi 16/12/2013
288 Chương 288 Hậu Tinh Thần Biến - Gây rối tại Ma thành 16/12/2013
289 Chương 289 Hậu Tinh Thần Biến - Tình nhi xuất quan 16/12/2013
290 Chương 290 Hậu Tinh Thần Biến - Nhâm trọng đạo viễn 16/12/2013
291 Chương 291 Hậu Tinh Thần Biến - Trăm năm 16/12/2013
292 Chương 292 Hậu Tinh Thần Biến - Ám Tinh giới đích phương pháp tu luyện 16/12/2013
293 Chương 293 Hậu Tinh Thần Biến - Làm khó 16/12/2013
294 Chương 294 Hậu Tinh Thần Biến - Mệnh lệnh của Thiên đế 16/12/2013
295 Chương 295 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Dực nhiệt tình 16/12/2013
296 Chương 296 Hậu Tinh Thần Biến - Đường lên Thiên giới 16/12/2013
297 Chương 297 Hậu Tinh Thần Biến - Hai năm gian khổ 16/12/2013
298 Chương 298 Hậu Tinh Thần Biến - Tiến nhập Tu La giới 16/12/2013
299 Chương 299 Hậu Tinh Thần Biến - Trù hoa 16/12/2013
300 Chương 300 Hậu Tinh Thần Biến - Ly khai Tử Dực thành 16/12/2013
301 Chương 301 Hậu Tinh Thần Biến - Thủy Dực thành ngoại 16/12/2013
302 Chương 302 Hậu Tinh Thần Biến - Thủy Dực thành ngoại 16/12/2013
303 Chương 303 Hậu Tinh Thần Biến - Bí mật của Đế Tuyết Phong 16/12/2013
304 Chương 304 Hậu Tinh Thần Biến - Tìm hiểu 16/12/2013
305 Chương 305 Hậu Tinh Thần Biến - Tôn Ngộ Không xuất hiện 16/12/2013
306 Chương 306 Hậu Tinh Thần Biến - Rời khỏi Tử thành 16/12/2013
307 Chương 307 Hậu Tinh Thần Biến - Ẩn ngộ Thiên đạo 16/12/2013
308 Chương 308 Hậu Tinh Thần Biến - Lại xuất phát 16/12/2013
309 Chương 309 Hậu Tinh Thần Biến - Đột phá 16/12/2013
310 Chương 310 Hậu Tinh Thần Biến - Miểu sát 16/12/2013
311 Chương 311 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ độ Thiên Khanh 16/12/2013
312 Chương 312 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ vượt Thiên Khanh 16/12/2013
313 Chương 313 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến Chiến Chiến 16/12/2013
314 Chương 314 Hậu Tinh Thần Biến - Giết giết giết 16/12/2013
315 Chương 315 Hậu Tinh Thần Biến - Ý nghĩ điên cuồng của Tần Vũ (1) 16/12/2013
316 Chương 316 Hậu Tinh Thần Biến - Ý nghĩ điên cuồng của Tần Vũ (2) 16/12/2013
317 Chương 317 Hậu Tinh Thần Biến - Tề tựu Tu La (1) 16/12/2013
318 Chương 318 Hậu Tinh Thần Biến - Tề tựu Tu La (2) 16/12/2013
319 Chương 319 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Tề Tụ (3) 16/12/2013
320 Chương 320 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Nữ Vương (1) 16/12/2013
321 Chương 321 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Nữ Vương (2) 16/12/2013
322 Chương 322 Hậu Tinh Thần Biến - Lực Phá Chín Đỉnh 16/12/2013
323 Chương 323 Hậu Tinh Thần Biến - Vô Tâm Nhúng Tay Vào 16/12/2013
324 Chương 324 Hậu Tinh Thần Biến - Mâu Thuẫn 16/12/2013
325 Chương 325 Hậu Tinh Thần Biến - Tao ngộ Bích thành 16/12/2013
326 Chương 326 Hậu Tinh Thần Biến - Tự nhiên chi lực (1) 16/12/2013
327 Chương 327 Hậu Tinh Thần Biến - Tự nhiên chi lực (2) 16/12/2013
328 Chương 328 Hậu Tinh Thần Biến - Bái sư (1) 16/12/2013
