Truyện Tiên Ấn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Ấn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Ấn
Bạn đang đọc truyện Tiên Ấn của tác giả Tử Mộc Vạn Quân trên trang đọc truyện online.Nửa cuốn đạo phù khuyết tàn dẫn động thiên địa biến. Tiên hành không lối về, mạc tiếu quỷ thần ngôn. Trong lòng chứa chính khí, vạn cổ tụ kim đan.

Ai có thể quên hồng trần?

Chích hướng thiên ngoại thiên!Kẻ tu tiên tên Bạch Mộc Trần vì báo thù cho thầy, không sợ đồng quy vu tận mà cùng cừu nhân độ thiên kiếp vô cùng khủng bố, cuối cùng trở thành Tán tiên.

Nhưng mà, vận mệnh Tán tiên nhất định bi ai, ngàn năm đại kiếp nạn, bị tiên giới nô dịch, không có tương lai.

Không lấy cường đại mà kiêu ngạo, không vì nhỏ yếu mà tự ti, sinh mệnh hèn mọn thế nào đi nữa đều có quyền lợi theo đuổi lý tưởng.

Vì thế Bạch Mộc Trần lấy phù đạo làm căn cơ, sáng tạo ra phương pháp tu luyện độc đáo "Tiên Ấn" cho Tán tiên, do đó khai sáng một cái kỷ nguyên Tán tiên hoàn toàn mới.

Tiên Ấn là bộ tiểu thuyết thứ hai của Tử Mộc, cách hành văn cùng tình tiết đều có tiến bộ rất lớn, hy vọng mọi người có thể thích truyện như từng yêu thích "Thương Thiên".

