Truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Tu Chân Giả Tại Dị Thế
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Bạn đang đọc truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến từ hôn, thất vọng vì cuộc sống, Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình.

Đúng lúc mọi người tưởng rằng Nhạc Thành đã chết thì siêu cấp tán ma Lục Phong vì độ kiếp năm lần thành công, đến lần cuối thì thất bại, thân thể tan nát đã nhập hồn vào Nhạc Thành, nắm giữ cả thể xác và suy nghĩ của hắn.

Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan, hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí.

Với thực lực tu chân, cùng với các pháp khí, trận pháp, đan dược của mình, Nhạc Thành đã từng bước gây dựng thế lực cho mình, nắm trong tay Phá Quân doanh kiêu hùng, dưới trướng có không ít cường giả siêu cấp, Đấu sư, luyện dược sư ma pháp sư, ma thú cho đến cổ thú, thần thú đánh bại rất nhiều kiêu hùng và bá chủ một phương… Trong quá trình gây dựng thực lực hắn đã gặp và chiếm được trái tim của rất nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, Yến Hiểu Kỳ, Tư Mã Yên Nhiên, Đông Phương Hiểu Hiểu, mỗi người đều là một câu chuyện hấp dẫn….

Tạo ra một cảnh tượng tu chân hoành hành ở dị giới.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Siêu cấp tán ma 10/12/2013
2 Chương 2 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuyên việt Huyền thiên đại lục. 10/12/2013
3 Chương 3 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tô Hân Nhi 10/12/2013
4 Chương 4 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trúc Cơ sơ kỳ. 10/12/2013
5 Chương 5 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trúc cơ đan. 10/12/2013
6 Chương 6 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện đan 10/12/2013
7 Chương 7 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đan thành 10/12/2013
8 Chương 8 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn kiếm quy nhất 10/12/2013
9 Chương 9 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trúc Cơ trung kỳ 10/12/2013
10 Chương 10 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện chế đan dược tứ phẩm 10/12/2013
11 Chương 11 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thông Kinh đan. 10/12/2013
12 Chương 12 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân Phỉ Phỉ 10/12/2013
13 Chương 13 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Từ hôn 10/12/2013
14 Chương 14 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ước hẹn ba năm 10/12/2013
15 Chương 15 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện Chế phi kiếm 10/12/2013
16 Chương 16 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mê ảo trận 10/12/2013
17 Chương 17 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu giá đại hội bắt đầu 10/12/2013
18 Chương 18 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giá trên trời. 10/12/2013
19 Chương 19 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn Thú lô 10/12/2013
20 Chương 20 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không biết sống chết. 10/12/2013
21 Chương 21 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tên tiểu tử ngươi được đó 10/12/2013
22 Chương 22 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh lén 10/12/2013
23 Chương 23 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lại đến Nguyên Bảo tông 10/12/2013
24 Chương 24 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cẩm bào nữ tử 10/12/2013
25 Chương 25 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàng xóm có nữ nhân trưởng thành 10/12/2013
26 Chương 26 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người này hơi thần bí. 10/12/2013
27 Chương 27 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta cõng ngươi trở về. 10/12/2013
28 Chương 28 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị dự thi. 10/12/2013
29 Chương 29 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta tuyệt đối không lừa ngươi 10/12/2013
30 Chương 30 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một nghìn năm 10/12/2013
31 Chương 31 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch Đấu đế. 10/12/2013
32 Chương 32 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nên ăn vào hay không. 10/12/2013
33 Chương 33 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khả năng hấp thu 10/12/2013
34 Chương 34 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Long thân thể 10/12/2013
35 Chương 35 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trận đầu 10/12/2013
36 Chương 36 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỏa diễm nghìn dặm 10/12/2013
37 Chương 37 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thắng trận đầu 10/12/2013
38 Chương 38 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành chiến thắng 10/12/2013
39 Chương 39 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đan Hỏa so đấu 10/12/2013
40 Chương 40 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh hồn công kích 10/12/2013
41 Chương 41 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi cút ngay cho ta 10/12/2013
42 Chương 42 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gia canh đáo của Lập Anh trấn 10/12/2013
43 Chương 43 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Định Thần đan 10/12/2013
44 Chương 44 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta là Kiều tỷ 10/12/2013
45 Chương 45 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt đối yêu nghiệt 10/12/2013
46 Chương 46 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàn Nguyệt 10/12/2013
47 Chương 47 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Y phục cởi ra 10/12/2013
48 Chương 48 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chính là một yêu nghiệt 10/12/2013
49 Chương 49 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trời sinh mị đồng 10/12/2013
50 Chương 50 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kinh sợ 10/12/2013
51 Chương 51 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường địch. 10/12/2013
52 Chương 52 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi muốn đoạt xá ta 10/12/2013
53 Chương 53 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát Sí Linh mãng 10/12/2013
54 Chương 54 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục giai ma thú Thanh Kim Sư 10/12/2013
55 Chương 55 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bạch Y nữ tử 10/12/2013
56 Chương 56 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Song tu công pháp 10/12/2013
57 Chương 57 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi có thể lảng tránh được không? 10/12/2013
58 Chương 58 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mộ Dung Hiểu Hiểu. 10/12/2013
59 Chương 59 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Niên huyết quả 10/12/2013
60 Chương 60 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên Hảo Hảo 10/12/2013
61 Chương 61 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gia tộc Tư Mã 10/12/2013
62 Chương 62 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tư Mã Yên Nhiên 10/12/2013
63 Chương 63 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta đi gặp nhạc phụ. 10/12/2013
64 Chương 64 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Công kích linh hồn 10/12/2013
65 Chương 65 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Tiên khôi lỗi 10/12/2013
66 Chương 66 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuất quan 10/12/2013
67 Chương 67 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Âu Dương Phiên Tình 10/12/2013
68 Chương 68 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đan môn, Đỗ Mật Nhi 10/12/2013
69 Chương 69 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam phẩm Đan dược 10/12/2013
70 Chương 70 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đợt thi đấu thứ hai 10/12/2013
71 Chương 71 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ phẩm trung giai đan dược 10/12/2013
72 Chương 72 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiếc ghế khách khanh trưởng lão 10/12/2013
73 Chương 73 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bức hôn 10/12/2013
74 Chương 74 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thâm hải 10/12/2013
75 Chương 75 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma pháp phi thảm 10/12/2013
76 Chương 76 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục giai ma thú Khiếu Thiên Hổ 10/12/2013
77 Chương 77 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu phục 10/12/2013
78 Chương 78 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thác Ni tư. 10/12/2013
79 Chương 79 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục giai ma thú Tử Điện mãng 10/12/2013
80 Chương 80 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thác Ni Tư đột phá 10/12/2013
81 Chương 81 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sỉ nhục của nhân loại 10/12/2013
82 Chương 82 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Niên âm thổ 10/12/2013
83 Chương 83 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nữ tử kia đẹp quá 10/12/2013
84 Chương 84 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu người hầu 10/12/2013
85 Chương 85 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biến cố Nhạc gia 10/12/2013
86 Chương 86 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt thế bảo kiếm 10/12/2013
87 Chương 87 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhiều người khi dễ một người sao? 10/12/2013
88 Chương 88 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam đại gia tộc thảm rồi. 10/12/2013
89 Chương 89 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường giả Đấu Hoàng 10/12/2013
90 Chương 90 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiêu diệt Nhạc gia 10/12/2013
91 Chương 91 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên Bảo tông thương tâm 10/12/2013
92 Chương 92 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Như hình với bóng 10/12/2013
93 Chương 93 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân gia lão tổ tông 10/12/2013
94 Chương 94 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường Hãn 10/12/2013
95 Chương 95 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành 10/12/2013
96 Chương 96 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đi Thanh Vân môn 10/12/2013
97 Chương 97 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phế vật đã đến 10/12/2013
98 Chương 98 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một mình một trận chiến 10/12/2013
99 Chương 99 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nữ tử áo tím tuyệt sắc 10/12/2013
100 Chương 100 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu khí học viện. (1) 10/12/2013
101 Chương 101 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khảo thí. 10/12/2013
102 Chương 102 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Siêu cấp biến thái 10/12/2013
103 Chương 103 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viện trưởng. 10/12/2013
104 Chương 104 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiêu tử kia bị chủ nhân làm cho thê thảm 10/12/2013
105 Chương 105 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lỗ đen vô tận 10/12/2013
106 Chương 106 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trận đấu 10/12/2013
107 Chương 107 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Long bang. 10/12/2013
108 Chương 108 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trả thù điên dại 10/12/2013
109 Chương 109 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thành lập Phá Quân bang 10/12/2013
110 Chương 110 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sắc quỷ hạ lưu vô sỉ 10/12/2013
111 Chương 111 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hộ Thần đan. 10/12/2013
112 Chương 112 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối đầu với Phá Quân bang 10/12/2013
113 Chương 113 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên tiến hóa 10/12/2013
114 Chương 114 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta để nữ nhi miễn phí cho ngươi. (1) 10/12/2013
114 Chương 114 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta để nữ nhi miễn phí cho ngươi(2) 10/12/2013
115 Chương 115 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đông Phương Lạc Nhan. (1) 10/12/2013
115 Chương 115 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đông Phương Lạc Nhan. (2) 10/12/2013
116 Chương 116 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bại gia biểu diễn. (1) 10/12/2013
116 Chương 116 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bại gia biểu diễn. (2) 10/12/2013
117 Chương 117 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến vào Quỷ Uyên. (1) 10/12/2013
117 Chương 117 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến vào Quỷ Uyên. (2) 10/12/2013
118 Chương 118 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc y nhân khủng bố. (1) 10/12/2013
118 Chương 118 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc y nhân khủng bố. (2) 10/12/2013
119 Chương 119 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc. (1) 10/12/2013
119 Chương 119 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc. (2) 10/12/2013
120 Chương 120 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kế hoạch lớn. (Thượng) (1) 10/12/2013
120 Chương 120 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kế hoạch lớn. (Thượng) (2) 10/12/2013
121 Chương 121 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chu Hàm. (1) 10/12/2013
121 Chương 121 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chu Hàm. (2) 10/12/2013
122 Chương 122 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bị người đánh. (1) 10/12/2013
122 Chương 122 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bị người đánh. (2) 10/12/2013
123 Chương 123 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu Dương đan. (1) 10/12/2013
123 Chương 123 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu Dương đan. (2 10/12/2013
124 Chương 124 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu giá hội. (1) 10/12/2013
124 Chương 124 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu giá hội. (2) 10/12/2013
125 Chương 125 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xấu hổ. (1) 10/12/2013
125 Chương 125 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xấu hổ. (2) 10/12/2013
126 Chương 126 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chu Yến không ngừng đấu tranh 10/12/2013
127 Chương 127 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết không tha. 10/12/2013
128 Chương 128 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xem như ta mang tiếng xấu đi 10/12/2013
129 Chương 129 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá Quân doanh 10/12/2013
130 Chương 130 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tốt nhất chớ chọc ta 10/12/2013
