Truyện Thế Giới Tu Chân - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thế Giới Tu Chân
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thế Giới Tu Chân
Bạn đang đọc truyện Thế Giới Tu Chân của tác giả Phương Tưởng trên trang đọc truyện online.Tả Mạc không có thiên phú tu kiếm nhưng có thiên phú về ngũ hành ... ngoại môn đệ tử chỉ có mỗi mình hắn luyện được Vân Vũ Quyết đến tầng 3 ... mất trí nhớ nên hắn không có ý chí phấn đấu... mơ ước của lớn nhất của hắn là thành 1 vị Linh Thực Phu ( đại loại như kiểu kỹ sư nông nghiệp ấy )...Nhưng trong 1 lần đi trừ sâu cho ruộng linh cốc ...

Tả Mạc bị 1 hạt Bồ Công Anh yêu quái (Bồ Yêu) chiếm lấy thức hải.

từ đấy Tả Mạc đổi đời.

trở thành Linh Thực Phu rồi thành nội môn đệ tử.

Thiên phú của hắn không ở tu kiếm nhưng tính cách hắn cố chấp, kiên định .

lại được Bồ Yêu hướng dẫn nên tu luyện được kiếm ý .

Thân phận của Tả Mạc trong môn phái ngày càng tăng lên thì bí ẩn về thân phận của hắn cũng dần dần hé lộ.

Tả Mạc không thích tu kiếm.

cũng không có năng khiếu tu kiếm.

hắn thích trồng cây và luyện đan.

trên hết là Tả Mạc thích kiếm tiền.

nhưng hắn cũng hiểu là nếu không đủ thực lực thì sẽ không bao giờ hắn tìm lại được trí nhớ.

không bao giờ biết hắn là ai.

nên hắn phải luyện kiếm.

chết cũng phải luyện.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Vân Vũ quyết 17/12/2013
2 Chương 2 Thế Giới Tu Chân - Ngọc giản 17/12/2013
3 Chương 3 Thế Giới Tu Chân - Tiểu viện 17/12/2013
4 Chương 4 Thế Giới Tu Chân - Vô vọng 17/12/2013
5 Chương 5 Thế Giới Tu Chân - Lãnh Vụ cốc 17/12/2013
6 Chương 6 Thế Giới Tu Chân - Nguy cao 17/12/2013
7 Chương 7 Thế Giới Tu Chân - Chờ ngươi 17/12/2013
8 Chương 8 Thế Giới Tu Chân - Biến hoá 17/12/2013
9 Chương 9 Thế Giới Tu Chân - Luyện khí 17/12/2013
10 Chương 10 Thế Giới Tu Chân - Cỏ dại 17/12/2013
11 Chương 11 Thế Giới Tu Chân - Cương thi mê tiền 17/12/2013
12 Chương 12 Thế Giới Tu Chân - Thảo Mộc quyết 17/12/2013
13 Chương 13 Thế Giới Tu Chân - Đại công cáo thành 17/12/2013
14 Chương 14 Thế Giới Tu Chân - Quái bệnh 17/12/2013
15 Chương 15 Thế Giới Tu Chân - Tiểu yêu 17/12/2013
16 Chương 16 Thế Giới Tu Chân - Kiếm Ý 17/12/2013
17 Chương 17 Thế Giới Tu Chân - Bồ 17/12/2013
18 Chương 18 Thế Giới Tu Chân - tháng 17/12/2013
19 Chương 19 Thế Giới Tu Chân - Sư huynh Vi Thắng 17/12/2013
20 Chương 20 Thế Giới Tu Chân - Chấp niệm 17/12/2013
21 Chương 21 Thế Giới Tu Chân - Một hơi 17/12/2013
22 Chương 22 Thế Giới Tu Chân - Sâu sừng bạc 17/12/2013
23 Chương 23 Thế Giới Tu Chân - Dị tượng 17/12/2013
24 Chương 24 Thế Giới Tu Chân - Tìm phương pháp khác 17/12/2013
25 Chương 25 Thế Giới Tu Chân - Tứ sư cô 17/12/2013
26 Chương 26 Thế Giới Tu Chân - Cải dung mạt thức 17/12/2013
27 Chương 27 Thế Giới Tu Chân - Ngưỡng vọng trong hắc ám 17/12/2013
28 Chương 28 Thế Giới Tu Chân - Bậc cửa 17/12/2013
29 Chương 29 Thế Giới Tu Chân - Kiếm Ý 17/12/2013
30 Chương 30 Thế Giới Tu Chân - Bàn tính (tính toán) 17/12/2013
31 Chương 31 Thế Giới Tu Chân - Tuyển Chọn 17/12/2013
32 Chương 32 Thế Giới Tu Chân - Cự tuyệt 17/12/2013
33 Chương 33 Thế Giới Tu Chân - Mầm xuân ngọc bài 17/12/2013
34 Chương 34 Thế Giới Tu Chân - Nội môn đệ tử 17/12/2013
35 Chương 35 Thế Giới Tu Chân - Phát hiện 17/12/2013
36 Chương 36 Thế Giới Tu Chân - Tái ngộ 17/12/2013
37 Chương 37 Thế Giới Tu Chân - Hai kiếm! 17/12/2013
38 Chương 38 Thế Giới Tu Chân - Hành Phương viện 17/12/2013
39 Chương 39 Thế Giới Tu Chân - thử nghiệm luyện đan 17/12/2013
40 Chương 40 Thế Giới Tu Chân - Trợ giúp 17/12/2013
41 Chương 41 Thế Giới Tu Chân - Thần Thức 17/12/2013
42 Chương 42 Thế Giới Tu Chân - Đan thành 17/12/2013
43 Chương 43 Thế Giới Tu Chân - Nhất phẩm linh đan 17/12/2013
44 Chương 44 Thế Giới Tu Chân - Một viên tinh thạch dẫn phát thảm án 17/12/2013
45 Chương 45 Thế Giới Tu Chân - Giãy dụa 17/12/2013
46 Chương 46 Thế Giới Tu Chân - Trúc Cơ 17/12/2013
47 Chương 47 Thế Giới Tu Chân - Sư huynh Hứa Dật 17/12/2013
48 Chương 48 Thế Giới Tu Chân - Hắc tâm điển tịch thất 17/12/2013
49 Chương 49 Thế Giới Tu Chân - Đơn đặt hàng 17/12/2013
50 Chương 50 Thế Giới Tu Chân - Tìm kiếm phương pháp 17/12/2013
51 Chương 51 Thế Giới Tu Chân - Ra tay 17/12/2013
52 Chương 52 Thế Giới Tu Chân - Liều! 17/12/2013
53 Chương 53 Thế Giới Tu Chân - Đại Lực hoàn 17/12/2013
54 Chương 54 Thế Giới Tu Chân - Hỏa 17/12/2013
55 Chương 55 Thế Giới Tu Chân - Muốn phát tài sao? 17/12/2013
56 Chương 56 Thế Giới Tu Chân - Quyết tâm 17/12/2013
57 Chương 57 Thế Giới Tu Chân - Như hỏa 17/12/2013
58 Chương 58 Thế Giới Tu Chân - Sợ hãi 17/12/2013
59 Chương 59 Thế Giới Tu Chân - Trong nước luyện kiếm 17/12/2013
60 Chương 60 Thế Giới Tu Chân - Ngộ 17/12/2013
61 Chương 61 Thế Giới Tu Chân - Tính toán 17/12/2013
62 Chương 62 Thế Giới Tu Chân - Lâm Khiêm 17/12/2013
63 Chương 63 Thế Giới Tu Chân - Môn trung khảo hạch 17/12/2013
64 Chương 64 Thế Giới Tu Chân - Bắt Được Rồi 17/12/2013
65 Chương 65 Thế Giới Tu Chân - Ly thủy phần thiên 17/12/2013
66 Chương 66 Thế Giới Tu Chân - Tỉnh chuyển 17/12/2013
67 Chương 67 Thế Giới Tu Chân - Hỏi đáp 17/12/2013
68 Chương 68 Thế Giới Tu Chân - Khó được nhàn rỗi 17/12/2013
69 Chương 69 Thế Giới Tu Chân - Nước miếng của Tả Mạc 17/12/2013
70 Chương 70 Thế Giới Tu Chân - Âm châu 17/12/2013
71 Chương 71 Thế Giới Tu Chân - Thử nghiệm mới 17/12/2013
72 Chương 72 Thế Giới Tu Chân - Gặp khách 17/12/2013
73 Chương 73 Thế Giới Tu Chân - Cái khó ló cái không 17/12/2013
74 Chương 74 Thế Giới Tu Chân - Ác mộng 17/12/2013
75 Chương 75 Thế Giới Tu Chân - Sương khói 17/12/2013
76 Chương 76 Thế Giới Tu Chân - Kiếm trận luyện thể 17/12/2013
77 Chương 77 Thế Giới Tu Chân - Cục 17/12/2013
78 Chương 78 Thế Giới Tu Chân - Ra tay 17/12/2013
79 Chương 79 Thế Giới Tu Chân - Quyết định của Tả Mạc 17/12/2013
80 Chương 80 Thế Giới Tu Chân - Bia mộ biến hóa 17/12/2013
81 Chương 81 Thế Giới Tu Chân - Linh Anh phái 17/12/2013
82 Chương 82 Thế Giới Tu Chân - Người không hoành tài không phú! 17/12/2013
83 Chương 83 Thế Giới Tu Chân - Thủ đoạn bạo lực 17/12/2013
84 Chương 84 Thế Giới Tu Chân - Vì tinh thạch 17/12/2013
85 Chương 85 Thế Giới Tu Chân - Tìm đến tới cửa 17/12/2013
86 Chương 86 Thế Giới Tu Chân - Văn Phi 17/12/2013
87 Chương 87 Thế Giới Tu Chân - Cường chiêu đối cường chiêu 17/12/2013
88 Chương 88 Thế Giới Tu Chân - Lột da cương thi 17/12/2013
89 Chương 89 Thế Giới Tu Chân - Ngu yêu 17/12/2013
90 Chương 90 Thế Giới Tu Chân - Phản kích của Bồ yêu 17/12/2013
91 Chương 91 Thế Giới Tu Chân - Dung hợp kiếm ý 17/12/2013
92 Chương 92 Thế Giới Tu Chân - Thiên âm hỏa châu 17/12/2013
93 Chương 93 Thế Giới Tu Chân - Lửa Chung duẩn 17/12/2013
94 Chương 94 Thế Giới Tu Chân - Vì sao trong mắt ta thường chứa lệ 17/12/2013
95 Chương 95 Thế Giới Tu Chân - Biện pháp bị ép ra 17/12/2013
96 Chương 96 Thế Giới Tu Chân - Hàn quang 17/12/2013
97 Chương 97 Thế Giới Tu Chân - Kế của Lâm Viễn 17/12/2013
98 Chương 98 Thế Giới Tu Chân - Phẫn nộ cùng đau đớn của Tả Mạc 17/12/2013
99 Chương 99 Thế Giới Tu Chân - Phù binh 17/12/2013
100 Chương 100 Thế Giới Tu Chân - Thường Hoành máu tanh 17/12/2013
101 Chương 101 Thế Giới Tu Chân - Liều! 17/12/2013
102 Chương 102 Thế Giới Tu Chân - Xem không hiểu 17/12/2013