329 Chương 329 Hậu Tinh Thần Biến - Bái sư (2) 16/12/2013
330 Chương 330 Hậu Tinh Thần Biến - Huống Thiên Minh ôn nhu 16/12/2013
331 Chương 331 Hậu Tinh Thần Biến - Đi trước Tu La thành 16/12/2013
332 Chương 332 Hậu Tinh Thần Biến - Tát Hải 16/12/2013
333 Chương 333 Hậu Tinh Thần Biến - Bạch viên 16/12/2013
334 Chương 334 Hậu Tinh Thần Biến - Bạch Viên(2) 16/12/2013
335 Chương 335 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Thánh Địa(Thượng) 16/12/2013
336 Chương 336 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La Thánh Địa(Hạ) 16/12/2013
337 Chương 337 Hậu Tinh Thần Biến - Phụ Tử Gặp Lại (Thượng) 16/12/2013
338 Chương 338 Hậu Tinh Thần Biến - Phụ Tử Gặp Lại (Trung) 16/12/2013
339 Chương 339 Hậu Tinh Thần Biến - Phụ tử gặp lại (3) 16/12/2013
340 Chương 340 Hậu Tinh Thần Biến - Tự hào 16/12/2013
341 Chương 341 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên Đế quyết chi phá nhật xạ nguyệt 16/12/2013
342 Chương 342 Hậu Tinh Thần Biến - Tôn kính đích đối thủ 16/12/2013
343 Chương 343 Hậu Tinh Thần Biến - Đế Thích Thiên đích quỷ kế 16/12/2013
344 Chương 344 Hậu Tinh Thần Biến - Tá thế 16/12/2013
345 Chương 345 Hậu Tinh Thần Biến - Lôi kiếp 16/12/2013
346 Chương 346 Hậu Tinh Thần Biến - Tình Nhi rời đi 16/12/2013
347 Chương 347 Hậu Tinh Thần Biến - Chín dực Hàn Sanh 16/12/2013
348 Chương 348 Hậu Tinh Thần Biến - Tôn Ngộ Không 16/12/2013
349 Chương 349 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Huống Tiên Minh 16/12/2013
350 Chương 350 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên đạo chi nhận, giả? 16/12/2013
351 Chương 351 Hậu Tinh Thần Biến - Nhị giới bí tân 16/12/2013
352 Chương 352 Hậu Tinh Thần Biến - Sa Thành trong ngoài 16/12/2013
353 Chương 353 Hậu Tinh Thần Biến - Thượng Phổ Buồn Bực 16/12/2013
354 Chương 354 Hậu Tinh Thần Biến - Y Thần chưa chết? 16/12/2013
355 Chương 355 Hậu Tinh Thần Biến - Kéo dài thời gian 16/12/2013
356 Chương 356 Hậu Tinh Thần Biến - Ám độ Trần Thương 16/12/2013
357 Chương 357 Hậu Tinh Thần Biến - Tạ khẩu 16/12/2013
358 Chương 358 Hậu Tinh Thần Biến - Nhân vi đích gia tỏa (1) 16/12/2013
359 Chương 359 Hậu Tinh Thần Biến - Nhân vi địa gia tỏa (2) 16/12/2013
360 Chương 360 Hậu Tinh Thần Biến - Bát đại Thiên vương ( Thượng ) 16/12/2013
361 Chương 361 Hậu Tinh Thần Biến - Bát đại Thiên vương ( Hạ ) 16/12/2013
362 Chương 362 Hậu Tinh Thần Biến - Đế Thích Thiên bất đắc dĩ ( Thượng ) 16/12/2013
363 Chương 363 Hậu Tinh Thần Biến - Đế Thích Thiên Bất Đắc Dĩ (Hạ) 16/12/2013
364 Chương 364 Hậu Tinh Thần Biến - Hoá ma 16/12/2013
365 Chương 365 Hậu Tinh Thần Biến - Lời tiên đoán ( toàn ) 16/12/2013
366 Chương 366 Hậu Tinh Thần Biến - Chí bảo 16/12/2013
367 Chương 367 Hậu Tinh Thần Biến - Huyết Ma phá phong 16/12/2013
368 Chương 368 Hậu Tinh Thần Biến - Huyết ô Thiên giới 16/12/2013
369 Chương 369 Hậu Tinh Thần Biến - Huyết Giới 16/12/2013
370 Chương 370 Hậu Tinh Thần Biến - Lục đạo chân đế 16/12/2013
