Truyện Vũ Động Càn Khôn - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vũ Động Càn Khôn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vũ Động Càn Khôn
Bạn đang đọc truyện Vũ Động Càn Khôn full prc của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên trang đọc truyện online.Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!. Hiện tại truyện Vũ Động Càn Khôn đã có bản Ebook prc và PDF chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất để đưa đến bạn đọc.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Động 10/12/2013
2 Chương 2 Vũ Động Càn Khôn - Thông Bối Quyền 10/12/2013
3 Chương 3 Vũ Động Càn Khôn - Hồ nước cổ quái 10/12/2013
4 Chương 4 Vũ Động Càn Khôn - Bí mật của hồ nước 10/12/2013
5 Chương 5 Vũ Động Càn Khôn - Thạch Phù thần bí 10/12/2013
6 Chương 6 Vũ Động Càn Khôn - Bẩy âm 10/12/2013
7 Chương 7 Vũ Động Càn Khôn - Tầng 4 Thối Thể 10/12/2013
8 Chương 8 Vũ Động Càn Khôn - Xung đột 10/12/2013
9 Chương 9 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Hoành 10/12/2013
10 Chương 10 Vũ Động Càn Khôn - Kim Ngọc Chi 10/12/2013
11 Chương 11 Vũ Động Càn Khôn - Âm Châu 10/12/2013
12 Chương 12 Vũ Động Càn Khôn - Thanh âm thứ 10 10/12/2013
13 Chương 13 Vũ Động Càn Khôn - Chữa thương 10/12/2013
14 Chương 14 Vũ Động Càn Khôn - Ngũ đẳng Âm Sát khí 10/12/2013
15 Chương 15 Vũ Động Càn Khôn - Tầng 5 Thối Thể 10/12/2013
16 Chương 16 Vũ Động Càn Khôn - Bát Hoang Chưởng 10/12/2013
17 Chương 17 Vũ Động Càn Khôn - Hạt Hổ 10/12/2013
18 Chương 18 Vũ Động Càn Khôn - Mầm mống Nguyên Lực 10/12/2013
19 Chương 19 Vũ Động Càn Khôn - Đột phá trước Tộc Bỉ 10/12/2013
20 Chương 20 Vũ Động Càn Khôn - Tộc Bỉ bắt đầu 10/12/2013
21 Chương 21 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Vẫn 10/12/2013
22 Chương 22 Vũ Động Càn Khôn - Nghệ kinh toàn trường 10/12/2013
23 Chương 23 Vũ Động Càn Khôn - Top 3 10/12/2013
24 Chương 24 Vũ Động Càn Khôn - Toàn thắng 10/12/2013
25 Chương 25 Vũ Động Càn Khôn - Tiếp quản sự vụ 10/12/2013
26 Chương 26 Vũ Động Càn Khôn - Săn bắn 10/12/2013
27 Chương 27 Vũ Động Càn Khôn - Võ Học Quán 10/12/2013
28 Chương 28 Vũ Động Càn Khôn - Kỳ Môn Ấn, tàn quyển 10/12/2013
29 Chương 29 Vũ Động Càn Khôn - Biến hóa của Thạch Phù 10/12/2013
30 Chương 30 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu thành 10/12/2013
31 Chương 31 Vũ Động Càn Khôn - Yêu nghiệt 10/12/2013
32 Chương 32 Vũ Động Càn Khôn - Nơi giao dịch ngầm 10/12/2013
33 Chương 33 Vũ Động Càn Khôn - Tạ Đình 10/12/2013
34 Chương 34 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Lực 10/12/2013
35 Chương 35 Vũ Động Càn Khôn - Sơ bộ giao thủ 10/12/2013
36 Chương 36 Vũ Động Càn Khôn - Liên hoan 10/12/2013
37 Chương 37 Vũ Động Càn Khôn - Đột phá 10/12/2013
38 Chương 38 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
39 Chương 39 Vũ Động Càn Khôn - Địa Nguyên cảnh 10/12/2013
40 Chương 40 Vũ Động Càn Khôn - Săn bắn bắt đầu 10/12/2013
41 Chương 41 Vũ Động Càn Khôn - La Thành 10/12/2013
42 Chương 42 Vũ Động Càn Khôn - Hỏa Mãng Hổ 10/12/2013
43 Chương 43 Vũ Động Càn Khôn - Tranh cướp 10/12/2013
44 Chương 44 Vũ Động Càn Khôn - Đắc thủ 10/12/2013
45 Chương 45 Vũ Động Càn Khôn - Giương cung bạt kiếm 10/12/2013
46 Chương 46 Vũ Động Càn Khôn - Toàn trường khiếp sợ 10/12/2013
47 Chương 47 Vũ Động Càn Khôn - Chiến đấu kịch liệt 10/12/2013
48 Chương 48 Vũ Động Càn Khôn - Thu hoạch 10/12/2013
49 Chương 49 Vũ Động Càn Khôn - Võ học kỳ tài 10/12/2013
50 Chương 50 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Nguyên Công 10/12/2013
51 Chương 51 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viêm 10/12/2013
52 Chương 52 Vũ Động Càn Khôn - Việc của gia tộc 10/12/2013
53 Chương 53 Vũ Động Càn Khôn - Thiết Mộc Trang 10/12/2013
54 Chương 54 Vũ Động Càn Khôn - Hủy đất 10/12/2013
55 Chương 55 Vũ Động Càn Khôn - Chém giết 10/12/2013
56 Chương 56 Vũ Động Càn Khôn - Dương Cương Khí trong đất 10/12/2013
57 Chương 57 Vũ Động Càn Khôn - Dương Nguyên Thạch 10/12/2013
58 Chương 58 Vũ Động Càn Khôn - Mỏ khoáng thạch 10/12/2013
59 Chương 59 Vũ Động Càn Khôn - Giết báo 10/12/2013
60 Chương 60 Vũ Động Càn Khôn - Rèn luyện 10/12/2013
61 Chương 61 Vũ Động Càn Khôn - Dương Nguyên Đan 10/12/2013
62 Chương 62 Vũ Động Càn Khôn - Viêm Thành 10/12/2013
63 Chương 63 Vũ Động Càn Khôn - Phù Sư 10/12/2013
64 Chương 64 Vũ Động Càn Khôn - Nham đại sư 10/12/2013
65 Chương 65 Vũ Động Càn Khôn - Ngáng chân 10/12/2013
66 Chương 66 Vũ Động Càn Khôn - Thần Động Thiên 10/12/2013
67 Chương 67 Vũ Động Càn Khôn - Mây ngầm 10/12/2013
68 Chương 68 Vũ Động Càn Khôn - Hắc Long trại 10/12/2013
69 Chương 69 Vũ Động Càn Khôn - Đại nạn 10/12/2013
70 Chương 70 Vũ Động Càn Khôn - Chấn động 10/12/2013
71 Chương 71 Vũ Động Càn Khôn - Đột phá! 10/12/2013
72 Chương 72 Vũ Động Càn Khôn - Lui địch 10/12/2013
73 Chương 73 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Chấn Thiên nổi giận 10/12/2013
74 Chương 74 Vũ Động Càn Khôn - Huyết tẩy Hắc Long trại 10/12/2013
75 Chương 75 Vũ Động Càn Khôn - Toái Nguyên Toa 10/12/2013
76 Chương 76 Vũ Động Càn Khôn - Thú hài thần bí 10/12/2013
77 Chương 77 Vũ Động Càn Khôn - Đóa hoa yêu dị 10/12/2013
78 Chương 78 Vũ Động Càn Khôn - Tinh thần lực tăng vọt 10/12/2013
79 Chương 79 Vũ Động Càn Khôn - Phường hội ngầm 10/12/2013
80 Chương 80 Vũ Động Càn Khôn - Bị tập kích 10/12/2013
81 Chương 81 Vũ Động Càn Khôn - Giết ngược 10/12/2013
82 Chương 82 Vũ Động Càn Khôn - Một chết một bị thương 10/12/2013
83 Chương 83 Vũ Động Càn Khôn - Cổ Mộc 10/12/2013
84 Chương 84 Vũ Động Càn Khôn - Cổ Tuyền Phù Ấn 10/12/2013
85 Chương 85 Vũ Động Càn Khôn - Nhất ấn Phù sư 10/12/2013
86 Chương 86 Vũ Động Càn Khôn - Cứu viện 10/12/2013
87 Chương 87 Vũ Động Càn Khôn - Đoạn hậu 10/12/2013
88 Chương 88 Vũ Động Càn Khôn - Đột phá 10/12/2013
89 Chương 89 Vũ Động Càn Khôn - Thử 10/12/2013
90 Chương 90 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Nguyên Đan Cảnh 10/12/2013
91 Chương 91 Vũ Động Càn Khôn - Đám cưới 10/12/2013
92 Chương 92 Vũ Động Càn Khôn - Dự tính của hai nhà Lôi Tạ 10/12/2013
93 Chương 93 Vũ Động Càn Khôn - Cổ đại sư 10/12/2013
94 Chương 94 Vũ Động Càn Khôn - Bại lộ 10/12/2013
95 Chương 95 Vũ Động Càn Khôn - Phù Sư quyết đấu 10/12/2013
96 Chương 96 Vũ Động Càn Khôn - Bản Mệnh Linh Phù 10/12/2013
97 Chương 97 Vũ Động Càn Khôn - Giết! 10/12/2013
98 Chương 98 Vũ Động Càn Khôn - Tai hoạ ngầm 10/12/2013
99 Chương 99 Vũ Động Càn Khôn - “Chuột” trong Thạch Phù 10/12/2013
100 Chương 100 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Yêu Điêu 10/12/2013
101 Chương 101 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Y lâm môn 10/12/2013
102 Chương 102 Vũ Động Càn Khôn - Đánh cuộc 10/12/2013
103 Chương 103 Vũ Động Càn Khôn - Tạm thời ly biệt 10/12/2013
104 Chương 104 Vũ Động Càn Khôn - Phòng đấu giá Vạn Kim 10/12/2013
105 Chương 105 Vũ Động Càn Khôn - Tiêu Kim Quật 10/12/2013
106 Chương 106 Vũ Động Càn Khôn - Đổng Tố 10/12/2013
107 Chương 107 Vũ Động Càn Khôn - Đan Tiên Trì 10/12/2013
108 Chương 108 Vũ Động Càn Khôn - Tiêm Loa Ba 10/12/2013
109 Chương 109 Vũ Động Càn Khôn - Tống Thanh 10/12/2013
110 Chương 110 Vũ Động Càn Khôn - Lên đường 10/12/2013
111 Chương 111 Vũ Động Càn Khôn - Tranh đoạt Tiên Trì 10/12/2013
112 Chương 112 Vũ Động Càn Khôn - Trận đấu cuối cùng 10/12/2013
113 Chương 113 Vũ Động Càn Khôn - Hóa Huyết Quy Nguyên Công 10/12/2013
114 Chương 114 Vũ Động Càn Khôn - Tiến vào Đan Tiên Trì 10/12/2013
115 Chương 115 Vũ Động Càn Khôn - Hóa Khí Tinh Toàn 10/12/2013
116 Chương 116 Vũ Động Càn Khôn - Bích Thủy Yêu Mãng 10/12/2013
117 Chương 117 Vũ Động Càn Khôn - Hai thú đánh nhau 10/12/2013
118 Chương 118 Vũ Động Càn Khôn - Cung Phụng và tiêu tiền 10/12/2013
119 Chương 119 Vũ Động Càn Khôn - Kiếm tiền 10/12/2013
120 Chương 120 Vũ Động Càn Khôn - Tam Dương Quyết 10/12/2013
121 Chương 121 Vũ Động Càn Khôn - Khổ tu 10/12/2013
122 Chương 122 Vũ Động Càn Khôn - Phúc không chỉ có một 10/12/2013
123 Chương 123 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Nguyên Đan, Nhị ấn Phù sư 10/12/2013
124 Chương 124 Vũ Động Càn Khôn - Bộc lộ thực lực 10/12/2013
125 Chương 125 Vũ Động Càn Khôn - Sinh tử đấu 10/12/2013
126 Chương 126 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến Ngụy Thông 10/12/2013
127 Chương 127 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến 10/12/2013
128 Chương 128 Vũ Động Càn Khôn - Giết ! 10/12/2013