131 Chương 131 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một mình một trận chiến. 10/12/2013
132 Chương 132 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Cơ ra tay. 10/12/2013
133 Chương 133 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nếu không ngươi sẽ chết thê thảm. 10/12/2013
134 Chương 134 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cấm khu vĩnh hằng. 10/12/2013
135 Chương 135 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục giai ma thú Thông Thiên Thử 10/12/2013
136 Chương 136 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Con Thông Thiên Thử rất có thể bị đánh 10/12/2013
137 Chương 137 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến 10/12/2013
138 Chương 138 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà 10/12/2013
139 Chương 139 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Các ngươi thật tốt. 10/12/2013
140 Chương 140 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sắc tâm không đổi 10/12/2013
141 Chương 141 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một đường cây hoa cúc tàn 10/12/2013
142 Chương 142 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực Lạc Phượng Hoàng 10/12/2013
143 Chương 143 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát Sí linh mãng 10/12/2013
144 Chương 144 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bất Tử Phượng Hoàng, bách thú xưng thần 10/12/2013
145 Chương 145 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không chịu nổi một đòn 10/12/2013
146 Chương 146 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hộ pháp Thần Hoàng tộc. 10/12/2013
147 Chương 147 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mã gia 10/12/2013
148 Chương 148 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàng đêm rên rỉ dục tiên dục tử 10/12/2013
149 Chương 149 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một tên cũng không để lại. 10/12/2013
150 Chương 150 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Diệt trừ Mã gia 10/12/2013
151 Chương 151 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma pháp học viện 10/12/2013
152 Chương 152 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ nữ đột phá 10/12/2013
153 Chương 153 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trả cho tại hạ hai mươi vạn kim tệ 10/12/2013
154 Chương 154 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi quá độc ác 10/12/2013
155 Chương 155 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão gia này, ngươi thật hung ác 10/12/2013
156 Chương 156 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai nữ nhân tiến hành chiến tranh 10/12/2013
157 Chương 157 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khi dễ ta không biết bay hay sao? 10/12/2013
158 Chương 158 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Được tiện nghi còn khoe mẽ 10/12/2013
159 Chương 159 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Kim Đan kỳ 10/12/2013
160 Chương 160 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc động 10/12/2013
161 Chương 161 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chu Hàm ủy khuất 10/12/2013
162 Chương 162 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không chịu nổi một đòn 10/12/2013
163 Chương 163 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người này không phải là người. 10/12/2013
164 Chương 164 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - U thành 10/12/2013
165 Chương 165 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi muốn chết hay muốn sống? 10/12/2013
166 Chương 166 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiếp thu Dược thành 10/12/2013
167 Chương 167 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Doanh chủ mời tam tiểu thư 10/12/2013
168 Chương 168 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nàng ta không phải, ta mới là Chu gia tiểu thư 10/12/2013
169 Chương 169 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khiếu Thiên đại nhân 10/12/2013
170 Chương 170 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mẹ nó, các ngươi giả mạo hại lão tử 10/12/2013
171 Chương 171 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt đối kinh sợ 10/12/2013
172 Chương 172 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - hiện tại chúng ta đi đâu? 10/12/2013
173 Chương 173 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phát tài. 10/12/2013
174 Chương 174 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ác chiến 10/12/2013
175 Chương 175 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu chuyển yêu đồng 10/12/2013
176 Chương 176 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên trọng thương 10/12/2013
177 Chương 177 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cung điện thần bí 10/12/2013
178 Chương 178 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sự kiện quỷ dị 10/12/2013
179 Chương 179 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên đế 10/12/2013
180 Chương 180 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên 10/12/2013
181 Chương 181 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta không phải cố ý. 10/12/2013
182 Chương 182 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Đan trung kỳ 10/12/2013
183 Chương 183 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta nói nữ nhân viện trưởng rất khó coi, không phải nói ngươi 10/12/2013
184 Chương 184 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mạn Thiên đan lôi 10/12/2013
185 Chương 185 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tư Tư. 10/12/2013
186 Chương 186 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trở lại Dược thành 10/12/2013
187 Chương 187 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khoa Ốc đế quốc 10/12/2013
188 Chương 188 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đuổi tới 10/12/2013
189 Chương 189 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quý tộc đấu giá 10/12/2013
190 Chương 190 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Song bào thai xà nữ 10/12/2013
191 Chương 191 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đoàn gia 10/12/2013
192 Chương 192 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Phú xà nữ 10/12/2013
193 Chương 193 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lưỡng nữ trúc cơ 10/12/2013
194 Chương 194 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đoạn Quý phi 10/12/2013
195 Chương 195 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử thật cuồng vọng. 10/12/2013
196 Chương 196 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bay cái gì, ta ghét nhất là bay 10/12/2013
197 Chương 197 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiêu Đoạn gia cho ta 10/12/2013
198 Chương 198 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bồng bềnh như lưu phong 10/12/2013
199 Chương 199 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ai cản, giết không tha 10/12/2013
200 Chương 200 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người nào ngăn cản, giết không tha 10/12/2013
201 Chương 201 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Là ai kiêu ngạo như thế 10/12/2013
202 Chương 202 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tìm tử 10/12/2013
203 Chương 203 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta sẽ không khách khí 10/12/2013
204 Chương 204 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô tận sát lục 10/12/2013
205 Chương 205 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến đấu tông 10/12/2013
206 Chương 206 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Có chuyện chúng ta hảo đàm 10/12/2013
207 Chương 207 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngưng chiến 10/12/2013
208 Chương 208 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mộ Dung Hiểu Hiểu bị thương 10/12/2013
209 Chương 209 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chữa thương 10/12/2013
210 Chương 210 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hay là đẹp như vậy 10/12/2013
211 Chương 211 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta gọi thượng cổ Uyển Nhi 10/12/2013
212 Chương 212 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Mị 10/12/2013
213 Chương 213 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trở về trấn Lập Anh 10/12/2013
214 Chương 214 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quay lại Nhạc gia 10/12/2013
215 Chương 215 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đổ lên Mộ Dung Hiểu Hiểu 10/12/2013
216 Chương 216 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc gia một số gia sử 10/12/2013
217 Chương 217 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá. 10/12/2013
218 Chương 218 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à (1) 10/12/2013
219 Chương 219 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lại thấy Hắc Ám Thần điện 10/12/2013
220 Chương 220 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu hộ pháp 10/12/2013
221 Chương 221 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lần này ngươi chạy không thoát (1). 10/12/2013
222 Chương 222 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Muốn nhờ. 10/12/2013
224 Chương 224 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đảo Hữu Tình 10/12/2013
225 Chương 225 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành đột phá 10/12/2013
226 Chương 226 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không gian thông đạo 10/12/2013
226 Chương 226 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chỉ bằng Linh Cảnh tông sao 10/12/2013
227 Chương 227 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuồng bạo không gian luồng khí 10/12/2013
228 Chương 228 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc 10/12/2013
229 Chương 229 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cho ta mượn một ngàn kim tệ 10/12/2013
230 Chương 230 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bị tống tiền (1) 10/12/2013
231 Chương 231 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giao dịch hội 10/12/2013
232 Chương 232 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu giai Ma thú Hoàng Điêu. 10/12/2013
233 Chương 233 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Địa Ngục Minh Hoả. 10/12/2013
234 Chương 234 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện chế 10/12/2013
235 Chương 235 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ám Ảnh kiếm 10/12/2013
236 Chương 236 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma pháp sư cấp chín bố trí xuống kết giới. 10/12/2013
237 Chương 237 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đạo đức thoái hoá, lòng người không đổi 10/12/2013
238 Chương 238 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất phẩm cao cấp đan dược (1). 10/12/2013
239 Chương 239 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi muốn chết 10/12/2013
240 Chương 240 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giới Trung giới 10/12/2013
241 Chương 241 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma pháp quyển trục ta còn (1). 10/12/2013
242 Chương 242 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất biến Ma Linh quả. 10/12/2013
243 Chương 243 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Bối Ma Ngưu 10/12/2013
244 Chương 244 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên thủ (1). 10/12/2013
245 Chương 245 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới sụp đổ 10/12/2013
246 Chương 246 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không biết lượng sức 10/12/2013
247 Chương 247 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kiểm tra ngươi có phải là nữ nhân hay không 10/12/2013
248 Chương 248 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bảo tàng rất lớn (1). 10/12/2013
249 Chương 249 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết dịch dị biến 10/12/2013
250 Chương 250 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử ngươi đừng quá cuồng vọng 10/12/2013
251 Chương 251 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Toàn bộ lưu lại cho ta 10/12/2013
252 Chương 252 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Long thể biến hóa 10/12/2013
253 Chương 253 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tụ đan (1). 10/12/2013
254 Chương 254 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cầu ngươi giết ta. 10/12/2013
255 Chương 255 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát giai ma sủng 10/12/2013
256 Chương 256 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hang ổ của Tam Tinh môn 10/12/2013
257 Chương 257 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chỉ bằng tiểu oa nhi ngươi sao (1) 10/12/2013
258 Chương 258 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhũ câu mê người. 10/12/2013
259 Chương 259 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kiều ngọc mông mê người (1). 10/12/2013
260 Chương 260 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không phải người. 10/12/2013
261 Chương 261 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ở tại bên người hắn 10/12/2013
262 Chương 262 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi này là lão cẩu. 10/12/2013
263 Chương 263 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá cho ta. 10/12/2013
264 Chương 264 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu thư nhà ta ngươi cũng dám thương. 10/12/2013
265 Chương 265 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát giai ma thú - Cửu u tam đầu mãng 10/12/2013
266 Chương 266 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tình đầu niên kỷ 10/12/2013
267 Chương 267 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn kim môn 10/12/2013
268 Chương 268 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nam Cung Lạc Nhan. 10/12/2013
269 Chương 269 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến hóa bát giai ma thú. 10/12/2013
270 Chương 270 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - U Minh tông. 10/12/2013
271 Chương 271 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi gọi ai là con chó nhỏ đấy? 10/12/2013
272 Chương 272 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuồng Sư môn 10/12/2013
273 Chương 273 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc gia. 10/12/2013
274 Chương 274 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thi đấu của Luyện Khí sư. 10/12/2013
275 Chương 275 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lê Tiêu Dao. 10/12/2013
276 Chương 276 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Tú Luyện khí thuật. 10/12/2013
277 Chương 277 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Nguyên Anh Kỳ. 10/12/2013
278 Chương 278 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết. 10/12/2013
279 Chương 279 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long thân thể 10/12/2013