103 Chương 103 Thế Giới Tu Chân - Khải phát 17/12/2013
104 Chương 104 Thế Giới Tu Chân - Do dự 17/12/2013
105 Chương 105 Thế Giới Tu Chân - Ma văn yêu hạch 17/12/2013
106 Chương 106 Thế Giới Tu Chân - cuồng nhân gia công bán thành phẩm 17/12/2013
107 Chương 107 Thế Giới Tu Chân - Gặp lại sư huynh 17/12/2013
108 Chương 108 Thế Giới Tu Chân - Hai con đường 17/12/2013
109 Chương 109 Thế Giới Tu Chân - Mặc hạt sen 17/12/2013
110 Chương 110 Thế Giới Tu Chân - Tứ chuyển hỏa trận 17/12/2013
111 Chương 111 Thế Giới Tu Chân - mỹ vị “bổ” 17/12/2013
112 Chương 112 Thế Giới Tu Chân - Âm sát 17/12/2013
113 Chương 113 Thế Giới Tu Chân - Trận bàn 17/12/2013
114 Chương 114 Thế Giới Tu Chân - Đấu kiếm hội 17/12/2013
115 Chương 115 Thế Giới Tu Chân - tái tham kiếm động 17/12/2013
116 Chương 116 Thế Giới Tu Chân - âm thứ 17/12/2013
117 Chương 117 Thế Giới Tu Chân - Chuyện gì vậy 17/12/2013
118 Chương 118 Thế Giới Tu Chân - Giữa vui và buồn 17/12/2013
119 Chương 119 Thế Giới Tu Chân - Tình báo 17/12/2013
120 Chương 120 Thế Giới Tu Chân - Hấp dẫn không thể chối từ 17/12/2013
121 Chương 121 Thế Giới Tu Chân - Đổ ước 17/12/2013
122 Chương 122 Thế Giới Tu Chân - Áp chú (đặt cược) 17/12/2013
123 Chương 123 Thế Giới Tu Chân - Khai chiến 17/12/2013
124 Chương 124 Thế Giới Tu Chân - Phân ảnh cùng liệt hỏa 17/12/2013
125 Chương 125 Thế Giới Tu Chân - Tuyệt sát 17/12/2013
126 Chương 126 Thế Giới Tu Chân - gặng hỏi 17/12/2013
127 Chương 127 Thế Giới Tu Chân - Mọi người đều phiền não 17/12/2013
128 Chương 128 Thế Giới Tu Chân - Bách bảo phi các 17/12/2013
129 Chương 129 Thế Giới Tu Chân - Ngũ Sắc Tháp 17/12/2013
130 Chương 130 Thế Giới Tu Chân - Tái kiến Lâm Khiêm 17/12/2013
131 Chương 131 Thế Giới Tu Chân - Ngũ Sắc Tháp diệu dụng 17/12/2013
132 Chương 132 Thế Giới Tu Chân - CHữa Thương 17/12/2013
133 Chương 133 Thế Giới Tu Chân - Bùi Nguyên Nhiên không vui 17/12/2013
134 Chương 134 Thế Giới Tu Chân - lâm chiến 17/12/2013
135 Chương 135 Thế Giới Tu Chân - Tùng Đào các 17/12/2013
136 Chương 136 Thế Giới Tu Chân - Kiếm ý tâm chuyển 17/12/2013
137 Chương 137 Thế Giới Tu Chân - Đều có đối thủ 17/12/2013
138 Chương 138 Thế Giới Tu Chân - uất cùng sướng 17/12/2013
139 Chương 139 Thế Giới Tu Chân - Trận Phòng lưu 17/12/2013
140 Chương 140 Thế Giới Tu Chân - Ngã Ly 17/12/2013
141 Chương 141 Thế Giới Tu Chân - Tông Minh Nhạn đấu Tả Mạc 17/12/2013
142 Chương 142 Thế Giới Tu Chân - Thất Mai kiếm 17/12/2013
143 Chương 143 Thế Giới Tu Chân - Tin tức nặng ký 17/12/2013
144 Chương 144 Thế Giới Tu Chân - Tà môn 17/12/2013
145 Chương 145 Thế Giới Tu Chân - Nam Môn Dương! Thật nam nhân! 17/12/2013
146 Chương 146 Thế Giới Tu Chân - Bi phẫn của Tả Mạc 17/12/2013
147 Chương 147 Thế Giới Tu Chân - Trời sinh ta chiến 17/12/2013
148 Chương 148 Thế Giới Tu Chân - Phù binh 17/12/2013
149 Chương 149 Thế Giới Tu Chân - Hỏa 17/12/2013
150 Chương 150 Thế Giới Tu Chân - Mục tiêu mới 17/12/2013
151 Chương 151 Thế Giới Tu Chân - Ngộ 17/12/2013
152 Chương 152 Thế Giới Tu Chân - tinh sa 17/12/2013
153 Chương 153 Thế Giới Tu Chân - Pháp bảo bản mệnh 17/12/2013
154 Chương 154 Thế Giới Tu Chân - Nguyệt minh băng âm 17/12/2013
155 Chương 155 Thế Giới Tu Chân - Va chạm! 17/12/2013
156 Chương 156 Thế Giới Tu Chân - Huynh đệ chung hoạn nạn 17/12/2013
157 Chương 157 Thế Giới Tu Chân - Bất ngờ 17/12/2013
158 Chương 158 Thế Giới Tu Chân - Bế quan 17/12/2013
159 Chương 159 Thế Giới Tu Chân - Thu hoạch 17/12/2013
160 Chương 160 Thế Giới Tu Chân - Liệt hỏa đan 17/12/2013
161 Chương 161 Thế Giới Tu Chân - Luyện chế kiếm phôi 17/12/2013
162 Chương 162 Thế Giới Tu Chân - Đầu cơ trục lợi 17/12/2013
163 Chương 163 Thế Giới Tu Chân - Không phải dạng này 17/12/2013
164 Chương 164 Thế Giới Tu Chân - Đại trận kiếm ý 17/12/2013
165 Chương 165 Thế Giới Tu Chân - Vô Không khuếch trương 17/12/2013
166 Chương 166 Thế Giới Tu Chân - Nơi này tuyệt vời 17/12/2013
167 Chương 167 Thế Giới Tu Chân - Vật thị nhân phí 17/12/2013
168 Chương 168 Thế Giới Tu Chân - Hoang Mộc đảo 17/12/2013
169 Chương 169 Thế Giới Tu Chân - Của trời cho 17/12/2013
170 Chương 170 Thế Giới Tu Chân - Nam Minh Tử 17/12/2013
171 Chương 171 Thế Giới Tu Chân - Vi không tiễn 17/12/2013
172 Chương 172 Thế Giới Tu Chân - Bồ yêu tỉnh lại 17/12/2013
173 Chương 173 Thế Giới Tu Chân - Dụ Dỗ 17/12/2013
174 Chương 174 Thế Giới Tu Chân - Kim Ô đại phù trận 17/12/2013
175 Chương 175 Thế Giới Tu Chân - Hỏa 17/12/2013
176 Chương 176 Thế Giới Tu Chân - Bạo lực! 17/12/2013
177 Chương 177 Thế Giới Tu Chân - Làm ăn 17/12/2013
178 Chương 178 Thế Giới Tu Chân - Hư thuận 17/12/2013
179 Chương 179 Thế Giới Tu Chân - Bia Mộ 17/12/2013
180 Chương 180 Thế Giới Tu Chân - Đại thiên diệp thủ 17/12/2013
181 Chương 181 Thế Giới Tu Chân - Khách quen 17/12/2013
182 Chương 182 Thế Giới Tu Chân - Phát hiện! 17/12/2013
183 Chương 183 Thế Giới Tu Chân - Ô Phong tặc 17/12/2013
184 Chương 184 Thế Giới Tu Chân - Bọ ngựa hoàng tước 17/12/2013
185 Chương 185 Thế Giới Tu Chân - Kim Ô Hỏa chi uy! 17/12/2013
186 Chương 186 Thế Giới Tu Chân - Kiếm trận! 17/12/2013
187 Chương 187 Thế Giới Tu Chân - Một canh giờ 17/12/2013
188 Chương 188 Thế Giới Tu Chân - Vào trận 17/12/2013
189 Chương 189 Thế Giới Tu Chân - Ấp ủ 17/12/2013
190 Chương 190 Thế Giới Tu Chân - Liều mạng 17/12/2013
191 Chương 191 Thế Giới Tu Chân - Trận chiến đầu dùng Âm Hỏa châu 17/12/2013
192 Chương 192 Thế Giới Tu Chân - Phạm âm hoàn 17/12/2013
193 Chương 193 Thế Giới Tu Chân - Thu hoạch khá 17/12/2013
194 Chương 194 Thế Giới Tu Chân - Kim Giáp vệ 17/12/2013
195 Chương 195 Thế Giới Tu Chân - Hai cuộc làm ăn 17/12/2013
196 Chương 196 Thế Giới Tu Chân - Tin tức 17/12/2013
197 Chương 197 Thế Giới Tu Chân - Ngưng mạch 17/12/2013
198 Chương 198 Thế Giới Tu Chân - Tình hình ra sao 17/12/2013
199 Chương 199 Thế Giới Tu Chân - Dịch Thú bài 17/12/2013
200 Chương 200 Thế Giới Tu Chân - Chào hàng 17/12/2013
201 Chương 201 Thế Giới Tu Chân - Vũ trang tận răng 17/12/2013
202 Chương 202 Thế Giới Tu Chân - Áp sát 17/12/2013
203 Chương 203 Thế Giới Tu Chân - Thuyền Tảo Hạch 17/12/2013
204 Chương 204 Thế Giới Tu Chân - Cải tiến 17/12/2013
205 Chương 205 Thế Giới Tu Chân - Cờ Dịch Chiến 17/12/2013
206 Chương 206 Thế Giới Tu Chân - Đây là cái gì? 17/12/2013
207 Chương 207 Thế Giới Tu Chân - Nguyệt Tình Huyền Thủy thú 17/12/2013
208 Chương 208 Thế Giới Tu Chân - Huyết Không Độn 17/12/2013
209 Chương 209 Thế Giới Tu Chân - Ma Phàm 17/12/2013
210 Chương 210 Thế Giới Tu Chân - Trật tự tan rã 17/12/2013
211 Chương 211 Thế Giới Tu Chân - Bọn quỷ phế vật nghèo đói 17/12/2013
212 Chương 212 Thế Giới Tu Chân - Anh rất là thực tế 17/12/2013
213 Chương 213 Thế Giới Tu Chân - Ma Phàm đạt tiêu chuẩn 17/12/2013
214 Chương 214 Thế Giới Tu Chân - Một loạt vấn đề 17/12/2013
215 Chương 215 Thế Giới Tu Chân - Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh 17/12/2013
216 Chương 216 Thế Giới Tu Chân - Trận chiến mở màn của Công Tôn Sai 17/12/2013
217 Chương 217 Thế Giới Tu Chân - Sát chiêu và Ma Phàm 17/12/2013
218 Chương 218 Thế Giới Tu Chân - Chiến lợi phẩm 17/12/2013
219 Chương 219 Thế Giới Tu Chân - Lễ thưởng công 17/12/2013
220 Chương 220 Thế Giới Tu Chân - Liều mạng vì vụn thiết ngân 17/12/2013
221 Chương 221 Thế Giới Tu Chân - Bồ yêu đang làm gì? 17/12/2013
