Truyện Mạnh Bà Truyền - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Mạnh Bà Truyền
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mạnh Bà Truyền
Bạn đang đọc truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cẩn trên website đọc truyện online. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, nàng ở cầu Nại Hà giữ những linh hồn lạc lối, vì họ nấu một chén canh. Ngày qua ngày, năm lại năm, mấy ngàn năm bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Nàng đã quên chính mình là ai, cũng đã quên một người tên là Bạch Hoa. Sau đó thì sao, sau lại thế nào? Ai biết.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mạnh Bà Truyền - Q.1 - Chương 1 10/12/2013
2 Chương 2 Mạnh Bà Truyền - Q.1 - Chương 2 10/12/2013
3 Chương 3 Mạnh Bà Truyền - Q.1 - Chương 3 10/12/2013
4 Chương 4 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 9 10/12/2013
5 Chương 5 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 10 10/12/2013
6 Chương 6 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 11 10/12/2013
7 Chương 7 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 12 10/12/2013
8 Chương 8 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 13 10/12/2013
9 Chương 9 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 14 10/12/2013
10 Chương 10 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 15 10/12/2013
11 Chương 11 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 16 10/12/2013
12 Chương 12 Mạnh Bà Truyền - Q.2 - Chương 17 10/12/2013
13 Chương 13 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 18 10/12/2013
14 Chương 14 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 19 10/12/2013
15 Chương 15 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 20 10/12/2013
16 Chương 16 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 21 10/12/2013
17 Chương 17 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 22 10/12/2013
18 Chương 18 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 23 10/12/2013
19 Chương 19 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 24 10/12/2013
20 Chương 20 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 25 10/12/2013
21 Chương 21 Mạnh Bà Truyền - Q.3 - Chương 26 10/12/2013
22 Chương 22 Mạnh Bà Truyền - Trường sinh 10/12/2013
23 Chương 23 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 27 10/12/2013
24 Chương 24 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 28 10/12/2013
25 Chương 25 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 29 10/12/2013
26 Chương 26 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 30 10/12/2013
27 Chương 27 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 31 10/12/2013
28 Chương 28 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 32 10/12/2013
29 Chương 29 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 33 10/12/2013
30 Chương 30 Mạnh Bà Truyền - Q.4 - Chương 34 10/12/2013
31 Chương 31 Mạnh Bà Truyền - chương 35 10/12/2013
32 Chương 32 Mạnh Bà Truyền - chương 36 10/12/2013
33 Chương 33 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 37 10/12/2013
34 Chương 34 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 38 10/12/2013
35 Chương 35 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 39 10/12/2013
36 Chương 36 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 40 10/12/2013
37 Chương 37 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 41 10/12/2013
38 Chương 38 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 42 10/12/2013
39 Chương 39 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 43 10/12/2013
40 Chương 40 Mạnh Bà Truyền - Q.5 - Chương 44 10/12/2013
41 Chương 41 Mạnh Bà Truyền - Côn luân 10/12/2013
42 Chương 42 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 45 10/12/2013
43 Chương 43 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 46 10/12/2013
44 Chương 44 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 47 10/12/2013
45 Chương 45 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 48 10/12/2013
46 Chương 46 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 49 10/12/2013
47 Chương 47 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 50 10/12/2013
48 Chương 48 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 51 10/12/2013
49 Chương 49 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 52 10/12/2013
50 Chương 50 Mạnh Bà Truyền - Q.6 - Chương 53 10/12/2013
51 Chương 51 Mạnh Bà Truyền - Ngoại truyền 1 10/12/2013
52 Chương 52 Mạnh Bà Truyền - Ngoại truyện 2 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-manh-ba-truyen-629.html