129 Chương 129 Vũ Động Càn Khôn - Kết thúc 10/12/2013
130 Chương 130 Vũ Động Càn Khôn - Tháp đấu 10/12/2013
131 Chương 131 Vũ Động Càn Khôn - Tử Nguyệt 10/12/2013
132 Chương 132 Vũ Động Càn Khôn - Nói lại lần nữa xem 10/12/2013
133 Chương 133 Vũ Động Càn Khôn - Tào Chú 10/12/2013
134 Chương 134 Vũ Động Càn Khôn - Băng Huyền Kiếm 10/12/2013
135 Chương 135 Vũ Động Càn Khôn - Tháp đấu bắt đầu 10/12/2013
136 Chương 136 Vũ Động Càn Khôn - Tầng thứ 5 10/12/2013
137 Chương 137 Vũ Động Càn Khôn - Cướp đoạt 10/12/2013
138 Chương 138 Vũ Động Càn Khôn - Đã đuổi kịp 10/12/2013
139 Chương 139 Vũ Động Càn Khôn - Tiến vào tầng thứ 7 10/12/2013
140 Chương 140 Vũ Động Càn Khôn - Ý chí 10/12/2013
141 Chương 141 Vũ Động Càn Khôn - Hóa Sinh Phù Trận 10/12/2013
142 Chương 142 Vũ Động Càn Khôn - Thắng bại 10/12/2013
143 Chương 143 Vũ Động Càn Khôn - Tam ấn Phù Sư 10/12/2013
144 Chương 144 Vũ Động Càn Khôn - Tổ Phù 10/12/2013
145 Chương 145 Vũ Động Càn Khôn - Bản đồ Tinh Thần 10/12/2013
146 Chương 146 Vũ Động Càn Khôn - Phong ba tái khởi 10/12/2013
147 Chương 147 Vũ Động Càn Khôn - Tính cái gì đó? 10/12/2013
148 Chương 148 Vũ Động Càn Khôn - Chỉ giáo 10/12/2013
149 Chương 149 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến Quỷ Diêm 10/12/2013
150 Chương 150 Vũ Động Càn Khôn - Hóa Sinh Phù Trận hiển uy 10/12/2013
151 Chương 151 Vũ Động Càn Khôn - Bốn thế lực lớn 10/12/2013
152 Chương 152 Vũ Động Càn Khôn - Kinh sợ 10/12/2013
153 Chương 153 Vũ Động Càn Khôn - Sát ma chi thể 10/12/2013
154 Chương 154 Vũ Động Càn Khôn - Yêu Huyết Chu Quả 10/12/2013
155 Chương 155 Vũ Động Càn Khôn - Cổ Mộ Phủ 10/12/2013
156 Chương 156 Vũ Động Càn Khôn - Người trong dòng họ 10/12/2013
157 Chương 157 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Trần 10/12/2013
158 Chương 158 Vũ Động Càn Khôn - Khống chế hoàn mỹ 10/12/2013
159 Chương 159 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viên Mãn 10/12/2013
160 Chương 160 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Viêm Sơn Mạch 10/12/2013
161 Chương 161 Vũ Động Càn Khôn - Tống Đao 10/12/2013
162 Chương 162 Vũ Động Càn Khôn - Linh Bảo 10/12/2013
163 Chương 163 Vũ Động Càn Khôn - Tầng thứ 3 của Hóa Sinh Phù Trận 10/12/2013
164 Chương 164 Vũ Động Càn Khôn - Dùng sức cướp đoạt 10/12/2013
165 Chương 165 Vũ Động Càn Khôn - Kết thúc trong đêm 10/12/2013
166 Chương 166 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Lang Thiên 10/12/2013
167 Chương 167 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả đứng đầu bốn người trẻ tuổi! 10/12/2013
168 Chương 168 Vũ Động Càn Khôn - Phá phong ấn 10/12/2013
169 Chương 169 Vũ Động Càn Khôn - Giàu đột ngột 10/12/2013
170 Chương 170 Vũ Động Càn Khôn - Cướp sạch phòng Yêu Linh 10/12/2013
171 Chương 171 Vũ Động Càn Khôn - Sáu món Linh Bảo 10/12/2013
172 Chương 172 Vũ Động Càn Khôn - Tranh đoạt Linh Bảo 10/12/2013
173 Chương 173 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Lân Cổ Kích 10/12/2013
174 Chương 174 Vũ Động Càn Khôn - Phù Khôi 10/12/2013
175 Chương 175 Vũ Động Càn Khôn - Phù Khôi trung đẳng 10/12/2013
176 Chương 176 Vũ Động Càn Khôn - Biển lửa 10/12/2013
177 Chương 177 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Tâm 10/12/2013
178 Chương 178 Vũ Động Càn Khôn - Cường đoạt dương khí 10/12/2013
179 Chương 179 Vũ Động Càn Khôn - Chủ nhân mộ phủ 10/12/2013
180 Chương 180 Vũ Động Càn Khôn - Phiền phức 10/12/2013
181 Chương 181 Vũ Động Càn Khôn - Chuyện hôm nay, trả gấp trăm lần 10/12/2013
182 Chương 182 Vũ Động Càn Khôn - Phù Tổ 10/12/2013
183 Chương 183 Vũ Động Càn Khôn - Kích đấu Vương Viêm! 10/12/2013
184 Chương 184 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Phù khôi. 10/12/2013
185 Chương 185 Vũ Động Càn Khôn - Cứu viện 10/12/2013
186 Chương 186 Vũ Động Càn Khôn - Lời tuyên bố trên đỉnh núi 10/12/2013
187 Chương 187 Vũ Động Càn Khôn - Thu hoạch. 10/12/2013
188 Chương 188 Vũ Động Càn Khôn - Huyết sát 10/12/2013
189 Chương 189 Vũ Động Càn Khôn - Lấy một địch ba 10/12/2013
190 Chương 190 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của kích pháp 10/12/2013
191 Chương 191 Vũ Động Càn Khôn - Giải quyết 10/12/2013
192 Chương 192 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Lang Bang bi thương 10/12/2013
193 Chương 193 Vũ Động Càn Khôn - Dẫn bạo khí Âm Sát 10/12/2013
194 Chương 194 Vũ Động Càn Khôn - Âm Đan màu đen 10/12/2013
195 Chương 195 Vũ Động Càn Khôn - Khai mở thạch phù 10/12/2013
196 Chương 196 Vũ Động Càn Khôn - Đại Nhật Lôi Thể 10/12/2013
197 Chương 197 Vũ Động Càn Khôn - Khiêu chiến trước lúc đi xa 10/12/2013
198 Chương 198 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến Thành chủ 10/12/2013
199 Chương 199 Vũ Động Càn Khôn - Hóa Giao Kích 10/12/2013
200 Chương 200 Vũ Động Càn Khôn - Tu luyện nơi rừng sâu 10/12/2013
201 Chương 201 Vũ Động Càn Khôn - Dẫn lôi nhập thể 10/12/2013
202 Chương 202 Vũ Động Càn Khôn - Thôn phệ sấm sét. 10/12/2013
203 Chương 203 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viêm gặp nguy 10/12/2013
204 Chương 204 Vũ Động Càn Khôn - Địch gia quận Đại Dương 10/12/2013
205 Chương 205 Vũ Động Càn Khôn - Địch Đằng 10/12/2013
206 Chương 206 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Nguyên Tinh Thú 10/12/2013
207 Chương 207 Vũ Động Càn Khôn - Cướp đoạt Lôi nguyên 10/12/2013
208 Chương 208 Vũ Động Càn Khôn - Đại chiến Tạo Hình Cảnh 10/12/2013
209 Chương 209 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa Lôi nguyên 10/12/2013
210 Chương 210 Vũ Động Càn Khôn - Sơn động bế quan 10/12/2013
211 Chương 211 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực đại tăng 10/12/2013
212 Chương 212 Vũ Động Càn Khôn - Hiển uy 10/12/2013
213 Chương 213 Vũ Động Càn Khôn - Đánh bại. 10/12/2013
214 Chương 214 Vũ Động Càn Khôn - Tống tiền 10/12/2013
215 Chương 215 Vũ Động Càn Khôn - Mê Vụ Lâm 10/12/2013
216 Chương 216 Vũ Động Càn Khôn - Võ quán Ưng Chi. 10/12/2013
217 Chương 217 Vũ Động Càn Khôn - Ngạc Báo Vương 10/12/2013
218 Chương 218 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực hiển lộ 10/12/2013
219 Chương 219 Vũ Động Càn Khôn - Đại Hoang Cổ Bia 10/12/2013
220 Chương 220 Vũ Động Càn Khôn - Võ quán Huyết Kền 10/12/2013
221 Chương 221 Vũ Động Càn Khôn - Đánh cho một trận 10/12/2013
222 Chương 222 Vũ Động Càn Khôn - Mỹ nhân hiến thân 10/12/2013
223 Chương 223 Vũ Động Càn Khôn - La Thứu 10/12/2013
224 Chương 224 Vũ Động Càn Khôn - Quyết đấu trường 10/12/2013
225 Chương 225 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Hình Cảnh đại thành 10/12/2013
226 Chương 226 Vũ Động Càn Khôn - Ma Viên Biến 10/12/2013
227 Chương 227 Vũ Động Càn Khôn - Đánh bại 10/12/2013
228 Chương 228 Vũ Động Càn Khôn - Gặp gỡ bất ngờ 10/12/2013
229 Chương 229 Vũ Động Càn Khôn - Tinh huyết Ma Viên 10/12/2013
230 Chương 230 Vũ Động Càn Khôn - Viễn Cổ Long Viên 10/12/2013
231 Chương 231 Vũ Động Càn Khôn - Viễn Cổ Phế Giản 10/12/2013
232 Chương 232 Vũ Động Càn Khôn - Cổ Kiếm Môn 10/12/2013
233 Chương 233 Vũ Động Càn Khôn - Vạn Thú Quả 10/12/2013
234 Chương 234 Vũ Động Càn Khôn - Khu Hổ Thôn Lang 10/12/2013
235 Chương 235 Vũ Động Càn Khôn - Cổ Kiếm đấu Long Viên 10/12/2013
236 Chương 236 Vũ Động Càn Khôn - Đại chiến kinh thiên 10/12/2013
237 Chương 237 Vũ Động Càn Khôn - Thu được tinh huyết 10/12/2013
238 Chương 238 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa tinh huyết Long Viên 10/12/2013
239 Chương 239 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa thành công 10/12/2013
240 Chương 240 Vũ Động Càn Khôn - Đánh nhau 10/12/2013
241 Chương 241 Vũ Động Càn Khôn - Thành Đại Khôi 10/12/2013
242 Chương 242 Vũ Động Càn Khôn - Mộ Thiên Thiên 10/12/2013
243 Chương 243 Vũ Động Càn Khôn - Đấu giá hội 10/12/2013
244 Chương 244 Vũ Động Càn Khôn - Uẩn Thần Bồ Đoàn 10/12/2013
245 Chương 245 Vũ Động Càn Khôn - Trình đại sư 10/12/2013
246 Chương 246 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Lân Cổ Kích tiến hóa 10/12/2013
247 Chương 247 Vũ Động Càn Khôn - Sinh chuyện phiền phức 10/12/2013
248 Chương 248 Vũ Động Càn Khôn - Bí mật của bồ đoàn 10/12/2013
249 Chương 249 Vũ Động Càn Khôn - Nguyên tinh lực 10/12/2013
250 Chương 250 Vũ Động Càn Khôn - Áp chế 10/12/2013
251 Chương 251 Vũ Động Càn Khôn - Linh Phù sư 10/12/2013
252 Chương 252 Vũ Động Càn Khôn - Kịch đấu Hoa Tông 10/12/2013