222 Chương 222 Thế Giới Tu Chân - Tháp nhỏ tiến giai 17/12/2013
223 Chương 223 Thế Giới Tu Chân - Tiếp tục trao đổi 17/12/2013
224 Chương 224 Thế Giới Tu Chân - Chỉ điểm của Bồ yêu 17/12/2013
225 Chương 225 Thế Giới Tu Chân - Luyện thể đột phá 17/12/2013
226 Chương 226 Thế Giới Tu Chân - Cảnh giới Nhị sơn 17/12/2013
227 Chương 227 Thế Giới Tu Chân - Đơn đặt hàng nội bộ 17/12/2013
228 Chương 228 Thế Giới Tu Chân - Sự quyết đoán của Ma Phàm 17/12/2013
229 Chương 229 Thế Giới Tu Chân - Phù trận đột phá 17/12/2013
230 Chương 230 Thế Giới Tu Chân - Lưu Ly Thiên Ba 17/12/2013
231 Chương 231 Thế Giới Tu Chân - Cảnh báo 17/12/2013
232 Chương 232 Thế Giới Tu Chân - Chiến cuộc điên cuồng của Công Tôn Sai 17/12/2013
233 Chương 233 Thế Giới Tu Chân - Huyết Giác Đại mãng 17/12/2013
234 Chương 234 Thế Giới Tu Chân - Phẫn nộ và sát khí 17/12/2013
235 Chương 235 Thế Giới Tu Chân - Xung kích ba gợn sóng của đồ tể 17/12/2013
236 Chương 236 Thế Giới Tu Chân - Chương 0236 17/12/2013
237 Chương 237 Thế Giới Tu Chân - Tái tạo cơ thể 17/12/2013
238 Chương 238 Thế Giới Tu Chân - Hạt đào lôi âm 17/12/2013
239 Chương 239 Thế Giới Tu Chân - Yêu điều tra Vô Không 17/12/2013
240 Chương 240 Thế Giới Tu Chân - Chuyện gì đây? 17/12/2013
241 Chương 241 Thế Giới Tu Chân - Xây thành 17/12/2013
242 Chương 242 Thế Giới Tu Chân - Bao Dịch 17/12/2013
243 Chương 243 Thế Giới Tu Chân - Ngọc giản 17/12/2013
244 Chương 244 Thế Giới Tu Chân - Nhất trí đồng ý 17/12/2013
245 Chương 245 Thế Giới Tu Chân - Mở màn trận đánh 17/12/2013
246 Chương 246 Thế Giới Tu Chân - Mai phục 17/12/2013
247 Chương 247 Thế Giới Tu Chân - Thải Thận vũ 17/12/2013
248 Chương 248 Thế Giới Tu Chân - Dàn xếp vấn đề 17/12/2013
249 Chương 249 Thế Giới Tu Chân - Phương án mới 17/12/2013
250 Chương 250 Thế Giới Tu Chân - Đề nghị điên cuồng của Bồ yêu 17/12/2013
251 Chương 251 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc điên cuồng 17/12/2013
252 Chương 252 Thế Giới Tu Chân - Phương pháp dùng lửa giấy 17/12/2013
253 Chương 253 Thế Giới Tu Chân - Tường thành Kim Ô 17/12/2013
254 Chương 254 Thế Giới Tu Chân - Biến hoá của Ngọc Thiết Đầu 17/12/2013
255 Chương 255 Thế Giới Tu Chân - Chiêu Lưu Ly Thiên Ba mới 17/12/2013
256 Chương 256 Thế Giới Tu Chân - Biến số 17/12/2013
257 Chương 257 Thế Giới Tu Chân - Kém một chút 17/12/2013
258 Chương 258 Thế Giới Tu Chân - Bao Dịch giải thích 17/12/2013
259 Chương 259 Thế Giới Tu Chân - Lưu Tinh Không Hỏa 17/12/2013
260 Chương 260 Thế Giới Tu Chân - Nữ tu kinh khủng 17/12/2013
261 Chương 261 Thế Giới Tu Chân - Tập kích! 17/12/2013
262 Chương 262 Thế Giới Tu Chân - Làm ăn lỗ vốn 17/12/2013
263 Chương 263 Thế Giới Tu Chân - Quyết tâm của Tả Mạc 17/12/2013
264 Chương 264 Thế Giới Tu Chân - Sơ phác thành hình 17/12/2013
265 Chương 265 Thế Giới Tu Chân - Biến hóa kinh người của chim ngốc 17/12/2013
266 Chương 266 Thế Giới Tu Chân - Một chút thu hoạch 17/12/2013
267 Chương 267 Thế Giới Tu Chân - Đánh lén 17/12/2013
268 Chương 268 Thế Giới Tu Chân - Đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ 17/12/2013
269 Chương 269 Thế Giới Tu Chân - Con mẹ nó, rốt cuộc cô là ai? 17/12/2013
270 Chương 270 Thế Giới Tu Chân - Thu hoạch lớn 17/12/2013
271 Chương 271 Thế Giới Tu Chân - Rình rập 17/12/2013
272 Chương 272 Thế Giới Tu Chân - Hoàng Trác Quang 17/12/2013
273 Chương 273 Thế Giới Tu Chân - Mũi kiếm trí mạng 17/12/2013
274 Chương 274 Thế Giới Tu Chân - Ngài ăn cơm, chúng tôi húp cháo 17/12/2013
275 Chương 275 Thế Giới Tu Chân - Vây giết 17/12/2013
276 Chương 276 Thế Giới Tu Chân - Chim tuyệt thế 17/12/2013
277 Chương 277 Thế Giới Tu Chân - Phát hiện 17/12/2013
278 Chương 278 Thế Giới Tu Chân - Ngoại Đường Điên Cuồng 17/12/2013
279 Chương 279 Thế Giới Tu Chân - Giao dịch 17/12/2013
280 Chương 280 Thế Giới Tu Chân - Mở màn 17/12/2013
281 Chương 281 Thế Giới Tu Chân - Tiến dần 17/12/2013
282 Chương 282 Thế Giới Tu Chân - Hỏa liêm thạch 17/12/2013
283 Chương 283 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Hỏa 17/12/2013
284 Chương 284 Thế Giới Tu Chân - Đại trận 17/12/2013
285 Chương 285 Thế Giới Tu Chân - Thể ngộ khi luyện khí 17/12/2013
286 Chương 286 Thế Giới Tu Chân - Tới rồi 17/12/2013
287 Chương 287 Thế Giới Tu Chân - Vân Trận sa 17/12/2013
288 Chương 288 Thế Giới Tu Chân - Chiến! 17/12/2013
289 Chương 289 Thế Giới Tu Chân - Băng âm tái hiện 17/12/2013
290 Chương 290 Thế Giới Tu Chân - Vệ doanh xuất trận 17/12/2013
291 Chương 291 Thế Giới Tu Chân - Hồng Quân Hiên 17/12/2013
292 Chương 292 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Ma Sát 17/12/2013
293 Chương 293 Thế Giới Tu Chân - Phát tài phi nghĩa 17/12/2013
294 Chương 294 Thế Giới Tu Chân - Mẹ trẻ quay về 17/12/2013
295 Chương 295 Thế Giới Tu Chân - Chiến tướng! 17/12/2013
296 Chương 296 Thế Giới Tu Chân - Nguyệt Ngân 17/12/2013
297 Chương 297 Thế Giới Tu Chân - Khổ Vệ giáp 17/12/2013
298 Chương 298 Thế Giới Tu Chân - Điên cuồng 17/12/2013
299 Chương 299 Thế Giới Tu Chân - Đại trận và hạt đào lôi âm 17/12/2013
300 Chương 300 Thế Giới Tu Chân - Liều mình 17/12/2013
301 Chương 301 Thế Giới Tu Chân - Tuyệt cảnh 17/12/2013
302 Chương 302 Thế Giới Tu Chân - Khởi đầu mới 17/12/2013
303 Chương 303 Thế Giới Tu Chân - Rời khỏi Tiểu Sơn giới 17/12/2013
304 Chương 304 Thế Giới Tu Chân - Đại Nhật ma thể 17/12/2013
305 Chương 305 Thế Giới Tu Chân - Vào cửa sông giới 17/12/2013
306 Chương 306 Thế Giới Tu Chân - Pháp quyết nhập trận 17/12/2013
307 Chương 307 Thế Giới Tu Chân - Thành Minh Thủy 17/12/2013
308 Chương 308 Thế Giới Tu Chân - Côn đồ 17/12/2013
309 Chương 309 Thế Giới Tu Chân - Thu hoạch lớn nhất 17/12/2013
310 Chương 310 Thế Giới Tu Chân - Hận thù ngày trước 17/12/2013
311 Chương 311 Thế Giới Tu Chân - Giết tới tận cửa 17/12/2013
312 Chương 312 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc phẫn nộ 17/12/2013
313 Chương 313 Thế Giới Tu Chân - Hoá giao 17/12/2013
314 Chương 314 Thế Giới Tu Chân - Thứ Ma Sát 17/12/2013
315 Chương 315 Thế Giới Tu Chân - Hoa Nô 17/12/2013
316 Chương 316 Thế Giới Tu Chân - Kịch biến 17/12/2013
317 Chương 317 Thế Giới Tu Chân - Tập hợp 17/12/2013
318 Chương 318 Thế Giới Tu Chân - Cương đạn hình người 17/12/2013
319 Chương 319 Thế Giới Tu Chân - Muốn đánh thì đánh! 17/12/2013
320 Chương 320 Thế Giới Tu Chân - Muốn đánh thì đánh! 17/12/2013
321 Chương 321 Thế Giới Tu Chân - Đánh lén 17/12/2013
322 Chương 322 Thế Giới Tu Chân - Thắng! 17/12/2013
323 Chương 323 Thế Giới Tu Chân - Kết đan 17/12/2013
324 Chương 324 Thế Giới Tu Chân - Thập Chỉ ngục 17/12/2013
325 Chương 325 Thế Giới Tu Chân - Đây là… 17/12/2013
326 Chương 326 Thế Giới Tu Chân - Chiến trường cổ vạn năm 17/12/2013
327 Chương 327 Thế Giới Tu Chân - Song Tử điệp 17/12/2013
328 Chương 328 Thế Giới Tu Chân - Kiếm động kinh biến 17/12/2013
329 Chương 329 Thế Giới Tu Chân - Thập Phẩm 17/12/2013
330 Chương 330 Thế Giới Tu Chân - Thúc Long hắc kích 17/12/2013
331 Chương 331 Thế Giới Tu Chân - Truyền thụ 17/12/2013
332 Chương 332 Thế Giới Tu Chân - Sát vụ 17/12/2013
333 Chương 333 Thế Giới Tu Chân - Sát hồn triều 17/12/2013
334 Chương 334 Thế Giới Tu Chân - Cấp cổ hoang tế thuật 17/12/2013
335 Chương 335 Thế Giới Tu Chân - Thu hoạch 17/12/2013