371 Chương 371 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ đích cường thế phản kích 16/12/2013
372 Chương 372 Hậu Tinh Thần Biến - Hủy diệt 16/12/2013
373 Chương 373 Hậu Tinh Thần Biến - Nguyên thần thủ xá 16/12/2013
374 Chương 374 Hậu Tinh Thần Biến - Tình nhi ly khứ 16/12/2013
375 Chương 375 Hậu Tinh Thần Biến - Quyết chiến Tu La 16/12/2013
376 Chương 376 Hậu Tinh Thần Biến - Tu La vương 16/12/2013
377 Chương 377 Hậu Tinh Thần Biến - Hàn Sanh hiện thân 16/12/2013
378 Chương 378 Hậu Tinh Thần Biến - Trở về 16/12/2013
379 Chương 379 Hậu Tinh Thần Biến - Bế quan ngàn năm 16/12/2013
380 Chương 380 Hậu Tinh Thần Biến - Chí Tôn linh bảo , Cổ Bàn phiên 16/12/2013
381 Chương 381 Hậu Tinh Thần Biến - Quay lại Thần giới 16/12/2013
382 Chương 382 Hậu Tinh Thần Biến - Cực hạn Thiên đạo 16/12/2013
383 Chương 383 Hậu Tinh Thần Biến - Bảy lần biến thân 16/12/2013
384 Chương 384 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Mông dị biến 16/12/2013
385 Chương 385 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn độn phong bạo 16/12/2013
386 Chương 386 Hậu Tinh Thần Biến - Nha đầu 16/12/2013
387 Chương 387 Hậu Tinh Thần Biến - Tần Vũ xuất quan 16/12/2013
388 Chương 388 Hậu Tinh Thần Biến - Sơ nhập Hỗn Độn giới 16/12/2013
389 Chương 389 Hậu Tinh Thần Biến - Tử cực tinh sứ 16/12/2013
390 Chương 390 Hậu Tinh Thần Biến - Sát nhân diệt khẩu 16/12/2013
391 Chương 391 Hậu Tinh Thần Biến - Hồi đáo Hồng Mông 16/12/2013
392 Chương 392 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Huyền phủ 16/12/2013
393 Chương 393 Hậu Tinh Thần Biến - Mệnh kí 16/12/2013
394 Chương 394 Hậu Tinh Thần Biến - Tu luyện 16/12/2013
395 Chương 395 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện hoá 16/12/2013
396 Chương 396 Hậu Tinh Thần Biến - Ma thú 16/12/2013
397 Chương 397 Hậu Tinh Thần Biến - Cứu người 16/12/2013
398 Chương 398 Hậu Tinh Thần Biến - Chủ thành phong ba 16/12/2013
399 Chương 399 Hậu Tinh Thần Biến - Thân phận bại lộ 16/12/2013
400 Chương 400 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn Độn chân nguyên 16/12/2013
401 Chương 401 Hậu Tinh Thần Biến - Thời cơ chưa đến 16/12/2013
402 Chương 402 Hậu Tinh Thần Biến - Toàn thành sưu tra 16/12/2013
403 Chương 403 Hậu Tinh Thần Biến - Cáo Mật 16/12/2013
404 Chương 404 Hậu Tinh Thần Biến - Thu biên nhập đội 16/12/2013
405 Chương 405 Hậu Tinh Thần Biến - Thất Tuyệt tinh hệ 16/12/2013
406 Chương 406 Hậu Tinh Thần Biến - Cuộc chiến Xích Nhật ( Thượng ) 16/12/2013
407 Chương 407 Hậu Tinh Thần Biến - Cuộc chiến Xích Nhật ( Trung ) 16/12/2013
408 Chương 408 Hậu Tinh Thần Biến - Xích nhật chi chiến (Hạ) 16/12/2013
409 Chương 409 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến Tôn 16/12/2013
410 Chương 410 Hậu Tinh Thần Biến - Tứ bội chiến thần quyết 16/12/2013
411 Chương 411 Hậu Tinh Thần Biến - Yếu hiệp 16/12/2013
412 Chương 412 Hậu Tinh Thần Biến - Đấu chiến côn điển 16/12/2013