253 Chương 253 Vũ Động Càn Khôn - Phá giáp 10/12/2013
254 Chương 254 Vũ Động Càn Khôn - Oanh sát 10/12/2013
255 Chương 255 Vũ Động Càn Khôn - Đại thu hoạch 10/12/2013
256 Chương 256 Vũ Động Càn Khôn - Toàn lực đột phá. 10/12/2013
257 Chương 257 Vũ Động Càn Khôn - Tranh phân đoạt miễu 10/12/2013
258 Chương 258 Vũ Động Càn Khôn - Truy tìm tới 10/12/2013
259 Chương 259 Vũ Động Càn Khôn - Ngạnh kháng Tạo Khí Cảnh đại thành 10/12/2013
260 Chương 260 Vũ Động Càn Khôn - Đẩy lui cường địch 10/12/2013
261 Chương 261 Vũ Động Càn Khôn - Thanh niên áo đen 10/12/2013
262 Chương 262 Vũ Động Càn Khôn - Đại Hoang Cổ Nguyên 10/12/2013
263 Chương 263 Vũ Động Càn Khôn - Đằng Lỗi 10/12/2013
264 Chương 264 Vũ Động Càn Khôn - Tái ngộ 10/12/2013
265 Chương 265 Vũ Động Càn Khôn - Tái chiến Vương Viêm 10/12/2013
266 Chương 266 Vũ Động Càn Khôn - Đánh ngược 10/12/2013
267 Chương 267 Vũ Động Càn Khôn - Lời nói sắc bén 10/12/2013
268 Chương 268 Vũ Động Càn Khôn - Phong ấn biến mất 10/12/2013
269 Chương 269 Vũ Động Càn Khôn - Không gian cổ bi 10/12/2013
270 Chương 270 Vũ Động Càn Khôn - Âm phong luyện thể 10/12/2013
271 Chương 271 Vũ Động Càn Khôn - Hài cốt trong thạch đình 10/12/2013
272 Chương 272 Vũ Động Càn Khôn - Oan gia ngõ hẹp 10/12/2013
273 Chương 273 Vũ Động Càn Khôn - Chặt tay 10/12/2013
274 Chương 274 Vũ Động Càn Khôn - Khu vực trung tâm 10/12/2013
275 Chương 275 Vũ Động Càn Khôn - Sào huyệt Phù khôi 10/12/2013
276 Chương 276 Vũ Động Càn Khôn - Cướp đoạt 10/12/2013
277 Chương 277 Vũ Động Càn Khôn - Thu phục Phù khôi Cao cấp 10/12/2013
278 Chương 278 Vũ Động Càn Khôn - Tế đàn màu đen. 10/12/2013
279 Chương 279 Vũ Động Càn Khôn - Hắc Đồng Lão Nhân 10/12/2013
280 Chương 280 Vũ Động Càn Khôn - Phong tỏa 10/12/2013
281 Chương 281 Vũ Động Càn Khôn - Âm Ma Sát 10/12/2013
282 Chương 282 Vũ Động Càn Khôn - Sức mạnh của Phù khôi Cao cấp. 10/12/2013
283 Chương 283 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Hóa Võ Bi. 10/12/2013
284 Chương 284 Vũ Động Càn Khôn - Mười cái bồ đoàn. 10/12/2013
285 Chương 285 Vũ Động Càn Khôn - Tranh giành vị trí 10/12/2013
286 Chương 286 Vũ Động Càn Khôn - Hiển lộ hung uy 10/12/2013
287 Chương 287 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả thì có được 10/12/2013
288 Chương 288 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả thì có được 10/12/2013
289 Chương 289 Vũ Động Càn Khôn - Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ 10/12/2013
290 Chương 290 Vũ Động Càn Khôn - Truyền thừa vũ kỹ 10/12/2013
291 Chương 291 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Khí Cảnh 10/12/2013
292 Chương 292 Vũ Động Càn Khôn - Kho báu tông phái Viễn cổ 10/12/2013
293 Chương 293 Vũ Động Càn Khôn - Viễn Cổ Huyết Bức Long 10/12/2013
294 Chương 294 Vũ Động Càn Khôn - Chém chết Huyết Bức Long 10/12/2013
295 Chương 295 Vũ Động Càn Khôn - Tài phú tự đến 10/12/2013
296 Chương 296 Vũ Động Càn Khôn - Chạy trốn 10/12/2013
297 Chương 297 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt bảo bỏ chạy 10/12/2013
298 Chương 298 Vũ Động Càn Khôn - Phù văn màu đen 10/12/2013
299 Chương 299 Vũ Động Càn Khôn - Năng lượng trớ chú 10/12/2013
300 Chương 300 Vũ Động Càn Khôn - Nâng cao thực lực 10/12/2013
301 Chương 301 Vũ Động Càn Khôn - Tới cửa khiêu chiến 10/12/2013
302 Chương 302 Vũ Động Càn Khôn - Cường Thế Ra Tay 10/12/2013
303 Chương 303 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Đồ Thủ Tào Chấn 10/12/2013
304 Chương 304 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến Bán Bộ Tạo Hóa 10/12/2013
305 Chương 305 Vũ Động Càn Khôn - Cửu Bộ Chấn Thiên Cước 10/12/2013
306 Chương 306 Vũ Động Càn Khôn - Bình yên trở ra 10/12/2013
307 Chương 307 Vũ Động Càn Khôn - Tình báo 10/12/2013
308 Chương 308 Vũ Động Càn Khôn - Tử Ảnh Cửu Phá 10/12/2013
309 Chương 309 Vũ Động Càn Khôn - Thành Âm Khôi 10/12/2013
310 Chương 310 Vũ Động Càn Khôn - Đằng Sát 10/12/2013
311 Chương 311 Vũ Động Càn Khôn - Hư ảnh Hắc Đồng Lão Nhân 10/12/2013
312 Chương 312 Vũ Động Càn Khôn - Phá trận 10/12/2013
313 Chương 313 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Hóa Cảnh đại thành 10/12/2013
314 Chương 314 Vũ Động Càn Khôn - Cướp rồi bỏ chạy 10/12/2013
315 Chương 315 Vũ Động Càn Khôn - Đại loạn 10/12/2013
316 Chương 316 Vũ Động Càn Khôn - Tâm ngoan thủ lạt 10/12/2013
317 Chương 317 Vũ Động Càn Khôn - Huyền Âm Giản 10/12/2013
318 Chương 318 Vũ Động Càn Khôn - Không đường bỏ trốn 10/12/2013
319 Chương 319 Vũ Động Càn Khôn - Tuyệt cảnh 10/12/2013
320 Chương 320 Vũ Động Càn Khôn - Phá giải phong ấn 10/12/2013
321 Chương 321 Vũ Động Càn Khôn - Thế giới hắc ám 10/12/2013
322 Chương 322 Vũ Động Càn Khôn - Tổ Phù chấp nhận 10/12/2013
323 Chương 323 Vũ Động Càn Khôn - Linh Phù sư Cao cấp 10/12/2013
324 Chương 324 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực tăng vọt 10/12/2013
325 Chương 325 Vũ Động Càn Khôn - Thâm nhập Huyền Âm Giản 10/12/2013
326 Chương 326 Vũ Động Càn Khôn - Nguy nan 10/12/2013
327 Chương 327 Vũ Động Càn Khôn - Tiến vào Bán Bộ Tạo Hóa 10/12/2013
328 Chương 328 Vũ Động Càn Khôn - Sát ý ngập trời 10/12/2013
329 Chương 329 Vũ Động Càn Khôn - Báo thù 10/12/2013
330 Chương 330 Vũ Động Càn Khôn - Đại chiến Tạo Hóa Cảnh đại thành 10/12/2013
331 Chương 331 Vũ Động Càn Khôn - Huyết chiến 10/12/2013
332 Chương 332 Vũ Động Càn Khôn - Sát khí bức nhân 10/12/2013
333 Chương 333 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực Tổ Phù 10/12/2013
334 Chương 334 Vũ Động Càn Khôn - Diệt tông 10/12/2013
335 Chương 335 Vũ Động Càn Khôn - Diệt cỏ tận gốc 10/12/2013
336 Chương 336 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Linh Khôi. 10/12/2013
337 Chương 337 Vũ Động Càn Khôn - Hạ quyết tâm 10/12/2013
338 Chương 338 Vũ Động Càn Khôn - Phong ấn Huyết Linh Khôi 10/12/2013
339 Chương 339 Vũ Động Càn Khôn - Nhu cầu thăng cấp 10/12/2013
340 Chương 340 Vũ Động Càn Khôn - Rời đi 10/12/2013
341 Chương 341 Vũ Động Càn Khôn - Kiếm đủ yêu huyết 10/12/2013
342 Chương 342 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Thể đại thành 10/12/2013
343 Chương 343 Vũ Động Càn Khôn - Lão nhân áo thô 10/12/2013
344 Chương 344 Vũ Động Càn Khôn - May mắn thoát nạn 10/12/2013
345 Chương 345 Vũ Động Càn Khôn - Quận Đại Viêm 10/12/2013
346 Chương 346 Vũ Động Càn Khôn - Tộc hội 10/12/2013
347 Chương 347 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Đàn cường đại. 10/12/2013
348 Chương 348 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Động trở về 10/12/2013
349 Chương 349 Vũ Động Càn Khôn - Lăn ra đây 10/12/2013
350 Chương 350 Vũ Động Càn Khôn - Thế nào là kiêu ngạo 10/12/2013
351 Chương 351 Vũ Động Càn Khôn - Một quyền oanh bạo 10/12/2013
352 Chương 352 Vũ Động Càn Khôn - Ta cho ngươi một chữ 10/12/2013
353 Chương 353 Vũ Động Càn Khôn - Quyết đấu với Lâm Lang Thiên 10/12/2013
354 Chương 354 Vũ Động Càn Khôn - Long tranh hổ đấu 10/12/2013
355 Chương 355 Vũ Động Càn Khôn - Đại Thiên Hoàng Ấn 10/12/2013
356 Chương 356 Vũ Động Càn Khôn - Tuyệt chiêu 10/12/2013
357 Chương 357 Vũ Động Càn Khôn - Linh Luân Kính 10/12/2013
358 Chương 358 Vũ Động Càn Khôn - Liều mạng 10/12/2013
359 Chương 359 Vũ Động Càn Khôn - Lâm Phạm 10/12/2013
360 Chương 360 Vũ Động Càn Khôn - Hạ màn 10/12/2013
361 Chương 361 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến Hạt giống 10/12/2013
362 Chương 362 Vũ Động Càn Khôn - Thế giới bên ngoài Vương triều Đại Viêm 10/12/2013
363 Chương 363 Vũ Động Càn Khôn - Tộc Tàng 10/12/2013
364 Chương 364 Vũ Động Càn Khôn - Đánh lén 10/12/2013
365 Chương 365 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu sơn màu đen thần bí 10/12/2013
366 Chương 366 Vũ Động Càn Khôn - Trọng Ngục Phong 10/12/2013
367 Chương 367 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Hóa Cảnh tiểu thành 10/12/2013
368 Chương 368 Vũ Động Càn Khôn - Nể mặt mà không biết điều 10/12/2013
369 Chương 369 Vũ Động Càn Khôn - Không nể mặt 10/12/2013
370 Chương 370 Vũ Động Càn Khôn - Lần nữa đối mặt 10/12/2013
371 Chương 371 Vũ Động Càn Khôn - Tàn khốc 10/12/2013
372 Chương 372 Vũ Động Càn Khôn - Đến Hoàng Thành 10/12/2013
373 Chương 373 Vũ Động Càn Khôn - Thiên tài tụ họp 10/12/2013
374 Chương 374 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Sam Mạc Lăng 10/12/2013
375 Chương 375 Vũ Động Càn Khôn - Mở màn 10/12/2013
376 Chương 376 Vũ Động Càn Khôn - Ban Sơn Nhị Tướng 10/12/2013