280 Chương 280 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thân thể biến dị 10/12/2013
281 Chương 281 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hộ thân Bảo giáp 10/12/2013
282 Chương 282 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh đoạt con rể 10/12/2013
283 Chương 283 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhị nữ thử phu. 10/12/2013
284 Chương 284 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhuyễn ngọc trong ngực 10/12/2013
285 Chương 285 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên ngoại thiên thạch 10/12/2013
286 Chương 286 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bảo tàng 10/12/2013
287 Chương 287 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bạch Cốt khô lâu 10/12/2013
288 Chương 288 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thi thủy đen nhánh 10/12/2013
289 Chương 289 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hôm nay ta báo thù. 10/12/2013
290 Chương 290 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi có bản lĩnh gì mà cuồng vọng 10/12/2013
291 Chương 291 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến 10/12/2013
292 Chương 292 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hám thiên chưởng 10/12/2013
293 Chương 293 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đây là quái vật gì đây? 10/12/2013
294 Chương 294 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trí nhớ linh hồn 10/12/2013
295 Chương 295 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chỉ có nữ nhân 10/12/2013
296 Chương 296 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba ma thú tiến hóa 10/12/2013
297 Chương 297 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dị biến 10/12/2013
298 Chương 298 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cút ngay nếu không sẽ chết 10/12/2013
299 Chương 299 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dục hỏa phượng hoàng. 10/12/2013
300 Chương 300 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên tiến hóa 10/12/2013
301 Chương 301 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chọn lựa Cốc chủ phu quân. 10/12/2013
302 Chương 302 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nghe nói nam nhân cởi hết đồ đều giống nhau 10/12/2013
303 Chương 303 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cái vật kia cũng rất lớn 10/12/2013
304 Chương 304 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba vị thần nữ 10/12/2013
305 Chương 305 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Câu hồn phách người 10/12/2013
306 Chương 306 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thuần âm thể 10/12/2013
307 Chương 307 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàn ngọc bí quyết (1) 10/12/2013
308 Chương 308 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bích thủy hàn đàm (1). 10/12/2013
309 Chương 309 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhược dục tu Kim đan đại đạo 10/12/2013
310 Chương 310 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá 10/12/2013
311 Chương 311 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuyên bang 10/12/2013
312 Chương 312 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - San bằng Hồ Điệp cốc cũng phải cưới ngươi 10/12/2013
313 Chương 313 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai đại lão quái (1). 10/12/2013
314 Chương 314 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối chọi gay gắt 10/12/2013
315 Chương 315 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất biến linh đan (1) 10/12/2013
316 Chương 316 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái thượng trưởng lão gừng già 10/12/2013
317 Chương 317 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chặn ngang ôm lấy 10/12/2013
318 Chương 318 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàn ngọc luân (1) 10/12/2013
319 Chương 319 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giả trư ăn cọp 10/12/2013
320 Chương 320 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phía dưới giao cho ta 10/12/2013
321 Chương 321 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vậy ngươi là lão cẩu 10/12/2013
322 Chương 322 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cái này thật phiền toái 10/12/2013
323 Chương 323 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thân thế Yến Hiểu Kỳ 10/12/2013
324 Chương 324 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quyết định của chúng nữ 10/12/2013
325 Chương 325 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực phẩm nhân gian 10/12/2013
326 Chương 326 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dám đến Hồ Điệp cốc của ta 10/12/2013
327 Chương 327 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Sát Kinh Khai 10/12/2013
328 Chương 328 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bố trận 10/12/2013
329 Chương 329 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy lực Thiên Phần tiên trận 10/12/2013
330 Chương 330 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột kích 10/12/2013
331 Chương 331 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô Tận giết chóc 10/12/2013
332 Chương 332 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục Trưởng lão của Hắc Ám thần điện 10/12/2013
333 Chương 333 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám Lôi Thử. 10/12/2013
334 Chương 334 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử này tại sao lại tà mị như vậy? 10/12/2013
335 Chương 335 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Toàn lực giết 10/12/2013
336 Chương 336 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không có cơ hội. 10/12/2013
337 Chương 337 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma Thú lĩnh thổ 10/12/2013
338 Chương 338 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuất trần như tiên, ngạo thế thường vụ 10/12/2013
339 Chương 339 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Song song đột phá 10/12/2013
340 Chương 340 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tới thành Vân Trung 10/12/2013
341 Chương 341 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão giả thần bí 10/12/2013
342 Chương 342 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp lại ba cô gái 10/12/2013
343 Chương 343 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - U Minh tông sao ? 10/12/2013
344 Chương 344 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta nhất định sẽ giết tên tiểu tử này 10/12/2013
345 Chương 345 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tề Nhân chi phúc 10/12/2013
346 Chương 346 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tử y nữ tử xuất trường 10/12/2013
347 Chương 347 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dị Hỏa bảng thứ tám, Phần Tâm Thiên Hỏa 10/12/2013
348 Chương 348 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện Dược sư công hội không bằng chó má 10/12/2013
349 Chương 349 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi thật đúng là muốn chết. 10/12/2013
350 Chương 350 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta xem ngươi có thể ngông cuồng được bao lâu? 10/12/2013
351 Chương 351 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người của U Minh Tông đúng là không chịu nổi một kích 10/12/2013
352 Chương 352 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hết sức hỗ trợ 10/12/2013
353 Chương 353 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến vào kết giới. 10/12/2013
354 Chương 354 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ giai ma thú Hoàng Phong Thứu 10/12/2013
355 Chương 355 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỏa Sư thú 10/12/2013
356 Chương 356 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Súc sinh thử xem Vô Thượng Chân Hỏa của ta 10/12/2013
357 Chương 357 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liệt Diễm chưởng 10/12/2013
358 Chương 358 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi nên thức thời 10/12/2013
359 Chương 359 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu phục được 10/12/2013
360 Chương 360 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuất phát ma thú lãnh thổ 10/12/2013
361 Chương 361 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam niên kỳ 10/12/2013
362 Chương 362 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khiếu Thiên Hổ 10/12/2013
363 Chương 363 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khiếu Thiên Hổ đột phá 10/12/2013
364 Chương 364 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp lại Hắc Ám thần điện 10/12/2013
365 Chương 365 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trầm Linh ra tay. 10/12/2013
366 Chương 366 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết ngũ trưởng lão 10/12/2013
367 Chương 367 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám địa ngục 10/12/2013
368 Chương 368 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát nữ đi vào 10/12/2013
369 Chương 369 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Cơ đột phá 10/12/2013
370 Chương 370 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cự Viên tộc 10/12/2013
371 Chương 371 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viễn cổ kết giới. 10/12/2013
372 Chương 372 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hợp tác 10/12/2013
373 Chương 373 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma Tượng Thú tộc 10/12/2013
374 Chương 374 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khí tức Yêu Huyên 10/12/2013
375 Chương 375 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp lại 10/12/2013
376 Chương 376 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới bất ngờ biến mất 10/12/2013
377 Chương 377 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến vào U Tuyền động 10/12/2013
378 Chương 378 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viễn cổ bát sí linh mãng tộc 10/12/2013
379 Chương 379 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vương giả tướng truyền thừa 10/12/2013
380 Chương 380 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh mộ xuất hiện 10/12/2013
381 Chương 381 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Siêu cùng Nhạc Đình. 10/12/2013
382 Chương 382 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tứ đại thú tộc đến đầy đủ 10/12/2013
383 Chương 383 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vũ Văn Minh Quang 10/12/2013
384 Chương 384 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy áp của huyết dịch Thần hoàng tộc 10/12/2013
385 Chương 385 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu La Thiên võng 10/12/2013
386 Chương 386 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bài trừ bình chướng vô hình 10/12/2013
387 Chương 387 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát tinh đỉnh cao 10/12/2013
388 Chương 388 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh Lực ngưng tụ Bát Sí Linh Mãng 10/12/2013
389 Chương 389 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhóm thú đại chiến 10/12/2013
390 Chương 390 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trong linh mộ 10/12/2013
391 Chương 391 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh lén 10/12/2013
392 Chương 392 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết. 10/12/2013
393 Chương 393 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thạch khôi lỗi. 10/12/2013
394 Chương 394 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta là người thế nào ngươi còn chưa xứng để biết 10/12/2013
395 Chương 395 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi tốt nhất đừng quá khoa trương. 10/12/2013
396 Chương 396 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thi Thi ra mắt chư vị tỷ tỷ 10/12/2013
397 Chương 397 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thật đúng là không biết xấu hổ 10/12/2013
398 Chương 398 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thay đổi thất thường 10/12/2013
399 Chương 399 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng long thân thể của Nhạc gia. 10/12/2013
400 Chương 400 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhân hình khôi lỗi. 10/12/2013
401 Chương 401 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Nhãn U Lam 10/12/2013
402 Chương 402 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy lực Thiên Nhãn U Lam của Yến Hiểu Kỳ 10/12/2013
403 Chương 403 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hôi ma.(1) 10/12/2013
404 Chương 404 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không gian hỏa diễm. 10/12/2013
405 Chương 405 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên xuất hiện. 10/12/2013
406 Chương 406 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tất cả đều tốt. (1) 10/12/2013
407 Chương 407 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Là ngươi dụ dỗ ta.(1) 10/12/2013
408 Chương 408 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Những người này một tên cũng không thể buông tha. (1) 10/12/2013
409 Chương 409 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vũ Văn gia tộc.(1) 10/12/2013
410 Chương 410 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Còn chưa rời khỏi. (1) 10/12/2013
411 Chương 411 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tẩy lễ từ đường. 10/12/2013
412 Chương 412 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tứ đại đội trưởng. (1) 10/12/2013
413 Chương 413 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Độ dày huyết mạch của Yến Hiểu Kỳ.(1) 10/12/2013
414 Chương 414 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khiêu chiến. 10/12/2013
415 Chương 415 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không phải vũ nhục ngươi mà vốn đã xem thường ngươi. (1) 10/12/2013
416 Chương 416 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Phân Thần Kỳ 10/12/2013
417 Chương 417 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phân Thân 10/12/2013
418 Chương 418 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới Nhạc gia.(1) 10/12/2013
419 Chương 419 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đội hộ vệ thanh long 10/12/2013
420 Chương 420 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bắt đầu đọ sức. 10/12/2013
421 Chương 421 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quá kinh khủng 10/12/2013
422 Chương 422 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Khinh Ngân 10/12/2013
423 Chương 423 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hám Thiên chưởng 10/12/2013
424 Chương 424 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đúng là không chịu nổi một đòn.. 10/12/2013
425 Chương 425 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử này quả là không tệ 10/12/2013
426 Chương 426 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đông Phương Lạc Nhan 10/12/2013