413 Chương 413 Hậu Tinh Thần Biến - Bước vào nguyên thuỷ vũ trụ 16/12/2013
414 Chương 414 Hậu Tinh Thần Biến - Dị Giới 16/12/2013
415 Chương 415 Hậu Tinh Thần Biến - Sơn Lĩnh Ác Chiến (Thượng) 16/12/2013
416 Chương 416 Hậu Tinh Thần Biến - Sơn lĩnh ác chiến (Hạ) 16/12/2013
417 Chương 417 Hậu Tinh Thần Biến - Vì chính mình mà chiến 16/12/2013
418 Chương 418 Hậu Tinh Thần Biến - Kế hoạch công thành ( Thượng ) 16/12/2013
419 Chương 419 Hậu Tinh Thần Biến - Kế hoạch công thành ( Hạ ) 16/12/2013
420 Chương 420 Hậu Tinh Thần Biến - Đột tập, Thành chủ phủ! 16/12/2013
421 Chương 421 Hậu Tinh Thần Biến - Địa hạ lao thành 16/12/2013
422 Chương 422 Hậu Tinh Thần Biến - Chưởng khống Minh Huyễn tinh! 16/12/2013
423 Chương 423 Hậu Tinh Thần Biến - Phù lục trong mật thất 16/12/2013
424 Chương 424 Hậu Tinh Thần Biến - Quân chủ lực 16/12/2013
425 Chương 425 Hậu Tinh Thần Biến - Tu luyện trong mật thất 16/12/2013
426 Chương 426 Hậu Tinh Thần Biến - Khuếch Trương Địa Giới 16/12/2013
427 Chương 427 Hậu Tinh Thần Biến - Quyết chiến như đổ 16/12/2013
428 Chương 428 Hậu Tinh Thần Biến - Thất Đạo Phòng Tuyến 16/12/2013
429 Chương 429 Hậu Tinh Thần Biến - Đánh vào chủ thành 16/12/2013
430 Chương 430 Hậu Tinh Thần Biến - Quyết chiến 16/12/2013
431 Chương 431 Hậu Tinh Thần Biến - Ma thú Hung Thiên 16/12/2013
432 Chương 432 Hậu Tinh Thần Biến - Cường Thế Chiếm Lĩnh 16/12/2013
433 Chương 433 Hậu Tinh Thần Biến - Mật Thất Kinh Hồn 16/12/2013
434 Chương 434 Hậu Tinh Thần Biến - Tân Lực Lượng! 16/12/2013
435 Chương 435 Hậu Tinh Thần Biến - Thất Sát tinh 16/12/2013
436 Chương 436 Hậu Tinh Thần Biến - Kịch chiến 16/12/2013
437 Chương 437 Hậu Tinh Thần Biến - Cấm thuật , Tam cực phích lịch 16/12/2013
438 Chương 438 Hậu Tinh Thần Biến - Băng Chi Thương Lâm 16/12/2013
439 Chương 439 Hậu Tinh Thần Biến - Tà Thần giới 16/12/2013
440 Chương 440 Hậu Tinh Thần Biến - Đế thành phong ba (thượng) 16/12/2013
441 Chương 441 Hậu Tinh Thần Biến - Đế thành phong ba ( Hạ ) 16/12/2013
442 Chương 442 Hậu Tinh Thần Biến - Tà Thần điện 16/12/2013
443 Chương 443 Hậu Tinh Thần Biến - Tà Thần Tử Dạ Thương Long 16/12/2013
444 Chương 444 Hậu Tinh Thần Biến - Thương Long Điện 16/12/2013
445 Chương 445 Hậu Tinh Thần Biến - Bí Mật Kinh Thiên (Thượng) 16/12/2013
446 Chương 446 Hậu Tinh Thần Biến - Bí Mật Kinh Thiên (Hạ) 16/12/2013
447 Chương 447 Hậu Tinh Thần Biến - Hội nghị bát tộc ( Thượng ) 16/12/2013
448 Chương 448 Hậu Tinh Thần Biến - Hội nghị bát tộc ( Trung ) 16/12/2013
449 Chương 449 Hậu Tinh Thần Biến - Hội nghị bát tộc ( Hạ ) 16/12/2013
450 Chương 450 Hậu Tinh Thần Biến - Giải Thích 16/12/2013
451 Chương 451 Hậu Tinh Thần Biến - Nan Đề 16/12/2013
452 Chương 452 Hậu Tinh Thần Biến - Bản Nguyên Lực Lượng 16/12/2013
453 Chương 453 Hậu Tinh Thần Biến - Bát thần môn 16/12/2013
454 Chương 454 Hậu Tinh Thần Biến - Ngàn năm sau này 16/12/2013
455 Chương 455 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện hồn bích 16/12/2013