Nếu ai từng yêu thích "Thương Thiên" thì không thể bỏ qua tác phẩm này.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Ấn - Tiên Môn Thịnh Điển 17/12/2013
2 Chương 2 Tiên Ấn - Thiên Kiếp 17/12/2013
3 Chương 3 Tiên Ấn - Tán Tiên 17/12/2013
4 Chương 4 Tiên Ấn - Nô ấn 17/12/2013
5 Chương 5 Tiên Ấn - Thiên Uyên sơn mạch 17/12/2013
6 Chương 6 Tiên Ấn - Tiên Nô quáng trường 17/12/2013
7 Chương 7 Tiên Ấn - Quy củ 17/12/2013
8 Chương 8 Tiên Ấn - Tính mạng rẻ như bèo 17/12/2013
9 Chương 9 Tiên Ấn - Nô Thị 17/12/2013
10 Chương 10 Tiên Ấn - Tàn thư tập 17/12/2013
11 Chương 11 Tiên Ấn - Cảm ngộ từ trong sách 17/12/2013
12 Chương 12 Tiên Ấn - Đạo tàng 17/12/2013
13 Chương 13 Tiên Ấn - Bí mật của Bạch Mộc Trần 17/12/2013
14 Chương 14 Tiên Ấn - Tiên đạo ngũ nghệ 17/12/2013
15 Chương 15 Tiên Ấn - Tiên phù bậc 1 17/12/2013
16 Chương 16 Tiên Ấn - Ba kẻ chạy trốn 17/12/2013
17 Chương 17 Tiên Ấn - Sức mạnh của phù đạo 17/12/2013
18 Chương 18 Tiên Ấn - Vu hãm 17/12/2013
19 Chương 19 Tiên Ấn - Nhẫn cùng nhục 17/12/2013
20 Chương 20 Tiên Ấn - Tôn nghiêm 17/12/2013
21 Chương 21 Tiên Ấn - Thiêu đốt linh hồn 17/12/2013
22 Chương 22 Tiên Ấn - Tiên thuật thông linh 17/12/2013
23 Chương 23 Tiên Ấn - Miếng ngọc thần bí 17/12/2013
24 Chương 24 Tiên Ấn - Tiên chủng. 17/12/2013
25 Chương 25 Tiên Ấn - Người tới từ thượng giới. 17/12/2013
26 Chương 26 Tiên Ấn - Vân Tố. 17/12/2013
27 Chương 27 Tiên Ấn - Biển học không bến bờ. 17/12/2013
28 Chương 28 Tiên Ấn - Chí của tán tiên. 17/12/2013
29 Chương 29 Tiên Ấn - Trí tuệ chi tinh. 17/12/2013
30 Chương 30 Tiên Ấn - Mai danh ẩn tích. 17/12/2013
31 Chương 31 Tiên Ấn - Mua số lượng lớn. 17/12/2013
32 Chương 32 Tiên Ấn - Tin tức 17/12/2013
33 Chương 33 Tiên Ấn - Ấn phù mới. 17/12/2013
34 Chương 34 Tiên Ấn - Gặp lại kẻ thù. 17/12/2013
35 Chương 35 Tiên Ấn - Thiếu niên áo tím. 17/12/2013
36 Chương 36 Tiên Ấn - Hung hiểm 17/12/2013
37 Chương 37 Tiên Ấn - Bạo Liệt Thuật 17/12/2013
38 Chương 38 Tiên Ấn - Thuật điệp phù 17/12/2013
39 Chương 39 Tiên Ấn - Chấn động như sấm nổ 17/12/2013
40 Chương 40 Tiên Ấn - Môn đồ Đạo Huyền môn 17/12/2013
41 Chương 41 Tiên Ấn - Lục soát thẳng tay 17/12/2013
42 Chương 42 Tiên Ấn - Lá mặt lá trái 17/12/2013
43 Chương 43 Tiên Ấn - Lệnh đến từ Tử Tiêu Cung 17/12/2013
44 Chương 44 Tiên Ấn - Trở lại nghề cũ. 17/12/2013
45 Chương 45 Tiên Ấn - Nhu nhược và dũng cảm. 17/12/2013
46 Chương 46 Tiên Ấn - Giác ngộ của cường giả. 17/12/2013
47 Chương 47 Tiên Ấn - Phù ấn tụ linh. 17/12/2013
48 Chương 48 Tiên Ấn - Thiên triệu. (1) 17/12/2013
49 Chương 49 Tiên Ấn - Thiên triệu. (2) 17/12/2013
50 Chương 50 Tiên Ấn - Thiên triệu. (3) 17/12/2013
51 Chương 51 Tiên Ấn - Kinh động. 17/12/2013
52 Chương 52 Tiên Ấn - Một luồng mạch luân 17/12/2013
53 Chương 53 Tiên Ấn - Hình dáng ban đầu của Tiên Ấn 17/12/2013
54 Chương 54 Tiên Ấn - Một luồng sáng lạnh. 17/12/2013
55 Chương 55 Tiên Ấn - Mầm mống của tự do. 17/12/2013
56 Chương 56 Tiên Ấn - Chuẩn bị. 17/12/2013
57 Chương 57 Tiên Ấn - Tiên ma thủy động. 17/12/2013
58 Chương 58 Tiên Ấn - Ẩn độn 17/12/2013
59 Chương 59 Tiên Ấn - Mưu đồ 17/12/2013
60 Chương 60 Tiên Ấn - Sự cố 17/12/2013
61 Chương 61 Tiên Ấn - Hành động 17/12/2013