427 Chương 427 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thật đúng là ngông cuồng 10/12/2013
428 Chương 428 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử này quá độc ác 10/12/2013
429 Chương 429 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới Trần gia 10/12/2013
430 Chương 430 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tập sát 10/12/2013
431 Chương 431 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gió cuốn mây tan. (1) 10/12/2013
432 Chương 432 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái thượng trưởng lão của Nhạc gia 10/12/2013
433 Chương 433 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch chi uy. (1) 10/12/2013
434 Chương 434 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch chi uy 10/12/2013
435 Chương 435 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chín thành đấu đế long mạch long lân (1) 10/12/2013
436 Chương 436 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phân thân hiển uy. (1) 10/12/2013
437 Chương 437 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta thua ngươi thắng.(1) 10/12/2013
438 Chương 438 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một số che giấu. (1) 10/12/2013
439 Chương 439 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Song và Tiểu Song đột phá. (1) 10/12/2013
440 Chương 440 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới Trần gia. (1) 10/12/2013
441 Chương 441 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lần sau tự gánh lấy hậu quả 10/12/2013
442 Chương 442 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - phương thuốc dân gian 10/12/2013
443 Chương 443 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - biến hóa 10/12/2013
444 Chương 444 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một nửa một nửa 10/12/2013
445 Chương 445 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba mươi viên đan dược cửu phẩm.(1) 10/12/2013
446 Chương 446 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sát Yêu Diễm. 10/12/2013
447 Chương 447 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ảo ảnh vô ngân(1) 10/12/2013
448 Chương 448 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong Lôi thối và Toàn Phong trảm 10/12/2013
449 Chương 449 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rời khỏi Trần gia 10/12/2013
450 Chương 450 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phân điện của Hắc Ám Thần Điện 10/12/2013
451 Chương 451 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực của súc sinh này thật cường hãn. (1) 10/12/2013
452 Chương 452 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bắt ba ba trong hũ. (1) 10/12/2013
453 Chương 453 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Hắc công kích. 10/12/2013
454 Chương 454 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sát Địa Ma. (1) 10/12/2013
455 Chương 455 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ám Ma U Viêm. (1) 10/12/2013
456 Chương 456 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phản Khống Nhân Hình khôi lỗi 10/12/2013
457 Chương 457 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhị nữ khống trận 10/12/2013
458 Chương 458 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một tên cũng không thể chạy 10/12/2013
459 Chương 459 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Đan Vương 10/12/2013
460 Chương 460 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Toàn Phong Trảm 10/12/2013
461 Chương 461 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Hôi Ma 10/12/2013
462 Chương 462 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khôi phục 10/12/2013
463 Chương 463 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền Linh U thảo 10/12/2013
464 Chương 464 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi không gạt ta? 10/12/2013
465 Chương 465 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sắp xếp 10/12/2013
466 Chương 466 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Là ai đánh lén? 10/12/2013
467 Chương 467 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phân Thần trung kỳ đỉnh phong 10/12/2013
468 Chương 468 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết gà dọa khỉ 10/12/2013
469 Chương 469 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cho ngươi đi địa lao 10/12/2013
470 Chương 470 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ra tay đối phó với Nhạc Chí Thu. 10/12/2013
471 Chương 471 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết tích. 10/12/2013
472 Chương 472 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nếu không phục, giết không tha 10/12/2013
473 Chương 473 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chỉ thất tinh Đấu Tôn mà thôi, muốn chết sao? 10/12/2013
474 Chương 474 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ổn định Nhạc gia. 10/12/2013
475 Chương 475 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long Mộ 10/12/2013
476 Chương 476 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đội hộ vệ Kim Long 10/12/2013
477 Chương 477 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người bí ẩn 10/12/2013
478 Chương 478 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thiên lão tổ 10/12/2013
479 Chương 479 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biến cố long đàm 10/12/2013
480 Chương 480 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Linh châu 10/12/2013
481 Chương 481 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ trảo kim long. 10/12/2013
482 Chương 482 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa 10/12/2013
483 Chương 483 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh Hồn lực còn sót lại 10/12/2013
484 Chương 484 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kỳ tích của Vũ Văn gia ta 10/12/2013
485 Chương 485 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chín thành rưỡi huyết mạch, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn 10/12/2013
486 Chương 486 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chí Tôn Xích Viêm Hỏa 10/12/2013
487 Chương 487 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trắng trợn chà đạp 10/12/2013
488 Chương 488 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị đi Thúy Phong Cổ Nham 10/12/2013
489 Chương 489 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cổ động Thúy Phong Cổ Nham 10/12/2013
490 Chương 490 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cô gái sinh đôi. 10/12/2013
491 Chương 491 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Dao trưởng lão. 10/12/2013
492 Chương 492 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Di hài tiên tổ. 10/12/2013
493 Chương 493 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hổ Du và Long Nhất. 10/12/2013
494 Chương 494 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên nữ và ma quỷ. 10/12/2013
495 Chương 495 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Vũ. 10/12/2013
496 Chương 496 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Có bổn sự. 10/12/2013
497 Chương 497 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần Phượng Tộc 10/12/2013
498 Chương 498 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến vào Thúy Phong Cổ Nham 10/12/2013
499 Chương 499 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Súc sinh muốn chết 10/12/2013
500 Chương 500 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma thú hình hầu 10/12/2013
501 Chương 501 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh lén 10/12/2013
502 Chương 502 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối với ngươi ta không có hứng thú. 10/12/2013
503 Chương 503 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chẳng lẽ ngươi không phải là nam nhân 10/12/2013
504 Chương 504 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dốc đá cùng người đá 10/12/2013
505 Chương 505 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hợp tác. 10/12/2013
506 Chương 506 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thật là ngươi không hiểu phong tình 10/12/2013
507 Chương 507 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nơi quỷ dị (1) 10/12/2013
508 Chương 508 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thủy đàm ảo cảnh. 10/12/2013
509 Chương 509 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuối cùng ra khỏi ảo cảnh. 10/12/2013
510 Chương 510 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vây hãm Đông Phương Lạc Nhan (1) 10/12/2013
511 Chương 511 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Vũ chân trời xa xăm (1). 10/12/2013
512 Chương 512 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu tinh Đấu tôn 10/12/2013
513 Chương 513 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba cái hộp gấm (1) 10/12/2013
514 Chương 514 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bố trí linh hồn ấn ký 10/12/2013
515 Chương 515 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nghiệt súc muốn chết (1). 10/12/2013
516 Chương 516 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bản thể phượng hoàng 10/12/2013
517 Chương 517 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền Linh u thảo (1) 10/12/2013
518 Chương 518 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thượng cổ thần thú Hóa Xà 10/12/2013
519 Chương 519 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trao đổi đan dược. 10/12/2013
520 Chương 520 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu thú, trận pháp, thượng cổ thần thú. 10/12/2013
521 Chương 521 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thành Hình kỳ sơ kỳ 10/12/2013
522 Chương 522 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyễn Yêu 10/12/2013
523 Chương 523 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đỉnh núi khổng lồ (1). 10/12/2013
524 Chương 524 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngọn lửa bất tử bất diệt, đốt cháy vạn vật 10/12/2013
525 Chương 525 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tạm thời liên thủ 10/12/2013
526 Chương 526 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lôi điện chi uy (1) 10/12/2013
527 Chương 527 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hãy chết đi cho ta 10/12/2013
528 Chương 528 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử ngươi dám (1). 10/12/2013
529 Chương 529 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi 10/12/2013
530 Chương 530 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên khôi cùng hiện tượng quỷ dị. 10/12/2013
531 Chương 531 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuối cùng đã tới. 10/12/2013
532 Chương 532 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lại là nhân hình khôi lỗi (1). 10/12/2013
533 Chương 533 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Tiên Khôi lỗi sính uy (1) 10/12/2013
534 Chương 534 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu tinh Đấu tôn đỉnh cao 10/12/2013
535 Chương 535 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không gian giam cầm (1) 10/12/2013
536 Chương 536 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám chi thể (1) 10/12/2013
538 Chương 538 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cổ động (1) 10/12/2013
539 Chương 539 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh Châu trong cổ động (1). 10/12/2013
540 Chương 540 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh Châu trong cổ động (2) 10/12/2013
541 Chương 541 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Từ đường tẩy lễ (1). 10/12/2013
543 Chương 543 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Từ đường tẩy lễ (4). 10/12/2013
544 Chương 544 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long thân thể ( 1 ) 10/12/2013
545 Chương 545 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long thân thể ( 2 ) 10/12/2013
546 Chương 546 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long thân thể ( 3 ). 10/12/2013
547 Chương 547 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba loại thiên phú. 10/12/2013
548 Chương 548 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh giành linh châu (1) 10/12/2013
549 Chương 549 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh giành linh châu (3) 10/12/2013
550 Chương 550 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh giành Linh châu (4). 10/12/2013
551 Chương 551 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu linh châu (1) 10/12/2013
552 Chương 552 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long uy. 10/12/2013
553 Chương 553 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thật đúng là đủ ngạo mạn (1) 10/12/2013
554 Chương 554 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mười thành Kim Long chi thể 10/12/2013
555 Chương 555 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Minh Vương (1). 10/12/2013
556 Chương 556 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Minh Vương (2) 10/12/2013
557 Chương 557 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thừa cơ đả kích (1) 10/12/2013
558 Chương 558 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngăn đón Hoàng Ma 10/12/2013
559 Chương 559 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong lôi dực (1) 10/12/2013
560 Chương 560 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Hoàng Ma. 10/12/2013
561 Chương 561 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Hoàng Ma. 10/12/2013
562 Chương 562 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Song và Tiểu Song đột phá 10/12/2013
563 Chương 563 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bên trong Hồ Điệp cốc 10/12/2013
564 Chương 564 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch uy áp 10/12/2013
565 Chương 565 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết ước 10/12/2013
566 Chương 566 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa linh châu thượng cổ 10/12/2013
567 Chương 567 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người của tam tộc tới 10/12/2013
568 Chương 568 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biến hóa ở bên trong Hạo Thiên Tháp 10/12/2013
569 Chương 569 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Hợp Thể kỳ 10/12/2013
570 Chương 570 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị tống tiền 10/12/2013
571 Chương 571 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão nhân thành tinh 10/12/2013
572 Chương 572 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Động tĩnh của Tứ Đại Thú Tộc 10/12/2013
573 Chương 573 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái nhập long mộ 10/12/2013
574 Chương 574 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực viêm thiên hỏa 10/12/2013
575 Chương 575 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Di hài cốt 10/12/2013
576 Chương 576 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện đan 10/12/2013
577 Chương 577 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trở về Hồ Điệp Cốc 10/12/2013