456 Chương 456 Hậu Tinh Thần Biến - Khai Thiên 16/12/2013
457 Chương 457 Hậu Tinh Thần Biến - Năng Lượng Ba Động 16/12/2013
458 Chương 458 Hậu Tinh Thần Biến - Phái Binh Tham Tra 16/12/2013
459 Chương 459 Hậu Tinh Thần Biến - Hắc động phong vân 16/12/2013
460 Chương 460 Hậu Tinh Thần Biến - Đệ tam Giới Vương 16/12/2013
461 Chương 461 Hậu Tinh Thần Biến - Binh vương Long Chiến 16/12/2013
462 Chương 462 Hậu Tinh Thần Biến - Giới Vương Truy Sát 16/12/2013
463 Chương 463 Hậu Tinh Thần Biến - Ma Thú Huyết Mãng 16/12/2013
464 Chương 464 Hậu Tinh Thần Biến - Hủy Diệt Chi Chiến 16/12/2013
465 Chương 465 Hậu Tinh Thần Biến - Đồng quy vu tận 16/12/2013
466 Chương 466 Hậu Tinh Thần Biến - Chí tôn linh bảo , Đạo Thiên kính ! 16/12/2013
467 Chương 467 Hậu Tinh Thần Biến - Tranh đoạt linh bảo 16/12/2013
468 Chương 468 Hậu Tinh Thần Biến - Thất Sát Trùy 16/12/2013
469 Chương 469 Hậu Tinh Thần Biến - Đệ nhất Giới Vương, Tử! 16/12/2013
470 Chương 470 Hậu Tinh Thần Biến - Thất Sát Bạo Phát 16/12/2013
471 Chương 471 Hậu Tinh Thần Biến - Loạn thần điện 16/12/2013
472 Chương 472 Hậu Tinh Thần Biến - Khai tích tiểu vũ trụ 16/12/2013
473 Chương 473 Hậu Tinh Thần Biến - Thần bí nhân 16/12/2013
474 Chương 474 Hậu Tinh Thần Biến - Đệ nhất Binh Vương 16/12/2013
475 Chương 475 Hậu Tinh Thần Biến - Vi binh nhi cuồng 16/12/2013
476 Chương 476 Hậu Tinh Thần Biến - Tinh phách hỗn độn 16/12/2013
477 Chương 477 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn Thiên vô cực côn 16/12/2013
478 Chương 478 Hậu Tinh Thần Biến - Trở về 16/12/2013
479 Chương 479 Hậu Tinh Thần Biến - Tử thần điện 16/12/2013
480 Chương 480 Hậu Tinh Thần Biến - Loạn Thần Xuất Quan 16/12/2013
481 Chương 481 Hậu Tinh Thần Biến - Siêu Việt Cực Hạn 16/12/2013
482 Chương 482 Hậu Tinh Thần Biến - Đao Thiên Kính Huyền Diệu 16/12/2013
483 Chương 483 Hậu Tinh Thần Biến - Thương nghị trước cuộc chiến 16/12/2013
484 Chương 484 Hậu Tinh Thần Biến - Quyết chiến 16/12/2013
485 Chương 485 Hậu Tinh Thần Biến - Thuộc tính phụ gia 16/12/2013
486 Chương 486 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện Hồn 16/12/2013
487 Chương 487 Hậu Tinh Thần Biến - Loạn Thần 16/12/2013
488 Chương 488 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên Quỷ Sát 16/12/2013
489 Chương 489 Hậu Tinh Thần Biến - Đạo chân linh thứ tư băng hủy 16/12/2013
490 Chương 490 Hậu Tinh Thần Biến - Lưỡng đại Chủ thần 16/12/2013
491 Chương 491 Hậu Tinh Thần Biến - Thu vĩ 16/12/2013
492 Chương 492 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên nguyên tố pháp tắc 16/12/2013
493 Chương 493 Hậu Tinh Thần Biến - Bản nguyên lực lượng 16/12/2013
494 Chương 494 Hậu Tinh Thần Biến - Ma thú Vũ Kình 16/12/2013
495 Chương 495 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên Phạt cổ kiếm 16/12/2013
496 Chương 496 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên khải kỳ 16/12/2013
497 Chương 497 Hậu Tinh Thần Biến - Cử bôi tương khánh 16/12/2013