377 Chương 377 Vũ Động Càn Khôn - Hoàng Phủ Ảnh 10/12/2013
378 Chương 378 Vũ Động Càn Khôn - Ám Kích Thuật 10/12/2013
379 Chương 379 Vũ Động Càn Khôn - Phá ảnh 10/12/2013
380 Chương 380 Vũ Động Càn Khôn - Đối thủ cuối cùng 10/12/2013
381 Chương 381 Vũ Động Càn Khôn - Vương Chung 10/12/2013
382 Chương 382 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Ma Tu La Thương 10/12/2013
383 Chương 383 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến 10/12/2013
384 Chương 384 Vũ Động Càn Khôn - Huyết chiến 10/12/2013
385 Chương 385 Vũ Động Càn Khôn - Danh ngạch 10/12/2013
386 Chương 386 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến Hạt giống kết thúc 10/12/2013
387 Chương 387 Vũ Động Càn Khôn - Vương Lôi nổi giận 10/12/2013
388 Chương 388 Vũ Động Càn Khôn - Nói chuyện đêm 10/12/2013
389 Chương 389 Vũ Động Càn Khôn - Thánh Linh Đàm 10/12/2013
390 Chương 390 Vũ Động Càn Khôn - Thi triển thủ đoạn 10/12/2013
391 Chương 391 Vũ Động Càn Khôn - Cướp đoạt năng lượng 10/12/2013
392 Chương 392 Vũ Động Càn Khôn - Cướp sạch 10/12/2013
393 Chương 393 Vũ Động Càn Khôn - Tồn tại thần bí trong Lâm Lang Thiên 10/12/2013
394 Chương 394 Vũ Động Càn Khôn - Đại thu hoạch 10/12/2013
395 Chương 395 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Ngạc Cốt Thương 10/12/2013
396 Chương 396 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa Thiên Ngạc Cốt Thương 10/12/2013
397 Chương 397 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Linh Khôi biến hóa 10/12/2013
398 Chương 398 Vũ Động Càn Khôn - Đến Viễn Cổ Chiến Trường 10/12/2013
399 Chương 399 Vũ Động Càn Khôn - Không gian xa lạ 10/12/2013
400 Chương 400 Vũ Động Càn Khôn - Điểm tập kết 10/12/2013
401 Chương 401 Vũ Động Càn Khôn - Vương triều Thánh Quang 10/12/2013
402 Chương 402 Vũ Động Càn Khôn - Yêu Triều 10/12/2013
403 Chương 403 Vũ Động Càn Khôn - Xung đột 10/12/2013
404 Chương 404 Vũ Động Càn Khôn - Tàn sát 10/12/2013
405 Chương 405 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt thức ăn trước miệng cọp 10/12/2013
406 Chương 406 Vũ Động Càn Khôn - Lê Thịnh 10/12/2013
407 Chương 407 Vũ Động Càn Khôn - Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong 10/12/2013
408 Chương 408 Vũ Động Càn Khôn - Thánh Tượng Băng Thiên Chàng 10/12/2013
409 Chương 409 Vũ Động Càn Khôn - Ngũ Chỉ Động Càn Khôn 10/12/2013
410 Chương 410 Vũ Động Càn Khôn - Đánh giết tất cả 10/12/2013
411 Chương 411 Vũ Động Càn Khôn - Ép đuổi đi 10/12/2013
412 Chương 412 Vũ Động Càn Khôn - Kiểm kê thu hoạch 10/12/2013
413 Chương 413 Vũ Động Càn Khôn - Đại sư huynh Vương triều Thánh Quang 10/12/2013
414 Chương 414 Vũ Động Càn Khôn - Tình báo 10/12/2013
415 Chương 415 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Niết Bàn Kim Thân 10/12/2013
416 Chương 416 Vũ Động Càn Khôn - Tu luyện Kim Thân 10/12/2013
417 Chương 417 Vũ Động Càn Khôn - Rắc rối đến 10/12/2013
418 Chương 418 Vũ Động Càn Khôn - Oanh sát 10/12/2013
419 Chương 419 Vũ Động Càn Khôn - Đến Dương Thành 10/12/2013
420 Chương 420 Vũ Động Càn Khôn - Ba người đột phá 10/12/2013
421 Chương 421 Vũ Động Càn Khôn - Giao dịch trường 10/12/2013
422 Chương 422 Vũ Động Càn Khôn - Tấn Mục 10/12/2013
423 Chương 423 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến Bán Bộ Niết Bàn 10/12/2013
424 Chương 424 Vũ Động Càn Khôn - Chấn nhiếp 10/12/2013
425 Chương 425 Vũ Động Càn Khôn - Danh dự mất sạch 10/12/2013
426 Chương 426 Vũ Động Càn Khôn - Gom đủ 10/12/2013
427 Chương 427 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Phù Linh Thụ 10/12/2013
428 Chương 428 Vũ Động Càn Khôn - Tinh lọc Huyết Linh Khôi 10/12/2013
429 Chương 429 Vũ Động Càn Khôn - Xuất phát 10/12/2013
430 Chương 430 Vũ Động Càn Khôn - Tiến vào Sơn mạch Lôi Nham 10/12/2013
431 Chương 431 Vũ Động Càn Khôn - Gặp lại Yêu Triều 10/12/2013
432 Chương 432 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát 10/12/2013
433 Chương 433 Vũ Động Càn Khôn - Ngoan độc 10/12/2013
434 Chương 434 Vũ Động Càn Khôn - Thu hoạch 10/12/2013
435 Chương 435 Vũ Động Càn Khôn - Lại đề thăng 10/12/2013
436 Chương 436 Vũ Động Càn Khôn - Đòi nợ 10/12/2013
437 Chương 437 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát Tấn Mục 10/12/2013
438 Chương 438 Vũ Động Càn Khôn - Lăng Chí, Liễu Nguyên 10/12/2013
439 Chương 439 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Nham Cốc 10/12/2013
440 Chương 440 Vũ Động Càn Khôn - Hai đại Vương triều Cao cấp 10/12/2013
441 Chương 441 Vũ Động Càn Khôn - Đánh cược 10/12/2013
442 Chương 442 Vũ Động Càn Khôn - Đa tạ đã nhường! 10/12/2013
443 Chương 443 Vũ Động Càn Khôn - Âm mưu ngầm 10/12/2013
444 Chương 444 Vũ Động Càn Khôn - Thạch điện 10/12/2013
445 Chương 445 Vũ Động Càn Khôn - Phù văn 10/12/2013
446 Chương 446 Vũ Động Càn Khôn - Tuyệt chiêu 10/12/2013
447 Chương 447 Vũ Động Càn Khôn - Chủ điện 10/12/2013
448 Chương 448 Vũ Động Càn Khôn - Cơ quan 10/12/2013
449 Chương 449 Vũ Động Càn Khôn - Thạch tượng 10/12/2013
450 Chương 450 Vũ Động Càn Khôn - Nữ tử áo đỏ 10/12/2013
451 Chương 451 Vũ Động Càn Khôn - Mục Hồng Lăng 10/12/2013
452 Chương 452 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
453 Chương 453 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt xá 10/12/2013
454 Chương 454 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Phù sư 10/12/2013
455 Chương 455 Vũ Động Càn Khôn - Lý Bàn 10/12/2013
456 Chương 456 Vũ Động Càn Khôn - Hiện thân 10/12/2013
457 Chương 457 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực Thiên Phù sư 10/12/2013
458 Chương 458 Vũ Động Càn Khôn - Sát thủ 10/12/2013
459 Chương 459 Vũ Động Càn Khôn - Phiền toái 10/12/2013
460 Chương 460 Vũ Động Càn Khôn - Tính toán 10/12/2013
461 Chương 461 Vũ Động Càn Khôn - Tiếp cận. 10/12/2013
462 Chương 462 Vũ Động Càn Khôn - Giao đấu 10/12/2013
463 Chương 463 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Xà 10/12/2013
464 Chương 464 Vũ Động Càn Khôn - Thôn Phệ Giới 10/12/2013
465 Chương 465 Vũ Động Càn Khôn - Con mồi ngon 10/12/2013
466 Chương 466 Vũ Động Càn Khôn - Bắt cóc tống tiền 10/12/2013
467 Chương 467 Vũ Động Càn Khôn - Xung kích Bán Bộ Niết Bàn 10/12/2013
468 Chương 468 Vũ Động Càn Khôn - Lấy Niết Bàn Đan 10/12/2013
469 Chương 469 Vũ Động Càn Khôn - Thạch Hiên 10/12/2013
470 Chương 470 Vũ Động Càn Khôn - Nhất Nguyên Niết Bàn. 10/12/2013
471 Chương 471 Vũ Động Càn Khôn - Tình huống 10/12/2013
472 Chương 472 Vũ Động Càn Khôn - Trận pháp trong cơ thể 10/12/2013
473 Chương 473 Vũ Động Càn Khôn - Càn Khôn Cổ Trận 10/12/2013
474 Chương 474 Vũ Động Càn Khôn - Cải biến huyết mạch 10/12/2013
475 Chương 475 Vũ Động Càn Khôn - Viễn Cổ Chi Địa 10/12/2013
476 Chương 476 Vũ Động Càn Khôn - Đại Lực Liệt Địa Hổ 10/12/2013
477 Chương 477 Vũ Động Càn Khôn - Kịch đấu 10/12/2013
478 Chương 478 Vũ Động Càn Khôn - Xuất thủ 10/12/2013
479 Chương 479 Vũ Động Càn Khôn - Kinh sợ thối lui 10/12/2013
480 Chương 480 Vũ Động Càn Khôn - Hổ cốt tới tay 10/12/2013
481 Chương 481 Vũ Động Càn Khôn - Dung hợp hổ cốt 10/12/2013
482 Chương 482 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viêm thoát thai hoán cốt 10/12/2013
483 Chương 483 Vũ Động Càn Khôn - Ba huynh đệ 10/12/2013
484 Chương 484 Vũ Động Càn Khôn - Viễn Cổ Điện 10/12/2013
485 Chương 485 Vũ Động Càn Khôn - Đại điện 10/12/2013
486 Chương 486 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viêm phát uy 10/12/2013
487 Chương 487 Vũ Động Càn Khôn - Tinh Nguyên Đại Thôn Chưởng 10/12/2013
488 Chương 488 Vũ Động Càn Khôn - Lập uy 10/12/2013
489 Chương 489 Vũ Động Càn Khôn - Thế lực khắp nơi 10/12/2013
490 Chương 490 Vũ Động Càn Khôn - Bí tàng mở ra 10/12/2013
491 Chương 491 Vũ Động Càn Khôn - Kim Thân Xá Lợi 10/12/2013
492 Chương 492 Vũ Động Càn Khôn - Đan Hà 10/12/2013
493 Chương 493 Vũ Động Càn Khôn - Vương triều Thiên Ưng 10/12/2013
494 Chương 494 Vũ Động Càn Khôn - Xung kích Niết Bàn Cảnh 10/12/2013
495 Chương 495 Vũ Động Càn Khôn - Vượt song kiếp 10/12/2013
496 Chương 496 Vũ Động Càn Khôn - Đại phát sâu dày 10/12/2013
497 Chương 497 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực đại tăng 10/12/2013
498 Chương 498 Vũ Động Càn Khôn - Thế như chẻ tre 10/12/2013
499 Chương 499 Vũ Động Càn Khôn - Rắc rối đến tận nơi 10/12/2013
500 Chương 500 Vũ Động Càn Khôn - Linh Vũ kỹ 10/12/2013
501 Chương 501 Vũ Động Càn Khôn - Đánh bại Thạch Khôn 10/12/2013
502 Chương 502 Vũ Động Càn Khôn - Tái ngộ 10/12/2013