336 Chương 336 Thế Giới Tu Chân - Thử xem 17/12/2013
337 Chương 337 Thế Giới Tu Chân - Xích Sát đỉnh 17/12/2013
338 Chương 338 Thế Giới Tu Chân - Nam Nguyệt 17/12/2013
339 Chương 339 Thế Giới Tu Chân - Sâu xa? 17/12/2013
340 Chương 340 Thế Giới Tu Chân - Câu cá 17/12/2013
341 Chương 341 Thế Giới Tu Chân - Pháp quyết của sư đệ 17/12/2013
342 Chương 342 Thế Giới Tu Chân - Tiểu yêu thuật của Nam Nguyệt 17/12/2013
343 Chương 343 Thế Giới Tu Chân - Tương dung 17/12/2013
344 Chương 344 Thế Giới Tu Chân - Y Chính 17/12/2013
345 Chương 345 Thế Giới Tu Chân - Ngục chiến trường 17/12/2013
346 Chương 346 Thế Giới Tu Chân - Cuộc chiến phá ngục 17/12/2013
347 Chương 347 Thế Giới Tu Chân - Một trận! 17/12/2013
348 Chương 348 Thế Giới Tu Chân - Tính toán 17/12/2013
349 Chương 349 Thế Giới Tu Chân - Bạo tẩu 17/12/2013
350 Chương 350 Thế Giới Tu Chân - Dám đánh anh sao! 17/12/2013
351 Chương 351 Thế Giới Tu Chân - Thiên Lưu Thủy Tức 17/12/2013
352 Chương 352 Thế Giới Tu Chân - Hoang tế thuật tái hiện 17/12/2013
353 Chương 353 Thế Giới Tu Chân - Khuếch tán 17/12/2013
354 Chương 354 Thế Giới Tu Chân - Hoang Thú Kì Bàn 17/12/2013
355 Chương 355 Thế Giới Tu Chân - Ra giá 17/12/2013
356 Chương 356 Thế Giới Tu Chân - Biến hóa mới 17/12/2013
357 Chương 357 Thế Giới Tu Chân - Ảnh Ma Vệ A Văn 17/12/2013
358 Chương 358 Thế Giới Tu Chân - Công khai khiêu chiến 17/12/2013
359 Chương 359 Thế Giới Tu Chân - Xúc động 17/12/2013
360 Chương 360 Thế Giới Tu Chân - Xuất phát 17/12/2013
361 Chương 361 Thế Giới Tu Chân - Nguyện vọng khi còn trẻ con 17/12/2013
362 Chương 362 Thế Giới Tu Chân - A Văn liều mạng 17/12/2013
363 Chương 363 Thế Giới Tu Chân - Phá ngục lục đạo 17/12/2013
364 Chương 364 Thế Giới Tu Chân - Gặp lại 17/12/2013
365 Chương 365 Thế Giới Tu Chân - Thương lượng một chút 17/12/2013
366 Chương 366 Thế Giới Tu Chân - Đại Phật Tự Y Chính 17/12/2013
367 Chương 367 Thế Giới Tu Chân - Huyễn thuật và Thanh Hoa táng thủy 17/12/2013
368 Chương 368 Thế Giới Tu Chân - Võ mồm 17/12/2013
369 Chương 369 Thế Giới Tu Chân - Ta gọi là Tiếu Ma Qua (*) 17/12/2013
370 Chương 370 Thế Giới Tu Chân - Ngọc bội 17/12/2013
371 Chương 371 Thế Giới Tu Chân - Treo thưởng 17/12/2013
372 Chương 372 Thế Giới Tu Chân - Hoàng Kim Hồn 17/12/2013
373 Chương 373 Thế Giới Tu Chân - Yêu tóc màu cam 17/12/2013
374 Chương 374 Thế Giới Tu Chân - Bàn Cờ Hoang Thú – Cục 17/12/2013
375 Chương 375 Thế Giới Tu Chân - Yêu thuật lồng giam 17/12/2013
376 Chương 376 Thế Giới Tu Chân - Chúng ta cần thực chiến 17/12/2013
377 Chương 377 Thế Giới Tu Chân - Thanh Hoa Tuyết 17/12/2013
378 Chương 378 Thế Giới Tu Chân - Chủ ý của yêu Khói đen 17/12/2013
379 Chương 379 Thế Giới Tu Chân - Thuỷ triều chiến 17/12/2013
380 Chương 380 Thế Giới Tu Chân - Thanh Hoa của Thanh Hoa Tuyết 17/12/2013
381 Chương 381 Thế Giới Tu Chân - Từ trong bia mộ chui ra một… 17/12/2013
382 Chương 382 Thế Giới Tu Chân - Ngọ Đao Nhất Trảm 17/12/2013
383 Chương 383 Thế Giới Tu Chân - Ngươi thật đáng chết! 17/12/2013
384 Chương 384 Thế Giới Tu Chân - Khách trọ mới 17/12/2013
385 Chương 385 Thế Giới Tu Chân - Tên hung đồ 17/12/2013
386 Chương 386 Thế Giới Tu Chân - Thương Lâm 17/12/2013
387 Chương 387 Thế Giới Tu Chân - Mạc Như Hoả 17/12/2013
388 Chương 388 Thế Giới Tu Chân - Huyễn Diễm Phong Bạo 17/12/2013
389 Chương 389 Thế Giới Tu Chân - Tìm kiếm mục tiêu 17/12/2013
390 Chương 390 Thế Giới Tu Chân - Hợp tác 17/12/2013
391 Chương 391 Thế Giới Tu Chân - Đại Ma Thể 17/12/2013
392 Chương 392 Thế Giới Tu Chân - Nguyện 17/12/2013
393 Chương 393 Thế Giới Tu Chân - Khí phật tử nguyện 17/12/2013
394 Chương 394 Thế Giới Tu Chân - Suy đoán 17/12/2013
395 Chương 395 Thế Giới Tu Chân - Hoàng kim chiến tướng 17/12/2013
396 Chương 396 Thế Giới Tu Chân - Tin tức 17/12/2013
397 Chương 397 Thế Giới Tu Chân - Mảnh nhỏ đồ đằng 17/12/2013
398 Chương 398 Thế Giới Tu Chân - Tình cảnh mới của Kim Ô doanh 17/12/2013
399 Chương 399 Thế Giới Tu Chân - Điểm yếu 17/12/2013
400 Chương 400 Thế Giới Tu Chân - Lệnh gọi nhập ngũ 17/12/2013
401 Chương 401 Thế Giới Tu Chân - Đại gia hỏa 17/12/2013
402 Chương 402 Thế Giới Tu Chân - Kết quả điều tra của Minh Quyết Tử 17/12/2013
403 Chương 403 Thế Giới Tu Chân - Va chạm 17/12/2013
404 Chương 404 Thế Giới Tu Chân - Giết chết 17/12/2013
405 Chương 405 Thế Giới Tu Chân - Ngọc Hành 17/12/2013
406 Chương 406 Thế Giới Tu Chân - Chiến một trận đi! 17/12/2013
407 Chương 407 Thế Giới Tu Chân - Ứng chiến 17/12/2013
408 Chương 408 Thế Giới Tu Chân - Lựa chọn của tân thủ 17/12/2013
409 Chương 409 Thế Giới Tu Chân - Truỳ Viêm yêu 17/12/2013
410 Chương 410 Thế Giới Tu Chân - Lũ hoa tuyết 17/12/2013
411 Chương 411 Thế Giới Tu Chân - Tương phản 17/12/2013
412 Chương 412 Thế Giới Tu Chân - Va chạm 17/12/2013
413 Chương 413 Thế Giới Tu Chân - Tuyết Hoa Giảo Sát 17/12/2013
414 Chương 414 Thế Giới Tu Chân - Sát thi 17/12/2013
415 Chương 415 Thế Giới Tu Chân - Quần quái 17/12/2013
416 Chương 416 Thế Giới Tu Chân - Quái thi 17/12/2013
417 Chương 417 Thế Giới Tu Chân - Biển cát Kim Lưu 17/12/2013
418 Chương 418 Thế Giới Tu Chân - Bão cát 17/12/2013
419 Chương 419 Thế Giới Tu Chân - Tuyệt cảnh 17/12/2013
420 Chương 420 Thế Giới Tu Chân - Rất bình thường 17/12/2013
421 Chương 421 Thế Giới Tu Chân - Ý nghĩ điên cuồng 17/12/2013
422 Chương 422 Thế Giới Tu Chân - Bạo quân 17/12/2013
423 Chương 423 Thế Giới Tu Chân - Ý nghĩ của thiên tài 17/12/2013
424 Chương 424 Thế Giới Tu Chân - Điên cuồng luyện khí 17/12/2013
425 Chương 425 Thế Giới Tu Chân - Siêu cấp quái thuyền! 17/12/2013
426 Chương 426 Thế Giới Tu Chân - Đô Thiên Huyết giới 17/12/2013
427 Chương 427 Thế Giới Tu Chân - Phòng tuyến Hắc Điệt 17/12/2013
428 Chương 428 Thế Giới Tu Chân - Âm mưu 17/12/2013
429 Chương 429 Thế Giới Tu Chân - Chiến pháp của ma tộc 17/12/2013
430 Chương 430 Thế Giới Tu Chân - Mặc giác tê ma 17/12/2013
431 Chương 431 Thế Giới Tu Chân - Hoa nô 17/12/2013
432 Chương 432 Thế Giới Tu Chân - Côn Lôn 17/12/2013
433 Chương 433 Thế Giới Tu Chân - Đấu sức 17/12/2013
434 Chương 434 Thế Giới Tu Chân - Biến trận 17/12/2013
435 Chương 435 Thế Giới Tu Chân - Đỏ mắt 17/12/2013
436 Chương 436 Thế Giới Tu Chân - Biến cố nhát chém của Lôi Bằng 17/12/2013
437 Chương 437 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc đánh lén 17/12/2013
438 Chương 438 Thế Giới Tu Chân - Thắng lợi 17/12/2013
439 Chương 439 Thế Giới Tu Chân - Vân Hải giới 17/12/2013
440 Chương 440 Thế Giới Tu Chân - Hư Linh thành 17/12/2013
441 Chương 441 Thế Giới Tu Chân - Quy củ 17/12/2013
442 Chương 442 Thế Giới Tu Chân - Loại con gái như ngươi 17/12/2013
443 Chương 443 Thế Giới Tu Chân - Nảy lửa 17/12/2013
444 Chương 444 Thế Giới Tu Chân - Linh lực của Tạ Sơn 17/12/2013
445 Chương 445 Thế Giới Tu Chân - Đảo mây họ Nhâm 17/12/2013
446 Chương 446 Thế Giới Tu Chân - Số liệu kinh người 17/12/2013
447 Chương 447 Thế Giới Tu Chân - Trên đảo 17/12/2013
448 Chương 448 Thế Giới Tu Chân - Kim Ô doanh cường hãn 17/12/2013
449 Chương 449 Thế Giới Tu Chân - Linh Thực viện 17/12/2013
450 Chương 450 Thế Giới Tu Chân - Hắc Kim phù binh 17/12/2013
451 Chương 451 Thế Giới Tu Chân - Sau khi Lôi Bằng giác ngộ 17/12/2013
452 Chương 452 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc giác ngộ 17/12/2013