498 Chương 498 Hậu Tinh Thần Biến - Lang Vương hàng sinh 16/12/2013
499 Chương 499 Hậu Tinh Thần Biến - Nguyên thủy Huyền Thiên quáng 16/12/2013
500 Chương 500 Hậu Tinh Thần Biến - Trục tâm băng hủy 16/12/2013
501 Chương 501 Hậu Tinh Thần Biến - Nguyên tố pháp tắc chi thần 16/12/2013
502 Chương 502 Hậu Tinh Thần Biến - Đại thần Thiên Giới 16/12/2013
503 Chương 503 Hậu Tinh Thần Biến - Hồng Quân Thiên đạo 16/12/2013
504 Chương 504 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến Tiền Tự Mạc 16/12/2013
505 Chương 505 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến Thần 16/12/2013
506 Chương 506 Hậu Tinh Thần Biến - Chủ Thần Hội Ngộ 16/12/2013
507 Chương 507 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên tế đàn 16/12/2013
508 Chương 508 Hậu Tinh Thần Biến - Cuộc chiến chúng thần 16/12/2013
509 Chương 509 Hậu Tinh Thần Biến - Thần uy 16/12/2013
510 Chương 510 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Chiến (Thượng) 16/12/2013
511 Chương 511 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Chiến (Trung) 16/12/2013
512 Chương 512 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Chiến (Hạ) 16/12/2013
513 Chương 513 Hậu Tinh Thần Biến - Bất diệt đối kháng 16/12/2013
514 Chương 514 Hậu Tinh Thần Biến - Phá diệt , trọng sinh ! 16/12/2013
515 Chương 515 Hậu Tinh Thần Biến - Ma huyết sát tính 16/12/2013
516 Chương 516 Hậu Tinh Thần Biến - Tân Chủ Thần 16/12/2013
517 Chương 517 Hậu Tinh Thần Biến - Tử Thủy Thiên Tinh 16/12/2013
518 Chương 518 Hậu Tinh Thần Biến - Bát Thần 16/12/2013
519 Chương 519 Hậu Tinh Thần Biến - Linh hồn đối chiến 16/12/2013
520 Chương 520 Hậu Tinh Thần Biến - Bàn Cổ 16/12/2013
521 Chương 521 Hậu Tinh Thần Biến - Tử thần đánh bất ngờ 16/12/2013
522 Chương 522 Hậu Tinh Thần Biến - Bát Thần Chi Chiến (Thượng) 16/12/2013
523 Chương 523 Hậu Tinh Thần Biến - Bát Thần Chi Chiến (Trung) 16/12/2013
524 Chương 524 Hậu Tinh Thần Biến - Bát Thần Chi Chiến (Hạ) 16/12/2013
525 Chương 525 Hậu Tinh Thần Biến - Một kích chí mạng 16/12/2013
526 Chương 526 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên bảng hiện thế 16/12/2013
527 Chương 527 Hậu Tinh Thần Biến - Dung hợp Thần Thiên bảng 16/12/2013
528 Chương 528 Hậu Tinh Thần Biến - Trảm sát nguyên tố chi thần 16/12/2013
529 Chương 529 Hậu Tinh Thần Biến - Âm Vương Lục Sát 16/12/2013
530 Chương 530 Hậu Tinh Thần Biến - Chúng thần hội tụ 16/12/2013
531 Chương 531 Hậu Tinh Thần Biến - Tam đại Chủ thần 16/12/2013
532 Chương 532 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên cảnh giới 16/12/2013
533 Chương 533 Hậu Tinh Thần Biến - Chủ thần thất vọng 16/12/2013
534 Chương 534 Hậu Tinh Thần Biến - Chủ Thần Lực 16/12/2013
535 Chương 535 Hậu Tinh Thần Biến - Đối kháng, lưỡng đại chủ thần! 16/12/2013
536 Chương 536 Hậu Tinh Thần Biến - Phản phệ 16/12/2013
537 Chương 537 Hậu Tinh Thần Biến - Trì hoãn 16/12/2013
538 Chương 538 Hậu Tinh Thần Biến - Diệt thần chi chiến 16/12/2013