503 Chương 503 Vũ Động Càn Khôn - Di tích Tông phái 10/12/2013
504 Chương 504 Vũ Động Càn Khôn - Sức uy hiếp 10/12/2013
505 Chương 505 Vũ Động Càn Khôn - Liễu Bạch 10/12/2013
506 Chương 506 Vũ Động Càn Khôn - Liên minh Thiên Cương 10/12/2013
507 Chương 507 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Phần Thiên Trận 10/12/2013
508 Chương 508 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Ma Viêm 10/12/2013
509 Chương 509 Vũ Động Càn Khôn - Người thần bí 10/12/2013
510 Chương 510 Vũ Động Càn Khôn - Bát Cực Tông 10/12/2013
511 Chương 511 Vũ Động Càn Khôn - Hồng Hoang Ma Long Khuyển 10/12/2013
512 Chương 512 Vũ Động Càn Khôn - Chưởng ấn, quyền ấn, chỉ động 10/12/2013
513 Chương 513 Vũ Động Càn Khôn - Quyền ý hùng hậu 10/12/2013
514 Chương 514 Vũ Động Càn Khôn - Bát Cực Quyền Ý 10/12/2013
515 Chương 515 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực quyền ý 10/12/2013
516 Chương 516 Vũ Động Càn Khôn - Oanh kích 10/12/2013
517 Chương 517 Vũ Động Càn Khôn - Di tích Tứ Đại Huyền Tông 10/12/2013
518 Chương 518 Vũ Động Càn Khôn - Đan trận 10/12/2013
519 Chương 519 Vũ Động Càn Khôn - Đan phòng 10/12/2013
520 Chương 520 Vũ Động Càn Khôn - Sinh Tử Chuyển Luân Đan 10/12/2013
521 Chương 521 Vũ Động Càn Khôn - Bạo Lang Điền Chấn 10/12/2013
522 Chương 522 Vũ Động Càn Khôn - Tiểu Viêm đấu Điền Chấn 10/12/2013
523 Chương 523 Vũ Động Càn Khôn - Tái ngộ 10/12/2013
524 Chương 524 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến Linh Vũ kỹ 10/12/2013
525 Chương 525 Vũ Động Càn Khôn - Quần hùng 10/12/2013
526 Chương 526 Vũ Động Càn Khôn - Cánh cửa đồng đen 10/12/2013
527 Chương 527 Vũ Động Càn Khôn - Dùng đến tuyệt chiêu 10/12/2013
528 Chương 528 Vũ Động Càn Khôn - Triệu hồi Viễn Cổ Thiên Ngạc 10/12/2013
529 Chương 529 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Thiên Ngạc 10/12/2013
530 Chương 530 Vũ Động Càn Khôn - Sát tâm 10/12/2013
531 Chương 531 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát? 10/12/2013
532 Chương 532 Vũ Động Càn Khôn - Vào cánh cửa Thanh đồng 10/12/2013
533 Chương 533 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long Thí Luyện. 10/12/2013
534 Chương 534 Vũ Động Càn Khôn - Chịu đựng gấp mười lần 10/12/2013
535 Chương 535 Vũ Động Càn Khôn - Lựa chọn truyền thừa 10/12/2013
536 Chương 536 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Trĩ thần bí 10/12/2013
537 Chương 537 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Thiên Hóa Long Quyết 10/12/2013
538 Chương 538 Vũ Động Càn Khôn - Bế quan 10/12/2013
539 Chương 539 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Kiếp lần thứ ba 10/12/2013
540 Chương 540 Vũ Động Càn Khôn - Đối kháng 10/12/2013
541 Chương 541 Vũ Động Càn Khôn - Lựa chọn truyền thừa 10/12/2013
542 Chương 542 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Yêu Điêu chân chính 10/12/2013
543 Chương 543 Vũ Động Càn Khôn - Lựa chọn truyền thừa 10/12/2013
544 Chương 544 Vũ Động Càn Khôn - Xuất quan 10/12/2013
545 Chương 545 Vũ Động Càn Khôn - Vương triều Đại Càn 10/12/2013
546 Chương 546 Vũ Động Càn Khôn - Hỏa Tướng, Sơn Tướng 10/12/2013
547 Chương 547 Vũ Động Càn Khôn - Đối đầu 10/12/2013
548 Chương 548 Vũ Động Càn Khôn - Ác chiến 10/12/2013
549 Chương 549 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long Toái Thiên Thủ 10/12/2013
550 Chương 550 Vũ Động Càn Khôn - Đại bại 10/12/2013
551 Chương 551 Vũ Động Càn Khôn - Rời đi 10/12/2013
552 Chương 552 Vũ Động Càn Khôn - Bị theo dõi 10/12/2013
553 Chương 553 Vũ Động Càn Khôn - Sức mạnh của Tiểu điêu 10/12/2013
554 Chương 554 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc gặp gỡ ban đêm 10/12/2013
555 Chương 555 Vũ Động Càn Khôn - Tô Nhu 10/12/2013
556 Chương 556 Vũ Động Càn Khôn - Ra tay 10/12/2013
557 Chương 557 Vũ Động Càn Khôn - Thủ đoạn lợi hại nhất 10/12/2013
558 Chương 558 Vũ Động Càn Khôn - Đồng hành 10/12/2013
559 Chương 559 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Bi 10/12/2013
560 Chương 560 Vũ Động Càn Khôn - Kiểm tra của Niết Bàn Bi 10/12/2013
561 Chương 561 Vũ Động Càn Khôn - Thường Lăng 10/12/2013
562 Chương 562 Vũ Động Càn Khôn - Chiếm gọn ba hạng 10/12/2013
563 Chương 563 Vũ Động Càn Khôn - Đấu giá hội Vạn Tượng 10/12/2013
564 Chương 564 Vũ Động Càn Khôn - La Thông 10/12/2013
565 Chương 565 Vũ Động Càn Khôn - Mạnh mẽ đối kháng 10/12/2013
566 Chương 566 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long Chỉ 10/12/2013
567 Chương 567 Vũ Động Càn Khôn - Sóng gió sắp tới 10/12/2013
568 Chương 568 Vũ Động Càn Khôn - Tứ đại Vương triều Siêu cấp 10/12/2013
569 Chương 569 Vũ Động Càn Khôn - Đấu giá hội bắt đầu 10/12/2013
570 Chương 570 Vũ Động Càn Khôn - Bình Hành Linh Quả 10/12/2013
571 Chương 571 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Hoang Thần Ngưu 10/12/2013
572 Chương 572 Vũ Động Càn Khôn - Hắc Long Phiên Thiên Ấn 10/12/2013
573 Chương 573 Vũ Động Càn Khôn - Đọ tài lực 10/12/2013
574 Chương 574 Vũ Động Càn Khôn - Kết quả cuối cùng 10/12/2013
575 Chương 575 Vũ Động Càn Khôn - Sắp xảy ra quyết đấu 10/12/2013
576 Chương 576 Vũ Động Càn Khôn - Bách Triều Đại Chiến bắt đầu 10/12/2013
577 Chương 577 Vũ Động Càn Khôn - Đối đầu 10/12/2013
578 Chương 578 Vũ Động Càn Khôn - Huyết chiến! (1) 10/12/2013
579 Chương 579 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Linh bảo Thiên cấp! 10/12/2013
580 Chương 580 Vũ Động Càn Khôn - Kinh thiên động địa! 10/12/2013
581 Chương 581 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt bảo vật 10/12/2013
582 Chương 582 Vũ Động Càn Khôn - Bại vong 10/12/2013
583 Chương 583 Vũ Động Càn Khôn - Màn mở đầu 10/12/2013
584 Chương 584 Vũ Động Càn Khôn - Tử Linh Tướng 10/12/2013
585 Chương 585 Vũ Động Càn Khôn - Nhị Đoạn Phong Ấn 10/12/2013
586 Chương 586 Vũ Động Càn Khôn - Thức tỉnh 10/12/2013
587 Chương 587 Vũ Động Càn Khôn - Đuổi cùng giết tận. 10/12/2013
588 Chương 588 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực tăng tiến 10/12/2013
589 Chương 589 Vũ Động Càn Khôn - Tiến vào sâu hơn 10/12/2013
590 Chương 590 Vũ Động Càn Khôn - Có dám không? 10/12/2013
591 Chương 591 Vũ Động Càn Khôn - Gánh vác 10/12/2013
592 Chương 592 Vũ Động Càn Khôn - Liên minh Địa Sát 10/12/2013
593 Chương 593 Vũ Động Càn Khôn - Đối đầu 10/12/2013
594 Chương 594 Vũ Động Càn Khôn - Tìm đến tận nơi 10/12/2013
595 Chương 595 Vũ Động Càn Khôn - Tiêu Sơn 10/12/2013
596 Chương 596 Vũ Động Càn Khôn - Long linh đấu Chu Yểm 10/12/2013
597 Chương 597 Vũ Động Càn Khôn - Quét sạch 10/12/2013
598 Chương 598 Vũ Động Càn Khôn - Tái ngộ 10/12/2013
599 Chương 599 Vũ Động Càn Khôn - Lam Anh 10/12/2013
600 Chương 600 Vũ Động Càn Khôn - Thất Đại Tông Phái 10/12/2013
601 Chương 601 Vũ Động Càn Khôn - Hợp tác 10/12/2013
602 Chương 602 Vũ Động Càn Khôn - Ứng chiến 10/12/2013
603 Chương 603 Vũ Động Càn Khôn - Tống Gia Tam Ma 10/12/2013
604 Chương 604 Vũ Động Càn Khôn - Hành động quái lạ 10/12/2013
605 Chương 605 Vũ Động Càn Khôn - Đúng là biến thái! 10/12/2013
606 Chương 606 Vũ Động Càn Khôn - Tứ Nguyên Niết Bàn 10/12/2013
607 Chương 607 Vũ Động Càn Khôn - Hung linh Thao Thiết 10/12/2013
608 Chương 608 Vũ Động Càn Khôn - Thôn thực và thôn phệ 10/12/2013
609 Chương 609 Vũ Động Càn Khôn - Thắng thua 10/12/2013
610 Chương 610 Vũ Động Càn Khôn - Ngươi còn sức mạnh không? 10/12/2013
611 Chương 611 Vũ Động Càn Khôn - Thảm bại 10/12/2013
612 Chương 612 Vũ Động Càn Khôn - Tần Thiên 10/12/2013
613 Chương 613 Vũ Động Càn Khôn - Bách Triều Sơn mở ra. 10/12/2013
614 Chương 614 Vũ Động Càn Khôn - Lên núi 10/12/2013
615 Chương 615 Vũ Động Càn Khôn - Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp 10/12/2013
616 Chương 616 Vũ Động Càn Khôn - Gương mặt quen thuộc 10/12/2013
617 Chương 617 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng 10/12/2013
618 Chương 618 Vũ Động Càn Khôn - Hợp tác 10/12/2013
619 Chương 619 Vũ Động Càn Khôn - Tái chiến Lâm Lang Thiên 10/12/2013
620 Chương 620 Vũ Động Càn Khôn - Tụ Võ Linh 10/12/2013
621 Chương 621 Vũ Động Càn Khôn - Dốc hết thủ đoạn 10/12/2013
622 Chương 622 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long Bất Động Chung. 10/12/2013
623 Chương 623 Vũ Động Càn Khôn - Bạo lực 10/12/2013
624 Chương 624 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát Lâm Lang Thiên 10/12/2013
625 Chương 625 Vũ Động Càn Khôn - Đuổi tận giết tuyệt 10/12/2013
