Truyện Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn) - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
Bạn đang đọc truyện Thịt Thần Tiên của tác giả Nhất Độ Quân Hoa trên website đọc truyện online. Chuyện tình của một lão đạo sĩ và một ả trai tinh (con trai - động vật nhuyễn thể, có vỏ, hay được mua về nấu cháo, con trai trong truyện đặc biệt hơn vì nó đã thành tinh ) ..., kết thúc ... nói mất hay
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn) - Chương 1 10/12/2013
2 Chương 2 Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn) - Chương 2 10/12/2013
3 Chương 3 Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn) - Chương 3 10/12/2013
4 Chương 4 Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn) - Chương 4 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thit-than-tien-truyen-ngan-616.html