578 Chương 578 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thành Hạo Đặc 10/12/2013
579 Chương 579 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biến cố của Hồ Điệp Cốc 10/12/2013
580 Chương 580 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường giả Đấu Thánh hội tụ 10/12/2013
581 Chương 581 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Không gian thông đạo bị hủy 10/12/2013
582 Chương 582 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cút về cho ta 10/12/2013
583 Chương 583 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết hải không gian 10/12/2013
584 Chương 584 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Sơn lão tổ. 10/12/2013
585 Chương 585 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chạy tới thành Hạo Đặc 10/12/2013
586 Chương 586 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mọi người gặp lại 10/12/2013
587 Chương 587 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhóm thú tiến hóa 10/12/2013
588 Chương 588 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành cũng thở ra một hơi 10/12/2013
589 Chương 589 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Càn khôn điên đảo, loan phượng hợp minh 10/12/2013
590 Chương 590 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhóm thú biến hóa 10/12/2013
591 Chương 591 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên tiến hóa 10/12/2013
592 Chương 592 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị nghênh địch. 10/12/2013
593 Chương 593 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thủ ấn của Nhạc Thành 10/12/2013
594 Chương 594 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Đồng ra tay 10/12/2013
595 Chương 595 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão già này, ngươi nhất định phải chết 10/12/2013
596 Chương 596 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Điên dại kịch chiến 10/12/2013
597 Chương 597 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão già này, ta muốn ăn ngươi. 10/12/2013
598 Chương 598 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Thanh Ma 10/12/2013
599 Chương 599 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu Ác ma 10/12/2013
600 Chương 600 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện Dược sư công hội 10/12/2013
601 Chương 601 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lê Tiêu Dao bị Nhạc Thành trêu chọc 10/12/2013
602 Chương 602 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ba vị trưởng lão 10/12/2013
603 Chương 603 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu giá hội thành Đan Lôi. 10/12/2013
604 Chương 604 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh niên áo xanh (1) 10/12/2013
605 Chương 605 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta không phải là người dễ trêu 10/12/2013
606 Chương 606 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vòng tròn màu đen (1) 10/12/2013
607 Chương 607 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần thức công kích 10/12/2013
608 Chương 608 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chí tôn Xích Viêm Hoả (1) 10/12/2013
609 Chương 609 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết áo xanh thanh niên 10/12/2013
610 Chương 610 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Sơn Lão Tổ 10/12/2013
611 Chương 611 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện Dược Sư đại tái 10/12/2013
612 Chương 612 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắn chính là Nhạc Thành 10/12/2013
613 Chương 613 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu tử chớ có càn rỡ 10/12/2013
614 Chương 614 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết La Dương (1) 10/12/2013
615 Chương 615 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Hắc xuất thủ. 10/12/2013
616 Chương 616 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục Ma xuất thủ (1) 10/12/2013
617 Chương 617 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đồng thời đấu với Thanh Sơn Lão Tổ cùng Lục Ma 10/12/2013
618 Chương 618 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong vân biến sắc 10/12/2013
619 Chương 619 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu Chuyển Yêu Đồng và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn (1) 10/12/2013
620 Chương 620 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thổ không gian. 10/12/2013
621 Chương 621 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biến cố Thần Hoàng Tộc 10/12/2013
622 Chương 622 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liễu Thanh Thanh lại xuất hiện 10/12/2013
623 Chương 623 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quét ngang phân điện (1) 10/12/2013
624 Chương 624 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dịch Thiến cùng Thượng Quan Uyển Nhi 10/12/2013
625 Chương 625 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gia sản Luyện dược sư công hội 10/12/2013
626 Chương 626 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần Hoàng Tộc kết giới (1) 10/12/2013
627 Chương 627 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần Hoàng Tộc lão tổ. 10/12/2013
628 Chương 628 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Tôn xuất thủ (1). 10/12/2013
629 Chương 629 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phượng Tôn (1). 10/12/2013
630 Chương 630 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lão già này, ta rất tức giận 10/12/2013
631 Chương 631 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Đồng hiển uy (1). 10/12/2013
632 Chương 632 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch Tứ Sí Ma Ưng 10/12/2013
633 Chương 633 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàng Vương Bí Ấn 10/12/2013
634 Chương 634 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Đấu Thánh (1) 10/12/2013
635 Chương 635 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai sao Đấu Thánh mà thôi, là ngươi muốn chết. 10/12/2013
636 Chương 636 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn Phượng Triêu Hoàng (1) 10/12/2013
637 Chương 637 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy áp Hoàng Vương Bí Ấn 10/12/2013
638 Chương 638 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sau khi đại chiến (1) 10/12/2013
639 Chương 639 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa Thiên Ngoại Vẫn Thạch. 10/12/2013
640 Chương 640 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lễ ra mắt 10/12/2013
641 Chương 641 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn tiên khí (1). 10/12/2013
642 Chương 642 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yến Hiểu Kỳ cùng Dịch Thiến 10/12/2013
643 Chương 643 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu Thánh tam tộc (1) 10/12/2013
644 Chương 644 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xuất quan. 10/12/2013
645 Chương 645 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp lại Dịch Thiến. 10/12/2013
646 Chương 646 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực Viêm Chi Địa (1) 10/12/2013
647 Chương 647 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực Viêm Chi Địa (3) 10/12/2013
648 Chương 648 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực Viêm Chi Địa (4). 10/12/2013
649 Chương 649 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Dương Chân Hỏa (1). 10/12/2013
650 Chương 650 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Coi như các ngươi độc ác (1). 10/12/2013
651 Chương 651 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bàn Thiên Lão Ma. 10/12/2013
652 Chương 652 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chính ngươi muốn chết (1). 10/12/2013
653 Chương 653 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh trọng thương Nam Tương Tử 10/12/2013
654 Chương 654 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên thần đan (1) 10/12/2013
655 Chương 655 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bố trận 10/12/2013
656 Chương 656 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viễn cổ Xà vương mạch (1). 10/12/2013
657 Chương 657 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Long Phục Ma Trận. 10/12/2013
658 Chương 658 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sinh tử của ta không do lão thiên (1) 10/12/2013
659 Chương 659 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thập phương thiên long tụ, Hạo Thiên Tháp Tru Ma 10/12/2013
660 Chương 660 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiểu nữ đồng đáng yêu 10/12/2013
661 Chương 661 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu phục năm Đấu Thánh 10/12/2013
662 Chương 662 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cứu giúp 10/12/2013
663 Chương 663 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Là hắn 10/12/2013
664 Chương 664 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tên tiểu tử ngươi thật là độc ác 10/12/2013
665 Chương 665 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Đồng kinh ngạc 10/12/2013
666 Chương 666 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tụ khí hậu kỳ. 10/12/2013
667 Chương 667 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hiểm thu Huyền Huyết Linh Chi 10/12/2013
668 Chương 668 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngột biến 10/12/2013
669 Chương 669 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chật vật mà chạy. 10/12/2013
670 Chương 670 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi mau ra ngoài thả ta ra 10/12/2013
671 Chương 671 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kiếp vật sát nhân 10/12/2013
672 Chương 672 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liễu Thanh Thanh và Hỏa Sư thú 10/12/2013
673 Chương 673 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta xem lần này ngươi phải chết. 10/12/2013
674 Chương 674 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết Lục Ma 10/12/2013
675 Chương 675 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Câu hỏi 10/12/2013
676 Chương 676 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giáo huấn 10/12/2013
677 Chương 677 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đúng là Độ Ách đan 10/12/2013
678 Chương 678 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đúng là Phá Ách Đan 10/12/2013
679 Chương 679 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bách Tiêu đan cùng Bảo Thần đan 10/12/2013
680 Chương 680 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến Thái Dương Chân hỏa 10/12/2013
681 Chương 681 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến Thái Dương Chân Hỏa 10/12/2013
682 Chương 682 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rời núi 10/12/2013
683 Chương 683 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chưa update 10/12/2013
684 Chương 684 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chưa update 10/12/2013
685 Chương 685 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chưa update 10/12/2013
686 Chương 686 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chưa update 10/12/2013
687 Chương 687 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chưa update 10/12/2013
688 Chương 688 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Dương Chân Hỏa bắt đầu ra tay 10/12/2013
689 Chương 689 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tạm thời liên thủ 10/12/2013
690 Chương 690 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hãy lộ nguyên hình ra 10/12/2013
691 Chương 691 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhất định phải đem ngươi luyện hóa thành tro tàn 10/12/2013
692 Chương 692 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thung lũng hẹp giấu kín 10/12/2013
693 Chương 693 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá vỡ cấm chế 10/12/2013
694 Chương 694 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa 10/12/2013
695 Chương 695 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ném đá xuống giếng 10/12/2013
696 Chương 696 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi dám? 10/12/2013
697 Chương 697 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi còn muốn phản kháng sao? 10/12/2013
698 Chương 698 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 0698 10/12/2013
699 Chương 699 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa 10/12/2013
700 Chương 700 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mở lối ra.. 10/12/2013
701 Chương 701 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nơi Cực Viêm (1). 10/12/2013
702 Chương 702 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một số biến cố 10/12/2013
703 Chương 703 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trở về Nhạc gia (1) 10/12/2013
704 Chương 704 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sắp xếp. 10/12/2013
705 Chương 705 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh ước. 10/12/2013
706 Chương 706 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hồng Loan (1). 10/12/2013
707 Chương 707 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai nữ đột phá, quay lại Nhạc gia 10/12/2013
708 Chương 708 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thái trưởng lão 10/12/2013
709 Chương 709 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ở trước mặt ta ngươi cũng không có tư cách này 10/12/2013
710 Chương 710 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực của đội hộ vệ Kim Long bây giờ (1) 10/12/2013
711 Chương 711 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết Dung đan 10/12/2013
712 Chương 712 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thái nổi giận (1) 10/12/2013
713 Chương 713 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hiện tại ta sẽ đuổi tiểu tử kia ra khỏi Nhạc gia (1) 10/12/2013
714 Chương 714 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc gia ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích 10/12/2013
715 Chương 715 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh gẫy một cánh tay 10/12/2013
716 Chương 716 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ai cũng không cứu được ngươi 10/12/2013
717 Chương 717 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long phá. 10/12/2013
718 Chương 718 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Tề lão tổ 10/12/2013
719 Chương 719 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vào Long mộ lần nữa. 10/12/2013
720 Chương 720 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị luyện chế thân thể (1) 10/12/2013
721 Chương 721 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Sơn lão tổ đột phá 10/12/2013
722 Chương 722 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiếp di hài tiên tổ 10/12/2013
723 Chương 723 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu đế long mạch tinh huyết trên bộ xương 10/12/2013