626 Chương 626 Vũ Động Càn Khôn - Tranh đoạt không gian 10/12/2013
627 Chương 627 Vũ Động Càn Khôn - Tào Vũ 10/12/2013
628 Chương 628 Vũ Động Càn Khôn - Ra tay 10/12/2013
629 Chương 629 Vũ Động Càn Khôn - Dốc hết đáy hòm 10/12/2013
630 Chương 630 Vũ Động Càn Khôn - Chồng điệp 10/12/2013
631 Chương 631 Vũ Động Càn Khôn - Chồng điệp ba kiếp 10/12/2013
632 Chương 632 Vũ Động Càn Khôn - Phong Lôi Kiếp đối đầu Đại trận Truyện Võ Động Càn Khôn 10/12/2013
633 Chương 633 Vũ Động Càn Khôn - Giải nguy 10/12/2013
634 Chương 634 Vũ Động Càn Khôn - Gặp lại Lăng Thanh Trúc 10/12/2013
635 Chương 635 Vũ Động Càn Khôn - Bốn năm 10/12/2013
636 Chương 636 Vũ Động Càn Khôn - Lai lịch 10/12/2013
637 Chương 637 Vũ Động Càn Khôn - Lựa chọn Tông phái 10/12/2013
638 Chương 638 Vũ Động Càn Khôn - Gia nhập Đạo Tông 10/12/2013
639 Chương 639 Vũ Động Càn Khôn - Bách Triều Đại Chiến khép lại (1 2) 10/12/2013
640 Chương 640 Vũ Động Càn Khôn - Đạo Vực, Đạo Tông (1 2) 10/12/2013
641 Chương 641 Vũ Động Càn Khôn - Gia nhập Hoang Điện 10/12/2013
642 Chương 642 Vũ Động Càn Khôn - Ban thưởng 10/12/2013
643 Chương 643 Vũ Động Càn Khôn - Chỉ giáo 10/12/2013
644 Chương 644 Vũ Động Càn Khôn - Giao thủ 10/12/2013
645 Chương 645 Vũ Động Càn Khôn - Hoang Đao 10/12/2013
646 Chương 646 Vũ Động Càn Khôn - Đan Hà Quán Đỉnh 10/12/2013
647 Chương 647 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Kim Khí 10/12/2013
648 Chương 648 Vũ Động Càn Khôn - Căn nguyên Đan Hà 10/12/2013
649 Chương 649 Vũ Động Càn Khôn - Động tĩnh 10/12/2013
650 Chương 650 Vũ Động Càn Khôn - Chấn động 10/12/2013
651 Chương 651 Vũ Động Càn Khôn - Long Nguyên Luân 10/12/2013
652 Chương 652 Vũ Động Càn Khôn - Niết Bàn Kiếp lần thứ năm 10/12/2013
653 Chương 653 Vũ Động Càn Khôn - Ra khỏi Đan Hà 10/12/2013
654 Chương 654 Vũ Động Càn Khôn - Đại đệ tử chân truyền 10/12/2013
655 Chương 655 Vũ Động Càn Khôn - Tưởng Hạo ngăn cản 10/12/2013
656 Chương 656 Vũ Động Càn Khôn - Vũ Kỹ Điện 10/12/2013
657 Chương 657 Vũ Động Càn Khôn - Hoang Quyết 10/12/2013
658 Chương 658 Vũ Động Càn Khôn - Hoang Thạch 10/12/2013
659 Chương 659 Vũ Động Càn Khôn - Ngưng tụ mầm mống Hoang lực 10/12/2013
660 Chương 660 Vũ Động Càn Khôn - Bốn tấm bia đá 10/12/2013
661 Chương 661 Vũ Động Càn Khôn - Hoang Vu Yêu Nhãn 10/12/2013
662 Chương 662 Vũ Động Càn Khôn - Hoang 10/12/2013
663 Chương 663 Vũ Động Càn Khôn - Thành công hay không? 10/12/2013
664 Chương 664 Vũ Động Càn Khôn - So tài hàng tháng 10/12/2013
665 Chương 665 Vũ Động Càn Khôn - Kích đấu Tưởng Hạo 10/12/2013
666 Chương 666 Vũ Động Càn Khôn - Đại Tinh Cương Quyền 10/12/2013
667 Chương 667 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Yêu Nhãn 10/12/2013
668 Chương 668 Vũ Động Càn Khôn - Đại đệ tử thân truyền thứ năm 10/12/2013
669 Chương 669 Vũ Động Càn Khôn - Đối thoại đêm trăng 10/12/2013
670 Chương 670 Vũ Động Càn Khôn - Yên tĩnh 10/12/2013
671 Chương 671 Vũ Động Càn Khôn - Xuất tông 10/12/2013
672 Chương 672 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Nham Địa 10/12/2013
673 Chương 673 Vũ Động Càn Khôn - Tiên Nguyên Cổ Thụ 10/12/2013
674 Chương 674 Vũ Động Càn Khôn - Hỏa Tinh Viên Vương 10/12/2013
675 Chương 675 Vũ Động Càn Khôn - Kịch đấu Viên Vương 10/12/2013
676 Chương 676 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát 10/12/2013
677 Chương 677 Vũ Động Càn Khôn - Động tĩnh 10/12/2013
678 Chương 678 Vũ Động Càn Khôn - Không ổn 10/12/2013
679 Chương 679 Vũ Động Càn Khôn - Cục diện phiền toái 10/12/2013
680 Chương 680 Vũ Động Càn Khôn - Kích đấu Đồ tể 10/12/2013
681 Chương 681 Vũ Động Càn Khôn - Linh hồn Hoang Thú 10/12/2013
682 Chương 682 Vũ Động Càn Khôn - Rút lui 10/12/2013
683 Chương 683 Vũ Động Càn Khôn - Vô Tướng Bồ Đề Âm 10/12/2013
684 Chương 684 Vũ Động Càn Khôn - Cứu người 10/12/2013
685 Chương 685 Vũ Động Càn Khôn - Ân oán 10/12/2013
686 Chương 686 Vũ Động Càn Khôn - Đánh bại Tô Lôi 10/12/2013
687 Chương 687 Vũ Động Càn Khôn - Nuốt hết Tiên Nguyên Cổ Quả 10/12/2013
688 Chương 688 Vũ Động Càn Khôn - Trảm sát Tô Lôi 10/12/2013
689 Chương 689 Vũ Động Càn Khôn - Ma Nguyên Chú Thể 10/12/2013
690 Chương 690 Vũ Động Càn Khôn - Trọng thương 10/12/2013
691 Chương 691 Vũ Động Càn Khôn - Dưỡng thương 10/12/2013
692 Chương 692 Vũ Động Càn Khôn - Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp 10/12/2013
693 Chương 693 Vũ Động Càn Khôn - Chưởng giáo Đạo Tông 10/12/2013
694 Chương 694 Vũ Động Càn Khôn - Tỏa Linh Trận 10/12/2013
695 Chương 695 Vũ Động Càn Khôn - Một lần nữa vượt song kiếp 10/12/2013
696 Chương 696 Vũ Động Càn Khôn - Đại Hoang Vu Bi 10/12/2013
697 Chương 697 Vũ Động Càn Khôn - Năng lượng kỳ lạ 10/12/2013
698 Chương 698 Vũ Động Càn Khôn - Hoang vu 10/12/2013
699 Chương 699 Vũ Động Càn Khôn - Ngươi bị bệnh rồi 10/12/2013
700 Chương 700 Vũ Động Càn Khôn - Phá giải 10/12/2013
701 Chương 701 Vũ Động Càn Khôn - Sinh vật chưa được biết đến 10/12/2013
702 Chương 702 Vũ Động Càn Khôn - Thành công 10/12/2013
703 Chương 703 Vũ Động Càn Khôn - Tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh 10/12/2013
704 Chương 704 Vũ Động Càn Khôn - Bái sơn 10/12/2013
705 Chương 705 Vũ Động Càn Khôn - Hồng Nhai Động 10/12/2013
706 Chương 706 Vũ Động Càn Khôn - Bạo lực 10/12/2013
707 Chương 707 Vũ Động Càn Khôn - Hồng Nhai Động Kinh 10/12/2013
708 Chương 708 Vũ Động Càn Khôn - Đại Hoang Nhân Thiên Thủ cường hóa 10/12/2013
709 Chương 709 Vũ Động Càn Khôn - Thiếu nữ đánh đàn 10/12/2013
710 Chương 710 Vũ Động Càn Khôn - Vương Diêm 10/12/2013
711 Chương 711 Vũ Động Càn Khôn - Đối đầu 10/12/2013
712 Chương 712 Vũ Động Càn Khôn - Điện Thí bắt đầu 10/12/2013
713 Chương 713 Vũ Động Càn Khôn - Đối chiến với Ứng Hoan Hoan 10/12/2013
714 Chương 714 Vũ Động Càn Khôn - Đối thủ 10/12/2013
715 Chương 715 Vũ Động Càn Khôn - Trận chiến đỉnh cao 10/12/2013
716 Chương 716 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến 10/12/2013
717 Chương 717 Vũ Động Càn Khôn - Địa Long Phong Thần Ấn 10/12/2013
718 Chương 718 Vũ Động Càn Khôn - Long dực 10/12/2013
719 Chương 719 Vũ Động Càn Khôn - Đánh giá cực cao 10/12/2013
720 Chương 720 Vũ Động Càn Khôn - Vương Diêm đấu Ứng Tiếu Tiếu 10/12/2013
721 Chương 721 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Hoàng Kinh đấu Thiên Hoàng Kinh 10/12/2013
722 Chương 722 Vũ Động Càn Khôn - Ra tay 10/12/2013
723 Chương 723 Vũ Động Càn Khôn - Long tranh hổ đấu 10/12/2013
724 Chương 724 Vũ Động Càn Khôn - Hắc Ma Giám đấu Đại Hoang Vu Kinh 10/12/2013
725 Chương 725 Vũ Động Càn Khôn - Ác chiến 10/12/2013
726 Chương 726 Vũ Động Càn Khôn - Thắng bại 10/12/2013
727 Chương 727 Vũ Động Càn Khôn - Quyền chỉ huy 10/12/2013
728 Chương 728 Vũ Động Càn Khôn - Chọn bảo vật 10/12/2013
729 Chương 729 Vũ Động Càn Khôn - Tĩnh Chỉ Bài 10/12/2013
730 Chương 730 Vũ Động Càn Khôn - Động tĩnh của lạc ấn Yêu linh 10/12/2013
731 Chương 731 Vũ Động Càn Khôn - Mượn đàn 10/12/2013
732 Chương 732 Vũ Động Càn Khôn - Ba huynh đệ tái ngộ 10/12/2013
733 Chương 733 Vũ Động Càn Khôn - Địa Tâm Dựng Thần Diên 10/12/2013
734 Chương 734 Vũ Động Càn Khôn - Ma Âm Sơn 10/12/2013
735 Chương 735 Vũ Động Càn Khôn - Kẻ lạ mặt 10/12/2013
736 Chương 736 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
737 Chương 737 Vũ Động Càn Khôn - Cục diện biến chuyển 10/12/2013
738 Chương 738 Vũ Động Càn Khôn - Chỉ vậy mà thôi 10/12/2013
739 Chương 739 Vũ Động Càn Khôn - Diệt cỏ tận gốc 10/12/2013
740 Chương 740 Vũ Động Càn Khôn - Sức mạnh của Thiên Yêu Điêu 10/12/2013
741 Chương 741 Vũ Động Càn Khôn - Bội thu 10/12/2013
742 Chương 742 Vũ Động Càn Khôn - Đấu pháp 10/12/2013
743 Chương 743 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa Nguyên thần 10/12/2013
744 Chương 744 Vũ Động Càn Khôn - Phá Đan Hóa Thần 10/12/2013
745 Chương 745 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực đại tăng 10/12/2013
746 Chương 746 Vũ Động Càn Khôn - Luân Hồi Giả 10/12/2013
747 Chương 747 Vũ Động Càn Khôn - Trở về 10/12/2013
748 Chương 748 Vũ Động Càn Khôn - Nói chuyện 10/12/2013
749 Chương 749 Vũ Động Càn Khôn - Nàng còn nhớ không? 10/12/2013
750 Chương 750 Vũ Động Càn Khôn - Lên đường 10/12/2013
751 Chương 751 Vũ Động Càn Khôn - Dị Ma Vực 10/12/2013
752 Chương 752 Vũ Động Càn Khôn - Xung đột 10/12/2013
753 Chương 753 Vũ Động Càn Khôn - Như chim ưng dang cánh 10/12/2013
754 Chương 754 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc giao đấu hoạt kê 10/12/2013