539 Chương 539 Hậu Tinh Thần Biến - Hỗn Độn lực 16/12/2013
540 Chương 540 Hậu Tinh Thần Biến - Chưởng Khống Giả Thần Thiên 16/12/2013
541 Chương 541 Hậu Tinh Thần Biến - Đại Thần Thiên Giới, Băng Hủy. 16/12/2013
542 Chương 542 Hậu Tinh Thần Biến - Sắc Phong 16/12/2013
543 Chương 543 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên đại điện 16/12/2013
544 Chương 544 Hậu Tinh Thần Biến - Sắp hủy diệt ? 16/12/2013
545 Chương 545 Hậu Tinh Thần Biến - Trách nhiệm 16/12/2013
546 Chương 546 Hậu Tinh Thần Biến - Mạt Long 16/12/2013
547 Chương 547 Hậu Tinh Thần Biến - Cô Chú Nhất Trịch (Dốc Toàn Lực) 16/12/2013
548 Chương 548 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên Cực Hạc 16/12/2013
549 Chương 549 Hậu Tinh Thần Biến - Diệt Lôi thần 16/12/2013
550 Chương 550 Hậu Tinh Thần Biến - Luyện hồn 16/12/2013
551 Chương 551 Hậu Tinh Thần Biến - Thắng lợi trở về 16/12/2013
552 Chương 552 Hậu Tinh Thần Biến - Kiện linh bảo thứ tám 16/12/2013
553 Chương 553 Hậu Tinh Thần Biến - Mộ địa dị biến 16/12/2013
554 Chương 554 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên sống lại 16/12/2013
555 Chương 555 Hậu Tinh Thần Biến - Bế quan tu luyện 16/12/2013
556 Chương 556 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên cụt một tay 16/12/2013
557 Chương 557 Hậu Tinh Thần Biến - Nhâm Thiên Tuyệt 16/12/2013
558 Chương 558 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên phân chia 16/12/2013
559 Chương 559 Hậu Tinh Thần Biến - Pháp tắc huyền ảo 16/12/2013
560 Chương 560 Hậu Tinh Thần Biến - Dung hợp 16/12/2013
561 Chương 561 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên Kim Phi Ngô 16/12/2013
562 Chương 562 Hậu Tinh Thần Biến - Diệt sát 16/12/2013
563 Chương 563 Hậu Tinh Thần Biến - Cổ Bàn thành thần 16/12/2013
564 Chương 564 Hậu Tinh Thần Biến - Tiêu Bất Phàm 16/12/2013
565 Chương 565 Hậu Tinh Thần Biến - Tu Luyện 16/12/2013
566 Chương 566 Hậu Tinh Thần Biến - Thần Thiên Bản 16/12/2013
567 Chương 567 Hậu Tinh Thần Biến - Đoạt quyền 16/12/2013
568 Chương 568 Hậu Tinh Thần Biến - Điều khiển nguyên tố 16/12/2013
569 Chương 569 Hậu Tinh Thần Biến - Thực lực 16/12/2013
570 Chương 570 Hậu Tinh Thần Biến - Phong Thần Nguyệt 16/12/2013
571 Chương 571 Hậu Tinh Thần Biến - Nhất nhâm Thần Thiên 16/12/2013
572 Chương 572 Hậu Tinh Thần Biến - Đột phá 16/12/2013
573 Chương 573 Hậu Tinh Thần Biến - Tân Thần Thiên 16/12/2013
574 Chương 574 Hậu Tinh Thần Biến - Vô danh sơn 16/12/2013
575 Chương 575 Hậu Tinh Thần Biến - Thiên khải tứ bảo 16/12/2013
576 Chương 576 Hậu Tinh Thần Biến - Chiến trường Thần Thiên 16/12/2013
577 Chương 577 Hậu Tinh Thần Biến - Kịch chiến 16/12/2013
578 Chương 578 Hậu Tinh Thần Biến - Thất khống 16/12/2013
579 Chương 579 Hậu Tinh Thần Biến - Chí cao Thần Thiên 16/12/2013
580 Chương 580 Hậu Tinh Thần Biến - Hồi gia [Chương kết] 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hau-tinh-than-bien-955.html