Truyện Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long
Truyện Biên Thành Lãng Tử là một trong số những truyện Kiếm Hiệp nổi tiếng của tác giả Cổ Long. Nội dung của truyện xoay quanh Tiểu Phi và việc điều tra một vụ án mạng nổi tiếng...

Vạn Mã Ðường nổi tiếng là nơi long tàng hổ phục bỗng nhiên xẩy ra hàng loạt tai biến.

Các khách mời phó hội đột nhiên mất tích, gia súc chết hàng loạt.

Chuyện này có liên hệ gì đến vụ thảm sát Thần Ðao Ðường hơn hai mươi năm về trước chăng ?

Ðọc Phong Vân Ðệ Nhất Ðao, quý vị sẽ có dịp gặp lại truyền nhân của Lý Tầm Hoan, Kim Vô Mạng và tái ngộ cùng Tiểu Phi.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tuyết Hồng Trong Tráp 16/12/2013
2 Chương 2 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Con Người Không Mang Đao 16/12/2013
3 Chương 3 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Vạn Mã Đường 16/12/2013
4 Chương 4 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chẳng Chừa Một Món 16/12/2013
5 Chương 5 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Phách Tán Hồn Phi 16/12/2013
6 Chương 6 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Sau Cơn Mưa To 16/12/2013
7 Chương 7 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Sau Trước Hoàng Hôn 16/12/2013
8 Chương 8 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Hận Cừu Dục Vọng 16/12/2013
9 Chương 9 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Người Khách Kỳ Quái 16/12/2013
10 Chương 10 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Mỹ Nhân Thần Bí 16/12/2013
11 Chương 11 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Bữa Ăn Sáng Cuối Cùng 16/12/2013
12 Chương 12 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tâm Tình Ngưng Trọng 16/12/2013
13 Chương 13 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Những Kẻ Ra Đi 16/12/2013
14 Chương 14 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Nợ Mười Năm Trước 16/12/2013
15 Chương 15 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Lòng Ác Tay Độc 16/12/2013
16 Chương 16 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Giết Người Hủy Xác 16/12/2013
17 Chương 17 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tử Vong Chóa Mắt 16/12/2013
18 Chương 18 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Sát Thủ Kiếm 16/12/2013
19 Chương 19 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Đinh Gia Thất Tiên Nữ 16/12/2013
20 Chương 20 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Kiếm Như Độc Xà 16/12/2013
21 Chương 21 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tiêu Biệt Ly Ly Biệt 16/12/2013
22 Chương 22 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Giết Người Không Chết 16/12/2013
23 Chương 23 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Bạt Đao Lần Nữa 16/12/2013
24 Chương 24 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Giết Không Hết 16/12/2013
25 Chương 25 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Cam Tâm Bị Giết 16/12/2013
26 Chương 26 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Hộ Hoa Kiếm Khách 16/12/2013
27 Chương 27 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Bạch Vân Trang 16/12/2013
28 Chương 28 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Người Đẹp Khó Quên 16/12/2013
29 Chương 29 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Đao Nhanh Sanh Thù 16/12/2013
30 Chương 30 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Phó Hồng Tuyết Bạt Đao 16/12/2013
31 Chương 31 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Huyết Quỷ (1) 16/12/2013
32 Chương 32 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Huyết Quỷ (2) 16/12/2013
33 Chương 33 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Diệt Khẩu 16/12/2013
34 Chương 34 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Con Người Lạ 16/12/2013
35 Chương 35 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chiếc Côn Của Người Lạ 16/12/2013
37 Chương 37 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Cái Khổ Chọn Lựa 16/12/2013
38 Chương 38 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Am Cũ Mai Hoa 16/12/2013
39 Chương 39 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Máu Đến Thị Thành 16/12/2013
40 Chương 40 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Cái Chết Của Thúy Bình 16/12/2013
41 Chương 41 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Tay Không Chống Kiếm Độc 16/12/2013
42 Chương 42 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Kiếm Nhanh Tay Đứt 16/12/2013
43 Chương 43 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Độc Thủ 16/12/2013
44 Chương 44 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Đường Cùng 16/12/2013
45 Chương 45 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Cừu Hận 16/12/2013
46 Chương 46 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Máu Nhuộm Rừng Hoang 16/12/2013
47 Chương 47 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Một Nhân Vật Mới 16/12/2013
48 Chương 48 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Người Áo Đen Bí Mật 16/12/2013
49 Chương 49 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Cốt Nhục Suýt Tương Tàn 16/12/2013
50 Chương 50 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Giá Trị Thanh Đao 16/12/2013
51 Chương 51 Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Nhân Ái Hơn Hận Cừu 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bien-thanh-lang-tu-co-long-959.html