755 Chương 755 Vũ Động Càn Khôn - Xin được làm quen 10/12/2013
756 Chương 756 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc gặp gỡ sau năm năm 10/12/2013
757 Chương 757 Vũ Động Càn Khôn - Muốn chết? 10/12/2013
758 Chương 758 Vũ Động Càn Khôn - Phần Thiên Cổ Tàng 10/12/2013
759 Chương 759 Vũ Động Càn Khôn - Yêu nghiệt tụ hội 10/12/2013
760 Chương 760 Vũ Động Càn Khôn - Đối lập 10/12/2013
761 Chương 761 Vũ Động Càn Khôn - Dị Ma Vực khai mở 10/12/2013
762 Chương 762 Vũ Động Càn Khôn - Sinh Huyền Cốt Châu 10/12/2013
763 Chương 763 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
764 Chương 764 Vũ Động Càn Khôn - Khổ chiến Ma thi 10/12/2013
765 Chương 765 Vũ Động Càn Khôn - Khống chế Ma thi 10/12/2013
766 Chương 766 Vũ Động Càn Khôn - Quấy rối 10/12/2013
767 Chương 767 Vũ Động Càn Khôn - Tin tức Cổ Tàng 10/12/2013
768 Chương 768 Vũ Động Càn Khôn - Đến Phần Thiên Cổ Tàng 10/12/2013
769 Chương 769 Vũ Động Càn Khôn - Mượn đao giết người 10/12/2013
770 Chương 770 Vũ Động Càn Khôn - Huynh muội tương ngộ 10/12/2013
771 Chương 771 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Đàn 10/12/2013
772 Chương 772 Vũ Động Càn Khôn - Chiến thư 10/12/2013
773 Chương 773 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến Lôi Thiên 10/12/2013
774 Chương 774 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Đế Điển 10/12/2013
775 Chương 775 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của sự nghịch chuyển 10/12/2013
776 Chương 776 Vũ Động Càn Khôn - Đối đầu 10/12/2013
777 Chương 777 Vũ Động Càn Khôn - Khai mở Phần Thiên Cổ Tàng 10/12/2013
778 Chương 778 Vũ Động Càn Khôn - Không gian quỷ dị 10/12/2013
779 Chương 779 Vũ Động Càn Khôn - Trung khu 10/12/2013
780 Chương 780 Vũ Động Càn Khôn - Chắc chắn 10/12/2013
781 Chương 781 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
782 Chương 782 Vũ Động Càn Khôn - Đỉnh lô 10/12/2013
783 Chương 783 Vũ Động Càn Khôn - Xích bào nhân 10/12/2013
784 Chương 784 Vũ Động Càn Khôn - Xích bào nhân đối đầu hắc khí 10/12/2013
785 Chương 785 Vũ Động Càn Khôn - Trấn áp 10/12/2013
786 Chương 786 Vũ Động Càn Khôn - Phần Thiên 10/12/2013
787 Chương 787 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa 10/12/2013
788 Chương 788 Vũ Động Càn Khôn - Bát Nguyên Niết Bàn 10/12/2013
789 Chương 789 Vũ Động Càn Khôn - Thái Thanh Tiên Trì 10/12/2013
790 Chương 790 Vũ Động Càn Khôn - Huynh đệ Dương thị 10/12/2013
791 Chương 791 Vũ Động Càn Khôn - Võ Đế Điển 10/12/2013
792 Chương 792 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Phần Thiên Trận 10/12/2013
793 Chương 793 Vũ Động Càn Khôn - Võ Đế 10/12/2013
794 Chương 794 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố dưới đáy hồ 10/12/2013
795 Chương 795 Vũ Động Càn Khôn - Hậu quả 10/12/2013
796 Chương 796 Vũ Động Càn Khôn - Động thủ 10/12/2013
797 Chương 797 Vũ Động Càn Khôn - Khai chiến 10/12/2013
798 Chương 798 Vũ Động Càn Khôn - Giải quyết ân oán 10/12/2013
799 Chương 799 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến giữa các đệ tử 10/12/2013
800 Chương 800 Vũ Động Càn Khôn - Hỗn chiến 10/12/2013
801 Chương 801 Vũ Động Càn Khôn - Linh ấn của Nguyên Thương 10/12/2013
802 Chương 802 Vũ Động Càn Khôn - Hai thiếu nữ liên thủ 10/12/2013
803 Chương 803 Vũ Động Càn Khôn - Ác liệt 10/12/2013
804 Chương 804 Vũ Động Càn Khôn - Bản lĩnh 10/12/2013
805 Chương 805 Vũ Động Càn Khôn - Trận đấu đỉnh cao 10/12/2013
806 Chương 806 Vũ Động Càn Khôn - Tái hiện Đại Hoang Vu Kinh 10/12/2013
807 Chương 807 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến Nguyên Thương 10/12/2013
808 Chương 808 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Phần Thiên Đỉnh 10/12/2013
809 Chương 809 Vũ Động Càn Khôn - Cục thế chuyển biến 10/12/2013
810 Chương 810 Vũ Động Càn Khôn - Điên cuồng 10/12/2013
811 Chương 811 Vũ Động Càn Khôn - Hoang Vu Châu 10/12/2013
812 Chương 812 Vũ Động Càn Khôn - Chiến thắng thảm liệt 10/12/2013
813 Chương 813 Vũ Động Càn Khôn - Hạ màn 10/12/2013
814 Chương 814 Vũ Động Càn Khôn - Chấn động 10/12/2013
815 Chương 815 Vũ Động Càn Khôn - Trở về 10/12/2013
816 Chương 816 Vũ Động Càn Khôn - Xung đột 10/12/2013
817 Chương 817 Vũ Động Càn Khôn - Tái ngộ 10/12/2013
818 Chương 818 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực của Tiểu điêu 10/12/2013
819 Chương 819 Vũ Động Càn Khôn - Một địch sáu 10/12/2013
820 Chương 820 Vũ Động Càn Khôn - Nhân Nguyên Tử 10/12/2013
821 Chương 821 Vũ Động Càn Khôn - Ác liệt 10/12/2013
822 Chương 822 Vũ Động Càn Khôn - Ba huynh đệ thảm bại 10/12/2013
823 Chương 823 Vũ Động Càn Khôn - Một ân tình 10/12/2013
824 Chương 824 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả đỉnh cấp tụ họp 10/12/2013
825 Chương 825 Vũ Động Càn Khôn - Rời khỏi Tông phái 10/12/2013
826 Chương 826 Vũ Động Càn Khôn - Liều mạng 10/12/2013
827 Chương 827 Vũ Động Càn Khôn - Chuyển dịch không gian 10/12/2013
828 Chương 828 Vũ Động Càn Khôn - Luyện thành Thanh Long Thể 10/12/2013
829 Chương 829 Vũ Động Càn Khôn - Trốn thoát 10/12/2013
830 Chương 830 Vũ Động Càn Khôn - Hắn sẽ trở về 10/12/2013
831 Chương 831 Vũ Động Càn Khôn - Vùng đất xa lạ 10/12/2013
832 Chương 832 Vũ Động Càn Khôn - Loạn Ma Hải, Hải vực Thiên Phong 10/12/2013
833 Chương 833 Vũ Động Càn Khôn - Sinh Sinh Huyền Linh Quả 10/12/2013
834 Chương 834 Vũ Động Càn Khôn - Huyền Nguyên Đan 10/12/2013
835 Chương 835 Vũ Động Càn Khôn - Trận tập kích ban đêm 10/12/2013
836 Chương 836 Vũ Động Càn Khôn - Tiên Phù sư 10/12/2013
837 Chương 837 Vũ Động Càn Khôn - Thù lao 10/12/2013
838 Chương 838 Vũ Động Càn Khôn - Xung kích Cửu Nguyên Niết Bàn 10/12/2013
839 Chương 839 Vũ Động Càn Khôn - Huyền Linh Sơn 10/12/2013
840 Chương 840 Vũ Động Càn Khôn - Trấn áp 10/12/2013
841 Chương 841 Vũ Động Càn Khôn - Thế lực các phương 10/12/2013
842 Chương 842 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả tề tựu 10/12/2013
843 Chương 843 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Thanh Long Thể 10/12/2013
844 Chương 844 Vũ Động Càn Khôn - Tam Đầu Ma Giao 10/12/2013
845 Chương 845 Vũ Động Càn Khôn - Hỗn chiến 10/12/2013
846 Chương 846 Vũ Động Càn Khôn - Thủ đoạn của các phương 10/12/2013
847 Chương 847 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt được 10/12/2013
848 Chương 848 Vũ Động Càn Khôn - Cục thế 10/12/2013
849 Chương 849 Vũ Động Càn Khôn - Hút vào Phần Thiên Đỉnh 10/12/2013
850 Chương 850 Vũ Động Càn Khôn - Thôn Phệ Tổ Phù xuất động 10/12/2013
851 Chương 851 Vũ Động Càn Khôn - Tiêu diệt Từ Vẫn 10/12/2013
852 Chương 852 Vũ Động Càn Khôn - Địa Tâm Sinh Linh Tương 10/12/2013
853 Chương 853 Vũ Động Càn Khôn - Xuống đáy hồ 10/12/2013
854 Chương 854 Vũ Động Càn Khôn - Phía sau dòng nham thạch 10/12/2013
855 Chương 855 Vũ Động Càn Khôn - Lấy được bảo vật 10/12/2013
856 Chương 856 Vũ Động Càn Khôn - Không gian thần bí 10/12/2013
857 Chương 857 Vũ Động Càn Khôn - Lệnh bài 10/12/2013
858 Chương 858 Vũ Động Càn Khôn - Viện trợ bên ngoài 10/12/2013
859 Chương 859 Vũ Động Càn Khôn - Sinh Huyền Cảnh 10/12/2013
860 Chương 860 Vũ Động Càn Khôn - Hồng Hoang Tháp 10/12/2013
861 Chương 861 Vũ Động Càn Khôn - Lên đường trở về 10/12/2013
862 Chương 862 Vũ Động Càn Khôn - Võ Hội Đảo 10/12/2013
863 Chương 863 Vũ Động Càn Khôn - Tranh chấp 10/12/2013
864 Chương 864 Vũ Động Càn Khôn - Đa tạ đã nhường 10/12/2013
865 Chương 865 Vũ Động Càn Khôn - Cứng đầu 10/12/2013
866 Chương 866 Vũ Động Càn Khôn - Hợp tác 10/12/2013
867 Chương 867 Vũ Động Càn Khôn - Oan gia ngõ hẹp 10/12/2013
868 Chương 868 Vũ Động Càn Khôn - Võ hội 10/12/2013
869 Chương 869 Vũ Động Càn Khôn - Phân phối 10/12/2013
870 Chương 870 Vũ Động Càn Khôn - Quyết đấu Tô Nham 10/12/2013
871 Chương 871 Vũ Động Càn Khôn - Một chưởng 10/12/2013
872 Chương 872 Vũ Động Càn Khôn - Thắng lợi 10/12/2013
873 Chương 873 Vũ Động Càn Khôn - Hình thức Tu La 10/12/2013
874 Chương 874 Vũ Động Càn Khôn - Khiêu chiến 10/12/2013
875 Chương 875 Vũ Động Càn Khôn - Võ Đế Nộ 10/12/2013
876 Chương 876 Vũ Động Càn Khôn - Cường thế 10/12/2013
877 Chương 877 Vũ Động Càn Khôn - Tiếp xúc sơ bộ 10/12/2013
878 Chương 878 Vũ Động Càn Khôn - Hải Đồ Loạn Ma Hải 10/12/2013
879 Chương 879 Vũ Động Càn Khôn - Đường này không thông 10/12/2013
880 Chương 880 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long Sáo Trang 10/12/2013
881 Chương 881 Vũ Động Càn Khôn - Thanh Long đại chiến Tu La 10/12/2013