724 Chương 724 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - sinh cũng làm nhân kiệt, chết cũng hi sinh oanh liệt 10/12/2013
725 Chương 725 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực của Nhạc Thiên lão tổ 10/12/2013
726 Chương 726 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô Thượng Chân Hỏa tập hợp 10/12/2013
727 Chương 727 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Độn Địa phù 10/12/2013
728 Chương 728 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Dao trưởng lão 10/12/2013
729 Chương 729 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Địa kiếp mạnh mẽ 10/12/2013
730 Chương 730 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên, Yêu Cơ đột phá 10/12/2013
731 Chương 731 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phượng Tôn Long Dược, Thanh Sơn 10/12/2013
732 Chương 732 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại Song, Tiểu Song, Yến Hiểu Kỳ đột phá 10/12/2013
733 Chương 733 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nghênh địch 10/12/2013
734 Chương 734 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trước cuộc đại chiến 10/12/2013
735 Chương 735 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết mạch chi uy 10/12/2013
736 Chương 736 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta muốn nhìn các ngươi xem làm thế nào để tiêu diệt Nhạc gia 10/12/2013
737 Chương 737 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Có người xuất lực 10/12/2013
738 Chương 738 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên thủ phá trận 10/12/2013
739 Chương 739 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chờ ta ra ngoài nhất định cho ngươi chết sống không được. 10/12/2013
740 Chương 740 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hôm nay ta với ngươi đấu một trận 10/12/2013
741 Chương 741 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến Phượng Tôn 10/12/2013
742 Chương 742 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy lực Nhạc gia 10/12/2013
743 Chương 743 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phạm vào người của Nhạc gia, bất kể là ai, giết không tha 10/12/2013
744 Chương 744 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai người tiểu ác ma 10/12/2013
745 Chương 745 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên chiêu thì thế nào 10/12/2013
746 Chương 746 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai ác ma đại chiến 10/12/2013
747 Chương 747 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai ác ma đại chiến gà núi. 10/12/2013
748 Chương 748 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Dương Hỏa Triều. 10/12/2013
749 Chương 749 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phượng Tôn bị thương nặng 10/12/2013
750 Chương 750 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất Thiên Tôn xuất thủ 10/12/2013
751 Chương 751 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám Chi Thể 10/12/2013
752 Chương 752 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến Thất Tinh Đấu Thánh 10/12/2013
753 Chương 753 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - U Hồn Minh Chỉ 10/12/2013
754 Chương 754 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám Hồn Chưởng và Long Khiếu Cửu Thiên 10/12/2013
755 Chương 755 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thiên lão tổ xuất hiện 10/12/2013
756 Chương 756 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bất luận là ai, giết không tha 10/12/2013
757 Chương 757 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thiên, là ngươi bức ta 10/12/2013
758 Chương 758 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ám Vô Thiên Nhật 10/12/2013
759 Chương 759 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tru diệt linh hồn 10/12/2013
760 Chương 760 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Phượng Tôn 10/12/2013
761 Chương 761 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nghỉ ngơi lấy lại sức 10/12/2013
762 Chương 762 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuẩn bị đột phá 10/12/2013
763 Chương 763 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá tới Hợp Thể hậu kỳ 10/12/2013
764 Chương 764 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thương nghị và thu đồ đệ 10/12/2013
765 Chương 765 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tu Luyện đấu khí 10/12/2013
766 Chương 766 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai cái đan điền. 10/12/2013
767 Chương 767 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất Tinh đấu thánh 10/12/2013
768 Chương 768 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền thiên nội lục rung chuyển 10/12/2013
769 Chương 769 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới thần bí. 10/12/2013
770 Chương 770 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - bốn loại thiên phú 10/12/2013
771 Chương 771 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên quân tranh chấp 10/12/2013
772 Chương 772 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chúng ta đọ sức một phen thế nào? 10/12/2013
773 Chương 773 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sinh tử vô luận 10/12/2013
774 Chương 774 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vậy thì chết đi 10/12/2013
775 Chương 775 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giết không tha. 10/12/2013
776 Chương 776 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phó Thống lĩnh 10/12/2013
777 Chương 777 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu Huyên xuất thủ 10/12/2013
778 Chương 778 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỏa Lão nói chuyện 10/12/2013
779 Chương 779 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh Dược sống 10/12/2013
780 Chương 780 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc Ám Tam lão 10/12/2013
781 Chương 781 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến Hắc Ám tam lão 10/12/2013
782 Chương 782 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cho các ngươi thử Hắc Ám Ma lôi 10/12/2013
783 Chương 783 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lục Thiên Tôn. 10/12/2013
784 Chương 784 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đúng là Thái Dương Chân Hỏa 10/12/2013
785 Chương 785 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một đêm hoa nở 10/12/2013
786 Chương 786 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam đại cường giả 10/12/2013
787 Chương 787 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vây công Lục Thiên Tôn 10/12/2013
788 Chương 788 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long Đằng Hổ Quyết 10/12/2013
789 Chương 789 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh hồn cự long 10/12/2013
790 Chương 790 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - uy lực của hỏa hệ ma pháp cấp chin 10/12/2013
791 Chương 791 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - U Minh quỷ trảo 10/12/2013
792 Chương 792 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cấm kỵ ma pháp Hỏa Hoàng huyễn hóa 10/12/2013
793 Chương 793 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Điện chủ Hắc Ám Thần Điện 10/12/2013
794 Chương 794 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến Đoan Mộc Cuồng. 10/12/2013
795 Chương 795 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu pháp. 10/12/2013
796 Chương 796 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hậu nhân của ta há có thể để ngươi bắt nạt sao? 10/12/2013
797 Chương 797 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuộc chiến cấp cường giả 10/12/2013
798 Chương 798 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Long thủ. 10/12/2013
799 Chương 799 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên thần hóa kiếm 10/12/2013
800 Chương 800 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chuyện xưa năm đó 10/12/2013
801 Chương 801 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần thức lột xác 10/12/2013
802 Chương 802 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Hư Chân Hỏa 10/12/2013
803 Chương 803 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Người thần bí. 10/12/2013
804 Chương 804 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chân Vũ Đại Đế 10/12/2013
805 Chương 805 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lao ra phong ấn 10/12/2013
806 Chương 806 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Linh hồn không gian 10/12/2013
807 Chương 807 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhân loại đáng chết, có bản lãnh ra đây 10/12/2013
808 Chương 808 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rút lui. 10/12/2013
809 Chương 809 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Âm thân thể tinh khiết, tấm thân xử nữ (1). 10/12/2013
810 Chương 810 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khúc tẫn triền miên 10/12/2013
811 Chương 811 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Đại Thừa kỳ 10/12/2013
812 Chương 812 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bát tinh Đấu Thánh 10/12/2013
813 Chương 813 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Biết được biến cố. 10/12/2013
814 Chương 814 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc gia đại trạch 10/12/2013
815 Chương 815 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân Phỉ Phỉ 10/12/2013
816 Chương 816 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá Quân bang, chưa từng nghe tới. 10/12/2013
817 Chương 817 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc gia ta há có thể để ngươi động vào hay sao? 10/12/2013
818 Chương 818 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên thủ kịch chiến 10/12/2013
819 Chương 819 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long Ngâm Hổ Phệ Phượng Vũ Cửu Thiên 10/12/2013
820 Chương 820 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp nhau. 10/12/2013
821 Chương 821 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàn Huyên. 10/12/2013
822 Chương 822 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chúng nữ gặp cha 10/12/2013
823 Chương 823 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viễn cổ hổ tộc 10/12/2013
824 Chương 824 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mang Nhạc Tử Phong đi. 10/12/2013
825 Chương 825 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hôm nay ta không có ý định đi. 10/12/2013
826 Chương 826 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Động thủ. 10/12/2013
827 Chương 827 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kịch chiến Hổ Mãnh 10/12/2013
828 Chương 828 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Di hình hoán vị, huyễn hóa vạn thiên 10/12/2013
829 Chương 829 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cấm chế Hổ Mãnh 10/12/2013
830 Chương 830 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhục mạ chủ nhân, vả vào miệng mười cái. 10/12/2013
831 Chương 831 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai bên uy hiếp. 10/12/2013
832 Chương 832 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phùng Tẩu, Nhạc Thành giúp người báo thù 10/12/2013
833 Chương 833 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đồ thành. 10/12/2013
834 Chương 834 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cướp sạch không còn gì 10/12/2013
835 Chương 835 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn Quỷ đoạt hồn kỳ 10/12/2013
836 Chương 836 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Toan Nghê tộc 10/12/2013
837 Chương 837 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tương kế tự kế. 10/12/2013
838 Chương 838 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong Vân thiên hạ. 10/12/2013
839 Chương 839 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khẩu khí thật lớn 10/12/2013
840 Chương 840 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá trận bắt Long Đồ 10/12/2013
841 Chương 841 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lên đường tới viễn cổ minh xà tộc 10/12/2013
842 Chương 842 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tứ Thiên Tôn và Ngũ Thiên Tôn 10/12/2013
843 Chương 843 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thánh Tổ Minh Cơ 10/12/2013
844 Chương 844 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma pháp sư cấp chín thủy hệ hậu kỳ 10/12/2013
845 Chương 845 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thủy Chi Thánh Khải 10/12/2013
846 Chương 846 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bắt. 10/12/2013
847 Chương 847 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn Quỷ Đoạt Hồn kỳ hiển uy. 10/12/2013
848 Chương 848 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - An Hoa Thành. 10/12/2013
849 Chương 849 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đông Phương Lạc Nhan xuất thủ. 10/12/2013
850 Chương 850 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phượng hoàng thần thú 10/12/2013
851 Chương 851 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giao thủ Ngũ Thiên Tôn 10/12/2013
852 Chương 852 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một thân chi đạo phản trì kỳ thân. 10/12/2013
853 Chương 853 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chống lại ma pháp công kích. 10/12/2013
854 Chương 854 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai vị chân hỏa 10/12/2013
855 Chương 855 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cấp chín cấm kỵ ma pháp và Hạo Thiên Tháp. 10/12/2013
856 Chương 856 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lời nói của ta chắc chắn giữ lời. 10/12/2013
857 Chương 857 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vách núi thần bí 10/12/2013
858 Chương 858 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đoan Mộc Cuồng đột phá 10/12/2013
859 Chương 859 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rốt cuộc đã tới. 10/12/2013
860 Chương 860 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắc ám tử sĩ 10/12/2013
861 Chương 861 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thiên lão tổ VS Đoan Mộc Cuồng. 10/12/2013
862 Chương 862 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi rốt cục được đi ra (1 2). 10/12/2013
863 Chương 863 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trao đổi con tin 10/12/2013
864 Chương 864 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến với Đoan Mộc Cuồng. 10/12/2013
865 Chương 865 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu pháp 10/12/2013
866 Chương 866 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kết giới mở rộng ra 10/12/2013
867 Chương 867 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn Thế Ma Vương (1 2). 10/12/2013
868 Chương 868 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái nhập cổ nham. 10/12/2013
869 Chương 869 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trấn tháp tiên thú (1 2). 10/12/2013