453 Chương 453 Thế Giới Tu Chân - Vung tiền như rác 17/12/2013
454 Chương 454 Thế Giới Tu Chân - Khủng hoảng tài chính 17/12/2013
455 Chương 455 Thế Giới Tu Chân - Thần Tiên Quá Hải 17/12/2013
456 Chương 456 Thế Giới Tu Chân - Một pháo vang trời 17/12/2013
457 Chương 457 Thế Giới Tu Chân - Âm 17/12/2013
458 Chương 458 Thế Giới Tu Chân - Ra chiêu 17/12/2013
459 Chương 459 Thế Giới Tu Chân - Phản kích 17/12/2013
460 Chương 460 Thế Giới Tu Chân - Cao thủ 17/12/2013
461 Chương 461 Thế Giới Tu Chân - Thế giới đảo điên 17/12/2013
462 Chương 462 Thế Giới Tu Chân - Sơn động kinh hồn 17/12/2013
463 Chương 463 Thế Giới Tu Chân - Quái vật gì vậy 17/12/2013
464 Chương 464 Thế Giới Tu Chân - Tiên hạ thủ vi cường! 17/12/2013
465 Chương 465 Thế Giới Tu Chân - Cục diện nguy hiểm 17/12/2013
466 Chương 466 Thế Giới Tu Chân - Ngũ Hành La Yên Tráo 17/12/2013
467 Chương 467 Thế Giới Tu Chân - Cường công 17/12/2013
468 Chương 468 Thế Giới Tu Chân - Gặp quỷ rồi! 17/12/2013
469 Chương 469 Thế Giới Tu Chân - Quanh co khúc khuỷu 17/12/2013
470 Chương 470 Thế Giới Tu Chân - Mệnh lệnh của mẹ trẻ 17/12/2013
471 Chương 471 Thế Giới Tu Chân - Hành động hoàn mỹ 17/12/2013
472 Chương 472 Thế Giới Tu Chân - Cán cân nghiêng lệch 17/12/2013
473 Chương 473 Thế Giới Tu Chân - Một đòn trí mạng 17/12/2013
474 Chương 474 Thế Giới Tu Chân - Liêu Kỳ Xương tới gặp 17/12/2013
475 Chương 475 Thế Giới Tu Chân - Tử Ngọ Thanh Cương trận 17/12/2013
476 Chương 476 Thế Giới Tu Chân - Định Phách Thần Quang 17/12/2013
477 Chương 477 Thế Giới Tu Chân - Nguy hiểm 17/12/2013
478 Chương 478 Thế Giới Tu Chân - Thần Quang 17/12/2013
479 Chương 479 Thế Giới Tu Chân - Hát vang tiến bước 17/12/2013
480 Chương 480 Thế Giới Tu Chân - Phong vận động 17/12/2013
481 Chương 481 Thế Giới Tu Chân - Di Chỉ 17/12/2013
482 Chương 482 Thế Giới Tu Chân - Bạo lực điểu 17/12/2013
483 Chương 483 Thế Giới Tu Chân - Thân trưởng lão 17/12/2013
484 Chương 484 Thế Giới Tu Chân - Nguyên Anh kỳ 17/12/2013
485 Chương 485 Thế Giới Tu Chân - Hỏa Nha xông trận 17/12/2013
486 Chương 486 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Hỏa 17/12/2013
487 Chương 487 Thế Giới Tu Chân - Đi nào 17/12/2013
488 Chương 488 Thế Giới Tu Chân - Nhát kiếm của Vi Thắng 17/12/2013
489 Chương 489 Thế Giới Tu Chân - Bị đánh lén 17/12/2013
490 Chương 490 Thế Giới Tu Chân - Dị tượng 17/12/2013
491 Chương 491 Thế Giới Tu Chân - Thạch bích 17/12/2013
492 Chương 492 Thế Giới Tu Chân - Thanh Mộc mật cảnh 17/12/2013
493 Chương 493 Thế Giới Tu Chân - Thanh Lâm 17/12/2013
494 Chương 494 Thế Giới Tu Chân - Thức tỉnh 17/12/2013
495 Chương 495 Thế Giới Tu Chân - Trực giác 17/12/2013
496 Chương 496 Thế Giới Tu Chân - Thần kỹ 17/12/2013
497 Chương 497 Thế Giới Tu Chân - Thần điện mở ra 17/12/2013
498 Chương 498 Thế Giới Tu Chân - Hiến tế Kim Ô 17/12/2013
499 Chương 499 Thế Giới Tu Chân - Can đảm thì sống 17/12/2013
500 Chương 500 Thế Giới Tu Chân - Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót 17/12/2013
501 Chương 501 Thế Giới Tu Chân - Đào sâu ba xích 17/12/2013
502 Chương 502 Thế Giới Tu Chân - Vui quá hoá buồn 17/12/2013
503 Chương 503 Thế Giới Tu Chân - Thiên Hoàn 17/12/2013
504 Chương 504 Thế Giới Tu Chân - Huyết hoa văn chuông 17/12/2013
505 Chương 505 Thế Giới Tu Chân - Vô muội hỏa 17/12/2013
506 Chương 506 Thế Giới Tu Chân - Một đám dê trắng! 17/12/2013
507 Chương 507 Thế Giới Tu Chân - Đầu tiên là phải xây chuồng! 17/12/2013
508 Chương 508 Thế Giới Tu Chân - Kiểm kê (một) 17/12/2013
509 Chương 509 Thế Giới Tu Chân - Kiểm kê (hai) 17/12/2013
510 Chương 510 Thế Giới Tu Chân - Tai họa trên trời rơi xuống 17/12/2013
511 Chương 511 Thế Giới Tu Chân - Hi vọng 17/12/2013
512 Chương 512 Thế Giới Tu Chân - Mục tiêu 17/12/2013
513 Chương 513 Thế Giới Tu Chân - Khi chúng ta đưa ra quyết định này 17/12/2013
514 Chương 514 Thế Giới Tu Chân - Thiên điểu phù 17/12/2013
515 Chương 515 Thế Giới Tu Chân - Dã Lăng trợn tròn mắt 17/12/2013
516 Chương 516 Thế Giới Tu Chân - Giao chiến 17/12/2013
517 Chương 517 Thế Giới Tu Chân - Ai mới là ma tộc?! 17/12/2013
518 Chương 518 Thế Giới Tu Chân - Ngô vương tại thượng! 17/12/2013
519 Chương 519 Thế Giới Tu Chân - Cùng chung chí hướng 17/12/2013
520 Chương 520 Thế Giới Tu Chân - Đứng đầu Vân Hải 17/12/2013
521 Chương 521 Thế Giới Tu Chân - Người đi theo 17/12/2013
522 Chương 522 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Tiêm Chuỷ 17/12/2013
523 Chương 523 Thế Giới Tu Chân - Huyền Không tự 17/12/2013
524 Chương 524 Thế Giới Tu Chân - Dấu hiệu báo trước 17/12/2013
525 Chương 525 Thế Giới Tu Chân - Vân tinh vụ lưu 17/12/2013
526 Chương 526 Thế Giới Tu Chân - Vân Chiêu mãng 17/12/2013
527 Chương 527 Thế Giới Tu Chân - Giặc ngốc! 17/12/2013
528 Chương 528 Thế Giới Tu Chân - Vân Tín tử 17/12/2013
529 Chương 529 Thế Giới Tu Chân - Lam nhân 17/12/2013
530 Chương 530 Thế Giới Tu Chân - Mặc Ngọc cốt 17/12/2013
531 Chương 531 Thế Giới Tu Chân - Bộ lạc lam nhân 17/12/2013
532 Chương 532 Thế Giới Tu Chân - Biệt Hàn 17/12/2013
533 Chương 533 Thế Giới Tu Chân - Nghiệt bộ 17/12/2013
534 Chương 534 Thế Giới Tu Chân - Đăng Hỏa Phạn giới 17/12/2013
535 Chương 535 Thế Giới Tu Chân - Đánh lén 17/12/2013
536 Chương 536 Thế Giới Tu Chân - Biến cố! 17/12/2013
537 Chương 537 Thế Giới Tu Chân - Đá vụn 17/12/2013
538 Chương 538 Thế Giới Tu Chân - An bài 17/12/2013
539 Chương 539 Thế Giới Tu Chân - Trợ giúp 17/12/2013
540 Chương 540 Thế Giới Tu Chân - Đổi thế 17/12/2013
541 Chương 541 Thế Giới Tu Chân - Hoán Văn sư 17/12/2013
542 Chương 542 Thế Giới Tu Chân - Thế cục tan vỡ 17/12/2013
543 Chương 543 Thế Giới Tu Chân - Tạp Trác 17/12/2013
544 Chương 544 Thế Giới Tu Chân - Lựa chọn của Đông Tử 17/12/2013
545 Chương 545 Thế Giới Tu Chân - Toái Thạch trảm 17/12/2013
546 Chương 546 Thế Giới Tu Chân - Ý nghĩ lớn mật 17/12/2013
547 Chương 547 Thế Giới Tu Chân - Giới chủ Tằng Dịch 17/12/2013
548 Chương 548 Thế Giới Tu Chân - Bệnh nan y 17/12/2013
549 Chương 549 Thế Giới Tu Chân - Sơn Long đoàn 17/12/2013
550 Chương 550 Thế Giới Tu Chân - Thành công 17/12/2013
551 Chương 551 Thế Giới Tu Chân - Nhân họa đắc phúc 17/12/2013
552 Chương 552 Thế Giới Tu Chân - Bạch Nha ma văn 17/12/2013
553 Chương 553 Thế Giới Tu Chân - Mảnh nhỏ 17/12/2013
554 Chương 554 Thế Giới Tu Chân - Biện pháp 17/12/2013
555 Chương 555 Thế Giới Tu Chân - Đột phá khác thường 17/12/2013
556 Chương 556 Thế Giới Tu Chân - Thập Ô Thiên Nghi 17/12/2013
557 Chương 557 Thế Giới Tu Chân - Đồng sinh cộng tử 17/12/2013
558 Chương 558 Thế Giới Tu Chân - Ánh bình minh 17/12/2013
559 Chương 559 Thế Giới Tu Chân - Gặp mặt 17/12/2013
560 Chương 560 Thế Giới Tu Chân - Xuất phát 17/12/2013
561 Chương 561 Thế Giới Tu Chân - Bắt đầu chiến tranh 17/12/2013
562 Chương 562 Thế Giới Tu Chân - Làm ăn 17/12/2013
563 Chương 563 Thế Giới Tu Chân - Đánh một trận! 17/12/2013
564 Chương 564 Thế Giới Tu Chân - Phát hiện 17/12/2013
565 Chương 565 Thế Giới Tu Chân - Có yêu trả lời! 17/12/2013
566 Chương 566 Thế Giới Tu Chân - Bộ Tuyên 17/12/2013
567 Chương 567 Thế Giới Tu Chân - Hạt giống nảy mầm 17/12/2013
568 Chương 568 Thế Giới Tu Chân - Thái An bất hủ 17/12/2013
569 Chương 569 Thế Giới Tu Chân - Lam Thiên Long 17/12/2013