882 Chương 882 Vũ Động Càn Khôn - Tu La Địa Sát Ngục 10/12/2013
883 Chương 883 Vũ Động Càn Khôn - Ra đủ tuyệt chiêu 10/12/2013
884 Chương 884 Vũ Động Càn Khôn - Chiến thắng 10/12/2013
885 Chương 885 Vũ Động Càn Khôn - Hạ màn 10/12/2013
886 Chương 886 Vũ Động Càn Khôn - Tiến nhập Hồng Hoang Tháp 10/12/2013
887 Chương 887 Vũ Động Càn Khôn - Hải dương Hồng Hoang Khí 10/12/2013
888 Chương 888 Vũ Động Càn Khôn - Thu hoạch không ít 10/12/2013
889 Chương 889 Vũ Động Càn Khôn - Mảnh da tử kim 10/12/2013
890 Chương 890 Vũ Động Càn Khôn - Linh hồn Tổ Thạch 10/12/2013
891 Chương 891 Vũ Động Càn Khôn - Phiền phức đến tận nơi 10/12/2013
892 Chương 892 Vũ Động Càn Khôn - Tà Cốt lão nhân 10/12/2013
893 Chương 893 Vũ Động Càn Khôn - Bày mưu tính kế 10/12/2013
894 Chương 894 Vũ Động Càn Khôn - Rời đi 10/12/2013
895 Chương 895 Vũ Động Càn Khôn - Chiến đấu với Tà Cốt lão nhân 10/12/2013
896 Chương 896 Vũ Động Càn Khôn - Sức mạnh của Viêm Thần Cổ Bài 10/12/2013
897 Chương 897 Vũ Động Càn Khôn - Trọng thương 10/12/2013
898 Chương 898 Vũ Động Càn Khôn - Huyết Ma Sa Tộc 10/12/2013
899 Chương 899 Vũ Động Càn Khôn - Nữ đồng thần bí 10/12/2013
900 Chương 900 Vũ Động Càn Khôn - Mộ Linh San 10/12/2013
901 Chương 901 Vũ Động Càn Khôn - Cứu người 10/12/2013
902 Chương 902 Vũ Động Càn Khôn - Giao đấu 10/12/2013
903 Chương 903 Vũ Động Càn Khôn - Tiên hạ thủ vi cường 10/12/2013
904 Chương 904 Vũ Động Càn Khôn - Giết chóc hàng loạt 10/12/2013
905 Chương 905 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến trên biển 10/12/2013
906 Chương 906 Vũ Động Càn Khôn - Ma Sa Nha 10/12/2013
907 Chương 907 Vũ Động Càn Khôn - Diệt cỏ diệt tận gốc 10/12/2013
908 Chương 908 Vũ Động Càn Khôn - Thiên Thương Vực 10/12/2013
909 Chương 909 Vũ Động Càn Khôn - Đường Đông Vũ 10/12/2013
910 Chương 910 Vũ Động Càn Khôn - Luyện chế Phần Thiên Môn 10/12/2013
911 Chương 911 Vũ Động Càn Khôn - Phần Thiên Đỉnh hoàn chỉnh 10/12/2013
912 Chương 912 Vũ Động Càn Khôn - Đấu giá hội Thiên Thương 10/12/2013
913 Chương 913 Vũ Động Càn Khôn - Đối lập 10/12/2013
914 Chương 914 Vũ Động Càn Khôn - Thôn Phệ Thiên Thi 10/12/2013
915 Chương 915 Vũ Động Càn Khôn - Cạnh tranh giá cả 10/12/2013
916 Chương 916 Vũ Động Càn Khôn - Vật áp đáy hòm? 10/12/2013
917 Chương 917 Vũ Động Càn Khôn - Manh mối Lôi Đình Tổ Phù 10/12/2013
918 Chương 918 Vũ Động Càn Khôn - Tranh đoạt Ngân tháp 10/12/2013
919 Chương 919 Vũ Động Càn Khôn - Khống chế Thiên Thi 10/12/2013
920 Chương 920 Vũ Động Càn Khôn - Trò vui 10/12/2013
921 Chương 921 Vũ Động Càn Khôn - Biến cố 10/12/2013
922 Chương 922 Vũ Động Càn Khôn - Động thủ 10/12/2013
923 Chương 923 Vũ Động Càn Khôn - Uy lực của Phần Thiên Môn 10/12/2013
924 Chương 924 Vũ Động Càn Khôn - Đoạt tháp 10/12/2013
925 Chương 925 Vũ Động Càn Khôn - Truy binh 10/12/2013
926 Chương 926 Vũ Động Càn Khôn - Hải vực Thiên Lôi 10/12/2013
927 Chương 927 Vũ Động Càn Khôn - Động chủ Tà Phong Động Thiên 10/12/2013
928 Chương 928 Vũ Động Càn Khôn - Vô Hiên 10/12/2013
929 Chương 929 Vũ Động Càn Khôn - Hai cường giả Chuyển Luân Cảnh 10/12/2013
930 Chương 930 Vũ Động Càn Khôn - Lễ mọn 10/12/2013
931 Chương 931 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc trò chuyện ban đêm 10/12/2013
932 Chương 932 Vũ Động Càn Khôn - Đến nơi 10/12/2013
933 Chương 933 Vũ Động Càn Khôn - Tính kế 10/12/2013
934 Chương 934 Vũ Động Càn Khôn - Giết gà dọa khỉ 10/12/2013
935 Chương 935 Vũ Động Càn Khôn - Tạm thời hòa hoãn 10/12/2013
936 Chương 936 Vũ Động Càn Khôn - Nguy hiểm ẩn tàng 10/12/2013
937 Chương 937 Vũ Động Càn Khôn - Nơi đầy rẫy nguy hiểm 10/12/2013
938 Chương 938 Vũ Động Càn Khôn - Động phủ khai mở 10/12/2013
939 Chương 939 Vũ Động Càn Khôn - Chiến trường Lôi Quang 10/12/2013
940 Chương 940 Vũ Động Càn Khôn - Bên trong động phủ 10/12/2013
941 Chương 941 Vũ Động Càn Khôn - Truy sát 10/12/2013
942 Chương 942 Vũ Động Càn Khôn - Tàn sát 10/12/2013
943 Chương 943 Vũ Động Càn Khôn - Hồng bào nhân thần bí 10/12/2013
944 Chương 944 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Đình Tâm 10/12/2013
945 Chương 945 Vũ Động Càn Khôn - Giao đấu 10/12/2013
946 Chương 946 Vũ Động Càn Khôn - Náo nhiệt 10/12/2013
947 Chương 947 Vũ Động Càn Khôn - Thung lũng lôi nham 10/12/2013
948 Chương 948 Vũ Động Càn Khôn - Thu hoạch 10/12/2013
949 Chương 949 Vũ Động Càn Khôn - Hỗn chiến dưới đáy hồ 10/12/2013
950 Chương 950 Vũ Động Càn Khôn - Kéo xuống nước 10/12/2013
951 Chương 951 Vũ Động Càn Khôn - Kịch chiến Bàng Hạo 10/12/2013
952 Chương 952 Vũ Động Càn Khôn - Hung hãn 10/12/2013
953 Chương 953 Vũ Động Càn Khôn - Dị ma? 10/12/2013
954 Chương 954 Vũ Động Càn Khôn - Tránh né 10/12/2013
955 Chương 955 Vũ Động Càn Khôn - Giúp đỡ 10/12/2013
956 Chương 956 Vũ Động Càn Khôn - Tam đại thần vật 10/12/2013
957 Chương 957 Vũ Động Càn Khôn - Xóa bỏ ma văn 10/12/2013
958 Chương 958 Vũ Động Càn Khôn - Tả Phí 10/12/2013
959 Chương 959 Vũ Động Càn Khôn - Hấp thụ 10/12/2013
960 Chương 960 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Điện 10/12/2013
961 Chương 961 Vũ Động Càn Khôn - Cường giả hội tụ 10/12/2013
962 Chương 962 Vũ Động Càn Khôn - Cửu U Trấn Linh Trận 10/12/2013
963 Chương 963 Vũ Động Càn Khôn - Dẫn thi 10/12/2013
964 Chương 964 Vũ Động Càn Khôn - Mất tay 10/12/2013
965 Chương 965 Vũ Động Càn Khôn - Lôi Đế Quyền Trượng 10/12/2013
966 Chương 966 Vũ Động Càn Khôn - Tranh đoạt 10/12/2013
967 Chương 967 Vũ Động Càn Khôn - Hàng phục 10/12/2013
968 Chương 968 Vũ Động Càn Khôn - Tam Tiểu Vương Nguyên Môn cũ 10/12/2013
969 Chương 969 Vũ Động Càn Khôn - Ma La 10/12/2013
970 Chương 970 Vũ Động Càn Khôn - Trục xuất 10/12/2013
971 Chương 971 Vũ Động Càn Khôn - Lôi giới 10/12/2013
972 Chương 972 Vũ Động Càn Khôn - Liên thủ trừ ma 10/12/2013
973 Chương 973 Vũ Động Càn Khôn - Tam đại tổ phù 10/12/2013
974 Chương 974 Vũ Động Càn Khôn - Tiêu diệt Dị Ma Vương 10/12/2013
975 Chương 975 Vũ Động Càn Khôn - Tranh chấp 10/12/2013
976 Chương 976 Vũ Động Càn Khôn - Dùng mọi thủ đoạn 10/12/2013
977 Chương 977 Vũ Động Càn Khôn - Liều đến phút cuối 10/12/2013
978 Chương 978 Vũ Động Càn Khôn - Ta thắng rồi 10/12/2013
979 Chương 979 Vũ Động Càn Khôn - Mồi nhử 10/12/2013
980 Chương 980 Vũ Động Càn Khôn - Mười vạn lôi đình đúc lôi thân 10/12/2013
981 Chương 981 Vũ Động Càn Khôn - Mười vạn lôi đình đúc thành lôi thân 10/12/2013
982 Chương 982 Vũ Động Càn Khôn - Luyện hóa Lôi Đình Tổ Phù 10/12/2013
983 Chương 983 Vũ Động Càn Khôn - Thực lực đại tăng 10/12/2013
984 Chương 984 Vũ Động Càn Khôn - Tuân thủ 10/12/2013
985 Chương 985 Vũ Động Càn Khôn - Cứu người 10/12/2013
986 Chương 986 Vũ Động Càn Khôn - Đồ sát 10/12/2013
987 Chương 987 Vũ Động Càn Khôn - Thủ đoạn tàn nhẫn 10/12/2013
988 Chương 988 Vũ Động Càn Khôn - Dấu vết dị ma 10/12/2013
989 Chương 989 Vũ Động Càn Khôn - Trừ ma 10/12/2013
990 Chương 990 Vũ Động Càn Khôn - Lưỡng đại tổ phù 10/12/2013
991 Chương 991 Vũ Động Càn Khôn - Đồ sát 10/12/2013
992 Chương 992 Vũ Động Càn Khôn - Giải quyết 10/12/2013
993 Chương 993 Vũ Động Càn Khôn - Chấn động 10/12/2013
994 Chương 994 Vũ Động Càn Khôn - Tân Tú Bảng 10/12/2013
995 Chương 995 Vũ Động Càn Khôn - Hỏa Viêm Thành 10/12/2013
996 Chương 996 Vũ Động Càn Khôn - Người quen 10/12/2013
997 Chương 997 Vũ Động Càn Khôn - Xung đột 10/12/2013
998 Chương 998 Vũ Động Càn Khôn - Giao đấu 10/12/2013
999 Chương 999 Vũ Động Càn Khôn - Đường Tâm Liên 10/12/2013
1000 Chương 1000 Vũ Động Càn Khôn - Khó lường 10/12/2013
1001 Chương 1001 Vũ Động Càn Khôn - Cứ báo tên của ta 10/12/2013
1002 Chương 1002 Vũ Động Càn Khôn - Sự yên bình trước cuộc chiến 10/12/2013
1003 Chương 1003 Vũ Động Càn Khôn - Mở màn 10/12/2013
1004 Chương 1004 Vũ Động Càn Khôn - Huyết chi Trảm Đầu Vệ 10/12/2013
1005 Chương 1005 Vũ Động Càn Khôn - Tiến về phía trước 10/12/2013
1006 Chương 1006 Vũ Động Càn Khôn - Gặp mặt 10/12/2013
1007 Chương 1007 Vũ Động Càn Khôn - Lần đầu giao đấu 10/12/2013
1008 Chương 1008 Vũ Động Càn Khôn - Vô Lượng sơn 10/12/2013
1009 Chương 1009 Vũ Động Càn Khôn - Lên núi 10/12/2013
1010 Chương 1010 Vũ Động Càn Khôn - Sa Lực 10/12/2013
1011 Chương 1011 Vũ Động Càn Khôn - Lên đỉnh núi 10/12/2013
1012 Chương 1012 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến ngôi đầu bảng 10/12/2013
1013 Chương 1013 Vũ Động Càn Khôn - Cuộc chiến đỉnh cao 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vu-dong-can-khon-623.html