62 Chương 62 Tiên Ấn - Phù Ấn Mười Vân 17/12/2013
63 Chương 63 Tiên Ấn - Manh mối. 17/12/2013
64 Chương 64 Tiên Ấn - Cạm bẫy và mai phục. 17/12/2013
65 Chương 65 Tiên Ấn - Mượn đao giết người. 17/12/2013
66 Chương 66 Tiên Ấn - Liều mạng 17/12/2013
67 Chương 67 Tiên Ấn - Vận may và mưu kế. 17/12/2013
68 Chương 68 Tiên Ấn - Ẩn nhẫn. 17/12/2013
69 Chương 69 Tiên Ấn - Phản ứng. 17/12/2013
70 Chương 70 Tiên Ấn - Sinh mệnh thật nhỏ bé. 17/12/2013
71 Chương 71 Tiên Ấn - Trở lại bãi quặng. 17/12/2013
72 Chương 72 Tiên Ấn - Đại trận hộ sơn. 17/12/2013
73 Chương 73 Tiên Ấn - Tập kích. 17/12/2013
74 Chương 74 Tiên Ấn - Bạo loạn. 17/12/2013
75 Chương 75 Tiên Ấn - Kịch liệt 17/12/2013
76 Chương 76 Tiên Ấn - Phóng thích nô lệ. 17/12/2013
77 Chương 77 Tiên Ấn - Mầm mống của hy vọng. 17/12/2013
78 Chương 78 Tiên Ấn - Nếu còn có kiếp sau 17/12/2013
79 Chương 79 Tiên Ấn - Khởi đầu. 17/12/2013
80 Chương 80 Tiên Ấn - Thị tộc Nam Môn. 17/12/2013
81 Chương 81 Tiên Ấn - Lòng trắc ẩn 17/12/2013
82 Chương 82 Tiên Ấn - Tâm tính. 17/12/2013
83 Chương 83 Tiên Ấn - Theo dõi. 17/12/2013
84 Chương 84 Tiên Ấn - Tán tiên kiếp. 17/12/2013
85 Chương 85 Tiên Ấn - Cưỡng ép. 17/12/2013
86 Chương 86 Tiên Ấn - Khoảng không của các ngôi sao. 17/12/2013
87 Chương 87 Tiên Ấn - Ý chí tiên đạo. 17/12/2013
88 Chương 88 Tiên Ấn - Mười hai cuốn thiên thư. 17/12/2013
89 Chương 89 Tiên Ấn - Bảo quang pháp tướng. 17/12/2013
90 Chương 90 Tiên Ấn - Hóa thần quyết. 17/12/2013
91 Chương 91 Tiên Ấn - Tâm tư của Ôn Nhã. 17/12/2013
92 Chương 92 Tiên Ấn - Phản nô. 17/12/2013
93 Chương 93 Tiên Ấn - Thân phận mới. 17/12/2013
94 Chương 94 Tiên Ấn - Nội đường Nam Môn. 17/12/2013
95 Chương 95 Tiên Ấn - Vườn nho khách phòng. 17/12/2013
96 Chương 96 Tiên Ấn - Tiếp tục sống. 17/12/2013
97 Chương 97 Tiên Ấn - Thiên Khung Lâu. 17/12/2013
98 Chương 98 Tiên Ấn - Công pháp tràn lan. 17/12/2013
99 Chương 99 Tiên Ấn - Mở rộng và ảnh hưởng. 17/12/2013
100 Chương 100 Tiên Ấn - Lao công Nam Viện. 17/12/2013
101 Chương 101 Tiên Ấn - Sự nghi ngờ của Ôn Nhã. 17/12/2013
102 Chương 102 Tiên Ấn - Xây dựng lòng tin. 17/12/2013
103 Chương 103 Tiên Ấn - Chợ Cảnh Lan. 17/12/2013
104 Chương 104 Tiên Ấn - Nô tràng. 17/12/2013
105 Chương 105 Tiên Ấn - Tướng tàn. 17/12/2013
106 Chương 106 Tiên Ấn - Người tới từ Thái Nhất. 17/12/2013
107 Chương 107 Tiên Ấn - Đệ tử Nam Môn. 17/12/2013
108 Chương 108 Tiên Ấn - Tập trung thảo luận. 17/12/2013
109 Chương 109 Tiên Ấn - Tụ tập thương nghị (2) 17/12/2013
110 Chương 110 Tiên Ấn - Tụ tập thương nghị (3) 17/12/2013
111 Chương 111 Tiên Ấn - Phân phối lợi nhuận 17/12/2013
112 Chương 112 Tiên Ấn - Điều kiện của thị tộc 17/12/2013
113 Chương 113 Tiên Ấn - Đốm lửa truyền thừa 17/12/2013
114 Chương 114 Tiên Ấn - Gia chủ Nam Môn 17/12/2013
115 Chương 115 Tiên Ấn - Kiếp nạn của Vân Tố..! (1) 17/12/2013
116 Chương 116 Tiên Ấn - Kiếp nạn của Vân Tố (2) 17/12/2013
117 Chương 117 Tiên Ấn - Huynh đệ tranh chấp 17/12/2013
118 Chương 118 Tiên Ấn - Uy thế của ai 17/12/2013
119 Chương 119 Tiên Ấn - Hắc nô 17/12/2013
120 Chương 120 Tiên Ấn - Tiên thuật Hàn Tích 17/12/2013
121 Chương 121 Tiên Ấn - Cô đơn như sao băng! 17/12/2013
122 Chương 122 Tiên Ấn - Hỗn Loạn! 17/12/2013