870 Chương 870 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Nguyên Đại Trận. 10/12/2013
871 Chương 871 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa di hài đấu đế. 10/12/2013
872 Chương 872 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Dương lão ma. 10/12/2013
873 Chương 873 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Âm bổ dương. 10/12/2013
874 Chương 874 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Tiên khôi. 10/12/2013
875 Chương 875 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên khí. 10/12/2013
876 Chương 876 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên khí biến dị 10/12/2013
877 Chương 877 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Võ kiếp tiến đến. 10/12/2013
878 Chương 878 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thiên lão tổ gia nhập. 10/12/2013
879 Chương 879 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên thủ đối kháng. 10/12/2013
880 Chương 880 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long Khiếu Phượng Vũ 10/12/2013
881 Chương 881 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đấu Đế uy áp 10/12/2013
882 Chương 882 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tử Dương lão đạo 10/12/2013
883 Chương 883 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên thần tự bạo. 10/12/2013
884 Chương 884 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất Sát thành. 10/12/2013
885 Chương 885 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực Đâu Đế 10/12/2013
886 Chương 886 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy lực của Vạn Quỷ Đoạt Hồn kỳ 10/12/2013
887 Chương 887 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Uy lực của Vạn Quỷ Đoạt Hồn kỳ (2) 10/12/2013
888 Chương 888 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ước hẹn Liễu Thanh Thanh. 10/12/2013
889 Chương 889 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Làm nữ nhân của ta 10/12/2013
890 Chương 890 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tin Tức. 10/12/2013
891 Chương 891 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thủy Tuyệt kiếm trận 10/12/2013
892 Chương 892 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hàn Băng. 10/12/2013
893 Chương 893 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bắc cực ma xuyên. 10/12/2013
894 Chương 894 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mộng Tiêu Hồn. 10/12/2013
895 Chương 895 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái Kiến Kim Cương. 10/12/2013
896 Chương 896 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thú Ma. 10/12/2013
897 Chương 897 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hóa thú 10/12/2013
898 Chương 898 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu phục Thú Ma. 10/12/2013
899 Chương 899 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường giả tề tựu 10/12/2013
900 Chương 900 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Đồng đột phá. 10/12/2013
901 Chương 901 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tối nay sẽ theo ngươi. 10/12/2013
902 Chương 902 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại ẩn tại thị. 10/12/2013
903 Chương 903 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dụ dỗ 10/12/2013
904 Chương 904 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bạch Tuyết Ma Hùng. 10/12/2013
905 Chương 905 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma ưng hàn băng. 10/12/2013
906 Chương 906 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viêm Băng thánh thú 10/12/2013
907 Chương 907 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Viêm băng luân 10/12/2013
908 Chương 908 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bầy sói uy áp. 10/12/2013
909 Chương 909 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ám Thánh khôi lỗi và hắc ám khôi lỗi. 10/12/2013
910 Chương 910 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá trận. 10/12/2013
911 Chương 911 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Đại Thiên Tôn (1) 10/12/2013
912 Chương 912 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cuộc chiến đỉnh phong (1 2). 10/12/2013
913 Chương 913 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Được làm vua thua làm giặc (1 2) 10/12/2013
914 Chương 914 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi cũng là đấu đế (1 2) 10/12/2013
915 Chương 915 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kinh hỉ ngoài ý muốn 10/12/2013
916 Chương 916 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Mỗi người một viên bát phẩm đan dược 10/12/2013
917 Chương 917 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thanh Dao đan 10/12/2013
918 Chương 918 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàn vũ bảo giáp 10/12/2013
919 Chương 919 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Âm Ma. 10/12/2013
920 Chương 920 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thuần Âm Chi Nguyên (1,2) 10/12/2013
921 Chương 921 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vong Ma. 10/12/2013
922 Chương 922 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rốt cục thì đến lúc (1,2) 10/12/2013
923 Chương 923 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên La Ma Võng 10/12/2013
924 Chương 924 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu ma xích Quỷ Vương (1) 10/12/2013
925 Chương 925 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bách Quỷ Triền Thân. 10/12/2013
926 Chương 926 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn Thế Ma Vương bị thương nặng (1,2) 10/12/2013
927 Chương 927 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi dám phản bội ta? 10/12/2013
928 Chương 928 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗ trợ 10/12/2013
929 Chương 929 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hết thảy phải dựa vào chính cô ta (1-3). 10/12/2013
930 Chương 930 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ra tay kinh sợ (1). 10/12/2013
931 Chương 931 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đoan Mộc Cuồng độ kiếp 10/12/2013
932 Chương 932 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cực phẩm tiểu thiên tài 10/12/2013
933 Chương 933 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn biến thiên ma 10/12/2013
934 Chương 934 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đoan Mộc Cuồng độ kiếp thành 10/12/2013
935 Chương 935 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên nhãn linh mãng. 10/12/2013
936 Chương 936 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bốn tiểu ác ma 10/12/2013
937 Chương 937 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái Kiến Dịch Thiến 10/12/2013
938 Chương 938 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lại giao thủ cùng Dịch Thiến 10/12/2013
939 Chương 939 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Làm muội muội 10/12/2013
940 Chương 940 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá Quân bang cung nghênh bang chủ. 10/12/2013
941 Chương 941 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến Vạn Biến Thiên Ma và Đoan Mộc Cuồng 10/12/2013
942 Chương 942 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiến giai đấu thần. (1) 10/12/2013
943 Chương 943 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến cuối cùng. (1,2) 10/12/2013
944 Chương 944 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô tận thiên kiếp cùng địa tiên 10/12/2013
945 Chương 945 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đi tiên ma giới trước. 10/12/2013
946 Chương 946 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tăng Trường thiên quân 10/12/2013
947 Chương 947 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỏa Linh thảo cùng cực sắc đạo nhân. (1,2) 10/12/2013
948 Chương 948 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta muốn giáo huấn tên ma đạo tặc tử này 10/12/2013
949 Chương 949 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tru Tiên diệt ma kiếm quyết. (1) 10/12/2013
950 Chương 950 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phú quý hiếm trung cầu 10/12/2013
951 Chương 951 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi không nên uy hiếp của ta (1-4) 10/12/2013
952 Chương 952 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lĩnh ngộ (1,2). 10/12/2013
953 Chương 953 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phiền toái trên thân 10/12/2013
954 Chương 954 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngọc Hư sơn Hạo Thiên môn 10/12/2013
955 Chương 955 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên môn môn chủ 10/12/2013
956 Chương 956 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. 10/12/2013
957 Chương 957 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam Sinh đại trận 10/12/2013
958 Chương 958 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối kháng La Thiên thượng tiên (1). 10/12/2013
959 Chương 959 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô Thượng Thiên Ma (1-5). 10/12/2013
960 Chương 960 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực trọng yếu (1). 10/12/2013
961 Chương 961 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyết sát hung giao. 10/12/2013
962 Chương 962 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đều là cáo già (1). 10/12/2013
963 Chương 963 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đều là cáo già (2-4) 10/12/2013
964 Chương 964 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vu Huyết Ma bảo tàng (1-4) 10/12/2013
965 Chương 965 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thập nhị ma thần 10/12/2013
966 Chương 966 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái kiến Xích Ngạo Tuyết 10/12/2013
967 Chương 967 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hắn là ai vậy? 10/12/2013
968 Chương 968 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nữ nhân kia không tệ 10/12/2013
969 Chương 969 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phân bảo (1,2) 10/12/2013
970 Chương 970 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thi Ma 10/12/2013
971 Chương 971 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xích Tinh cùng Hàng Long, Phục Hổ 10/12/2013
972 Chương 972 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong ấn 10/12/2013
973 Chương 973 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hiên Viên kiếm 10/12/2013
974 Chương 974 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh đoạt Hiên Viên kiếm 10/12/2013
975 Chương 975 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma đầu thần bí 10/12/2013
976 Chương 976 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên Thủy Thiên Tôn 10/12/2013
977 Chương 977 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai mươi năm đột phá 10/12/2013
978 Chương 978 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lực lượng thần thông cùng đối kháng Vô Thượng thiên ma 10/12/2013
979 Chương 979 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ Hành Linh Lung Tháp cùng hỗn độn ngọc 10/12/2013
980 Chương 980 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hiên Viên kiếm cùng Hạo Thiên Tháp uy lực 10/12/2013
981 Chương 981 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Long Cát công chúa, Tam Tiêu tiên tử 10/12/2013
982 Chương 982 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên môn sính uy 10/12/2013
983 Chương 983 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lang Lễ đột phá cùng Phật tổ đài sen 10/12/2013
984 Chương 984 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chủ nhân Lang Lễ 10/12/2013
985 Chương 985 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liệt Hỏa ma vương 10/12/2013
986 Chương 986 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hồng Hoang chiến trường năm mươi năm 10/12/2013
987 Chương 987 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 987 10/12/2013
988 Chương 988 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kim Giáp Chiến Thần cùng Bát Tí Na Tra 10/12/2013
989 Chương 989 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kinh sợ 10/12/2013
990 Chương 990 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiến đấu kịch liệt hỗn độn dị thú 10/12/2013
991 Chương 991 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn độn tinh khí 10/12/2013
992 Chương 992 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường giả cuộc chiến 10/12/2013
993 Chương 993 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma 10/12/2013
994 Chương 994 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hai đại thánh nhân lực 10/12/2013
995 Chương 995 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực kinh sợ 10/12/2013
996 Chương 996 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiến đấu kịch liệt Hắc Sát Ma Vương 10/12/2013
997 Chương 997 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Sinh tử một đường 10/12/2013
998 Chương 998 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối chiến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma 10/12/2013
999 Chương 999 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cửu khúc Hoàng Hà trận 10/12/2013
1000 Chương 1000 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một phần đại lễ 10/12/2013
1001 Chương 1001 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 1001 10/12/2013
1002 Chương 1002 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hoàn mỹ dung hợp 10/12/2013
1003 Chương 1003 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Năm tôm tép nhãi nhép, đều chết đi 10/12/2013
1004 Chương 1004 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên môn thực lực 10/12/2013
1005 Chương 1005 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Đình phía trên 10/12/2013
1006 Chương 1006 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại náo Dao Trì 10/12/2013
1007 Chương 1007 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tiên Ma giới Nhạc gia lão tổ 10/12/2013
1008 Chương 1008 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngũ đại tuyệt đỉnh cường giả quan lui Như Lai 10/12/2013
1009 Chương 1009 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngọc Đế ra mặt 10/12/2013
1010 Chương 1010 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đối chiến Hỗn Thế Ma Vương 10/12/2013
1011 Chương 1011 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bất tử nguồn suối 10/12/2013
1012 Chương 1012 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đào thoát 10/12/2013
1013 Chương 1013 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thái Hư chi địa 10/12/2013
1014 Chương 1014 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Gặp được đánh lén 10/12/2013
1015 Chương 1015 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi là Kim Giáp Chiến Thần 10/12/2013
1016 Chương 1016 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thượng cổ thần thú Huyền Phong 10/12/2013