570 Chương 570 Thế Giới Tu Chân - Tiền căn hậu quả 17/12/2013
571 Chương 571 Thế Giới Tu Chân - Bia ma công 17/12/2013
572 Chương 572 Thế Giới Tu Chân - Tự tin để liều mạng 17/12/2013
573 Chương 573 Thế Giới Tu Chân - Bàng Thần 17/12/2013
574 Chương 574 Thế Giới Tu Chân - Bá đạo 17/12/2013
575 Chương 575 Thế Giới Tu Chân - Đấm chết 17/12/2013
576 Chương 576 Thế Giới Tu Chân - Địch tới 17/12/2013
577 Chương 577 Thế Giới Tu Chân - Hãy gọi ta là Tiếu Ma Qua 17/12/2013
578 Chương 578 Thế Giới Tu Chân - Tất Điêu Vũ 17/12/2013
579 Chương 579 Thế Giới Tu Chân - Nộ Hỏa Liên Tôn 17/12/2013
580 Chương 580 Thế Giới Tu Chân - Hồng Hồ chiến trận 17/12/2013
581 Chương 581 Thế Giới Tu Chân - Tinh Di Sa Dã 17/12/2013
582 Chương 582 Thế Giới Tu Chân - Mài đao 17/12/2013
583 Chương 583 Thế Giới Tu Chân - Sóng lớn nổi lên 17/12/2013
584 Chương 584 Thế Giới Tu Chân - Bị xem thường rồi 17/12/2013
585 Chương 585 Thế Giới Tu Chân - Đánh cuộc 17/12/2013
586 Chương 586 Thế Giới Tu Chân - Cường Thế 17/12/2013
587 Chương 587 Thế Giới Tu Chân - Đối đầu kịch liệt 17/12/2013
588 Chương 588 Thế Giới Tu Chân - Vô thanh chi sát 17/12/2013
589 Chương 589 Thế Giới Tu Chân - Giáp Ly bá đạo 17/12/2013
590 Chương 590 Thế Giới Tu Chân - Chờ đợi 17/12/2013
591 Chương 591 Thế Giới Tu Chân - Người quen cũ 17/12/2013
592 Chương 592 Thế Giới Tu Chân - Ra tay cứu giúp 17/12/2013
593 Chương 593 Thế Giới Tu Chân - Cấm chế của Nghiệt bộ 17/12/2013
594 Chương 594 Thế Giới Tu Chân - Đâm hắn một cái 17/12/2013
595 Chương 595 Thế Giới Tu Chân - Giá “tình cảm” 17/12/2013
596 Chương 596 Thế Giới Tu Chân - Bảo các Thái An 17/12/2013
597 Chương 597 Thế Giới Tu Chân - Thần lực hô hấp 17/12/2013
598 Chương 598 Thế Giới Tu Chân - Hỏa cấp lệnh 17/12/2013
599 Chương 599 Thế Giới Tu Chân - Dò xét trong đêm 17/12/2013
600 Chương 600 Thế Giới Tu Chân - Trực giác của nữ nhân 17/12/2013
601 Chương 601 Thế Giới Tu Chân - Sự cố chấp của mẹ trẻ 17/12/2013
602 Chương 602 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Mạc ca say rượu 17/12/2013
603 Chương 603 Thế Giới Tu Chân - Mạnh bà quỷ tửu 17/12/2013
604 Chương 604 Thế Giới Tu Chân - Khổng tước linh nhãn giới 17/12/2013
605 Chương 605 Thế Giới Tu Chân - Khổng tước vương linh 17/12/2013
606 Chương 606 Thế Giới Tu Chân - Thiên Phản Tinh Mạch Luân 17/12/2013
607 Chương 607 Thế Giới Tu Chân - Đặc biệt 17/12/2013
608 Chương 608 Thế Giới Tu Chân - Đằng sau tin tức 17/12/2013
609 Chương 609 Thế Giới Tu Chân - Hà công chúa 17/12/2013
610 Chương 610 Thế Giới Tu Chân - Uống rượu 17/12/2013
611 Chương 611 Thế Giới Tu Chân - Mai phục 17/12/2013
612 Chương 612 Thế Giới Tu Chân - Ma khách người bùn 17/12/2013
613 Chương 613 Thế Giới Tu Chân - Âm mưu 17/12/2013
614 Chương 614 Thế Giới Tu Chân - Hắc Kim phù binh tỉnh lại 17/12/2013
615 Chương 615 Thế Giới Tu Chân - Những âm mưu 17/12/2013
616 Chương 616 Thế Giới Tu Chân - Ném đá giấu tay 17/12/2013
617 Chương 617 Thế Giới Tu Chân - Làm ăn “nhỏ” 17/12/2013
618 Chương 618 Thế Giới Tu Chân - Phát động 17/12/2013
619 Chương 619 Thế Giới Tu Chân - Thế giới 17/12/2013
620 Chương 620 Thế Giới Tu Chân - Giả thành thật 17/12/2013
621 Chương 621 Thế Giới Tu Chân - Một kiếm của Lâm Khiêm! 17/12/2013
622 Chương 622 Thế Giới Tu Chân - Nghịch long trảo 17/12/2013
623 Chương 623 Thế Giới Tu Chân - Long trảo xuất thế 17/12/2013
624 Chương 624 Thế Giới Tu Chân - Ra tay! 17/12/2013
625 Chương 625 Thế Giới Tu Chân - Đồng hóa 17/12/2013
626 Chương 626 Thế Giới Tu Chân - Ngăn cản một kiếm 17/12/2013
627 Chương 627 Thế Giới Tu Chân - Minh phỉ 17/12/2013
628 Chương 628 Thế Giới Tu Chân - Màng nước 17/12/2013
629 Chương 629 Thế Giới Tu Chân - Chiến đấu! 17/12/2013
630 Chương 630 Thế Giới Tu Chân - Đêm hôm trước 17/12/2013
631 Chương 631 Thế Giới Tu Chân - Xông lên 17/12/2013
632 Chương 632 Thế Giới Tu Chân - Sơ hở 17/12/2013
633 Chương 633 Thế Giới Tu Chân - Trung trận 17/12/2013
634 Chương 634 Thế Giới Tu Chân - Chia cắt 17/12/2013
635 Chương 635 Thế Giới Tu Chân - Hung đao rời vỏ 17/12/2013
636 Chương 636 Thế Giới Tu Chân - Biến cố xuất hiện 17/12/2013
637 Chương 637 Thế Giới Tu Chân - Vũ Soái tới 17/12/2013
638 Chương 638 Thế Giới Tu Chân - Đồng tiên sinh 17/12/2013
639 Chương 639 Thế Giới Tu Chân - Thần nguyệt 17/12/2013
640 Chương 640 Thế Giới Tu Chân - Hắc Kim phù binh vs Tiễn Thanh 17/12/2013
641 Chương 641 Thế Giới Tu Chân - Bất Ly 17/12/2013
642 Chương 642 Thế Giới Tu Chân - Ô Ngọc 17/12/2013
643 Chương 643 Thế Giới Tu Chân - Giằng co 17/12/2013
644 Chương 644 Thế Giới Tu Chân - Kim ô chàng thành trụ 17/12/2013
645 Chương 645 Thế Giới Tu Chân - Sinh tử tỏa ly kiếm 17/12/2013
646 Chương 646 Thế Giới Tu Chân - Thiết tác bất ly 17/12/2013
647 Chương 647 Thế Giới Tu Chân - Biến hóa 17/12/2013
648 Chương 648 Thế Giới Tu Chân - Bất quy 17/12/2013
649 Chương 649 Thế Giới Tu Chân - Thập ô thiên giới của thái dương tinh loại 17/12/2013
650 Chương 650 Thế Giới Tu Chân - Tân sinh 17/12/2013
651 Chương 651 Thế Giới Tu Chân - Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn 17/12/2013
652 Chương 652 Thế Giới Tu Chân - Chiến 17/12/2013
653 Chương 653 Thế Giới Tu Chân - Một kích của A Quỷ 17/12/2013
654 Chương 654 Thế Giới Tu Chân - Cốc Lương Đao 17/12/2013
655 Chương 655 Thế Giới Tu Chân - Giao tình 17/12/2013
656 Chương 656 Thế Giới Tu Chân - Lựa chọn của Cốc Lương Đao 17/12/2013
657 Chương 657 Thế Giới Tu Chân - Đường chiến bộ 17/12/2013
658 Chương 658 Thế Giới Tu Chân - Bính ức thuật của Hắc Yên yêu 17/12/2013
659 Chương 659 Thế Giới Tu Chân - Lê Tiên Nhi 17/12/2013
660 Chương 660 Thế Giới Tu Chân - Số mệnh 17/12/2013
661 Chương 661 Thế Giới Tu Chân - Nguy cơ 17/12/2013
662 Chương 662 Thế Giới Tu Chân - Thế Giới Tu Chân 17/12/2013
663 Chương 663 Thế Giới Tu Chân - Thế Giới Tu Chân 17/12/2013
664 Chương 664 Thế Giới Tu Chân - Nguy cơ 17/12/2013
665 Chương 665 Thế Giới Tu Chân - Âm mưu của Bồ yêu và Vệ 17/12/2013
666 Chương 666 Thế Giới Tu Chân - Thiên hạ kinh 17/12/2013
667 Chương 667 Thế Giới Tu Chân - Ý nghĩ xấu 17/12/2013
668 Chương 668 Thế Giới Tu Chân - Tịch Chính 17/12/2013
669 Chương 669 Thế Giới Tu Chân - Thần kỹ! 17/12/2013
670 Chương 670 Thế Giới Tu Chân - Hai mươi sáu năm trước 17/12/2013
671 Chương 671 Thế Giới Tu Chân - Pháp bảo thành hình 17/12/2013
672 Chương 672 Thế Giới Tu Chân - Quay lại chém giết 17/12/2013
673 Chương 673 Thế Giới Tu Chân - Không dễ sờ 17/12/2013
674 Chương 674 Thế Giới Tu Chân - Kiếm thệ của Vi Thắng 17/12/2013
675 Chương 675 Thế Giới Tu Chân - Ngổn ngang 17/12/2013
676 Chương 676 Thế Giới Tu Chân - Sát chiêu âm hiểm 17/12/2013
677 Chương 677 Thế Giới Tu Chân - Mầm mống và âm mưu 17/12/2013
678 Chương 678 Thế Giới Tu Chân - U Hủy Chuyển Sinh Liên 17/12/2013
679 Chương 679 Thế Giới Tu Chân - A Quỷ! 17/12/2013
680 Chương 680 Thế Giới Tu Chân - Tổ hai người phân cao thấp 17/12/2013
681 Chương 681 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc lột xác 17/12/2013
682 Chương 682 Thế Giới Tu Chân - Huyết kiếm Thí Thần 17/12/2013
683 Chương 683 Thế Giới Tu Chân - Hiểu rõ thần lực 17/12/2013
684 Chương 684 Thế Giới Tu Chân - Phục kích 17/12/2013
685 Chương 685 Thế Giới Tu Chân - Ưu hóa 17/12/2013
686 Chương 686 Thế Giới Tu Chân - Ma Thần hiện, thiên hạ kinh 17/12/2013