123 Chương 123 Tiên Ấn - Lưu Hỏa Kiếp 17/12/2013
124 Chương 124 Tiên Ấn - Thần thú hộ thân. 17/12/2013
125 Chương 125 Tiên Ấn - Tiên Giáp Chiến Thần. 17/12/2013
126 Chương 126 Tiên Ấn - Quỷ Nhận. 17/12/2013
127 Chương 127 Tiên Ấn - Lòng lang dạ sói. 17/12/2013
128 Chương 128 Tiên Ấn - Thực lực của Bạch Mộc Trần. 17/12/2013
129 Chương 129 Tiên Ấn - Nguyên thần hợp kiếm. 17/12/2013
130 Chương 130 Tiên Ấn - Hắc Nô Ngao Huyền. 17/12/2013
131 Chương 131 Tiên Ấn - Kim Quang Ấn. 17/12/2013
132 Chương 132 Tiên Ấn - Thần lai chi kiếm 17/12/2013
133 Chương 133 Tiên Ấn - Truyền Nhân Của Thái Nhất Tông 17/12/2013
134 Chương 134 Tiên Ấn - Vẫn còn nhớ 17/12/2013
135 Chương 135 Tiên Ấn - Kinh sợ. 17/12/2013
136 Chương 136 Tiên Ấn - Tâm tư 17/12/2013
137 Chương 137 Tiên Ấn - Tặng ngọc giản 17/12/2013
138 Chương 138 Tiên Ấn - Thiên Vi Phủ chủ 17/12/2013
139 Chương 139 Tiên Ấn - Tinh chủ Thiên Cơ Minh 17/12/2013
140 Chương 140 Tiên Ấn - Luyện hóa ma khí 17/12/2013
141 Chương 141 Tiên Ấn - Tiên Chủng khôi phục 17/12/2013
142 Chương 142 Tiên Ấn - Xuất quan 17/12/2013
143 Chương 143 Tiên Ấn - Tâm cảnh siêu nhiên 17/12/2013
144 Chương 144 Tiên Ấn - Vận mệnh 17/12/2013
145 Chương 145 Tiên Ấn - Phong Thần thế gia 17/12/2013
146 Chương 146 Tiên Ấn - Hung Thần Ác Sát 17/12/2013
147 Chương 147 Tiên Ấn - Mưu của Trần Tịch 17/12/2013
148 Chương 148 Tiên Ấn - Đồ vô sỉ. 17/12/2013
149 Chương 149 Tiên Ấn - Trao đổi 17/12/2013
150 Chương 150 Tiên Ấn - Cái giá cho sự trưởng thành 17/12/2013
151 Chương 151 Tiên Ấn - Cấm Tiên Phù 17/12/2013
152 Chương 152 Tiên Ấn - Ức Khổ cầu học. 17/12/2013
153 Chương 153 Tiên Ấn - Truyền thừa đan đạo. 17/12/2013
154 Chương 154 Tiên Ấn - Lựa chọn của Phong Thần Ỷ Mộng. 17/12/2013
155 Chương 155 Tiên Ấn - Thái Nhất tiên tông. 17/12/2013
156 Chương 156 Tiên Ấn - Bí mật về lục giới. 17/12/2013
157 Chương 157 Tiên Ấn - Vạn Cấm Thủ. 17/12/2013
158 Chương 158 Tiên Ấn - Thử nghiệm luyện đan. 17/12/2013
159 Chương 159 Tiên Ấn - Đan đạo thời thượng cổ. 17/12/2013
160 Chương 160 Tiên Ấn - Gia chủ triệu kiến. 17/12/2013
161 Chương 161 Tiên Ấn - Tự bạch 17/12/2013
162 Chương 162 Tiên Ấn - Dựa thế đi lên. 17/12/2013
163 Chương 163 Tiên Ấn - Phần thưởng. 17/12/2013
164 Chương 164 Tiên Ấn - Đại trưởng lão Nam Môn. 17/12/2013
165 Chương 165 Tiên Ấn - Hàm Sa thú. 17/12/2013
166 Chương 166 Tiên Ấn - Đâm hoa kết quả. 17/12/2013
167 Chương 167 Tiên Ấn - Dịch Nguyên. 17/12/2013
168 Chương 168 Tiên Ấn - Cực Mạch Đạo Thể. 17/12/2013
169 Chương 169 Tiên Ấn - Chuyện năm đó. 17/12/2013
170 Chương 170 Tiên Ấn - Kim đan đại đạo. 17/12/2013
171 Chương 171 Tiên Ấn - Thăm dò 17/12/2013
172 Chương 172 Tiên Ấn - Tiên phù nhị giai. 17/12/2013
173 Chương 173 Tiên Ấn - Tư Đồ Hôi 17/12/2013
174 Chương 174 Tiên Ấn - Sóng gió bùng lên. 17/12/2013
175 Chương 175 Tiên Ấn - Phù Trận. 17/12/2013
176 Chương 176 Tiên Ấn - Trận tổ hợp tiên phù 17/12/2013
177 Chương 177 Tiên Ấn - Trong bàn cờ, ngoài bàn cờ. 17/12/2013
178 Chương 178 Tiên Ấn - Suy nghĩ phức tạp. 17/12/2013
179 Chương 179 Tiên Ấn - Tới hỏi ý. 17/12/2013
180 Chương 180 Tiên Ấn - Thử phù. 17/12/2013
181 Chương 181 Tiên Ấn - Bộc lộ tài năng 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-an-956.html