1017 Chương 1017 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Nguyên Ma quân 10/12/2013
1018 Chương 1018 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Liên thủ đánh lui. 10/12/2013
1019 Chương 1019 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hiểm hiểm đào thoát 10/12/2013
1020 Chương 1020 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên 10/12/2013
1021 Chương 1021 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hình Thiên chiến Côn Bằng 10/12/2013
1022 Chương 1022 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bồ Đề tử cùng thần bí ngọc giản 10/12/2013
1023 Chương 1023 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết tiên quân sơ kỳ 10/12/2013
1024 Chương 1024 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kích đấu tiên quân 10/12/2013
1025 Chương 1025 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiến đấu kịch liệt nguyên thần lực 10/12/2013
1026 Chương 1026 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chó giữ nhà, ngươi muốn chết 10/12/2013
1027 Chương 1027 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dao Cơ Tiên Tử 10/12/2013
1028 Chương 1028 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Giống như đã từng quen biết 10/12/2013
1029 Chương 1029 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại hôn lễ trọng 10/12/2013
1030 Chương 1030 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành, Huyền Tiêu VS Dương Tiển 10/12/2013
1031 Chương 1031 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tin tức Hỗn Thế Ma Vương 10/12/2013
1032 Chương 1032 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vây công Hỗn Thế Ma Vương 10/12/2013
1033 Chương 1033 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên Đại Đế tái hiện 10/12/2013
1034 Chương 1034 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thượng cổ ma khí Hỗn Thiên Nghi 10/12/2013
1035 Chương 1035 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thánh nhân xuất hiện 10/12/2013
1036 Chương 1036 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhạc Thành đột phá 10/12/2013
1037 Chương 1037 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên Đại Đế quay lại Hạo Thiên môn 10/12/2013
1038 Chương 1038 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta cho ngươi biết thế nào là nam nhân 10/12/2013
1039 Chương 1039 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chúng ma trở về núi 10/12/2013
1040 Chương 1040 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bất Chu Sơn hạ 10/12/2013
1041 Chương 1041 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tam Mao chân quân 10/12/2013
1042 Chương 1042 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tái nhập Hồng Hoang chiến trường 10/12/2013
1043 Chương 1043 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vạn Vu Đại Trận 10/12/2013
1044 Chương 1044 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vô số dị thú 10/12/2013
1045 Chương 1045 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Nguyên Thiên Ma quân 10/12/2013
1046 Chương 1046 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vu tộc hung vật 10/12/2013
1047 Chương 1047 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường hãn khí tức 10/12/2013
1048 Chương 1048 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần bí cường giả 10/12/2013
1049 Chương 1049 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu hoàng Đế Tuấn 10/12/2013
1050 Chương 1050 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tranh đoạt bảo vật 10/12/2013
1051 Chương 1051 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần bí cường giả. 10/12/2013
1052 Chương 1052 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Một chết một thu phục 10/12/2013
1053 Chương 1053 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tổ vu bí tân 10/12/2013
1054 Chương 1054 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ra tay trả thù lao 10/12/2013
1055 Chương 1055 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại chiến bắt đầu 10/12/2013
1056 Chương 1056 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Thủ Ma Quân 10/12/2013
1057 Chương 1057 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành? 10/12/2013
1058 Chương 1058 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kinh Thiên đại chiến 10/12/2013
1059 Chương 1059 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chậm, đi chết đi 10/12/2013
1060 Chương 1060 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tễ thân siêu cấp cường giả chi liệt 10/12/2013
1061 Chương 1061 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Minh giới hành trình 10/12/2013
1062 Chương 1062 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Địa Tạng VS trọng bảo xuất thế 10/12/2013
1063 Chương 1063 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đệ nhị điều Hóa Xà thần thú 10/12/2013
1064 Chương 1064 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lấy đi Hoàng Trung Lý 10/12/2013
1065 Chương 1065 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt phẩm đan dược tử tinh linh đan 10/12/2013
1066 Chương 1066 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt phẩm đan dược xuất thế 10/12/2013
1067 Chương 1067 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ bảy 10/12/2013
1068 Chương 1068 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngươi còn không mau hỗ trợ 10/12/2013
1069 Chương 1069 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiến đấu kịch liệt Tiên tôn cường giả 10/12/2013
1070 Chương 1070 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cha mẹ sinh ra Thanh Đồng? 10/12/2013
1071 Chương 1071 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tinh thạch núi non 10/12/2013
1072 Chương 1072 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 1072 10/12/2013
1073 Chương 1073 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 1073 10/12/2013
1074 Chương 1074 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương 1074 10/12/2013
1075 Chương 1075 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt đối kinh sợ 10/12/2013
1076 Chương 1076 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cổ Phẩm tinh thạch 10/12/2013
1077 Chương 1077 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thời hồng hoang cổ tinh 10/12/2013
1078 Chương 1078 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường địch đột kích 10/12/2013
1079 Chương 1079 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Minh giới chi môn 10/12/2013
1080 Chương 1080 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Suy Sụp 10/12/2013
1081 Chương 1081 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Diệt Quỷ Cốc Môn 10/12/2013
1082 Chương 1082 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Đình động tác 10/12/2013
1083 Chương 1083 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực của ngươi còn chưa đủ 10/12/2013
1084 Chương 1084 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ta nhưng thật ra muốn nhìn còn có ai dám động ngươi 10/12/2013
1085 Chương 1085 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thượng cổ thần khí Luyện Yêu hồ 10/12/2013
1086 Chương 1086 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thừa cơ đại phát động 10/12/2013
1087 Chương 1087 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lại lên Thiên Đình 10/12/2013
1088 Chương 1088 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bế quan lĩnh ngộ 10/12/2013
1089 Chương 1089 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Tây Phương quỷ đế 10/12/2013
1090 Chương 1090 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Định Thần bảng xuất thế 10/12/2013
1091 Chương 1091 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền Tiêu trọng thương 10/12/2013
1092 Chương 1092 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lười chơi cùng các ngươi 10/12/2013
1093 Chương 1093 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Linh Căn thứ nhất 10/12/2013
1094 Chương 1094 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Là chính ngươi muốn chết 10/12/2013
1095 Chương 1095 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Quỷ dị đại trận 10/12/2013
1096 Chương 1096 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận 10/12/2013
1097 Chương 1097 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần bí cường giả cùng Thất Diệu Thiên quả 10/12/2013
1098 Chương 1098 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu trận 10/12/2013
1099 Chương 1099 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tàn hồn cự thú 10/12/2013
1100 Chương 1100 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thập đại thượng cổ ma thú 10/12/2013
1101 Chương 1101 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tuyệt thế cường giả Đông hoàng Thái Nhất 10/12/2013
1102 Chương 1102 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đông hoàng chung 10/12/2013
1103 Chương 1103 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bàn Cổ chân thân 10/12/2013
1104 Chương 1104 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngọc giản hơi thở 10/12/2013
1105 Chương 1105 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thất đoàn linh dịch 10/12/2013
1106 Chương 1106 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Khóc không ra nước mắt 10/12/2013
1107 Chương 1107 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Xích Dương thành 10/12/2013
1108 Chương 1108 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Yêu tôn trung kỳ cường giả 10/12/2013
1109 Chương 1109 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hồng hoang đại địa Kỳ Lân bộ tộc 10/12/2013
1110 Chương 1110 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Tà tôn 10/12/2013
1111 Chương 1111 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên Cương thần thú trận 10/12/2013
1112 Chương 1112 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá trận mà ra 10/12/2013
1113 Chương 1113 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Phong tôn 10/12/2013
1114 Chương 1114 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Kỳ Lân lão tổ 10/12/2013
1115 Chương 1115 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân Trung Tử 10/12/2013
1116 Chương 1116 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thu đồ đệ Thiên ưng 10/12/2013
1117 Chương 1117 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Trong hư không 10/12/2013
1118 Chương 1118 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Định Thần bảng xuất hiện 10/12/2013
1119 Chương 1119 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Lấy máu nhận chủ 10/12/2013
1120 Chương 1120 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hư không tan biến 10/12/2013
1121 Chương 1121 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thúc dục Định Thần bảng 10/12/2013
1122 Chương 1122 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thúc dục Đông hoàng chung 10/12/2013
1123 Chương 1123 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tính toán 10/12/2013
1124 Chương 1124 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngộ phục 10/12/2013
1125 Chương 1125 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chiến đấu kịch liệt Đấu Chiến Thắng Phật 10/12/2013
1126 Chương 1126 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Luyện hóa Côn Lôn kính 10/12/2013
1127 Chương 1127 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân Tiêu chiến đấu kịch liệt Thiên ma thú 10/12/2013
1128 Chương 1128 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Vân Tiêu bản thể 10/12/2013
1129 Chương 1129 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đầu bạc cô gái 10/12/2013
1130 Chương 1130 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phục Hy cầm 10/12/2013
1131 Chương 1131 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Bàn Cổ phủ V Nhiên Đăng cổ phật. 10/12/2013
1132 Chương 1132 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đánh chết Chiến ma 10/12/2013
1133 Chương 1133 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Định Thần bảng hút Nhiên Đăng cổ phật 10/12/2013
1134 Chương 1134 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thần bí lão giả 10/12/2013
1135 Chương 1135 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn Nguyên lão tổ 10/12/2013
1136 Chương 1136 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dung hợp Thập đại thượng cổ thần khí 10/12/2013
1137 Chương 1137 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cường giả hội tụ Ngọc Hư sơn 10/12/2013
1138 Chương 1138 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Huyền Đô sư 10/12/2013
1139 Chương 1139 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chúng cường giả thương nghị 10/12/2013
1140 Chương 1140 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Canh một 10/12/2013
1141 Chương 1141 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thực lực Phật giáo 10/12/2013
1142 Chương 1142 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tố Sắc Vân Giới Kỳ 10/12/2013
1143 Chương 1143 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phá trận 10/12/2013
1144 Chương 1144 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nguyên thần giao phong 10/12/2013
1145 Chương 1145 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn 10/12/2013
1146 Chương 1146 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hạo Thiên kính và mười hai khỏa Định Hải Thần Châu 10/12/2013
1147 Chương 1147 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên thư VS Hỗn Độn chung 10/12/2013
1148 Chương 1148 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Phong thần 10/12/2013
1149 Chương 1149 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Ma đạo lão tổ, Âm Dương lão tổ 10/12/2013
1150 Chương 1150 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thánh nhân dưới đều là vì con kiến 10/12/2013
1151 Chương 1151 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hình Thiên đột phá 10/12/2013
1152 Chương 1152 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Hỗn Độn thanh liên 10/12/2013
1153 Chương 1153 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cây bồ đề 10/12/2013
1154 Chương 1154 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Đại kiếp nạn tới 10/12/2013
1155 Chương 1155 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Nhân tộc tam tộc 10/12/2013
1156 Chương 1156 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Dung hợp quy tắc 10/12/2013
1157 Chương 1157 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Thiên địa cường giả hội tụ Hỗn Độn hải 10/12/2013
1158 Chương 1158 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Tru thánh nhân, diệt Cực Đạo 10/12/2013
1159 Chương 1159 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Như Lai mạt pháp thế giới 10/12/2013
1160 Chương 1160 Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Cái gì gọi là thiên đạo 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tu-chan-gia-tai-di-the-621.html