687 Chương 687 Thế Giới Tu Chân - Anh hùng, Giai nhân 17/12/2013
688 Chương 688 Thế Giới Tu Chân - Tảng đá 17/12/2013
689 Chương 689 Thế Giới Tu Chân - Thần tinh 17/12/2013
690 Chương 690 Thế Giới Tu Chân - Mộ bia luyện thệ 17/12/2013
691 Chương 691 Thế Giới Tu Chân - Bất Chu Thành 17/12/2013
692 Chương 692 Thế Giới Tu Chân - Phong Tín Tử 17/12/2013
693 Chương 693 Thế Giới Tu Chân - Bạch Cương Xà Cốt nguyên vẹn 17/12/2013
694 Chương 694 Thế Giới Tu Chân - Điệp Binh thủ pháp 17/12/2013
695 Chương 695 Thế Giới Tu Chân - Địa giai Ma binh chi thế 17/12/2013
696 Chương 696 Thế Giới Tu Chân - Thiên Xà Thập Tướng Mâu 17/12/2013
697 Chương 697 Thế Giới Tu Chân - Thang Thần bá đạo 17/12/2013
698 Chương 698 Thế Giới Tu Chân - Khách tới ngoài ý muốn 17/12/2013
699 Chương 699 Thế Giới Tu Chân - Mục đích của Tả Mạc 17/12/2013
700 Chương 700 Thế Giới Tu Chân - Đa mưu túc trí 17/12/2013
701 Chương 701 Thế Giới Tu Chân - Một đoạn chợ 17/12/2013
702 Chương 702 Thế Giới Tu Chân - Thanh Hoa chi tuyết 17/12/2013
703 Chương 703 Thế Giới Tu Chân - Nhúng tay vào 17/12/2013
704 Chương 704 Thế Giới Tu Chân - Nắm trong tay 17/12/2013
705 Chương 705 Thế Giới Tu Chân - Các phương 17/12/2013
706 Chương 706 Thế Giới Tu Chân - Lão đầu thần bí 17/12/2013
707 Chương 707 Thế Giới Tu Chân - Nỗi băn khoăn 17/12/2013
708 Chương 708 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu (Thượng) 17/12/2013
709 Chương 709 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu (Trung) 17/12/2013
710 Chương 710 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu (Hạ) 17/12/2013
711 Chương 711 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (1) 17/12/2013
712 Chương 712 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (2) 17/12/2013
713 Chương 713 Thế Giới Tu Chân - Bạo binh lưu chi tiếp tục bạo (3) 17/12/2013
714 Chương 714 Thế Giới Tu Chân - Thiên Thần Hạ Phàm 17/12/2013
715 Chương 715 Thế Giới Tu Chân - Ma Binh Quân Vương 17/12/2013
716 Chương 716 Thế Giới Tu Chân - Thiên Sứ Cụ Trang 17/12/2013
717 Chương 717 Thế Giới Tu Chân - Lão già thần bí 17/12/2013
718 Chương 718 Thế Giới Tu Chân - Chuẩn Thần Binh - Thiên Sứ Cụ Trang 17/12/2013
719 Chương 719 Thế Giới Tu Chân - Bộ cấm chế kia 17/12/2013
720 Chương 720 Thế Giới Tu Chân - Vương Cấm Thương Khung 17/12/2013
721 Chương 721 Thế Giới Tu Chân - Dùng kiếm thệ 17/12/2013
722 Chương 722 Thế Giới Tu Chân - Tiến bộ 17/12/2013
723 Chương 723 Thế Giới Tu Chân - Có tuyết Thanh Hoa 17/12/2013
724 Chương 724 Thế Giới Tu Chân - Đột biến bất ngờ 17/12/2013
725 Chương 725 Thế Giới Tu Chân - Cường giả Thần lực 17/12/2013
726 Chương 726 Thế Giới Tu Chân - Âm khí nơi cửa động 17/12/2013
727 Chương 727 Thế Giới Tu Chân - Quỷ Tướng 17/12/2013
728 Chương 728 Thế Giới Tu Chân - Uy hiếp 17/12/2013
729 Chương 729 Thế Giới Tu Chân - Thịnh yến đã mở màn 17/12/2013
730 Chương 730 Thế Giới Tu Chân - Yên lặng mò tới 17/12/2013
731 Chương 731 Thế Giới Tu Chân - Ra tay 17/12/2013
732 Chương 732 Thế Giới Tu Chân - Vương Cấm Thương Khung 17/12/2013
733 Chương 733 Thế Giới Tu Chân - Chiến trường 17/12/2013
734 Chương 734 Thế Giới Tu Chân - Viễn cổ Thần binh 17/12/2013
735 Chương 735 Thế Giới Tu Chân - Côn Luân hồn 17/12/2013
736 Chương 736 Thế Giới Tu Chân - Chết cũng sẽ không quên... 17/12/2013
737 Chương 737 Thế Giới Tu Chân - Thương Khung vào Thành 17/12/2013
738 Chương 738 Thế Giới Tu Chân - Đấu giá 17/12/2013
739 Chương 739 Thế Giới Tu Chân - Cố nhân 17/12/2013
740 Chương 740 Thế Giới Tu Chân - Bạo tẩu 17/12/2013
741 Chương 741 Thế Giới Tu Chân - Sống mái với nhau 17/12/2013
742 Chương 742 Thế Giới Tu Chân - Gây cấn 17/12/2013
743 Chương 743 Thế Giới Tu Chân - Chiến thuật đấy 17/12/2013
744 Chương 744 Thế Giới Tu Chân - Thân phận của lão nhân 17/12/2013
745 Chương 745 Thế Giới Tu Chân - Thời đại mới 17/12/2013
746 Chương 746 Thế Giới Tu Chân - Thần binh 17/12/2013
747 Chương 747 Thế Giới Tu Chân - Cọng rơm cuối cùng 17/12/2013
748 Chương 748 Thế Giới Tu Chân - Bắt đầu khuyếch trương 17/12/2013
749 Chương 749 Thế Giới Tu Chân - Làm lại từ đầu 17/12/2013
750 Chương 750 Thế Giới Tu Chân - Hắc Hỏa 17/12/2013
751 Chương 751 Thế Giới Tu Chân - Tông Như xuất quan 17/12/2013
752 Chương 752 Thế Giới Tu Chân - Chúng tiểu 17/12/2013
753 Chương 753 Thế Giới Tu Chân - Thống Soái Biệt Hàn 17/12/2013
754 Chương 754 Thế Giới Tu Chân - Kết minh Tây Huyền 17/12/2013
755 Chương 755 Thế Giới Tu Chân - Thần binh bộ kiện 17/12/2013
756 Chương 756 Thế Giới Tu Chân - Sơ cuồng Sào Hưng 17/12/2013
757 Chương 757 Thế Giới Tu Chân - Nguy cơ 17/12/2013
758 Chương 758 Thế Giới Tu Chân - Cắt thịt cùng linh cảm 17/12/2013
759 Chương 759 Thế Giới Tu Chân - Lang Thủ Thiên Quái doanh 17/12/2013
760 Chương 760 Thế Giới Tu Chân - Tông Như Y Thanh 17/12/2013
761 Chương 761 Thế Giới Tu Chân - Chúng Tiểu cường hóa 17/12/2013
762 Chương 762 Thế Giới Tu Chân - Khí phách “Chim” lộ ra ngoài 17/12/2013
763 Chương 763 Thế Giới Tu Chân - Kế sách của Sào Hưng 17/12/2013
764 Chương 764 Thế Giới Tu Chân - Cửu Đại Thiền Môn 17/12/2013
765 Chương 765 Thế Giới Tu Chân - Tiểu Hắc lập công 17/12/2013
766 Chương 766 Thế Giới Tu Chân - Điểu chi nhiệm vụ 17/12/2013
767 Chương 767 Thế Giới Tu Chân - Thanh đồng tàn hoàn 17/12/2013
768 Chương 768 Thế Giới Tu Chân - Hấp dẫn trí mạng 17/12/2013
769 Chương 769 Thế Giới Tu Chân - Thăm dò 17/12/2013
770 Chương 770 Thế Giới Tu Chân - Thanh Ti 17/12/2013
771 Chương 771 Thế Giới Tu Chân - Tầm bảo 17/12/2013
772 Chương 772 Thế Giới Tu Chân - Lóng lánh 17/12/2013
773 Chương 773 Thế Giới Tu Chân - Gặp địch 17/12/2013
774 Chương 774 Thế Giới Tu Chân - Khiếp sợ 17/12/2013
775 Chương 775 Thế Giới Tu Chân - Động thủ 17/12/2013
776 Chương 776 Thế Giới Tu Chân - Kiếm của Vi Thắng 17/12/2013
777 Chương 777 Thế Giới Tu Chân - Núi thịt 17/12/2013
778 Chương 778 Thế Giới Tu Chân - Biệt Hàn điên cuồng ! 17/12/2013
779 Chương 779 Thế Giới Tu Chân - Thương Lăng Tuyết 17/12/2013
780 Chương 780 Thế Giới Tu Chân - Tin tưởng 17/12/2013
781 Chương 781 Thế Giới Tu Chân - Cơ hội 17/12/2013
782 Chương 782 Thế Giới Tu Chân - Xông trận chi chiến 17/12/2013
783 Chương 783 Thế Giới Tu Chân - Thủ đoạn của Vưu Cầm Liệt 17/12/2013
784 Chương 784 Thế Giới Tu Chân - Lá bài tẩy 17/12/2013
785 Chương 785 Thế Giới Tu Chân - Biệt Hàn 17/12/2013
786 Chương 786 Thế Giới Tu Chân - Túng Hỏa Phạm 17/12/2013
787 Chương 787 Thế Giới Tu Chân - Sự phẫn nộ của Liên Tôn Tự 17/12/2013
788 Chương 788 Thế Giới Tu Chân - Phân hoá 17/12/2013
789 Chương 789 Thế Giới Tu Chân - Nghiệt Bộ 17/12/2013
790 Chương 790 Thế Giới Tu Chân - Đồ Đằng khôi trường 17/12/2013
791 Chương 791 Thế Giới Tu Chân - Sức mạnh của ăn hàng 17/12/2013
792 Chương 792 Thế Giới Tu Chân - Vụ Nhãn Khuê 17/12/2013
793 Chương 793 Thế Giới Tu Chân - Quỷ Vụ đồng 17/12/2013
794 Chương 794 Thế Giới Tu Chân - Gặp Thiên Hoàn 17/12/2013
795 Chương 795 Thế Giới Tu Chân - Hàng phục 17/12/2013
796 Chương 796 Thế Giới Tu Chân - Vũ Phiên Lệnh 17/12/2013
797 Chương 797 Thế Giới Tu Chân - Côn Luân hồn 17/12/2013
798 Chương 798 Thế Giới Tu Chân - Lĩnh Ngộ 17/12/2013
799 Chương 799 Thế Giới Tu Chân - Mai phục 17/12/2013
800 Chương 800 Thế Giới Tu Chân - Đánh lén 17/12/2013
801 Chương 801 Thế Giới Tu Chân - Thập Phẩm Nho nhỏ 17/12/2013
802 Chương 802 Thế Giới Tu Chân - Tâm trạng của Tả Mạc 17/12/2013
803 Chương 803 Thế Giới Tu Chân - Đại Ám Luân Hoàng Tịch Vũ 17/12/2013
804 Chương 804 Thế Giới Tu Chân - Thắng lợi 17/12/2013
805 Chương 805 Thế Giới Tu Chân - Mạc Vân Hải đến rồi! 17/12/2013
806 Chương 806 Thế Giới Tu Chân - Hạ cung 17/12/2013
807 Chương 807 Thế Giới Tu Chân - San hô hỏa tê trụ 17/12/2013
808 Chương 808 Thế Giới Tu Chân - Thanh Đằng hậu nhân 17/12/2013
809 Chương 809 Thế Giới Tu Chân - Nguy hiểm 17/12/2013
810 Chương 810 Thế Giới Tu Chân - Tỉnh lại 17/12/2013
811 Chương 811 Thế Giới Tu Chân - Thiên Hoàn đánh úp toàn diện 17/12/2013
812 Chương 812 Thế Giới Tu Chân - Khôi tháp 17/12/2013
813 Chương 813 Thế Giới Tu Chân - Minh hữu 17/12/2013
814 Chương 814 Thế Giới Tu Chân - Con tin 17/12/2013
815 Chương 815 Thế Giới Tu Chân - Khó khăn của Dưỡng Nguyên Hạo 17/12/2013
816 Chương 816 Thế Giới Tu Chân - Biến loạn trong Yêu tộc 17/12/2013
817 Chương 817 Thế Giới Tu Chân - Ý nghĩ điên cuồng của Chung Đức 17/12/2013
818 Chương 818 Thế Giới Tu Chân - Vương bài che dấu 17/12/2013
819 Chương 819 Thế Giới Tu Chân - Đánh cờ 17/12/2013
820 Chương 820 Thế Giới Tu Chân - Bẫy rập 17/12/2013
821 Chương 821 Thế Giới Tu Chân - Ngoài dự đoán của mọi người 17/12/2013
822 Chương 822 Thế Giới Tu Chân - Minh Nguyệt Dạ 17/12/2013
823 Chương 823 Thế Giới Tu Chân - Chức Nữ toa 17/12/2013
824 Chương 824 Thế Giới Tu Chân - Tả Mạc phẫn nộ 17/12/2013
825 Chương 825 Thế Giới Tu Chân - Đột phá 17/12/2013
826 Chương 826 Thế Giới Tu Chân - Kiểm tra chiến lợi phẩm đưa tới 17/12/2013
827 Chương 827 Thế Giới Tu Chân - Quyết định của Dưỡng Nguyên Hạo 17/12/2013
828 Chương 828 Thế Giới Tu Chân - Sơ hở 17/12/2013
829 Chương 829 Thế Giới Tu Chân - Phản kích 17/12/2013
830 Chương 830 Thế Giới Tu Chân - Phản kích (2) 17/12/2013
831 Chương 831 Thế Giới Tu Chân - Phản kích (3) 17/12/2013
832 Chương 832 Thế Giới Tu Chân - Phản kích (4) 17/12/2013
833 Chương 833 Thế Giới Tu Chân - Ý đồ 17/12/2013
834 Chương 834 Thế Giới Tu Chân - Thiên Hoàn tấn công 17/12/2013
835 Chương 835 Thế Giới Tu Chân - Thiên Hoàn đại trưởng lão 17/12/2013
836 Chương 836 Thế Giới Tu Chân - Tiểu hỏa 17/12/2013
837 Chương 837 Thế Giới Tu Chân - Đại trưởng lão thiêu đốt 17/12/2013
838 Chương 838 Thế Giới Tu Chân - Ta là vua của Mạc Vân Hải! 17/12/2013
839 Chương 839 Thế Giới Tu Chân - Lý do chiến đấu 17/12/2013
840 Chương 840 Thế Giới Tu Chân - Đây là Mạc Vân Hải 17/12/2013
841 Chương 841 Thế Giới Tu Chân - Hủy diệt đi! 17/12/2013
842 Chương 842 Thế Giới Tu Chân - Phiền phức to rồi 17/12/2013
843 Chương 843 Thế Giới Tu Chân - Thần cấp! 17/12/2013
844 Chương 844 Thế Giới Tu Chân - Lâm Khiêm 17/12/2013
845 Chương 845 Thế Giới Tu Chân - Sức mạnh mãnh liệt 17/12/2013
846 Chương 846 Thế Giới Tu Chân - Biển hoa văn 17/12/2013
847 Chương 847 Thế Giới Tu Chân - Ý đồ của mỗi người 17/12/2013
848 Chương 848 Thế Giới Tu Chân - Bồ, Vệ 17/12/2013
849 Chương 849 Thế Giới Tu Chân - Nguyện hay không? 17/12/2013
850 Chương 850 Thế Giới Tu Chân - Không liên quan tới lý trí 17/12/2013
851 Chương 851 Thế Giới Tu Chân - Thế cục xoay vần 17/12/2013
852 Chương 852 Thế Giới Tu Chân - Người kéo quan tài 17/12/2013
853 Chương 853 Thế Giới Tu Chân - Hoàng Kim Chiến Xa 17/12/2013
854 Chương 854 Thế Giới Tu Chân - Thanh Hiểu 17/12/2013
855 Chương 855 Thế Giới Tu Chân - Xung đột 17/12/2013
856 Chương 856 Thế Giới Tu Chân - Mạch khoáng 17/12/2013
857 Chương 857 Thế Giới Tu Chân - Chỉ điểm 17/12/2013
858 Chương 858 Thế Giới Tu Chân - Thanh Hiểu 17/12/2013
859 Chương 859 Thế Giới Tu Chân - Lam Băng 17/12/2013
860 Chương 860 Thế Giới Tu Chân - Giao dịch 17/12/2013
861 Chương 861 Thế Giới Tu Chân - Âm Lăng Quỷ Chủ 17/12/2013
862 Chương 862 Thế Giới Tu Chân - Bổn nguyên Thần lực 17/12/2013
863 Chương 863 Thế Giới Tu Chân - Chuẩn bị 17/12/2013
864 Chương 864 Thế Giới Tu Chân - Luyện hóa Thần cốt 17/12/2013
865 Chương 865 Thế Giới Tu Chân - Quỷ Hỏa luyện khí 17/12/2013
866 Chương 866 Thế Giới Tu Chân - Vạn Phí Trì Hải 17/12/2013
867 Chương 867 Thế Giới Tu Chân - Đấu Bồng Nhân 17/12/2013
868 Chương 868 Thế Giới Tu Chân - Phản kích 17/12/2013
869 Chương 869 Thế Giới Tu Chân - Biến hóa 17/12/2013
870 Chương 870 Thế Giới Tu Chân - Hỏa phần tràng 17/12/2013
871 Chương 871 Thế Giới Tu Chân - Ba trăm thần trang 17/12/2013
872 Chương 872 Thế Giới Tu Chân - Vương Chi Hào Giác 17/12/2013
873 Chương 873 Thế Giới Tu Chân - Tử nhãn ngưng châu 17/12/2013
874 Chương 874 Thế Giới Tu Chân - Biến cố 17/12/2013
875 Chương 875 Thế Giới Tu Chân - Gặp lại 17/12/2013
876 Chương 876 Thế Giới Tu Chân - Thi 17/12/2013
877 Chương 877 Thế Giới Tu Chân - Tân vương 17/12/2013
878 Chương 878 Thế Giới Tu Chân - Mười năm! 17/12/2013
879 Chương 879 Thế Giới Tu Chân - Hội hợp 17/12/2013
880 Chương 880 Thế Giới Tu Chân - Bồ Vệ 17/12/2013
881 Chương 881 Thế Giới Tu Chân - Tình thế không ổn 17/12/2013
882 Chương 882 Thế Giới Tu Chân - Chiến! 17/12/2013
883 Chương 883 Thế Giới Tu Chân - Thủ chiến 17/12/2013
884 Chương 884 Thế Giới Tu Chân - Tiến lên! 17/12/2013
885 Chương 885 Thế Giới Tu Chân - Cơ hội cuối cùng 17/12/2013
886 Chương 886 Thế Giới Tu Chân - Thanh thế 17/12/2013
887 Chương 887 Thế Giới Tu Chân - Giằng co 17/12/2013
888 Chương 888 Thế Giới Tu Chân - Từ lúc nào ta cho phép các ngươi gắn tên mình với Minh Cảnh? 17/12/2013
889 Chương 889 Thế Giới Tu Chân - Thực lực tuyệt đối 17/12/2013
890 Chương 890 Thế Giới Tu Chân - Hải Tâm Băng xong đời 17/12/2013
891 Chương 891 Thế Giới Tu Chân - Tân vương - lão vương 17/12/2013
892 Chương 892 Thế Giới Tu Chân - Chuẩn bị phát lực 17/12/2013
893 Chương 893 Thế Giới Tu Chân - Động thủ 17/12/2013
894 Chương 894 Thế Giới Tu Chân - Phản ứng 17/12/2013
895 Chương 895 Thế Giới Tu Chân - Biến cố ngoài ý muốn 17/12/2013
896 Chương 896 Thế Giới Tu Chân - Không thể không chiến! 17/12/2013
897 Chương 897 Thế Giới Tu Chân - Kế hoạch của Lương Vi 17/12/2013
898 Chương 898 Thế Giới Tu Chân - Cường công 17/12/2013
899 Chương 899 Thế Giới Tu Chân - Hào Giác! Thần Cấp! 17/12/2013
900 Chương 900 Thế Giới Tu Chân - Tử chiến 17/12/2013
901 Chương 901 Thế Giới Tu Chân - Các ngươi có tốt không? 17/12/2013
902 Chương 902 Thế Giới Tu Chân - Quyết chiến với Thần Cấp 17/12/2013
903 Chương 903 Thế Giới Tu Chân - Thanh danh của đại sư huynh 17/12/2013
904 Chương 904 Thế Giới Tu Chân - Biệt Hàn VS Mục Huyên 17/12/2013
905 Chương 905 Thế Giới Tu Chân - Kiếm của Vi Thắng 17/12/2013
906 Chương 906 Thế Giới Tu Chân - Cái chết của Mễ Nam 17/12/2013
907 Chương 907 Thế Giới Tu Chân - Ánh bình minh sắp tới 17/12/2013
908 Chương 908 Thế Giới Tu Chân - Ma thần điên cuồng 17/12/2013
909 Chương 909 Thế Giới Tu Chân - Kiếm Thần Vi Thắng 17/12/2013
910 Chương 910 Thế Giới Tu Chân - Kiếm của Lâm Khiêm 17/12/2013
911 Chương 911 Thế Giới Tu Chân - Lâm Khiêm phản kích 17/12/2013
912 Chương 912 Thế Giới Tu Chân - Con bài mười năm Vưu Cầm Liệt 17/12/2013
913 Chương 913 Thế Giới Tu Chân - Đối sách 17/12/2013
914 Chương 914 Thế Giới Tu Chân - Kiêu ngạo 17/12/2013
915 Chương 915 Thế Giới Tu Chân - Đại kết cục và bản tổng hợp cảm nghĩ 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-the-gioi-tu-chan-957.html